Çek Cezalarında Son Durum

Geçtiğimiz Haftalarda TBMM ziyaretinde bulunuldu, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile kısa bir görüşme yapıldı, Anayasa Mahkemesinden randevu talep edildi ve arkadaşlarımız Anayasa Mahkemesine gittiler, Abdi İpekçi Parkında Anayasa Mahkemesine hitaben imzaya açtığımız dilekçeleri teslim ettiler ve Çek Kanunu'na bakan rapörtörde dahil olmak üzere tetkik hakimleriyle görüşme yaptılar.

Son günlerde çek yasası ile ilgili konuya vakıf ve etkili kişiler ilede görüşmeler yapıldı.

Çek cezalarında son durum ve yapmamız gerekenler aşağı yukarı bellidir.

1-Çek cezalarında iyileştirme yapılması için Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan ve bağlı kuruluşlarınca bir çalışma yapılmaktadır, düzenleme biter bitmez TBMM'ne gelecek, Arkadaşlarımız Sadullah Ergin ile yaptıkları görüşmede, bakan kendilerine "önümüzdeki günlerde meclise gelecek bir yasal düzenlemeden" bahsetmiştir, ve yine bir diğer bakan Çek yasasıyla ilgili bir düzenleme yapılması talimatının Başbakan tarafından, Ali Babacan'a verildiğini söylemiştir.2-Anayasa Mahkemesinde yapılan görüşmede ise 5941 sayılı çek kanunu'na ilişkin kararın hazır olduğunu ve şekillendiğini sadece yüksek mahkemenin toplantı yapmasının beklendiği ifade edilmiştir. kararın ne yönde olduğu konusunda bilgi vermemekle birlikte iyi olduğu konusunu ima ile hissettirmişlerdir.

3-Önümüzdeki günlerde ise bizzat Ak Parti milletvekilleri tarafından çek cezaları ve yaşanan sıkıntılar nedeniyle bazı önergeler verilebilir bu konuda bazı etkin Ak Partili milletvekillerin çalışmaları var.

4-İşbirliği amacıyla komite kurulması konusunda fikir birliğimiz var bu yönde arkadaşlarımız çalışıyor toplantı yapıyorlar.

5-Bu arada taahhüt süresi dolmuş ve dolacak arkadaşlarımız mutlaka uyarlama yargılamalarını vermeliler, dilekçe örnekleri sitede var, uyarlama dilekçeleri red edilirse bu karara mutlaka itiraz etmeliler ve itirazlarda mutlaka yeni yasada uyarlama yargılamalarının itirazının ne şekilde olduğu belirtilmediğinden CMK hükümlerine göre mahkeme kararlarının temyize tabi olması gerektiği belirtilmelidir.

6-Yargıtaya ilişkin mektup ve fax işlemlerini yapmalıyız, fakat en son içtihattanda anlaşılacağı üzere yeni çek yasasındaki uygulamalar ve çelişkileri Yargıtay yerel mahkemelerinin üzerine atmakta ve yerel mahkemelerdeki genel temayyül ve uygulamalar ışığında bir içtihat vereceğidir, Yargıtay topu yerel mahkemelere atmaktadır ve uzun bir süre açıklayıcı bir içtihat çıkarması zor gibi, en son vadesinden önce yazılmış çekle ilgili içtihatı gördük, değerlendirmeyi yerel mahkemeye bırakmış, yargıtay konusundaki tespitler benim şahsi görüşümdür, Sonuç itibariyle Yargıtayı'da boş bırakmamak gerekir.

Bu aşamada Ali Babacan boş bırakmayacağımız isim haline geldi yoğun bir şekilde arayıp randevu talep etmeliyiz.

Sadullah Ergin yoğun bir şekilde aranmalı.

Anayasa mahkemesi'ne yapılacak bir telkin (seçim sonrası karar alınması) kararın açıklanmasını geciktirebilir, yoğun bir şekilde aramalıyız

Yargıtaya mektupları göndermeye devam ediyoruz.


Ali Babacan Makam: 0(312)2047400Burada Başka bir birime yönlendirme oluyor, fakat biz makamı aramalıyız rahatsız olsunlar.Sadullah ERGİN Makam : 0(312)4194670 - (312)4194669


Anayasa Mahkemesi Makam: 0(312) 4637313


ALİ BABACAN, SADULLAH ERGİN, ANAYASA MAHKEMESİ, YARGITAY


Sadece Yargıtaya yoğunlaşmak ve oradan bir karar beklemek hatadır, benim düşüncem bu, sadece Yargıtay diye bir hedef gösterip vebal taşıyamayız, bu yazımada bir önceki yazımızda olduğu gibi tepki koyan eleştiri yapan mutlaka olacak, fakat sitede hakaretlere varan yazılar yazıp kendilerini kanıtlamaya çalışmaları yerine telefonum herkeste var arayıp ne söyleyeceklerse bana söylesinler ne şekilde ararlarsa o şekildede cevap alacaklarından emin olsunlar, ve siteyi tartışmaya sokup hedeften şaşırtmasınlar.

Saygılar

1.950 yorum:

  1. SAYIN CÜNEYT BEY    YUKARIDA BULUNAN YAZINIZDAKIGELIŞMELER ÇOK


    GÜZEL EYER BAŞBAKAN KONUYU ÇÖZÜN DEMİŞSE


    BÖYLE TALIMAT VERDİĞİNİ YAZDINIZ    BUNDAN GÜZEL HABER OLAMAZ FAKAT BU YENI


    HABERMI BIZIMLE ILK DEFA PAYLAŞTINIZ


    EYER BUNU BAŞBAKAN SÖYLEDIYSE MESELE KALMAMIŞTIR


    BU BILGININ SAĞLAM KAYNAĞI OLDUĞUNU LÜTFEN


    BIZIMLE PAYLAŞIRMISIN DEĞERLI KARDEŞIM

    YanıtlayınSil
  2. acil demokrasi
    Sayın ölmez
    “ŞİKAYETÇİNİN CİRANTA OLMAK KOŞULUYLA ÇEKİ BANKADA ARKASI YAZDIRAN KİŞİ OLMASI GEREKTİĞİ HAKKINDA BİR ÇOK İÇTİHAT VAR AMERİKAYI YENİDEN KEŞFETMEYİ BIRAKALIM LÜTFEN.
    ÖLMEZ” demişsiniz
    Yargıtay 10 ceza daire üyesi Ali Akıncı da sanırım Amerika yı yeniden keşfetmiş
    Gazi Üniversitesinde 5941 sayılı yasa çıktıktan sonra yapılan panelde şunları söylemiş
    “Y. 10. CD. ÜYESİ ALİ KINACI – Bir katkı yapmak istiyorum. Teşekkür
    ederim. 3167 sayılı kanunun ilk biçiminde de şikâyet hakkı sadece hamile
    tanınmıştı, hamil sözü geçiyordu. Fakat gerek Yargıtay 7. Ceza Dairesi
    gerekse benim mensubu olduğum 10. Ceza Dairesi, ki 91’de göreve başladı,
    bunu geniş yorumladı. Burada ibraz eden hamil şikâyet edebileceği gibi, ibraz ettikten sonra bunu kendinden önceki cirantalara vermişse o cirantaların da şikâyet hakkı var diye kabul etti, uygulama böyleydi. 2003 yılında 4814 sayılı kanunla 3167’de bir değişiklik yapıldı. Değişiklik yapılırken burada şikâyet hakkıyla ilgili gerek 7. Cezanın gerek 10. Ceza Dairesinin uygulamasının yasallaştıracak bir düzenleme yapıldı. Yani dairelerin görüşünü kanuna açıkça yansıttı. Şikâyet hakkı sadece ibraz eden hamile değil, elinde bulundurmak koşuluyla cirantalara, ödemede bulunmuşsa bankaya da aittir dendi; ama yeni kanun tekrar bu 4814 ile getirilen geniş şikâyet hakkını kaldırdı. İlk biçime
    döndü, hamil olarak döndü. Şimdi deniyor efendim ilk biçiminde de sadece
    hamil vardı ama geniş yorumlamıştık. Şimdi de yalnız hamil var gene geniş
    yorumlayabiliriz. Buna karşı şöyle denebilir: Evet o zaman sadece hamil olduğu halde yasa koyucu Yargıtay’ın uygulamasını bir tereddüt oluşturmamak için yasalaştırdı; fakat şuanda bu uygulamayı benimsemediği için bilerek isteyerek onları yasa metninden çıkardı, şikâyet hakkı olarak sadece ibraz eden hamili bıraktı denebilir. Buna bir ek daha yapmak isterim ben. Yeni kanunumuzun baştan beri hamile ödenir derken kastettiği hep ibraz eden hamildir. Maddeleri bütünüyle dikkate aldığımızda yasa koyucunun iradesinin sadece ibraz eden hamil olduğunu kabul etmek gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim.”
    Sanırım sizin sözünü ettiğiniz birçok içtihat tan çek dosyalarına bakan Yargıtay 10. daire üyesinin de haberi yok.Hep birlikte Amerika yı yeniden keşfedeceğiz.Bizi uğraştırmayıp elinizdeki o çok içtihattan birini yayınlarsanız müteşekkir oluruz.

    YanıtlayınSil
  3. Daire:10
    Tarih:2010
    Esas No:2007/22890
    Karar No:2010/160
    İlgili Maddeler:3167 s.Kanun 16/b
    İlgili Kavramlar:KARŞILIKSIZ ÇEK ŞİKAYET HAKKI
    Karar Metni:3167 sayılı Kanun’un 16/b maddesinde “16. maddede öngörülen suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması, hamilin, çeki elinde bulundurmaları koşulu ile ödemede bulunan cirantanın veya kanuni veya akdi teminatı nedeniyle tam ödemede bulunan bankanın şikayetine bağlıdır” hükmüne yer verilmiş olup; dosyada mevcut suça konu çek fotokopisinde, katılan.................Ltd. Şti.ne ait ibrazdan önceki cironun çizilmiş diğer cirosunun ise ibraz kaşesi altına sonradan yazılmış görünümde olduğu ve muhatap bankanın 25.05.2006 tarihli cevabi yazısında, Yapı Kredi Bankası tarafından elektronik takas aracılığıyla ibraz edildiği ve çeki ibraz edene ait bilgilerin ilgili banka nezdinde olduğunu bildirmesi karşısında; TTK nın 702. maddesindeki iptal edilmiş ciroların yok sayılacağı hükmü de nazara alınarak, suça konu çekin ibraz anında alınan okunaklı ve onaylı örneği getirtilip, şikayetçinin cirosunun iptal edilip edilmediği, cirosunun ibrazdan önce veya alacağın temliki şeklinde olup olmadığı ve takasa veren durumunda bulunup bulunmadığı saptanarak sonucuna göre hukuki durumun tayin ve takdiri gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması BOZMAYI gerektirmiştir,18.01.2010

    YanıtlayınSil
  4. EVET ARKADAŞLAR HEP SÖYLEDİĞİMİZ GİBİ İKTİDAR PARTİSİNİN ETKİLİ İSİMLERİNİ YOĞUN ŞEKİLDE ARAMAMIZ GEREKTİĞİNİ SN.CÜNEYT BEYİN YAZISINDANDA ANLAMIŞINIZDIR.BAKIN BİZLERLE İLGİLİ GÜZEL HABERLER GELMEYE BAŞLAMIŞKEN LÜTFEN BUNU HEBA ETMEYELİM!!!!!!!!! YENİ GELECEK TASARIDA YARGITAY EN BAŞTA ÇEK SUÇLARININ KAPSAMA GİRMESİNİ İSTEYECEKTİR AMA İKTİDAR PARTİSİNİN DÜŞÜNCELERİNİNDE BU YÖNDE OLMASINI SAĞLAYACAK OLAN YİNE BİZLER OLACAĞIMIZ AŞİKARDIR.LÜTFEN NEFES BİLE ALMADAN ARAMALARA BAŞLAYIN!!!!!!!!!!! LÜTFEN BAKIN BEN KAÇ GÜNDÜR YAZIYORUM 10 KİŞİLİK BİR GRUPLA SÜREKLİ ARAMALAR YAPIYORUZ DİYE AMA İNANIN OLMUYOR !!! HEP AYNI İNSANLARIN ARAMASI ABESLE İŞTİGAL OLUYOR !!! BEN BİZİM İÇİN ARAYIN DERKEN BİZ KELİMESİNİN İÇİNDE BÜTÜN MAĞDURLARIN OLDUĞUNU LÜTFEN UNUTMAYIN!!! SADECE 1 TELEFON.........AMA İNANIN ÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİRECEK..............SAYGILARIMLA

    CAN MERT

    YanıtlayınSil
  5. PROF. DR. İZZET ÖZGENÇ – İzin verirseniz hemen söyleyeyim: Kanunun bu kurgusuna göre şikâyet hakkına sahip olan kişi çeki, karşılığını tahsil etmek üzere çeki bankaya ibraz eden kişidir. Dolayısıyla 3167 Kanunun uygulaması döneminde olduğu gibi mesela bankanın şikâyeti söz konusu değildir bu sistemde bir, iki çeki hamil karşılığını tahsil edemediği için, çeki cirantaya vermiş olması halinde cirantanın da şikâyet hakkı söz konusu değil, Kanun sistemi bu.

    Y. 10. CD. ÜYESİ HÜSNÜ UĞURLU – 4814 sayılı Yasayla yapılan değişiklikten yani bu nedenle, tekrar bu şekilde döndü.

    PROF. DR. İZZET ÖZGENÇ – Yani eski kanundan buraya dönüldü demiyoruz. Bu kanunun kendi içerisinde bir kurgusu var, bir mantığı var. Felsefesi tamamen farklıdır. O nedenle Ünal hocamın da izah ettiği gibi eski kanunun bir devamı şeklinde bu kanun değerlendirilmemeli, dolayısıyla eski kanundaki müesseselerle yeni kanundaki müesseselerin mukayesesi yoluna gidilmemelidir.

    YanıtlayınSil
  6. sankı cuney bey dalga gecıyo bu gorusme hangı tarıhte gerceklesmıs lutfen yazsın
    seref.

    YanıtlayınSil
  7. Ankara Gazi Üniversitesinde 5941 sayılı yeni çek kanunu panelinde yüksek yargı üyelerinin sorularını cevaplayan Prof. Dr. İzzet Özgenç ile Yargıtay 10.Ceza Dairesi üyeleri arasında soru-cevap şeklinde gelişen tartışma yeni kanunun sadece çeki ibraz eden hamile şikayet hakkı verildiğini açıkça ortaya koymaktadır:

    Y. 10. CD. ÜYESİ HÜSNÜ UĞURLU – Teşekkür ederim. Benim sorum Sayın İzzet Hocama. İlk sorum, şikâyet hakkıyla ilgili. Bilindiği üzere 3167sayılı Yasanın ilk şeklinde şikâyet hakkı ibraz eden hamile aitti. Ancak Yargıtay bunu verdiği kararlarla, çeki elinde bulundurmak koşuluyla cirantaların da şikâyet hakkı olduğunu tanımıştı. Ardından 4814 sayılı yasayla yapılan değişiklikle yine ibraz eden hamil dışında çeki elinde bulunduran cirantaların ve bazı şartlarda bankaların da şikâyet hakkı mevcuttu. Şimdiki 5941 sayılı Yasanın 5. maddesinde 4814’le yapılan bu değişiklikten dönülmüş oluyor ve tekrar şikâyet hakkı sadece hamile tanınıyor. Yani buradaki hamili de biz ibraz eden hamil şeklinde anladığımız takdirde, çekin karşılıksız çıkması durumunda, çeki şikâyet hakkını kullanmadan kendisinden önceki cirantaya verdiğinde, cirantanın şikâyet hakkı var mı yok mu? 4814 sayılı yasada vardı. Şimdi bu değişiklik cirantaların şikâyet hakkı olmadığını vurgulamak için mi yapıldı, ne amaçla yapıldı? Bu konudaki görüşünüzü almak istiyorum. İlk sorum bu, cevaptan sonra ikinci soruyu da sormak istiyorum.

    PROF. DR. İZZET ÖZGENÇ – İzin verirseniz hemen söyleyeyim: Kanunun bu kurgusuna göre şikâyet hakkına sahip olan kişi çeki, karşılığını tahsil etmek üzere çeki bankaya ibraz eden kişidir. Dolayısıyla 3167 Kanunun uygulaması döneminde olduğu gibi mesela bankanın şikâyeti söz konusu değildir bu sistemde bir, iki çeki hamil karşılığını tahsil edemediği için, çeki cirantaya vermiş olması halinde cirantanın da şikâyet hakkı söz konusu değil, Kanun sistemi bu.

    Y. 10. CD. ÜYESİ HÜSNÜ UĞURLU – 4814 sayılı Yasayla yapılan değişiklikten yani bu nedenle, tekrar bu şekilde döndü.

    PROF. DR. İZZET ÖZGENÇ – Yani eski kanundan buraya dönüldü demiyoruz. Bu kanunun kendi içerisinde bir kurgusu var, bir mantığı var. Felsefesi tamamen farklıdır. O nedenle Ünal hocamın da izah ettiği gibi eski kanunun bir devamı şeklinde bu kanun değerlendirilmemeli, dolayısıyla eski kanundaki müesseselerle yeni kanundaki müesseselerin mukayesesi yoluna gidilmemelidir.

    YanıtlayınSil
  8. 6 da yazan kim kimle dalga geçiyor kim kimle ne zaman görüşmüş çok meraklıysan arar öğrenirsin adın gibi ol

    YanıtlayınSil
  9. acil demokrasi

    Sayın ölmez
    Yayınladığınız içtihattan alıntı yapıyorum
    “Karar Metni:3167 sayılı Kanun’un 16/b maddesinde “16. maddede öngörülen suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılması, hamilin, çeki elinde bulundurmaları koşulu ile ödemede bulunan cirantanın veya kanuni veya akdi teminatı nedeniyle tam ödemede bulunan bankanın şikayetine bağlıdır”
    Siz bu alıntıyı nasıl yorumluyorsunuz bilmiyorum ama, bu alıntıda hamilin yanı sıra ara cirantanında şikayet hakkından söz ediyor
    İzmir mahkemesinin kararında ise ara cirantaların şikayet hakkı olamayacağından söz ediyor
    Örnek kararınız bu açıdan işe yaramadı, yinede teşekkür ederim,gönderdiğiniz karar farklı bir açıdan işimize yarayacak

    YanıtlayınSil
  10. arkadaslar ara cirantanın şikayet hakkı konusunda hukuki çelişki bulunmaktadır..

    daha erken ibraz bile çoğu mahkemece kabul görse de bazı mahkemelerce mahkumiyet verildiği hepimizce bilinmektedir.

    ANCAK

    ARA CİRANTA YADA HAMİL KONUSUNDA ZARAR GÖREN SIFATINA BAKTIRMAK FAYDALIDIR.
    HAREKET NOKTANIZ BU OLURSA DAHA KOLAY CEVAP ALABİLMENİZ MUMKUN OLABİLİR DİYE DÜŞÜNÜYORUM.

    HENUZ ARA CİRANTANIN SİKAYET ETTİĞİ BİR DAVADA OLUMLU (SANIK LEHİNE) KARAR ALAMAMIS OLMAKLA BU KONUDA HAKİMLERİMİZİN KAFASININ KARISTIGINI ÇELİŞİK KARARLAR ÇIKARILDIGINI DA İLETMEK İSTERİM

    YanıtlayınSil
  11. UNUTULMAMASI GEREKEN BAŞKA BİR NOKTA DA ŞUDUR Kİ

    HER DOSYA KENDİ BAŞINA BİR HUKUKİ MESELE HER

    MAHKEMENİN DE KENDİNCE GÖRÜŞÜ BULUNMAKTADIR. BU

    NEDENLE ELEKTRONİK İMZA ALARAK DOSYALARINIZI

    İÇERİĞİNİ DE GÖREREK KONTROL ETMENİZİ TAVSİYE EDİYORUM

    YanıtlayınSil
  12. SİBEL HANIMEFENDİ
    İSTANBUL ADLİSİ TAAHÜT İLE İLGİLİ DİLEKÇEMİ KABUL ETMEDİ
    BAŞKA YAPABİLECEĞİM BİRŞEY VARMI
    A. BONCUK

    YanıtlayınSil
  13. BEYLER VEKİLLERİ ARAYINNNNNNNNNNNNNNNNNN.........................

    BIRAKIN CİRONTOYU BUNLAR HUKUKÇULARIN İŞİ......................

    MAĞDUR OLDUĞUNUZU MAĞDUR SIFATIYLA ARARSANIZ ANCAK GÖSTERİRSİNİZ............................

