TBMM; Çek Kanunu ilk 3 Maddesi Kabul Edildi

26/Ocak /2012 Perşembe: TBMM Genel Kurulunda, Çek Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının ilk 3 maddesi kabul edildi.

MADDE 1- 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "adlî sicil" ibaresi, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin yedinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
"d) Çekin basıldığı tarih,"

Kabul edilen maddelere göre, hakkında işlem yapılan kişiye uygulanan adli nitelikteki yaptırım, idari nitelikte bir yaptırıma dönüştürüldüğünden, daha önce adli sicilde tutulan yasaklılık durumuna ilişkin kayıtlar, Merkez Bankasında tutulacak. Çek defterinin her bir yaprağına, çekin basıldığı tarih yazılacak.

Çek Kanunu

MADDE 2- 5941 sayılı Çek Kanunu 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "altıyüz" ibareleri "bin" şeklinde ve altıncı fıkrasında yer alan "şikâyette" ibaresi "talepte" şeklinde değiştirilmiş; maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(9) Çekin, üzerinde yazılı baskı tarihinden itibaren beş yıl içinde ibraz edilmemesi hâlinde, muhatap bankanın üçüncü fıkraya göre ödemekle yükümlü olduğu tutara ilişkin sorumluluğu sona erer.

Buna göre, banka ibraz eden düzenleyici dışındaki hamiline, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için; karşılığının bulunmaması halinde, çek bedeli bin TL ödeyecek
Çekin, üzerinde yazılı baskı tarihinden itibaren 5 yıl içinde ibraz edilmemesi halinde, muhatap bankanın ödemekle yükümlü olduğu tutara ilişkin sorumluluğu sona erecek.

MADDE 3- 5941 sayılı Çek Kanunu 5 inci maddesinin başlığı "Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı" şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan "hukukî ve cezai sorumluluk" ibaresi "hukukî sorumluluk ile idarî yaptırım sorumluluğu" şeklinde, birinci ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; ikinci, dördüncü, dokuzuncu ve onbirinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

(1) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılması hâlinde, altı ay içinde hamilin talepte bulunması üzerine, çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişi hakkında, çekin tahsil için bankaya ibraz edildiği veya çek hesabının açıldığı banka şubesinin bulunduğu yer ya da çek hesabı sahibinin yahut talepte bulunanın yerleşim yeri Cumhuriyet savcısı tarafından, her bir çekle ilgili olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilir. Bu fıkra hükmüne göre çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı, karşılıksızdır işlemine tâbi tutulan çekin düzenlenmesi suretiyle dolandırıcılık, belgede sahtecilik veya başka bir suçun işlenmesi halinde de verilir

(10) Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına karşı yapılacak başvuru ve itirazlar hakkında, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun kanun yoluna ilişkin hükümleri uygulanır. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına karşı yapılan başvurunun kabulü hâlinde, bu kararla ilgili olarak da 8 inci fıkradaki bildirim ve yayımlanma usulü izlenir.

Karşılıksız çek keşide edilmesi halinde, hamiline 6 ay içinde talep etmesi durumunda, Cumhuriyet Savcısı tarafından her bir çekle ilgili çek düzenleme veya çek hesabı açma yasağı verilebilecek. (Hazırlanan önergeyle, 6 ay olan bu sürenin 3 yıla çıkarılması öngörülüyor)

Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı; karşılıksız çekin düzenlenmesi suretiyle dolandırıcılık, belgede sahtecilik veya başka bir suçun işlenmesi halinde de verilecek.

Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına karşı yapılacak başvuru ve itirazlar hakkında, Kabahatler Kanunu uygulanacak. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına karşı yapılan başvurunun kabulü halinde, buna ilişkin bilgiler, Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla Merkez Bankasına elektronik ortamda bildirilecek.

TBMM Başkanvekili Meral Akşener, çalışma süresinin son ermesi nedeniyle, birleşimi, 31 Ocak Salı günü saat 15.00'de toplanmak üzere kapattı.

Çek mağdurları, yeni çek kanunu, yeni çek yasası, karşılıksız çek, çek mağduru, çek kanunuçek hesabı yasağı, çek yasası, çek yasası mağdurları, çek kanunu mağdurları

2.292 yorum:

«En Eski   ‹Eski   201 – 400 / 2292   Yeni›   En yeni»
heyyou dedi ki...

avrupaya profesyonel temizlik malzemeleri (restaurant, otel vb kalemlerde) satılabileceğini düşünüyorum. Dolaylı yollardan işin içindeyim ilgilenen veya fikri olan arkadaşlar abiler varsa kontak kurmayı isterim. Saygılar...

Duygu432 dedi ki...

arayıp tarayıp geçen haftadan kalmada olsa olumsuz haber bulup sıtenın moralını bozan zatı muhteremler bır kerede ıyı haberlere yorum yapmıyor neden acaba ?? bu gun hıc yazmadılar demekkı onlarda anladıkı yasa cıkacak en ıyısı susmak dedıler tum haberler ıyı endıse edecek bır sey yok nasıl canları sıkılmıstır sımdı sıkılmasınlar 2009 haberı sınan aygun bu yasaya karsı beyanat vermıstı onu bulup endıselenebılırler))

asi dedi ki...

