K.Maraş Taahhüdü İhlal Yargıtay Bozma Kararı

Kahramanmaraş kararları yargıtay bozma kararı. Taahhüdü ihlal yargıtay bozma kararı. Denetimli serbestlik kahramanmaraş kararları yargıtay.Kahramanmaraş İnfaz Hakimliğinin Taahhüdü ihlal Suçlarına denetimli serbestlik uygulama kararlarını Yargıtay 11 Ceza dairesince 10 günlük bir sürede jet hızıyla bozulmuştur Tüm ceza dosyalarını en erken 3 yılda karara bağlayan Yargıtay bankaların menfaatine aykırı olan, bankacılık lobisini ayağa kaldıran Kahramanmaraş infaz hakimliği kararını 10 gün içerisinde karara bağlamış, banka lehine olacak şekilde bozmuş ve bu hızıyla tarihe geçmiştir.

Yargıtay 11 ceza dairesi, Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza mahkemesi red kararının kaldırılmasına karar vermiştir. Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinin Yargıtay kararına uyması durumunda Denetimli serbestlik kararları verilmeyecektir. Kahramanmaraş infaz hakimliği denetimli serbestlik uygulaması durumunda 2. Ağır ceza Mahkemesi karar itiraz halinde kararı kaldıracak ve bu kesin hüküm anlamına gelecektir.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza mahkemesinin Yargıtay bozmasına direnme kararı vereceğini umuyoruz bu durumda kararlar Ceza Genel Kuruluna taşınacaktır.

T.C.
YARGITAY
11. Ceza Dairesi
Esas No : 2013/6656
Karar No : 2013/4666
Tebliğname No : KYB- 2013/90631

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 12/03/2013 gün ve 2013/4155/17102 sayılı kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 13/03/2013 gün ve KYB.2013/90631 sayılı ihbarnamesi ile;
Ödeme şartını ihlal suçundan sanık M.'in 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 340. maddesi uyarınca 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair, Kahramanmaraş İcra Ceza Mahkemesinin 11/10/2012 tarihli ve 2012/1392 esas, 2012/1622 sayılı kararının kesinleşerek infaza verilmesini müteakip, hükümlü tarafından 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a 6411 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 13. maddesi ile eklenen geçici 4 ve 6291 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile;

Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 1 ve 2. maddesi ile eklenen geçici 3 ve 105/A maddelerinden yararlanma talebinde bulunulması üzerine, söz konusu talebin kabulü ile hükümlünün cezasının hak ederek salıverilme tarihi olan 06/05/2013 tarihine kadar denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına ilişkin, Kahramanmaraş İnfaz Hakimliğinin 06/02/2013 tarihli ve 2013/317 esas, 2013/313 sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine dair Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 08/02/2013 tarihli ve 2013/131 değişik iş sayılı kararını kapsayan dosyanın incelenmesinde;

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 45. maddesinde, suç karşılığı uygulanacak yaptırımların, hapis ve adli para cezası olarak belirlendiği, diğer taraftan 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 1. maddesinde bu Kanunun amacının, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin usul ve esasları düzenlemek olduğunun belirtildiği, bu haliyle 5275 sayılı Kanun'un ceza ve güvenlik tedbirlerine dair hususları kapsamakta olup tazyik hapislerine ilişkin bir hususa yer vermediği, keza Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük'ün 193/4. maddesinde yer alan "disiplin hapsi ve tazyik hapsi kararları, tekerrüre esas olmaz, koşullu salıverilme hükümleri uygulanmaz ve adli sicil kayıtlarına işlenmez." hükmü ile ;

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 14/11/2006 tarihli ve 2006/16-220-231 sayılı ilamı birlikte değerlendirildiğinde, disiplin ve tazyik hapsinin bir "hapis" cezası olmadığı, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 2. maddesinde tanımlanan "disiplin hapsi" kavramı içinde kaldığı ve kısmi bir düzeni korumak amacıyla getirildiği, kişinin kendisinden beklenen yükümlülüğü yerine getirdiği takdirde de serbest kalacağının anlaşılmasına göre,

5275 sayılı Kanun'a 6291 sayılı Kanun'un 1 ve 2. maddeleri ile eklenen geçici 3 ve 105/A maddeleri ile 6411 sayılı Kanun'un 13. maddesi ile eklenen geçici 4. maddesiyle getirilen hükümlülerin cezalarının bir kısmının denetimli cezasına mahkum olan hükümlüler yönünden uygulanması gerekeceği cihetle, itirazın bu yönden kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca, anılan kararın bozulması istenilmiş olmakla Dairemize gönderilen dosya incelenerekgereği görüşüldü:

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 18.09.2007 tarih ve 214-181 sayılı ve 17.04.2004 tarih ve 32-97 sayılı kararlarında belirtildiği gibi infaza ilişkin hususların kazanılmış hak oluşturmayacağı cihetle,
İncelenen dosya içeriğine göre kanun yararına bozma istemine atfen düzenlenen ihbarnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 08/02/2013 tarihli ve 2013/131 değişik işsayılı kararının 5271 sayılı CMK’nun 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA,

Kahramanmaraş İcra Ceza Mahkemesinin 11.10.2012 gün ve 1392-1622 sayılı kararın aynen infazı için dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 21.03.2013 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Başkan                    Üye                         Üye                       Üye                         Üye
H.EKEN              M.BUDAK              A.T.DOĞAN            Dr.İ.ŞAHİN              H.KESKİN

14 yorum:

 1. herkese hayırlı günler ben dünkü ankara meclisinde görüşmeye giden aksaraylı ilker öncelikle oaraya gelen isa beyin kızı ve arkadaşı cçanakkale bigadan gelen marangoz abimin eşi ve kızı bizlere orada destegini esirgemeyen yurdanur ve serbil ablaya hem görüşmelerde hemde aracı ile bizlerin ulaşım sıkıntımızı gideren halil beye buradan sonsuz teşekkürlerimi iletior ve saygılarımı iletiyorum .Ayrıca ankaraya gelecem deyipte oturdugu yerden ahkam kesenlere kaçanlara telefonlarına bakmayanlara bizlere destek sözü veripte kaçanlarada inceden bir selamım var .Bizler oraya kendi işimiz için gitmedik oraya tüm madurların sorunu için gittik biz gelmesi gerken insanlar oarada yoktu sanırım demek istedigim anlaşılmıştır saygılarımla

  YanıtlaSil
 2. benim anlamadığım yargıtay bunu kazanılmış hak görmüyor ya bu cezanın içeriği ney o zaman neden insanları hapise atıyorlar bence karar doğru yanlış muhasebesini yapmak bizlere düşmez ama o zaman bunu adalet bakanlığı yargıtaya neden gönderme lüzmu hisetmiştir.kendi ceza genel kurullu var orda bu karar neden alınmamıştır.burda sizler bir çelişki görmüyormusunuz birde maraş hakiminin kararını maraşda en üst mahkeme olan ağır ceza uygulanabilir görmüştür.yani ben şahsi görüşüm burda çok çelişkiler görüyorum.

  YanıtlaSil
 3. meclis görüşmesi nasıl geçti acaba hiç bir televizyon göstermedi bunu

  YanıtlaSil
 4. Yargitayi tebrik ediyorum Dogru karar verdigi Cabuk karari baglamasi da harika

  YanıtlaSil
 5. fatih hasırcı3 Nisan 2013 20:41

  ne tebriği be avkatlar vergi rekortmeni oldu bu sayede

  YanıtlaSil
 6. ERDAL ÇELİK3 Nisan 2013 20:50

  kardeşim bunlar ve yargıtayın ani karar vermesine sebep olan hep banka avukatlarıdır bunu iyi bilin.arkadaşlar BİMER üzerinden veya adalet bakanlığı sitesinden şikayet ve önerilerinizi hemen yazın.eş dost akraba ne kadar çok yazarzak okadar çok ses getiririz.bugün kenetlenme günüdür.kurtulan kurtulmayan 5 dakikasını ayırsın arkadaşlar.sakın maraşa gidelim demeyin.beklemede kalın.allah herkesin yardımcısı olsun.allaha emanet olun.selamlar..

  YanıtlaSil
 7. merhaba
  arkadaşlar halen daha Maraş'a teslim olsak denetimli serbestlikten faydalanabiliyormuyuz. Son durum nedir?

  YanıtlaSil
 8. 3. paket olmadı 4. dedik şimdi oda olmadı 5.6. gelecekmiş yeter ya artık yeter en azından khrmaraşa gidip kurtulanlar oldu birazımız olsun rahatladı gerçi yargıtay bozdu ama tahliye olanlarında ne olacağı daha beli değil ama allaha sığınyorum artık

  YanıtlaSil
 9. saçmalalıga bak gerekceye dikkatli bakın arkadaşlar. Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 14/11/2006 tarihli ve 2006/16-220-231 sayılı ilamı birlikte değerlendirildiğinde, disiplin ve tazyik hapsinin bir "hapis" cezası olmadığı, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 2. maddesinde tanımlanan "disiplin hapsi" kavramı içinde kaldığı ve kısmi bir düzeni korumak amacıyla getirildiği, kişinin kendisinden beklenen yükümlülüğü yerine getirdiği takdirde de serbest kalacağının anlaşılmasına göre, SADECE 5 SATIR GEREKCE VE İNSANLARIN HAYATINDAN 3 AY ALIYO ADAM DIŞARIDA YUKUMLULUGUNU YERİNE GETİREMİYOKİ İÇERİDE GETİRSİN tabi bunların karnı tok açın halinden ne anlarlar

  YanıtlaSil
 10. Bunların allah belasını versin..Bu h.eken denilen adamın hiç ama hiç vijdanı yok..diğer üyelerinde.. ben haksız yere 2.yıl 6 ay hapis cezası aldım ..adalet yok bizim ülkemizde.... ZENGİNİN KÖPEĞİNİN İÇTİĞİ SÜTÜ FAKİRİN ÇOCUĞU İÇEMİYORSA BANA ADALETTEN BAHSETMEYİN..ALLAH BELANIZI VERSİN..ALLAH INIZDAN BULUN.SİZLERİ ALLAHA HAVALE EDİYORUM..GÜN GELİR KESER DÖNER SAP DÖNER AMA..OZAMAN NAPICAKSINIZ BAKALIM ;)

  YanıtlaSil
 11. benim anladıgım burda kazanılmış hak olarak görmemiş yargıtay büyük ihtimal denetim serbest lik alanları geri alabilirler diye düşünüyorum

  YanıtlaSil
 12. Kazanılmış hak görülmemişde ama bu karar denetimlik kararı bozulan kişi aleyhine, diğer kişiler içinde yani her kararın yargıtayca bozulması gerekir, Çünkü kesin kararların tek tek yargıtayca bozulması gerekecektir bozulmayan kararlar aynen devam eder. Bu handikapı nasıl aşacaklar bekleyip göreceğiz.

  YanıtlaSil