    YanıtlayınSil
  14. ARKADAŞLAR BU NASIL BIR ITHAM ANLAMADIM


    BU SITEYI KURAN BURADA GECE GÜNDÜZ EMEK VEREN


    BU VESILEYLE BU KADAR INSANI BIR ARAYA GETIREN

    YAPILAN BÜTÜN MUCADELELERDE YER ALAN VESILE OLAN


    BÜTÜN BUNLARDAN HİÇ BİR ÇIKARI OLMAYAN


    BIR INSANA BÖYLE BIR ATIFTA BULUNMAK NEYE HIZMET

    ETMEKTEDIR BURDA HERKEZI SEVIYELI OLMAYA


    DAVET EDIYORUM BURDA AKTIF GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN


    INSANLARA KARŞI BU TÜR SALDIRILAR NE YAZIKKİ


    DAĞILMAYA SEBEP OLMUŞTUR BUNU YAPANLARINDA


    MAKSATI BUDUR ANKARA EYLEMINDEN ÖNCE BU SITE


    ŞAHA KALKMIŞTI BURADA CANLA BAŞLA ÇALIŞMA VARDI


    FAKAT HAKARETLER SALDIRILAR KÖTÜ NIYETLI KIŞILER


    YÜZÜNDEN İŞTE BU HALE GELDI ŞIMDİ TOPARLANMAYI

    GÖREN O ART NIYETLI KİŞİLER TEKRAR İŞ BAŞINA


    GEÇTILER ÇALIŞMALARA BAŞLADILAR ÇOK YAZIK


    BU DAVAYA HAKIKATEN GÖNÜL VEREN INSANLARI


    DAĞITAMAYACAKSINIZ BUNA GÜCÜNÜZ YETMEYECEK


    ARKADAŞLAR ZAMAN ÇOK ÖNEMLI SAMIMI OLAN ARKADAŞLAR

    TOPLANIN ARTIK HAREKET ZAMANI LÜTFEN BİZE


    ÖNERILEN YOLLARI HAREKETE GEÇİRELİM


    BABACANI MUHAKKAK ARAYALIM


    SADULLAH ERGINI ARAYALIM


    ANA YASA MAHKEMESINI ARAYALIM    AYRICA CÜNEYT BEYLE GÖRÜŞTÜM BILGILERIN


    TAMAMEN DOĞRU OLDUĞUNU TEYIT ETMIŞTIR


    SIZCE BURADAN BU KADAR ÜMIT BEKLEYEN INSANLARLA


    DALGA GEÇECEK ADAMMI BUNU YAZANLARA TEESSÜF


    EDIYORUM


    NOT UTKU KARDEŞIMIZ İŞLERINI TAMAMLAYIP


    EN KISA ZAMANDA ARAMIZDA OLACAKTIR    MÜCADELEYE DEVAM ARKADAŞLAR

    YanıtlayınSil
  15. AV.SİBEL HANIMEFENDİ
    İSTANBUL ADLİSİ TAAHÜT İLE İLGİLİ DİLEKÇEMİ KABUL ETMEDİ
    BAŞKA YAPABİLECEĞİM BİRŞEY VARMI
    A. BONCUK

    YanıtlayınSil
  16. ya yeni kanun taslağı geliyor deniyor yargıtay görüş bildirecek deniyor bu taslakata yargıyı rahatlatmak için getiriliyor deniyor ama kimsede TIK YOK maaşallah hala birkişi çıkıpta demiyorki bizde iktidarı sıkıştıralımda bu kanun taslağına girelim herkezin ağzında sakız olmuş ajitasyon bırakın boş muhabbetleride gerçek dünyaya dönün bu tasarıyıda ekabirlikle kaybederiz biz

    YanıtlayınSil
  17. ne oldu arkadaşlar


    KIM NE YAZIYOR KIMIN KIM OLDUĞU BELLI DEYIL


    NEDIR BU YAAA LÜTFEN RUMUZ YAZINDA KIM KIMDIR


    KIM NE DEMIŞ ANLAYALIM ARKADAŞLAR ARKADAŞLAR


    19 DA YAZAN ARKADAŞ SÖYLEDI BEN BU KONUYU


    KAÇ DEFA YAZDIM BU HABERI SITEYE BIR UMUTLA


    TAŞIDIM AMA ILGILENEN OLMADI PIŞMAN OLDUM


    SIZ BIRBIRINIZE CEVAP YAZMAKTAN BAŞKA BIR


    DÜŞÜNCENIZ YOKMU ARTIK KONUMUZA DÖNSEK DIYORUM


    HİÇ KIMSE AV SIBEL HANIMI TARTIŞMA KONUSU YAPMASIN


    BIZE EN BÜYÜK DESTK OLAN BU ARKADAŞIM BÜTÜN


    MESLEK ARKADAŞLARINI KARŞISINA ALARAK MEDYA

    ORTAMINDA VE BÜTÜN EYLEMLERDE EN ÖN SAFTA


    OLMUŞTUR BÖYLE BIR AVUKAT TANIDIĞINIZ VARSA


    ÇIKSIN ORTAYA BAYRAĞI DEVRALSIN GÖRELIM

    YanıtlayınSil
  18. EDA 11 de yazan arkadaşım tam olarak senın yazdıklarını çözemedım daha net ve acık anlatırsan sevınırım

    YanıtlayınSil
  19. 18-18-18

    TAAHHUT İLE İLGİLİ OLARAK SÖYLEDİĞİNİZ KONUYU ANLAMADIM KONUSU NEDİR YANİ TAAHHUDUNUZUN GÜNÜ MÜ GELDİ YOKSA YENİ BİR TAAHHUT MU VERMEYE CALIŞIYORSUNUZ

    YanıtlayınSil
  20. SN 15-15

    İTHAMLARINIZIN VEYAHUT HAKARETAMİZ SÖZLERİNİZİN ŞAHSIMA YÖNELİK OLMADIGINI DÜŞÜNEREK YİNE DE MESLEKTASLARIMA KARŞI DAHA SAYGILI OLMAYA DAVET EDİYORUM.

    BEGENMİYORSANIZ FAYDALANMAZSINIZ AMA BAKSANIZA SU DURUMDA BİLE BENİ GUNDEME TASIDIGINIZIN FARKINDAMISINIZ BİLEMİYORUM AYRICA TESEKKUR EDERİM...

    KALDI Kİ

    SN MESLEKTASLARIM KAMU YARARINA BİLGİLERİNİ PAYLAŞMAKLA MUKELLEFLERDİR.

    BURADA BULUNAN ARKADASLAR BENİ DE GAYET İYİ TANIMAKTADIRLAR .. GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEYİNİZ.

    SORUN KARŞILIKSIZ CEKTEN KAYNAKLI ADLİ PARA CEZALARIDIR.

    SİZ YADA BEN DEĞİLİZ

    UMARIM ANLAMISSINIZDIR

    YanıtlayınSil
  21. arkadaşlar bimere de internetten form doldurup yollayın

    YanıtlayınSil
  22. TAAHÜTÜDÜN GÜNÜ GEÇTİĞİ İÇİN DİLEKÇE VERDİM YENİDEN YARGILANMAK İÇİN İSTANBUL ADLİYESİNE
    DİLEKÇEMİ KABUL ETMEDİLER
    TAAHÜT SÜREİ DOLDUĞUNDAN YENİDEN YARGILAMANIN OLMASININ MÜMKÜN OLMADIĞINI
    ANCAK KARŞI TARAF ŞİKAYETİNİ YENİLEMEZSE CEZA ALMIYCAMI SÖYLEDİ
    KALEM DEDEKİ MEMUR
    A. BONCUK

    YanıtlayınSil
  23. sibel hanım benim ilk taahütüm 25 12 2010 du bana ne zaman tutuklama gelir

    YanıtlayınSil
  24. SİBEL HANIM NE HAKARETİ BEN SADECE BİR SORU SORDUM
    :::(((
    A. BONCUK

    YanıtlayınSil
  25. Gugukçu rumuzuyla yazan şahış

    http://cekmagdurlari.wordpress.com/bilgi-paylasim/

    sitesinde yazmış
    wayyy dolandırıcılar bir site daha kurmuş
    diye yorum yazmış.

    girip bakın ve kim olduğunu anlayın

    YanıtlayınSil
  26. 24-24 A.BONCUK

    SİZE SÖYLEMEDİM YORUM SİLİNDİĞİ İÇİN BÖYLE BİR KONU SİZE SÖYLENMİŞ GİBİ GÖRUNMUS

    SİMDİ SİZİN DURUMUNUZ ORTALAMA SU SEKİLDE

    MAHKEMELER UYARLAMALARI İNFAZ HAREKETE GEÇMEDCEN BAŞLATMIYORLAR BU NEDENLE KARŞI TARAFIN SİKAYETİYLE SİZE İTİRAZINIZIN OLUP OLMADIGINI SORACAKLAR BU ACIDAN BEKLEMENİZ GEREKMEKTEDİR.


    O ZAMANDA SİZ AGIR CEZAYA UYARLAMA TALEBİNİZİDE İÇEREN HERHANGİ BİR HUSUS OLUP OLMADIGINI İDDİALARINIZI ,TALEPLERİNİZİ YAZMALISINIZ EKSİKSİZ BİÇİMDE

    YanıtlayınSil
  27. GUGUKÇU KARDEŞİM

    BURDA HERKEZİN DERDİ BİR ODA ADLİ PARA CEZASI.ŞİMDİ SİZ BU SİTEYE AVUKAT HNM IN REKLAMINI YAPMAK İÇİNMİ YOKSA CÜNEYT KARDEŞİMİZİ ELEŞTİRMEK İÇİNMİ YAZIYORSUNUZ????? GUGUKÇU KARDEŞİM CÜNEYT İ EN ESKİ TANIYANLARDAN BİRİ OLARAK GÜN GELDİ ELEŞTİRDİM VE BUNUDA SAKLAMADIM AMA YAPTIKLARINIDA TAKDİR ETMESİNİ BİLDİM.BU DAVADA KENDİM DAHİL OLMAK ÜZERE HERKEZDEN ÇOK EMEĞİ OLAN BİR KAÇ ARKADAŞIMIZDAN BİRİ VE İLKİDİR.BENDE ADALETTEN ADALET İSTEYELİM DİYENLERDENİM AMA HİÇ BİR ZAMAN İKTİDARIN PEŞİNİ BIRAKALIM DİYENLERDEN DEĞİLİM.AÇIKÇA SORUNUMUZU ÇÖZECEK OLAN MAKAM İNANINKİ BENİM İÇİN ÇOKTA ÖNEMLİ DEĞİL.AMA BİLDİĞİM BİR ŞEY VARSADA MECLİSTE BU İŞİ ÇÖZEBİLECEK OLAN TEK GÜÇ İKTİDAR PARTİSİDİR.ADALETİ ADALETTEN İSTEYELİME DESTEK VERMEMİN İLK SEBEBİ HUKUKEN HAKLI OLMAMIZ VE HAKKIMIZI İSTEMEMİZDİR AMA BUNUN YANINDA YARGIYA YAPACAĞIMIZ AKILLI MANEVRALARLA HÜKÜMETEDE DOLAYLI YAPACAĞIMIZ BASKIDIR.HER KİM OLURSA OLSUN BU DAVA İÇİN TAŞ TAŞ ÜSTÜNE KOYDUYSA TAKTİRE ŞAYANDIR VE BİZLEREDE DÜŞEN SADECE VE SADECE TAKTİR EDEREK DESTEK VERMEKTİR.BEN CÜNEYT KARDEŞİMİN YAZDIĞI BU SON YAZIYA SONUNA KADAR DESTEK VERİYOR VE ELİMDEN NE GELİRSE FAZLASINI YAPACAĞIMIDA BÜTÜN MAĞDUR ARKADAŞLARA DEKLARE EDİYORUM.SAYGILARIMLA

    CAN MERT


    CEMİL ÇİÇEK 0532 636 91 21 – 0532 761 28 37
    HAYATİ YAZICI 0532 242 19 86
    Bülent ARINÇ 0(532)2416255 AKP
    ZAFER ÇAĞLAYAN 0(532)6080606 – 0(530)5149650 AKP
    AYSEL KAVAS 0(533)3736447 AKP
    ABDÜLKADİR AKSU 0(505)4660000 AKP
    NİMET ÇUBUKÇU 0(532)3372940 AKP
    BEKİR BOZDAĞ 0(505)7776601 – 0(542)6474087 AKP
    Ayşe Nur BAHÇEKAPILI 0(532)3354253 AKP
    Mustafa ELİTAŞ 0(532)2320792 AKP
    Nurettin CANİKLİ 0(533)7774444 AKP
    Ömer ÇELİK 0(532)4133007 – 0(505)7770103 AKP
    Sadullah ERGİN 0(505)7773110 – 0(532)2815770 AKP
    Salih KAPUSUZ 0(505)7770614 AKP
    Suat KILIÇ 0(532)7886920 AKP

    YanıtlayınSil
  28. 23-23

    KARSI TARAF SİKAYET EDİNCE İNFAZINIZ HAREKETE GECMEDEN ÖNCE SİZE TEBLİGAT YAPILIR BU ACIDAN BU TEBLİGAT GELMEDEN İNFAZ BASLAMAZ

    YanıtlayınSil
  29. sayın cüneyt beyin yazısını okudum. inanmak istiyorum.bunaldıgım, daraldıgım bu günlerde bu yazı ilaç gibi geldi. teşekkürler cüneyt.bu haber bizi rehavete sürüklemesin. mücadele her an sitenin ve komitenin çizdiği yolda devam etmeli. özellikle tgrt de haber olmamız çok iyi. bu kanal hükümetten habersiz adım atamaz.
    bu gün hüder başkanı şafak soy ile görüştüm. dediği şu an itibarı ile elle tutulur bir gelişme yok. ama bu olmayacak anlamına gelmiyor. olacak ya da olacak.önümüz seçimler biz dik durur ve gücümüzü önce kendimiz bilir, sonra bunu hükümete hissttirebilir isek hiç korkumuz olmasın kimse bizi görmezden gelemez yok sayamaz.
    bunun için devamlı siyasileri ve adaleti taciz edecegiz, bıktıracagız. görelim mevlam neyler, neylerse güzel eyler.

    YanıtlayınSil
  30. gugukçu sen burhan işcan mısın. bırak saçmalamayı, fitne çıkarmayı. ne oldu taraftarlarını kayıpmı ettin.

    YanıtlayınSil
  31. HERKESE HAYIRLI AKŞMALAR BASKETÇİ ABİ SENİ NE OLDUGUNU BİLİYORUZ ABİCİM KİMSENİN GAZINA GELMENE GEREK YOK ZATEN DOKTOR DENEN ŞAHISIN TUZU KURU YOK KAN VERME EYLEMİ CART CURT
    ELEMLERDE NERDEYDİN DOKTOR KARDEŞİM BURDAKİ MÜCADELE VEREN İNSANLAR LA UGRAŞMA BİR EYLEM YAPACAKSAN YAP SEN BAŞINDA DUR BİZ KATILMASSAK O ZAMAN KONUŞ BOŞ YER BU 2 SİTEYİ DE MEŞGUL ETME BİR ARA GİDİYORDUN NE OLDU DA GERİ GELDİN EGONU TATMİN ETMEK İÇİN Mİ BURDASIN

    YanıtlayınSil
  32. Barışçı-Mersin7 Şubat 2011 18:21

    DEĞERLİ ARKADAŞLAR; YUKARIDAKİ BİLGİLER TAMAMEN DOĞRUDUR. ÇÜNKİ; VERİLEN BİLGİLERİN BİRÇOĞUNU BEN BİZZAT YERİNDEN ÖĞRENENLERDENİM. HER ALINAN BİLGİ İÇİN; BELGE VEREBİLECEK DEĞİLİZ. ANCAK; YUKARIDAKİ TÜM BİLGİLER DOĞRUDUR DEMEKLE BİRLİKTE, HERBİRİMİZ ÖZGÜRLÜKLERİMİZE KAVUŞANA DEK, ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM ETMELİDİR. SAYGILARIMLA.

    YanıtlayınSil
  33. DEĞERLİ SİBEL HANIM MERHABA İZMİRDEN İHTİYAR

    ŞİMDİ YAZILANLARI GÖRÜNCE BENDE BİR SORU SORUCAM MÜSAİTSENİZ LÜTFEN.
    ŞİMDİ BEN BİR A FİRMASINA ÇEK VERDİM A FİRMASIDA BANKADAN KIREDİ KULLANMAK İÇİN BANKAYA VERDİ BU MEYANDA A FİRMASININ İŞLERİ BOZULDU ORTADAN KAYBOLDU ORTADA MUHATTAB YOK BİZ DE VERDİĞİMİZ ÇEKİ ÖDİYEMEDİK BANKADA A FİRMASINA BİZİM ÇEKİMİZE KARŞILIK KIREDİ VERDİ ŞİMDİ BU ÇEKİ A FİRMASI CİROLADI BANKAYA VERDİ FAKAT ORTADA YOK BANKADA BU PARAYI TAHSİL ETMEK İÇİN BİZE CEZA DAVASI AÇABİLİRMİ. SAYGILARIMLA ÇOK MÜSAİTSENİZ CEVAPLARSANIZ SEVİNİRİM.

    YanıtlayınSil
  34. GÖKHAN AĞBİ AÇ AĞBİ BIRAK SANSÜRÜ BİZ BİRİMİZİ BİLİYORUZ ARTIK YAZIMIZDAN NE OLDUĞUMUZU BİLİYORUZ AÇIN YOLU SİTE DAHA BAŞARILI OLUYOR

    YanıtlayınSil
  35. ARKADAŞLAR DÜN BİR YAZI YAZMIŞTIM UMUTSUZ ARKADAŞLARA LÜTFEN ŞİMDİ UMUDUNU KAYBEDENLER BU SİTEDE YAZI YAZMASIN BEN BU SİTEDE HALA MİLLETVEİLLERİNE TELEFON AÇMAYA DEVAM EDİCEM AÇMAYANLAR ADINADA AÇICAM!!!!!!!!!!!!!!!!!

    SORUN OLMALIYIZ SORUN OLURSAK SORUN ÇÖZÜLÜR.ihtiyar

    YanıtlayınSil
  36. ARKADAŞLAR ÇOK YAKINDA YAŞADIĞIM BIR OLYI

    PAYLAŞMAK ISTIYORUM    ISTANBUL 13.ASLIYE CEZADA BULUNAN BIR DOSYAMLA

    ILGILI

    ALACAKLI KIŞIYLE ANLAŞMAYA ÇALIŞTIM

    KENDISINE NASIL ANLAŞABILIRIZ BENIM İÇİN BIR ŞEY

    YAPARMISIN DIYE SORDUM.KENDISI ABI SENI

    BİLİYORUM BAŞINA GELENLERIDE BILIYORUM

    SENDE OLAN ALACAĞIMIN YARISINI TAKSITLER HALINDE

    BANA ÖDE DAVADAN VAZ GEÇEYIM DEDI BUNUN ÜZERINE

    BENDE BIR MIKTARI PEŞIN OLMAK KAYDIYLA

    GERI KALANINI ÜÇ EŞİT TAKSITTE ÖDEYIM DEDIM

    VE EL SIKIŞTIK HELALLEŞTIK FAKAAAAAAAAAAAAT

    GELELIM ASIL MESELEYE ASIL ALACAKLI AVUKAT OLMUŞ

    AVUKATA DOSYAYI ÇEKMEK İÇİN BAŞ VURUNCA BİZE

    TAMAM SIZ ANLAŞTINIZ AMA O YETMEDI BENIMLEDE

    ANLAŞMAN GEREKIYOR DEDI EEE TABIKI DEDIM

    ANLAŞALIM BANA BEŞ MILYAR VERECEKSIN DEDI

    BENIM DURUMUM YOK ALACAKLI YARIDAN FAZLASINI

    DURUMUM OLMADIĞI İÇİN ÇEKIYOR SIZ NEDEN

    IYIMSER OLMUYORSUNUZ DEYINCE GIT KARDEŞIM

    BEN HAYIR KURUMU DEYİLİM BEN ALACAĞIMA BAKARIM

    GERISI BENI BAĞLAMAZ YANITINI VERDI EE CEZA

    YATARSAM NE ALACALSIN BE KARDEŞİM ÜÇ MILYAR

    ALSAN OLMAZMI OLMAZ BU KONU KAPANMIŞTIR

    PARAYI HAZIRLARSAN BENI ARARSIN YOKSA RAHATSIZ ETME
    İŞİM ÇOK YANITINI VERDI ŞİMDİŞ

    DEVLET YENI YASA ÇIKARDI TARAFLAR ANLAŞSIN DIYE

    TARAFLAR ALACAKLIYLA DEYILDE AVUKATLARLA

    SORUN YAŞAMAKTADIRLAR


    SAYGILARIMLA

    YanıtlayınSil
  37. site yönetimi cüneyt beyin yazızısını tekrar yayınlarmısınız yeni sayfaya geçtiği için okuyamıyoruz

    YanıtlayınSil
  38. çek ile ilgili gelişmeler konusunda yazılan açıklamalar çok umut verici demekkı emekler boşa gitmemiş emeği geçen herkezden allah razı olsun umarım bu kabustan herkes kurtulur allah borcu olan herkeze sabır ve güç versin

    YanıtlayınSil
  39. basketçi34AN7 Şubat 2011 19:09

    GÜNLERDİR HADİ ARKADAŞLAR ŞU İÇİNE KAPANILMIŞLIKTAN KURTULALIM,YİNE ESKİ HAVAMIZA,ÇOŞKULU GÜNLERİMİZE DÖNELİM DİYE YAZDIM DURUDM.FAKAT HAREKETLİLİK YİNE SALDIRMALARLA BAŞLADI.GÜZEL HABERLER VERİLİYOR,YİNE YARANILAMIYOR,HEMEN TAHRİK VE MUNAFIK MEKANİZMASI DEVREYE GİRİYOR,DÜNDEN BERİ BEN OLAYIM,EKİM KARDEŞİMİZ OLSUN NERDEYSE YALVARIYORUZ KAN EYLEMİNİ YAPALIM DİYE ADIMIZ PROVAKATÖRE ÇIKYOR.AYAYDIN61 BİR DUYUM ALMIŞ ADAMCAĞIZ BİRŞEYLER YAPAMAK İSTİYOR,TIK YOK.
    PEKİ ARKADAŞLAR NASIL OLACAK.?

