Adalet Bakanlığı'nın Taahhüdü İhlal Açıklaması

ödeme şartını ihlal banka borçları taahhüt taksit ödememe Sadullah Ergin. Kredi kartı taksitlerini ödememe cezaevi tazyik hapsiÇok daha büyük borçlarını ödemeyenler dışarıdayken Bankalara olan kredi kartı borcunu, kredi borcunu ödeyemeyen ve bu nedenle cezaevine girenler var.

Bankalar borçluya borcun taksitle ödenmesini taahhüt eden bir sözleşme imzalatıyor, taahhüt edilen taksitlerin biri ödenmediğinde Banka Avukatları 1932 yılından kalma İcra İflas Kanunu'ndaki “Taahhüdü ihlal” maddesini öne sürerek mahkemeye başvuruyor. Mahkemeden borçlu için “90 gün hapis cezası” çıkarıyor. Bankalar bu kararla borçlu üzerinde çok daha büyük bir baskı kurabiliyor.

CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün "taahhüdü ihlal" sorunu ile ilgili olarak TBMM'ye Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

Soru önergesine cevap veren Adalet Bakanı Sadullah Ergin "Ödeme şartını ihlal (Taahhüdü İhlal) suçu nedeniyle 2009 yılında 231.997, 2010 yılında 312.340, 2011 yılında 254.977, 2012 yılında 221.238 taahhüdü ihlal davası açıldığı; bu davalar sonunda 2009 yılında 26.599, 2010 yılında 195.493, 2011 yılında 162.704, 2012 yılında 140.524 taahhüdü ihlal suçu nedeniyle tazyik hapsi kararları verildiğini" açıkladı.

Büyük suçlarla ilgili olarak hapis cezalarının kaldırıldığı ülkemizde, icraya düşen borçlarını ödeyemeyen insanların cezaevlerine konulması, kaçak duruma düşürülmesi vicdanları ciddi biçimde yaralıyor.

Adalet Bakanlığının "Taahhüdü ihlal" açıklaması aşağıdadır.


T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Kanunlar Genel Müdürlüğü

Sayı : 56020453/2013-610.0.1-404/3069/5838                                                      04.09.2013
Konu : Yazılı som önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi:
a) - Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı ifadeli, 11/04/2013 tarihli ve 43452547-120.07-118037 sayılı yazı,
b) - 13/05/2013 tarihli ve 1922/3870 sayılı yazı.

İlgi (a) yazınız ekinde alınan, Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün tarafından Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/20191 Esas Nolu soru önergesine ilişkin cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre istenilmiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi İç tüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan cevap ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.
                                                                                                                     Sadullah ERGİN
                                                                                                                              Bakan


T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Kanunlar Genel Müdürlüğü

Sayı : 56020453/2013-610.01-404/3068/5837                                                           04.09.2013
Konu : Yazılı soru önergesi

Sayın Sinan Aydın AYGÜN
Ankara Milletvekili
TBMM

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/20191 Esas Nolu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur.

I- 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun;
"Borçlunun ödeme şartını ihlali halinde ceza" başlıklı 340. maddesinde, Kanunun 111. maddesi uyarınca veya alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmaksızın ihlal eden borçlunun, alacaklının şikayeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verileceği;

31/03/2011 tarihli ve 6217 sayılı Kanunla yeniden düzenlenen, "Davanın ve cezanın düşmesi ile ceza verilemeyecek haller" kenar başlıklı 354. maddesinin üçüncü fıkrasında, nafaka alacaklarına ilişkin takipler hariç olmak üzere, alacak miktarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından her yıl belirlenen aylık en yüksek brüt asgari ücret tutarının altında kalan takiplerde, Kanunda öngörülen disiplin ve tazyik hapsi uygulanmayacağı;
Hükümlerine yer verildiği malumlarıdır.

II- Bakanlığımızca, yürürlükteki İcra ve İflas Kanununun yerini almak üzere, Dünyada ve Ülkemizde yaşanan sosyal, ekonomik, teknolojik gelişmelere uygun ve günümüz ihtiyaçlarına cevap veren, modern bir icra ve iflas sisteminin kurulması ve yeni bir Kanun Tasarısı taslağı hazırlanması amacıyla oluşturulan Bilim Komisyonu, çalışmalarına devam etmektedir. İcra ve İflas Kanununun 340. maddesinde düzenlenen müesseseye ilişkin değişiklik yapılıp yapılmayacağına ilişkin hususlar, diğer hükümlerle birlikte bir bütün olarak Bilim Komisyonunca değerlendirilecektir.

III- Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden,

A)- Ödeme şartını ihlal suçu nedeniyle Türkiye genelinde 02/05/2013 tarihi itibarıyla ceza mahkemelerindeki derdest dosya sayısının 41.595 olduğu;

B)- Ödeme şartını ihlal suçu nedeniyle 2009 yılında 231.997, 2010 yılında 312.340, 2011 yılında 254.977, 2012 yılında 221.238 eylem için dava açıldığı; bu davalar sonunda 2009 yılında 26.599, 2010 yılında 195.493, 2011 yılında 162.704, 2012 yılında 140.524 eylem için tazyik hapsi kararları verildiği; 2009 yılı öncesiyle ilgili olarak madde ayrıntısında derlenmiş veri bulunmadığı;

C)- Tazyik hapsi kararları nedeniyle 2009 yılında 17.958; 2010 yılında 24.083; 2011 yılında 20.888, 2012 yılında 21.975 ve 16 Nisan 2013 tarihi itibarıyla 2013 yılında ise 4.822 kişinin ceza infaz kurumlarına alındığı,
Anlaşılmıştır.

IV- Soru önergesinde yer alan diğer hususlara ilişkin Bakanlığımızda bilgi bulunmamaktadır.

                                                                                                                     Sadullah ERGİN
                                                                                                                               Bakan


Ankara Milletvekili Sinan Aygün'ün Taahhüdü İhlal Yazılı Soru Önergesi aşağıdaki linktedir:
Link: Sinan Aygün Taahhüdü İhlal Yazılı Soru Önergesi

397 yorum:

1 – 200 / 397   Yeni›   En yeni»
Tuana Grafik dedi ki...

DEMOKRATİKLEŞME PAKETİNE TAAHHÜDÜ İHLAL HAPSİ İÇİN ŞU MADDE EKLENEBİLİR...

taahhüdü ihlal hapsi tüm ülkede kaldırılacak, yerine yeni uygulama
olarak YAPILANDIRMA TAKSİTLERİ adı altında bu borçlar 60 ay vadeye
bölünecektir..bunun için herkez 15 gün içerisinde başvuruda bulunması
gerekmektedir...İŞTE BÖYLE BİR MADDE EKLENSE HERKEZ MEMNUN OLUR
SANIRIM.NE BORÇLULAR NEDE ALACAKLILAR MAĞDUR OLMAZ..TÜM YAKALAMALARDA
İPTAL OLUR...HERKEZ YENİ YAPILANDIRMASINI YAPAR DÜŞÜK ÖDEMEYLE
BORÇLARINI RAHATÇA ÇALIŞIP ÖDER...
BAŞBAKANIMIZA ÖNERİDİR...
SAYĞILAR

gkhnc dedi ki...

Hasan bey / Cüneyt bey ve DİĞER TÜM ARKADAŞLAR
Başbakan paketi açıklamadan önce son ve son hamlemiz ne olabilir ???
Yine çok hızlı bir gazete ilanı ile çıkan haberleri teyit edercesine bir ılan verelim mi ?
Pekiştirmek adına son bir cila atalım mı ?
NEDERSİNİZ ?

adalet dedi ki...

2013 yılında 4.822 kişinin ceza infaz kurumlarına alındığı, sn.bakanımız tarafından denilmektedir.belkide doğrudur bakanımız gerçekten bu ülkede kangren olan hukuk sisteminin düzelmesi için çok mücadele eden adalet bakanı ve temsil ettiği hükümetin insana değer verdiği bu ülke tarihininde en köklü reformları büyük cesaretle ele alan parti özelliğinide taşımaktadır. Kanser olan devlet yapısını düzeltmek gerçekten çok büyük başarıdırNe varki onca hükümet geldi geçti 1932 lerden beri devam eden bu utanç taahhüt yasasını ele alan tek parti AKP ve sn adalet bakanımızdır.Ama istatitistikler bu ülkede her kesimi yanıltmaya devam ediyor.sadece 1800 kişi k.maraşta taahhüt cezasından denetimli serbestlik yasasından yararlandı,şu an cezaevlerinde yatan taahhüt mağdurları net belli değil 350 bin mağdurun ceza alıp kaçak durumda ülkenin ya parklarında,ormanlarında ve köşe bucak yaşamaya devam ediyor.bu 350 bin insanının nüfüs yoğunluğuna bakıldığında 1 milyon insanın mağdur olduğu anlamındadır.Sn.Başbaknıımızın bu yasayı irdelemesi ve köklü reformlarla tarihin karanlık sayfalarına gömmesini istiyoruz.Tıpkı şu an ülke tarihinde hiçbir partinin şimdiye kadar cesaret edemediği reformları yaptığı gibi,kurumlar arasında eşitliği,insanlar arasında eşitliği kuvvetler ayrığını göz ardı etmediği ve ülkesini güçlü bir şekilde dünya yörüngesi içerisinde bir yerlere taşıdığını gururla bir vatandaş olarak izliyorum. Çok kısa bir zaman içerisinde biz taahhüt mağdurlarınada bir çözüm üreterek bu beledan kurtracağına inanıyor başta kendisine ve ekibine sonsuz teşekkürler ve saygılarımı sunuyorum.

gkhnc dedi ki...

Sizin bu teklifinize faizsiz olarak ilave etmek istiyorum.çünkü ödeme gücü zor alana birde faiz eklerseniz borç tamamen ödenmez hale gelmektedir.
Biliyorumki bu sitede faiz eklenmek süretiyle borcunu ödeyemeyen bir sürü mağdur vardır.
Taahüt verip borcunu ödeyemeyen arkadaşlarımızın bir çoğu ya işleri ters gidip işyerini kapatıp ödeme gücü olmadığında veya iş ten çıkarıldığından iş bulamadığından işsiz kaldığından sözlerini yerine getirememişlerdir.
Bu nedenle Türkiyede asgarı ücretin 900 TL olduğu bir ülkede taksit ödemesini 1500 2000 veya daha yukarı seviyelerde taksit yapılırsa bu yine ödenemiyecektir demektir bu nedenle Bu taksit ödemelerinde Aldığı ücretin %50 sini geçemez ibaresi konması gerekir ki söz verenler borcunu ödeyebilsinler.
Naçizane sizin önerilerinize ek olarak ilave etmek istedim.