ÇOGU ARKADAŞIMIZ ABİMİZ SN ARKADAŞLAR UMARIM PEŞEMBE DEN BU YANA GBT GİRMEMİŞİNİZDİR BAZI ABİLERİM SİTEDE YOKLAR GİRDİKLERİNDE TEYİT EDELERSE İÇİMİZ RAHATLAR

asii_efee dedi ki...

bende neteyiimmm

asii_efee dedi ki...

neteyimm

Mgfinsaat dedi ki...

bunlar devrım nıtelıgınde reformlar bence en devrımcı hukumet akp hukumetı cıktı

Mgfisaat dedi ki...

keske sende aramsaymısın adam sanacak sımdı kendını hemen gerı al aramanıı

Mgfinsaat dedi ki...

gunun sözu hapiste yatarak borç ödenmez
dışarda yatarakta ödenmez

Duygu432 dedi ki...

gun bizim gunumuz dostlar

asi dedi ki...

GERİ SAYIM BAŞLADI ARKADAŞLAR 13TE BAŞLICAK TBMM SON 15 SAAT

Mgfinsaat dedi ki...

bızde alacaklıyız aynı zamanda onu bılse demez

MST dedi ki...

icra tahhütleri ile ilgili bişey varmı

Can dedi ki...

SAYGIDEĞER ARKADAŞLARIM YARIN İŞTE OLACAĞIM VE TV İZLEME ŞANSIM OLMAYACAK... MÜMKÜNSE..MECLİS.TV İZLİYECEKLER SON DURUMU BANA BİLDİRSELER ÇOK.MEMNUN.OLURUM.. ZİL.YAPIN..BEN.GERİ..DÖNERİM.. CAN..0534.987.8655.. HEPİNİZE..HAYIRLI..RENKLİ..UYKULAR... YARIN..KURTULUŞ..GÜNÜMÜZ..İNŞALLAH... HEPİMİZE..YÜCE..RABBİM..ÖDEME..KOLAYLIĞI VERSİN...SIRA..BORÇLARIMIZI ÖDEMEK.TE... SAYGILARIMLA..CAN...

zeki'ce dedi ki...

http://tvarsivi.com/player.php?y=16&z=2012-01-30%2021:30:00 link adresi tam olarak bu adres

Kemallll dedi ki...

İzmir 7. İcra Ceza Mahkemesi’ne gönderilmek üzere

Ankara 7. İcra Ceza Mahkemesi’ne

DOSYA NO :2011/1421
İTİRAZ EDEN(SANIK) :Kemal
KONU : İZMİR 7.İcra Ceza Mahkemesinin 2011./1421 Esas nolu Taahhüdü İhlal Davasının Düşürülmesi talebidir.

İTİRAZ NEDENLERİ:

SAYIN HÂKİM,
Dava konusu çek vadeli bir çektir, çeki keşide ederken mali durumum çeki ödemeye uygunken çeşitli ekonomik etkenler nedeniyle mali durumum bozulmuştur, çeki ödememekte hiçbir kastım yoktur, çekin ödenmemesi tamamen ödeme gücümü yitirmemle ilgilidir, ve bu imkanım olmaması nedeniyle söz konusu çeki ödeyemedim. Çek borcunu ödeyememem de hiç bir kastım yoktur. Hakkımda bu nedenle ceza davası açılmıştır fakat Kanunlarımızda suç ancak kast ile işlenebilir.
Ceza hukukunda temel kusurluluk şekli kasttır. Diğer bir deyişle, kanunda aksi belirtilmediği sürece suçlar ancak kasten işlenebilmektedir. Bu durum TCK’nın 21 inci maddesinde de, “suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır” denmek suretiyle açıklanmıştır.


Netice olarak, TCK’nın genel hükümlerine göre hareket edildiği takdirde, failin kastının hesapta para olmamasını da kapsar nitelikte olduğu hallerde ancak ceza verilebilmesi, aksi durumda, sübjektif sorumluluk gereğince yüklenen suç açısından failin kast veya taksirinin bulunmadığının kabulü gerekir. Bu ise, CMK’nın 223 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince hakkımda beraat kararı verilmesini gerektirmektedir.
SONUÇ VE İSTEM :
Yukarıda açıklanan nedenlerle Yüce Mahkemeniz tarafından şahsıma açılmış olan TAAHHÜDÜ İHLAL DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİNE karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.12/01/2012…

İtiraz Eden: Kemal ....

25/01/2012

SONUÇ:TAAHHÜDÜ İHLAL DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİNE KARAR VERİLMİŞTİR.

esn dedi ki...

arkadaşlar 3.yargı paketinde icra tahhütleri için bişey varmı bilgisi olan lütfen cevap yazsın

ZOLA dedi ki...

Sevgili Levent Kardeşim;
Annenizin iyi olduğunu şimdi öğrenmiş bulunuyorum.Annenize geçmiş olsun der,bir an önce sağlıklarına kavuşmasını yüce Allah'tan niyaz ederim.

Beyaz Güvercin dedi ki...

YARIN BÜYÜK GÜN ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN HEPİMİZİN..

DEVRİM GÜLER dedi ki...

arkadaşım şu anda yok ama bakalım zaman ne gösterecek az daha sabır

ZOLA dedi ki...

Asi kardeşim yarın saat 15:00 açılış :))))

DEVRİM GÜLER dedi ki...

arkadaşım yok biliyorum işallah oda olur ama yok heralde

ERCANERGUL76 dedi ki...