    VEKİLLERİ ARIYALIM ,YOK ORASI ÇOK OLDU,SN.CAN MERT 10 KİŞİLİK BİR GRUP OLUŞTURDU DURMADAN VEKİLLERİ ARIYOR,AMA AYNI KİŞİLER NEKADAR CİDDİ OLUR?,ADALETİ ADALETTEN İSTEYELİM DEDİK,SİTEYE ÖRNEK KONDU DEFALARCA,HALA SORULUYOR DİLEKÇE İŞİ NE OLDU DİYE?ONUDA BİZMİ ATALIM?

    ANKARA EYLEMİ BAŞARISIZ OLDU BUNUN İÇİN HERKES GERİ ÇEKİLDİ DENDİ MORALLER BOZUK DENDİ,AMA ŞUNU UNUTMAYINKİ O YAĞMURDA ORAYA GELİP EYLEME DESTEK VEREN ARKADAŞLARA HAKSIZLIK ETMEYİN O BEYENİLMEYEN EYLEMİN BUGÜN CÜNEYT BEY'İN VERMİŞ OLDUĞU OLUMLU HABERE İLLAKİ KATKISI OLMUŞDUR ,AYAYDIN61İN DUYUMU HAKEZA ÖYLE.BÜTÜN BU OLUMLU SESLERLE SİTENİN COŞMASI LAZIM.AMA YİNE SALDIRAN YORUMLARLA ,GEREKSİZ TENKİTLERLE UĞRAŞIYORUZ.

    SİBEL HANIM BİR AVUKATTIR,SIKIŞTIĞIMIZDA HUKUKSAL ANLAMDA SIĞINDĞIMIZ BİR LİMANDIR,AYNI ZAMANDA BU SİTENİN İLK KURULDUĞUNDAN BU YANA NEFERİDİR.İŞİNİ YAPIYOR ONADA BALTA..

    NASIL YAPACAĞIZ NASIL OLACAK İNANIN BAZEN TIKANIYORUM.LÜTFEN SİZLERDE YARDIMCI OLUN.BAKIN HABERLER OLUMLU EN AZINDAN UMUT VAR.AMA VEKİLLER AMA YARGITAY,BİRŞEKİLDE EYLEMİMİZİ YAPALIM.KOMİTE İLK KEZ TOPLANACAK,BİRÇOK EYLEM PLANI MASAYA YARATILACAK,ÖNERİLERİ OLANLAR İRDELENECEK,HEP BİZLER İÇİN DAHA ÇABUK SONUCA ULAŞABİLMEK İÇİN.

    GELİN ELELE VERELİM,GEREKSİZ TARTIŞMALARI BİRKENARA BIRAKALIM,CİDDİ,SOMUT,ELLE TUTULUR ÖNERİLERLE ÇÖZÜM ARAYIŞINI İVEDİ OLARAK YAPALIM.

    BİZE BİZDEN BAŞKA KİMSENİN FAYDASI YOK...

    SAYGILARIMLA

    BASKETÇİ

    YanıtlayınSil
  40. Sanırım uyarlama dilekçeleri gerçek kişiler için birşey ifade etmiyor.Ne kadar uyarlama dilekçesi verdimse reddedildi.Tabi a.cezaya itiraz ettim ama faydası olacağını sanmıyorum.Bu arada belkide uyarlamada acele ettim.Sibel hanımın dediği gibi mahkemeden gelecek yazıyı beklesem iyi olacaktı.Uyarlama vermeyenler mahkemeden gelecek yazıyı beklesinler. Bir arkadaşımın dosyaları için mahkemeye müracat etmiş.Mahkemenin birisi hemen infaz için yazı yazmış.Birisi ise taahüdün süresine daha bir yıl var gerekçesi ile müracatı reddetmiş.Yani mahkemeler farklı kararlar veriyorlar.İnşallah cüneyt beyin yazdıklarından birşeyler çıkar.meriç22

    YanıtlayınSil
  41. basketçi34AN7 Şubat 2011 19:16

    SN.İZMİRLİ,ŞU ANDA YORUM YAZDIĞINIZ SAYFANIN EN ÜSTÜNE GİTTİĞİNİZDE CÜNEYT BEY'İN KONUYLA İLGİLİ YAZISINI GÖRÜRSÜNÜZ.

    BASKETÇİ

    YanıtlayınSil
  42. star gazetesinin yazısına bakarsanız mecliste yine bir şeyler çıkacak o halde biz burdayız bizi unutmayın çığlıklarına devam vekilleri arıyoruz

    YanıtlayınSil
  43. Ayaydın61
    Avukat vekildir. Gerçek alacaklıyla anlaştığınızda alacaklınız mahkemeye anlaştığınıza dair belgeleri sunduğu anda iş biter. Avukat başka sorun yapamaz. Varsa bile aralarında sorun sizi ilgilendirmez. Selametle..
    HASAN BAFRA

    YanıtlayınSil
  44. SN.İZMİRLİ YAZINIZI YAZDIĞINIZ SAYFANIN EN ÜSTÜNDEKİ YAZIYI GÖREMEDİNİZ HERHALDE.CÜNEYT BEYİN YAZISI BU SAYFANIN ÜSTÜNDEKİ YAZIDIR.SAYGILAR

    CAN MERT

    YanıtlayınSil
  45. SN.HASAN BEY DEDİĞİNİZ GİBİ AVUKAT VEKİLDİR AMA AVUKATLA ANLAŞMADAN MAHKEMELER DEDİĞİNİZ GİBİ İNFAZI DURDURMUYOR.BU KONUDA AVUKATLAR DAHA DETAYLI BİLGİ VERECEKTİR.SAYGILAR


    CAN MERT

    YanıtlayınSil
  46. Site avukatlarımızdan NESLİHAN Hanıma ve CÜNEYT Beye huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum İNŞALLAH Yarın Gaziantep ceza evinde yatan kardeşim bu değerli insanların sayesinde özgürlüğüne kavuşacak TEŞEKKÜRLER NESLİHAN HANIM TEŞEKKÜRLER CÜNEYT BEY İYİ Kİ BU SİTE VAR İYİ Kİ SİZLERİ TANIDIM

    YanıtlayınSil
  47. arkadaşlar umarım emekleriniz neticesini bulur bu sitedeki tüm arkadaşlara kendi adıma teşekkür ediyorum ben çek ten kızıma doğum esnasında yakalandım sağdaan soldan toparlayıp hallettik yoksa hastaneden hapisaneye gidecektim tekrar dosyalarım var şimdi kaçağım bu yaşadıklarımız gerçekten çok acı örneğin ben kızımın doğumunu hatırlamak istemiyorum en mutlu anımı acıya çevirdilerya....bu sitedeki cüneyt bey basketci aydın 61 ihtiyar canmert ve adını unuttuğum herkese ilgilerinden ötürü çoook teşekkürler mağdur anne

    YanıtlayınSil
  48. basketçi34AN7 Şubat 2011 20:08

    BEN LOKOMOTİF OLUP YARIN İLK ARAMALARI AŞAĞIDAKİ TELEFONLARLA BAŞLATIYORUM.
    LÜTFEN ARAYACAK ARKADAŞLAR DERDİMİZİ KISA VEÖZ OLARAK ANLATALIM.BU MAKAMDAKİ KİMSE SİZE TERS CEVAP VERMEZ.BU KONUDA RAHAT OLUN.YETERKİ BİZLER AMACIMIZ DIŞINA ÇIKACAK SÖYLEMLERDE BULUNMAYALIM.BUNU YAPACAK KİŞİLER ZATEN BELLİ.

    Ali Babacan Makam: 0(312)2047400
    Burada Başka bir birime yönlendirme oluyor, fakat biz makamı aramalıyız,İSRARLA.


    Sadullah ERGİN Makam : 0(312)4194670 - (312)4194669


    Anayasa Mahkemesi Makam: 0(312) 4637313

    BASKETÇİ

    YanıtlayınSil
  49. arkadaşlar telefon lara devam edelim

    YanıtlayınSil
  50. Sayın CAN MERT
    Bir davada nerde görülmüş bir avukatın gerçek davacı ya da davalıdan daha yetkili olduğu. Benim avukatım ne kadar itiraz ederse etsin ben istediğim gibi dosya üzerinde tasarrufumu kullanabilirim. Avukat anlaşmayabilir ama gerçek alacaklıyla anlaştığında ve bu belgeleri davacı savcıya verdiğinde iş biter. Avukat bir şey yapamaz. Sadece müvekkili ile arasında maddi problem varsa kendi aralarındaki durum olur sizi ilgilendirmez. Her insan davanın her aşamasında istediği anda avukatını aczedebilir. Bunu her vatandaş bilir. Selametle..
    HASAN BAFRA

    YanıtlayınSil
  51. ARKADAŞLAR ARTIK BÜTÜN EYLEMLERE SİZLERDE DESTEK VERİN.BAKIN YARGIYA GİTMENİN FAYDA GETİRMEYECEĞİNE İNANABİLİRSİNİZ AMA 10 TANE MEKTUP HAZIRLAYIP YOLLAMANIN KİME NE ZARARI OLUR???? BİLAKİS FAYDASI OLUR.AYNI ŞEKİLDE VEKİLLERİ ARAMANIN FAYDA ETMEYECEĞİNİ DÜŞÜNEN ARKADAŞLAR İÇİNDE SORUYORUM '' SADECE 10 DAKİKANIZI AYIRIP 5 VEKİL ARAMANIN VE MAĞDURİYETLERİ ANLATMANIN '' KİME NE ZARARI OLUR??? BAKIN ARKADAŞLAR KİM HANGİ EYLEME DESTEK VERMEK İSTİYORSA VERSİN AMA BU ARADA DİĞER EYLEMLEREDE UCUNDANDA OLSA DESTEK VERSİN.BU SORUN HEPİMİZİN SORUNUYSA ÇÖZMEK İÇİNDE HER YOLU DENEMENİN NE ZARARI OLUR ??? BİZLER VEKİLLERİ ARAYALIM DERKEN VEYA YARGIYA MEKTUP YOLLAYALIM DERKEN BU ADALETSİZLİĞİN BİTMESİNİ İSTEMİYORMUYUZDA BUNLARA DESTEK OLUNMUYOR???? BURDA HERKEZİN SORUNU AYNIYSA ÇÖZÜM İÇİN BİR ŞEYLER YAPMAYA ÇALIŞIYORSA ŞAHSIM OLARAK SON ANA KADAR DESTEK VERİRİM VE SİZLERDENDE AYNISINI BEKLERİM.SAYGILARIMLA

    CAN MERT

    CEMİL ÇİÇEK 0532 636 91 21 – 0532 761 28 37
    HAYATİ YAZICI 0532 242 19 86
    Bülent ARINÇ 0(532)2416255 AKP
    ZAFER ÇAĞLAYAN 0(532)6080606 – 0(530)5149650 AKP
    AYSEL KAVAS 0(533)3736447 AKP
    ABDÜLKADİR AKSU 0(505)4660000 AKP
    NİMET ÇUBUKÇU 0(532)3372940 AKP
    BEKİR BOZDAĞ 0(505)7776601 – 0(542)6474087 AKP
    Ayşe Nur BAHÇEKAPILI 0(532)3354253 AKP
    Mustafa ELİTAŞ 0(532)2320792 AKP
    Nurettin CANİKLİ 0(533)7774444 AKP
    Ömer ÇELİK 0(532)4133007 – 0(505)7770103 AKP
    Sadullah ERGİN 0(505)7773110 – 0(532)2815770 AKP
    Salih KAPUSUZ 0(505)7770614 AKP
    Suat KILIÇ 0(532)7886920 AKP

    YanıtlayınSil
  52. SAYGI DEĞER MAĞDUR ANNE

    ANNELERİN HAYIR DUASINI ALMAK ON FABRİKA KURMAKTAN DAHA KAZANCLIDIR NE MUTLU ARKADAŞLARIMIZLA BERABER SİZİ BİR AZ OLSUN MUTLU ETDİİSEK ALLAH"CC" HEPİMİZİN YARDIMCISI OLSUN.

    BU MEYANDA BU SİTEDE MUTLAKA VARDIR KOCASININ VEYA OĞLUNUN İŞİ BOZULUPTA KENDİ ADLARINA TİCARETHANE KURULMASIN İZİN VERİP VE VERDİKLERİ VEKALETLER KARŞILIĞINDA NE OLDUĞUNU BİLMEDEN SIRF AİLE DAĞILMASIN YIKILMASIN EVİN DİREĞİNE DESTEK VERMEK İÇİN GÖZÜNÜ KAPATAN BÜTÜN ANNELERE EŞLER ŞU ANDA ÇATIR ÇATIR CEZA ALIP HAPSE GİRİYOR AİLEDEN SORUMLU BAKANIMIZ DA KENDİSİNE BU KONUDA HER HALDE ULAŞAN OLMADIĞI İÇİN DE İLGİLENMİYOR BÜTÜN BU ANNE VE EŞLERİN ELLERİNDEN ÖPER ALLAH "CC" EN KISA ZAMANDA ONLARIN YANINDA OLUP KUTULMALARINI DİLERİM.İhtiyar

    YanıtlayınSil
  53. SN.HASAN BAFRA

    SİZE YAZDIĞIM GİBİ BU KONUYU AVUKAT ARKADAŞLARIMIZ DAHA NET CEVAPLANDIRABİLİR.BENİMDE BİLDİĞİM BU YÖNDE AMA TABİKİ YANLIŞ BİLİYOR OLABİLİRİM VE İDDİADA ETMİYORUM.BU SEBEPTEN DOLAYIDA KİMSEYİ YANLIŞ YÖNLENDİRMEK İSTEMEM.SN.SİBEL HNM DAHA NET BİLGİYİ BİZLERE VERECEKTİR.SAYGILARIMLA

    CAN MERT

    YanıtlayınSil
  54. bakın dostlarım baskı israr israr karşı tarafa bizde varız bizide unutmayın demek lazım

    YanıtlayınSil
  55. Sevgili Arkadaşlar,

    Biz niye birbirimizle atışmaya giriştik tekrar?

    Bir komite var, toplantı yapacak; buraya önerilerimizi sunalım (bizzat giderek ya da telefonla, e-postayla); komite bu önerileri değerlendirsin. "Yapalım" dediklerini topluca yapalım. "Yapmayalım" ya da "Yapamayız" dediklerini dileyenler bireysel olarak ya da ayrıca organize olarak yapabilirler. Bu dediklerime kimse itiraz etmez sanırım.

    Önerilere gelince;

    - Sayın "İhtiyar" önce İzmir sonra hergün bir başka ilin AKP teşkilatına topluca fax atalım, telefon edelim diyor. Niye olmasın?
    - Sayın "Doktor" (yanılmıyorsam İzmir ve İstanbul'da) kan verme eylemi yapalım, ben kendim açık açık gelmesem de bu işi organize etmenize yardımcı olurum diyor. Bu da güzel. Eğer ayarlayabiliyorsa zaten Kızılay TIR benzeri bir aracı getirip meydana koyar; çadıra falan gerek yok. Komite bunu destekliyorsa, herhalde Sayın "Doktor"da sözünü tutacak ve gerekli organizasyonu yapacaktır. Kimliğini açıklamasına gerek yoktur sanırım.
    - Sayın "Ankaralı Hukuklu" nun mektup eylemi üzerinde anlaşılmış gibi görünse de, bu eyleme başlanamadı. Komitenin bu konuda acilen bir karar verip mektup ve dilekçe örneklerini dağıtması gerek (Doğrudur komitenin gücü, elemanı, vs. yok ama bu eyleme başlanacakken toplantı yapılacağı için durduruldu-eğer örnek hazırlanamıyorsa, bu da sorun değil: eski mektup örneğini kullanmamızın ne mahsuru var?)
    - Sayın Cüneyt arkadaşımız Ali Babacan, Sadullah Ergin, ve Anayasa Mahkemesini aramamızı öneriyor-Bunun yapılmaması için en ufak bir sebep bile göremiyorum;

    Şimdilik bu 4 konuda komiteyle ilgili arkadaşlarımızın açıklamalarını bekleyelim diyorum. Kan verme eylemi hariç, diğer 3 eylemin komiteye ciddi bir yük getirmeyeceği aşikar-sadece toplu mektup yollanması için gün, saat ve AKP il teşkilatları aranacaksa hangi gün, hangi ilin teşkilatını arayacağımızı belirtecekler. Ali Babacan, Sadullah Ergin ve Anayasa Mahkemesini aramak ise zaten herhangi bir organizasyonu gerektirmeyen bir eylem.

    TBMM'deki milletvekillerine telefon etmeye gelince; torba yasa bu hafta sonuna kadar öyle veya böyle çıkacak. Belki başka bir düzenleme sözkonusuymuş, o da yakında belli olur. Telefon etmenin faydası var, faydası yok tartışmasına girmeyelim. Kimse kimseyi zorlamıyor; lütfen telefon edin deniyor - dileyenler etsin, etmek istemeyenler ise etmesinler (ama lütfen bunu siteye yazıp moral bozukluğuna ve bilgi kirliliğine yol açmasınlar).

    Saygılarımla,

    Mehmet Ali Öztürk

    Şunu da ilave olarak belirtmek istiyorum: Yorumların gecikerek yayınlanması yanlış anlamalara ve, dolayısıyla, gereksiz bazı tartışmalara sebep oluyor. Önerim, site yönetiminin filtrelemeyi bırakmasıdır; zaten bu işi fahri olarak yapıyor, vakitlerini bizler için ayırıyorlar-filtreleme işi kendilerine çok ciddi bir yük oluyor ve bizlerin de fikir tartışmalarımıza zaman zaman engel olabiliyor. Bazı kendini bilmezler edepsizce konuşurlarsa konuşsunlar, aldırmayız. (Bunu engellemek için kardeş site www.cekmagduru.com yorumcuların e-posta adreslerini bildirmelerini mecburi kılıyor; bu yöntem, bu sitede de (kısmen de olsa) işe yarayabilir). Nihai karar, tabii ki, site yönetiminindir.

    YanıtlayınSil
  56. çokdeğerli arkadaşlarım elbet bizimde güleceğimiz günler yakındır hiçbir zaman umudumuzu kaybetmeyelim mücadeleyi bıraktığımız anda çaresiz kalacağız elimizden ne geliyorsa yapmalıyız bizi bizden başka anlayan yok Suskun

    YanıtlayınSil
  57. E İMZAYI PTT DEN ALIYORUZ PEKİ ELEKTRONİK İMZAYI NERDEN ALIRIZ SLM

    YanıtlayınSil
  58. SAYIN ÖZTÜRK AĞZINA SAĞLIK KARDEŞİM HEPSİ BU KADAR BÜTÜN KARDEŞLERİMİZDE ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ İÇİN BU GÖRÜŞE KATILIRSA SIKINTILARDAN BELKİ DAHA ÇABUK KURTULURUZ HER KESE SELAM EDERİM

    YanıtlayınSil
  59. çok değerli arkadaşlarım hepinize iyi akşamlar iyi yarınlar diliyorum allahım bizlerin kalbini ve niyetimizin kötü olmadığını biliyor bizler kriz nedeniyle borçlarımızı ödeyememenin ağırlığı altında eziliyoruz birde tutuklanma korkusu halbuki bizler durumlarımız iyiyken bütün çeklerini gününde ödemek için çırpınan birer esnaftık şimdi mücadele zamanı biz özgürlüğümüz için adım atmalıyız elimizden ne geliyorsa onu yapmalıyız bir anne olarak ben mücadele edeceğim ÇÜNKÜ BİZ SUÇLU DEĞİL BORÇLUYUZ hiç kimse borcunu ödeyemedi diye hapisle cezalandırılmamalı SUSKUN

    YanıtlayınSil
  60. Sevgili Can Mert ve Sevgili Hasan Bafra,

    Tartıştığınız konuya bir açıklık getirmek isterim: Alacaklı veya alacaklı vekili mahkemeye müracaat ettiklerinde şikayet ortadan kalkar, kimin müracaat ettiğinin önemi yok. Alacaklı doğrudan şikayetini geri alırsa avukatının itiraz hakkı da yok.

    Burada sorun şu: Avukatlar, haklı olarak, uğraşılarının karşılığını almak istiyorlar; şayet alacaklı onlardan habersiz şikayetini geri alırsa, avukatın borçludan bir avukatlık ücreti tahsil etmesi imkanı kalmıyor-bu durumda ya hizmetine karşılık hiçbirşey alamayacak, ya alacaklıdan para talep edecek, ya da (alacaklı bu parayı vermeye yanaşmazsa) alacaklıyı dava edecektir. Bundan dolayı, alacaklılar avukatlarıyla sürtüşmeye girmemek için, onların rızası olmadan, şikayetlerinden vazgeçmiyorlar. Bu durum, maaşlı avukat çalıştıran ya da ayni avukatla çok işi olan kişi veya kuruluşlarda yaşanmıyor.

    Öte taraftan; çekini zar zor ödemeye çalışan kişi ne yapacak ? İnanın ya da inanmayın benim 4 tane dosyam (toplam bedeli 120,000 $ civarında) avukat bedelini halledilemediği için çözülemiyor; 4 farklı alacaklı ile toplam 85,000 $ ödemek üzere anlaştık, kalanına uzun vadeli senet vereceğiz. Ama avukatlık bedeli 4 ayrı avukata yaklaşık 30,000 TL tutuyor ve avukatlar paralarını peşin olarak almadan şikayetleri kaldırmıyorlar-alacaklılar da "bu sorunu siz çözün, biz size yapacağımız yardım yaptık" diyorlar haklı olarak.