Hasan Sığırcı dedi ki...

Değerli arkadaşlar hepinize günaydın diyor hayırlı bir gün diliyorum. Yeni sayfamız hayırlara vesile olsun.


Değerli arkadaşlar bileceğiniz gibi geçen hafta iki dosyamızı Ankara'ya önemli bir yere göndermiştim. Şimdiye kadar bugün dahil 4.kez Ankara'yı aradım.


Bugün sabah aradığımda aldığım cevap; henüz beklediğimiz yetkili makamına gelmemiştir, özel kalem yetkilisi ile görüşemedim, bir saate kadar yerine geleceklermiş. Geldiklerinde beni aramaları için not bıraktım. Bir gelişme olur olmaz siz değerli arkadaşlarıma bilgi vereceğim. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Saygılarımla.

Ata Mimarlik dedi ki...

arkadaşlar günaydın
bir gun sabah burda inşallah bayramımız olur o yönde gelişmeler var inşallah da olacak

Vahdet ist. dedi ki...

Hasan bey öncelikle günaydın inşallah hayırlı haberlerinizi bekliyoruz Allah yardımcımız olsun.

Hasan Sığırcı dedi ki...

Amin İnşallah.

volshebnik dedi ki...

Herkese merhaba arkadaslar.Yeni sayfamiz hayirli olsun.Insallah hepimize sans getirsin.

cenk dedi ki...

arkadaşlar bügünkü habertürk gazetesi polemik bölümünde bu konu da haber var sanırım birilerinin dikkatini çekmeye başladık.Hasan bey sizede sonsuz teşekkürler iyi hberler bekliyoruz.

usaktur dedi ki...

arkadaşlar 06.08.2013 te mahkumiyetim cıktı bende kanun yararına bozmaya diye bi dilekce verdim bir avukatın tavsiyesiyle 1 ay daha kazandım ve bu gün uyapta baktım 04.09.2013 te dilekcemde itiraz olmuş bu gün yarın aramam cıkar bizim burda 10 süre yok direk iceri atıyorlar onun için deli olacağım ne yağpacağımı bilemiyorum karşı taraf 3 taksit yapmadı bir bu hafta cocuğumu afyona üniversiteye götürüdm mecburen yurta kalacak her ay taksisi var bi yakalnırsam herşey mahf olacak işimin başından da ayrılamıyorum ayrılsam işimde batacak ne yapa bilirim bu taahhüdü ihlal daha uzun sürermi köşeye sıkıştım polis gördüm içim gidiyor coluk cocuk her şey dökülüp kalacak kısa sürede gelişme eolurmuki bilen varsa bi cevap versin deli olacağım şimdiden teşekkürler

Hasan Sığırcı dedi ki...

Değerli arkadaşım teşekkürler ancak, ben sadece bir bireyim. Olan ve olabilecek şeyler, sizlerin değerli katılımları, sayın yetkililerimizin duyarlılığı ile olmaktadır. Yani hep birlikte ve beraber. Çorbada tuzum olduysa veya olacaksa, bu benim için manevi bir mutluluk olur. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Saygılarımla.

Recep Yüce dedi ki...

http://www.haberturk.com/polemik/haber/878923-89-bin-borclu-cezaevine-girdi

esnaf hapiste dedi ki...

ak parti bartın mv yılmaz tunça sordugumuz soru.ensaf çiftç borçlu insanın hapse atılması dogrumu.vekiln verdigi cvp ekonomik suça ekonomik ceza. dogru degil çekte bile hapis cezasını kaldmak zorunda kaldık

volshebnik dedi ki...

Haberturk`deki haberi ben de okudum.Yorumlar ve yorumlayan kisilerin kimlikleri acisindan da faydali bir haber olmus,buradaki haykirislarimiz ve Cuneyt bey,Hasan bey,Gokhan bey ve diger tum arkadaslarimizin gayretlerinin neticeleri bunlar.Hepinizden Allah razi olsun.Insallah bu paketle birlikte bizim bu sorunlarimiz da bitecektir.Tum kalbimle inaniyorum

Ata Mimarlik dedi ki...

hasan abicim görüşmen nasıl geçti merak ediyoruz hayırlı haberler bekliyoz hasan abicim yaptıkların hepimiz tarafından biliniyor ve takdir ediliyorsunuz selamlar !

Hasan Sığırcı dedi ki...

Değerli arkadaşımız açıklamam biraz altlarda var. Yeni farklı bir gelişme olduğunda bilgi vereceğim. Saygılarımla.

esnaf hapiste dedi ki...

89 bin borçlu cezaevine girdi-HABERTÜRK http://www.haberturk.com/polemik/haber/878923-89-bin-borclu-cezaevine-girdi …

semh dedi ki...

Herkese hayırlı günler güzel gelişmelerin yaşandığı bu günlerde sitemizi Allaha binlerce kez şükürler olsun daha hareketli ve kararlı görüyorum Allah yolumuzu daim etsin boş durmayalım
saygılarımla.......

volshebnik dedi ki...

Iyi aksamlar arkadaslar.Benim bir sorum olacak.Sanirim Cuneyt bey yardimci olabilir bu konuda.Simdiden cok tesekkur ederim.UYAP`tan 2 yilin dolmasina ne kadar var diye hesaplamak uzere Icra ceza mahkeme dosyama bakarken,icra hukuk mahkemelerinden de oylesine bir taratma yaptim ve ilk defa duydugum bir dosya ile karsilastim.SIKAYET(ICRA MEMUR MUAMELESI)

sibelklc dedi ki...

Sn Vekil önceden hiç sıcak bakmıyordu bu konuya, anlaşılan bir şeyler değişiyor, evet...

volshebnik dedi ki...

Ben epeydir yurtdisindayim,icra memuru ile falan da boyle bir durum olmadi,hatta ayni dosyada alacakli vekili de benim gibi DAVALI gosteriliyor.Bu ne olabilir acaba ve cezasi nedir?????.Ayrica bir dosya daha gordum ISTIHKAK TAKIBIN TALIKI????????????Cevaplarsaniz sevinirim.Saygilarimla

semh dedi ki...

İnsanlar onun faizi ne bile yetişemez değerli insan.....

fatih dedi ki...

Abi hic bi sey olmasa bile tabi Allah korusun boyle bi ihtimali,siz cok seyler kattınız bu davaya emeginiz ve cabanız cok büyük insallah bu haykırısları rabbim duyacak zamanı geldi bu artık hissediliyor..

fatih dedi ki...

O bayramda olcak insallah hep beraber kutlayacagız ve ilk gördüm sivile gbt mi sorgulatacagım ego oldu artık hepimizin rabbim yardmcısı olacak insallg.

gkhnc dedi ki...

Değerli Arkadaşlar
Gezi olaylarından sonra gündeme düşen FAİZ LOBİSİ işi hiç yadsınmayacak ve hafife alınmayacak bir konudur.
Hükumet 2 guruptan tavizsiz mücadele ye başlamıştır.
Birincisi sokakta sürekli olay yapan marjınal guruplar
İkincisi de faiz lobisidir.
Birinci guruptakilerle Başbakan sık sık demokratık ve hukuk sistemi içinde tavizsiz gerekirse güce güç kullanacağını beyan ederek sık sık açıklama yapmıştır.
İkinci guruptaki FAİZ LOBİSİ ile açık açık mucadele etmenin doğru olmayacağını bilerek ( çünkü dolar 2 TL yi geçti ) alttan alttan merkez bankası düzenlemeleri ile ve TTK ,Borçlar kanunu ve en önemlisi İcra ve iflas kanunundaki düzenlemeleri ile aba altından sopa göstermek ve intikamını almak düşüncesindedir.
Bu nedenle Kaz sürüsü içinde avcı gibi görünüp onları ürkütmeden sessiz ve tilki gibi kurt kapanı kurmaktadır.
O nedenledir ki faiz lobisinin kovanın (hapishanesinin ) tapasını ( 340.maddeyi kaldırarak ) arıların lobiye saldırmasını ve kamu oyu içine dağılmasını sağlıyarak faiz lobisinin ne kötü olduğunun propagandasını yüzbinlerce kovandan çıkan TAAHÜT MAĞDURU arılarına yaptıracaktır.
Yıllarca bal kaymak yaşamak için şekerle kandırıp sahte bal ürettirip satanlar ,çalışkan arıları sömürenler bakalım hangi yeni örümcek ağları ile karşımıza çıkacaklardır.
hadi bakalım BAL TUTAN PARMAĞINI YALAR.
Tebrikler Başbakanım canı gönülden kutluyorum başarınız daim olsun.
Geçmiş olsun gözünüz aydın arkadaşlar.

Ata Mimarlik dedi ki...

ağzına sağlık kardesim

volshebnik dedi ki...

Hadi insallah,agzinizdan olsun

ahmet yıldız dedi ki...

mrb arkadaşlar her ne kadar yazmasamda takip ediyorum katkı sağlamaya çalışıyorum 2010 yılından bu yana söylüyorum bu tahattüt belası 2014 yılının başında kalkacak çünkü ab uyum yasalarına göre türkiyeye 2014 senesinde bu cezanın kalkması için süre verildi kan emicilrde topladığını topladı dayanın arkadaşlar isteselerde istemeselerde bu faizcileri tahtından indirecek bu kadar mağdur var mücadeleye devam yılmak yorulmak yok bıkmak yok sabır azim sabır herkese hayırlı günler dilerim allah hepimizin yardımcısı olsun selamlar

volshebnik dedi ki...

Gunaydin arkadaslar.Hepinize iyi ve hayirli haberlerin olacagi bir gun diliyorum

Vahdet ist. dedi ki...

Arkadaşlar herkese günaydın hayırlı cumalar hayırlı haberler inşallah.

Hasan Sığırcı dedi ki...