15 te başlayacak bir düzelme...
saygılarımla

Hurriyetim dedi ki...

sayın admin yazılarım sansürlenerek ayrıcalık yapılmıştır buda beni üzmüştür yazılarımda küfür hakaret yok madem yayınlamıyacaksınız bunu belirtiniz biz burada yaz bilmek adına kafelere gidip geliyoruz büyük zorluklara göğüs geriyoruz sizde yayınlamayıp bazı kendini bilmez pravakatörlere ve alacaklılara maalesef okuduğum kadarıyla ayrıcalık tanıyorsunuz bu davranışınız beni üzmüştür bundan sonrada yazmıyorum sizide yormuş olmıyacam iyigeceler

Fth_gurbuz dedi ki...

gercekten net bir cevap alamiyoruz icra taahhutleri icin,cok tedirginim

ZOLA dedi ki...

14 saat 25 dakika

heyyou dedi ki...

avrupaya profesyonel temizlik malzemeleri (restaurant, otel vb kalemlerde) satılabileceğini düşünüyorum. Dolaylı yollardan işin içindeyim ilgilenen veya fikri olan arkadaşlar abiler varsa kontak kurmayı isterim. Saygılar...

asi dedi ki...

yazı yanlış oldu özür 15 olcana 13 oldu

heyyou dedi ki...

Levent abi geçmiş olsun...

heyyou dedi ki...

Ya borcumuzu ödüycez hellalleşcezde burda yıllarca çalışan didişen kahramanlara borcumuzu nasıl ödüycez:))

esn dedi ki...

nerden net bir bilgi alacaz çok şaşırdım

Businesclub dedi ki...

yarın bizim günümüz yarınlar sizin gününnüz olacak inşallah arkadaşlar....benim yakınım çekten dolayı içeride yatmakta her cuma günü ziyaretine gidiyorum,,allahın izniyle bu hafta cuma günü özgürlügüne kavuşacak ve onu ilk olarak kebap yemeye götürecegim;);)İNŞALLAHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Abdullah dedi ki...

parasi olan arkadaslar tarimla ilgili dusuncesi olan varmi yabanci ulkede sulutarim bu iste ben tecrubeliyim ornegin pirinc yetistiriciligi guzel ve karli bi is araziler ucuz bungaristada

asi dedi ki...

EN SONUNDA ANKARA BELEDİYELERİNİ ARADIM SÜREKLİ RAHATSIZ ETTİM AMAN KARDEŞ YOLARA TUZ SERPİN KAR BASTIRACAK DİYE NAPİM ARTIK

Businesclub dedi ki...

İNSAN KENDİ BAŞINA GELMEYİNCE OLAYLARI ANLAYAMIYOR ARKADAŞLAR AMA 6 AYDIRLI YAKINIM İÇERİDE YATIYOR VE YAŞADIGIMIZ BU OLAYLAR GERÇEKTEN ÇOK ZOR BEN VE AİLEM HER GECE YATAGIMIZDA YATIYORUZ FAKAT O İNSAN NAPIYOR DİYE HEP İÇİMİZ BURUKTU.BU SAYEDE BU SİTE İLE TANIŞTIM VE İNANINKİ BÜTÜN YORUMLARI OKUDUM HERKEZİN BİR HİKAYESİ VARDI VE HER OKUDUGUM HİKAYE SONRASINDA KENDİMİ DÜŞÜNDÜM..BENDE TİCARET İLE UGRAŞIYORUM VE YARININ NE OLACAGINI BİLMİYORUM FAKAT ŞUNU GÖRDÜM BU SİTEDE DAYANIŞMAYI BİRLİK VE BERABERLİGİ GÖRDÜM BU SİTEDE EMEGİ OLAN BU SİTEYİ ÖNEMSİYEN VE BİRLİK BERABERLİK KURAN TÜM ARKADAŞLARA SESLENİYORUM HEPİNİZDEN,,,HEPİMİZDEN ALLAH BİNLERCE KEZ RAZI OLSUN YÜCE ALLAHIM HEPİMİZİN YANINDA OLSUN HEPİMİZE BORCUMUZU ÖDEMEYİ NASİP ETSİNNNNN...

ERCANERGUL76 dedi ki...

tüm DOSTLARIMA İYİ GECELER...
SAATLER KALDI ÖZGÜRLÜĞÜMÜZE...
BİZLER BİRER İŞADAMI,ESNAF,TÜCCAR OLARAK TÜM BORÇLARIMIZI SON KURUŞUNA KADAR ÖDEYECEĞİMİZE SÖZ VERİYORUZ...
AMA ÖZGÜR OLDUĞUMUZU BİLİRSEK...
SAYGILARIMLA (BU BENİM GÖRÜŞÜM AMA BİLİYORUM Kİ BENİMLE HEM FİKİR DOSTLARIM İYİ YÜREKLİ ESNAFIM,TİCARET ERBABIM)...

dürüst dedi ki...

niyaz................niyaz... Bugün 09:22 PM

GÜNDEM BELLİ OLMUŞ BU GÜN GENE 3 ÇEKMİ 5 ÇEKMİ.......................................

BUNUN BÖYLE OLACAĞINI DÜŞÜNEN VARSA ARAMIZDA.......................................

ALGILAMA MAĞDURLARI COM..... A BİR UĞRASINLAR ........................................

ORADA BİR ÇOK ARKADAŞI O NU BEKLİYOR OLACAK..........................................HA BU ARADA ALGILAMA COM. UN GÜNDEMİDE DE............................................

YUMURTA MI TAVUKTAN ÇIKAR ......TAVUKMU YUMURTADAN TARTIŞILIYOR

SAYGILARIMLA..............................

Bu mesaja koptummm..:))) Görmeyenler varsa tekrar paylaşmak istedim :)))

our_faces dedi ki...

Şükürler olsun ki anneniz başarılı bir ameliyat geçirmiş Sn.Basketçi,İnşaallah süratli bir şekilde sağlığına kavuşur.
Aile herşeydir gerisi teferruat...

our_faces dedi ki...

