Çek Yasağı ve Avukatlık Ücretine İtiraz Dilekçesi

Tüzel Kişi (Şirket Çekleri) Temsilcisine, şirket temsilcisi olarak bazı mahkemeler kanuna aykırı bir şekilde 10 yıl çek açma yasağı vermektedirler, böylece kurulan idari yaptırım sonucu şikayetçi avukat vekalet ücreti ve yargılama gideri davalıya yükletilmek istenmektedir. Bu mahkeme kararlarının amacının şikayetçi avukatının, vekalet ücreti meselesi olduğu çok açıktır. Kanunda açıkça yazılmış olmasına rağmen, şirket çeklerinden dolayı temsilciye çek hesabı açma yasağı verilmesi ve bu kayırma başka bir şekilde izah edilemez. Kaldı ki 3167 sayılı yasa zamanından gelen çekler için hem şirkete hemde temsilcisine çek hesabı yasağı verilemez, idari yaptırım verilemeyeceği için vekalet ücreti ve yargılama gideri de davalıya yükletilemez. Bu konuyla ilgili itiraz dilekçesi aşağıdadır.

AĞIR CEZA MAKEMESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE
..............ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE
Esas No:
Karar No:
Sanık :
Konu: .... Asliye Ceza mahkemesinin .../.../2012 Tarih ...... Esas ..... Karar nolu idari yaptırım kararının itirazen kaldırılması talebidir.

...........Asliye Ceza Mahkemesince, 5941 sayılı yasanın 6273 sayılı yasa ile değişik 5/1 maddesi gereğince hakkımda 10 yıl süreyle çek hesabı açma yasağı verilerek, katılan lehine vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin tarafımca ödenmesine hükmedilmiştir.

1-5941 sayılı yasanın 6273 sayılı yasa ile değişik 5/1-3,10 maddelerinde yasaklılığın idari türden yaptırım olacağının belirtilmiş ve Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişi sanığa yüklenen eylem, adli bakımdan müeyyideyi gerektirir suç olmaktan çıkartılmıştır. 6273 sayılı yasayla sadece  çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişi hakkında idari yaptırım niteliğinde olmak üzere çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına hükmedilmesi öngörülmüştür.

MADDE 5 (1) (Değişik: 31/1/2012-6273/3 md.) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılması hâlinde, altı ay içinde hamilin talepte bulunması üzerine, çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişi hakkında, çekin tahsil için bankaya ibraz edildiği veya çek hesabının açıldığı banka şubesinin bulunduğu yer ya da çek hesabı sahibinin yahut talepte bulunanın yerleşim yeri Cumhuriyet savcısı tarafından, her bir çekle ilgili olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilir. Yasadan anlaşılacağı üzere, idari yaptırım sadece hesap sahibi kişiye verilebilecektir.

2-5941 Sayılı Çek Kanununun yürürlüğe girdiği 20.12.2009 tarihinden önce işlenen fiilden dolayı (3167 Sayılı Çek Kanunu) Tüzel kişiler hakkında idari yaptırım olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilemez. 3167 sayılı yasa döneminde tüzel kişiler bakımından tedbir niteliğinde olsa dahi yaptırım öngörülmediğinden önceki dönemde açılan davalarda tüzel kişi hakkında tedbir kararı vermek mümkün değildir.

3-5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 7.maddesinin birinci fıkrasına göre, “işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. İşlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz ve hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz.” Ayrıca 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 223. maddesine göre yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması halinde beraat hükmü kurulur. Yine Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 325. maddesine göre beraat dışında “cezaya veya güvenlik tedbirine mahkûm edilmesi hâlinde, bütün yargılama giderleri sanığa yüklenir.” denilmektedir.

a)-6273 sayılı yasanın 3. Maddesi ile 5941 sayılı yasanın 5. Maddesinin 2. Fıkrası yürürlükten kaldırıldığından çek hesabı sahibi tüzel kişi temsilcisi olarak çeklere imza attığımdan dolayı, eylemin suç teşkil etmemesi nedeniyle çek hesabı sahibi tüzel kişinin yetkilendirdiği gerçek kişi, hakkında TCK.nun 7/1-2 ve CMK.nun 223/2-a maddeleri uyarınca BERAATİME karar verilmesi gerekirken, yasaya aykırı olarak hakkımda idari yaptırım hükmü kurulmuştur.

b)- 5941 Sayılı Çek Kanununun yürürlüğe girdiği 20.12.2009 tarihinden önce keşide ettiğim ve suça konu olan çeklerden dolayı Tüzel kişiler hakkında idari yaptırım olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilemesi yasaya aykırıdır

c)-Hakkımda beraat hükmü kurulup Yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılması gerekirken, hakkımda mahkumiyet hükmü kurularak yargılama giderlerinin üzerimde bırakılması ve aleyhime vekalet ücretine hükmedilmesi yasaya aykırıdır.