Değerli arkadaşlar hepinize günaydın diyor hayırlı bir gün ve hayırlı bir hafta sonu diliyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Saygılarımla.

esnaf hapiste dedi ki...

yeni pakette bişeyler var diyerek boş bırakmayalım.gerekli yerlere gerekli mesajlar mailler gitmeye devam etsin.ya yoksa belki birilerinin aklına düşürmüş oluruz çalışmalar durmasın allah yardımcımız olsun

Ata Mimarlik dedi ki...

değerli arkadaslarım herkese hayırlı cumalar allah içerdeki arkadaslarımıza kader birliği yaptığımız butun arkadaslara hayırlı olur inşallah

volshebnik dedi ki...

Basbakan konusuyor...^Şimdi yeni paket halinde reformalarımızı yapıyor hakları teslime diyoruz. Önümüzdeki hafta içinde bu konuya yönelik basın toplantısı ile kamuoyuna duyuracağız.^Insallah onumuzdeki hafta bitecek bu is arkadaslar

gkhnc dedi ki...

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı yeni demokratikleşme paketiyle ilgili,
"Bugüne kadar yaptığımız çalışmalar içinde bir defada yapılan en büyük, en kapsamlı paket olarak bunu görüyorum. 11 yılda bir defada açıklanan ve çalışılan en kapsamlı paket bu. Epey sürprizler olacak. Çok beğenileceğini, takdir göreceğini, rahatlama getireceğini düşünüyorum" dedi.

ÇOK BEĞENİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM
Çalışmayı büyük oranda sonuçlandırdıklarını ifade eden Atalay, şunları söyledi:

"11 yıldır çok demokratikleşme paketi ya da bu yönde çalışmalar yürüttük. Türkiye'nin normalleşmesi diyorum, bu normalleşme yönünde çok ileri düzenlemeler yaptık. Anayasa değişiklikleri, yasalar, daha alt mevzutlarla. Onun devamı bu. Sosyal değişme, toplumsal değişme iyi bir zamanla planlaması gerektiriyor. Şimdi adım adım o değişim devam ediyor. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalar içinde bir defada yapılan en büyük, en kapsamlı paket olarak bunu görüyorum. 11 yılda bir defada açıklanan ve çalışılan en kapsamlı paket bu. Epey sürprizler olacak. Çok beğenileceğini, takdir göreceğini, rahatlama getireceğini düşünüyorum."

Vahdet ist. dedi ki...

İnşallah arkadaşım inşallah.

moonday dedi ki...

allah borcu olana borcunu odemek niyaz eylesin şu tahaddutten kurtulayım buyu bir koç kesicem:)

Hakan70 dedi ki...

Taahüt ZULMÜ gören değerli arkadaşlar..açıklanaması beklenen
paketcikte bizim mağduriyetimizin giderilmesi ile ilgili hiç bir girişimin yer
almadığını düşünüyorum....Çünkü geçenlerde Ad. bakanı sadullah ergin bir
açıklama yaparak 1932 den kalan bu konuyu sözde bir bilimsel kurumun
incelediğini ifade etmiştir...duyanda zannedecek ki çok önemli bilimsel bir
buluş üzerinde konuşuyorlar...hatırlıycaksınız aynı sözleri bundan 1 sene kadar
öncede duymuştuk..hala bilimsel bir kanıya varamamışlar anlaşılan...şimdi deselerki
ey milletvekilleri maaşınıza zam yapıcaz aralarındaki bazılarını tenzih
ediyorum ama çoğu pijamayla gelir gece yarısı bir saniyede el kaldırıp uyumaya
dönerler….hani faiz haramdı…siz kredi kartı faizini zamanında ödeyemediği diye
zavallı gariban vatandaşı, esnafı, çiftçiyi, memuru sade halkı içeri
tıkıyorsunuz…hani 2012 de başbakanın dediği gibi hiçbir kimse borcundan dolayı
hapse girmiycekti…bakan açıklıyor 500 bin kişi sırada….e tabi…sen tecavüzcüyü,
gaspçıyı, asker polis şehit edeni, hırsızı, pkk lıyı, palalıyı serbest
bırakırsan mapuslar boş kalır…orayı kimle doldurcaklar gariban kendi halinde olan
aman evimden buzdolabı gitmesin kan emici bankaların taahütlerine bilmeden
kandırılarak imza atan vatandaşla….paketcikten bişey beklemeyin…

Ata Mimarlik dedi ki...

inşallah bu iş bitecek yada düzenlencek ama avukadolar tamamen savunmasız kalacak bunun içinde bi düzenleme sekli olacak diye düşünoyum ama henüz acıklanan bişey yok mucadelemize devam edelim başbakan bu günde bazı kesimler yorumluyor diyor kimse ne olduğunu bilmiyor dikkatli olalım ve dua edelim

muğla48ALİ dedi ki...

taaüt mağdurları evlerine işlerine dönene kadar mücadeleye devam artık yolun sonundayız

Ata Mimarlik dedi ki...

KUŞKUSUZ YOLA DEVAM

ilker dedi ki...

,kesde bizde gelelim

semh dedi ki...

Elbette değerli abim saygılarımla.....

semh dedi ki...

İnşallah ya değerli abim.....

semh dedi ki...

Değerli site sakinleri güzel gelişmelerin inşallah yaşanıp,sonuç alacağımıza inandığım şu günlerde lütfen boş durmayalım twitter,bimer,faks,mail,posta yolu ile gerekli gruplaşmaları yaparak hayırlı sonuçları bekleyelim saygılarımla.....

armat dedi ki...

yemekk oluncaaa kossss

pronto-07 dedi ki...

hasan sığırcı bey lütfen biraz daha ön planda yönlendirmeler yapınız.hareketli zamanda çekte olduğu gibi unutmayın bu yasa çıkana kadar iki elimiz yakanızda olacaktır.sizi yakında türkiyeye ifşa edeceğiz bize daha çok destek olmassanız selamlar saygılar

Vahdet ist. dedi ki...

Herkeslere günaydın hayırlı haftasonları.

Ata Mimarlik dedi ki...

GUNAYDIN ARKADAŞLAR HEPİNİZE SLMLAR

Ata Mimarlik dedi ki...

sorunda bu zaten kimse bilmiyor ama herkesin mutlu olacağını söylüyorlar adelet bakanı bu konuyu değerlendiriyor kanatimce bu iş bitti ama dereyi görmeden paca sıvanmaz mutlak iyileştirme var

gkhnc dedi ki...

EY HÜKÜMET BİZ MÜCADELEMİMİZİ NİYE Mİ YAPIYORUZ ?

BİZ MUCADELEMİMİZİ TAAHHÜT MAĞDURLARI İÇİN YAPARIZ .
HAPİSTE YATIP BİZİM MÜCADELEMİMİZDEN MEDET UMAN
EMLAKÇI KARDEŞİMİZ VE DİĞER ARKADAŞLARIMIZ İÇİN YAPARIZ.

YUVASI YIKILMIŞ BOYNU BÜKÜLMÜŞ YETİM KALMIŞ ÇOCUKLAR İÇİN YAPARIZ.

KOCALARININ SIKINTISINDAN KENDİLERİNİ AİLE GEÇİMLERİNİ SAĞLAMAK İÇİN YORULMADAN UTANMADAN ÇALIŞAN BACILARIMIZ İÇİN YAPARIZ

OKULA GİTMESİ GEREKİRKEN İŞE GİDEN ,OYNAMAYA GİTMESİ GEREKİRKEN ÇALIŞMAYA GİDEN ÇOCUKLARIMIZ İÇİN YAPARIZ

BABASININ ÇORABINI KOKLAYIP YATAN MAHINUR İÇİN, CAMDA ANNE BABASINI BEKLEYEN ZEYNEP İÇİN YAPARIZ

BİZİM MUCADELEMİZİ HAK İÇİN ADALET İÇİN YAPARIZ.
BU YASA ÇIKANA KADAR HAPİSHANELER BOŞALANA KADAR BURADAYIZ

HER ZAMAN YAPTIK VE YAPACAĞIZ.

Ata Mimarlik dedi ki...

hepimizin umudu bu kardeşim ağzına saplık

gkhnc dedi ki...

İNŞALLAH bu sefer sonuna gelelim isityoruz

Mehmet Cemil Çelik dedi ki...

almanyadaki gibi icra ve iflas kanunu getirilmeli..

Ata Mimarlik dedi ki...

ARKADAŞLAR BAŞBAKAN 30/09/2013 PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLAYACAĞINI SÖYLEDİ

gkhnc dedi ki...

tşk ederim inşallah 30 eylülde başbakan açıklar bu dertlerimiz biter.

Vahdet ist. dedi ki...

İnşallah bizimle ilgili bir düzenleme vardır paket te.

Hakan70 dedi ki...

Taahüt ZULMÜ gören değerli arkadaşlar..açıklanaması beklenen
paketcikte bizim mağduriyetimizin giderilmesi ile ilgili hiç bir girişimin yer
almadığını düşünüyorum....Çünkü geçenlerde Ad. bakanı sadullah ergin bir
açıklama yaparak 1932 den kalan bu konuyu sözde bir bilimsel kurumun
incelediğini ifade etmiştir...duyanda zannedecek ki çok önemli bilimsel bir
buluş üzerinde konuşuyorlar...hatırlıycaksınız aynı sözleri bundan 1 sene kadar
öncede duymuştuk..hala bilimsel bir kanıya varamamışlar anlaşılan...şimdi deselerki
ey milletvekilleri maaşınıza zam yapıcaz aralarındaki bazılarını tenzih
ediyorum ama çoğu pijamayla gelir gece yarısı bir saniyede el kaldırıp uyumaya
dönerler….hani faiz haramdı…siz kredi kartı faizini zamanında ödeyemediği diye
zavallı gariban vatandaşı, esnafı, çiftçiyi, memuru sade halkı içeri
tıkıyorsunuz…hani 2012 de başbakanın dediği gibi hiçbir kimse borcundan dolayı
hapse girmiycekti…bakan açıklıyor 500 bin kişi sırada….e tabi…sen tecavüzcüyü,
gaspçıyı, asker polis şehit edeni, hırsızı, pkk lıyı, palalıyı serbest
bırakırsan mapuslar boş kalır…orayı kimle doldurcaklar gariban kendi halinde
olan aman evimden buzdolabı gitmesin kan emici bankaların taahütlerine bilmeden
kandırılarak imza atan vatandaşla….paketcikten bişey beklemeyin…

meçhul dedi ki...