Bizlet birer bisiklet gibiyiz,durursak düşeriz...

Beyaz Güvercin dedi ki...

BU GECE UYKU GİRMİYOR GÖZÜME...SABAHLIYCAM GALİBA...

OZERDEM2 dedi ki...

SELAMLAR
BEN AMERIKA'DA YASIYORUM . BABAMIN FIRMASINDAN DOLAYI CEKLERI VAR O ANLAMDA BEN DE SITENIN SIKI BIR TAKIPCISIYIM .
BENIM BIR FIKRIM VAR . BEN BURDA KENDI SIRKETIMI ISLETMEKTEYIM> BU CEKLER HAPIS KALKTIKTAN SONRA MADEM HERKES BURDA HERKES BIN TL KOYSUN (KAC KISI OLDUGUNU BILMIYORUM BU SITEDE AMA EMINIM KI COKTUR) . BIR SIRKET KURULSUN, YA DA BIR FON OLUSTURULSUN LEVENT ABI BASKANLIGINDA , TURKIYE DEN MALLARI GETIRIP SATALIM . 500 KISI BIN TL KOYSA COK CIDDI ISLER YAPILABILIR . YAGMASA DA DAMLAR DIYORUM BEN. BENCE CEK MAGDURLARI DIYE SIRKET KURULSUN YA DA HERKES PARAYI LEVENT ABIYE GONDERSIN GIBI... BEN AMERIKA'DA SATABILIRIM BU MALLARI EMIN OLUN KI PARA BIR SENEDE 2 YE KATLAR MINIMUM. HATTA OYLE ISLER VAR KI BAZEN 10 A BILE KATLADIGI OLUYOR AMA O SANS BIRAZ DA KONJOKTURE BAGLI...
HEP HAPIS KONUSMAYIP BENCE ARTIK BUNU KONUSMAKTA FAYDA VAR DIYORUM.... LEVENT ABI'YE DE GECMIS OLSUN... HERKESE SELAM

dürüst dedi ki...

Ne yapsak , ne desek..Tevekkül ettik bekliyoruz..Hakkımızda hayırlısı inşallah..Bu gece dua gecesi , bunca mazlumun özellikle cezaevindekilerin hevesleri kursağında kalmasın RABBİM.. Hepimiz için milat olacak bir güne girdik..

Hepinize hayırlı geceler...

asi dedi ki...

kaldı 12 saat 15dk

413 dedi ki...

Allahim,
son uykusuz gece olsun...

Alpin dedi ki...

31 OCAK 2012 YENİ ÇEK YASASININ KABULÜ

asi dedi ki...

SİTEMİZ 24 SAAT GÖZETİM ALTINDADIR

adaletisteriz dedi ki...

KİMSE YOKMU ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇILARI,

3-5 NÖBETÇİLERİ NERDE ?

NÖBETÇİ AMİRİ UYUYORMU ?

asi dedi ki...

KALDI 11 SAAT

Smkrt dedi ki...

YA ALLAH.:))) BÜGÜN DUALARIMIZ GENEL KURULDA..
ALLAHIN İZNİYLE BU İŞ BİTECEK.HERKEZ İŞİNE GÜCÜNE BAKACAK....

asi dedi ki...

KALDI 8SAAT

tammağdur dedi ki...

allah ın izniyle saat 15 te bu iş bitecek
önce özgürlük

mttanıt dedi ki...

arkadaşlar bu sonradan ilave "kabahatler kanunu maddesi" tam anlayamadım.bilgisi olan varmı.Biraz tedirgin oldum doğrusu.Orada kabahatin tüzel kişi temsilcisinin dolandırıcılık suçu işlediğine yönelik suçlarda 2.000-2.000.0000.-TL arası idari para cezası vereceği yazıyor.Bizim durumumuzda Savcı direk ceza verebiliyor.Kabahatler kanunundada bizim durumumuzun tek girebileceği suç bu bendde.Adli para cezası hesabı idari para cezası olarak kesilirse devlete düny borçlanacağız gibi bir tedirginliğim var.Bilgisi olan,yorum yapacak varmı..

asi dedi ki...

KALDI 8SAAT

karlıdağ dedi ki...

Herkese günaydın arkadaşlar inşallah özgürlüğe son 8 saat.Sayın Asi yakalanmadık tedbire devam :))
NOT: Sayın Admin saat olayı neden hala düzelmemiş 24 saat üzerinden olsada bilsek gece kim hangi saatte.

ersen tekirdağ dedi ki...

GÜNAYDIN Tüm dostlar az kaldı özgürlüğe saniye saniye yaklaşıyoruz kötü düşünmek yok pozitif enerjimizi yayalım ve bugün YAŞASIN ÖZGÜRLÜK diyelim

memsah dedi ki...

İcra iflas kanununda bazı ciddi değişiklikler olacak.Fakat oylanırmı geçermi geçmezmi nasıl olur tam bilemiyorum.Bu durum benide yakından ilgilendiriyor. Evlerim gitti krizde ama daha kötüsü ise şu anki kanun a göre oturduğum evde gitti çoluk çocuk açıkta kaldı. Yeni kanuna göre kurtarma yada tazminat talebi hakkım doğacak gibi.Ayrıca taahhüt ihlalimde var dört gözle bekliyorum bende. Ama hükümet kayış attırmazsa 3. yargı paketi icra iflas kanununda ciddi düzenlemeler içeriyor.

asi dedi ki...

