Adalet Bakanlığı'nın Taahhüdü İhlal Açıklaması

ödeme şartını ihlal banka borçları taahhüt taksit ödememe Sadullah Ergin. Kredi kartı taksitlerini ödememe cezaevi tazyik hapsiÇok daha büyük borçlarını ödemeyenler dışarıdayken Bankalara olan kredi kartı borcunu, kredi borcunu ödeyemeyen ve bu nedenle cezaevine girenler var.

Bankalar borçluya borcun taksitle ödenmesini taahhüt eden bir sözleşme imzalatıyor, taahhüt edilen taksitlerin biri ödenmediğinde Banka Avukatları 1932 yılından kalma İcra İflas Kanunu'ndaki “Taahhüdü ihlal” maddesini öne sürerek mahkemeye başvuruyor. Mahkemeden borçlu için “90 gün hapis cezası” çıkarıyor. Bankalar bu kararla borçlu üzerinde çok daha büyük bir baskı kurabiliyor.

CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün "taahhüdü ihlal" sorunu ile ilgili olarak TBMM'ye Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

Soru önergesine cevap veren Adalet Bakanı Sadullah Ergin "Ödeme şartını ihlal (Taahhüdü İhlal) suçu nedeniyle 2009 yılında 231.997, 2010 yılında 312.340, 2011 yılında 254.977, 2012 yılında 221.238 taahhüdü ihlal davası açıldığı; bu davalar sonunda 2009 yılında 26.599, 2010 yılında 195.493, 2011 yılında 162.704, 2012 yılında 140.524 taahhüdü ihlal suçu nedeniyle tazyik hapsi kararları verildiğini" açıkladı.

Büyük suçlarla ilgili olarak hapis cezalarının kaldırıldığı ülkemizde, icraya düşen borçlarını ödeyemeyen insanların cezaevlerine konulması, kaçak duruma düşürülmesi vicdanları ciddi biçimde yaralıyor.

Adalet Bakanlığının "Taahhüdü ihlal" açıklaması aşağıdadır.


T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Kanunlar Genel Müdürlüğü

Sayı : 56020453/2013-610.0.1-404/3069/5838                                                      04.09.2013
Konu : Yazılı som önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi:
a) - Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı ifadeli, 11/04/2013 tarihli ve 43452547-120.07-118037 sayılı yazı,
b) - 13/05/2013 tarihli ve 1922/3870 sayılı yazı.

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün tarafından Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/20191 Esas Nolu soru önergesine ilişkin cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre istenilmiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi İç tüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan cevap ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.
                                                                                                                     Sadullah ERGİN
                                                                                                                              Bakan


T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Kanunlar Genel Müdürlüğü

Sayı : 56020453/2013-610.01-404/3068/5837                                                           04.09.2013
Konu : Yazılı soru önergesi

Sayın Sinan Aydın AYGÜN
Ankara Milletvekili
TBMM

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/20191 Esas Nolu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur.

I- 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun;
"Borçlunun ödeme şartını ihlali halinde ceza" başlıklı 340. maddesinde, Kanunun 111. maddesi uyarınca veya alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmaksızın ihlal eden borçlunun, alacaklının şikayeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verileceği;

31/03/2011 tarihli ve 6217 sayılı Kanunla yeniden düzenlenen, "Davanın ve cezanın düşmesi ile ceza verilemeyecek haller" kenar başlıklı 354. maddesinin üçüncü fıkrasında, nafaka alacaklarına ilişkin takipler hariç olmak üzere, alacak miktarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından her yıl belirlenen aylık en yüksek brüt asgari ücret tutarının altında kalan takiplerde, Kanunda öngörülen disiplin ve tazyik hapsi uygulanmayacağı;
Hükümlerine yer verildiği malumlarıdır.

II- Bakanlığımızca, yürürlükteki İcra ve İflas Kanununun yerini almak üzere, Dünyada ve Ülkemizde yaşanan sosyal, ekonomik, teknolojik gelişmelere uygun ve günümüz ihtiyaçlarına cevap veren, modern bir icra ve iflas sisteminin kurulması ve yeni bir Kanun Tasarısı taslağı hazırlanması amacıyla oluşturulan Bilim Komisyonu, çalışmalarına devam etmektedir. İcra ve İflas Kanununun 340. maddesinde düzenlenen müesseseye ilişkin değişiklik yapılıp yapılmayacağına ilişkin hususlar, diğer hükümlerle birlikte bir bütün olarak Bilim Komisyonunca değerlendirilecektir.

III- Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden,

A)- Ödeme şartını ihlal suçu nedeniyle Türkiye genelinde 02/05/2013 tarihi itibarıyla ceza mahkemelerindeki derdest dosya sayısının 41.595 olduğu;

B)- Ödeme şartını ihlal suçu nedeniyle 2009 yılında 231.997, 2010 yılında 312.340, 2011 yılında 254.977, 2012 yılında 221.238 eylem için dava açıldığı; bu davalar sonunda 2009 yılında 26.599, 2010 yılında 195.493, 2011 yılında 162.704, 2012 yılında 140.524 eylem için tazyik hapsi kararları verildiği; 2009 yılı öncesiyle ilgili olarak madde ayrıntısında derlenmiş veri bulunmadığı;

C)- Tazyik hapsi kararları nedeniyle 2009 yılında 17.958; 2010 yılında 24.083; 2011 yılında 20.888, 2012 yılında 21.975 ve 16 Nisan 2013 tarihi itibarıyla 2013 yılında ise 4.822 kişinin ceza infaz kurumlarına alındığı,
Anlaşılmıştır.

IV- Soru önergesinde yer alan diğer hususlara ilişkin Bakanlığımızda bilgi bulunmamaktadır.

                                                                                                                     Sadullah ERGİN
                                                                                                                               Bakan


Ankara Milletvekili Sinan Aygün'ün Taahhüdü İhlal Yazılı Soru Önergesi aşağıdaki linktedir:
Link: Sinan Aygün Taahhüdü İhlal Yazılı Soru Önergesi

397 yorum:

  1. DEMOKRATİKLEŞME PAKETİNE TAAHHÜDÜ İHLAL HAPSİ İÇİN ŞU MADDE EKLENEBİLİR...

    taahhüdü ihlal hapsi tüm ülkede kaldırılacak, yerine yeni uygulama
    olarak YAPILANDIRMA TAKSİTLERİ adı altında bu borçlar 60 ay vadeye
    bölünecektir..bunun için herkez 15 gün içerisinde başvuruda bulunması
    gerekmektedir...İŞTE BÖYLE BİR MADDE EKLENSE HERKEZ MEMNUN OLUR
    SANIRIM.NE BORÇLULAR NEDE ALACAKLILAR MAĞDUR OLMAZ..TÜM YAKALAMALARDA
    İPTAL OLUR...HERKEZ YENİ YAPILANDIRMASINI YAPAR DÜŞÜK ÖDEMEYLE
    BORÇLARINI RAHATÇA ÇALIŞIP ÖDER...
    BAŞBAKANIMIZA ÖNERİDİR...
    SAYĞILAR

    YanıtlaSil
  2. Hasan bey / Cüneyt bey ve DİĞER TÜM ARKADAŞLAR
    Başbakan paketi açıklamadan önce son ve son hamlemiz ne olabilir ???
    Yine çok hızlı bir gazete ilanı ile çıkan haberleri teyit edercesine bir ılan verelim mi ?
    Pekiştirmek adına son bir cila atalım mı ?
    NEDERSİNİZ ?

    YanıtlaSil
  3. 2013 yılında 4.822 kişinin ceza infaz kurumlarına alındığı, sn.bakanımız tarafından denilmektedir.belkide doğrudur bakanımız gerçekten bu ülkede kangren olan hukuk sisteminin düzelmesi için çok mücadele eden adalet bakanı ve temsil ettiği hükümetin insana değer verdiği bu ülke tarihininde en köklü reformları büyük cesaretle ele alan parti özelliğinide taşımaktadır. Kanser olan devlet yapısını düzeltmek gerçekten çok büyük başarıdırNe varki onca hükümet geldi geçti 1932 lerden beri devam eden bu utanç taahhüt yasasını ele alan tek parti AKP ve sn adalet bakanımızdır.Ama istatitistikler bu ülkede her kesimi yanıltmaya devam ediyor.sadece 1800 kişi k.maraşta taahhüt cezasından denetimli serbestlik yasasından yararlandı,şu an cezaevlerinde yatan taahhüt mağdurları net belli değil 350 bin mağdurun ceza alıp kaçak durumda ülkenin ya parklarında,ormanlarında ve köşe bucak yaşamaya devam ediyor.bu 350 bin insanının nüfüs yoğunluğuna bakıldığında 1 milyon insanın mağdur olduğu anlamındadır.Sn.Başbaknıımızın bu yasayı irdelemesi ve köklü reformlarla tarihin karanlık sayfalarına gömmesini istiyoruz.Tıpkı şu an ülke tarihinde hiçbir partinin şimdiye kadar cesaret edemediği reformları yaptığı gibi,kurumlar arasında eşitliği,insanlar arasında eşitliği kuvvetler ayrığını göz ardı etmediği ve ülkesini güçlü bir şekilde dünya yörüngesi içerisinde bir yerlere taşıdığını gururla bir vatandaş olarak izliyorum. Çok kısa bir zaman içerisinde biz taahhüt mağdurlarınada bir çözüm üreterek bu beledan kurtracağına inanıyor başta kendisine ve ekibine sonsuz teşekkürler ve saygılarımı sunuyorum.

    YanıtlaSil
  4. Sizin bu teklifinize faizsiz olarak ilave etmek istiyorum.çünkü ödeme gücü zor alana birde faiz eklerseniz borç tamamen ödenmez hale gelmektedir.
    Biliyorumki bu sitede faiz eklenmek süretiyle borcunu ödeyemeyen bir sürü mağdur vardır.
    Taahüt verip borcunu ödeyemeyen arkadaşlarımızın bir çoğu ya işleri ters gidip işyerini kapatıp ödeme gücü olmadığında veya iş ten çıkarıldığından iş bulamadığından işsiz kaldığından sözlerini yerine getirememişlerdir.
    Bu nedenle Türkiyede asgarı ücretin 900 TL olduğu bir ülkede taksit ödemesini 1500 2000 veya daha yukarı seviyelerde taksit yapılırsa bu yine ödenemiyecektir demektir bu nedenle Bu taksit ödemelerinde Aldığı ücretin %50 sini geçemez ibaresi konması gerekir ki söz verenler borcunu ödeyebilsinler.
    Naçizane sizin önerilerinize ek olarak ilave etmek istedim.