Yok gibi geliyor bana nedeni dersiniz Sadullah Ergin in açıklamasını okursanız iyi olmadığını anlar insan bilim Kurulu halen karar vermemiştir bunada hazırlıklı olmak gerek

meçhul dedi ki...

Niye sildinizki kötü birsey yazmadimki bende mağdurun

volshebnik dedi ki...

Atalay, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile redaksiyon ve bazı yerlerin şekillendirilmesi üzerinde çalıştıklarını anlattı.

semh dedi ki...

Herkese hayırlı akşamlar saygılarımla......

meçhul dedi ki...

İyi akşamlar semh bey varmı gelisme

ilker dedi ki...

ne yapayım ahmet abi

Ata Mimarlik dedi ki...

adalet bakanı 1932 beri bilim komisyonu bulamamışmı

Ata Mimarlik dedi ki...

millet uzaya cıktı

semh dedi ki...

Abi ne olsun şu yargı paketini bekliyoruz gelişme yok malesef şimdilik çalışmaya devam saygılarımla.....

Faruk Izgi dedi ki...

HAYIRLI GECELER DOSTLARIM BEN KENDİ ADIMA HÜKÜMETTEN UMUDUMU KESELİ ÇOK OLDU .BU ÜLKEDE OLAN SADECE GARİBANA OLUR HALKIN BİLİNÇ DURUMU ORTADA ZATEN .NE YAZSAM AZ O KADAR ÜZGÜNÜMKÜ BORCUNDAN DOLAYI HAPİSTE YATAN ARKADŞLAR İÇİN BİRDE UNUTMAMALI Kİ BU 90 GÜN HAPİSİ ÇIKARAN AKP HÜKÜMETİDİR 2007 YILINA KADAR TAHHÜDÜ İHLAL CEZSI 10 GÜN İDİ .BANKALAR KONUSU AYRI BİR İÇLER ACISI ZATEN HANGİ DEVLET HALKININ SOYULMASINA BU KADAR GÖZ YUMAR DÜNYADA TEKİZ ZATEN VURUN ABALIYA ACIMAYIN ŞU ÜLKEDE NEREYİ TUTSAK ELİMİZDE KALIYOR ..

Tuana Grafik dedi ki...

MYNET...............KONU...........PAKET AYSONU AÇIKLANIYOR..... PAKET AÇIKLANMADAN BİR SÖZÜNÜZ VARDI... !!!!!!!! BENİM ÜLKEMDE HİÇBİR VATANDAŞIM BORCUNDAN DOLAYI HAPSE GİRMEYECEKTİR...!!!!! demiştiniz...EĞER SİZ BU SÖZÜNÜZÜ TUTARDA DEMOKRATİKLEŞME PAKETİNE TAAHHÜDÜ İHLAL HAPSİNİN KALDIRILMASINIDA EKLERSENİZ EMİN OLUNKİ 1,5 MİLYON KİŞİ MAĞDUR VE AİLELERİNİN OYLARIYLA 2023 E KADAR BAŞIMIZDA KALIRSINIZ...DEĞERLİ BAŞBAKANIM SÖZÜNÜZÜ TUTMANIZI DİLERİZ..BİZ İNANDIK SİZE SİZDE MAĞDUR ETMEYİN HALKINIZI....SAYGILAR....

recep dedi ki...

arkadaşlar saat sabahın 05:30 u ve ben aynı dertlerden muzdarip bir esnafım, kimsenin umudunu kırmak istemem ama bu hükümet bu yasayı cıkarmaz, ben hiçbir şekilde samimi olduklarını düşünmüyorum, vatandaştan başka herseyecare bulan hükümet bu konuyu yine es gececek, bir gün onların ayaklarına dolacak mı bu konu dersenız evet dolanacak, allah herkese kolaylık versin.son sözüm bu hükümet vatandaşı tam bitirir , zaten son demlerini yaşıyor esnaf ta vatandaşta, allah ıslah etsin inşaallah

meçhul dedi ki...

Ben yasanın çıkacağına inanmıyorum ama seçim yatırımı unut Mamak gerek akp bu bizleri magdur edip sonrada al size iyilik yaptım verin oyları mantığı yerleşik bir düzen halini almış durumda akp de suya düşen yılan a sarilir

usulaten dedi ki...

merhaba arkadaşlar,epeydır yazamadım , bir dosyadan paketlendim, 22 gun yattım, 2 gün önve cıktım sukur mıktar ufaktı hallettık, dün ikinci dosyadan 3 aay daha yedik, bu sefer ki halledılecek gibideğil, bakıyorum da bayagı hareketlı site, allah bozmasın, benım bu hukumete pek guvenım yok ya hadi hayırlısı bakalım, inşaallah herkes kurtulur bu ucube yasadan

moonday dedi ki...

ARKADAŞLAR KARAMSARLIK YOK SESİMİZİ DUYURMAMIZ LAZIM TWİTTER FACEBOOK VE NE GEREKİYOSA YAPALIM KURTULMAK İÇİN.

semh dedi ki...

Herkese hayırlı akşamlar saygılarımla......

semh dedi ki...

Geçmiş olsun abim üst mahkemeye itiraz etmeyi unutmayalım saygılarımla.......

Ata Mimarlik dedi ki...

umudumuzu kırmamak lazım zaten bu pakette cıkmazsa bilinki bu asla cıkmaz
ama konuştuğumuz abilerimden mutlaka bu iş bi şekilde cözulur deniliyor ama son dakka gölü yemessek bu iş bitecek

gkhnc dedi ki...

Değerli Arkadaşlarım hepinize iyi geceler
pMeclis açılmak üzere iken bizde üzerimize düşen görevlerimizi tamamlamamız gerekir.
DAHA ÖNCE VERDİĞİMİZ GİBİ GÜNCELLENMİŞ İYİ BİR GAZETE İLANI İLE BAŞLAYALIM. Basına bir düşelim derim.
Ana fikirde Taahüt mağdurlarını..mevcut açılmış ve açılacak icra dava dosyalarını.Bireysel ve ticari kredi mağdurlarını ve kredi kartları mağdurlarını da içine alan bir yazı olmalı ki ekonomik krizde boğuşan ve mücadele eden milyonlarca insanlarında desteklerini alalım.

Hükümetimizin hedefi 2023 yılında dünyanın ilk10 büyük ekonomisine sahip olmak istiyorsa 1923 ten buyana Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik barışının yapması gerekir.
2023 te herkesin geçmişte gelen ticaretteki olumsuz ekonomik krizlerin etkilerini silinmesi gerekir kamburların atılması borçların minimize edilmesi yeni dunya ekonomik düzen standardında güncellenmesi gerekir.
Parolamız
"EKONOMİK ÇÖZÜM
EKONOMİK BARIŞ
EKONOMİK AÇILIM " olsun

gkhnc dedi ki...

BAŞBAKANIMIZA VE ADALET BAKANIMIZA SORUYORUM SİZ NERDESİNİZ ?

İŞTE BİZİ AB ALMAK İSTEMİYEN ALMANYA NIN İFLAS YASASI
İŞTE SOSYAL DEVLET BORÇLUSUNADA SAHİP ÇIKIYOR ALACAKLISINA DA

Alman Federal Meclisi'nin 16 Mayıs 2013 tarihinde aldığı kararla, İflas Yasası'nda yeni bir döneme girildi. Buna göre, daha önce 6 yıl olan borçlardan kurtulma süreci üç yıla indirildi.
Şahıs ve küçük girişimcilerin belli koşullar altında var olan borçlarından kurtulma şansının oluştuğunu belirten yetkili , yasayla ilgili dikkat edilmesi gereken konuları anlattı.
YASANIN İŞLEYİŞİ
“İnsanların tekrar çalışma ve ticaret hayatına kazandırılması amacıyla çıkarılan yeni yasaya göre borçlardan kurtulmak için belirli koşulların yerine getirilmesi gerekiyor.
Yasadan yararlanabilmek için kişilerin üç yıl içinde en az borçlarının yüzde
35'ini ödemiş olmaları ve yeni borç edinmemeleri gerekmektedir.
Ayrıca oluşan dosya masraflarının da ödenmiş olması gerekiyor.
Bütün bunların yapılabilmesi için öncelikle alacaklılarla da anlaşma çabalarının sonuç vermemiş olması gerekiyor.
Eğer ilgili kişi ya da girişimciler üç yıl boyunca bu koşulları yerine getirirlerse mahkeme onların geri kalan borçlarının silinmesi yönünde karar alabiliyor.
Üç yıl içerisinde bu koşullar yerine getirilemez, sadece dosya masrafları ödenmiş ise beş yıl sonra, eğer hiçbir koşul yerine getirilmemişse o zaman 7 yıl sonra borçlardan kurtulmak mümkün olabiliyor

Hatice Gökgör dedi ki...

Arkadaşlar bugün tahliye oldum. 7 aydır ben bu affı duyuyorum.Her türlü suça denetim,indirim vs.var.Taahhüde yok.Bu yasada da çıkacağını sanmıyorum.Yatıncada bu parayı talep ediyorlar.Mahkeme kararını temyize yollayınca 6-7 ay sonra sonuç yine değişmiyor..

taahüd magduru dedi ki...

arkadaşlar inşallah bu sefer olacak çalışmalara devam inşallah bu sefer bitecek bu ucube yasa tiwitırda elimden geleni yapıyorum ama sitedeki eski ve yeni arkadaşlara sonsuz teşekkürler artık çalışmalara hızlandıralım elimden geleni yapmaya çalışıyorum saygılar herkese artık hepimiz için hayırlısı olsun

taahüd magduru dedi ki...

bu ekonomik pakekette bizde yerimizi alalım ama sesimizide duyuralım bişeyler yapalım bu sefer güverteden inelim hep birlikte

taahüd magduru dedi ki...

benim ülkemde bundan sonra hiç kimse borcundan hapis yatmıcak sözünü hatıratalım başbakanımıza

taahüd magduru dedi ki...

mesajlar mailler gitmeye devam etsin.ya yoksa belki birilerinin aklına düşürmüş oluruz çalışmalar durmasın allah yardımcımız olsun

Hasan Sığırcı dedi ki...

Değerli arkadaşlar hepinize günaydın diyor hayırlı bir gün ve hayırlı bir hafta diliyorum. Bugün; öğlenden evvel Ankara'yı bir kez daha daha arayıp, gönderdiğim dosyaların ilgili yetkiliye verilip verilmediğini, incelenip incelenmediğini sorup, siz değerli arkadaşlarıma bilgi vereceğim. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Saygılarımla.