    Avukatlar haklı. Alacaklılar da haklı. Ama ben de haklıyım, şöyle ki; toplam 38 dosyam var yaklaşık 1.5 milyon $ bedelli; avukat paraları ise neredeyse 100,000 $ tutuyor-ben zaten borcumu ödeyemezken bir de avukat parasını nasıl ödeyeceğim ?

    Sorun çok çetrefil maalesef.


    Saygılarımla,

    Mehmet Ali Öztürk

    YanıtlayınSil
  61. ACİLLLLLLLLLLLLLL bu sitede kimse haber izlemiyo mu? bügün TGRT haberde geçti gecen cuma kapalı oturumda adli para cezaları görüşüldü adli para cezaları idari para cezalarına çevriliyo önümüzdeki hafat yasalaşıyo her magdura müjdeler olsun yargıtay başkanı ile Tayyip bey bu konuyu görüşmüş 800 bin dosya varmış35izmir

    YanıtlayınSil
  62. ARKADAŞLAR, SAYIN MAĞDURLAR,MAĞDURELER,


    BAKIN NEDE OLSA BİR BAŞKASI ARAR BEN ARAMASAM NE OLACAK DİYEN MAĞDUR OLDUĞUNU SÖYLEYİP ALLAH RIZASI İÇİN BİR KERE BİLE ARAMAMIŞ.MAİL ATMAMIŞ,
    K A R D E Ş L E R İ M, YORUM YAZMAMIŞ ÖYLECE SEYİRCİ KALAN KARDEŞLERİM

    BU MESELE BELKİ SENİN SİZİN GİBİ DÜŞÜNEN AYNI AZI ÇOĞALTMAYA KATKI VERMEYENLER YÜZÜNDEN AMACINA TAM OLARAK ULAŞAMIYOR

    YA YAŞADIĞIN ŞEHRİ AZ ÇOK TANIRSIN İL BAŞKANI NA MİLLET VEKİLİNE BALİ SESİNİZİ DUYURUN

    HİÇ BİLEMEDİN O ŞEHİR DEKİ DİĞER ÇEK MAĞDURLARINI ORGANİZE ET SİTEMİZDEN HABERDAR ET


    YA......ÇARESİZSİNİZ ....YA..DA....ÇARE..SİZSİNİZ
    N İ Y A Z.........N İ Y A Z....................

    YanıtlayınSil
  63. Sayın arkadaşlar e-imza için istanbul e-güven şirketiyle sizler adına anlaşma yaptık.Ancak burada konular dağilır ve mecradan uzaklaşırız diye açıkçası pekte bu konuya girmek istemedim.
    Yaklaşık 225 - 285 TL arasında fiyatı olan e-imza için ödemeniz gereken mikrat 175 TL,dir.K.K ilede ödeme yapabiliyorsunuz...

    E-İMZANIN -- E-DEVLETTEN FARKI , MAHKEMELERDE OLAN BÜTÜN DOSYA İÇERİKLERİNE BAKABİLİYORSUNUZ.bİR DAVADA NE KADAR YAZIŞMA VARSA GÖREBİLİYORSUNUZ...
    Olmazsa olmaz bir hizmet.Ancak dediğim gibi suistimale açık bir konudur bu.

    O nedenle e-güven firmasını arayınız..
    ismimi kullanınız..
    eğitimi alınız...
    belirtilen fiyata alınız.

    lütfen burada bu konu ile ilgili yorum yapmayalım.Bilgi kirliliği olmasın...
    İnternetten e-imza dediğiniz zaman 4 firma çıkacak karşınıza
    benim sizler adına pazarlık yaptığım firma e-güven şirketidir...........

    saygılarımla ekm2510

    YanıtlayınSil
  64. ARKADAŞLAR;___________________________________________KOMİTE KURULMUŞ,HERKES OLUMLU KARŞILAMIŞ,İYİ DE OLMUŞ.NEDİR KOMİTENİN AMACI?BİZ BURADA FİKİRLERİMİZİ SUNACAĞIZ.ONLAR DEĞERLENDİRECEK VE OLUMLU BULURLARSA EYLEM İLE İLGİLİ KARARLARINI BURADA AÇIKLAYACAKLAR,BİZLER DE ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİ VERECEĞİZ.KOMİTE ÜYESİ OLMALARI İÇİN KİMSE ONLARI ZORLAMADI.MAAŞ VERECEĞİNİ DE SÖYLEMEDİ.BİZLERİN MAAŞLI ÇALIŞANI DA DEĞİLLER TABİİ Kİ.AMA BURADA AÇIKLAYIP DA,KOMİTEDE OLANLAR ŞUNLAR,BUNDAN SONRA FİKİRLERİNİZİ BURADA AÇIKLAYIN,KOMİTEDE GÖRÜŞÜLÜP,UYGUN GÖRÜLÜRSE UYGULAMAYA GEÇİLECEK DEYİP,FİKİR SÜRDÜĞÜMÜZDE DE,HADİ SEN YAPTA BİZ DE ARKANDAYIZ,SEN KENDİN YAPMIYORSAN BURADA İŞİN NE,SENİN MAĞDURLUKLA İLGİN YOK, GİT BU SİTEDEN DEMENİN MANASI NEDİR SORARIM SİZ GERÇEK ÇEK MAĞDURLARINA?BENİM MÜCADELEM BU YASANIN YANLIŞLARININ TÜMÜNÜN ORTADAN KALKMASI.VERDİĞİM UĞRAŞ BUNUN İÇİN.ÖNCE KENDİMİ DÜŞÜNECEĞİM TABİİ Kİ.DEŞİFRE OLMAM KENDİME TİCARİ AÇIDAN ZARAR VERECEĞİ İÇİN,SESSİZ SEDASIZ ARKA PLANDAN DESTEK OLACAĞIM,KAN DA VERECEĞİM AMA DOKTOR BENİM DİYEREK DEĞİL,DESTEKLEYEN İŞ ADAMI OLARAK,YETERKİ KOMİTE KARAR VERSİN DİYORUM.NİYE ANLAMIYOR Kİ BAZILARI.YORUMLARIM VE ARDINDAN BANA YAPILAN SATAŞMALI YORUMLAR İYİCE,ANLAYARAK OKUNURSA,KİM HAKLI KİM HAKSIZ ANLAŞILIR.ÖNCEKİ YORUMLAR OKUNMADAN SON YAZILAN YORUMA GÖRE CEVAP YAZIYOR BAZILARI VE BUNDAN DOLAYI DA TARTIŞMALAR OLUYOR.BİLGİNİZE...SAYGILAR SUNARIM...DOKTOR.....

    YanıtlayınSil
  65. Sayın arkadaşlar e-imza için istanbul e-güven şirketiyle sizler adına anlaşma yaptık.Ancak burada konular dağilır ve mecradan uzaklaşırız diye açıkçası pekte bu konuya girmek istemedim.
    Yaklaşık 225 - 285 TL arasında fiyatı olan e-imza için ödemeniz gereken miktar 175 TL,dir.K.K ilede ödeme yapabiliyorsunuz...

    E-İMZANIN -- E-DEVLETTEN FARKI , MAHKEMELERDE OLAN BÜTÜN DOSYA İÇERİKLERİNE BAKABİLİYORSUNUZ.BİR DAVADA NE KADAR YAZIŞMA VARSA GÖREBİLİYORSUNUZ...MAHKEMEDE OLAN DOSYANIZ ELİNİZİN ALTINDA OLUYOR.YAZIŞMALARDAN ANINDA HABERİNİZ OLUYOR.TEBLİGAT ALMA SIKINTISI ORTADAN KALKIYOR.

    Olmazsa olmaz bir hizmet.Ancak dediğim gibi suistimale açık bir konudur bu.

    O nedenle e-güven firmasını arayınız..
    ismimi kullanınız..
    eğitimi alınız...
    belirtilen fiyata alınız.

    lütfen burada bu konu ile ilgili yorum yapmayalım.Bilgi kirliliği olmasın...
    İnternetten e-imza dediğiniz zaman 4 firma çıkacak karşınıza
    benim sizler adına pazarlık yaptığım firma e-güven şirketidir...........

    saygılarımla ekm2510

    YanıtlayınSil
  66. İletişim

    Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş.
    Genel Müdürlük
    Adres : Halk sokak No: 35, Golden Plaza F Blok, Kat : 2 Daire 6 Sahrayıcedit 34734 Kadıköy / İstanbul
    Tel : +90 (216) 360 46 05
    Faks : +90 (216) 360 33 56
    E-mail : info@e-guven.com

    E-DEVLETTE VAR OLAN DOSYA BİLGİLERİNİN İÇERİĞİNİ GÖRÜYORSUNUZ......
    EN AYRINTISINA KADAR YAZIŞMALARI , KARARLARI GÖREBİLİYORSUNUZ..........

    saygılarımla

    ÖZELLİKLE MÜCADELENİN HAT SAFHAYA ÇIKTIĞI BU GÜNLERDE , ÖNEMLİ OLAN BU KONU İLE İLGİLİ LÜTFEN SİTEMİZ MEŞGUL EDİLMESİN...
    GEREKLİ BİLGİLER TARAFINIZA VERİLMİŞTİR.GERİSİ SİZLERE KALMIŞTIR........

    YanıtlayınSil
  67. Kobi Enerji KONYA
    E-Güven Türkiye Kurumsal Çözüm Ortağı
    Adres : Beyhekim Mahallesi Zindan Kale Sk. No:13 Selçuklu / Konya
    Tel : +90 (332) 353 10 73 - +90 (332) 353 56 60
    Faks : +90 (332) 353 10 74
    Ankara Ofis
    Adres : Çetin Emeç Bulvarı 1328. Sokak 7/3
    ABC Plaza
    06450 Öveçler - Ankara - Türkiye
    Tel : +90 (312) 472 18 55
    Faks : +90 (312) 472 18 58
    İzmir Ofis
    ANKO Eğitim
    Adres : 1472. SOKAK NO:36 D:7
    Alsancak - İzmir - Türkiye
    Tel : +90 (507) 285 98 53

    HER YERDEN 175 TL ÖDEYECEKSİNİZ....K.K GEÇERLİ

    E-İMZANIN -- E-DEVLETTEN FARKI , MAHKEMELERDE OLAN BÜTÜN DOSYA İÇERİKLERİNE BAKABİLİYORSUNUZ.BİR DAVADA NE KADAR YAZIŞMA VARSA GÖREBİLİYORSUNUZ...MAHKEMEDE OLAN DOSYANIZ ELİNİZİN ALTINDA OLUYOR.YAZIŞMALARDAN ANINDA HABERİNİZ OLUYOR.TEBLİGAT ALMA SIKINTISI ORTADAN KALKIYOR.

    Olmazsa olmaz bir hizmet.Ancak dediğim gibi suistimale açık bir konudur bu.

    O nedenle e-güven firmasını arayınız..
    ismimi kullanınız..
    eğitimi alınız...
    belirtilen fiyata alınız.

    lütfen burada bu konu ile ilgili yorum yapmayalım.Bilgi kirliliği olmasın...
    İnternetten e-imza dediğiniz zaman 4 firma çıkacak karşınıza
    benim sizler adına pazarlık yaptığım firma e-güven şirketidir...........

    YanıtlayınSil
  68. ekm 2510,

    e-imza kullanımı zormu,mesala öğrenim süresi eğitimi kaç saat sürer.

    YanıtlayınSil
  69. E-İMZA İÇİN HER SORU SORAN ARKADAŞA CEZA :::)))

    ARKADAŞLAR ARTIK BÜTÜN EYLEMLERE SİZLERDE DESTEK VERİN.BAKIN YARGIYA GİTMENİN FAYDA GETİRMEYECEĞİNE İNANABİLİRSİNİZ AMA 10 TANE MEKTUP HAZIRLAYIP YOLLAMANIN KİME NE ZARARI OLUR???? BİLAKİS FAYDASI OLUR.AYNI ŞEKİLDE VEKİLLERİ ARAMANIN FAYDA ETMEYECEĞİNİ DÜŞÜNEN ARKADAŞLAR İÇİNDE SORUYORUM '' SADECE 10 DAKİKANIZI AYIRIP 5 VEKİL ARAMANIN VE MAĞDURİYETLERİ ANLATMANIN '' KİME NE ZARARI OLUR??? BAKIN ARKADAŞLAR KİM HANGİ EYLEME DESTEK VERMEK İSTİYORSA VERSİN AMA BU ARADA DİĞER EYLEMLEREDE UCUNDANDA OLSA DESTEK VERSİN.BU SORUN HEPİMİZİN SORUNUYSA ÇÖZMEK İÇİNDE HER YOLU DENEMENİN NE ZARARI OLUR ??? BİZLER VEKİLLERİ ARAYALIM DERKEN VEYA YARGIYA MEKTUP YOLLAYALIM DERKEN BU ADALETSİZLİĞİN BİTMESİNİ İSTEMİYORMUYUZDA BUNLARA DESTEK OLUNMUYOR???? BURDA HERKEZİN SORUNU AYNIYSA ÇÖZÜM İÇİN BİR ŞEYLER YAPMAYA ÇALIŞIYORSA ŞAHSIM OLARAK SON ANA KADAR DESTEK VERİRİM VE SİZLERDENDE AYNISINI BEKLERİM.SAYGILARIMLA

    CAN MERT

    CEMİL ÇİÇEK 0532 636 91 21 – 0532 761 28 37
    HAYATİ YAZICI 0532 242 19 86
    Bülent ARINÇ 0(532)2416255 AKP
    ZAFER ÇAĞLAYAN 0(532)6080606 – 0(530)5149650 AKP
    AYSEL KAVAS 0(533)3736447 AKP
    ABDÜLKADİR AKSU 0(505)4660000 AKP
    NİMET ÇUBUKÇU 0(532)3372940 AKP
    BEKİR BOZDAĞ 0(505)7776601 – 0(542)6474087 AKP
    Ayşe Nur BAHÇEKAPILI 0(532)3354253 AKP
    Mustafa ELİTAŞ 0(532)2320792 AKP
    Nurettin CANİKLİ 0(533)7774444 AKP
    Ömer ÇELİK 0(532)4133007 – 0(505)7770103 AKP
    Sadullah ERGİN 0(505)7773110 – 0(532)2815770 AKP
    Salih KAPUSUZ 0(505)7770614 AKP
    Suat KILIÇ 0(532)7886920 AKP

    YanıtlayınSil
  70. basketçi34AN7 Şubat 2011 21:43

    ARKADAŞLAR YORUMLAR AÇILDI.CÜNEYT BEYE ÇOK TEŞEKÜR EDERİM.ÇOK BÜYÜK BİR SORUMLULUK ALDIĞINI BİLİYORUM.

    SİZLERDEN ÖZELLİKLE RİCAM,KISA SÜREDE MİXERLER ÇOĞALACAKTIR.LÜTFEN CEVAP VERMEYİN.SİZ MUHATAP ALMAZSANIZ ODA VAZGEÇECEKTİR.

    SADECE RIMIZSUZ ARKADAŞLARA ODA CİDDİYE ALINACAK YORUMLARSA İKAZ EDELİM.

    BEN BU DUYURUYU SIKSIK YAPACAĞIM.BİLGİ KİRLİLİĞİ OLARAK DÜŞÜNMEYİN.BİRÇOK YENİ GİREN ARKADAŞLAR MAALESEF ESKİ YORUMLARI OKUMADAN YORUM YAPIYORLAR.

    SAYGILARIMLA

    BASKETÇİ

    YanıtlayınSil
  71. teşekkürler ekm 2510

    YanıtlayınSil
  72. Cüneyt beye yaptığı sağ duyulu açıklamalarından dolayı teşekkür ederim.
    Her mecrada devam eden ve birlik-beraberlik hedeflediğimiz bu günlerde her zaman olduğu gibi bilgileri bizlere açık açık yazmasını taktirle karşılıyorum.

    Mücadelemizde tek bir yön yoktur , Her cephede meşru - yasal mücadelemizi vermek zorundayız....

    Asla birlik beraberliğimizi kaybetmeyelim...

    Eleştirelim ama yıkmayalım....yapıcı olalım...

    Fikirlere saygı duyalım.Hoş görülü olalım...

    saygılarımla

    YanıtlayınSil
  73. EKM 2510 VE BASKETCİ ARKADAŞLARIM,

    DÜN GECE YİNE GERGİNDİK, HER ÇIRPINIŞ BU GÜNLERİ AŞMAK İÇİN. NABIZLARIMIZ UYUŞMADIĞI İÇİN SON YAZIM DEMİŞTİM, BU SİZLERİN YANLIŞ BİRİ OLDUĞUNUZ ANLAMINA ASLA GELMESİN. MÜCADELEYE DEVAM, ÇALIŞMALARINIZDA YANINIZDAYIZ, KALIN SAĞLICAKLA...

    ZONGULDAKLI-ÇEKZEDE

    YanıtlayınSil
  74. ARKADAŞLAR 1 AYDIR YIRTINIYORUZ VEKİLLERİMİZİ ARAYIN BASKI YAPIN DİYE.EMİNİM HEPİMİZİN KENDİNCE ALDIĞI DUYUMLAR VARDIR VE O DOĞRULTUDA HAREKET EDER.CÜNEYT KARDEŞİMİN YAZISINDAN VE 60 TA YAZAN ARKADAŞIN YAZDIKLARINIDA OKUDUKTAN SONRA HALA VEKİLLERİ ARAMAMIZ GEREKTİĞİNE KANAAT GETİRMEDİYSENİZ İNANIN DİYECEK LAFIM YOK.UYANALIM ARTIK ARKADAŞLAR.SAYGILARIMLA

    CAN MERT

    CEMİL ÇİÇEK 0532 636 91 21 – 0532 761 28 37
    HAYATİ YAZICI 0532 242 19 86
    Bülent ARINÇ 0(532)2416255 AKP
    ZAFER ÇAĞLAYAN 0(532)6080606 – 0(530)5149650 AKP
    AYSEL KAVAS 0(533)3736447 AKP
    ABDÜLKADİR AKSU 0(505)4660000 AKP
    NİMET ÇUBUKÇU 0(532)3372940 AKP
    BEKİR BOZDAĞ 0(505)7776601 – 0(542)6474087 AKP
    Ayşe Nur BAHÇEKAPILI 0(532)3354253 AKP
    Mustafa ELİTAŞ 0(532)2320792 AKP
    Nurettin CANİKLİ 0(533)7774444 AKP
    Ömer ÇELİK 0(532)4133007 – 0(505)7770103 AKP
    Sadullah ERGİN 0(505)7773110 – 0(532)2815770 AKP
    Salih KAPUSUZ 0(505)7770614 AKP
    Suat KILIÇ 0(532)7886920 AKP

    YanıtlayınSil
  75. EDA arkadaşlar 60 yazan arkadaşın söylediklerını kımseye cıddıye almamış yorumlara bakarsak acaba benmı çok safım bır arkadaşımız bızımle dalga geçiyorda benmı anlamıyorum ya da şöyle söyleyım bu kadar önemlı bır gelişmeyı bunca ınsanın dınlememiş yada duymamış olması mumkun değil cüneyt bey sibel hanım basketçi yanı herkes bunlar ne demek anlayan varsa banada anlatsın lütfen zaten derdımız bıze yetıyor bırde böyle şeyler eklenınce hiç çekılmıyor bızler burda çare arıyoruz elele olmaya çalışıyoruz azda olsa umut edıp mücadeleye devam edıyoruz neden bunlar oluyor

    YanıtlayınSil
  76. Hükümet yargının iş yükünü hafifletmek için ikinci paketi hazırladı. Bakaya, veraset ilamı, öğrencilerin not itirazları artık mahallinde çözülecek.

    Yargıtay ve Danıştay’ın iş yükünü hafifletmek için hazırlanan üye ve daire sayısının artırılmasını düzenleyen yasa tasarısından sonra, ikinci bir çalışma daha başlatıldı. Adalet Bakanlığı, adli ve idari yargıdaki yaklaşık 800 bin dosyanın Yargıtay ve Danıştay’a gitmesini önlemek için iki paket üzerinde çalışıyor. Askerlik yoklaması yaptırmayanların suçları idari para cezasına çarptırılacak. Birçok hafif suç para cezasına dönüştürülecek. Adalet Bakanlığı, Yargı Reformu Stratejik Taslağı kapsamında iki paket üzerinde çalışıyor. Adli ve idari yargıdaki yaklaşık 800 bin dosyayı mahallinde çözmeyi hedefleyen çalışma, önümüzdeki hafta ilgili tarafların görüşüne sunulacak. Özellikle Yargıtay ve Danıştay’a gelecek dosya sayısında büyük oranda azalmaya yol açacak çalışma, hafif suçlara idari para cezası verilmesini de içerecek.

    800 BİN DOSYA YARGITAY’A GİDEMEYECEK
    ........................................
    ...........................
    ...............

    YanıtlayınSil
  77. Türkiye’de Avea ve Turkcell tarafından dağıtılan Mobil İmza (M-İmza), kurumların servislerine SMS yollayarak, internet üzerinden ya da müşteri hizmetlerinin sunulduğu ofislerden alınabiliyor.
    Ancak kullanıcıların Mobil İmza almadan önce cep telefonlarının ve SIM kartlarının uyumluluğunu kontrol etmeleri gerekiyor.