Netice ve Talep:
.. Asliye Ceza Mahkemesinin kararı, 6273 sayılı yasa ile değişik 5941(5/1), 523/7, CMK 223, 325 maddelerine açıkça aykırı olup hükmün itirazen kaldırılmasını arz ve talep ederim.

8 yorum:

 1. Ben sakaryadan iptal kararı aldım.

  YanıtlaSil
 2. allah  yardımcın olsun allah  kimseye  göstermesin ya

  YanıtlaSil
 3. fatih hasırcı23 Mart 2013 02:16

  sevgili arkadaslar adım fatih maraşlıyım. hiç çekinmeden gelin taahhüt
  le ilgili tazyik hapsiniz varsa (4 dosyadan fazla olursa kalır) yakalanmanız çıkmışsa burdaki hakimimiz
  salıveriyor. denetimli serbestlikten. yararlandırıyor. tlf:0536 589 27 19...

  YanıtlaSil
 4. HEM BORCUNUZU ÖDEMEYİN HEM DE AVUKATIN EMEĞİ OLAN VEKALET ÜCRETİNİ ÖDEMEMEK İÇİN KIVIRIN. SİZE BU DİLEKÇELERİ YAZDIRAN DA MUHTEMEL BİR AVUKAT. BU DİLEKÇEYİ YAZAN AVUKATIN KENDİSİNE SAYGISI OLMADIĞI GİBİ, SİZİN DE AVUKATLIK MESLEĞİNE SAYGINIZ YOK. BUNLARLA UĞRAŞACAĞINIZA ALACAKLININ HAKKINI YEMEYİN BORCUNUZU ÖDEYİN. HİÇ KİMSE ALACAKLININ HAKLARINI DÜŞÜNMÜYOR. ALACAKLI DA SİZDEN PARA ALAMADIĞI İÇİN ZOR DURUMA DÜŞÜYOR VE BELKİ DE BORÇLARINI SİZİN YÜZÜNÜZDEN ÖDEYEMİYOR.

  YanıtlaSil
 5. Defol oradan kan emici yezit seni. Memleketin en bal mesleğini seçmişsin. Lanet olası yasaların tümü sizden taraf zaten. İsterseniz idam geldin borçlulara. Senin gibi bir ordu avukatı sallandırmak lazım. Kaldı ki ben daha adam gibi bir avukat görmedim. bir elin parmağını geçmez iyi olanları. ne avukatlar gördüm vicdan azabından geberiyor. Bu memlekette attığın imzanın geri dönüşü yok. Yoksa adam öldür bir şekilde halledilir.

  YanıtlaSil
 6. doğru hacı baba

  YanıtlaSil
 7. merhabalar ,bir şey öğrenmek istiyorum.Elimde başkasına ait senet var avukata verdim. ama sonradan davadan vazgeçtim. avukatın benden ücret istemesi doğal mı . avukatlık ücretinin ödersen davanı kapatırım demesi.

  YanıtlaSil
 8. HER NEVİ BÜTÜN BORÇLARINDAN DOLAYI ARKADAŞLARA GEÇMİŞ OLSUN DERİM, FAKAT NE OLUR, BÜTÜN DERTLİ ARKADAŞLARA SESLENİYORUM, ÖNEMLİ VE CİDDİ SORUNLARINI DİLE GETİRMELERİNE RAĞMEN, OY VERİP MECLİSE GÖNDERDİĞİMİZ, VEKİLLER BİR GÜN YANINIZA GELECEK İŞTE O ZAMAN, BİZİM SORUNLARIMIZA KÖR, SAĞIR VE DİLSİZ OLANLARA AYNI ORANTIDA CEVAP VERİNİZ. İNTİHARLARI, SİTRESLERİ, BUNALIMLARI, İFLASLARI GÖRMEYENLER BİZLERİN VEKİLİ OLAMAZLAR, ÇÜNKÜ KENDİ MENFAATLERİNE UYAN YASALARI BİR GECEDE ÇIKARDIKLARINI GÖRÜYORUZ. MİLLETİ UNUTANI BİR GÜN MİLLETTE UNUTACAKTIR. AİLE BİRLİĞİ BOZULUYOR, TOPLUM BOZULUYOR BÖYLE GİDERSE BİR GÜN MUTLAK DEVLETİN BİRLİĞİ BOZULACAK BUNDAN KİMLER FAYDA SAĞLAYACAK HİÇ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ? ALLAH YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN. BAFRALI GÜLTEKİN.

  YanıtlaSil