Taahhüt Mağduru Ev Hanımları için Kanun Teklifi

Milletvekili Emine Ayna, İcra İflas kanunu 340. Maddenin mağduru. İcra İflas Kanunu 340. Maddede değişiklik Taahhüdü ihlal son durum.Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna, İcra İflas kanunu 340. Maddenin esas mağdurunun, borçta taraf olmadığı halde, hapis cezasıyla karşı karşıya kalan ev hanımları olduğunu belirterek, bu mağduriyetleri önlemek için İcra İflas Kanunu 340. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verdi.

Gerekçede "İcra İflas kanunu 340. Maddenin esas mağduru, borçta taraf olmadığı halde, hapis cezasıyla karşı karşıya kalan ev hanımlarıdır. Aile reisinin gerek maddi sıkıntı gerekse hesapsız harcaması, sebebi ne olursa olsun, bir şekilde ödemediği borca karşılık aile konutuna yapılan haciz esnasında, evde bulunan ev hanımından bir şekilde taahhüt alınmakta ve nihayetinde bu taahhüt hapis cezası olarak ev hanımının karşısına çıkmaktadır. Bu mağduriyetleri önlemek için İcra İflas Kanunu 340. Maddede değişiklik yapılma zorunluluğu vardır" denildi.

Önerinin gerekçesinde, "Öyle bir kanun düşününki aile reisinin borcundan dolayı yapılan hacizde evde yaşayan diğer aile bireyleri icra memurlarının uzattığı bir evrakın altına imza atıp, o psikolojik durumda öngöremedikleri bir cezanın muhatabı olarak, hapis cezalarıyla karşı karşıya kalınsın" denildi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

      İcra İflas kanunu 340. Maddenin esas mağduru, borçta taraf olmadığı halde, hapis cezasıyla karşı karşıya kalan ev hanımlarıdır. Aile reisinin gerek maddi sıkıntı gerekse hesapsız harcaması, sebebi ne olursa olsun, bir şekilde ödemediği borca karşılık aile konutuna yapılan haciz esnasında, evde bulunan ev hanımından bir şekilde taahhüt alınmakta ve nihayetinde bu taahhüt hapis cezası olarak ev hanımının karşısına çıkmaktadır. Bu mağduriyetleri önlemek için İcra İflas Kanunu 340. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gerekçesiyle birlikte ilişikte sunulmuştur.
Gereğini arz ederim.

Emine AYNA
Diyarbakır Milletvekili

GEREKÇE

Öyle bir kanun düşününki aile reisinin borcundan dolayı yapılan hacizde evde yaşayan diğer aile bireyleri icra memurlarının uzattığı bir evrağın altına imza atıp, o psikolojik durumda öngöremedikleri bir cezanın muhatabı olarak, hapis cezalarıyla karşı karşıya kalınsın.

Anadolu halkının, içerisinde bulunduğu ekonomik zor durumu konu komşuya, eşe dosta duyurmamak, saklamak gibi bir hassasiyeti bulunmaktadır, bu zor durum onlara açışından bir utanç kaynağıdır.
Bu nedenle, ödeyemediği borcundan dolayı konuyu erteleyebilmek, eşyasının haczedilmesini engelleyebilmek ya da zamanla öderim niyeti ile evlerine gelen icra memurları önünde gerekse Avukatların tahsilat baskısı nedeniyle icra dairelerinde ödeme Taahhüdünde bulunuyorlar. Birçok insanın bu taahhüdü yerine getiremediği zaman hapis cezası ile karşı karşıya kalacağından haberi bile yoktur.

Maalesef Anneler, babalar ve eşler, ödeyemediği kredi kartı, banka kredisi ile ilgili ödeme Taahhüdü bulunmakta ve ödeme gücü olmadığından hapis cezası almış durumdadır. Cezaevlerinde hırsızı arsızı ve uğursuzu ile aynı koğuşu paylaşmaktadır.