    Mobil İmza da, Elektronik İmza gibi ücretli bir servis ve aktivasyonu 24 saat sürüyor. M-İmza’nın ücretlendirmesi biraz daha insaflı. Turkcell kullanıcılarına iki seçenek sunuyor: işlem başına 1SMS ya da 2 kontör, aylık sınırsız işlem içinse faturalı hatlardan 5 YTL, kontörlü hatlardan ise haftada 10 kontör talep ediyor.

    Avea ise aylık olarak 4 YTL bedelle mobil imza servisini kullanıcılarına sunuyor.

    YanıtlayınSil
  78. Sayın EDA (yorum no.74) Sayın ekm2510 (yorum no.75),

    60 no.lu yorumda bildirilen haber dün gece ayaydin61 tarafından bildirilmiş haberin aynısıdır (bakınız dün geceki 176 no.lu yorum). Adresi de şöyledir:


    http://www.stargazete.com/politika/hafif-suclara-para-cezasi-haber-328853.htm


    Saygılarımla,

    Mehmet Ali Öztürk

    YanıtlayınSil
  79. Ayrıca belrtmek istiyorum ki bu haber bizler için çok iyi olmayabilr-şöyle ki;

    1. Haberde karşılıksız çek konusuna hiç değinilmiyor, belki bu hiç düşünülmedi,

    2. Böyle bir şey gerçekleşirse, bizler karşılıksız çekin suç olmaktan çıkarılmasını beklerken, yine suçlu olacağız ve sadece adli para cezaları idari para cezasına çevrilmiş olacak

    3. Böyle bir gelişmede Yargıtay'ın iş yükü çok azalacağı için bizlerin temyiz ederek kazanabildiğimiz 1-1.5 yıllık süreler de kaybolup gidecek, hükümler daha çabuk kesinleşecek.

    Acı ama gerçekler böyle.

    Saygılarımla,

    Mehmet Ali Öztürk

    YanıtlayınSil
  80. Barışçı-Mersin7 Şubat 2011 22:15

    ÇOK DEĞERLİ ARKADAŞLAR; HEPİNİZİN KATILIMIYLA, ÖZGÜR GÜNLERE AZ KALDI AMA, ARAMALARA VE ÇALIŞMALARA DEVAM ETMEMİZ GEREKİYOR. ANCAK; HEP AYNI KİŞİLER ARAMALARA DEVAM EDECEĞİNE, DEĞİŞİK İSİMLERİN OLMASINDA YARAR VARDIR SAYGILARIMLA.

    YanıtlayınSil
  81. Barışçı-Mersin7 Şubat 2011 22:20

    ARKAMIZA ALDIĞIMIZ RÜZGAR GÜZEL; ALINAN HEBERLER GÜZEL. ANCAK; BU RÜZGARA VE HABERLERE RAĞMEN, KARAYA ÇIKIP ÖZGÜRLÜĞÜMÜZE ULAŞINCAYA DEK, ÇALIŞMALARA VE ARAMALARA DEVAM ETMELİYİZ. SAYGILARIMLA.

    YanıtlayınSil
  82. EDA sayın mehmet ali öztürk bey vermiş olduğunuz bılgılerden dolayı çok teşekkür ederım evet vermiş olduğunuz adresten haberı okudum çek ten hiç bahsedılmemiş fakat tabıkı bızler umut etmeye ve mücadele vermeye devam edeceğiz aramalar ve mektuplar devam arkadaşlar lutfen vakıt çokk darr durmayalım

    YanıtlayınSil
  83. Yargıtay'ın iş yükünün hafiflemesi bizlerin hiç işine gelmez, bunu unutmayalım.

    a. İstinaf mahkemelerinin açılması,
    b. Yargıtay'a yeni dairelerin eklenmesi,
    c. Yukarıda haber yapılan konuların Yargıtay'ın önüne gitmemesi

    demek; Yargıtay'ın karşılıksız çek suçları ile ilgili olarak önüne gelen dava dosyalarını çok daha çabuk sonuçlandıracak olması demektir. Maalesef bizlerin aleyhinedir.

    Vakit aleyhimize işliyor gibi. Hükümete ve milletvekillerine baskıya devam edelim ama oradan bizim lehimize düzenleme yapılmaması ihtimaline karşılık;

    1. Yargıtay'ın karşılısız çek suçlarında kasıt aranması yönünde ictihat çıkarması,
    2. Anayasa Mahkemesinin çekle ilgili kanunu iptal etmesi,
    3. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Türkiye'ye ceza çıkarılması

    şıklarından herhangi birisi bizim tek kurtarıcımız olacaktır.

    Bilgilerinize saygılarımla sunarım.

    Mehmet Ali Öztürk

    YanıtlayınSil
  84. ARKADAŞLAR DEMEKKI KIMSE YORUMLARI ZAMANINDA

    OKUMUYOR BU AÇIK VE NET HEP BUNU ANLATMAK

    ISTEDIM

    BU HABERI TGRT DE GÖRDÜĞÜM AN HEMEN AYNI ANDA

    SIZLERLE PAYLAŞTIM FAKAT HİÇ KIMSE AMA HİÇ

    KIMSEOKUMADI TEKRAR YAZDIM YINE SES SEDA ÇIKMADI

    GERIYE DÖNÜK BAKARSANIZ HABER KAÇTA ÇIKMIŞ


    KAÇTA YAYINLANMIŞ ANLARSINIZ

    PEKI BU HABER NE DEMEK BIZE NE DERSENIZ


    ŞUNU SÖYLEYEYIMKI ŞU ANA KADAR YAYINLANAN

    EN DEĞERLI HABER NEDEN DERSENIZ ŞUNDAN DERIM

    HÜKÜMET YARGININ YÜKÜNÜ AZALTMAK ADINA BIRT

    ÇABA İÇİNE GIRMIŞ BUNDA ŞU AN BIZI ILGILENDIREN

    BIR UYGULAMA YOK FAKKKT

    TGRT HABER BUNU YAYINLARKEN CANLI YAYINA


    BU KONUYLA ILGILI EMEKLI BIR YÜKSEK YARGI MENSUBU

    HAKIMI CANLI YAYINA BAĞLADI VE ONA ŞU SORUYU SORDU

    BU YASADA SIZCE EKSIK OLAN YANI ŞUDA OLMALIDIR

    DIYEBILECEĞİNİZ BIR KONU VARMI EFENDIM


    KENDILERI VAR TABIKI DEDI


    EN ÖNEMLI KONUNUN ÇEK SUÇLARI OLDUĞUNU


    BU TASLAĞA DERHAL ALINMASI LAZIM YEREL MAHKEMELERI

    İŞGAL EDEN EN ÖNEMLI KONUNUN ÇEK SUÇLARIOLDUĞUNU

    BÖYLECE YEREL MAHKEMELERINDE ESAS KONUMLARINA

    ARTIK DÖNECEĞİNİ VE BUNUNLA BIRLIKTE ASLIYE VE

    HUKUK MAHKEMELERININDE BIRTLEŞTIRILEREK

    HAKIM TASARUFU YAPILACAĞINI BEYAN ETMIŞTIR

    VE AYRICA BU YASA ÇALIŞMASI ÖNÜMÜZDEKI HAFTA

    YARGIDAN GÖRÜŞ ALMAYA ÇIKACAĞINI BEYAN ETMİŞLERDİR


    ŞİMDİ BİZ HAALA BOŞ BOŞ OTURUYORUZ VE NEYI

    TARTIŞIYORUZ ESAS HAREKET ETME ZAMANI DEYILMI

    YanıtlayınSil
  85. SN.ZONGULDAKLI SİZEDE BU YAKIŞIR.UMARIM SN.DOKTOR DA GEREKSİZ YERE SİTEYİ GERMEKDEN VAZGEÇER VE BU ÇİÇEĞİ BURNUNDA KOMİTEYE DESTEKLERİNİ ESİRGEMEZLER.HEPİMİZ AYNI GEMİDE AYNI KADERİ PAYLAŞIYORUZ.AMACIMIZ AYNI.

    OLUMLU BİR HAVA VAR AMA REHAVETE KAPILMADAN SÜRATLE ÖNERİLENLERİ YAPMALIYIZ.

    MAĞDUR ANNENİN DRAMINI OKUMUŞSUNUZDUR.SÖZÜN BİTTİĞİ YER.


    BASKETÇİ

    YanıtlayınSil
  86. Sayın ayaydın 61

    Haklısınız...Bu haber bugün yayınlandı ve aynen dediğiniz gibi oldu...
    Bana göre çok anlam ifade ediyor.Ben geç girdiğim için arkadaşlar yorum yapmışlardır dedim ama rastlayamadım.

    YanıtlayınSil
  87. ayaydın 61,

    bu gelişmeler olduğu için sesli eylemde bulunalım diyoruz.

    YanıtlayınSil
  88. basketçi34AN7 Şubat 2011 22:34

    SN.AYAYDIN61,SİZE KATILIYORUM.HABERLE İLGİLİ LİNKİ BULABİLRSENİZ HEMEN YORUM İÇİN ARKADAŞLARI YÖNLENDİRELİM DERİM.

    BASKETÇİ

    YanıtlayınSil
  89. basketçi34AN7 Şubat 2011 22:37

    ARKADAŞLAR SİZLERDEN ÖZELLİKLE RİCAM,KISA SÜREDE MİXERLER ÇOĞALACAKTIR.LÜTFEN CEVAP VERMEYİN.SİZ MUHATAP ALMAZSANIZ ODA VAZGEÇECEKTİR.

    SADECE RUMUZSUZ ARKADAŞLARA ODA CİDDİYE ALINACAK YORUMLARSA İKAZ EDELİM.

    BEN BU DUYURUYU SIKSIK YAPACAĞIM.BİLGİ KİRLİLİĞİ OLARAK DÜŞÜNMEYİN.BİRÇOK YENİ GİREN ARKADAŞLAR MAALESEF ESKİ YORUMLARI OKUMADAN YORUM YAPIYORLAR.

    SAYGILARIMLA

    BASKETÇİ

    YanıtlayınSil
  90. Sana senden gelir bir iş'te DÂD lazımsa,
    Zaferden ümidin kes gayriden İMDÂD lazımsa…

    Arkadaşlar,

    Haydin kalkın, oturmayın…
    KENDİ İMDADINIZA ÖNCE KENDİNİZ KOŞUN!
    Telefonların başına geçin,
    Faksın başına geçin,
    Haydin, durmayın!
    Oturmayın!

    Oturarak “başarı” elde eden tek bir canlı var tabiatta...
    Tavuklar...

    Haberler güzelse
    Ümitler yüksekse
    Şartlar bizden yanaysa...

    Daha ne duruyoruz?

    Arayın, arayalım...
    Arayacaksınız, arayacağız...

    ZAFERE KADAR!

    YanıtlayınSil
  91. SAYIN M ALI ÖZTÜRK


    ÇOK DOĞRU SÖYLÜYORSUN AMA ŞU GERÇEK VAR


    ŞU AN CEZA EVLERINDE YATANLAR


    ŞU AN EVINDEN EŞİNDEN ÇOCUKLARINDAN AYRI KAÇAK

    YAŞAYANLAR VARBUNLARI GÖZ ÖNÜNE ALARAK BUNUN


    FAYDASI YOK DEMEK DOĞRU OLMAZ ZATEN


    HÜKÜMETIN ÖNÜNDE BÜYÜK BIR SORUN OLAN BU YASA

    2012DE ISTER ISTEMEZ TAMAMEN KALKACAKTIR BU


    BU KAÇINILMAZ BIR DURUMDUR AMA BIZE BIZDEN

    ÖNCE ŞU AN KAÇAK YAŞAYANLARIN VEDE CEZA EVINDE

    YATANLARIN DIŞARI ÇIKMASI LAZIM DEYILMI


    BIZ BIRAKIN DIŞARI ÇIKMAYI HASTAHANEYE

    GIDEBILMEK İÇİN NELER FEDA ETMEDIK NIYE

    DIŞARIYI GÖRMEK SIVIL INSANLARIN ARASINDA

    KISADA OLSA BULUNABILMEK KELEPÇELIDE OLSA

    BU NE DEMEK KAÇ KIŞI BILIYOR ONUN İÇİN HER AŞAMAYA MUHTAÇ OLAN INSANLARIMIZ VAR


    HEM BIZ DEMIYORMUYUZKIIIIIIIII9IIII


    HAPIS CEZASI KALKSIN BIZIM BORCUMUZ NAMUSUMUZDUR


    ÇALIŞIP BORCUMUZU ÖDEYELIM YOLUMUZ BU DEYILMI


    ARKADAŞLAR    BEN ŞUNU SÖYLERIM BENIM DOĞRUM BUDUR


    ALLAH BENIM CANIMI BORÇLU IKEN ALMASIN


    ALLAH KATINDA AFFI OLMAYAN BİZİ YARATANINDA


    KARIŞMADIĞI TEK KONU KUL HAKKIDIR


    BİZ ÖZGÜRLÜK İSTIYORUZ KESINLIKLE AFFFFFF


    DEYIL AF ALLAHA MAHSUSTUR FIKRIME YALNIŞ DIYEN VARSA

    LÜTFEN YAZSIN BENDE HATAMI ANLAYAYIM


    SAYGILARIMLA

    YanıtlayınSil
  92. Arkadaşlar yanlış anlamayın ama satırların aralarını iki üç satır boşluk yazarak niye daha fazla alana dolduğruyorsunuz?. Zaten büyük harflerle yazıyorsunuz. Derli toplu yazılsa bence daha iyi okunur. Saygılar
    HASAN BAFRA

    YanıtlayınSil
  93. Davacı zengin, davalı yoksulsa
    Zenginden yana işler yasa

    Davacı yoksul, davalı... zenginse
    Davalıda kalır yine nizali arsa

    Davacı da davalı da zenginse davada
    Özür diler çekilir aradan kadı.

    Davacı da davalı da yoksulsa, bak,
    Sade o zaman işte yerini bulur hak.

    (CAN YÜCEL)
    HASAN BAFRA

    YanıtlayınSil
  94. HAYDI UTKU GIR ARTIK ŞU SITEYE


    YETER YATTIĞIMIZ ŞIMDİ ÇALIŞMA ZAMANI

    YanıtlayınSil
  95. BAFRALI NEGÜZEL ANLATTIN


    YAZDIKLARINA KATILIYORUM

    YanıtlayınSil
  96. Sevgili Ayaydin61,

    Dediğinde çok doğrusun. Yanlış anlama, n'olur. Benim niyetim de zaten moral bozmak değil; (sadece acı gerçekleri hatırlatarak ve vaktin daraldığını vurgulayarak) rehavete kapılmayalım, mücadelemizde bir an bile gevşemeyelim istiyorum.

    Geçen gün bir başka arkadaşımız Sami Kal'ın halini özetleyen yazısı bana çok dokundu, çektiği sıkıntılar beni çok üzdü; eminim bu sıkıntıları çekmiş olan arkadaşlarımız daha da üzülmüştür. Mücadelemizin başarılı olması gereğini de bana daha iyi anlatmış oldu.

    Öte yandan, bizler zaten dolandırıcı değiliz ve borcumuzu ödemek için uğraşıyoruz (ben kendi borçlarımdan istemeyerek de olsa, evvelki yazılarımda bahsetmiştim); borcumuzu ödeyecekler bizleriz, başkası değil. Ama ödeyebilmek için vakit lazım, çalışmak lazım, hapiste değil dışarıda olmak lazım-mücadelemiz olumlu neticelenirse borçlarımızı daha kolay ve daha çabuk ödeyebileceğimize kimsenin şüphesi olmasın.

    Allah hepimizin yardımcısı olsun; bize zulmedenlere doğru yolu göstersin.

    Saygılarımla,

    Mehmet Ali Öztürk

    YanıtlayınSil
  97. ARKADAŞLAR HERKESE İYİ AKŞAMLAR    ARKADAŞLAR ŞUNU EN SAMİMİ HİSLERLE SÖYLEMEK İSTERİMKİ BAZEN İÇİMDEN NE GEÇİYOR BİLİYORMUSUNUZ. İYİKİ BU İŞLER BAŞIMA GELMİŞ DİYORUM. ÇÜNKÜ O KADAR DEĞERLİ ABİLERLE TANIŞTIMKİ LÜTFEN DOĞRU ŞU BELA İNŞALLAH EN KISA ZAMANDA BİTER AMA ÖZELLİKLE VE ÖZELLİKLE DEĞERLİ ABİLERİME ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM. TEMEL BABA İŞTE SÖZÜMÜ TUTTUM ALLAH SENDENDE RAZI OLSUN


    İNŞALLAH ARANIZDAYIM ( HEP ARANIZDAYDIM. AMA BAZEN RUHSAL İNİŞ , ÇIKIŞLAR OLUYOR ARKADAŞLAR )


    TEKRAR HEPİNİZE MERHABA

    YanıtlayınSil
  98. bizleri rahat bıraksalar öderiz üzümle çöpü ayırsınlar adam 70 yaprak çek yazmış herbiri 100 bin tl benim çekim 4 bin tl 15 tl anlayın nedemek istediğimi...............yoruldum ya 4,5 milyonumu onurum ve şerefim için krizde ve işkazasında harcadım .............çok yoruldum bunlarıda ödersem tedavim enaz 5 yıl sürer ömür bitti...

    YanıtlayınSil
  99. BASKETÇİ34AN;_______________________SİTEYİ BEN DEĞİL,SİZİN GİBİ YORUMLARIN TAMAMINI OKUMADAN,SON YORUMU OKUYARAK YORUM YAZANLAR GERİYOR.KOMİTEYİ DESTEKLEMEDİĞİMİ DE NEREDEN ÇIKARIYORSUNUZ.KOMİTENİN KURULDUĞUNU DUYDUĞUMDA YAZDIĞIM YORUMU AŞAĞIYA BİR DAHA YAYINLIYORUM,İYİCE OKUYUN LÜTFEN...DOKTOR.....______________________________________ Adsız dedi ki... 29 HA ŞÖYLE YAHU…AMAÇ AYNI,HEDEF AYNI.NİYEYDİ BU AYRILIK!..TOPLANTIDAN BİRLİK-BERABERLİK KARARININ ÇIKMASINA EN ÇOK SEVİNENLERDENİM.ALINAN KARARLARIN,AMACIMIZA ULAŞMAMIZDA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM…KALE İÇTEN YIKILIR DİYE BİR SÖZ VARDIR BİLİRSİNİZ.KIRGINLIKLARI DA UNUTALIM ARTIK,BİR DAHA AÇMAMAK ÜZERE GEÇMİŞTE KALSIN.EMEK SARFEDENLERE TEŞEKKÜRLER…SAYGILARIMLA...DOKTOR.....