    YanıtlaSil
  5. Değerli arkadaşlar hepinize günaydın diyor hayırlı bir gün diliyorum. Yeni sayfamız hayırlara vesile olsun.


    Değerli arkadaşlar bileceğiniz gibi geçen hafta iki dosyamızı Ankara'ya önemli bir yere göndermiştim. Şimdiye kadar bugün dahil 4.kez Ankara'yı aradım.


    Bugün sabah aradığımda aldığım cevap; henüz beklediğimiz yetkili makamına gelmemiştir, özel kalem yetkilisi ile görüşemedim, bir saate kadar yerine geleceklermiş. Geldiklerinde beni aramaları için not bıraktım. Bir gelişme olur olmaz siz değerli arkadaşlarıma bilgi vereceğim. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Saygılarımla.

    YanıtlaSil
  6. arkadaşlar günaydın
    bir gun sabah burda inşallah bayramımız olur o yönde gelişmeler var inşallah da olacak

    YanıtlaSil
  7. Hasan bey öncelikle günaydın inşallah hayırlı haberlerinizi bekliyoruz Allah yardımcımız olsun.

    YanıtlaSil
  8. Herkese merhaba arkadaslar.Yeni sayfamiz hayirli olsun.Insallah hepimize sans getirsin.

    YanıtlaSil
  9. arkadaşlar bügünkü habertürk gazetesi polemik bölümünde bu konu da haber var sanırım birilerinin dikkatini çekmeye başladık.Hasan bey sizede sonsuz teşekkürler iyi hberler bekliyoruz.

    YanıtlaSil
  10. arkadaşlar 06.08.2013 te mahkumiyetim cıktı bende kanun yararına bozmaya diye bi dilekce verdim bir avukatın tavsiyesiyle 1 ay daha kazandım ve bu gün uyapta baktım 04.09.2013 te dilekcemde itiraz olmuş bu gün yarın aramam cıkar bizim burda 10 süre yok direk iceri atıyorlar onun için deli olacağım ne yağpacağımı bilemiyorum karşı taraf 3 taksit yapmadı bir bu hafta cocuğumu afyona üniversiteye götürüdm mecburen yurta kalacak her ay taksisi var bi yakalnırsam herşey mahf olacak işimin başından da ayrılamıyorum ayrılsam işimde batacak ne yapa bilirim bu taahhüdü ihlal daha uzun sürermi köşeye sıkıştım polis gördüm içim gidiyor coluk cocuk her şey dökülüp kalacak kısa sürede gelişme eolurmuki bilen varsa bi cevap versin deli olacağım şimdiden teşekkürler

    YanıtlaSil
  11. Değerli arkadaşım teşekkürler ancak, ben sadece bir bireyim. Olan ve olabilecek şeyler, sizlerin değerli katılımları, sayın yetkililerimizin duyarlılığı ile olmaktadır. Yani hep birlikte ve beraber. Çorbada tuzum olduysa veya olacaksa, bu benim için manevi bir mutluluk olur. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Saygılarımla.

    YanıtlaSil
  12. http://www.haberturk.com/polemik/haber/878923-89-bin-borclu-cezaevine-girdi

    YanıtlaSil
  13. ak parti bartın mv yılmaz tunça sordugumuz soru.ensaf çiftç borçlu insanın hapse atılması dogrumu.vekiln verdigi cvp ekonomik suça ekonomik ceza. dogru degil çekte bile hapis cezasını kaldmak zorunda kaldık

    YanıtlaSil
  14. Haberturk`deki haberi ben de okudum.Yorumlar ve yorumlayan kisilerin kimlikleri acisindan da faydali bir haber olmus,buradaki haykirislarimiz ve Cuneyt bey,Hasan bey,Gokhan bey ve diger tum arkadaslarimizin gayretlerinin neticeleri bunlar.Hepinizden Allah razi olsun.Insallah bu paketle birlikte bizim bu sorunlarimiz da bitecektir.Tum kalbimle inaniyorum

    YanıtlaSil
  15. hasan abicim görüşmen nasıl geçti merak ediyoruz hayırlı haberler bekliyoz hasan abicim yaptıkların hepimiz tarafından biliniyor ve takdir ediliyorsunuz selamlar !

    YanıtlaSil
  16. Değerli arkadaşımız açıklamam biraz altlarda var. Yeni farklı bir gelişme olduğunda bilgi vereceğim. Saygılarımla.

    YanıtlaSil
  17. 89 bin borçlu cezaevine girdi-HABERTÜRK http://www.haberturk.com/polemik/haber/878923-89-bin-borclu-cezaevine-girdi …

    YanıtlaSil
  18. Herkese hayırlı günler güzel gelişmelerin yaşandığı bu günlerde sitemizi Allaha binlerce kez şükürler olsun daha hareketli ve kararlı görüyorum Allah yolumuzu daim etsin boş durmayalım
    saygılarımla.......

    YanıtlaSil
  19. Iyi aksamlar arkadaslar.Benim bir sorum olacak.Sanirim Cuneyt bey yardimci olabilir bu konuda.Simdiden cok tesekkur ederim.UYAP`tan 2 yilin dolmasina ne kadar var diye hesaplamak uzere Icra ceza mahkeme dosyama bakarken,icra hukuk mahkemelerinden de oylesine bir taratma yaptim ve ilk defa duydugum bir dosya ile karsilastim.SIKAYET(ICRA MEMUR MUAMELESI)

    YanıtlaSil
  20. Sn Vekil önceden hiç sıcak bakmıyordu bu konuya, anlaşılan bir şeyler değişiyor, evet...

    YanıtlaSil
  21. Ben epeydir yurtdisindayim,icra memuru ile falan da boyle bir durum olmadi,hatta ayni dosyada alacakli vekili de benim gibi DAVALI gosteriliyor.Bu ne olabilir acaba ve cezasi nedir?????.Ayrica bir dosya daha gordum ISTIHKAK TAKIBIN TALIKI????????????Cevaplarsaniz sevinirim.Saygilarimla

    YanıtlaSil
  22. İnsanlar onun faizi ne bile yetişemez değerli insan.....

    YanıtlaSil
  23. Abi hic bi sey olmasa bile tabi Allah korusun boyle bi ihtimali,siz cok seyler kattınız bu davaya emeginiz ve cabanız cok büyük insallah bu haykırısları rabbim duyacak zamanı geldi bu artık hissediliyor..

    YanıtlaSil
  24. O bayramda olcak insallah hep beraber kutlayacagız ve ilk gördüm sivile gbt mi sorgulatacagım ego oldu artık hepimizin rabbim yardmcısı olacak insallg.

    YanıtlaSil
  25. Değerli Arkadaşlar
    Gezi olaylarından sonra gündeme düşen FAİZ LOBİSİ işi hiç yadsınmayacak ve hafife alınmayacak bir konudur.
    Hükumet 2 guruptan tavizsiz mücadele ye başlamıştır.
    Birincisi sokakta sürekli olay yapan marjınal guruplar
    İkincisi de faiz lobisidir.
    Birinci guruptakilerle Başbakan sık sık demokratık ve hukuk sistemi içinde tavizsiz gerekirse güce güç kullanacağını beyan ederek sık sık açıklama yapmıştır.
    İkinci guruptaki FAİZ LOBİSİ ile açık açık mucadele etmenin doğru olmayacağını bilerek ( çünkü dolar 2 TL yi geçti ) alttan alttan merkez bankası düzenlemeleri ile ve TTK ,Borçlar kanunu ve en önemlisi İcra ve iflas kanunundaki düzenlemeleri ile aba altından sopa göstermek ve intikamını almak düşüncesindedir.
    Bu nedenle Kaz sürüsü içinde avcı gibi görünüp onları ürkütmeden sessiz ve tilki gibi kurt kapanı kurmaktadır.
    O nedenledir ki faiz lobisinin kovanın (hapishanesinin ) tapasını ( 340.maddeyi kaldırarak ) arıların lobiye saldırmasını ve kamu oyu içine dağılmasını sağlıyarak faiz lobisinin ne kötü olduğunun propagandasını yüzbinlerce kovandan çıkan TAAHÜT MAĞDURU arılarına yaptıracaktır.
    Yıllarca bal kaymak yaşamak için şekerle kandırıp sahte bal ürettirip satanlar ,çalışkan arıları sömürenler bakalım hangi yeni örümcek ağları ile karşımıza çıkacaklardır.
    hadi bakalım BAL TUTAN PARMAĞINI YALAR.
    Tebrikler Başbakanım canı gönülden kutluyorum başarınız daim olsun.
    Geçmiş olsun gözünüz aydın arkadaşlar.

    YanıtlaSil
  26. ağzına sağlık kardesim

    YanıtlaSil
  27. Hadi insallah,agzinizdan olsun

    YanıtlaSil
  28. ahmet yıldız20 Eylül 2013 07:42

    mrb arkadaşlar her ne kadar yazmasamda takip ediyorum katkı sağlamaya çalışıyorum 2010 yılından bu yana söylüyorum bu tahattüt belası 2014 yılının başında kalkacak çünkü ab uyum yasalarına göre türkiyeye 2014 senesinde bu cezanın kalkması için süre verildi kan emicilrde topladığını topladı dayanın arkadaşlar isteselerde istemeselerde bu faizcileri tahtından indirecek bu kadar mağdur var mücadeleye devam yılmak yorulmak yok bıkmak yok sabır azim sabır herkese hayırlı günler dilerim allah hepimizin yardımcısı olsun selamlar

    YanıtlaSil
  29. Gunaydin arkadaslar.Hepinize iyi ve hayirli haberlerin olacagi bir gun diliyorum

    YanıtlaSil
  30. Arkadaşlar herkese günaydın hayırlı cumalar hayırlı haberler inşallah.

    YanıtlaSil
  31. Değerli arkadaşlar hepinize günaydın diyor hayırlı bir gün ve hayırlı bir hafta sonu diliyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Saygılarımla.