Tarımla, hayvancılıkla uğraşan kimi Annelerimiz, banka borçlan, tohum ve yem borçlarım ödeyememiş, banka avukatlarının haciz uygulaması ile karşı karşıya kalmıştır. Küçük ilçelerde, köylerde yaşayan bu insanlarımızın icra iflas kanununun ilgili hükmünü bilmeleri beklenmemelidir. Avukatın, Haciz yapmayalım siz bize bunu taksitlerle ödeyin teklifine hemen razı olmakta ve sözleşmeyi imzalamaktadır. Taksitlerin aksaması halinde 3 ay bir hapis cezası alacağından habersizdir.

Sonuç olarak, 3 aylık hapis cezası alan ve kolluk kuvvetlerince aranan zor durumda kalan bu kişiler Alacaklı avukatının, asıl alacağının çok çok üstünde talep edilen bir rakamla, yani "Bana bu miktarı ödersin ya da cezaevini boylarsın" şantajıyla karşı karşıya kalmaktadır.

Bildiğiniz gibi uygulanmakta olan bu hapis cezası gerek anayasamızın 38. Maddesine gerekse ülkemizin taraf olduğu Avrupa normlarına açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Ocak 2012 tarihli "Ulusa Sesleniş" konuşmasında: "Benim ülkemde hiç kimse bundan sonra borcundan dolayı hapis yatmayacak" sözüne, taahhüdüne rağmen örtülü bir biçimde borca hapis cezası uygulanmaktadır.

Adalet Bakanlığı Taahhüdü ihlal suçu nedeniyle; 2009 yılında 26.599, 2010 yılında 195.493, 2011 yılında 162.704 eylem için tazyik hapsi kararlan verildiği. Tazyik hapsi kararlan nedeniyle 2009 yılında 17.959; 2010 yılında 24.084; 2011 yılında 20.891 ve 2012 yılında 21.923 kişinin ceza infaz kurumlarına alındığını açıklamıştır.

İcra İflas kanunu 340. Maddenin esas mağduru, borçta taraf olmadığı halde, hapis cezasıyla karşı karşıya kalan ev hanımlarıdır. Aile reisinin gerek maddi sıkıntı gerekse hesapsız harcaması, sebebi ne olursa olsun, bir şekilde ödemediği borca karşılık aile konutuna yapılan haciz esnasında, evde bulunan ev hanımından bir şekilde taahhüt alınmakta ve nihayetinde bu taahhüt hapis cezası olarak ev hanımının karşısına çıkmaktadır. Bu mağduriyetleri önlemek için İcra İflas Kanunu 340. Maddede değişiklik yapılma zorunluluğu vardır.

MADDE GEREKÇESİ
Meskenlerde yapılan icra takibinde borçta taraf olmayan, sadece borçlu ile aynı meskeni paylaşan ev hanımları ev eşyalarının icra marifetiyle kaldırılması esnasında çocukları karşısında mahcubiyet yaşıyor ve o psikolojik durum karşısında eşyaları haczetmeyelim borca kefil ol ve taksitlerle öde teklifini kabul etmektedir. Borca taraf olmadı halde psikolojik baskı sonucu birden bire borcun kefili ve hapis cezasının muhatabı olmaktadır.

Ev hanımı, eve yapılan haciz esnasında icra memurlarının kefil ol teklifini kabul etmekte, icra dairesine bizzat götürülmekte, icra emri tebliğ edilip ve sürelerden feragat ettiğine dair beyanı alınmakta ve icra iflas kanunu 340. madde uyarınca ödeme taahhüdü alınmaktadır. Alacaklı tarafın aile reisine baskı olarak kullanıldığını, istediğimiz parayı öde yoksa eşini ceza evine göndeririz, niyeti olduğu açıktır.