Hasan Sığırcı dedi ki...

KSK • 34 dakika önce

·


·


SELAM ARKADAŞLAR

DAHA ÖNCE SİZE YAZMIŞTIM TAAHHÜT MAĞDURU DEĞİLİM AMA YAKIN ARKADAŞIMI BU YÜZDEN
KAYBETTİM YAKLAŞIK 7 VEYA 8 AYDIR BİRŞEYLER YAPMAYA ÇALIŞIYORUM BİRİLERİYLE
GÖRÜŞÜYORUM GEÇEN HAFTA SİZE YAZMIŞTIM BİR MİLLETVEKİLİ İLE GÖRÜŞTÜĞÜMÜOLAYLARI
BİLDİĞİM KADARIYLA ANLATTIĞIMI VE BİR AVUKATIN BU YASANIN ÇIKMAMASI İÇİN NE
KADAR ÇOK ÇABA SARFETTİĞİNİ...HALADA ACABA Bİ FAYDAM OLURMU DİYE Bİ YERLERDEN GERÇEK
VE ÇÖZÜM OLABİLECEK ŞEYLER ARIYORUM..İŞİMDEN FIRSAT BULDUKÇA TABİ..MANTIKLI
OLAN İŞİ KOLAYLAŞTIRACAK ÇÖZÜMLER ARARKEN VE SİZLERİN DURUMUNA BU KADAR
ÜZÜLÜRKEN KUSURA BAKMAYIN İSTERSENİZ BANA KIZIN AMA HALA BOŞ VE GEREKSİZ
ÇALIŞMALAR YÜZÜNDEN ZAMAN HARCADIĞINIZI GÖRMEK BENİ GERÇEKTEN ÜZÜYO..SANANE
DİYEBİLİRSİNİZ HAKLISINIZ AMA BENDE BU SAÇMALIĞIN KARŞISINDA DURMAK İSTEDİM
RAHMETLİ ARKDAŞIM İÇİN VE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİCEM İNSANLARIN DURUMLARI GERÇEKTEN
KÖTÜ VE BUNU DİLE GETİREMEMEK DAHA DA KÖTÜ..BENİ İSTER ANLAYIN İSTER KIZIN
İSTER SÖVÜN AMA ŞUNU BİLİN Kİ SİZLER GÜZEL ŞEYLERİ HAKEDEN AMA HAKETTİKLERİNİ
İSTEYEMEYEN KİŞİLERSİNİZ...BEN NAÇİZANE ACABA NELER OLDU NELER OLUYO DİYE
ARADABİR TAKİP EDİYORUM SİZİ FAKAT SONUÇ HEP AYNI...ÜZGÜNÜM AMA DEĞİŞEN BİR ŞEY
YOK LÜTFEN BİRİBİRİNİZE BOŞ ÜMİTLER VERMEYİN LÜTFEN....BANA SORARSANIZ SEN NE
YAPTIN DİYE...SÖYLEYECEĞİM TEK ŞEY ARKADAŞIM BU YÜZDEN CANINA KIYDI VE BUNUN
HESABINI ARIYORUM BAŞKA KÖTÜ ŞEYLER OLMASIN DİYE....BENİM ELİMDEN GELEN BU
KUSURUMA BAKMAYIN AMA SİZLER DAHA FAZLA ÇABA VE DAHA SÜRATLİ BİR ÇALIŞMAYLA
MUTLU SONUCA ULAŞIRSINIZ BİLİYORUM...SEVGİLER..

·

Sitemizden alıntıdır...???

Hasan Sığırcı dedi ki...

Değerli arkadaşlarımın bilgilerine; şimdi biraz evvel Ankara'ya yine telefon açtım. (5.telefon açışım) Beklediğim ilgili kişi halen makamına gelmiş değildir. Bu hafta içerisinde mutlaka makamına gelecekmiş. Gönderdiğim dosyalar zarf içerisinde ve makamındaki masaya bırakılmıştır. Özel kalemden tekrar ve tekrar aldığım söz; yetkili kişi geldiğinde bu dosyaların açtırılması ve incelenmesi için, gerekli çabayı gösterecekler ve bana bilgi vereceklerdir.


Bu arada muhtelif gönderileri nizi yaparken;


Başbakanlık Özel Kalem faksını: 0 312 422 18 99 ve


ozelkalem@basbakanlik.gov.tr


mail adresini unutmayınız. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Saygılarımla.

Hasan Sığırcı dedi ki...

3 AY ARALIKSIZ ÇALIŞTILAR

Demokratikleşme
paketinin mutfağında sosyologlar
da var

BAŞBAKAN Erdoğan ve kurmaylarının son şeklini vermek üzere
incelemeye aldığı demokratikleşme paketi üzerindeki çalışmaların 3 ay önce
başladığı belirtildi. Paketin taslak metni; Kamu düzeni Güvenliği
Müsteşarlığı’nın koordinasyonunda Adalet Bakanlığı ve İçişleri bakanlıklarının
katılımıyla hazırlandı. Paketin kapsamı çok geniş tutulurken, yaz boyunca
detaylı bir çalışma yürütüldü. Hukukçuların yanı sıra siyaset ve sosyoloji
alanında geniş bir uzman ekip paketin hazırlanması sırasında yoğun mesai yaptı.
Pakette yer alması muhtemel düzenlemelerin siyasette, hukukta ve toplumsal
hayattaki yansımaları uzman heyet tarafından ayrı ayrı irdelendi.

ÖNCELİK SIRALAMASI

Uzman heyetin çeşitli alanlarda toplumsal ihtiyaçlara göre
hazırladığı paket, Başbakanlık’ta yapılan toplantılarda öncelik ve ihtiyaç
sıralamasına göre madde madde sıralandı. Başbakan Erdoğan’ın kurmaylarıyla
yaptığı son toplantılarda bu konular ve reform başlıkları tek tek
değerlendirildi. Son şeklini Erdoğan’ın vereceği paket, yine Başbakan
tarafından 30 Eylül Pazartesi Ankara’da kamuoyuna açıklanacak. FEVZİ ÇAKIR/
ANKARAHabertürk 14 sayfa... Bilgilerinize
Not: pronto7 arkadaşımın uyarısı ile ve saygılarımla.

semh dedi ki...

Değerli abilerim,ablalarım,kardeşlerim beklediğimiz pakete az bir süre kala lütfen baskımızı sonuna kadar zorlayalım sanal ortam da özellikle gerekeni yapalım boş durmayalım saygılarımla.....

semh dedi ki...

Bekliyoruz hasan abim dualarla.......

Hasan Sığırcı dedi ki...

Değerli arkadaşlar hepinize hayırlı geceler diliyorum. İlgili gazetenin açıklamasına göre; 30.Eylül. Pazartesi günü yeni paketin içeriği açıklanacaktır...!!! ???


Paketin içerisinde var isek mesele yok...!!! ???


Ya paketin içerisinde yok isek...!!! ???


Bana göre varsak ta, yoksak ta; pazartesi gününe kadar, her anlam ve manada; ilgili yer ve yetkililere kendimizi bir kez daha son kez daha hatırlatmakta yarar var.


Ben bunu şahsen son görevlerim olarak yapmaya çalışacağım.


Ya sen arkadaşım, ya sen ??? Pazartesi gününe kadar; haklı olduğumuz taahhüdü ihlal cezalıları bakımından, her zamankinden daha çok aktif olacak mısın..!!! ??? Yoksa bir kenarda durup, seyircimi kalacaksın?


Bana göre son durum böyledir. Bilgilerinize ve saygılarımla. Allah hepimizin yardımcısı olsun.

Ata Mimarlik dedi ki...

Bu suç, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun kararlarına, 5237 sayılı TCK’ya ve anayasaya rağmen mahkemelerce şekli suç olarak görülüyor ve insanların taahhüdlerini yerine getirmeme nedenleri sorgulanmaksızın, kastın varlığı araştırılmaksızın insanlar mahküm edilmektedir. İİK 340 maddesi ile düzenlenen bu suç Anayasamızın 38. Maddesine açıkça aykırıdır. 38. Madde şöyle demektedir:
“Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz.”
Duruşmalara katılın, kendinizi savunun.. Mümkünse davalarınız işin uzmanı bir avukatla takip edin, durumunuz uygun değilse kendiniz takip edin veya CMUK gereği mahkemeden avukat talep edin, ama mutlaka takip edin.. HER TAAHHÜDÜ İHLAL DAVASINDA CEZA VERİLİR DİYE BİR KURAL YOK. Dosyanızı iyi inceleyin.Dosyada sizin göremediğiniz eksiklikler olabilir.Öncelikle Haciz esnasında ödeme taahhüdünde bulunan borçluya karşı taahhüdün ihlali sebebiyle açılan davada "nüfus kaydı incelenmesinde sanığın evli olduğunun anlaşıldığı ve tutanakta yazılı kefalete veya Taahhüde eşinin onayının alınmadığı" anlaşılırsa bu neden gerekçesiyle aynen taahhütte bulunana beraat kararı verilir.arkadaşlar es rızası olmadan alınan tahütler gecersiz deniliyor

adley dedi ki...

iyi günler bunun için ne yapmalıyım.taahüt verirken eşimiin imzası yoktu.evde verdim cuma günü mahkekem vardı hala itiraz hakkım var bira bilgi veririmisiniz.

esnaf hapiste dedi ki...

degerli arkadaşlar tiwitırdan arkadaşlar akim e herkesin tekrar baş vurmasını istemekteler.müsait olan arkadaşlar 1 kez daha akime başvuru yapsınlar.artık son virajdayız boç durmayalım

Özgür Akbayır Cadde Iletşim dedi ki...

değerli arkadaşlar bizim daha çok mücadele etmemiz lazım

Özgür Akbayır Cadde Iletşim dedi ki...

taahhüdü ihlalde denetimli serbestlik varmı

cenk dedi ki...

arkadaşlar akim e şimdi yeniden yazdım lütfen sizlerde yazın durumu anlatın twitter kullananlar sizlerde yazın @taahhuduihlal olarak biz twitterdayız ulaşabildiğiniz kadar yere ulaşın başbakana, adalet bakanına, televizyon kanallarına yazın son virajdayız baskıyı artıralım boş durmayalım

Vahdet ist. dedi ki...