    YanıtlaSil
  32. yeni pakette bişeyler var diyerek boş bırakmayalım.gerekli yerlere gerekli mesajlar mailler gitmeye devam etsin.ya yoksa belki birilerinin aklına düşürmüş oluruz çalışmalar durmasın allah yardımcımız olsun

    YanıtlaSil
  33. değerli arkadaslarım herkese hayırlı cumalar allah içerdeki arkadaslarımıza kader birliği yaptığımız butun arkadaslara hayırlı olur inşallah

    YanıtlaSil
  34. Basbakan konusuyor...^Şimdi yeni paket halinde reformalarımızı yapıyor hakları teslime diyoruz. Önümüzdeki hafta içinde bu konuya yönelik basın toplantısı ile kamuoyuna duyuracağız.^Insallah onumuzdeki hafta bitecek bu is arkadaslar

    YanıtlaSil
  35. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı yeni demokratikleşme paketiyle ilgili,
    "Bugüne kadar yaptığımız çalışmalar içinde bir defada yapılan en büyük, en kapsamlı paket olarak bunu görüyorum. 11 yılda bir defada açıklanan ve çalışılan en kapsamlı paket bu. Epey sürprizler olacak. Çok beğenileceğini, takdir göreceğini, rahatlama getireceğini düşünüyorum" dedi.

    ÇOK BEĞENİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM
    Çalışmayı büyük oranda sonuçlandırdıklarını ifade eden Atalay, şunları söyledi:

    "11 yıldır çok demokratikleşme paketi ya da bu yönde çalışmalar yürüttük. Türkiye'nin normalleşmesi diyorum, bu normalleşme yönünde çok ileri düzenlemeler yaptık. Anayasa değişiklikleri, yasalar, daha alt mevzutlarla. Onun devamı bu. Sosyal değişme, toplumsal değişme iyi bir zamanla planlaması gerektiriyor. Şimdi adım adım o değişim devam ediyor. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalar içinde bir defada yapılan en büyük, en kapsamlı paket olarak bunu görüyorum. 11 yılda bir defada açıklanan ve çalışılan en kapsamlı paket bu. Epey sürprizler olacak. Çok beğenileceğini, takdir göreceğini, rahatlama getireceğini düşünüyorum."

    YanıtlaSil
  36. İnşallah arkadaşım inşallah.

    YanıtlaSil
  37. allah borcu olana borcunu odemek niyaz eylesin şu tahaddutten kurtulayım buyu bir koç kesicem:)

    YanıtlaSil
  38. Taahüt ZULMÜ gören değerli arkadaşlar..açıklanaması beklenen
    paketcikte bizim mağduriyetimizin giderilmesi ile ilgili hiç bir girişimin yer
    almadığını düşünüyorum....Çünkü geçenlerde Ad. bakanı sadullah ergin bir
    açıklama yaparak 1932 den kalan bu konuyu sözde bir bilimsel kurumun
    incelediğini ifade etmiştir...duyanda zannedecek ki çok önemli bilimsel bir
    buluş üzerinde konuşuyorlar...hatırlıycaksınız aynı sözleri bundan 1 sene kadar
    öncede duymuştuk..hala bilimsel bir kanıya varamamışlar anlaşılan...şimdi deselerki
    ey milletvekilleri maaşınıza zam yapıcaz aralarındaki bazılarını tenzih
    ediyorum ama çoğu pijamayla gelir gece yarısı bir saniyede el kaldırıp uyumaya
    dönerler….hani faiz haramdı…siz kredi kartı faizini zamanında ödeyemediği diye
    zavallı gariban vatandaşı, esnafı, çiftçiyi, memuru sade halkı içeri
    tıkıyorsunuz…hani 2012 de başbakanın dediği gibi hiçbir kimse borcundan dolayı
    hapse girmiycekti…bakan açıklıyor 500 bin kişi sırada….e tabi…sen tecavüzcüyü,
    gaspçıyı, asker polis şehit edeni, hırsızı, pkk lıyı, palalıyı serbest
    bırakırsan mapuslar boş kalır…orayı kimle doldurcaklar gariban kendi halinde olan
    aman evimden buzdolabı gitmesin kan emici bankaların taahütlerine bilmeden
    kandırılarak imza atan vatandaşla….paketcikten bişey beklemeyin…

    YanıtlaSil
  39. inşallah bu iş bitecek yada düzenlencek ama avukadolar tamamen savunmasız kalacak bunun içinde bi düzenleme sekli olacak diye düşünoyum ama henüz acıklanan bişey yok mucadelemize devam edelim başbakan bu günde bazı kesimler yorumluyor diyor kimse ne olduğunu bilmiyor dikkatli olalım ve dua edelim

    YanıtlaSil
  40. taaüt mağdurları evlerine işlerine dönene kadar mücadeleye devam artık yolun sonundayız

    YanıtlaSil
  41. KUŞKUSUZ YOLA DEVAM

    YanıtlaSil
  42. ,kesde bizde gelelim

    YanıtlaSil
  43. Elbette değerli abim saygılarımla.....

    YanıtlaSil
  44. İnşallah ya değerli abim.....

    YanıtlaSil
  45. Değerli site sakinleri güzel gelişmelerin inşallah yaşanıp,sonuç alacağımıza inandığım şu günlerde lütfen boş durmayalım twitter,bimer,faks,mail,posta yolu ile gerekli gruplaşmaları yaparak hayırlı sonuçları bekleyelim saygılarımla.....

    YanıtlaSil
  46. yemekk oluncaaa kossss

    YanıtlaSil
  47. hasan sığırcı bey lütfen biraz daha ön planda yönlendirmeler yapınız.hareketli zamanda çekte olduğu gibi unutmayın bu yasa çıkana kadar iki elimiz yakanızda olacaktır.sizi yakında türkiyeye ifşa edeceğiz bize daha çok destek olmassanız selamlar saygılar

    YanıtlaSil
  48. Herkeslere günaydın hayırlı haftasonları.

    YanıtlaSil
  49. GUNAYDIN ARKADAŞLAR HEPİNİZE SLMLAR

    YanıtlaSil
  50. sorunda bu zaten kimse bilmiyor ama herkesin mutlu olacağını söylüyorlar adelet bakanı bu konuyu değerlendiriyor kanatimce bu iş bitti ama dereyi görmeden paca sıvanmaz mutlak iyileştirme var

    YanıtlaSil
  51. EY HÜKÜMET BİZ MÜCADELEMİMİZİ NİYE Mİ YAPIYORUZ ?

    BİZ MUCADELEMİMİZİ TAAHHÜT MAĞDURLARI İÇİN YAPARIZ .
    HAPİSTE YATIP BİZİM MÜCADELEMİMİZDEN MEDET UMAN
    EMLAKÇI KARDEŞİMİZ VE DİĞER ARKADAŞLARIMIZ İÇİN YAPARIZ.

    YUVASI YIKILMIŞ BOYNU BÜKÜLMÜŞ YETİM KALMIŞ ÇOCUKLAR İÇİN YAPARIZ.

    KOCALARININ SIKINTISINDAN KENDİLERİNİ AİLE GEÇİMLERİNİ SAĞLAMAK İÇİN YORULMADAN UTANMADAN ÇALIŞAN BACILARIMIZ İÇİN YAPARIZ

    OKULA GİTMESİ GEREKİRKEN İŞE GİDEN ,OYNAMAYA GİTMESİ GEREKİRKEN ÇALIŞMAYA GİDEN ÇOCUKLARIMIZ İÇİN YAPARIZ

    BABASININ ÇORABINI KOKLAYIP YATAN MAHINUR İÇİN, CAMDA ANNE BABASINI BEKLEYEN ZEYNEP İÇİN YAPARIZ

    BİZİM MUCADELEMİZİ HAK İÇİN ADALET İÇİN YAPARIZ.
    BU YASA ÇIKANA KADAR HAPİSHANELER BOŞALANA KADAR BURADAYIZ

    HER ZAMAN YAPTIK VE YAPACAĞIZ.

    YanıtlaSil
  52. hepimizin umudu bu kardeşim ağzına saplık

    YanıtlaSil
  53. İNŞALLAH bu sefer sonuna gelelim isityoruz

    YanıtlaSil
  54. Mehmet Cemil Çelik21 Eylül 2013 13:55

    almanyadaki gibi icra ve iflas kanunu getirilmeli..

    YanıtlaSil
  55. ARKADAŞLAR BAŞBAKAN 30/09/2013 PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLAYACAĞINI SÖYLEDİ

    YanıtlaSil
  56. tşk ederim inşallah 30 eylülde başbakan açıklar bu dertlerimiz biter.

    YanıtlaSil
  57. İnşallah bizimle ilgili bir düzenleme vardır paket te.

    YanıtlaSil
  58. Taahüt ZULMÜ gören değerli arkadaşlar..açıklanaması beklenen
    paketcikte bizim mağduriyetimizin giderilmesi ile ilgili hiç bir girişimin yer
    almadığını düşünüyorum....Çünkü geçenlerde Ad. bakanı sadullah ergin bir
    açıklama yaparak 1932 den kalan bu konuyu sözde bir bilimsel kurumun
    incelediğini ifade etmiştir...duyanda zannedecek ki çok önemli bilimsel bir
    buluş üzerinde konuşuyorlar...hatırlıycaksınız aynı sözleri bundan 1 sene kadar
    öncede duymuştuk..hala bilimsel bir kanıya varamamışlar anlaşılan...şimdi deselerki
    ey milletvekilleri maaşınıza zam yapıcaz aralarındaki bazılarını tenzih
    ediyorum ama çoğu pijamayla gelir gece yarısı bir saniyede el kaldırıp uyumaya
    dönerler….hani faiz haramdı…siz kredi kartı faizini zamanında ödeyemediği diye
    zavallı gariban vatandaşı, esnafı, çiftçiyi, memuru sade halkı içeri
    tıkıyorsunuz…hani 2012 de başbakanın dediği gibi hiçbir kimse borcundan dolayı
    hapse girmiycekti…bakan açıklıyor 500 bin kişi sırada….e tabi…sen tecavüzcüyü,
    gaspçıyı, asker polis şehit edeni, hırsızı, pkk lıyı, palalıyı serbest
    bırakırsan mapuslar boş kalır…orayı kimle doldurcaklar gariban kendi halinde
    olan aman evimden buzdolabı gitmesin kan emici bankaların taahütlerine bilmeden
    kandırılarak imza atan vatandaşla….paketcikten bişey beklemeyin…

    YanıtlaSil
  59. Yok gibi geliyor bana nedeni dersiniz Sadullah Ergin in açıklamasını okursanız iyi olmadığını anlar insan bilim Kurulu halen karar vermemiştir bunada hazırlıklı olmak gerek

    YanıtlaSil
  60. Niye sildinizki kötü birsey yazmadimki bende mağdurun

    YanıtlaSil
  61. Atalay, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile redaksiyon ve bazı yerlerin şekillendirilmesi üzerinde çalıştıklarını anlattı.