YENİ VE MUTLUK GETİRECEK OLAN BUGÜN .......HERKEZE GÜNAYDIN .....BİZİM 2012.MİZ BUGÜN OLACAK ALLAHIN İZNİYLE

Taspinar72 dedi ki...

GÜNÜNÜZ AYDINLIK OLSUN ARKADAŞLARIM .... ALLAHIM YARDIMCIMIZ OLSUN...

asi dedi ki...

BUGÜN BENDİM ABİ BURDAYIM KAHVALTI YAPIYORDUM

Aydın ÖZÇELİK dedi ki...

Bir aydan beri don lastiği gibi uzayam bu çek kanunu inşallah bugün son buluyor, tarih vere vere adımız yabancı çobanı çıktı, ama son bir tarih vereyim 31/01/2012

asi dedi ki...

HAYDİ SABAH OLDU ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇILARI

Umut_35 dedi ki...

Günaydın,Allah yardımcımız olsun

Asperaldo dedi ki...

arkadaşlar kaç madde toplam bu kanun değişikliği? her madde 2 saat sürdüğüne göre,bugün yetişir mi acaba genel oylamaya?

Cek_magduru_34 dedi ki...

GÜNAYDIN DEĞERLİ ARKADAŞLARIM TÜRKİYEDE YENİ BİR SAYFA AÇILIYOR BU GÜN YAŞAMIN VE İNSANLIĞIN TEMELİ ÖZGÜRLÜK TOHUMU EKİLİYOR BU YASAYLA TEKRAR YILLAR ÖNCE BAŞLADIĞIMIZ YERDEN BAŞLAYACAĞIZ TEK FARKIMIZ PROFOSYENELİZ ARTIK ALLAHTAN BAŞKASI BİZİ YOLUMUZDAN DÖNDÜREMEZ ACEMİ DEĞİLİZ TİCARETİN KİTABINI YAZACAK KONUMDAYIZ DÜRÜST VE SAĞLIKLI YAŞAMAK SEVDİKLERİMİZE KAVUŞMAK DİLEĞİYLE KAZAMIZ GEÇMİŞ OLSUN .

kemal dedi ki...

günaydın arkadaşlar gününz aydın olsun
inşallah onurlu mücadlemiz bugün başarıyla sonuçlanacak yalnız tahadüttü ihlalden mağdur olan arkadaşlarada desteğimizi sürdürmeye devam edelim

Yayıncı dedi ki...

Hadi bakalım, herkese kolay gelsin, özellikle meclistekilere. :)))

Barışçı-Mersin dedi ki...

HAKLI DAVAMIZIN HAKLI OLAN ARKADAŞLARIHEPİNİZE GÜNAYDIN.

BUGÜN; HAKLI DAVAMIZ ANLAMINDA ÖNEMLİ BİR GÜNDEYİZ. BUGÜN; TBMM'DEYİZ.

İNŞALLAH, BU HAFTA HAKLI DAVAMIZDA HAYIRLARA VESİLE OLACAK SONUÇLAR ALINACAKTIR.

LİMANDA BULUNAN NUHUN GEMİSİ ARTIK İSKELEYE YANAŞMIŞTIR. TAHLİYE İŞLEMLERİNİN BAŞLAMASI İÇİN, SON BİR KAÇ İŞLEMİ BEKLEMEKTESİNİZ.

GERÇİ KARAYA ÇIKTIĞINIZDA, DAHA BİR ÇOK SORUNUNUZ OLDUĞUNU GÖRECEK VE O SORUNLARA KARŞI MÜCADELE EDECEKSİNİZ AMA, HER ŞEYDEN EVVEL ÖZGÜRSÜNÜZ VE ÖZLEMLE BEKLEDİĞİNİZ SEVDİKLERİNİZE ARTIK SARILABİLECEKSİNİZ.

KARAYA ÇIKTIĞINIZDA, AYLAR VE HATTA YILLAR SONRA SİZLERE ÖZGÜRLÜKLERİNİZİ VEREN YETKİLİLERE TEŞEKKÜR ETMEYİ İHMAL ETMEYİN VE O YÜCELER YÜCESİNE BİNLERCE KEZ ŞÜKÜRLER EDEREK.

Bu güne kadar, haklı davamızda tüm emeği geçenlere ve tüm katılımcılara, haklı davamızda duyarlılık gösteren tüm Sayın Yöneticilerimize, ayrıca; son bir kaç gündür onlarca telefon açıp bana teşekkür ve saygılarını ileten arkadaşlarıma, saygı; sevgi ve hürmetlerimi ileterek, haklı davamızda; karınca kadarınca çekmiş olduğum tüm emekleri, arkadaşlarıma helal ediyorum. Haklı davamızda bana emekleri geçmiş olan tüm arkadaşlarımda, bana emeklerini helal etsinler diyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun.
İçinizden Biri Dava Arkadaşınız.
Barışçı-Mersin.

asi dedi ki...

ARKADAŞLAR HOŞGELDİNİZ GÜNEYDIN

Sertac Akalin dedi ki...

Tamamen yanlı ve anlattıkları gerçeğe dayanmayan mehmet karausta maşası olduğu grupların emriyle o kanal bu kanal geziyor

Cemal-elisa dedi ki...

slm yorumunuzu çok beğendim biranönce ceza evinde çıkar geri işinizi kurar devlete vergi öder insanlara işverisiniz sizler gibi tucara ihtiyaç var içerde kalarak borç ödenmez çalışarak urterek borç ödenir vergi verilir devlet bunu biliyor allaha yardimcınız olsun slm kimse borcunu ödesesin demiyorum her çeki dönen dolandırıcı değil namusuz olan çek veya zeksizde borcunu ödemez insanlar ve tucar çek yazmak için degil tucar hasiyeti için ve onuru için yaşar onoru ve hasiyeti yoksa zaten gider terust olur hepinize geçmiş olsun

nur dedi ki...

slm arkadaşlar icra tasarısıda bugun mejlistemı bılen varmı nolur soyleyın

NAKIŞÇI dedi ki...

