5941 Çek Kanunu Gün Para Cezalarının infazı

5941 sayılı Çek kanunu'na göre verilen Gün para Cezalarının İnfazı
Adalet Bakanlığı Kanun yararına Bozma talebi ile Lehe Kanunun Belirlenmesi
Karar: Sanığın para cezasını ödemeyeceği varsayılarak lehe yasanın belirlenmesi mümkün değildir. İnfaz aşamasında sanık para cezasını ödemediği takdirde, infaza ilişkin hükümlerden lehe olanın ayrıca belirlenip uygulanması gerekecektir.
YARGITAY
10. CEZA DAİRESİ
Esas Numarası: 2010/35456
Karar Numarası: 2010/24757
Karar Tarihi: 29.11.2010
DAVA VE KARAR: Karşılıksız çek keşide etme suçundan sanık Meliha'nın mahkumiyetine ilişkin Kayseri İkinci Asliye Ceza Mahkemesi'nin 24.12.2009 gün ve 2009/856 esas, 2009/1478 karar sayılı hükmüne karşı Yüksek Adalet Bakanlığı'nın 23.06.2010 gün ve 7756/41855 sayılı kanun yararına bozma talebi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 05.07.2010 tarihli ihbar yazısı ekinde dosyanın Dairemize gönderildiği anlaşıldı.

Dosya ve ekleri incelendi. Gereği görüşülüp düşünüldü:
Kanun yararına bozma talebi ve ihbar yazısında, “Dosya kapsamına göre, suça konu 30.10.2008 tarihli, Z-0070978 numaralı 4.220,00 Türk Lirası bedelli çek'in 30.08.2008 tarihinde bankaya ibrazında karşılıksız kalması sebebiyle sanık hakkında 5941 sayılı Kanun'un 5/1, 5237 sayılı Kanun'un 52/2. maddeleri uyarınca 3.785,00 Türk Lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş ise de; 4.220 Türk Lirası bedelli çek'in ödenmemesi halinde 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un geçici 1. maddesi dikkate alındığında 1 gün karşılığı 100 Türk Lirası hesabıyla 42 gün hapis cezası olarak infazı gerekirken, 5237 sayılı Kanun'un 52. maddesi esas alınarak gün para cezası hesabıyla hükmedilen 3.785,00 Türk Lirası adli para cezasının ödenmemesi halinde ise 5275 sayılı Kanun'un 106/3. maddesi gereğince 189 gün hapis cezasına çevrilerek infaz edilmesi gerekeceği ve bu durumun sanığın aleyhine olacağı cihetle, suçun işlendiği tarih itibarıyla 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun'un 16/1. maddesinin sanık lehine olduğunun gözetilmemesinde isabet görülmemiştir.” denilerek, belirtilen hükmün bozulması istenmiştir.

