İcra Daireleri Banka ve GSM Şirketlerine Çalışıyor

haciz banka kredi kartı icra takibi icra dairesi
Genel Olarak Vatandaşa Banka Kredi Kartı için icra haciz geliyor, İkinci sırayı ise GSM operatörleri alıyor. Bunlar 5 bin altındaki borçlar için yapılan takipler ve icra dairelerinin iş yoğunluğunun büyük bir kısmını oluşturuyor.

Gaziantep'te 5 yıl önce sayıları 5 olan icra dairelerinin sayısı artık 12. Bir yılda bir icra dairesi 30 bin dosyaya bakarken şu anda 12 icra dairesi 400 bin icra dosyası takip etmeye başladı. Gaziantep'e 12 icra dairesi de iş yoğunluğu nedeniyle tıkanmış durumda. Avukat İnan Öztürk, "Genel olarak vatandaşa banka kredi kartı için icra geliyor. Birinci sırada bankalar, ikinci sırada ise GSM operatörleri var" dedi.

DEVLET İCRAYI ÖNLEMELİ
Bankalar bin TL maaş alan birine 5 bin TL'ye kadar kredi kartı limiti verdiğini ve bunun da insanları borç batağına sürüklediğini vurgulayan Avukat İnan Öztürk şöyle devam etti. "Son zamanlarda bankalara sınırlama getirildi. Yeni uygulama ile kişiye ait tüm kredi kartlarının limiti aylık kazancın en fazla 3 katı olacak şekilde ayarlanıyor. Yine de bu uygulama yetersiz. İcra dosyalarının sayısı ilin ve ülkenin sosyal yaşantısını da ortaya koymakta. Özellikle GSM operatörleri ve bankalar kampanya düzenleyerek icra dosyalarında sıklıkla borcun faizini siliyorlar. Buna rağmen borçludan tahsilât yapamıyor. Bunun tek nedeni ise vatandaşta paranın olmaması. Yine Adalet Bakanlığını icra davalarında evlerden eşyaya el koymaya önleme amaçlı kanun teklifi hazırlamıştı. Sunulan teklif hala mecliste görüşülmedi. Siyasetin bunun yanı sıra yapması gereken icraya gidişin önünü de kapatabilmektir. İcra dosyalarını nasıl azaltabiliriz diye bunun planını yapabilmektir"

HACİZLERLE TAHSİLAT YAPILAMIYOR
Bir yılda 1 icra dairesinde ortalama 30 bin dosyaya işlem yapılırken toplam 12 icra dairesinde ise yaklaşık 400 bin dosya takibe alınıyor. İcra Dairelerinin Yanı sıra icra mahkemeleri ise bir yılda bin tane davaya bakıyor diyen Av. İnan Öztürk, Bir yılda icra tutarının yalnız yüzde 10'u tahsil ediliyor. Tahsil edilemeyenler için haciz vesikası çıkarılıyor. Evine gidilse dahi hiçbir şey almadan geri dönülüyor. Çünkü evinde borcuna karşılık alınacak doğru dürüst eşyası ve ödeyecek maddi imkânı yok. Bu borçluya yapılan zulümden başka bir şey değil. İcraya çıkılan takiplerin çoğu Banka kredi kartları ve GSM Şirketlerine ait ve bunların tamamı 5 bin TL altı borç tutarlar. 5 bin TL altındaki icra takipleri durdurulduğunda ev ve iş yeri hacizlerinin büyük bir kısmının önüne geçilebilir. diye konuştu.