    02 Şubat 2011 23:10

    YanıtlayınSil
  100. ATALARIMIZ DEMEMİŞMİ GÜN DOĞMADAN NELER DOĞAR

    KAÇ GÜNLERDEN BERİ YAZILIYOR TELEFON TELEFON DİYE AMA OLUMSUZLUK TÜRKÜLERİ SÖYLEYEN CAN DOSTLARIM SİTENİN UMUTSUZLUĞA GİTMESİNİ SAĞLIYOR

    ARKADAŞLAR SEÇİM AREFESİ

    CUMHURBAŞKANI
    BAŞBAKAN
    BAKANLAR
    VEKİLLER
    İL BAŞKANLARI
    İLÇE BAŞKANLARI
    BELDE BAŞKANLARI
    DELEGELER
    KAPIDAKİ HADEME......KİM VARSA BU PARTİYLE İLGİLİ ARAYALIM SEÇİM DE BİZİM İÇİN AVANTAJ HAYDİ BE ARKADAŞLAR SES GİTSİN ÖZGÜRLÜK GELSİN

    UNUTMAYALIM ARADIĞINIZ İNSANLAR DÜNE KADAR SOKAKTA YÜRÜYEN BAKKALDAN EKMEK ALAN GAZETE ALAN PAHALILIKTAN ŞİKAYET EDEN SİZİN BİZİM GİBİ İNSAN BU VEKİLLİK ÜNÜFORMASI BUGÜN VAR YARIN YOK KİMSE SİZDEN ÜSTÜN DEĞİL
    ARKADAŞLAR HAK HAKKIMIZ İSE ALINIR ODA VURA VURA ALINIR HAYDİ ARAYALIM ARKADAŞLAR.ihtiyar

    YanıtlayınSil
  101. HASAN KARDEŞIM

    YAZILARI ARALIKLI YAZMAMIN SEBEBI VAR

    BÖYLE YAZILDIĞI HALDE OKUNMUYOR KIMSE OKUMA

    ZAHMETINDE BULUNMUYOR BEN HER GÜN 20 SAAT BURDAYIM

    OLAMADIĞIM ZAMANDA GELI GELMEZ SITEYE GIRIP

    BIRAKTIĞIM YERDEN BAŞLIYORUM SONUNA BAKMADAN

    HIÇ BIR YORUMU ATLAMADAN AMA BENIM GIBI YAPAN KAÇ KIŞI VAR

    ONUN İÇİN BELKI DIKKAT ÇEKER DIYE BÖYLE

    UZUN UZUN SAYFALARI İŞGAL EDIYORUM KUSURA BAKMAYIN

    SAYGILAR SIZE

    YanıtlayınSil
  102. UTKU HOŞ GELDIN KARDEŞIM HOŞ GELDIN


    SENI ARAMIZDA GÖRMEK BANA NE KADAR CESARET


    VERDI ANLATAMAM ŞİMDİ SÖYLEYIN NEREYE


    KAÇ KIŞI GÖNDEREYIM EMRINIZDEYIM ARKADAŞLAR


    NEYIM VAR NEYIM YOK SATIP BU YOLA HARCAYACAĞIM


    ARTIK ZAMAN GELMIŞTIR YARIN NERDEN BAŞLANACAK


    NE YAPILACAK HERKEZ FIKRINI SÖYLESIN

    YanıtlayınSil
  103. sn İHTİYAR akp İZMİR il başkanlığını aradım kaleme sorunumu anlattım tlf nomu aldı sorunumu ileteceğini belirtti. cevap alıncaya kadar aramaya devam ediceğim.selamlar. BEYAZ BODRUM

    YanıtlayınSil
  104. TEMEL BABA

    SİZ YÜREKLİLERİ GÖRDÜMYA , SİZ NAMUSLU İNSANLARI EMİN OLUN ARTIK GÖNLÜM RAHAT BU KANUNUN DEĞİŞECEGİNE İNANIYORUM. İNŞALLAH ABİ EL BİRLİĞİ İLE BİR ŞEYLER YAPACAĞIZ İNŞALLAH

    YanıtlayınSil
  105. atatdın 61,

    komite liderliğinde sesli bir eylem de planmalı derim. hemfe acele. tabiki şu duyumlar duyduğumuz veya anladığımız gibi ise. aç tavuk rüyasında buğday tanesi görürmüş, bende öyle görmüyorsam.

    zonguldaklı-çekzede

    YanıtlayınSil
  106. BEYAZ BODRUM KARDEŞİM BU KADAR HİÇDE ZORLUĞU YOK KARŞINIZA ÇIKAN BİR SEKRETER.
    BEN ARKADAŞLARIMA ANLATAMIYORUM ŞİMDİ BİZ BU İŞE BAŞLASAYDIK ŞU SEÇİM AREFESİ ÇOK YOL ALIRDIK AZCIK SİYASET YAPTIM ÇOK İYİ BİLİRİM PARTİLER NE KADAR DİK DURSADA KAPALI KAPILAR ARKASINDA OY HESABİ YAPARLAR BEN BİLE BU İŞİ YAPARKEN KİMLERİN KAPISINA OY DİYE GİTMİŞTİM. GAZETELER YAZIYOR ÖRNEK İZMİR DİYORUM İŞTE İZMİR TEŞKİLATI BAŞLADI İZMİRİ ALACAKLAR BİZLER OLUMSUZ TELEFONLARLA KENDİ DURUMUMUZU OLUMLU HALE GETİREBİLİRİZ BİZE GEREKEN BURDA ÇOK TELEFON ETMEK FAZLA BİR İŞ GÜCÜ VE EKONOMİK MALİYETİ YOK TABİİ BEN BUNLARI SÖYLERKEN BAŞKA NE EYLEM VARSA YAPALIM BAŞKA TÜRLÜ BU KARIN AĞRISI GEÇMEZ. DEĞERLİ BODRUMLU KARDEŞ TEŞEKKÜR EDERİM ihtiyar

    YanıtlayınSil
  107. merhaba arkadaşlar az önce yorumları okudum ve çok üzüldüm.biz burada canımızı dişimize takıp her türlü işlerimizi erteleyerek büyük çabalar veriyoruz ulaşabileceğimiz heryere gidiyoruz aldığımız sonuçlarıda cüneyt beye iletiyoruz cüneyt bey biz nerde olursak zaten hep yanımızda siteye yazmıyoruz gerekli açıklamaları site yönetiminin yapmasını istiyoruz ama görüyorumki bazı arkadaşlargerçekten çalışanları kabullenemiyor daha fazla yorum yapmıyorum çok üzüldüm YURDANUR

    YanıtlayınSil
  108. AH BE YURDAANUR BACIM BAKMA BE KARDEŞİM O YAZILARA SİZ LÜTFEN GERÇEK YAZILARI OKUYUN VE KAALE ALIN KARDEŞİM BU MEYANDA AİLEM ADINA SİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM ALLAH RAZI OLSUN İhtiyar

    YanıtlayınSil
  109. UTKU HOŞGELDİN


    VALLA BENİM BİDİĞİM TEK BİR ŞEY VAR O DA BU SİTEDE KİM NE DERSE DESİN MÜCADELE,MÜCADELE,MÜCADELE HAYDİ BASKETÇİ

    HAYDİ UTKU ,MAVİ27 ,M.A.ÖZTÜRK,VEZİR BASKETÇİ JENARDİ.M.YALÇIN,İHTİYAR DAHA NİCE
    SAYGIN KARDEŞLERİM HEPİNİZİ SEVİYOR SAYGI DUYUYORUM

    SİZLER OLUMLU VE MÜCADELECİ VE BU MESELEYİ KENDİ MESELESİ OLMAKTAN ÇIKARMIŞ. BU DAVAYA İNANMIŞ KİŞİLERSİNİZ SİZLER VE BU SİTEDE BU DAVAYA BU İNANÇLA BAKAN VE BU SİTEDE Kİ ARKADAŞLARA MORAL OLAN TÜM ARKADAŞLARA TEŞEKÜRLER

    BEN YAKIN DA CEZAEVİNE GİRECEM AMA KISA ZAMANDA ARANIZDA OLACAĞIM İNŞALLAH

    ÜZÜLMEYİN EN AZINDAN MÜCADELE EDEN ARKADAŞLAR VAR ARKAM DA VE EN KISA ZAMAN DA AMACA ULAŞIR VE HERKES RAHAT EDER

    YA..ÇARESİZSİNİZ...YA...DA...ÇARE......SİZSİNİZ
    N İ Y A Z...........N İ Y A Z.........N İ Y A Z..

    YanıtlayınSil
  110. sn İHTİYAR senelerce İZMİR de esnaflık yapmış birisi olarak özellikle akp nin izmiri alma konusunda çok çaba sarfettiğini takip ediyorum sadece izmirlilerin değil herkesin izmire yüklenmesi gerektiği kanısındayım tabi CAN MERT arkadaşımızın verdiği tlf lara ilgimizi eksik etmiyelim selamlarr BEYAZ BODRUM

    YanıtlayınSil
  111. SAYIN BEYAZ BODRUM

    BİZİM YAPACAĞIMIZ BU KUVVETLİ EYLEM ÇOK KISA ZAMANDA ANKARADAKİ BÜYÜKLER DUYACAKTIR POTANSİYEL OLDUĞUMUZU HİSSETTİRMEMİZ LAZIM İHTİYAR

    YanıtlayınSil
  112. sağol niyaz abi


    allah sizlerden razı olsun

    hepinizin ELLERİNİZDEN ÖPERİM.

    YanıtlayınSil
  113. sayın yurdanur kardeşim

    SIZIN ÇALIŞMALARINIZ BURDA ANLATILIYOR SIZE

    MINNETTARIZ AMA BURDA VURGULAMAK ISTEDIĞINIZ

    KONUYU ANLAYAMADIM ÇOK ÖZÜR DILEROM CAHILLIĞIME

    VERIN YANI BEN BAZI HABERLERI BURDA PAYLAŞTIM

    ONUMU IMA ETMEK ISTEDINIZ TEKRAR ÖZÜR DILERIM

    YanıtlayınSil
  114. BAKIN ARKADAŞLAR YARGITAYDA HER DAİRE AYRI SUÇ DOSYALARINA BAKIYOR YANİ ÇEK DAVALARINA BAKAN 10.DAİRE BİZİM DAVALARIMIZA VE UYUŞTURUCU DAVALARINA BAKIYOR.YARGITAYA AZ DOSYA GİDECEK OLMASI 10.DAİRENİN İŞ YÜKÜNÜ AZALTMAZ AMA YARGININ YÜKÜNÜ GERÇEKTEN HAFİFLETMEK VE EVRENSEL HUKUK ADINA ADALETİ UYGULARLARSA HEM YEREL MAHKEMELER ÇOK RAHATLAR HEMDE YARGITAYIN EN FAZLA DOSYASINA SAHİP OLAN 10.DAİRE RAHATLAR.BİZLER İÇİN ÖNEMLİ OLAN BU YASA TASARISINDA YARGININ SIRTINDAKİ EN BÜYÜK YÜKÜN ÇEK SUÇLARI OLDUĞUNU NASILKİ AKİL HUKUKÇULAR DİLE GETİRİYORSA BİZLERİN BAS BAS BAĞIRMASI GEREKTİĞİDİR.BUNUDA VEKİLLER BAŞTA OLMAK ÜZERE BASIN VE AKADEMİSYENLERİ ARAYARAK SESİMİZİ VE İSYANIMIZI DUYMAYANIN KALMAMASINI SAĞLAMAK OLACAKTIR.BAKIN TEKRAR YAZIYORUM SN.BEKİR BOZDAĞ IN BEYAZ TV DE DEDİKLERİ,TORBA YASADA BANKALAR BİRLİĞİNE DEVREDİLEN ÇEK İLE İLGİLİ HÜKÜMLER,MECLİSTE YAPILAN GİZLİ GÜNDEM VE SEÇİM ÖNCESİ TOPLUMUN HER KESİMİNE OY İÇİN VERİLEN TAVİZLER.BUNLARIN ÜSTÜNE DAHA ANLATACAK BİR ŞEY YOK DİYE DÜŞÜNÜYOR SAYGILAR SUNUYORUM.

    CAN MERT

    CEMİL ÇİÇEK 0532 636 91 21 – 0532 761 28 37
    HAYATİ YAZICI 0532 242 19 86
    Bülent ARINÇ 0(532)2416255 AKP
    ZAFER ÇAĞLAYAN 0(532)6080606 – 0(530)5149650 AKP
    AYSEL KAVAS 0(533)3736447 AKP
    ABDÜLKADİR AKSU 0(505)4660000 AKP
    NİMET ÇUBUKÇU 0(532)3372940 AKP
    BEKİR BOZDAĞ 0(505)7776601 – 0(542)6474087 AKP
    Ayşe Nur BAHÇEKAPILI 0(532)3354253 AKP
    Mustafa ELİTAŞ 0(532)2320792 AKP
    Nurettin CANİKLİ 0(533)7774444 AKP
    Ömer ÇELİK 0(532)4133007 – 0(505)7770103 AKP
    Sadullah ERGİN 0(505)7773110 – 0(532)2815770 AKP
    Salih KAPUSUZ 0(505)7770614 AKP
    Suat KILIÇ 0(532)7886920 AKP

    YanıtlayınSil
  115. ARKADAŞLAR BİRAN ÖNCE HANGİ EYLEM YAPILACAKSA NE GEREKİYORSA YAPALIM BU BİZİM EN DEMOKRATİK HAKKIMIZDIR. BU UĞURDA SESSİZ SEDASIZ İNTAHAR EDENLER ÇOKTUR. DÜNYADA İNSANLAR NE AYAKLANMALAR YAPIYORLAR BİZDE ŞEREFİMİZ İÇİN BİRAN ÖNCE ÇOK BÜYÜK SES GETİRECEK EYLEMİ YAPALIM ARTIK
    BU UĞURDA CAN VERMEK GEREKİYORSA BEN BU ŞEREFLİ DAVADA CAN VERMEYE HAZIRIM BS

    YanıtlayınSil
  116. haberler güzel inşallah bitecek, arkadaşlar calışmalarımıza devam.. çok sevindim haberlere..

    Kutlu

    YanıtlayınSil
  117. 119 yorum yazıyor ama 116 yorum var neden acaba.

    YanıtlayınSil
  118. kayıp gidecek yüregimizden bu hayat çoşkusu

    arkadaşlar

    hürriyet ve özgür günlerde...

    YanıtlayınSil
  119. kımse kalmadımı burada ses seda yok    heeeeeyyyyy mıllet yattınızmı yaaaa

    YanıtlayınSil
  120. UYUMAK YOK ŞUAN ANKET SİTELERİNE BU ADELETSİZLİĞİ DİLE GETİRİYORUM BS

    YanıtlayınSil
  121. yok buradayızz

    YanıtlayınSil
  122. millet yoklama yapalım bakalım ,

    siteyi uzaktan bakanlarda gelsin

    YanıtlayınSil
  123. burda metin/istanbul

    YanıtlayınSil
  124. sayın EKIM2510 BURDAMISIN


    AKLIMDA BIR KÜÇÜK PROJE DAHA VAR AMA İŞE YARAYABILIR

    YanıtlayınSil
  125. basketçi34AN8 Şubat 2011 01:23

    UTKU KARDEŞİM,
    ARAMIZA HOŞGELDİN.ÖZLETTİN.SENSİZ OLMUYOR.

    TEKRAR HOŞGELDİN.

    BASKETÇİ

    YanıtlayınSil
  126. millet ne kadar tembelleştiniz...

    merhaba demek o kadar zor mu ?

    YanıtlayınSil
  127. basketçi34AN8 Şubat 2011 01:27

    SN.BEYAZ BODRUM,S.İHTİYAR BİRAZ DAHA YÜKLENİRSEK İZMİR'E BU İŞ OLACAK.İZMİRDEN SES GELECEK.ELİNİZE SAĞLIK.

    BASKETÇİ

    YanıtlayınSil
  128. bs
    basketçi
    ayaydın61
    kutlu
    metin-ist
    utku
    can mert
    ihtiyar
    niyaz
    yurdanur

    YanıtlayınSil
  129. basketçi34AN8 Şubat 2011 01:34

    NİYAZİ KARDEŞ,SÖYLEMLERİN İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ.AMA HİÇ TASALANMA EVELALLAH ASLANLAR GİBİYİZ.DİMDİK ,BİRLİK İÇİNDE..

    BU İŞ YA OLACAK YA OLACAK.

    TEK RİCAM BU OLUMLU HABERLERİN SİTEYE REHAVET VERMEMESİ.

    TAM YOL DEVAM,

    BASKETÇİ

    YanıtlayınSil
  130. ARKADAŞLAR AYRICA BIR ARKADAŞIMIZ

    AKP RIZE IL BAŞKANIYLA GÖRÜŞME AYARLAMAYA

    ÇALİŞMAKTADIR KENDISININ AKRABASIDIR

    BU GÖRÜŞMEDEN SONRADA BURAYA YÖNELEREK

    FAKSLARLA KONUYU AKTARMAMIZ GEREKECEK

    MALÜM BAŞBAKANIMIZ RIZELI DOLAYISIYLA

    ULAŞMAK ZOR OLMAYACAKTIR


    GÖRÜŞMEDEN SONRA FAKS NUMARALARINI

    YAYINLAYACAĞIZ

    SAYGILAR

    YanıtlayınSil
  131. Ben Adam Olmam! Çünkü;
    ‎1:İnsanları kendim gibi zannediyorum hala!
    2:İnsanları kendim gibi zannedip,kend...im gibi ilgileniyorum hala!
    3:Sevdiklerimi kendi yarattığım yalancı bir dünyada yalancı bir yere koyuyorum hala!
    4:Sevdiklerim beni üzüyor hala!
    5:Beni üzenleri çok seviyorum hala!
    6:Beni en çok üzeni çok ÖZLÜYORUM hala!
    7:Aptalım hala!
    8:Kendimden memnunum hala!
    9:Kalleş aşkıma gülümsüyorum hala!
    10:Arkamdan iş çevirenlere ortak oluyorum hala!
    11: Dostluklar yalanmış öğrenemedim hala!
    12:Sevdiğimden sevdiğim için kaçıyorum hala!
    13:Canım canımdan alınıyor ben sessizce izliyorum hala!
    14:yaşam formlarına rağmen ve inadına insanım hala!
    15:Üzgünüm Annecim,Üzgünüm Babacım HAYATI ÖĞRENEMEDİM hala!

    HEPİNİZDEN ÖZÜR DİLERİM. SADECE DUYGUSALLAŞTIM BİRAZ...

    ÖZGÜRLÜK MÜCADELEMİZDE EMEĞİ GEÇEN TÜM ARKADAŞLARA SEVGİ VE SAYGILAR.

    YanıtlayınSil
  132. SAyın ayaydin61
    En son ankara ziyaretinde bir arkadaşımız rize milletvekiliyle konuyu uzun uzadıya konuştu. Karşılıklı fikir alışverişi yaptı. Söylediği tek şey Başbakanla görüşün ve eylem yapmayın dedi. Ne kadar yardımcı olduğununa siz karar verin.
    Aydın-çengelköyden.

    YanıtlayınSil
  133. SN.BEYAZ BODRUM,SN.İHTİYAR

    YARIN İZMİR İL TEŞKİLATINA EN AZ 10 TELEFON BEN AÇTIRICAM.HEP DEDİĞİM GİBİ HER EYLEME ELİMDEN GELDİĞİNCE DESTEK VERİRİM YETERKİ SESİMİZ DUYULSUN.SAYGILARIMLA

    CAN MERT

    YanıtlayınSil
  134. BENDE IL BAŞKANI ÇÖZER DEMIYORUM AMA    RIZEDEN BAŞBAKANA ULAŞMAK ÇOK KOLAY OLCAK DIYORUM


    BAŞBAKANA ULAŞILACAK EN KESTIRME YOL BURDAN GEÇER DIYORUM


    RIZEDE IL BAŞKANI BAŞBAKANA ISTEDIĞI ZAMAN

    ULAŞABILIR DIYORUM BIZIM BÖYLE BIR ŞANSIMIZ


    HİÇ OLMADI ONU DIYORUM KARDEŞİM

    YanıtlayınSil
  135. DOKTOR ÇOK LÜZUMSUZSUN.İNSANLARIN SABRINI ZORLAMA . SADECE CEVAP VERME DİYE RUMUZ KULLANMIYORUM.

    YanıtlayınSil
  136. ARKADAŞLAR TÜM SEÇİM ANKETLERİNDE SESİMİZİ DUYURMAK YORUMLARIMIZI ORAYA YAZMAMIZ TÜM MİLLETVEKİLLERİ TARAFINDAN BAY OKUNUYORMUŞ LÜTFEN BU ANKET YORUMLARINA DAHA ÇOK YÜKLENELİM BS

    YanıtlayınSil
  137. Sayın ayaydin61
    HAklı olabilirsin konunda tabiki her caba sonuca bizi daha çok yaklaştırır. Ben sadece bilgi amaçlı verdim. Trabzona selamlar
    aydın-çengelköyden

    YanıtlayınSil
  138. Sevgili Arkadaşlar,

    Star Gazetesinde çıkan haberin bizi ne kadar ilgilendireceği konusunda sizlerden fazla bilgim yok. Ama biraz evvel yolladığım değerlendirmelerim ışığında bazı tahminlerde bulunmakistiyorum:

    1. Bir ihtimal bu düzenlemede karşılıksız çek suçluları hiç düşünülmeyecek sadece başka konulardaki suçlara idari para cezası verilecek. Bu bizim için iki kötü sebepten kötü:
    -Öncelikle yine kaderimizle başbaş bırakılmış olacağız, ne olursanız olun denilmiş olacak bizlere.
    -İkincisi de bu sebeple Yargıtay’ın iş yükü ciddi ölçüde azalacak ve bizlerin dava sonuçlarını temyizle kazandığımız 1-1.5 sene vakit çok azalacak(*)

    2. Diğer bir ihtimal ise bu düzenlemeye dahil edileceğiz ve adli para cezaları idari para cezasına çevrilecek. Bu tabii oldukça iyi bir haber, en azından haksız yere uygulanan hapis cezası kalkmış olacak. Ama, kanunlar nezdinde hala suçlu görüleceğiz ve ödememiz gereken bir para cezası olmaya devam edecek.

    3. En düşük ihtimalse karşılık çeke adli para cezasının kaldırılarak yerine idari bazı yaptırımlar getirilmesi-tekrar çek alamama, vs. gibi.

    Moral bozmak istemem ama en güçlü ihtimal birincisi, daha zayıf ihtimal ikincisi, en zayıf ihtimal de (her nekadar Yargıtay Başkanı geçmişte bunu önermiş olsa da) üçüncüsü.

    Dolayısıyla önerilerim nacizane şöyle:

    a. Torba yasaya ve/veya bu yeni düzenlemeye girebilmek için iktidar ve muhalefet milletvekillerine, bakanlara telefon etmeye çalışarak sorun olmaya devam edelim, kendimizi gündemde tutalım.

    b. Kati kurtuluşumuz şu aşağıdakilerden herhangi birinin gerçekleşmesiyle mümkün olablir:
    - Yargıtayın çek suçlarında kasıt aranması yönünde bir içtihad çıkarması
    - Anayasa Mahkemesinin çek kanununu anayasaya aykırılıktan iptali
    - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde çek kanunun hukuksuzluk ve anayasaya aykırılıktan doğan mahduriyetler için Türkiye’ye ceza vermesi

    Bunların gerçekleşmesi için Yargıtay üyelerine, Anayasa Mahkemesi üyelerine mektup ve/veya dilekçeler yazmalıyız; ayrıca, cezası kesinleşmiş arkadaşlar birleşerek veya tek tek ama çok acele Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne müracaat etmeli.

    c. Gündemde kalmamız, mevcudiyetimizin ve sorunlarımızın unutulmaması ve tüm vatandaşlarımızca bilinmesi için mümkün olan tüm gazet, dergi, haber ajansı, televizyon, internet haber sitesi, internet platformlarına sesimizi duyurmak için mesajlar atmalıyız – burada özellikle (pek çok vatandaşımızın ve alacaklıların bilmediği bir hususu yani) mahkemece verilen adli para cezasının borçlu tarafından ödenebildiği takdirde alacaklının cebine değil devletin kasasına girdiği gerçeğini vurgulamalıyız.

    d. Sitede oluşturulduğu açıklanan komitece belirlenecek eylemlere gücümüz ve imkanlarımız dahilinde katılmalı, başkalarının katılmasını sağlamalı, biz (herhangi bir sebeple) katılamıyorsak yerimize başkasının katılmasını ayarlamalıyız.