    YanıtlaSil
  62. Herkese hayırlı akşamlar saygılarımla......

    YanıtlaSil
  63. İyi akşamlar semh bey varmı gelisme

    YanıtlaSil
  64. ne yapayım ahmet abi

    YanıtlaSil
  65. adalet bakanı 1932 beri bilim komisyonu bulamamışmı

    YanıtlaSil
  66. millet uzaya cıktı

    YanıtlaSil
  67. Abi ne olsun şu yargı paketini bekliyoruz gelişme yok malesef şimdilik çalışmaya devam saygılarımla.....

    YanıtlaSil
  68. HAYIRLI GECELER DOSTLARIM BEN KENDİ ADIMA HÜKÜMETTEN UMUDUMU KESELİ ÇOK OLDU .BU ÜLKEDE OLAN SADECE GARİBANA OLUR HALKIN BİLİNÇ DURUMU ORTADA ZATEN .NE YAZSAM AZ O KADAR ÜZGÜNÜMKÜ BORCUNDAN DOLAYI HAPİSTE YATAN ARKADŞLAR İÇİN BİRDE UNUTMAMALI Kİ BU 90 GÜN HAPİSİ ÇIKARAN AKP HÜKÜMETİDİR 2007 YILINA KADAR TAHHÜDÜ İHLAL CEZSI 10 GÜN İDİ .BANKALAR KONUSU AYRI BİR İÇLER ACISI ZATEN HANGİ DEVLET HALKININ SOYULMASINA BU KADAR GÖZ YUMAR DÜNYADA TEKİZ ZATEN VURUN ABALIYA ACIMAYIN ŞU ÜLKEDE NEREYİ TUTSAK ELİMİZDE KALIYOR ..

    YanıtlaSil
  69. MYNET...............KONU...........PAKET AYSONU AÇIKLANIYOR..... PAKET AÇIKLANMADAN BİR SÖZÜNÜZ VARDI... !!!!!!!! BENİM ÜLKEMDE HİÇBİR VATANDAŞIM BORCUNDAN DOLAYI HAPSE GİRMEYECEKTİR...!!!!! demiştiniz...EĞER SİZ BU SÖZÜNÜZÜ TUTARDA DEMOKRATİKLEŞME PAKETİNE TAAHHÜDÜ İHLAL HAPSİNİN KALDIRILMASINIDA EKLERSENİZ EMİN OLUNKİ 1,5 MİLYON KİŞİ MAĞDUR VE AİLELERİNİN OYLARIYLA 2023 E KADAR BAŞIMIZDA KALIRSINIZ...DEĞERLİ BAŞBAKANIM SÖZÜNÜZÜ TUTMANIZI DİLERİZ..BİZ İNANDIK SİZE SİZDE MAĞDUR ETMEYİN HALKINIZI....SAYGILAR....

    YanıtlaSil
  70. arkadaşlar saat sabahın 05:30 u ve ben aynı dertlerden muzdarip bir esnafım, kimsenin umudunu kırmak istemem ama bu hükümet bu yasayı cıkarmaz, ben hiçbir şekilde samimi olduklarını düşünmüyorum, vatandaştan başka herseyecare bulan hükümet bu konuyu yine es gececek, bir gün onların ayaklarına dolacak mı bu konu dersenız evet dolanacak, allah herkese kolaylık versin.son sözüm bu hükümet vatandaşı tam bitirir , zaten son demlerini yaşıyor esnaf ta vatandaşta, allah ıslah etsin inşaallah

    YanıtlaSil
  71. Ben yasanın çıkacağına inanmıyorum ama seçim yatırımı unut Mamak gerek akp bu bizleri magdur edip sonrada al size iyilik yaptım verin oyları mantığı yerleşik bir düzen halini almış durumda akp de suya düşen yılan a sarilir

    YanıtlaSil
  72. merhaba arkadaşlar,epeydır yazamadım , bir dosyadan paketlendim, 22 gun yattım, 2 gün önve cıktım sukur mıktar ufaktı hallettık, dün ikinci dosyadan 3 aay daha yedik, bu sefer ki halledılecek gibideğil, bakıyorum da bayagı hareketlı site, allah bozmasın, benım bu hukumete pek guvenım yok ya hadi hayırlısı bakalım, inşaallah herkes kurtulur bu ucube yasadan

    YanıtlaSil
  73. ARKADAŞLAR KARAMSARLIK YOK SESİMİZİ DUYURMAMIZ LAZIM TWİTTER FACEBOOK VE NE GEREKİYOSA YAPALIM KURTULMAK İÇİN.

    YanıtlaSil
  74. Herkese hayırlı akşamlar saygılarımla......

    YanıtlaSil
  75. Geçmiş olsun abim üst mahkemeye itiraz etmeyi unutmayalım saygılarımla.......

    YanıtlaSil
  76. umudumuzu kırmamak lazım zaten bu pakette cıkmazsa bilinki bu asla cıkmaz
    ama konuştuğumuz abilerimden mutlaka bu iş bi şekilde cözulur deniliyor ama son dakka gölü yemessek bu iş bitecek

    YanıtlaSil
  77. Değerli Arkadaşlarım hepinize iyi geceler
    pMeclis açılmak üzere iken bizde üzerimize düşen görevlerimizi tamamlamamız gerekir.
    DAHA ÖNCE VERDİĞİMİZ GİBİ GÜNCELLENMİŞ İYİ BİR GAZETE İLANI İLE BAŞLAYALIM. Basına bir düşelim derim.
    Ana fikirde Taahüt mağdurlarını..mevcut açılmış ve açılacak icra dava dosyalarını.Bireysel ve ticari kredi mağdurlarını ve kredi kartları mağdurlarını da içine alan bir yazı olmalı ki ekonomik krizde boğuşan ve mücadele eden milyonlarca insanlarında desteklerini alalım.

    Hükümetimizin hedefi 2023 yılında dünyanın ilk10 büyük ekonomisine sahip olmak istiyorsa 1923 ten buyana Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik barışının yapması gerekir.
    2023 te herkesin geçmişte gelen ticaretteki olumsuz ekonomik krizlerin etkilerini silinmesi gerekir kamburların atılması borçların minimize edilmesi yeni dunya ekonomik düzen standardında güncellenmesi gerekir.
    Parolamız
    "EKONOMİK ÇÖZÜM
    EKONOMİK BARIŞ
    EKONOMİK AÇILIM " olsun

    YanıtlaSil
  78. BAŞBAKANIMIZA VE ADALET BAKANIMIZA SORUYORUM SİZ NERDESİNİZ ?

    İŞTE BİZİ AB ALMAK İSTEMİYEN ALMANYA NIN İFLAS YASASI
    İŞTE SOSYAL DEVLET BORÇLUSUNADA SAHİP ÇIKIYOR ALACAKLISINA DA

    Alman Federal Meclisi'nin 16 Mayıs 2013 tarihinde aldığı kararla, İflas Yasası'nda yeni bir döneme girildi. Buna göre, daha önce 6 yıl olan borçlardan kurtulma süreci üç yıla indirildi.
    Şahıs ve küçük girişimcilerin belli koşullar altında var olan borçlarından kurtulma şansının oluştuğunu belirten yetkili , yasayla ilgili dikkat edilmesi gereken konuları anlattı.
    YASANIN İŞLEYİŞİ
    “İnsanların tekrar çalışma ve ticaret hayatına kazandırılması amacıyla çıkarılan yeni yasaya göre borçlardan kurtulmak için belirli koşulların yerine getirilmesi gerekiyor.
    Yasadan yararlanabilmek için kişilerin üç yıl içinde en az borçlarının yüzde
    35'ini ödemiş olmaları ve yeni borç edinmemeleri gerekmektedir.
    Ayrıca oluşan dosya masraflarının da ödenmiş olması gerekiyor.
    Bütün bunların yapılabilmesi için öncelikle alacaklılarla da anlaşma çabalarının sonuç vermemiş olması gerekiyor.
    Eğer ilgili kişi ya da girişimciler üç yıl boyunca bu koşulları yerine getirirlerse mahkeme onların geri kalan borçlarının silinmesi yönünde karar alabiliyor.
    Üç yıl içerisinde bu koşullar yerine getirilemez, sadece dosya masrafları ödenmiş ise beş yıl sonra, eğer hiçbir koşul yerine getirilmemişse o zaman 7 yıl sonra borçlardan kurtulmak mümkün olabiliyor

    YanıtlaSil
  79. Hatice Gökgör23 Eylül 2013 01:20

    Arkadaşlar bugün tahliye oldum. 7 aydır ben bu affı duyuyorum.Her türlü suça denetim,indirim vs.var.Taahhüde yok.Bu yasada da çıkacağını sanmıyorum.Yatıncada bu parayı talep ediyorlar.Mahkeme kararını temyize yollayınca 6-7 ay sonra sonuç yine değişmiyor..

    YanıtlaSil
  80. taahüd magduru23 Eylül 2013 04:55

    arkadaşlar inşallah bu sefer olacak çalışmalara devam inşallah bu sefer bitecek bu ucube yasa tiwitırda elimden geleni yapıyorum ama sitedeki eski ve yeni arkadaşlara sonsuz teşekkürler artık çalışmalara hızlandıralım elimden geleni yapmaya çalışıyorum saygılar herkese artık hepimiz için hayırlısı olsun

    YanıtlaSil
  81. taahüd magduru23 Eylül 2013 04:57

    bu ekonomik pakekette bizde yerimizi alalım ama sesimizide duyuralım bişeyler yapalım bu sefer güverteden inelim hep birlikte

    YanıtlaSil
  82. taahüd magduru23 Eylül 2013 04:58

    benim ülkemde bundan sonra hiç kimse borcundan hapis yatmıcak sözünü hatıratalım başbakanımıza

    YanıtlaSil
  83. taahüd magduru23 Eylül 2013 05:01

    mesajlar mailler gitmeye devam etsin.ya yoksa belki birilerinin aklına düşürmüş oluruz çalışmalar durmasın allah yardımcımız olsun

    YanıtlaSil
  84. Değerli arkadaşlar hepinize günaydın diyor hayırlı bir gün ve hayırlı bir hafta diliyorum. Bugün; öğlenden evvel Ankara'yı bir kez daha daha arayıp, gönderdiğim dosyaların ilgili yetkiliye verilip verilmediğini, incelenip incelenmediğini sorup, siz değerli arkadaşlarıma bilgi vereceğim. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Saygılarımla.