İKİ ŞEYE HAKKIM VAR; ÖZGÜRLÜK VE ÖLÜM. BİRİNE SAHİP OLAMAZSAM ÖTEKİNİ İSTERİM. ÇÜNKÜ KİMSE BENİ CANLI TUTSAK EDEMEZ.
CHE

Barışçı-Mersin dedi ki...

Haklı davamızın haklı olan arkadaşları; çok sıkmadan, Sayın Milletvekillerimize, Bakanlarımıza, Grup Başkanvekillerimize; teşekkür anlamında, mesajlar çeksek, mailler ve fakslar göndersek iyi olur düşüncesindeyim. Ben şahsen birazdan maillerimi gönderip, hiç değilse bir miktarda faks çekeceğim. Bilgilerinize ve saygılarımla.

Aleyna dedi ki...

günaydın herkese bugün gündemde çek konusu gözükmüyor , bi kere gündeme geldiği için tekrar yazılmaz mı yani kesin görüşülecek mi bugün bilgisi olan?

Barışçı-Mersin dedi ki...

Yorumunuzu buraya yazın.Sayın Milletvekilim.

Günlerdir, aylardır ve hatta yıllardır sizleri, faks, mektup, mail ve telefonlarla değerli vakitlerinizi alarak

sizleri rahatsız ettik.
Tek amacımız vardı:
Bir dönemin şerefli esnafları olarak

“BİZLER SUÇLU DEĞİLİZ ,SADECE BORÇLUYUZ”

“BORÇ HAPİSDE ÖDENMEZ”

“HİÇBİR KİMSE SADECE AKDİ ANTLAŞMADAN DOĞAN BORCUNDAN DOLAYI ÖZGÜRLÜĞÜNDEN ALIKONAMAZ” gerçeğini siz değerli büyüklerimize ve kanun yapıcılara anlatmaktı.

Sizler bu konuda gereken duyarlılığı gösterdiniz ve şu anda cezaevlerinde umutla bekleyen 10.000 den fazla çek hükümlüsü arkadaşımızın,
Yurt dışında kaçak yaşam sürdürülerek elinde pasaportu ile bekleyen,
Yurt içinde kaçak yaşayarak bir anlamda esaret hayatına benzer bir yaşam sürdüren arkadaşlarımıza özgürlüğün kapısını araladınız.
Biliyoruz ki sizler geleneksel aile yapısını ve insani duyguları ön planda tutan ,aile bireylerinin bir araya gelmesine vesile olan bu önemli karara gereken onayı vereceksiniz.
Bu hafta Meclis çatısı altında vereceğiniz karar bu kapıyı biraz daha aralayacak ve önümüzdeki sürecin hızlanmasına imkan tanıyacaktır.
Şu anda bir yüzlerce çocuk,eş heyecanla babalarının ,eşlerinin yolunu gözlüyor.
Sizlerin bu konudaki hassasiyetinden emin olarak bizleri tekrar hayata ve işlerimizin başına dönmemize vesile olduğunuz için siz değerli büyüklerimize ailelerimiz adına teşekkür eder,şükranlarımızı iletiriz.

Saygılarımla

Petinos72 dedi ki...

abicim sonsuz teşekkürler ediyorum kendi adıma sana ,ALLAH seni cennetine koysun dilerim sagol varol eksik olma

Aa dedi ki...

Kardeş 1,000 Tl büyük para değil elbette ama,bizim bir kulağımızın arkası dahi kalmadı.Böyle teklifler için diretk Levent beye iş teklifleri için başvurunuz zaten böyle bir çalışma var,ama biraz mantıklı olsun teklifler.

A_KILLANAN ADAM (Aa ben)

Caman dedi ki...

sky360 program dün akşam çok aydınlatıcı ve yol gösterici olmuştur çok beğeniyle izledim.bundan sonra kimse devlete ve devletin polisi ne olsa benim yerime koşturuyor yok kimden çek alacağın varsa kendin koştur.

Barışçı-Mersin dedi ki...

