Kredi Kartı Borcuna Hapis, Çek Dosyaları

kredi kartı borcuna hapis cezası, banka borcu hapis, mal beyanı, çek davaları
      Kredi kartı veya kredi sözleşmelerine dayalı olarak bankalara borcu olanların sürekli olarak "kredi kartı borcuma",  "banka kredi borcuma" (bireysel kredi, tüketici kredileri vs.) "hapis cezası var mı?"
karşılıksız çek nedeniyle verilen hapis cezalarının kaldırılmasına rağmen, haklarında yeni açılmış bulunan karşılıksız çek dava nedenlerini izah edelim.

1- Hakkınızda Asliye / Sulh ceza mahkemesinde de karşılıksız çek dava açılmıştır diye cep telefonlarına sms geldi, E-Devlet bilgilerinde karşılıksız çek davası açılmış, "çek davaları bitmedi mi?" yönünde sürekli olarak sorular gelmektedir.

YENİ AÇILMIŞ KARŞILIKSIZ ÇEK DAVALARI:
      Açılan bu davalar, yargıtaya temyize göndermiş olduğunuz dosyalardır, kanun değişikliği nedeniyle veya her hangi bir nedenle yerel mahkemelere bozma/iade gelen dosyalar, yerel mahkemece bozma /iade gerekçesine göre karar verilmek üzere yeni esasta kayıt edilir ve dava numarası verilir. Size gelen sms bilgilendirme amaçlıdır, kısaca yeni açılan dava değil, önceki davanın yeni esasla kaydıdır. Çek davalarında, bu yeni esasla açılan davalar duruşmasız ve ifade alınmaksızın sonuçlandırılır yeni kanuna göre hüküm kurulur. şartları uygunsa "Çek Hesabı Açma Yasağı" dır. Temyize gitmeyen karşılıksız çek davalarında mahkemece mevcut esas üzerinden hüküm kurulmaktadır.

2- Kredi kartı veya kredi sözleşmelerine dayalı olarak bankalara borcu olanların, bu tür borçlardan dolayı hakkında icra takibi başlatılanlar vatandaşlarımız, bazı hukuk bürolarından aranmakta ve ""borcunuzu ödemezseniz hapse girersiniz", "hapis cezası çıkmak üzere"  "hakkınızda 3 ay hapis cezası çıkartmak için mahkemeye başvuruyoruz” gibi sözlerle korkutmaktadırlar. İnsanlar bir yandan borçlarını düşünürlerken diğer yandan da acaba hapse mi gireceğim diye korku içerisinde yaşar oldular. Bu hukuk bürolarının tek amacı vatandaşları korkutarak vekalet ücretinin tahsilini yapmaktır. Adaleti sağlamak için kurulmuş olan Hukuk büroları, maalesef Ticaret Bürolarına dönüşmüş durumdadır.

      Kredi kartı borcundan dolayı hapis cezası yoktur. Kullandığınız herhangi bir krediden (bireysel kredi, tüketici  kredisi vs.) dolayı da hapis cezası yoktur. Zira Anayasa'nın 38. maddesinin sekizinci fıkrasında hiç kimsenin yalnızca sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülüğü yerine getirmemesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamayacağı açıkça belirtilmiştir.

   Eskiden sadece  "mal beyanında bulunmamaktan" dolayı 10 gün hapis cezası vardı. Ama bu ceza sadece kredi kartı borçluları için değil hakkında icra takibi başlatılmış herkes için geçerliydi. Ancak yeni düzenlemelerle mal beyanında bulunmayanlara hapis cezası verilmesi de kaldırılmıştır. Artık mal beyanında bulunmadığı için de kimse hapse girmiyor.
Eğer hakkınızda bu yönde açılmış bir dava varsa (Yükümlülükleri yerine getirmemek) mal beyanında bulunduğunuzda bu davalar düşmektedir.

      Sadece; Kredi kartı borcunuz yada herhangi bir borcunuz yüzünden yapılan icra takibinden dolayı icra dosyasına yada haciz esnasında icra memuruna taahhütte bulunduysanız, İcra ve İflas Kanunu’nun 340.maddesine göre, taahhüdü ihlal hapis cezası vardır. (Ödeme şartını İhlal)
Ödeme şartını yerine getirmeme (Taahhüdü ihlal) nedeniyle verilen hapis cezaları Anayasamıza aykırı olup, hakkınızı sonuna kadar arayın gerekli itirazları yapın örnek dilekçe site üst yandadır.

      Hakkınızda açılmış olan tüm davaları öğrenmek için her hangi bir PTT şubesinden 1 TL karşılığında E-Devlet şifresi alınız, PTT veya Nüfüs Müdürlüğünde GBT sorgulaması yoktur, çekinmeyiniz. (Nüfus Müdürlüğünde kayıtlı bir adresinizin bulunması ve üzerinde TC kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanınızın olması şarttır)

Son olarak kredi kartı borcu yüzünden emekli maaşına da haciz konulamayacağını belirtirim

201 yorum:

«En Eski   ‹Eski   201 – 201 / 201
Raj Lawrence dedi ki...

Attn: İlgili Makama için!

Eğer bir iş adamı ya da kadın mısınız? Eğer herhangi bir finansal karmaşa içinde ya da yapmak mı
Kendi işinizi kurmak için para gerekiyor? Size kredi ihtiyacınız var mı
borç yerleşmek ya da faturalarınızı ödemek ya da güzel bir iş kurmak? do
düşük bir kredi puanı var ve zor elde etmek buluyor
sermaye yerel banka veya şirket kredi? . * Loandept948@superposta.com * e-posta yoluyla burada America.contact bize USA Amerika Birleşik Devletinde güvenli bir kredi alın veya 6153498917 @ bizi arayın

Gerekli Veriler

1. Tam Adı:
2.Sex
3.Age
. Telefon:
5.Fax:
6.Country:
7.Amount gerekli:
8.Duration Dönemi:

Biz bize güzel bir işlem bekliyor Teşekkür olarak

«En Eski ‹Eski   201 – 201 / 201   Yeni› En yeni»