    YanıtlaSil
  85. KSK • 34 dakika önce

    ·


    ·


    SELAM ARKADAŞLAR

    DAHA ÖNCE SİZE YAZMIŞTIM TAAHHÜT MAĞDURU DEĞİLİM AMA YAKIN ARKADAŞIMI BU YÜZDEN
    KAYBETTİM YAKLAŞIK 7 VEYA 8 AYDIR BİRŞEYLER YAPMAYA ÇALIŞIYORUM BİRİLERİYLE
    GÖRÜŞÜYORUM GEÇEN HAFTA SİZE YAZMIŞTIM BİR MİLLETVEKİLİ İLE GÖRÜŞTÜĞÜMÜOLAYLARI
    BİLDİĞİM KADARIYLA ANLATTIĞIMI VE BİR AVUKATIN BU YASANIN ÇIKMAMASI İÇİN NE
    KADAR ÇOK ÇABA SARFETTİĞİNİ...HALADA ACABA Bİ FAYDAM OLURMU DİYE Bİ YERLERDEN GERÇEK
    VE ÇÖZÜM OLABİLECEK ŞEYLER ARIYORUM..İŞİMDEN FIRSAT BULDUKÇA TABİ..MANTIKLI
    OLAN İŞİ KOLAYLAŞTIRACAK ÇÖZÜMLER ARARKEN VE SİZLERİN DURUMUNA BU KADAR
    ÜZÜLÜRKEN KUSURA BAKMAYIN İSTERSENİZ BANA KIZIN AMA HALA BOŞ VE GEREKSİZ
    ÇALIŞMALAR YÜZÜNDEN ZAMAN HARCADIĞINIZI GÖRMEK BENİ GERÇEKTEN ÜZÜYO..SANANE
    DİYEBİLİRSİNİZ HAKLISINIZ AMA BENDE BU SAÇMALIĞIN KARŞISINDA DURMAK İSTEDİM
    RAHMETLİ ARKDAŞIM İÇİN VE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİCEM İNSANLARIN DURUMLARI GERÇEKTEN
    KÖTÜ VE BUNU DİLE GETİREMEMEK DAHA DA KÖTÜ..BENİ İSTER ANLAYIN İSTER KIZIN
    İSTER SÖVÜN AMA ŞUNU BİLİN Kİ SİZLER GÜZEL ŞEYLERİ HAKEDEN AMA HAKETTİKLERİNİ
    İSTEYEMEYEN KİŞİLERSİNİZ...BEN NAÇİZANE ACABA NELER OLDU NELER OLUYO DİYE
    ARADABİR TAKİP EDİYORUM SİZİ FAKAT SONUÇ HEP AYNI...ÜZGÜNÜM AMA DEĞİŞEN BİR ŞEY
    YOK LÜTFEN BİRİBİRİNİZE BOŞ ÜMİTLER VERMEYİN LÜTFEN....BANA SORARSANIZ SEN NE
    YAPTIN DİYE...SÖYLEYECEĞİM TEK ŞEY ARKADAŞIM BU YÜZDEN CANINA KIYDI VE BUNUN
    HESABINI ARIYORUM BAŞKA KÖTÜ ŞEYLER OLMASIN DİYE....BENİM ELİMDEN GELEN BU
    KUSURUMA BAKMAYIN AMA SİZLER DAHA FAZLA ÇABA VE DAHA SÜRATLİ BİR ÇALIŞMAYLA
    MUTLU SONUCA ULAŞIRSINIZ BİLİYORUM...SEVGİLER..

    ·

    Sitemizden alıntıdır...???

    YanıtlaSil
  86. Değerli arkadaşlarımın bilgilerine; şimdi biraz evvel Ankara'ya yine telefon açtım. (5.telefon açışım) Beklediğim ilgili kişi halen makamına gelmiş değildir. Bu hafta içerisinde mutlaka makamına gelecekmiş. Gönderdiğim dosyalar zarf içerisinde ve makamındaki masaya bırakılmıştır. Özel kalemden tekrar ve tekrar aldığım söz; yetkili kişi geldiğinde bu dosyaların açtırılması ve incelenmesi için, gerekli çabayı gösterecekler ve bana bilgi vereceklerdir.


    Bu arada muhtelif gönderileri nizi yaparken;


    Başbakanlık Özel Kalem faksını: 0 312 422 18 99 ve


    ozelkalem@basbakanlik.gov.tr


    mail adresini unutmayınız. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Saygılarımla.

    YanıtlaSil
  87. 3 AY ARALIKSIZ ÇALIŞTILAR

    Demokratikleşme
    paketinin mutfağında sosyologlar
    da var

    BAŞBAKAN Erdoğan ve kurmaylarının son şeklini vermek üzere
    incelemeye aldığı demokratikleşme paketi üzerindeki çalışmaların 3 ay önce
    başladığı belirtildi. Paketin taslak metni; Kamu düzeni Güvenliği
    Müsteşarlığı’nın koordinasyonunda Adalet Bakanlığı ve İçişleri bakanlıklarının
    katılımıyla hazırlandı. Paketin kapsamı çok geniş tutulurken, yaz boyunca
    detaylı bir çalışma yürütüldü. Hukukçuların yanı sıra siyaset ve sosyoloji
    alanında geniş bir uzman ekip paketin hazırlanması sırasında yoğun mesai yaptı.
    Pakette yer alması muhtemel düzenlemelerin siyasette, hukukta ve toplumsal
    hayattaki yansımaları uzman heyet tarafından ayrı ayrı irdelendi.

    ÖNCELİK SIRALAMASI

    Uzman heyetin çeşitli alanlarda toplumsal ihtiyaçlara göre
    hazırladığı paket, Başbakanlık’ta yapılan toplantılarda öncelik ve ihtiyaç
    sıralamasına göre madde madde sıralandı. Başbakan Erdoğan’ın kurmaylarıyla
    yaptığı son toplantılarda bu konular ve reform başlıkları tek tek
    değerlendirildi. Son şeklini Erdoğan’ın vereceği paket, yine Başbakan
    tarafından 30 Eylül Pazartesi Ankara’da kamuoyuna açıklanacak. FEVZİ ÇAKIR/
    ANKARA    Habertürk 14 sayfa... Bilgilerinize
    Not: pronto7 arkadaşımın uyarısı ile ve saygılarımla.

    YanıtlaSil
  88. Değerli abilerim,ablalarım,kardeşlerim beklediğimiz pakete az bir süre kala lütfen baskımızı sonuna kadar zorlayalım sanal ortam da özellikle gerekeni yapalım boş durmayalım saygılarımla.....

    YanıtlaSil
  89. Bekliyoruz hasan abim dualarla.......

    YanıtlaSil
  90. Değerli arkadaşlar hepinize hayırlı geceler diliyorum. İlgili gazetenin açıklamasına göre; 30.Eylül. Pazartesi günü yeni paketin içeriği açıklanacaktır...!!! ???


    Paketin içerisinde var isek mesele yok...!!! ???


    Ya paketin içerisinde yok isek...!!! ???


    Bana göre varsak ta, yoksak ta; pazartesi gününe kadar, her anlam ve manada; ilgili yer ve yetkililere kendimizi bir kez daha son kez daha hatırlatmakta yarar var.


    Ben bunu şahsen son görevlerim olarak yapmaya çalışacağım.


    Ya sen arkadaşım, ya sen ??? Pazartesi gününe kadar; haklı olduğumuz taahhüdü ihlal cezalıları bakımından, her zamankinden daha çok aktif olacak mısın..!!! ??? Yoksa bir kenarda durup, seyircimi kalacaksın?


    Bana göre son durum böyledir. Bilgilerinize ve saygılarımla. Allah hepimizin yardımcısı olsun.

    YanıtlaSil
  91. Bu suç, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun kararlarına, 5237 sayılı TCK’ya ve anayasaya rağmen mahkemelerce şekli suç olarak görülüyor ve insanların taahhüdlerini yerine getirmeme nedenleri sorgulanmaksızın, kastın varlığı araştırılmaksızın insanlar mahküm edilmektedir. İİK 340 maddesi ile düzenlenen bu suç Anayasamızın 38. Maddesine açıkça aykırıdır. 38. Madde şöyle demektedir:
    “Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz.”
    Duruşmalara katılın, kendinizi savunun.. Mümkünse davalarınız işin uzmanı bir avukatla takip edin, durumunuz uygun değilse kendiniz takip edin veya CMUK gereği mahkemeden avukat talep edin, ama mutlaka takip edin.. HER TAAHHÜDÜ İHLAL DAVASINDA CEZA VERİLİR DİYE BİR KURAL YOK. Dosyanızı iyi inceleyin.Dosyada sizin göremediğiniz eksiklikler olabilir.Öncelikle Haciz esnasında ödeme taahhüdünde bulunan borçluya karşı taahhüdün ihlali sebebiyle açılan davada "nüfus kaydı incelenmesinde sanığın evli olduğunun anlaşıldığı ve tutanakta yazılı kefalete veya Taahhüde eşinin onayının alınmadığı" anlaşılırsa bu neden gerekçesiyle aynen taahhütte bulunana beraat kararı verilir.    arkadaşlar es rızası olmadan alınan tahütler gecersiz deniliyor

    YanıtlaSil
  92. iyi günler bunun için ne yapmalıyım.taahüt verirken eşimiin imzası yoktu.evde verdim cuma günü mahkekem vardı hala itiraz hakkım var bira bilgi veririmisiniz.

    YanıtlaSil
  93. degerli arkadaşlar tiwitırdan arkadaşlar akim e herkesin tekrar baş vurmasını istemekteler.müsait olan arkadaşlar 1 kez daha akime başvuru yapsınlar.artık son virajdayız boç durmayalım

    YanıtlaSil
  94. Özgür Akbayır Cadde Iletşim24 Eylül 2013 15:40

    değerli arkadaşlar bizim daha çok mücadele etmemiz lazım

    YanıtlaSil
  95. Özgür Akbayır Cadde Iletşim24 Eylül 2013 15:42

    taahhüdü ihlalde denetimli serbestlik varmı

    YanıtlaSil
  96. arkadaşlar akim e şimdi yeniden yazdım lütfen sizlerde yazın durumu anlatın twitter kullananlar sizlerde yazın @taahhuduihlal olarak biz twitterdayız ulaşabildiğiniz kadar yere ulaşın başbakana, adalet bakanına, televizyon kanallarına yazın son virajdayız baskıyı artıralım boş durmayalım

    YanıtlaSil
  97. Evet arkadaşlar az önce bende tekrar yazdım akime yüklenebildimiz kadar yüklenelim işi şansa bırakmayalım.

