Karşılıksız Çek Geçerli Adrese Tebligat

YARGITAY
10. CEZA DAİRESİ
Esas Numarası: 2007/23024
Karar Numarası: 2010/65
Karar Tarihi: 13.01.2010
Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanıklar Kemal Çimen ve Çimen Doğal Gaz Mühendislik İnşaat Taahhüt Limited Şirketi hakkında ANKARA 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılama sonucu, 12.04.2006 tarihinde 2005/1072 esas ve 2006/185 karar sayı ile kurulan mahkumiyet hükümlerinin sanıkların müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine, dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bozma isteyen tebliğnamesi ile 28.11.2007 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi.

KARAR: Gereği görüşülüp düşünüldü:
1- Sanık Kemal Çimen'ın sorgusu için CMK’nın maddesi gereğince düzenlenecek uyarılı davetiyenin; sanığın öncelikle bilinen son adresine (sanığın Mahkemeye bildirdiği adrese ya da Tebligat Kanunu'nun 35/son maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara sanık tarafından bildirilmiş bulunan adrese) gönderilmesi; tebligat memurunca, sanığın adresini değiştirmesi ve yeni adresinin belirlenememesi nedeniyle davetiyenin tebliğ edilemeyerek iade edilmesi durumunda, bu kez Tebligat Kanunu'nun 35. maddesine göre tebliğ edilmesi gerektiği gözetilmeden; doğrudan sözü edilen 35. maddeye göre yapılan usulsüz tebligata dayanılarak mahkumiyet hükmü kurulması suretiyle savunma hakkının kısıtlanması,
2- a) 20.12.2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5941 Sayılı “Çek Kanunu” ile 3167 sayılı “Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun” yürürlükten kaldırılmış, dava konusu suçun unsurları ve yaptırımları farklı biçimde yeniden düzenlenmiş olduğundan; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 2 ve 7. maddeleri de gözetilerek, sanığın hukuksal durumunun bu kapsamla tekrar değerlendirilip belirlenmesinde
b) 20.12.2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5941 sayılı "Çek Kanunu" ile 3167 sayılı “Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamilleri’nin Korunması Hakkında Kanun”un yürürlükten kaldırılmış ve adına karşılıksız çek düzenlenen tüzel kişiler hakkında sadece güvenlik tedbiri olarak "çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı" öngörülmüş ise de; 20.12.2009 tarihinden önce işlenen karşılıksız çek keşide etme fiilinden dolayı TCK'nın 5 ve 20/2. maddeleri ile 5560 sayılı Kanunla değişik 5252 sayılı Kanunun geçici 1. maddesi uyarınca tüzel kişiler hakkında yaptırım uygulanmasına olanak kalmaması nedeniyle, sanık şirketin beraatına karar verilmesinde zorunluluk bulunması,
3- Kabule göre;
a) Hüküm tarihinde yürürlükte bulunan 3167 sayılı Kanun'un 4814 sayılı Kanun'la değişik 16. maddesinin son fıkrasında “kısmen veya tamamen karşılıksız çıkan her çek yaprağı ayrı bir suç oluşturur” hükmüne yer verilmiş olması nedeniyle, her çek için ayrı ayrı çek hesabı açtırmaktan yasaklama kararı verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
b) Suç tarihinde yürürlükte olan 5237 sayılı TCK.'ya aykırı olarak adli para cezaların toplanmasına karar verilmesi,
SONUÇ: Bozmayı gerektirmiş, sanıklar müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün istem gibi BOZULMASINA, 13.01.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

KARŞILIKSIZ ÇEK NEDENİYLE VERİLECEK CEZALAR
SUÇTA VE CEZADA KANUNİLİK İLKESİ
CEZA KANUNUNUN ÖZEL KANUNLARLA İLİŞKİSİ
CEZA HUKUKUNDA ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA
Çek mağduru, karşılıksız çek, çek yasası mağdurları, çek kanunu, çek yasası, 5941 sayılı çek kanunu, çek, çek kanunu mağdurları, çek mağdurları

6 yorum:

 1. ARKADAŞLAR,KURTULACAKMIYIZ BU DERTTEN,BEN YORUMLARI GÖREMİYORUM NEDEN ACABA..?

  YanıtlaSil
 2. Mehmetyalcinbalci17 Ağustos 2011 10:32

  arkadaşlar esnaflık yaptık boşuna yapmışıız 3 tane çek için üşlkemi terk ettim yurt dışında sürünüyom hapiste yatsam paramı ödeyecegim yoksa para mı harçayıp çoluk çoçuk ne yiyeyecek hiç degilse dısarda para kazanıp evin geçimini saglıyorum zaman aşımı 5 yıl diyorlar avukata sordum adlı para cezasının zaman aşımı yok diyor ne yapacagım bilemiyom bilen birisi bana akıl versin 2006 7 ayında yazdıgım çek için 35.000 tl adlipara cezam var

  YanıtlaSil
 3. çeke hapis için son durum nedır çıkan kararları temyıze gönderdık.bız borcumuz ödeme tarafıyız ama hapise gırersek nerden ödeyecez

  YanıtlaSil
 4. arkadaşlar benim anlamadığım bir şey de bu yeni kanunda(5941) tüzel kişilere hapis cezası kararı uygulanıp uygulanamayacağı ?

  YanıtlaSil
 5. Tüzel kişi şirketlere denir, Anonim Şirket, limited şirket gibi.
  Şirketi nasıl hapse atacaklar?

  YanıtlaSil
 6. Bence sürünmeye devam et vatanına hasret kal oralarda. Neden kaçtın?? Hamallık yap öde borcunu aslanlar gibi... Defter kağıdına benzemez yazdığın evrak arkadaş. Ciddiyet ister !! ... Senin gibiler yüzünden ticaretin ve esnaflığın cılkı çıktı.. Utanmadan bir de yazıyorsun. Ya ödemediğin insanların rızkı ve çoluk çocuğu ne olacak ??? Olmadıysan patron bu memlekete işçi de lazım...

  YanıtlaSil