Ev hanımın bir geliri olmadığı muhakkaktır, bu taksitleri aile reisinin rızası olmadan ödenmeyeceği de açıktır. Nihayetinde ödenmeyen taksitler için evin hanımı hapis cezasıyla cezalandırılmaktadır. Bu mağduriyetin önüne geçebilmek için icra ve iflas kanununun 340. maddesinde değişiklik yapılması gerekmektedir.
İCRA VE İFLAS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ
MADDE 1- 9/6/1932 tarihli ve 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 340 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"İcra dosyası açıldığı tarihten sonra, icra dosyasına kefil edilip, bu kefillik nedeniyle alman ödeme taahhütlerinde tazyik hapsi uygulanmaz."
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Taahhüdü ihlal Kanun teklifi, Taahhüt Mağduru Ev Hanımları, Taahhüdü ihlal Mağdurları

5 yorum:

 1. bu kanun teklifi yenimi kabul edildi kefillikten dolayı alınan taahütler geçersizmi onumöu anladım cüneyt bey açıklarsanız sevinirim

  YanıtlaSil
 2. SAYIN ARKADAŞLARIM ÖNCELİKLE SABAH İL MECLİS GİRİŞİNDE HAZIRLAMIŞ OLDUGUMUZ BASIN BİLDİRGELERİ İLE ARKADAŞLAR BİREYSEL OLARAK İÇERİYE GİRDİK VE MECLİS BAHÇESİNDE TOPLANARAK TÜM ARKADAŞLARLA İLK OLARAK MHP GURUP TOPLANTISINA KATILDIK VE DAHA SONRA ÇIKAN TÜM BİLLET VEKİLLERİ İLE TÜM ARKADAŞLARIM TOPLU OLARAK GÖRÜŞTÜK ,DAHA SONRA AKP VE CHP GRUP TOLANTILARININ BİTMESİNİ BEKLEDİK . GRUP TOPLANTILARI BİTTİKTEN SONRA 3 ER KİŞİLİK GRUPLAR HALİNDE MİLLET VEKİLLERİNİ DOLAŞTIK BUNLAR ARASINDA ÖNDER MATLI,KEMALŞERBETÇİ,ALİM IŞIK,SİNAN AYGÜN,GÜRSEL TEKİN,MERAL AKŞENER,EMİNE AYNA,MURAT BAŞESKİOGLU,NİHAT ZEYBEK,HAKAN ŞÜKÜR,İSMET SU,İSRAFİL KIŞLA,OKTAY VURAL,İLE GÖRÜŞMELER BİREBİR ARKADAŞLARLA YAPTIK,

  BDP PARTİSİ MİLLET VEKİLLERİNE 3 ARKADAŞ GİDEREK MİLLET VEKİLLERİ İLE GÖRÜŞTÜ BASIN BİLDİRGELERİ DAGITILDI VE DURUM ANLATILDI VE BDP ÖNERGEYİ HAZIRLADIKLARINI ZATEN SÖYLEDİLER VE GRUP TOPLANTISINDA DİLE GETİRDİLER VE ÖNERKEYİ GÖNDERDİLER

  MHP MİLLET VEKİLLERİ İLE GÖRÜŞMELERİMİZDE ARKADAŞLA BİREBİR ULAŞA BİLDİKLER,İ İLE GÖRÜŞÜLDÜ GÖRÜŞÜLMEYEN MİLLET VEKİLLERİN DANIŞMANLARINA BASIN BİLDİRGELERİ DAGITILDI VE KESİNLİKLE TAHADDÜT MAGDURLARININ YANINDAYIZ BİZDEN YANA ÇEKİNGENİZ OLMASIN VE BİZİ 100 DE 100 GÖRÜN SÖZÜMÜZ SÖZ DEDİLER ÖNERGELERİNİ TEKRAR HAZIRLAYARAK SN ALİM IŞIK TARAFINDAN TEKRAR ÖNERGE VERİLDİ.