    YanıtlaSil
  98. Yazıyoruz değerli abim saygılarımla.....

    YanıtlaSil
  99. Değerli yöneticiler;

    Bende bir hukuk öğrencisi olarak bunları sizlerle paylaşmak istiyorum;

    Yaşadığımız 2000 li yıllara hepimizin bildiği gibi teknoloji çağı denmektedir.Şu zamanlarda avukatların faiz le şişirdiği,faiz lobileri olan bankaların insanları adeta bir vampir gibi kemirdiği dönemde bizim gibi ceddi sosyal devlet olmanın vasfını en iyi şekilde yerine getirmiş,insanı yaşat ki devlet yaşasın diyebilmiş ve bu politikayı asırlarca korumuş ve bu şekilde dünyaya hükmetmiş olan ataların torunlarıyız biz...Biz 2000 li yıllarda bu yola insanlara hükmetmeye değil hizmetkar olmaya gidiyoruz diyerek çıktık..Fakat gel gelelim bu yasayı hep unuttuk,unutturdular,malesef.....Vatandaşı devletine küstürdüler ve hala küstürmeye devam ediyolar....

    Bir borçtan dolayı insanı cezaevine atmak çözüm mü,hangi devlet de bunun bir örneği var,çıkan yargı paketlerinde teröriste af verirken esnafı,çiftçiyi,memuru kısacası Türkiye Cumhuriyetine asla dil uzatmayıp,vergisi ni vermeye,çalışmaya,evine ekmek götürmeye çalışan,bir şekilde ekonomik acze girip ödeyemeyen insanlara neden bu ceza...İntihar eden babalara,hapishane köşesinde anne babam nerede,neden orada yatıyor diyen çocuğa acıyın artık....Söz bitmez....Gerekenin yapılması için sizlerde elinizi vicdanınıza koyun,bu darbe yasasından devletiniz insanlarını koruyun artık gerekenin yapılmasını saygıyla arz ederim....

    Saygılarımla

    YanıtlaSil
  100. Değerli site sakinleri bimere de yüklenmeyi ihmal etmeyelim saygılarımla.....

    YanıtlaSil
  101. Herkese Allah Kolay getirsin insallah bu gunler sona erecek

    YanıtlaSil
  102. selamun aleykum arkadaslar tam 3 ay once yakalandım ve dun bıttı cıktım tam 16 aydır bu sıtede kosturuyoruz bakın sıze acık ve net soyluyum kesın ve kesın bu dava bıtecek buna emın olun benı bılen bılır adım ahmet mersinli, diye gırer dım

    YanıtlaSil
  103. Herkese günaydın hayırlı günler hayırlı haberler inşallah.

    YanıtlaSil
  104. Değerli
    arkadaşlar çok değerli arkadaşlar. Taahhüdü İhlal cezalarından dolayı, oldukça
    sorunlu alan arkadaşlar. Eşleri cezaevlerinde olanlar, kaçak yaşamak durumunda
    olanlar. Bilineceği üzere; Sayın Başbakanımız 30.Eylül.2013 tarihinde 5.Yargı
    Paketi ile ilgili açıklamalarda bulunacaklardır. Bu bakımından kendimizi bir
    kez daha hatırlatmak adına fazlaca değil, birkaç gün aralıksız çalışmamız
    gerekmektedir. Gönderi yapacağımız birkaç iletişim yer ve bilgisini
    aktarıyorum. Bu yerlere odaklanmalı ve gereğini yapmalıyız. Gönderilecek yazı
    örnekleri, gerek arkadaşlarım ve gerekse benim tarafımdan sitemizde
    yayınlanmıştır ve yayınlanacaktır. Yine
    Sibel arkadaşımızın imza kampanyası ile ilgili bilgilerde sitemizin sağ üst
    taraflarında mevcuttur. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Saygılarımla. Haydi
    arkadaşlar haydi. Özgürlüğünüz için birkaç
    gün daha…

    AKP Genel Merkezi Faks: 0 312 204 50 00 / 6002

    AKP İletişim
    Merkezi (Akim) Butonu sitemizin sağ üst köşesinde mevcuttur.

    BİMER’e
    ulaşmak için: www.başbakanlik.gov.tr

    BAŞBAKANLIK
    ÖZEL KALEME ULAŞMAK İÇİN:

    Faks: 0 312
    422 18 99

    ozelkalem@basbaknlik.gov.tr

    YanıtlaSil
  105. http://imzakampanyam.com/suclu-degil-borcluyuz-imza-kampanyasi

    YanıtlaSil
  106. Sibel arkadaşımızın imza kampanyası dosyasını kullanmayı ihmal etmeyelim. Ayrıca; biraz altlarda Semih ve gkhnc arkadaşlarımızın yazı örneklerinden de yararlanabilirsiniz. Saygılarımla.

    YanıtlaSil
  107. selam arkadaşlar herkeze hayırlı akşamlar demekrosi pakrtinin açılmasına sayı günler kala allah taaüt mağdurların yüzünü güldürsün

    YanıtlaSil
  108. Değerli arkadaşlar hepinize hayırlı geceler diliyorum. Şu zor geçiş döneminde, mevcut hükumetten son bir şeyler beklediğimiz zamanda, yorumlarımıza dikkat etmemiz gerekmektedir. Bizler; taahhüdü ihlal cezalısı arkadaşlarımız için mücadele ederken, tüm çalışmalarımız yasal yollar çerçevesinde olmalıdır. Çarşıya pirince giderken evdeki bulgurdan olmayalım. Şu bir kaç gün çalışmalarımıza aralıksız devam etmeliyiz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Saygılarımla.

    YanıtlaSil
  109. Değerli arkadaşımız yarın beni öğlen üzeri ara, bildiğim kadarıyla yol göstermeye çalışacağım. Saygılarımla.

    YanıtlaSil
  110. Açıklama: bu zor süreçte yanlış gördüğüm bir yorumu sildiğim için arkadaşımız kusuruma bakmasın. O arkadaşım ister ise yarın benimle telefonla görüşsün. Kendisine gerekli ve ikna edici açıklamamı yaparım. Bu arada yanlışlıkla bir başka yorumu sildim ama, hemen o arkadaşıma telefon açıp özür diledim. Yarın ve pazartesi gününe kadar, hangi yerlere ulaşmamız gerektiği ve hangi bilgi ve belgeleri kullanmamız gerektiği hususunda, biraz aşağıda bilgiler mevcuttur. Bilgilerinize ve saygılarımla.

    YanıtlaSil
  111. Emekliler,memurlar ve bordrolu çalışanlar ; KREDİYE Mİ ihtiyacınız var..!!

    #KONUT,ARAÇ VE BİREYSEL KREDİLERİNİZİ ONAYLATIYORUZ.

    #Bankalarla uğraşmak sizlere zor ve zahmetli mi geliyor?
    ##Bankaların vermekte olduğu miktarı yeterli bulmuyor musunuz?
    ##Kredi kullanmakta zorlanıyor musunuz?
    ##Banka çalışmanız az veya yok diye kredi kullanamıyor musunuz?
    ##SSK priminiz sebebiyle kredi kullanamıyor musunuz?
    ##Mevcut krediniz var yeni kredi mi kullanmak mı istiyorsunuz?
    Bizimle iletişime geçin sizlere en hızlı şekilde yardımcı olalım.
    Not: Yakın takibi ve Maaşında icra kesintisi olanlara maalesef yardımcı olamıyoruz.

    Mehmet YEŞİL 05435784756

    YanıtlaSil
  112. öncelikle herkeze selamlar olsun,sayfayı yakından takip ediyorum allah herkezin yardımcısı olsun. bizler avukatların çeşitli oyun ve hileleri ile açıklama yapılmadan imza atmış olup kandırılmış insanlarız.kanunende boynumuz bükük kalmış durumdayız allah biliyor bizler ödemek istedikçe hiç rahat durmayıp hacize gelip kaldırırız buradaki herşeyi diye direten avukatlar sayesinde bu durumlara düştük işimizden gücümüzden olduk çalışmak işyapmak istedikçe ödemeye çalıştıkça üst üste geldiler hep geldiler yaşadıklarımız tahmin ediyorum hep aynıdır.hepimiz den birer olay alsalar inanın filmimizi bile yaparlar ne diyeyim burda bu şekilde bir grup olduğunu mücadele edildiğini bilmek bile bir güç kudret bir beklenti içine soktu benide inşallah kısa zamanda herkez özgürlüğüne kavuşur.
    Ayrıca Hasan Sığırcı abime mücadelesinden dolayı teşekkür etmeyi borç bilirim saygılar diliyorum .....

    YanıtlaSil
  113. her sey için sağol hasan ağbi

    YanıtlaSil
  114. Hasan bey bana ulasabilirmisiniz 0536 71005 48    YanıtlaSil
  115. Arladaslar durmak yok devam ben heryere mail attim aradim sizlerde devamli yazin bu yasa ciksada cikmasada verdigimiz mucadelenin arkasinda duralim bende taahhutt magduruyum ve yakalamam cikmis yinede direniyorum gittigi yere kadar

    YanıtlaSil
  116. Değerli arkadaşlar hepinize günaydın diyor hayırlı bir gün ve hayırlı bir hafta sonu diliyorum.


    Değerli arkadaşlar; 5.Yargı Paketi içeriği açıklanmak üzere, TBMM açılacak.

    Taahhüdü ihlal cezalıları olarak bizlerde, paketin; torbanın v.s'nin bir yerlerinde, köşe bucağında, tabanında, her neyse; bir yerlerinde yer alacaksak, almayı düşünüyorsak, bir kaç gün daha çalışmalarımızı yoğunlaştırmalı, aşağıda iletişim bilgilerini verdiğim yerlere odaklanmalıyız. Haydi arkadaşlar haydi silkelenin, tüm umutsuzluklara rağmen, umutlarınızı bir kez daha yenileyin. Haydi arkadaşlar haydi...


    Allah hepimizin yardımcısı olsun. Saygılarımla.

