Namık Havutça'dan Taahhüdü İhlal Kanun Teklifi

Tazyik hapsi, TBMM,  icra dairelerinde icra esnasında taahhüt imzalamış esnaf, memur, işçi, çiftçi ve ev hanımlarıCHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, İcra ve İflas Kanununun Taahhüdü ihlal hapis cezalarını içeren 340 ncı maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisine sundu.

Kanun teklifinin gerekçesinde; "İcra dairelerinde veya icra esnasında taahhüt imzalamış esnaf, memur, işçi, çiftçi ve hatta ev hanımlarının da mağdur olduğu bir kesim bu sorunun çözümünü talep etmektedir. Taahhüdü ihlalden hapis cezası almış bir çok vatandaş yakalanmamak için işini, tarlasını, köyünü, evini terk etmiş durumdadır. Bu mağduriyeti yaşayanlar adeta kanunla borçlarından kaçmaya zorlanmaktadırlar.

Bu mağduriyetle karşılaşanlar ya hapis cezasını çekerek ya da hapse girme endişesiyle kaçak durumuna düşerek işinden ve çalışma hayatından uzaklaşmakta, borçlarını ödemek için elde edecekleri gelirden de yoksun kalmaktadırlar. Bu tam bir çözümsüzlüktür. Oysa kanunlar halkın sorunlarına çözüm üretebilmelidir". ifadelerine yer verildi.


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Sayı : 1003                                                                                                          27/05/2013

          2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifim gerekçesi ile ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim

  Namık Havutça
Balıkesir MilletvekiliGEREKÇE

       İcralık olduktan sonra icra sırasında alacaklı tarafa borcu ödeyeceğine ilişkin taahhütte bulunan ancak herhangi bir nedenle ödemeyi yapamayanlar "taahhüdü ihlal" suçundan hapis cezasıyla karşı karşıya kalmaktadırlar. İcra nedeniyle taahhüt verenler tazyik hapsi sonucu yaşanan olumsuzluklar nedeniyle mağduriyet yaşadıkları gibi bu nedenle hapis cezası alanların sayısı giderek artmaktadır, icra dairelerinde icra esnasında taahhüt imzalamış esnaf, memur, işçi, çiftçi ve hatta ev hanımlarının da mağdur olduğu bir kesim bu sorunun çözümünü talep etmektedir.

       Taahhüdü ihlalden hapis cezası almış bir çok vatandaş hapis yatarken, büyük bir bölümü de yakalanmamak için işini, tarlasını, köyünü, evini terk etmiş durumdadır. Bu mağduriyeti yaşayanlar adeta kanunla borçlarından kaçmaya zorlanmaktadırlar. Çünkü bu mağduriyetle karşılaşanlar ya hapis cezasını çekerek ya da hapse girme endişesiyle kaçak durumuna düşerek işinden ve çalışma hayatından uzaklaşmakta, borçlarını ödemek için elde edecekleri gelirden de yoksun kalmaktadırlar. Bu tam bir çözümsüzlüktür. Oysa kanunlar halkın sorunlarına çözüm üretebilmelidir.

       Bu kanun teklifi ile icra ve İflas Kanunu'nun 340'ıncı maddesi yürürlükten kaldırılarak haklarında yakalama kararı çıkarılan veya cezaevlerinde bulunan kişilerin çalışma hayatlarındaki faaliyetlerine geri dönebilmeleri; borcunu ödeme taahhüdünde bulunan ancak makul bir sebep olmaksızın kararlaştırılan borcu ödeme şartına uymayanlara hapis cezası verilmesinin kaldırılmasını öngörmektedir.


İCRA VE İFLAS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDAKİ KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 340 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

3 yorum:

  1. hadi bakalım hayırlısı. bu teklif şuanda çok açık ve net bir şekilde ya bizlerin davasını çözecek veya bundan böyle ne yaparsak yapalım neticesiz olacağına delil olacaktır.
    ama hissiyatım bu sefer bu durum neticelenecek gibi. ve hepimiz Sn. Namık Havutçu'ya duacı olacağız gibime geliyor.

    YanıtlaSil
  2. hayırlısı inşallah bu kanun değişir

    YanıtlaSil