  CHP İLE İLGİLİ GÖRÜŞMEMİZDE SİNAN AYGÜN İLE VE GÜRSEL TEKİNLE UZUN UZUN SOHBET EDEREK KONUŞTUK SN GÜRSEL TEKİN ÖZELLİKLE ÜSTÜNE BASARAK SİZLERİ HER TÜRLÜ DESTEKLİYORUZ SİZLERE DESTEK SÖZÜ TÜM CHP ADINA GARANTİSİ CEBİMDE SÖZM SÖZ DÜR

  AKP İLE GÖRÜŞMELERİMİZ BİRAZ KOŞTURMACA ÇOK OLDU FAKAT ÖZELLİKLE ADALET KOMİSYONU ÜYELERİ ÜZERİNE YOGUNLAŞTIK VE TÜM MİLLET VEKİLLERİNİN DANIŞMALARINA BİREBİR BASIN BİLDİRGELERİMİZ ULAŞTIRDIK VE ULAŞA BİLDİGİMİZ AKP MİLLET VEKİLLERİ İLE GÖRÜŞE BİLDİK

  AYRICA ORADA BULUNAN TÜM ARKADAŞLARIN İMZASI İLE İNSAN HAKLARI İNCELEME KOMİSYON ÜYELERİ İLE BİREBİR GÖRÜŞÜLDÜ VE DİLEKÇE İLE BAŞVUTULDU VE BASIN BİLDİRGESİ İLE BİR DOSYA İLE SUNULDU

  BUNLARIN SONUCUNDA ORADA BULUNAN ARKADAŞLAR İLE
  ORTAK KANAATİMİZ ÇOK OLUMLU GÖRÜŞMELERİMİZ OLDU VE ÇOOK OLUMLU CEVAPLAR ALINDI İLK MECLİS ZİYARETİMİZİN BİLE MECLİSTE YANKISI HALEN DEVAM EDİYORDU ARKADAŞLAR.İKİNCİ MECLİS ZİYARETİMİZDEN BİZİLERİN KANAATI BİRŞEYLER ÇIKACAGINA BİZ YÜREKTEN İNANIYORUZ ,RABBİM YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN.

  DİGER BİR KANAATİMİZ BİZLER ORADA İKEN ORAYA GÖNDERİLEN FAX VE AMAİLLERİN NEKADAR FAYDASININ OLDUGUNU BİLEMESSİNİZ BUNDAN DOLAYI GEREKLİ İNSANLARA VE ÖZELLİKLE SN BAŞBAKANIMIZA,ADALET BAKANI SN SADULLAH ERGİNE VE.ADALET KOMİSYONU ÜYELERİNE FAX VE MAİLLERİNİZE DEVAM EDİN ÇOK FAYDASI VAR TAHADDÜT MAGDURLARININ FAX VE MAİLLERİNDEN BAŞIMIZI ALAMIYORUZ DİYORLAR ŞİMDİLİK DİYECEKLERİM BU KADAR SAYGILAR

  YanıtlaSil
 3. SN ÇOK DEGERLİ ARKADAŞLARIM
  ÖNCELİKLE BİLİYORSUNUZ ANKARA YA GİTMEK VE SN DEGERLİ BÜYÜKLERİMİZ İLE GÖRÜŞMEK ÜZERE BİR KAMPANYA BAŞLATTIK .ÖNCELLİKLE BURADAN BİZLERE DESTEGİNİ ESİRGEMEYEN DEGERLİ BÜYÜGÜMÜZ CÜNEYT BEY VE HASAN SIGIRCIYA SONSUZ TEŞEKKÜRLERİMİ BİR BORÇ BİLİRİM.