Evet arkadaşlar az önce bende tekrar yazdım akime yüklenebildimiz kadar yüklenelim işi şansa bırakmayalım.

semh dedi ki...

Yazıyoruz değerli abim saygılarımla.....

semh dedi ki...

Değerli yöneticiler;

Bende bir hukuk öğrencisi olarak bunları sizlerle paylaşmak istiyorum;

Yaşadığımız 2000 li yıllara hepimizin bildiği gibi teknoloji çağı denmektedir.Şu zamanlarda avukatların faiz le şişirdiği,faiz lobileri olan bankaların insanları adeta bir vampir gibi kemirdiği dönemde bizim gibi ceddi sosyal devlet olmanın vasfını en iyi şekilde yerine getirmiş,insanı yaşat ki devlet yaşasın diyebilmiş ve bu politikayı asırlarca korumuş ve bu şekilde dünyaya hükmetmiş olan ataların torunlarıyız biz...Biz 2000 li yıllarda bu yola insanlara hükmetmeye değil hizmetkar olmaya gidiyoruz diyerek çıktık..Fakat gel gelelim bu yasayı hep unuttuk,unutturdular,malesef.....Vatandaşı devletine küstürdüler ve hala küstürmeye devam ediyolar....

Bir borçtan dolayı insanı cezaevine atmak çözüm mü,hangi devlet de bunun bir örneği var,çıkan yargı paketlerinde teröriste af verirken esnafı,çiftçiyi,memuru kısacası Türkiye Cumhuriyetine asla dil uzatmayıp,vergisi ni vermeye,çalışmaya,evine ekmek götürmeye çalışan,bir şekilde ekonomik acze girip ödeyemeyen insanlara neden bu ceza...İntihar eden babalara,hapishane köşesinde anne babam nerede,neden orada yatıyor diyen çocuğa acıyın artık....Söz bitmez....Gerekenin yapılması için sizlerde elinizi vicdanınıza koyun,bu darbe yasasından devletiniz insanlarını koruyun artık gerekenin yapılmasını saygıyla arz ederim....

Saygılarımla

semh dedi ki...

Değerli site sakinleri bimere de yüklenmeyi ihmal etmeyelim saygılarımla.....

Surgun dedi ki...

Herkese Allah Kolay getirsin insallah bu gunler sona erecek

mersinli dedi ki...

selamun aleykum arkadaslar tam 3 ay once yakalandım ve dun bıttı cıktım tam 16 aydır bu sıtede kosturuyoruz bakın sıze acık ve net soyluyum kesın ve kesın bu dava bıtecek buna emın olun benı bılen bılır adım ahmet mersinli, diye gırer dım

Vahdet ist. dedi ki...

Herkese günaydın hayırlı günler hayırlı haberler inşallah.

Hasan Sığırcı dedi ki...

Değerli
arkadaşlar çok değerli arkadaşlar. Taahhüdü İhlal cezalarından dolayı, oldukça
sorunlu alan arkadaşlar. Eşleri cezaevlerinde olanlar, kaçak yaşamak durumunda
olanlar. Bilineceği üzere; Sayın Başbakanımız 30.Eylül.2013 tarihinde 5.Yargı
Paketi ile ilgili açıklamalarda bulunacaklardır. Bu bakımından kendimizi bir
kez daha hatırlatmak adına fazlaca değil, birkaç gün aralıksız çalışmamız
gerekmektedir. Gönderi yapacağımız birkaç iletişim yer ve bilgisini
aktarıyorum. Bu yerlere odaklanmalı ve gereğini yapmalıyız. Gönderilecek yazı
örnekleri, gerek arkadaşlarım ve gerekse benim tarafımdan sitemizde
yayınlanmıştır ve yayınlanacaktır. Yine
Sibel arkadaşımızın imza kampanyası ile ilgili bilgilerde sitemizin sağ üst
taraflarında mevcuttur. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Saygılarımla. Haydi
arkadaşlar haydi. Özgürlüğünüz için birkaç
gün daha…

AKP Genel Merkezi Faks: 0 312 204 50 00 / 6002

AKP İletişim
Merkezi (Akim) Butonu sitemizin sağ üst köşesinde mevcuttur.

BİMER’e
ulaşmak için: www.başbakanlik.gov.tr

BAŞBAKANLIK
ÖZEL KALEME ULAŞMAK İÇİN:

Faks: 0 312
422 18 99

ozelkalem@basbaknlik.gov.tr

Hasan Sığırcı dedi ki...

http://imzakampanyam.com/suclu-degil-borcluyuz-imza-kampanyasi

Hasan Sığırcı dedi ki...

Sibel arkadaşımızın imza kampanyası dosyasını kullanmayı ihmal etmeyelim. Ayrıca; biraz altlarda Semih ve gkhnc arkadaşlarımızın yazı örneklerinden de yararlanabilirsiniz. Saygılarımla.

muğla48ALİ dedi ki...

selam arkadaşlar herkeze hayırlı akşamlar demekrosi pakrtinin açılmasına sayı günler kala allah taaüt mağdurların yüzünü güldürsün

Hasan Sığırcı dedi ki...

Değerli arkadaşlar hepinize hayırlı geceler diliyorum. Şu zor geçiş döneminde, mevcut hükumetten son bir şeyler beklediğimiz zamanda, yorumlarımıza dikkat etmemiz gerekmektedir. Bizler; taahhüdü ihlal cezalısı arkadaşlarımız için mücadele ederken, tüm çalışmalarımız yasal yollar çerçevesinde olmalıdır. Çarşıya pirince giderken evdeki bulgurdan olmayalım. Şu bir kaç gün çalışmalarımıza aralıksız devam etmeliyiz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Saygılarımla.

Hasan Sığırcı dedi ki...

Değerli arkadaşımız yarın beni öğlen üzeri ara, bildiğim kadarıyla yol göstermeye çalışacağım. Saygılarımla.

Hasan Sığırcı dedi ki...

Açıklama: bu zor süreçte yanlış gördüğüm bir yorumu sildiğim için arkadaşımız kusuruma bakmasın. O arkadaşım ister ise yarın benimle telefonla görüşsün. Kendisine gerekli ve ikna edici açıklamamı yaparım. Bu arada yanlışlıkla bir başka yorumu sildim ama, hemen o arkadaşıma telefon açıp özür diledim. Yarın ve pazartesi gününe kadar, hangi yerlere ulaşmamız gerektiği ve hangi bilgi ve belgeleri kullanmamız gerektiği hususunda, biraz aşağıda bilgiler mevcuttur. Bilgilerinize ve saygılarımla.

Mehmet Yeşil dedi ki...

Emekliler,memurlar ve bordrolu çalışanlar ; KREDİYE Mİ ihtiyacınız var..!!

#KONUT,ARAÇ VE BİREYSEL KREDİLERİNİZİ ONAYLATIYORUZ.

#Bankalarla uğraşmak sizlere zor ve zahmetli mi geliyor?
##Bankaların vermekte olduğu miktarı yeterli bulmuyor musunuz?
##Kredi kullanmakta zorlanıyor musunuz?
##Banka çalışmanız az veya yok diye kredi kullanamıyor musunuz?
##SSK priminiz sebebiyle kredi kullanamıyor musunuz?
##Mevcut krediniz var yeni kredi mi kullanmak mı istiyorsunuz?
Bizimle iletişime geçin sizlere en hızlı şekilde yardımcı olalım.
Not: Yakın takibi ve Maaşında icra kesintisi olanlara maalesef yardımcı olamıyoruz.

Mehmet YEŞİL 05435784756

fercan dedi ki...

öncelikle herkeze selamlar olsun,sayfayı yakından takip ediyorum allah herkezin yardımcısı olsun. bizler avukatların çeşitli oyun ve hileleri ile açıklama yapılmadan imza atmış olup kandırılmış insanlarız.kanunende boynumuz bükük kalmış durumdayız allah biliyor bizler ödemek istedikçe hiç rahat durmayıp hacize gelip kaldırırız buradaki herşeyi diye direten avukatlar sayesinde bu durumlara düştük işimizden gücümüzden olduk çalışmak işyapmak istedikçe ödemeye çalıştıkça üst üste geldiler hep geldiler yaşadıklarımız tahmin ediyorum hep aynıdır.hepimiz den birer olay alsalar inanın filmimizi bile yaparlar ne diyeyim burda bu şekilde bir grup olduğunu mücadele edildiğini bilmek bile bir güç kudret bir beklenti içine soktu benide inşallah kısa zamanda herkez özgürlüğüne kavuşur.
Ayrıca Hasan Sığırcı abime mücadelesinden dolayı teşekkür etmeyi borç bilirim saygılar diliyorum .....

ercann dedi ki...

her sey için sağol hasan ağbi

Tarkan ekici dedi ki...

Hasan bey bana ulasabilirmisiniz 0536 71005 48Tarkan ekici dedi ki...

Arladaslar durmak yok devam ben heryere mail attim aradim sizlerde devamli yazin bu yasa ciksada cikmasada verdigimiz mucadelenin arkasinda duralim bende taahhutt magduruyum ve yakalamam cikmis yinede direniyorum gittigi yere kadar

Hasan Sığırcı dedi ki...

Değerli arkadaşlar hepinize günaydın diyor hayırlı bir gün ve hayırlı bir hafta sonu diliyorum.


Değerli arkadaşlar; 5.Yargı Paketi içeriği açıklanmak üzere, TBMM açılacak.

Taahhüdü ihlal cezalıları olarak bizlerde, paketin; torbanın v.s'nin bir yerlerinde, köşe bucağında, tabanında, her neyse; bir yerlerinde yer alacaksak, almayı düşünüyorsak, bir kaç gün daha çalışmalarımızı yoğunlaştırmalı, aşağıda iletişim bilgilerini verdiğim yerlere odaklanmalıyız. Haydi arkadaşlar haydi silkelenin, tüm umutsuzluklara rağmen, umutlarınızı bir kez daha yenileyin. Haydi arkadaşlar haydi...


Allah hepimizin yardımcısı olsun. Saygılarımla.

Hasan Sığırcı dedi ki...

Değerli arkadaşlar kısa bir açıklama:
Bileceğiniz üzere, yaklaşık olarak iki hafta evvel Ankara'da bir yetkilimizin özel kalemi ile irtibat kurmuş, yetkilimize verilmek üzere iki adet özel dosyalarımızı göndermiştim.