Sayın; Başbakanım, Bakanlarım, Milletvekillerim. Günlerdir, aylardır ve hatta yıllardır sizleri, fakslarımızla, mesajlarımızla, mektuplarımızla, maillerimizle ve telefonlarımızla rahatsız edip durduk. Bizler büyük çoğunluğumuz; esnaf olan, ticaretle uğraşan, Devletimize vergi veren, yanlarındaki kişilere işveren durumunda iken, muhtelif sebeplerden ve ekonomik krizlerden dolayı, ceza evine giren ve girme aşamasında olan insanlarız. Unutmayalım ki; bizler borçlarımızı ödemek için uğraşırken bu durumlara düştük. Bizler aynı zamanda da alacaklıyız ve alacaklarımızı tahsil edemediğimizden bu durumdayız. Şimdilerde ise; başarısızsan suçlusun konumundayız. Bizler; özellikle, son üç yıldır; haklı olduğumuzu bildiğimiz ve inandığımız mücadele ve davamızda, yasal yollar çerçevesinde; TBMM, YARGITAY, HSYK, BAROLAR, ADALET BAKANLIĞI, ADALET KOMİSYONU, ODALAR ,GAZETELER, RADYOLAR VE TV nezdinde birçok ziyaretlerde bulunduk. Zannederiz ki; binlerce dilekçeyi ve dosyaları ilgili yerlere gönderdik. Ayrıca; yasal izinler alınarak üç kez, Ankara; Abdi İpekçi Parkı toplantılarını ve başkaca toplantıları yaparak, ilgili yerlere sesimizi duyurmaya çalıştık.Sayın; Başbakanım, Bakanlarım, Milletvekillerim. Bizim durumumuzda olan; binlerce insan mağdur durumdadır. T.B.M.M.’de bulunan Sayın; Başbakanımız, Bakanlarımız ve Milletvekillerimiz, bu durumlarımıza bir çare bulmalıdırlar diye düşünmekteyim. Bilineceği üzere; çek cezaları yüzünden şimdiye kadar bir çok iş adamı intihar etmiştir. Çek cezalarından dolayı hapis cezasının kaldırılması için daha kaç kişinin intihar etmesi gerekmektedir? Allah’ın izni ve sizlerin katkılarıyla; umuyor ve diliyorum ki, artık; karşılıksız çekten dolayı verilen APC ve hapis cezası tamamen kaldırılmış olur. Neden denetimli serbestlik veya erteleme, neden olmasın neden? Kaldı ki; cezaevine gönderdiğimiz insan nasıl borcunu ödeyebilir ki? Üstelik Devletimiz bizleri cezaevlerinde tutarken de, ayrıca bir harcama yapmak durumunda değimlidir? Bizler; haklı olduğumuz davamızda, gerçekten vicdanlara sesleniyoruz vicdanlara. Bilmem ki; başkaca ne demeliyiz. Umuyor ve diliyoruz ki; güçlünün yanında değil, haklı ve mazlum olanın yanında yer alacak ve onların gönlünü kazanmış olacaksınınız. Allah aşkına; tüm akıl ve vicdanınızla düşünün. Gerçekten; bizler haksız isek ve bizleri haksız olarak görüyorsanız, T.B.M.M.’nin vereceği karara razıyız. Umuyor ve diliyoruz ki; vereceğiniz kararda adil ve adaletli olursunuz. Zaten birçoğumuz; işimizi, ekonomik gücümüzü, maddi ve manevi birçok değerlerimizi yitirmiş insanlarız. Hiç değilse bundan böyle; sadece ve sadece özgürlüklerimizi verin bizlere. En azından; geçmişe dönük olarak, bir kereye mahsus adli para cezalarına af verilmeli. Allah’ın izni ile Adalet Bakanlığımızca hazırlanmış olan yeni yasa taslağı, bir an evvel TBMM’den geçerde, binlerce insan cezaevlerinden kurtulup, ailelerine ve çocuklarına kavuşurlar. Kavuşurlarda, çalışabilip; borçlarını öderler. Bizlerle ilgilendiğiniz için, seslerimizi duyduğunuz için, yıllardır kanayan bir yarayı görüp tedavi edeceğiniz için, çok sağ olun. Binlerce kişi adına diyoruz ki, Allah sizlerden binlerce razı olsun. Sayın; Başbakanımıza, Bakanlarımıza ve Milletvekillerimize, en derin hürmet ve saygılarımızla.

Mfteknikk dedi ki...

Herkese günaydın.
Bugünün altını çizelim.

ÖZGÜRLÜK GÜNÜ!!!!!

DERİNN dedi ki...

HERKESE GÜNAYDINN.İNŞALLAH HERŞEY GÖNLÜMÜZCE OLUR.

asi dedi ki...

YENİ GİREN VE BİLMEYEN ARKADAŞLAR GEÇEN PERŞEMBE GÜNÜ TBMM ÇEK YASASININ GÜNDEME ALINMASIYLA ZAMAN YETMEDİGİNDEN İLK ÜÇ MADDESİ KABUL OLARAK VE DEVAMI BUGÜN SAAT 15 TBMM DEVAM EDECEKTİR SAAT SONRA TBMM TRT3TEN VE NETTEN CANLI OLARAK TAKİP EDİLECEKTİR

Mancester84 dedi ki...

gerçekten bu ikisi arasında gidip gelmekteyim taahhüt ihlalinden içeride olan kişilerde ümitlendiler inşallah onlara da çare bulurlar .

seker765 dedi ki...

bence birkkereye mahsus apc nin kaldırılması cümlesi çıkartılmalıdır.mücadelemiz bundan sonrası içinde olmalıdır.zaten 3. madde de bu iş neticelenmiştir..

saygılar...

seker765

Mancester84 dedi ki...

ali dede adamların alacakları zaten dosyalar da ana parayı sollamış .haczini yapmış birde canımızı istiyorlar .ben de çok ödemeler yaptım ama avukata düşen dosya neden se kapanamıyor

asi dedi ki...

SİTE YAZILARI NORMALE DÖNECEKTİR İLERLEYEN SAATTE ARKADAŞLAR LÜTFEN YAZILARI YAZARKEN SİTE YÖNETİMİNİ ZOR DURUMDA BIRAKMADAN YAZALIM

Mancester84 dedi ki...

ömer gören doğruyu söylemiş mail adresi varsa verirmisiniz .eşimi yakalamaya gelen polis de aynı şeyi söylemişti .

Aliye_ahiskali dedi ki...

Bi-ismillah son güne geldik.
bi-iznillah kurtulacağız. Mübarek olsun aziz dostlar.