  ANKARA DA BİZLERE GELEREK DESTEKLERİNİ ESİRGEMEYEN VE ÇOK BÜYÜK KATKILARI OLAN ULAŞIMIMI SAGLAYAN VE BÜTÜN MASRAFLA RIMI KARŞILAYAN SN AHMET BEYE, ANKARA DA MAGDUR OLMADIGI HALDE BİZLERDEN YARDIMLARINI ESİRGEMEYEN HUKUK FAKÜLTESİ ÖGRENCİSİ SEMİH VE ARKADAŞLARINA , BASIN BİLDİRGELERİNİ DAGITILMASIN DA YARDIMCI OLAN SN VOLKAN BEY ,GÜLŞEN HANIM ,SEYHAN HANIMA ,BURSA KARACABEY DERNEK ÜYELERİ SN MUSTAFA VE NEDİM BEYE, ERZURUM DAN BİZLERE DESTEK VEREN SN AHMET AMCAMA VE DEGERLİ EŞİNE,VEKİLLERLE GÖRÜŞMEMİZDE BİZLERİN
  YANINDA OLAN SN EFE, YÜKSEL, ADEM,ÇOŞKUN ,İSMAİL, İLHAN,SADIK,CENGİZ BEY VE DEGER Lİ ARKADAŞINA,FERAT KARDEŞİME,OSMAN TÜREVE,MUSTAFA,ANKARA DAN RABİA VE DEGER Lİ ARKADAŞINA,BURADAN TEŞEKKÜRLER EDİYORUM BU ARKADAŞLAR ANKARA DA SİZLERİ GERE Gİ GİBİ SAVUNDU GERE Gİ GİBİ KOŞTURDU GEREGİNDE YAPTI SAYGILARIMLA .

  AYRICA DIŞARIDAN GELEN ARKADAŞLARIMIZIN OTOBÜS BİLET ÜCRETLERİNİ KARŞILAYAN İSTANBULDAN AYDIN BEYE

  BANA TELEFONDA DESTEK VEREN BİRÇOK ARKADAŞLARI MADA SONSSUZ TEŞEKKÜRLER EDİYORUM YALNIZ BIRAKANA DA YANIMDA OLANA DA SAYGILAR VE SEVGİLER

  YanıtlaSil
 4. disqus_YAQXm7Vx6W10 Nisan 2013 17:26

  Millet vekilinin verdiği kanun değişikliği ev hanımlarını korumak amaçlıdır.Tamam çok iyi elbette onlar böyle bir ceza ile karşı karşıya kalmamalıdır.Fakat ceza evin reisine verildiğinde oda hapse girdiğinde ev hanımlarının rahatı olurmu sizce.Zaten borcu olan bir aile rahat bir yaşam sürmemektedir.Maaşla çalışan bir kişi zaten maaşının 4/1 i ile haciz yoluyla ödeme yapmaktadır.Birde bu ücretin asgeri ücret veya buna yakın bir ücret aldığını düşünürseniz 4/1 inide bir borcu ödemek için haciz verdiğini ..... yorum yapmaya gerek yok herhalde bu ailenin neler çektiğine dair.Aile bir kurumdur bireylerden oluşur.evlenirken bir yemin edilir İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE diye.Yemin kutsaldır.Borçlar birşekilde ödenir biter hata 1 kişide yapmış olabilir 1 den fazla kişide o ailede ama hiç bir borcun cezası hapis olamaz.Hapis cezası ile hiç bir borç ödenemez.İşi olan adamı işinden eder ailesini perişan eder ev hanımlarını çok zor bir duruma sokar çocukları çok çok çok zor bir duruma sokar AİLE DİYE BİR KURUM KALMAZ.
  Biz borcumuzu ödüyoruz maaşımızı bağlatıyoruz ek işler yapıyoruz dişimizden tırnamğımızdan arttırıyoruz çok rahatsız bir hayat sürüyoruz yaptığımız hataların bedelini zaten çekiyoruz.
  LÜTFEN VERİLEN KANUN DEĞİŞİKLİĞİ HAPİS CEZASININ KALDIRILMASI YÖNÜNDE OLSUN.........................

  YanıtlaSil
 5. ARKADAŞLAR BUGÜN İKİ GÜNDÜR ÜZERİNDE ÇALIŞMIŞ OLDUGUMUZ BİR PROJEMİZ VAR BU PROJEDE İKİ GRUBA AYRILDIK İSA DEGİRMENCİ VE BEN

  YanıtlaSil