Bugün biraz evvel Ankara'ya yine telefon açtım. (6.defa) Sayın Yetkilimiz dün makamlarına kısa bir süreyle gelmişler, dosyamıza göz ucuyla bakmışlardır. Bugün makamına gelecek olup, özel kalemdeki arkadaşlar mutlaka dosyamızın incelenmesini sağlayacaklardır. Bu anlamda; dosyamız incelendiğinde tarafıma telefonla bilgi verilecektir. Bilgilerinize ve saygılarımla.

cenk dedi ki...

Arkadaşlar baskıyı artırdık fakat sosyal medyada yeterli paylaşım yok ben twitter dan başbakana, adalet bakanına ve diğer yerlere sesimizi duyurmak için elimden geleni yapıyorum ama yeterli değil twitter kullanabilen arkadaşlar sizde paylaşımlarınızla destek olun biliyorsunuz sosyal medyayla sesimiz daha çok duyuluyor bu fırsatı değerlendirelim @taahhuduihlal @RT_Erdogan @SadullahErgın_ @akofıs başbakana adalet bakanına ve akparti iletişim mrk. direk mesaj atalım.saygılar

Hasan Sığırcı dedi ki...

Değerli arkadaşımız verdiğiniz telefon numarasını arıyorum ama cevap vermiyor. Saygılarımla.

Beytullah Uysal dedi ki...

S.a Hasan abi bir soru soracagim beim ev vardi bu ev ipotekliydi 2012 10 ayda ipotekli olarak sattim sattiigimda sadece ipotek vardi benim sattigim kisi 5 ay sonra ipotegi kaldirip baska birine satiyor.Simdi banka benim cocuga gelmis evi satisini iptal ettircezdemis bunu nasil yapabilirim _

gkhnc dedi ki...

İndex

Başbakan canlı yayında açıklayacak

27.09.2013 20:59:33 - Güncelleme 13 dk. önce
Yazdır
Kaydet
Arkadaşına
Gönder Paylaş Haber SMSBaşbakan canlı yayında
açıklayacak


Haber

» HABER

Yazı
boyutu Azalt Arttır


Geri İleri


Paylaş
» Facebook » Google » Twitter » Buzz It » FriendFeed » Mixx » Digg » del.icio.us » reddit » MySpace » Stumble UponHükümetin hazırlamış
olduğu Demokratikleşme Paketi, kamuoyuna basın aracılığıyla pazartesi günü
açıklanacak. Paketin içeriğinin bizzat Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından
açıklanacağı öğrenildi.


(DHA) -- Başbakanlık
kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Erdoğan, konuya ilişkin basın açıklamasını
pazartesi günü saat 11.00'de yapacak.

gkhnc dedi ki...

Rabbim bize bidaha boynumuzu eğmeye nasip etmesin.
30 eylül günü pişmanlıklarımızla ,günahlarımızla , sevaplarımızla Allahımızın bizi bağışlamasını mutlu ve huzurlu yeni bir hayat için sıcak yuvalar için bütün taahüt mağduru ve ailelerinin yüzünü güldürsün.
Alalhın izniyle Başbakanımız bizim müjdecimiz olur.

ibrahim dedi ki...

aynı anda organize olup tt yapmamız lazım dağınık olduğu zaman etkisi olmuyor.

ibrahim dedi ki...

Bu son pakette taahütle alkalı bir durum olmadığı söyleniyor ama hayırlısı inşALLAH BAŞBAKANIMIZ bu sesi duyar.

ibrahim dedi ki...

tüm chp ve mhp milletvekillerinin eksiksiz imzaladığı bır durum oluşsa başbakan hayır demez ama muhalefettede bazı avukat vekiller sıkıntı yaratıyo olabilir.

esnaf hapiste dedi ki...

günaydın degerli arkadaşlar.tiwitır kullanıcıları bugün bir saat belirleyelim 1 tag bulup tt listesine sokalım boç durmayalım.saat kaçta olsun ?

usaktur dedi ki...

bencede bi şey cıkmayacak kacmya devam yada teslim olup işi bitirmek allah hepimizin coluğuna cocuğuna sahip cıksın ve korusun

Hasan Sığırcı dedi ki...

Şimdi artık faksların ve maillerin faydası olmayacaktır. Hafta sonu olduğu için ulaşılacak yetkili bulamayız. Ancak; twiterle uğraşan arkadaşların çabalarının faydası olacağını düşünüyorum. Çıkmayan candan umut kesilmez diyerek, paket içeriği açıklanana kadar, imkanlarımız ölçüsünde yapabileceğimiz son şeyleri de yapmaya çalışalım. Bu arada; belki, mesajların ve telefon görüşmelerin inde faydası olacaktır. Bakalım pazartesi günü hayırlı ön haberler almak umuduyla...


Allah hepimizin yardımcısı olsun. Saygılarımla.

esnaf hapiste dedi ki...

kimse yok galiba tiwitırdayım tag açılmıştır çalışma başlamıştır herkesi bekliyorum arkadaşlar

ibrahim dedi ki...

kesinlikle aynı anda twitera yüklenmek lazım.

esnaf hapiste dedi ki...

@almera38 takip edin taga yüklenin arkadaşlar

fercan dedi ki...

#ahilikhaftasında525binborçluesnafahapis buyrun dostlar .....

esnaf hapiste dedi ki...

arkadaşlar saatte 1 tiwit atmayla tt listesine girmek istiyorsanız biraz zor.en az taga yazılması gereken 200tivit 200rt ama olmayacak galiba bende bıraktım

gkhnc dedi ki...

Değerli Arkadaşlar
Bu sitemizin en büyük sorunu birlik ve beraberliktir.
Ne yazık ki bir yılı aşkın süre buradayım ama bir birlik ve beraberlik sağlayamadık.ama pakette bir ufak bir şeyler çıksın yüzlerce kişi soru sormaya başlar.Bunları ben YARASA olarak değerlendiriyorum.


Bu kişiler bu tavırlarına devam ettikleri müddetçe karanlıkta kalmaya mahkumdurlar.


Bugünden sonrada pakete birşey ekleneceğini veya ekleye-bileceğimizi
düşünmüyorum.Pazartesi paket saat 11 de açıklanacak ve metinlere karar verilmiş ve daktilo ediliyordur.


Ama arkadaşlar şurası çok önemlidir ki şayet pazartesi günü pakette biz yoksak
paket mecliste yasalaşıncaya kadar MECLİSTE GÖRÜŞMELER YOLUYLA MÜCADELEYE DEVAM ETMEMİZ GEREKİR mecliste ne kadar çok etkili olabilirsek ikna edebilirsek SON ŞANSIMIZ olur.


Şimdilik hayallerimizle baş başa dua ederek pazartesine kavuşalım.

gkhnc dedi ki...

Ban cep tlf mesaj atarmısın

esnaf hapiste dedi ki...

numaranız yok bende

Vahdet ist. dedi ki...

Değerli arkadaşlar öncelikle iyi akşamlar ben diyorum ki bu pakette de bizim için bir düzenleme yoksa çok merak ediyorum herkesin memnun kalacağı bu konudan daha önemli binlerce belki milyonlarca insanı mağdur eden bu konudan daha önemli ne olabilir o yüzden ben mutlaka bu paket te bizimle ilgili düzenleme olduğunu düşünüyorum inşallah yanılmam.

Hakan70 dedi ki...

Vahdet bey, saçınız sakalınız birbirine karışmış halde, pecmurde cübbeler
içinde resmi kurumlarda çalışabileceksiniz bundan daha iyi sizin fbizim gibi zor
geçinen gariban vatandaşın yararına bişey olabilirmi...ne her sabah traş derdi
var nede paramız olmadığı için kendimize takım elbise alma....

Hasan Sığırcı dedi ki...

Değerli arkadaşlar hepinize hayırlı geceler diliyorum. Çok zor olan bir geçiş döneminde ve zorlu bir virajdayız. Son kez Ankara'ya sorunlarımızı anlatmaya çalışmaktayız. Ne kadar başarılı olacağımızı bilemiyoruz.


Bugün; beni Mersin'den arayan Ali arkadaşımız, 10 günlük süresi dolduğu için, yarın; Anamur'da açık ceza evine teslim olacak. EMLAKÇI arkadaşımız; 2012 yılının Eylül ayından bu yana, Bolu açık ceza evinde ve kayda değer bir kazanımlar elde etmez isek, 2014 yılının nisan ayı sonuna kadar ceza evinde kalacaktır.


Yani; limanda bekleyen NUH'un gemisinin güverte bölümündeki (Açık ceza evleri) arkadaşlarımızın durumu hiç iç açıcı değildir. Ya kaçak durumunda olan binler...!!! ???


Allah hepimizin yardımcısı olsun. Saygılarımla.

gkhnc dedi ki...

mailimden at sende var

gkhnc dedi ki...

Arkadaşlar
Başbakanımız çok iddialı konuşuyor DENİZLİDEN.
İsa umarım duyuyorsundur 2 gün orda imiş peşini bırakma.


Valla ne yalan söyleyeyim benim çok umudum var bu sefer olacak gibi.

gkhnc dedi ki...

Denizli den ,Uşaktan,Afyondan veya diğer yakın yerdeki arkadaşlar
Başbakanımız hazır sizin bölgede iken
Milletvekilerinizden,
İl ve ilçe başkanlarınızdan
veya Belediye başkanlarından
yardım alarak dileğimizi birebir iletebilirsiniz.Fırsatı değerlendirin kaçırmayın

fercan dedi ki...

pakette neler var tartıialımmı ? tahminleri alayım .....

usaktur dedi ki...

gkfnc arkadaşım uşak tayım ama yakalamam var nasıl uğraşayım bi söylesene araması olanın eli kolu bağlı oluyor bunu untma

semh dedi ki...

Çok haklısın değerli abim inşallah yarın bişey ler olur

semh dedi ki...

Hasan abim neler yapalım başka emrinde yiz

semh dedi ki...

Herkese hayırlı günler saygı larımla inşallah yarın mutlu haberleri alırız duaların ızı eksik etmeyin

sevgi dedi ki...

arkadaşlar millet vekillerinin numaraları bi işe yarar mı

sevgi dedi ki...

allahım herkese yardım etsin aynı durumlar benim başımda

esnaf hapiste dedi ki...

