İçtihat; Karşılıksız Çek Zamanaşımı

YARGITAY
10. CEZA DAİRESİ
Esas Numarası: 2009/5380
Karar Numarası: 2010/23112
Karar Tarihi: 01.11.2010
ÖZET: KARŞILIKSIZ ÇEK CEZA HUKUKUNDA DAVA ZAMANAŞIMI, "Karşılıksız çek" davalarında zaman aşımı süresi, "Karşılıksız çek" zamanaşımı süresinin başlangıcı

"Karşılıksız çek" keşide etmek suçundan sanıklar Salih Kaya ve Ekrem Gürsu Ticaret Limited Şirketi hakkında Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılama sonucu, 22.11.2004 tarihinde 2004/909 esas ve 2004/968 karar sayı ile kurulan mahkumiyet hükümlerinin sanıklar müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine, aynı Mahkemenin temyiz talebinin süre yönünden reddine ilişkin 04.10.2006 tarih ve aynı sayılı ek kararının da sanıklar müdafii tarafından temyiz edildiği, dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sanık şirket yönünden ret kararının onanması, sanık Salih Kaya yönünden bozma isteyen tebliğnamesi ile 03.04.2009 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi. Gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR: A- Sanık Ekrem Gürsu Ticaret Limited Şirketi hakkındaki temyiz isteminin incelenmesi:
Sanık adına hükmü temyiz eden Av. A. Ç.'ın yargılama sırasında sanık müdafii sıfatını almadığı ve sanık adına vekaletnamesinin de bulunmadığı anlaşıldığından, sonucu bakımından doğru olan 04.10.2006 tarihli ret kararının bu değişik gerekçeyle ONANMASINA,
B- Sanık Salih Kaya hakkındaki hükmün incelenmesi:
Yokluğunda verilen mahkumiyet hükmünün sanığa Tebligat Kanunu’nun 35. maddesindeki yönteme uygun olarak tebliğ edilmemiş olması karşısında, sanık müdafiinin temyiz isteğinin öğrenme üzerine ve süresinde olduğunun kabulüyle, 04.10.2006 tarihli ret kararı kaldırılarak yapılan incelemede:
Sanık hakkında mahkumiyet kararının verildiği 22.11.2004 tarihinden sonra, inceleme tarihine kadar zamanaşımını kesen başkaca bir işlemin yapılmadığı ve 765 sayılı TCK'nın 102/4. maddesinde öngörülen 5 yıllık dava zamanaşımı süresinin dolduğu anlaşıldığından; diğer yönleri incelenmeksizin hükmün BOZULMASINA; 5320 sayılı Kanun'un 8/1 ve 1412 sayılı CMUK'un 322. maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak, 5271 sayılı CMK'nın 223/8. maddesi gereğince sanık hakkındaki kamu davasının zamanaşımı nedeniyle DÜŞMESİNE, hükmün infazına başlanmış ise infazın durdurulmasına, sanık bu suç nedeniyle infaz kurumuna alınmış ise, başka suçtan tutuklu ya da hükümlü bulunmadığı takdirde serbest bırakılmasının sağlanması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına, 01.11.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

3 yorum:

 1. mağdur olan bızlergıbı esnaflara yardımcı olduğunuz ıçın çok teşkurler bende butun etkınlıklerınıze katılmak ısterım fakat durumumuz çok kötu toplantılarınızı ancak burdan takıp edebılıyorum oğlum zaten kaçak aranıyor elımmızdenevarneyok kaybetık sağlığımız bozuldu bıde polıs jandarma baskısı perışanız bızım oğlumun alacağı var senet vermışlerdı odemıyorlar onlara cezayı muyıde yok oğlumde senetlerden alacağını alıp çeklerı odeyecektı maalesef kötu nıyetlı mutahıtın kubanı oldu artık davalarımıza avukatta dabakmıyor para ödeyemedık Allah hepımıze yardım etsın

  YanıtlaSil
 2. Hakan_tiryaki21 Ekim 2011 16:41

  ben yukarıda yargıtay içtihatının nasıl bir karar olduğunu tam olarak anlayamadım.
  Benim bildiğim çekte zaman aşımı 7 yıl oysa buradaki daha kısa

  YanıtlaSil
 3. 2005 Haziran dan önceki davalarda zaman aşımı 5 yıldır, zaman aşımını kesen nedenler vardır tebligat çıkması, sorgu yapılması ifade, temyiz gibi ve bu ancak yarısına kadar uzar beşin yarısı 2 yıl 6 ay ve toplamda sizin dediğiniz gibi 7 yıl 6 ay eder.
  içtihatı dikkatlice okursan zaman aşımını kesen bir işlem yapılmamış.
  zaman aşımını kesen bir olay olmadığı için davanın 5 yılda sonuçlanmamış olduğundan düşme..

  YanıtlaSil