    Çorbada bir fiske bile olsa hepimizin tuzunun olması şart. Zira birlikten kuvvet doğar.

    Saygılarımla,

    Mehmet Ali Öztürk

    (*) bu konuda arkadaşımız Sayın Can Mert ten farklı düşünüyorum, şöyle ki Can Bey karşılıksız çek davalarına Yargıtay'da bakan 10.Ceza Dairesi olduğu için buranın iş yükü ayni kalacaktır diyor ama bu ceza dairesi sadece çeklere bakmıyor ve baktığı diğer konulardaki dosyalar ortadan kalkmış olacak; ayrıca Yargıtay'a yeni daire açılması ve yeni üyeler alınması da buna etki edecek. Elbette borcumuzu ödemek istiyoruz, ödeyeceğiz ama Yargıtay temyizleri bize çalışıp, borcumuzu ödemek için vakit kazandırıyor, bu yüzden önemli.

    YanıtlayınSil
  139. basketçi34AN8 Şubat 2011 01:58

    136 SENDEN RİCAM ,LÜTFEN DOKTOR BEYLE VEYA HERHANGİ BİR ARKADAŞLA AĞIZ DALAŞINA GİRMEYİN.BEN KENDİMDEN EMİNİM.DOKTOR BEY KENDİ AÇISINDAN HAKLI OLABİLİR.BEN EYLEMLERDEN SORUMLUYUM.BURDA BİR TUĞLA KOYANIN BEN KÖLESİ OLURUM.AMA BAZI ARKADŞALAR BİR KUM TANESİ BİLE KOYMADILAR.BURDA HERKES KARDEŞİMİZ,AĞBİMİZ,BACIMIZ.İYİSİ İLE KÖTÜSÜ İLE BU İŞİN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ.

    BASKETÇİ

    YanıtlayınSil
  140. EYVALLAH KARDEŞİM SELAMIN BAŞIM ÜSTÜNE


    136 LÜTFEN GECENIN BUSAATINDE YERI DEYIL


    NE OLURSUNUZ LÜTFEN ARKADAŞLAR

    YanıtlayınSil
  141. Arkadaşlar İyi geceler
    Bugün eski bir avukatımdan öğrendiğim bir konuyu aktarmak istiorum. TAAHHÜDÜ biten arkadaşlar,taahhütler bittikten sonra alacaklının tekrar şikayeti üzerine hiçbirşey yapılmasa maksimun iki ay içinde sonuca varılıyormuş. Ama Hukuki yardım alınarak bu süre altı aya kadar çıkabiliyormuş. Bu konuda Daha detaylı bilgi almak için bu hafta içi yanına gitmeyi düşünüyorum. Birde yapılacak toplantıda taahhütleri biten arkadaşlar hukuki yardım almak için kesinlikle dosyalarıyla birlekte toplantıya katılsınlar. Allah hiçbir arkadaşımızı özgürlüğünden mahrum bırakmasın. Aydın-çengelköyden

    YanıtlayınSil
  142. RUMUZSUZ YORUM 136 SAAT 01.52;_______YOKLAMA YAPILDI,İKİ YIDAN FAZLADIR BU SİTEDEYİM VE YİNE YORUM YAZMADAN BURADA OLDUĞUMU BELİRTMEK İÇİN YANLIZ RUMUZ YAZDIM.SENİN NE HADDİNE Kİ BENİM HAKKIMDA YORUM YAPIYORSUN.BURASI BABANIN ÇİFTLİĞİ Mİ?ADAM OLSAN RUMUZ YAZARSIN...DOKTOR.....

    YanıtlayınSil
  143. Müsadenizle bir ilavede bulunmak istiyorum. Sayın "İhtiyar" ve Sayın Can Mert arkadaşlarımızın önemle vurguladığı (başta İzmir olmak üzere) AKP il teşkilatlarını telefonla aramak ya da faks çekmek önerisi de faydalı olabilecektiır kanatindeyim ve bu fikri destekliyorum, kendi hesabıma bu girişimlerde bulunacağımı söyleyebilirim.

    Saygılarımla,

    Mehmet Ali Öztürk

    YanıtlayınSil
  144. Sayın "BS" (yorum no.137),

    Katılmamızı önerdiğiniz seçim anketi sitelerinin internet adreslerini yazar mısınız lütfen ? Bizler de yorum yazalım; faydası olmasa bile zararı yok, denemeye değer.

    Saygılarımla,

    Mehmet Ali Öztürk

    YanıtlayınSil
  145. Sayın Doktor arkadaşım
    Bırakalım Bu kavgaları insanlar burdan herşeyi görüp anlıyor. Biz işimize bakalım. Saygılarımla Aydın-Çengelköyden

    YanıtlayınSil
  146. SAYIN M.ALİ ÖZTÜRK ÖNCELİKLE http://www.secimanketi2011.com/ SİTESİNDE Size Göre Ülkemizin En Büyük Sorunu Nedir? SORUSUNA BU SORUNUMUZU YAZALIM DİYORUM TŞKLER BS

    YanıtlayınSil
  147. SN. BASKETÇİ, SİZDEN , SİTE YÖNETİMİNDEN VE DİĞER MAĞDUR ARKADAŞLARDAN ÇOK ÖZÜR DİLEYEREK.
    TEK BİR KELİME SÖYLEMEK İSTİYORUM.


    DOKTOR..........

    HANGİ İTİN ÇOBANISIN.

    YanıtlayınSil
  148. SN.MEHMET ALİ ÖZTÜRK

    BİLDİĞİM KADARIYLA ÖNCEKİ YAZIMDADA BELİRTTİĞİM GİBİ 10.DAİRE ÇEK SUÇLARIYLA UYUŞTURUCU SUÇLARINA BAKMAKTA.DOLAYISIYLA DOSYA SAYISI DEDİĞİNİZ SENARYODA AZALMAYACAKTIR LAKİN EK BİR DAİRE İLLAKİ KARARLARIN ERKEN ÇIKMASINI SAĞLAYACAKTIR.YANLIZ SADECE 1 YILDA AÇILAN ÇEK DAVASININ 1 MİLYONDAN FAZLA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜRSEK VE BUNUN YARISIDA YARGILAMA SAFHASINDA SULH YOLUYLA HALLOLSA GERİYE KALAN DOSYA SAYISIDA 500 BİN CİVARI OLUR.BUNLARINDA YARISI BENİM GİBİ HABERİ OLMADIĞI İÇİN TEMYİZ ETMESE EN İYİ İHTİMALLE 250 BİN DOSYA EDER.ÖZETLE ŞUNU ANLATMAYA ÇALIŞIYORUM,10.DAİRENİN 1 YILDA BAKTIĞI DOSYA SAYISI MAX 40 İLE 50 BİN ARASI OLDUĞUNA GÖRE YARGITAYA GİDECEK OLAN DOSYA SAYISIYLA HESAPLARSAK YİNE EN AZ 2-2.5 SENE SÜRER DİYE DÜŞÜNÜYORUM.YARGITAYIN YAPTIĞI AÇIKLAMAYIDA HATIRLARSANIZ ANIMSADIĞIM KADARIYLA ELLERİNDEKİ DOSYA SAYISI YAKLAŞIK 160 BİN CİVARIYDI VE BU GÜN BAŞKA DOSYA GELMESE 5 SENEDE BİTMEZ DİYORLARDI.EK BİR DAİRE BİLE EKLENSE ÇEK SUÇ KAPSAMI DIŞINA ÇIKARILMAZSA SÜRENİN KISALACAĞINI MATEMATİKSEL OLARAK PEK TAHMİN ETMİYORUM.SAYGILARIMLA

    CAN MERT

    NOT:ŞAHSİ DÜŞÜNCEMDİR LÜTFEN BU YAZDIKLARIMDAN NASIL OLSA BU SORUN BÜYÜYOR DİYEREK BOŞ OTURMAYALIM.HİÇ KİMSEYİ YANILTMAK İSTEMEM.HEP SÖYLEDİĞİM GİBİ SONUNA KADAR YASAL OLAN HER EYLEME DESTEK OLARAK SORUN OLALIM,OLALIMKİ ÇÖZÜM BULSUNLAR.

    YanıtlayınSil
  149. Arkadaşlar
    Burdan gözlemlediğim başka bir konuyu paylaşmak istiyorum. En son ankara eylemine ve enson İstanbul toplantısına katıldım. Eylemde ve toplantıda tanıdığım arkadaşlar. Birbirlerine karşı çok saygılı, Erdemli, anlayışlı kişiler ve bir o kadarda insanlar. Anlamadığım şey yüzyüze ilişkilerde bu kadar düzgün arkadaşlar Bu sanal ortamda neden bu kadar didişip sorun çıkarıyorlar anlamakta zorluk çekiyorum. Ya burdan yazan arkadaşlar ortamı germek isteyen gerçekte mağdur olmayan insanlar, yada bile bile burda sorun çıkarıyor. anlamış değilim. aydın - çengelköyden

    YanıtlayınSil
  150. SAYIN Aydın-Çengelköyden;______________YAZMAM HİÇ DOĞRU OLMAYACAK AMA ZORUNLU BIRAKTILAR,BELİRTEYİM.BURADA ÇOĞU KENDİNİ HAK SAHİBİ HİSSEDEN KİŞİLERDEN FAZLA MADDİ YARDIMIM OLMUŞTUR VE OLACAKTIR DA...SAYGILAR...DOKTOR.....

    YanıtlayınSil
  151. arkadaşlar rize ilbşk yakından tanırım LAZOĞLU53

    YanıtlayınSil
  152. AYHAN;BU SİZ OLMAYASINIZ...DOKTOR.....

    YanıtlayınSil
  153. Sayın Lazoğlu 53
    Selamlar Bende Rizeliyim, Hemde Güneysu ilçesinden Ben girişimlerde bulundum ama bir türlü başbakana ulaşamadım. Ulaşmak için yılbaşında memleketteyken bir ihtimal ulaşılırdı. Yani anlayacağın çok yoğun eğer başbakana ulaşabilecek bir durum varsa on kişilik bir gurup olarak yanına gitmek lazım, o konuda çalışırsan sevinirim. Eğer öyle bir randevuda alırsan ben seve seve gitmeye hazırım. O konuda bir yoğunlaşırsan sevinirim. Saygılarımla
    Aydın-çengelköyden

    YanıtlayınSil
  154. Sevgili Can Mert (yorum no.149 ve 139)

    Bu konuda umarım sizin tahmininiz benimkinden daha doğru çıkar - neticede sürenin uzun olması hepimizin lehine.

    Vurguladığınız husus ise tamamiyle doğru. Süre ne olursa olsun, dediğiniz gibi

    -rehavete kapılmamamız lazım,
    -yasal tüm eylemlere katılmamız, destek olmamız lazım,
    -sorun olmaya devam etmemiz lazım.

    İyi geceler dileğiyle saygılar sunarım,

    Mehmet Ali Öztürk

    YanıtlayınSil
  155. DOKTOR ..

    BU SANA BURDA SON ..

    SANA MSN VERİYORUM.

    BANA BURDAN CEVAP VER.
    BU SİTEYİDE MEŞGUL ETME.

    ADIM . AYHAN
    SOYADIM . DOĞAN.

    MSN.

    ayh_dogan1@hotmail.com.

    YanıtlayınSil
  156. SN.MEHMET ALİ ÖZTÜRK

    BEN BURDA AÇIKÇA SÖYLİYEYİM BUDA ŞAHSİ DÜŞÜNCEMDİR,BU SİTEYİ TAKİP EDEN ARKADAŞLAR 1 ER SEFER BİLE VEKİLLERİ ARASAYDI BEN İNANIYORUMKİ HİÇ BİR AKP Lİ VEKİL BIRAKIN İŞ YAPMAYI YEMEK YEMEYE VAKİT BULAMAZDI.İNŞALLAH BU GÜNDEN SONRA HERKEZ DUYARLI OLUR VE BU ARAMALARA KATILIR.SAYGILARIMLA

    CAN MERT

    YanıtlayınSil
  157. BEN UZAKTAKİ BİR DAĞ'IM,SİZLER DE KARŞIDAN BAĞIRAN CANLILAR.BANA SÖYLEDİĞİNİZ HER SÖZ,YANKI YAPIP SİZE GERİYE DÖNECEKTİR.BENDEN NE DUYMAK İSTİYORSANIZ O ŞEKİLDE HAYKIRIN(İYİ SÖZ SÖYLERSENİZ,İYİ SÖZLER.KÖTÜ SÖZ SÖYLERSENİZ KÖTÜ SÖZLER DUYARSINIZ).SAYGILAR...DOKTOR.....

    YanıtlayınSil
  158. SN. SİTE YÖNETİMİ, EKM 2510, CAN MERT, BASKETÇİ
    VE EYLEMLERİMİZDE KATKIDA BULUNAN TÜM ARKADAŞLARDAN SİTEYİ LÜZUMSUZ ŞEKİLDE MEŞGUL ETTİĞİM İÇİN ÖZÜR DİLERİM.

    İNANIN BU KADAR LÜZUMSUZ İNSANLARA DAYANAMIYORUM..

    YanıtlayınSil
  159. ARKADAŞLAR AYAYDIN 61 ABİNİN BAHSETTİĞİ KİŞİ BENİM.AYYDIN 61 ABİYLE ÜÇ SAAT ÖNCE TELEFONDA KONUŞMUŞTUM.KENDİSİ KONU HAKKINDA YORUM YAPMIŞ.RİZE İL BAŞKANI DAYIM OLUR.KENDİSİ İLE KONUŞACAĞIM.YALNIZ BANA FAKSLA DESTEK VERECEKSİNİZ.VEYA KONUYA İYİ HAKİM BİR ARKADAŞIMIZI TELEFONLA GÖRÜŞTÜRMEYE ÇALIŞACAĞIM.KENDİSİ BAŞBAKANLA BİREBİR GÖRÜŞEN KİŞİDİR.VE KANIMCA RİZE İL BAŞKANININ KARŞISINDA MİLLETVEKİLLERİ BİLE HİZAYA GELİR.ÇÜNKÜ BAŞBAKANIN MEMLEKETİ.GÖRÜŞTÜKTEN SONRA SİTEDE İL BAŞKANLIĞININ FAKS NUMARASINI VERECEM.İÇİMDEKİ BİR KUŞKUYU PAYLAŞMADANDA EDEMİYECEĞİM.ACABA DAYIMDA SİSTEMİN ADAMIMIDIR.EĞER SİSTEMİN ADAMI OLDUYSA DAYIMIZDAN OLACAĞIZ.BİZİMKİSİ BİR UMUT ARKADAŞLAR.UMUTSUZ BİR YAŞAMDA YÜRÜTÜLEMEZ.ALLAHA EMANET OLUN.LAZOĞLU53 erkancivelek53@hotmail.com 0534 3698619

    YanıtlayınSil
  160. AYHAN;________BANA SÖYLEDİĞİNİN AYNISINI SEN YAP.BANA HİÇ LAF ATMA VE BENİMLE UĞRAŞACAĞINA,BAŞINDAKİ ÇEK BELASIYLA UĞRAŞ.BU SİTE SENİN ŞİRKETİN DEĞİL.BURADAN BENİ KOVMA HAKKINI KİM VERDİ SANA.MUHATTABIM DEĞİLSİN.BUNDAN BAŞKA SANA CEVAP YAZMAYACAĞIM.SEN DE YAZMA Kİ YORUM KİRLİLİĞİ OLUŞMASIN.BAŞKALARININ BENDEN SAĞLAYACAĞI YARARA DA ENGEL OLMA...DOKTOR.....

    YanıtlayınSil
  161. DOKTOR-----------

    SANA .
    AD , SOYAD VE MSN ADRESİ VERDİM

    MSN AÇIK .
    ADAMSAN YAZ ..

    KONUŞALIM.

    BURAYI LÜZUMSUZ MEŞGUL ETME.


    ŞUAN MSN AÇIK....

    YanıtlayınSil
  162. AYHAN;____________MUHATTABIM VE AYARIM DEĞİLSİN,İŞİNE BAK...DOKTOR.....

    YanıtlayınSil
  163. Ayhan Kardeşim Msnni tekrar yazarmısın
    adres yanlış çıkıyor aydın-çengelköyden

    YanıtlayınSil
  164. DOKTOR ...
    ADAMSAN YAZ.


    AYDIN-ÇENGELKÖYDEN,
    msn açık


    ayh_dogan1@hotmail.com

    YanıtlayınSil
  165. AYHAN;___________ANLAMA ÖZÜRLÜ MÜSÜN?MUHATTABIM DEĞİLSİN.SİTEDEKİ AĞBİLERİNLE YAZIŞ.BOŞ ADAMLARLA İŞİM OLMAZ...DOKTOR...._____________NOT:YAZMAYACAĞIM DİYORUM CEVAP HAKKI DOĞURUYORSUN.İŞİNİ NİYE KAYBETTİĞİNİ ŞİMDİ DAHA İYİ ANLIYORUM.

    YanıtlayınSil
  166. Temel iş icabı kasabaya inmiş..
    Dönerken karısı Fadime'ye hediye olarak bir ayna
    almış..
    Eve geldiğinde daha önceden hic ayna görmeyen
    Fadime'ye aynayı vermiş.
    Fadime aynaya bakınca ağlaya ağlaya annesinin yanına
    koşmuş;
    "-Ana ana bak Temel'in yaptığına..Bunca yıldan sonra
    üzerime kuma getirmiş..
    Annesi aynaya bakmis;
    "-Tüü gözün kör olmasin damat..Bu karı hem yaşlı hem
    de çirkin..."DOKTOR.....

    YanıtlayınSil
  167. ARKADAŞLAR.

    TÜM MAĞDUR ARKADAŞLARIM BENİM MUHATABIM VE DOSTUMDUR.
    ÖYLEDE OLUNMALIDIR.
    TÜM MAĞDUR ARKADAŞLARIMA ÖZGÜR YARINLAR DİLEMEDEN ÖNCE.
    ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ KAZANABİLMEMİZ İÇİN.
    CAN MERT KARDEŞİMİZİN VE SİTE YÖNETİMİNİN PAYLAŞTIĞI ADRESLERİ ARAYALIM DİYORUM.

    ÖZGÜR YARINLAR DİLEĞİYLE..

    YanıtlayınSil
  168. doktor çok şen adamsın ya.
    bi fıkradaha yazda insanlar. mutlu olsun ????

    YanıtlayınSil
  169. SAYIN RUNUZSUZ YAZAN, YORUM 169 SAAT 03.50;BU GÜNLÜK BU KADAR.DÜKKANI KAPATTIK,GEÇ OLDU.KIZIYORLAR SONRA.YARIN GECE YAZARIM YİNE:-)_______________________________________________________________________________________________________GERÇEK ÇEK MAĞDURLARINA DA İYİ GECELER DİLİYORUM...DOKTOR.....

    YanıtlayınSil
  170. ipsiz,sapsız,şerefsiz.....

    YanıtlayınSil
  171. SAAT:04.11 YORUM 171;___________SADECE RUMUZUNU YAZMIŞSIN,YORUM NİYE YAZMADIN Kİ?...DOKTOR.....

    YanıtlayınSil
  172. yorum 172

    senin ismini yazdım.

    anlamadın mı salak. doktor.

    it çobanı...

    YanıtlayınSil
  173. SAYIN it çobanı;RUMUZUNU MU DEĞİŞTİRDİN ŞİMDİDE...DOKTOR.....

    YanıtlayınSil
  174. SAYIN it çobanı;AĞAN OLARAK İZİN VERİYORUM.YAT ARTIK...DOKTOR.....

    YanıtlayınSil
  175. basketçi34AN8 Şubat 2011 09:33

    TÜM SİTEYE HAYIRLI VE BOL EYLEMLİ ATIŞMASIZ,DİDİŞMESİZ BİR GÜN DİLİYORUM.
    KEŞKE BİRAZ DAHA GEÇ YATSAYDIM.EMİNİM Kİ ENGEL OLURDUMPOLEMİKLERİ OKUDUM,İNANIN BİZE HİÇ YAKIŞMIYOR.