1tivitırdan bir arkadaşımızın sorusu.10gün süre vermişler dün süre dolmuş salı günü teslim olsam açıktami kapalı ceza evindemi yatarım diyor.tüm magdur kardeşlerimn kurtulması dilegiyle

Efe Joy dedi ki...

Tam olarak bilmiyorum ancak, açık ceza evindense kaza kapalı ceza evleri çok daha rahat. Lüleburgaz,Pınarhisar,Babaeski gibi ilçelerin ceza evlerinde yatması daha iyi olacaktır.

gkhnc dedi ki...

Yarın bütün dualarımızın kabul olduğu büyük gün olsun.
İçimiz huzur ve mutlulukla dolsun.
Hapisteki arkadaşlarımızın özgürlük günü olsun.
Başbakanım müjdeler sizden olsun.

Hakan70 dedi ki...

Bizler eğer 70 milyon vatandaşlardan sayılsaydık şimdiye kadar sesimizi duyarlar mağduriyetimizi giderirler bu haksızlığa adaletsizliğe hukuksuzluğa son verirlerdi...yarın konumuzla ilgili hiçbir iyileşmeyi beklemeyin...

Hasan Sığırcı dedi ki...

Değerli arkadaşlar hepinize hayırlı geceler diliyorum. Bu saatten sonra, yapılacak çok bir şey olmamakla birlikte, twiterlerin ve mesajların belki biraz faydası olacaktır. Haklı davamız bakımından şimdiye kadar, belki eksiğimizle birlikte gereken çalışmaları yaptık diye düşünüyorum. Bakalım İnşallah; paketin bir yerlerinde oluruz ve/veya, taahhüdü ihlal cezalıları bakımından bir formül işletilir. Bu arada; beni telefonla arayan Kazım arkadaşımız, siteye bir türlü giremediğini ifade etmektedir. Sitemizde bir sorun yok ancak, yöresel olarak internetten kaynaklanan bir problem olacağını düşünüyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Saygılarımla.

kandem dedi ki...

iyi akşamlar

Kazım 43 dedi ki...

hasan abi siteye giriyorum yazamıyorum.

kandem dedi ki...

güzel insan iyi akşamlar

gkhnc dedi ki...

amin diyoruz yarın saat 11 kadar nefeslerimizi tuttuk.
Hakkımızda Allah tan hayırlısı ne ise o olsun.

Hasan Sığırcı dedi ki...

Kısaca; 10 günlük süre dolmuş ise kapalı cezaevine alınır. 18 gün orada kalır, sonra tekrar açığa gönderilir. Bildiğim kadarıyla böyle olması gerekiyor. Saygılarımla.

Hasan Sığırcı dedi ki...

Ayrıca sitemizin sağ baş taraflarında açık ceza evine alınmak için dilekçe örneği mevcuttur. İncelemenizi ve yararlanmanızı öneririm. Tekrar saygılarımla.

Hasan Sığırcı dedi ki...

Hayırlı geceler değerli arkadaşım hayırlı geceler ve saygılarımla.

Hatice Gökgör dedi ki...

Verdiğiniz bilgi doğru Hasan Bey...Ben yeni çıktım...

Hasan Sığırcı dedi ki...

Değerli arkadaşlar hepinize günaydın diyor hayırlı yeni bir gün ve hayırlı bir hafta diliyorum. Umuyor ve diliyorum ki; Allah'ın izniyle, bu yeni gün ve yeni hafta her anlam ve manada hayırlara vesile olsun. Taahhüdü ihlal cezalıları arkadaşlarım için hayırlı haberler almak umuduyla. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Saygılarımla.

Hasan Sığırcı dedi ki...

AKP Genel Merkezi Faks: 0 312 220 20 65

AKP İletişim

Merkezi (Akim) Butonu sitemizin sağ üst köşesinde mevcuttur.

BİMER’e

ulaşmak için: www.başbakanlik.gov.tr

BAŞBAKANLIK

ÖZEL KALEME ULAŞMAK İÇİN:

Faks: 0 312 422 18 99

ozelkalem@basbakanlik.gov.tr

Ata Mimarlik dedi ki...

bütün kader arkadaşlarımıza günaydın bu günümüz bayram olarak kabul ediyor butun arkadaşlarımızın bayramını kutlarım :)

Ata Mimarlik dedi ki...

kazım abim takım elbisem 52 beden unutma saat 1 de bekliyom

Ata Mimarlik dedi ki...

hasan abicim günaydın emeklerin için butun arkadaşlarım adına saygılar sunuyorum

Hasan Sığırcı dedi ki...

Değerli arkadaşımız saygılarımla.

Hasan Sığırcı dedi ki...

Değerli arkadaşlar son bir umutla bu yazımı aşağıda numaralarını verdiğim faks numaralarına ve mail adreslerine bir kez daha gönderdim. Bilgilerinize ve saygılarımla.

gkhnc dedi ki...

Allahım sen bize iyi haberler müjdele.


Sıkıntılarımızı dertlerimizi ve kederlerimizi sevince çevirecek bir gün nasip et.
Sen bizi faizcilerin şerrinden ve kötülerin gazabından kötü avukatların zulmünden koru.


AMİN.

Hasan Sığırcı dedi ki...

Amin.

esnaf hapiste dedi ki...

aminnn

Kazım 43 dedi ki...

hayırlısı kardeşim tlf na cevap vermemezlik yapmada

eken1968 dedi ki...

amin

gkhnc dedi ki...

Açıklama başladı hayırlı olsun

Yeni pakette bununla ilgili bi dedi ki...

Hangi kanalda

gkhnc dedi ki...

Bu mucadelede hayatını ortaya koyan bu uğurda canını ve bedenini feda eden TÜM MAĞDURLARIMIZI rahmetle anıyoruz

Hayat dedi ki...

emekleriniz boşagitmez inşallah

Hasan Sığırcı dedi ki...

Hocam saygılarımla.

parçacı dedi ki...

EVET BİZE BİR ŞEY YOK BEYLER

gkhnc dedi ki...

Bu paket tefe biz yokuz.BENCE bu paket fos.

Tuana Grafik dedi ki...

hayal kırıklığı...TAAHHAD HAPSİNİN ADI BİLE GEÇMEDİ...:(

gkhnc dedi ki...

Bize 5.yargı paketi lazım

Tuana Grafik dedi ki...

GEREKSİZ NE VARSA KONULMUŞ PAKETE...AMA TAAHHÜD MAĞDURLARININ KONUSU BİLE GEÇMEDİ...VAY BE TÜRKİYEM HEPİMİZE GEÇMİŞ OLSUN...YİNE HAYAL KIRIKLIĞI...YİNE HÜSRANLARDAYIZ...

Surgun dedi ki...

Yaziklar olsun bukadar insani gormezden geliyorlar.yine bir hayal kirikligi

gkhnc dedi ki...

Bende de hayal kırıklığı.şişirildiği kadar bişe yokmuş içinde

cenk dedi ki...

EVET ARKADAŞLAR BDP NİN İSTEDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER İÇİN HAZIRLANMIŞ BİR PAKET ADIMIZ BİLE GEÇMEDİ YAZIKLAR OLSUN DİYORUM BAŞKA NE DENİLEBİLİRKİ.?

Tuana Grafik dedi ki...

gitti bile...HEP HAYAL KIRIKLIĞI BİZDEN YANA NE YAZIKKİ...HERŞEY BOŞ..

moonday dedi ki...

Beyler resmen hayal kırıklığı

semh dedi ki...

Malesef yine hüsran sesimizi duyurana kadar mücadeleye devam ya öyle ya böyle oalcak bu iş saygılarımla......

Ata Mimarlik dedi ki...

yaklaşık 1 senedir bu ucube yasanın kalkmayacağını devletin bu konuya yaklasımı yapmış olduğu icra düzenlemesiyle son verdiğini kazım arkadaşım dahil ki bu pakette boyle birşeyin olmadığını ve 1 takım elbiseye dahi idaya girdiğimizi söylemek isterim arkadaşlar evukado larla anlaşın bitsin bu iş allah hepinizin yardımcısı olsun

Tuana Grafik dedi ki...

HEP GEREKSİZ ŞEYLER NEYMİŞ ANDIMIZ KALDIRILDI..NEYMİŞ OYMUŞ ŞUYMUŞ HEPSİ BDP NİN İSTEKLERİ AMERİKANIN İSTEKLERİ...BİZİM ADIMIZ BİLE GEÇMEDİ YAZIKLAR OLSUN...SİZİ BURALARA GETİREN BİZLERE...HERŞEY BOŞA GİTTİ...

moonday dedi ki...

anlaşmıyosa napalım hocam

volshebnik dedi ki...

Gecmis olsun hepimize arkadaslar,artik kacmaya,2 yili yakalanmadan doldurmaya calismaya devam.Allah cocugu colugu olup ta evine ekmek goturemeyeck durumda olan arkadaslarimiza yardim etsin

moonday dedi ki...

bence organize olamıyoruz buna bir cozum bulalım sesimizi yukseltelim ve duyuralım

usulaten dedi ki...

sırf dikkat ceksin diye başörtüsü muhabbetini ilave etmişler, ne kadar boş iş varsa pakete eklemişler , kime ne faydası olacak bu paketin kardeşim, okulda okunan andımızla senın ne işin var , derdi ne bu hükümetin , ne olur yani okunsun andımız küfür mü var içinde hayret bişey yaa, o kadar adam toplanıp yapabildikleri bu işte, yazıklar olsun , allah belanızı versin inşaallah, memleketi yedınız bitirdiniz, allah iki cihanda milletin hakkını bunlardan alır inşaallah

Vahdet ist. dedi ki...

Herkes sevinecek mutlu olacakmış öyle sevindim ki şu an mutluluktan göbek atıyorum bunlar milletle resmen alay ediyor istediğin kadar yaz msj.fax.mail gönder hepsi boş o kadarda umutlanmıştık yazık gerçekten çok yazık.

moonday dedi ki...

beyler organize olup sesimizi duyuramıyoruz bence

gkhnc dedi ki...

BİZİM ÇÖZÜM YERİMİZ YENİ İCRA İFLAS KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ VE 5.YARGI PAKETİ ADRESİ OLACAKTIR. belli oldu artık

«En Eski ‹Eski   1 – 200 / 397   Yeni› En yeni»