    YanıtlaSil
  117. Değerli arkadaşlar kısa bir açıklama:
    Bileceğiniz üzere, yaklaşık olarak iki hafta evvel Ankara'da bir yetkilimizin özel kalemi ile irtibat kurmuş, yetkilimize verilmek üzere iki adet özel dosyalarımızı göndermiştim.


    Bugün biraz evvel Ankara'ya yine telefon açtım. (6.defa) Sayın Yetkilimiz dün makamlarına kısa bir süreyle gelmişler, dosyamıza göz ucuyla bakmışlardır. Bugün makamına gelecek olup, özel kalemdeki arkadaşlar mutlaka dosyamızın incelenmesini sağlayacaklardır. Bu anlamda; dosyamız incelendiğinde tarafıma telefonla bilgi verilecektir. Bilgilerinize ve saygılarımla.

    YanıtlaSil
  118. Arkadaşlar baskıyı artırdık fakat sosyal medyada yeterli paylaşım yok ben twitter dan başbakana, adalet bakanına ve diğer yerlere sesimizi duyurmak için elimden geleni yapıyorum ama yeterli değil twitter kullanabilen arkadaşlar sizde paylaşımlarınızla destek olun biliyorsunuz sosyal medyayla sesimiz daha çok duyuluyor bu fırsatı değerlendirelim @taahhuduihlal @RT_Erdogan @SadullahErgın_ @akofıs başbakana adalet bakanına ve akparti iletişim mrk. direk mesaj atalım.saygılar

    YanıtlaSil
  119. Değerli arkadaşımız verdiğiniz telefon numarasını arıyorum ama cevap vermiyor. Saygılarımla.

    YanıtlaSil
  120. Beytullah Uysal27 Eylül 2013 19:17

    S.a Hasan abi bir soru soracagim beim ev vardi bu ev ipotekliydi 2012 10 ayda ipotekli olarak sattim sattiigimda sadece ipotek vardi benim sattigim kisi 5 ay sonra ipotegi kaldirip baska birine satiyor.Simdi banka benim cocuga gelmis evi satisini iptal ettircezdemis bunu nasil yapabilirim _

    YanıtlaSil
  121. İndex

    Başbakan canlı yayında açıklayacak

    27.09.2013 20:59:33 - Güncelleme 13 dk. önce
    Yazdır
    Kaydet
    Arkadaşına
    Gönder Paylaş Haber SMS    Başbakan canlı yayında
    açıklayacak


    Haber

    » HABER

    Yazı
    boyutu Azalt Arttır


    Geri İleri


    Paylaş
    » Facebook » Google » Twitter » Buzz It » FriendFeed » Mixx » Digg » del.icio.us » reddit » MySpace » Stumble Upon    Hükümetin hazırlamış
    olduğu Demokratikleşme Paketi, kamuoyuna basın aracılığıyla pazartesi günü
    açıklanacak. Paketin içeriğinin bizzat Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından
    açıklanacağı öğrenildi.


    (DHA) -- Başbakanlık
    kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Erdoğan, konuya ilişkin basın açıklamasını
    pazartesi günü saat 11.00'de yapacak.

    YanıtlaSil
  122. Rabbim bize bidaha boynumuzu eğmeye nasip etmesin.
    30 eylül günü pişmanlıklarımızla ,günahlarımızla , sevaplarımızla Allahımızın bizi bağışlamasını mutlu ve huzurlu yeni bir hayat için sıcak yuvalar için bütün taahüt mağduru ve ailelerinin yüzünü güldürsün.
    Alalhın izniyle Başbakanımız bizim müjdecimiz olur.

    YanıtlaSil
  123. aynı anda organize olup tt yapmamız lazım dağınık olduğu zaman etkisi olmuyor.

    YanıtlaSil
  124. Bu son pakette taahütle alkalı bir durum olmadığı söyleniyor ama hayırlısı inşALLAH BAŞBAKANIMIZ bu sesi duyar.

    YanıtlaSil
  125. tüm chp ve mhp milletvekillerinin eksiksiz imzaladığı bır durum oluşsa başbakan hayır demez ama muhalefettede bazı avukat vekiller sıkıntı yaratıyo olabilir.

    YanıtlaSil
  126. günaydın degerli arkadaşlar.tiwitır kullanıcıları bugün bir saat belirleyelim 1 tag bulup tt listesine sokalım boç durmayalım.saat kaçta olsun ?

    YanıtlaSil
  127. bencede bi şey cıkmayacak kacmya devam yada teslim olup işi bitirmek allah hepimizin coluğuna cocuğuna sahip cıksın ve korusun

    YanıtlaSil
  128. Şimdi artık faksların ve maillerin faydası olmayacaktır. Hafta sonu olduğu için ulaşılacak yetkili bulamayız. Ancak; twiterle uğraşan arkadaşların çabalarının faydası olacağını düşünüyorum. Çıkmayan candan umut kesilmez diyerek, paket içeriği açıklanana kadar, imkanlarımız ölçüsünde yapabileceğimiz son şeyleri de yapmaya çalışalım. Bu arada; belki, mesajların ve telefon görüşmelerin inde faydası olacaktır. Bakalım pazartesi günü hayırlı ön haberler almak umuduyla...


    Allah hepimizin yardımcısı olsun. Saygılarımla.

    YanıtlaSil
  129. kimse yok galiba tiwitırdayım tag açılmıştır çalışma başlamıştır herkesi bekliyorum arkadaşlar

    YanıtlaSil
  130. kesinlikle aynı anda twitera yüklenmek lazım.

    YanıtlaSil
  131. @almera38 takip edin taga yüklenin arkadaşlar

    YanıtlaSil
  132. #ahilikhaftasında525binborçluesnafahapis buyrun dostlar .....

    YanıtlaSil
  133. arkadaşlar saatte 1 tiwit atmayla tt listesine girmek istiyorsanız biraz zor.en az taga yazılması gereken 200tivit 200rt ama olmayacak galiba bende bıraktım

    YanıtlaSil
  134. Değerli Arkadaşlar
    Bu sitemizin en büyük sorunu birlik ve beraberliktir.
    Ne yazık ki bir yılı aşkın süre buradayım ama bir birlik ve beraberlik sağlayamadık.ama pakette bir ufak bir şeyler çıksın yüzlerce kişi soru sormaya başlar.Bunları ben YARASA olarak değerlendiriyorum.


    Bu kişiler bu tavırlarına devam ettikleri müddetçe karanlıkta kalmaya mahkumdurlar.


    Bugünden sonrada pakete birşey ekleneceğini veya ekleye-bileceğimizi
    düşünmüyorum.Pazartesi paket saat 11 de açıklanacak ve metinlere karar verilmiş ve daktilo ediliyordur.


    Ama arkadaşlar şurası çok önemlidir ki şayet pazartesi günü pakette biz yoksak
    paket mecliste yasalaşıncaya kadar MECLİSTE GÖRÜŞMELER YOLUYLA MÜCADELEYE DEVAM ETMEMİZ GEREKİR mecliste ne kadar çok etkili olabilirsek ikna edebilirsek SON ŞANSIMIZ olur.


    Şimdilik hayallerimizle baş başa dua ederek pazartesine kavuşalım.

    YanıtlaSil
  135. Ban cep tlf mesaj atarmısın

    YanıtlaSil
  136. numaranız yok bende

    YanıtlaSil
  137. Değerli arkadaşlar öncelikle iyi akşamlar ben diyorum ki bu pakette de bizim için bir düzenleme yoksa çok merak ediyorum herkesin memnun kalacağı bu konudan daha önemli binlerce belki milyonlarca insanı mağdur eden bu konudan daha önemli ne olabilir o yüzden ben mutlaka bu paket te bizimle ilgili düzenleme olduğunu düşünüyorum inşallah yanılmam.

    YanıtlaSil
  138. Vahdet bey, saçınız sakalınız birbirine karışmış halde, pecmurde cübbeler
    içinde resmi kurumlarda çalışabileceksiniz bundan daha iyi sizin fbizim gibi zor
    geçinen gariban vatandaşın yararına bişey olabilirmi...ne her sabah traş derdi
    var nede paramız olmadığı için kendimize takım elbise alma....

    YanıtlaSil
  139. Değerli arkadaşlar hepinize hayırlı geceler diliyorum. Çok zor olan bir geçiş döneminde ve zorlu bir virajdayız. Son kez Ankara'ya sorunlarımızı anlatmaya çalışmaktayız. Ne kadar başarılı olacağımızı bilemiyoruz.


    Bugün; beni Mersin'den arayan Ali arkadaşımız, 10 günlük süresi dolduğu için, yarın; Anamur'da açık ceza evine teslim olacak. EMLAKÇI arkadaşımız; 2012 yılının Eylül ayından bu yana, Bolu açık ceza evinde ve kayda değer bir kazanımlar elde etmez isek, 2014 yılının nisan ayı sonuna kadar ceza evinde kalacaktır.


    Yani; limanda bekleyen NUH'un gemisinin güverte bölümündeki (Açık ceza evleri) arkadaşlarımızın durumu hiç iç açıcı değildir. Ya kaçak durumunda olan binler...!!! ???


    Allah hepimizin yardımcısı olsun. Saygılarımla.

    YanıtlaSil
  140. mailimden at sende var

    YanıtlaSil
  141. Arkadaşlar
    Başbakanımız çok iddialı konuşuyor DENİZLİDEN.
    İsa umarım duyuyorsundur 2 gün orda imiş peşini bırakma.


    Valla ne yalan söyleyeyim benim çok umudum var bu sefer olacak gibi.

    YanıtlaSil
  142. Denizli den ,Uşaktan,Afyondan veya diğer yakın yerdeki arkadaşlar
    Başbakanımız hazır sizin bölgede iken
    Milletvekilerinizden,
    İl ve ilçe başkanlarınızdan
    veya Belediye başkanlarından
    yardım alarak dileğimizi birebir iletebilirsiniz.Fırsatı değerlendirin kaçırmayın

    YanıtlaSil
  143. pakette neler var tartıialımmı ? tahminleri alayım .....