    SEVGİLİ AYHAN KARDEŞİM,ÖZELLİKLE İKİ YORUMUMDA RİCA ETTİM,BU KONUYA DEĞİNDİM,HİÇ GEREK YOK.SİZ BİRŞEYLER SÖYLEYİNCE DOKTOR BEY RUMUZLU ARKADAŞIMIZDA KENDİNDE CEVAP HAKKI BULUYOR.MAALESEF İŞ ONDAN SONRA GEREKSİZ YERLERE GİDİYOR.BİZ DOKTOR BEYE EYLEMİNİN HALA ARKASINDA VE DESTEKÇİSİ OLDUĞUMUZU BELİRTTİK.BUNDAN SONRA SOMUT BİR EYLEM PLANI İLE GELİR BU KONUYU GÜNDEME ALIRIZ.VE KABUL GÖRÜRSE UYGULARIZ.BURASI DEMOKRATİK BİR TOPLUM VE KARARLAR ÇOĞUNLUĞUN RIZASI İLE ALINIR.NE BENİM ,NE SN.EKİM2510'NUN NEDE BİR BAŞKASININ TEK BAŞINA OLUMLU YADA OLUMSUZ KARAR VERME HAKKI YOKTUR.BURADA SOMUT VE OLUMLU EYLEMLERE HERZAMAN AÇIĞIZ.BU SİTE KİMSENİN ŞAHSİ MALI OLMADIĞI GİBİ,ULU ORTA ,CANININ İSTEDİĞİ GİBİ,BAŞKA BİR YERDE KABUL GÖRMEYİNCE BURAYA,BURDA KABUL GÖRMEYİNCE BAŞKA YERDE YORUM YAPMA YERİ DEĞİL.YAZ BOZ TAHTASI HELE HİÇ DEĞİL.
    ÖNÜMÜZDE OKADAR DAR BİR ZAMAN VARKEN LÜTFEN HER ARKADAŞIMDAN ÖZELLİKLE RİCA EDİYORUM,POLEMİKLERE GİRMEYELİM,SALDIRI VARSA BIRAKIN SALDIRSIN,CEVAP CEVABI DOĞURUYOR,BİRANDA SİTENİN MOTİVASYONU BİTİYOR.BAKIN ZAR ZOR ESKİ KADROYU YAVAŞ YAVAŞ TOPLARKEN,TEKRAR DAĞITMAYALIM.DEĞERLİ ZAMANIMIZI BEYİN FIRTINASI İÇİN AYIRALIM.

    BENİM RİCAM BU.BEN KENDİ ADIMA EYLEM DIŞINDA DAKİ HİÇ BİR KONUYA PRİM VERMEYECEĞİM,CEVAP DA VERMEYECEĞİM.

    HEPİMİZE AYDINLIK GÜNLER OLSUN.

    SAYGILARIMLA

    BASKETÇİ

    YanıtlayınSil
  176. basketçi34AN8 Şubat 2011 09:41

    LÜTFEN AŞAĞIDAKİ ETKİN TELEFONLARI İSRARLA ARAYALIM,SORUNUMUZU KISA VE ÖZ ANLATALIM,BİLSİNLERKİ HALA BURDAYIZ.

    BASKETÇİ

    Ali Babacan Makam: 0(312)2047400
    Burada Başka bir birime yönlendirme oluyor, fakat biz makamı israrla arayalım.


    Sadullah ERGİN Makam : 0(312)4194670 - (312)4194669


    Anayasa Mahkemesi Makam: 0(312) 4637313    CEMİL ÇİÇEK 0532 636 91 21 – 0532 761 28 37
    HAYATİ YAZICI 0532 242 19 86
    Bülent ARINÇ 0(532)2416255 AKP
    ZAFER ÇAĞLAYAN 0(532)6080606 – 0(530)5149650 AKP
    AYSEL KAVAS 0(533)3736447 AKP
    ABDÜLKADİR AKSU 0(505)4660000 AKP
    NİMET ÇUBUKÇU 0(532)3372940 AKP
    BEKİR BOZDAĞ 0(505)7776601 – 0(542)6474087 AKP
    Ayşe Nur BAHÇEKAPILI 0(532)3354253 AKP
    Mustafa ELİTAŞ 0(532)2320792 AKP
    Nurettin CANİKLİ 0(533)7774444 AKP
    Ömer ÇELİK 0(532)4133007 – 0(505)7770103 AKP
    Sadullah ERGİN 0(505)7773110 – 0(532)2815770 AKP
    Salih KAPUSUZ 0(505)7770614 AKP
    Suat KILIÇ 0(532)7886920 AKP

    YanıtlayınSil
  177. bu doktorla itiş kakışınızdan bıtkınlık geldi.sitedeki adam gibi yorumları okumaktan daha cok bu doktorun ve buna cevap verenlerin yorumunu okuyorum.bıktımmmmmmmmmmmm.serdar

    YanıtlayınSil
  178. SN.LAZOĞLU53,LÜTFEN AYDIN-ÇENGELKÖY İLE BU İŞİ ORGANİZE EDERSENİZ EYLEMİMİZE ÇOK ETKİLİ OLUR.EĞER FAKS NUMARASI BIRAKIRSANIZ BİZDE SİTE OLARAK BURDAN DESTEKLERİZ.

    BASKETÇİ

    YanıtlayınSil
  179. basketçi34AN8 Şubat 2011 09:53

    SEVGİLİ SERDAR KARDEŞİM,YERDEN GÖĞE KADAR HAKLISIN.DİYECEK HİÇ BİR LAFIM YOK.EYLEMİ İLE LGİLİ GEÇEN GÜN YORUMLARIMIZ BELKİ KONUYU BURALARA KADAR GETİRDİ.BUNDA BENİM PAYIM OLABİLİR.BEN HEPİNİZDEN TEKRAR ÖAZÜR DİLİYORUM VE YUKARDADA BELİRTTİĞİM GİBİ EYLEMLERDEN BAŞKA YORUMUM OLMAYACAK VE CEVAP VERMEYECEĞİM.

    SAYGILARIMLA

    BASKETÇİ

    YanıtlayınSil
  180. sayın basketçi yorum yazın sizi kastetmiyorum ama lütfen bundan sonra ajitasyon yapılmasın ben bırakıyorum sizin için uğraşıyorum yazıklar olsun gibi mesajlar yazmayalım sayın utku bunu çok yaptı inasanları soğutmayalım ne olur herkes çok dikkat etsin sayın my way çok bilgili bir ağbimiz ama artık fazla gelmiyor aramıza eski arkadaşlarımızı almaya çalışalım saygılarımla adanalı3434

    YanıtlayınSil
  181. HERKESE HAYIRLI GÜNLER.BANA SALDIRI OLMAZ İSE HİÇKİMSEYE BİRŞEY DEDİĞİM YOK.YORUMLAR SİTEDE DURUYOR.BANA HAKARET ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN GERİYE DÖNÜK YORUMLARI OKUYUN,GÖRECEKSİNİZ NASIL SALDIRIYA UĞRADIĞIMI.ÖNCEKİ YORUMLARI OKUMADAN,EN SON YORUMU OKUYUP SALDIRIYORSUNUZ.HEM ADALET İSTİYORUZ DİYOR,HEM DE ADALETSİZLİK YAPIYORSUNUZ.DOKTOR.....

    YanıtlayınSil
  182. SEVGİLİ ARKADAŞLAR HEPİNİZİ HAYIRLI GÜNLER AYHAN ABİ DOKTOR İÇİN MORALİNİ BOZMA DEGMEZ MUHATTAB OLMANA AYRICA YURDANUR HANIM ABLACIM SİZİN EMEKLERİNİZİ KİMSE BOŞ GÖZLE GÖREMEZ NASIL ÇALIŞTIGINIZI BİLİYORUZ HAKKINIZI HELALZ EDİN BUNDAN SONRAKİ ELYLEMLERDE YANINIZDAYIM HERKESE KOLAY GELSİN

    YanıtlayınSil
  183. HAKKI DOĞURACAK CÜMLELER KURMAYIN.BU SİTEDE İKİ YILDAN FAZLADIR MÜCADELE VERDİM.KİMSENİN ŞİRKETİ DEĞİL BURASI.EYLEME ZARAR VERECEK HİÇBİR ÖNERİM OLMADI ŞİMDİYE KADAR.ÖNERİLERİMİ BEĞENMEYEN ELEŞTİRSİN AMA HAKARET ETMEDEN.ÖNERİM KOMİTEYE İDİ,ÖNERDİM VE BİTTİ.UZATMAYALIM LÜTFEN.BU SON YORUM OLSUN VE BU KONUYU AÇMAYALIM BİR DAHA...DOKTOR.....

    YanıtlayınSil
  184. vezir38;__________YİNE BİRİNİ SAVUNAYIM DERKEN BANA SATAŞIYORSUN.CEVAP HAKKI DOĞURACAK CÜMLELER KURMAYIN.BU SİTEDE İKİ YILDAN FAZLADIR MÜCADELE VERDİM.KİMSENİN ŞİRKETİ DEĞİL BURASI.EYLEME ZARAR VERECEK HİÇBİR ÖNERİM OLMADI ŞİMDİYE KADAR.ÖNERİLERİMİ BEĞENMEYEN ELEŞTİRSİN AMA HAKARET ETMEDEN.ÖNERİM KOMİTEYE İDİ,ÖNERDİM VE BİTTİ.UZATMAYALIM LÜTFEN.BU SON YORUM OLSUN VE BU KONUYU AÇMAYALIM BİR DAHA...DOKTOR.....

    YanıtlayınSil
  185. İLK YORUM EKSİK ÇIKTIĞINDAN İKİNCİ KEZ YAZDIM...DOKTOR.....

    YanıtlayınSil
  186. doktor artık kes sesinide burda paylaşılması gereken gercek sorunlara care bulalım.serdar

    YanıtlayınSil
  187. DOKTOR BEN BURDA KİMSEYİ SAVUNMUYORUM ARTIK BU REZİLLİKLERİNE BİR SON VER NASIL YÜZSSÜZ BİR ADAMSIN SEN BEN KİMSENİNDE BURDA AVUKATUI DEİLİM SEN NASIL BİE ADAMSIN BİR GİDİYON BİR GELİYON ACAYİP BİR ADAMMSIN YATER BANA CEVAP VERME EGER ADAMSAN EYLEMLERDE YANIMIZDA OLURSUN BURDA YORUM YAZIPTA EGONU TATMİN ETME
    İŞİNE BAK

    YanıtlayınSil
  188. SİTEDE BULUNAN ARKADAŞLARIM DAN ÖZÜR DİLİYORUM SİTEYİ MEŞGUL ETTİGİM İÇİN

    YanıtlayınSil
  189. HAYDİ ARKADAŞLAR GÜN BİRLİK ZAMANI ESKİLER YENİ LER TEKRAR BİR ARAYA GELİP ŞU LANET YASADAN KURTULALIM NE YAPACAKSAK BİRŞEYLER YAPALIM HERKES GÜCÜ YETTİGİN CE BİRŞEYLER YAPSIN ŞİMDİDEN GAZAMIZ MÜBAREK OLSUN

    YanıtlayınSil
  190. SEVGİLİ ARKADAŞLAR
    HERKES BİRŞEYLER YAPSIN DEDİKÇE HERKES BİRİLERİNE SATAŞIYOR.
    BIRAKIN POLEMİKLERİ
    BU KADAR YAZMAYI SEVİYORSANIZ HÜKÜMETE BİR ŞEYLER YAZIN.
    NOLURSUNUZ HEPİNİZ SONUÇTA KADER ARKADAŞISINIZ
    YAZILANLARADA CEVAP VERMEYİNİZ LÜTFEN
    ÇOÇUK DEĞİLİZ.
    BU SİTEDEKİ YORUMLARI NE KADAR İNSAN TAKİP EDİYOR BİR BİLSENİZ UTANIRDINIZ
    İSMAİL34

    YanıtlayınSil
  191. SERDAR vezir 38'E YAZDIĞIM SİZİN İÇİN DE GEÇERLİ.CEVAP HAKKI YARATMAYIN VE USLUBUNUZA DİKKAT EDİN...DOKTOR.....

    YanıtlayınSil
  192. SAYIN DOKTOR ABİM VEYA KARDEŞİM SAYGIYI KAYBETMİYELİM HEPİMİZ GERGİNİZ
    İSMAİL 34

    YanıtlayınSil
  193. basketçi34AN8 Şubat 2011 11:01

    SİTEDEKİ TÜM DUYARLI ARKADAŞLAR,HEPİNİZE TEKRAR MERHABA,

    ÇEK MAĞDURLARI PLATFORMU KOMİTE TOPLANTISI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.FİKİRLERİ OLAN,ÖNERİSİ OLAN HERKES,HUKUKSAL YARDIM İSTEYEN ARKADAŞLAR,YANLARINDA DOSYALARINI VE VARSA KARAR METİNLERİNİ GETİRİLERSE FAYDALI OLUR.

    SAUGILARIMLA

    BASKETÇİ

    OTEL : TAKSİM CİTY CENTER

    Tarih : 11.ŞUBAT 2011 CUMA

    Saat : 13:00 -17:00 ARASI

    Adres : Katip Çelebi Mahallesi Billurcu Sokak No : 1 Sıraselviler Taksim - İSTANBUL

    İletişim : Yeşim TURAN 0555 973 74 55 - yesim23_@hotmail.com

    UĞUR26 / 0543 771 45 93 - ugur26@cekmagduru.com

    YanıtlayınSil
  194. SAYIN BASKETÇİ TOPLANTIYA
    SAYIN OFLUOĞLU GELİYORMU ONUN ÇOK ESKİ BİR ARKADAŞINIDA GETİRECEĞİM
    İSMAİL34

    YanıtlayınSil
  195. basketçi34AN8 Şubat 2011 11:04

    MEDEMİŞTİK,GÜN BİRLİK ,GÜN DAYANIŞMA ZAMANI,LÜTFEN YİNE AYNI HAVAMIZA ,MÜCADELECİ HAVAMIZA BÜRÜNELİM,BİZİ BİZDEN BAŞKA KİMSE ANLAMAZ.

    YILMADAN,BIKMADAN,POLEMİKLERDEN UZAK.

    HAYDİ ARKADAŞLAR,HEPİNİZİ SEVİYORUM.

    SAYGILAR

    BASKETÇİ

    YanıtlayınSil
  196. İKİ SENEDİR BU SİTEDE HEM OKUYOR,HEM YAZIYORUM.
    UYKUSUZ GECELERİMİN YOLDAŞI OLDU BU SİTE.
    ÇOLUK ÇOCUKTAN AYRI GEÇİRDİĞİM BAYRAMLARDA BU SİTEYE BAKIP AĞLADIM.
    BABAMIN GİDEMEDİĞİM CENAZESİNDE GÖZYAŞLARIMA BU SİTE ŞAHİT OLMUŞTUR.
    YOLUN BİTTİĞİNİ SANDIĞIM YERLERDE BURADAN AKIL ALDIM.
    AVUKATIMA BURADAN ALDIĞIM BİLGİLERLE ŞÖYLE ŞÖYLE YAPALIM DEDİM.
    HAYATTA YALNIZ DEĞİLMİŞİM DİYE BURDAN TEKRAR BELKİ YAŞAMA BAĞLANDIM.
    HASILI,
    BURASI LİMAN OLDU,BURASI ELLİSİNDEN SONRA ANAKUCAĞI OLDU BE DOSTLAR.

    SEVGİLİ CÜNEYT,
    AZ MI DERTLEŞTİK GEÇEN İKİ YILDA
    GECE GÜNDÜZ DEMEDEN YÜZLERCE TELEFONUMA HEP BAKTI VE CEVAP VERDİ,
    HEP DİNLEDİ
    HEP MORAL VERDİ.

    VE BİR SİVRİHİSAR YÜRÜYÜŞÜNDE ANKARADA BULUŞTUĞUMUZ,
    MURAT YALÇIN,
    ACİL DEMOKRASİ HÜSNÜ ABİ,
    YURDANUR HANIM,
    SERPİL HANIM,
    UTKU,
    UĞUR 26,
    UĞUR 55,
    ARİF ABİ,
    GÖKHAN KARDEŞ
    VE
    AVUKAT SİBEL HANIM..

    VE BURADA TANIDIĞIM DOSTLARIM,
    BARIŞCI HASAN,
    BASKETÇİ,
    EKM2510
    AYAYDIN,
    SAMİ KAL,
    GİZEM ŞEN,
    DOKTOR,
    İHTİYAR,
    MEHMET ALİ ÖZTÜRK,
    VEZİR 38
    CAN MERT...
    VE DAHA İSMİNİ SAYAMADIĞIM ONLARCA ARKADAŞIM...

    HEPİNİZ GERÇEK BİRER KAHRAMANSINIZ.
    DEMOKRATİK BİR TOPLUMDA
    SAÇMA BİR YASANIN YÜRÜRLÜKTEN KALKMASI İÇİN,
    EZİLEN İNSAN ONURUNU KURTARMAK İÇİN,
    ÖZGÜRLÜK İÇİN,
    DAĞILAN AİLELERİ TOPARLAMAK İÇİN,
    ANNESİZ BABASIZ KALAN ÇOCUKLARI YALNIZLIKTAN KURTARMAK İÇİN,
    İMKANSIZLIKLAR İÇİNDE,
    ONUR VE VAKAR İÇİNDE,
    KANUNİ ZEMİNLERDE,
    MEDENİCE,
    KANUNSUZLUĞA SAPMADAN
    SAYGI DUYULACAK BİR MÜCADELE VERDİNİZ.
    VERDİK.
    VERECEĞİZ.

    SANKİ TÜNELİN IŞIĞI GÖRÜNDÜ GİBİ ARKADAŞLARIM.
    ŞAİR ÖYLE DİYOR YA,
    '' DAYAN FERHAT ÇOĞU GİTTİ AZI KALDI''
    HAYDİ BE ARKADAŞLAR,
    KOPARALIM ŞU İŞİ ARTIK.
    NE YAPACAĞIMIZ BAŞYAZI DA BELLİ
    ARAYACAĞIMIZ DÖRT BEŞ YER VAR ENİ SONU
    YÜKLENELİM BURALARA
    BİTSİN ARTIK BU ÇİLE...

    HEM ÖYLE BİR YÜKLENELİM Kİ
    BUNALSINLAR
    DELİ OLSUNLAR
    YETER ARTIK DESİNLER

    BİZ BUNU YAPABİLİRİZ

    İSTERSENİZ BURAYA DA KAÇ TELEFON AÇTIĞIMIZI YAZALIM BİRKAÇ GÜN SADECE
    BUNA ODAKLANALIM
    ETRAFIMIZA AÇTIRALIM
    VE SONLANDIRALIM İNŞAALLAH
    BEN ARTIK BU İŞİN BİTECEĞİNE İNANIYORUM.
    YETER Kİ SON BİR GAYRET ARKADAŞLAR.

    ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN.
    ERCAN ERMİŞ

    YanıtlayınSil
  197. 1.DOĞANANTALYA---5079597963-----ANT------42.BASKETÇİ------------------------------
    3.NAKIŞÇI--------5558000373-----DNZ-------
    4.AYDINEFE----------------------AYD-------
    5.UMUTİST--------5305585799---------------
    6.İLHAN-------------------------ANK------
    7.ZEHRA-------------------------ANK
    8.ATA52---------------------------------
    9.TİPONNE-----------------------İST-------
    10.EKM2510----------------------İST------
    11.KEMAL16
    12.MİMAR------------------------İST
    13.TUKAY----------------------------------
    14.VEZİR---------5548299597-----KYS-------
    15.BAŞKENTLİ------------------------------
    16.İLKER---------5362448589-----İST-------
    17.SAKLAMBAÇ-----------------------------
    18.YILMAZ
    19.TÜLİN---------5553142419-----ANK-------
    20.İHTİYAR
    21.SÜRÜCÜ
    22.SERDAR---------------------------------
    23.MAVİ27-----------------------İST
    24.AASAA----------------------------------
    25.AYAYDIN-------5357378288---------------
    26.SEVİN------------------------İST
    27.ANKKARALI
    28.RIDVAN--------5333446446-----İST
    29.NİĞDELİMUSTAF-5312040942-----NĞD
    30.KÖPRÜLÜ-------------------------------
    31.AKCAN

    33.SÜHEYL-----
    34.DA1927
    35.İZMİRLİ----------------------ANK
    36.EDİRNELİ---------------------EDR
    37.SİVASLI----------------------ANK
    38.ESİR-------------------------ANK
    39.ZONGULDAKLI----------------------------
    40.GİZEMŞEN-------------------------------
    41.İSMAİL-----------------------İST-------
    42.KİMYACI----------------------İST---------
    43.TURAN--------------------------------------
    44.GÜVEN------------------------ANK----------
    45.KUBA----------5424415341-----KCE------------
    46.BEYAZBODRUM------------------BDM----------
    47.ÖZKAN------------------------ANK------- -
    48.AYHAN------------------------ANK--------
    49.NAZİF----------------------------------
    50.MUSTAFA----------------------------------
    51.COLLOG-------------------------------------
    52.ERENUS---------------------------------
    53.M.K.--------------------------------------
    54.EFDEN-----------------------------------
    55.TARKAN------------------------------------
    56.ORHAN------------------------ANK---------
    57.ANKMUSTAFA-----------------------------1-----
    58.ÇEKÇİ-------------------------------------
    59.ZEYNEP-----------------------ÇRM--------
    60.TEKELBÜFE--------------------ANT--------
    61.NİĞDELİ MOBİLYACI---------------
    62.MESUT------------------------------------
    63.ADANALI----------------------ADN-----
    64.ZAMAN1453-----------------------------------
    65.SEVTAP-------HEPSİCESURBAYAN-ANK-
    66.KAYAİZMİR------------------------------
    67.HASAN----------------------------------
    68.ACUN----------
    69.AZOA---------------------------------
    70.LEVENT------------
    71.ELEKTRİKÇİ-------------------İZM72.EMEKLİÖGRETMEN---------------
    73.AHMETMETİN-------------74.HATAYI
    75.SELÇUK
    76.İMCC06

    HAYDİ ARKADAŞLAR GÜN BİRLİK ZAMANI TEKRAR TOPARLANMAMIZ LAZIM

    YanıtlayınSil
  198. basketçi34AN8 Şubat 2011 11:07

    ERCAN BEY,

    ÖNERİNİZE CANI GÖNÜLDEN KATILIYORUM.HOŞGELDİNİZ.

    BASKETÇİ

    YanıtlayınSil
  199. İSMAİL 34 İSTANBUL

    YanıtlayınSil