Sanık hakkında 3167 sayılı Kanun'un 16/1. maddesinde öngörülen karşılıksız çek keşide etmek suçundan kamu davası açılmıştır.
Suç konusu 4.220 TL bedelli çek süresinde bankaya ibraz edilmiş, karşılığının olmadığı belirlenmiş ve banka yükümlü olduğu 435 TL'yi hamile ödemiştir.
Öncelikle çözümlenmesi gereken sorun, suç tarihi olan “30.10.2008” tarihi itibariyle yürürlükte olan 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun ile sonradan 20.12.2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5941 sayılı Çek Kanunu'ndan hangisinin sanığın lehine olduğunun belirlenmesidir.
Lehe yasa belirlenirken, infaz kanunları dikkate alınmadan, sadece maddi ceza kanunlarının karşılaştırılması ve lehe olduğu kabul edilen yasa uyarınca hüküm kurulması; infaz aşamasında ise 5237 sayılı TCK'nın 7/3. maddesi uyarınca yeniden değerlendirme yapılarak hükümlünün lehine olan infaza ilişkin hükümlerin uygulanması gerekmektedir.
Mahkemece, 3167 ve 5941 sayılı Kanunların maddi ceza hukukuna ilişkin hükümlerinin ayrı ayrı ve bir bütün olarak olaya uygulandığında bulunacak sonuçlar karşılaştırılarak; 3167 sayılı Kanun uygulandığında sanığın çek bedeli tutarı olan 4.220 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve 1 yıl süreyle çek hesabı açmasının yasaklanmasına, 5941 sayılı Kanun uygulandığında ise sanığın 3.785 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verileceği ve bu durumda 5941 sayılı Kanun'un lehe olacağı kabul edilerek, 5941 sayılı Kanun'un 5/1. maddesi uyarınca sanığın 189 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına, gün para cezasının 5237 sayılı TCK'nın 52. maddesi uyarınca günlüğü 20 TL'den 3.780 TL adli para cezasına çevrilmesine, ancak çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamayacağından sanığın sonuç olarak 3.785 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, ayrıca çek düzenlemesinin ve çek hesabı açmasının yasaklanmasına karar verilmiştir.
Mahkemenin maddi ceza hükümleri yönünden bu uygulaması doğrudur. Sanığın para cezasını ödemeyeceği varsayılarak lehe yasanın belirlenmesi mümkün değildir.
İnfaz aşamasında sanık para cezasını ödemediği takdirde, infaza ilişkin hükümlerden lehe olanın ayrıca belirlenip uygulanması gerekecektir.
SONUÇ: Sonuç olarak, mahkemenin uygulaması doğru olduğundan, yerinde görülmeyen kanun yararına bozma isteminin REDDİNE, dosyanın adı geçen mahkemeye iletilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığıma gönderilmesine, 29.11.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

3167 sayılı Çek Kanunu/16 madde
5237 sayılı T.C.K/7, 52 lehe durumun belirlenmesi
5275 sayılı Ceza İnfaz Kanunu /106
5941 sayılı Çek Kanunu /5 madde
KARŞILIKSIZ ÇEK NEDENİYLE VERİLECEK ADLİ PARA CEZASININ İNFAZI
çek mağduru, çek yasası mağdurları

4 yorum:

 1. slm arkadaşlar kanal 7 deki programı hepimiz izleyelim ve mail yağmurununa tutalım derım.farklı ısımler gorunsun derım sayımızı gösterebilmek için.ben sureklı atıyorum maıl.sagılarımla

  YanıtlaSil
 2. arkadaşlar ben çok zor durumdayım benimde eşiminde üzerinde yüklü olmasada bizi çok zor durumlara iten borç var ne olur şu çek cezalarını kaldırıp yapılandırmalara gidelim lütfen

  YanıtlaSil
 3. Sayın Başkan Arkadaşım Çok Güzel Söylüyorsunda O Çekleri Pırasa Yaprağı Gibi Keserken Bir Şey Yokdu Yada Çek Keşide Edipde Verdiğiniz Çeklerle Mağdur Olanlara Ne Diyeceksin Bende Karşılıksız Çek Aldım Benim Günahım Neydi İtibarım Sarsıldı Bende Mağdurum

  YanıtlaSil
 4. sevgili dostum karşılıksız çek aldığın için sende mağdur olmuşsun ama çekte hapis cezası
  bu işin çözümü değildir ben hem karşılıksız çek mağduru, hemde karşılksız çek aldım sizin gibi alacaklı kişilerle bir türlü anlaşamadık netice olarak hakkımda arama ve yakalama oldu bir dostumun desteğiyle adli para cezasını yatırdım ve serbest bırakıldım
  şimdi sonuç olarak alaklı alacağnı alamadı, borçlu borcunu ödeyemedi olan kime oldu
  onoun için çekte başka yaptırımlar olmalı .şimdi senette karşılıksız çıkıyor ve ya fatura lı alacakları alamıyoruz eee günah çekimi kullanmak .yoksa bankalarla çalışmakmı yoksa ticaret yapmakmı yoksa ney sizin bi bildiğiniz varsa buyrun

  YanıtlaSil