    YanıtlaSil
  144. gkfnc arkadaşım uşak tayım ama yakalamam var nasıl uğraşayım bi söylesene araması olanın eli kolu bağlı oluyor bunu untma

    YanıtlaSil
  145. Çok haklısın değerli abim inşallah yarın bişey ler olur

    YanıtlaSil
  146. Hasan abim neler yapalım başka emrinde yiz

    YanıtlaSil
  147. Herkese hayırlı günler saygı larımla inşallah yarın mutlu haberleri alırız duaların ızı eksik etmeyin

    YanıtlaSil
  148. arkadaşlar millet vekillerinin numaraları bi işe yarar mı

    YanıtlaSil
  149. allahım herkese yardım etsin aynı durumlar benim başımda

    YanıtlaSil
  150. 1tivitırdan bir arkadaşımızın sorusu.10gün süre vermişler dün süre dolmuş salı günü teslim olsam açıktami kapalı ceza evindemi yatarım diyor.tüm magdur kardeşlerimn kurtulması dilegiyle

    YanıtlaSil
  151. Tam olarak bilmiyorum ancak, açık ceza evindense kaza kapalı ceza evleri çok daha rahat. Lüleburgaz,Pınarhisar,Babaeski gibi ilçelerin ceza evlerinde yatması daha iyi olacaktır.

    YanıtlaSil
  152. Yarın bütün dualarımızın kabul olduğu büyük gün olsun.
    İçimiz huzur ve mutlulukla dolsun.
    Hapisteki arkadaşlarımızın özgürlük günü olsun.
    Başbakanım müjdeler sizden olsun.

    YanıtlaSil
  153. Bizler eğer 70 milyon vatandaşlardan sayılsaydık şimdiye kadar sesimizi duyarlar mağduriyetimizi giderirler bu haksızlığa adaletsizliğe hukuksuzluğa son verirlerdi...yarın konumuzla ilgili hiçbir iyileşmeyi beklemeyin...

    YanıtlaSil
  154. Değerli arkadaşlar hepinize hayırlı geceler diliyorum. Bu saatten sonra, yapılacak çok bir şey olmamakla birlikte, twiterlerin ve mesajların belki biraz faydası olacaktır. Haklı davamız bakımından şimdiye kadar, belki eksiğimizle birlikte gereken çalışmaları yaptık diye düşünüyorum. Bakalım İnşallah; paketin bir yerlerinde oluruz ve/veya, taahhüdü ihlal cezalıları bakımından bir formül işletilir. Bu arada; beni telefonla arayan Kazım arkadaşımız, siteye bir türlü giremediğini ifade etmektedir. Sitemizde bir sorun yok ancak, yöresel olarak internetten kaynaklanan bir problem olacağını düşünüyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Saygılarımla.

    YanıtlaSil
  155. hasan abi siteye giriyorum yazamıyorum.

    YanıtlaSil
  156. güzel insan iyi akşamlar

    YanıtlaSil
  157. amin diyoruz yarın saat 11 kadar nefeslerimizi tuttuk.
    Hakkımızda Allah tan hayırlısı ne ise o olsun.

    YanıtlaSil
  158. Kısaca; 10 günlük süre dolmuş ise kapalı cezaevine alınır. 18 gün orada kalır, sonra tekrar açığa gönderilir. Bildiğim kadarıyla böyle olması gerekiyor. Saygılarımla.

    YanıtlaSil
  159. Ayrıca sitemizin sağ baş taraflarında açık ceza evine alınmak için dilekçe örneği mevcuttur. İncelemenizi ve yararlanmanızı öneririm. Tekrar saygılarımla.

    YanıtlaSil
  160. Hayırlı geceler değerli arkadaşım hayırlı geceler ve saygılarımla.

    YanıtlaSil
  161. Hatice Gökgör30 Eylül 2013 04:10

    Verdiğiniz bilgi doğru Hasan Bey...Ben yeni çıktım...

    YanıtlaSil
  162. Değerli arkadaşlar hepinize günaydın diyor hayırlı yeni bir gün ve hayırlı bir hafta diliyorum. Umuyor ve diliyorum ki; Allah'ın izniyle, bu yeni gün ve yeni hafta her anlam ve manada hayırlara vesile olsun. Taahhüdü ihlal cezalıları arkadaşlarım için hayırlı haberler almak umuduyla. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Saygılarımla.

    YanıtlaSil
  163. AKP Genel Merkezi Faks: 0 312 220 20 65

    AKP İletişim

    Merkezi (Akim) Butonu sitemizin sağ üst köşesinde mevcuttur.

    BİMER’e

    ulaşmak için: www.başbakanlik.gov.tr

    BAŞBAKANLIK

    ÖZEL KALEME ULAŞMAK İÇİN:

    Faks: 0 312 422 18 99

    ozelkalem@basbakanlik.gov.tr

    YanıtlaSil
  164. bütün kader arkadaşlarımıza günaydın bu günümüz bayram olarak kabul ediyor butun arkadaşlarımızın bayramını kutlarım :)

    YanıtlaSil
  165. kazım abim takım elbisem 52 beden unutma saat 1 de bekliyom

    YanıtlaSil
  166. hasan abicim günaydın emeklerin için butun arkadaşlarım adına saygılar sunuyorum

    YanıtlaSil
  167. Değerli arkadaşımız saygılarımla.

    YanıtlaSil
  168. Değerli arkadaşlar son bir umutla bu yazımı aşağıda numaralarını verdiğim faks numaralarına ve mail adreslerine bir kez daha gönderdim. Bilgilerinize ve saygılarımla.

    YanıtlaSil
  169. Allahım sen bize iyi haberler müjdele.


    Sıkıntılarımızı dertlerimizi ve kederlerimizi sevince çevirecek bir gün nasip et.
    Sen bizi faizcilerin şerrinden ve kötülerin gazabından kötü avukatların zulmünden koru.


    AMİN.

    YanıtlaSil
  170. hayırlısı kardeşim tlf na cevap vermemezlik yapmada

    YanıtlaSil
  171. Açıklama başladı hayırlı olsun

    YanıtlaSil
  172. Yeni pakette bununla ilgili bi30 Eylül 2013 11:11

    Hangi kanalda

    YanıtlaSil
  173. Bu mucadelede hayatını ortaya koyan bu uğurda canını ve bedenini feda eden TÜM MAĞDURLARIMIZI rahmetle anıyoruz

    YanıtlaSil
  174. emekleriniz boşagitmez inşallah

    YanıtlaSil
  175. EVET BİZE BİR ŞEY YOK BEYLER

    YanıtlaSil
  176. Bu paket tefe biz yokuz.BENCE bu paket fos.

    YanıtlaSil
  177. hayal kırıklığı...TAAHHAD HAPSİNİN ADI BİLE GEÇMEDİ...:(

    YanıtlaSil
  178. Bize 5.yargı paketi lazım

    YanıtlaSil
  179. GEREKSİZ NE VARSA KONULMUŞ PAKETE...AMA TAAHHÜD MAĞDURLARININ KONUSU BİLE GEÇMEDİ...VAY BE TÜRKİYEM HEPİMİZE GEÇMİŞ OLSUN...YİNE HAYAL KIRIKLIĞI...YİNE HÜSRANLARDAYIZ...

    YanıtlaSil
  180. Yaziklar olsun bukadar insani gormezden geliyorlar.yine bir hayal kirikligi

    YanıtlaSil
  181. Bende de hayal kırıklığı.şişirildiği kadar bişe yokmuş içinde

    YanıtlaSil
  182. EVET ARKADAŞLAR BDP NİN İSTEDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER İÇİN HAZIRLANMIŞ BİR PAKET ADIMIZ BİLE GEÇMEDİ YAZIKLAR OLSUN DİYORUM BAŞKA NE DENİLEBİLİRKİ.?

    YanıtlaSil
  183. gitti bile...HEP HAYAL KIRIKLIĞI BİZDEN YANA NE YAZIKKİ...HERŞEY BOŞ..

    YanıtlaSil
  184. Beyler resmen hayal kırıklığı

    YanıtlaSil
  185. Malesef yine hüsran sesimizi duyurana kadar mücadeleye devam ya öyle ya böyle oalcak bu iş saygılarımla......

    YanıtlaSil
  186. yaklaşık 1 senedir bu ucube yasanın kalkmayacağını devletin bu konuya yaklasımı yapmış olduğu icra düzenlemesiyle son verdiğini kazım arkadaşım dahil ki bu pakette boyle birşeyin olmadığını ve 1 takım elbiseye dahi idaya girdiğimizi söylemek isterim arkadaşlar evukado larla anlaşın bitsin bu iş allah hepinizin yardımcısı olsun

    YanıtlaSil
  187. HEP GEREKSİZ ŞEYLER NEYMİŞ ANDIMIZ KALDIRILDI..NEYMİŞ OYMUŞ ŞUYMUŞ HEPSİ BDP NİN İSTEKLERİ AMERİKANIN İSTEKLERİ...BİZİM ADIMIZ BİLE GEÇMEDİ YAZIKLAR OLSUN...SİZİ BURALARA GETİREN BİZLERE...HERŞEY BOŞA GİTTİ...

    YanıtlaSil
  188. anlaşmıyosa napalım hocam

    YanıtlaSil
  189. Gecmis olsun hepimize arkadaslar,artik kacmaya,2 yili yakalanmadan doldurmaya calismaya devam.Allah cocugu colugu olup ta evine ekmek goturemeyeck durumda olan arkadaslarimiza yardim etsin

    YanıtlaSil
  190. bence organize olamıyoruz buna bir cozum bulalım sesimizi yukseltelim ve duyuralım

    YanıtlaSil
  191. sırf dikkat ceksin diye başörtüsü muhabbetini ilave etmişler, ne kadar boş iş varsa pakete eklemişler , kime ne faydası olacak bu paketin kardeşim, okulda okunan andımızla senın ne işin var , derdi ne bu hükümetin , ne olur yani okunsun andımız küfür mü var içinde hayret bişey yaa, o kadar adam toplanıp yapabildikleri bu işte, yazıklar olsun , allah belanızı versin inşaallah, memleketi yedınız bitirdiniz, allah iki cihanda milletin hakkını bunlardan alır inşaallah

    YanıtlaSil
  192. Herkes sevinecek mutlu olacakmış öyle sevindim ki şu an mutluluktan göbek atıyorum bunlar milletle resmen alay ediyor istediğin kadar yaz msj.fax.mail gönder hepsi boş o kadarda umutlanmıştık yazık gerçekten çok yazık.

    YanıtlaSil
  193. beyler organize olup sesimizi duyuramıyoruz bence

    YanıtlaSil
  194. BİZİM ÇÖZÜM YERİMİZ YENİ İCRA İFLAS KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ VE 5.YARGI PAKETİ ADRESİ OLACAKTIR. belli oldu artık

    YanıtlaSil