Mancester84 dedi ki...

sayın asi allah için şu taahhüt hapisliğini de konuşalım

KAYIP YILLAR dedi ki...

GÜNAYDIN ARKADAŞLAR
ALLAH IN İZNİYLE BUGÜN BAYRAMI OLACAK BÜTÜN MAĞDURLARIN

S Tan_80 dedi ki...

GÜNÜMÜZ AYDIN OLSUN ABİLERİM ARKADAŞLARIM..ÇOK GÜZEL YAZMIŞSIN BARIŞÇI ABİ ELİNE SAĞLIK..BİZLER BORÇ ÖDEMEK ÜRETMEK İSTİHDAM ETMEK İÇİN ÇIRPINAN İNSANLARIZ.BU GÜZEL İNSANLARIN BULUNDUĞU SİTEDEN BU GÜÇ DOĞACAK VE AYDINLIK DOLU GÜZEL GÜNLERİ GÖRECEĞİZ İNŞALLAH..GÜNÜMÜZ HAYIRLI OLSUN İNŞAALLAH..

cherry dedi ki...

herkese günaydın, gündemde bir değişiklik yok dimi? çek yasası bugün meclis gündeminde yani?

DADAŞ dedi ki...

dün gece başbakanın ulusa seslenişinde yargı paketini konuştu bu iş bitmiş bence içiniz rahat olsun arkadaşlar...dua edelim yeniden ticaret alanında nasıl para kazanırız onun planlarını yapmaya çalışalım bence...

Barışçı-Mersin dedi ki...

Elbetteki değerli arkadaşım. Ben bu yazımı örnek olması bakımından gönderiyorum, gereğinde değişiklik yapılabilir veya başkaca yazı örnekleride verebilirsiniz. Benim yazım elbetteki kanun değildir. İlginiz için çok sağ olun saygılarımla.

Murat akın dedi ki...

ÇOK DEĞERLİ ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇILARI;

BUGÜN MADDELERİN (7 MADDE) TAMAMI BİTTİĞİNDE,

TÜM PAKET İÇİN ŞU SESİ DUYACAĞIZ...


ÖZGÜRLÜĞÜ KABUL EDENLER,

ETMEYENLER;


KABUL EDİLMİŞTİR......

YARIN C.BAŞKANIMIZ OLMADIĞINDAN VEKİLİ İMZALAYACAKTIR VE AYNI GÜN RESMİ GAZETEDE YAYINLANMA İHTİMALİ YÜKSEKTİR.

ŞU SAATTEN SONRA DUALARIMIZI EKSİK ETMEDEN,SABIRLA

OLGUNLUKLA,SATAŞMADAN,

SESSİZ SEDASIZ BEKLEMELİYİZ.


BU UĞURDA EMEĞİ GEÇEN NE KADAR DAVADAŞIM VE DAVA DIŞINDA BİZLERİ DESTEKLEYEN İNSAN VARSA

HEPSİNDEN ALLAH RAZI OLSUN...

asi dedi ki...

BUGÜN 15TEN NETTE OLMİCAK ARKADAŞLAR TAKİP EDEMEYENLER BİLGİ İSTERSENİZ TEL YAZIN BİLGİ ULAŞTIRIRIZ

NAKIŞÇI dedi ki...

CNN CİLVE YAPTI

NAKIŞÇI dedi ki...

CEK TASARISI HAFTAYA KALDI ...
BUGÜN İÇ TÜZÜK GÖRÜŞÜLECEK...
CNN HABER

Ahmetedua dedi ki...

ev haczi işi ne oldu bilen var mı acaba

cherry dedi ki...

meclis gündeminde çek yasası geçmedi hiç haberlerde, nerden nasıl öğrenicez ya bugün devam edilmezse maddelere, bilgisi olan var mı bu konuda ??

KADA dedi ki...

iyi günler diliyorum

mttanıt dedi ki...

Arkadaşlar;şimdi kutlama mesajlarını bırakalım ve neler oluyor diye bakalım.Şimdi CNN de söylediler çek kanunu görüşmeleri haftaya sarkmış..İç tüzükle ilgili bir düzenleme görüşülecekmiş.

Ayrıca sabahta yazdım ama Admin pembe yazılar dışındakileri yayınlamıyor heralde aşağıda yineliyorum..konuyla ilgisi ve bilgisi olan varmı...

arkadaşlar bu sonradan ilave "kabahatler kanunu maddesi" tam anlayamadım.bilgisi olan varmı.Biraz tedirgin oldum doğrusu.Orada kabahatin tüzel kişi temsilcisinin dolandırıcılık suçu işlediğine yönelik suçlarda 2.000-2.000.0000.-TL arası idari para cezası vereceği yazıyor.Bizim durumumuzda Savcı direk ceza verebiliyor.Kabahatler kanunundada bizim durumumuzun tek girebileceği suç bu bendde.Adli para cezası hesabı idari para cezası olarak kesilirse devlete düny borçlanacağız gibi bir tedirginliğim var.Bilgisi olan,yorum yapacak varmı..

asii_efee dedi ki...

gunaydın arkadaşlar allah yolumuzu açık etsın herkesın gonlune göre versın

NAKIŞÇI dedi ki...

bugün salı sallanacak galiba

yasam dedi ki...

Herkese günaydın.umarımki bugün hepimiz için çok mutlu bir gün olur.Umutlar var oldukça yaşar insan..

freesoldier33 dedi ki...

herkese hayırlı sabahlar...

kavkas07 dedi ki...

herkeseze günaydın arkadaşlar allah yolumuzu açık etsin bugün hepimizin dogum günü olaçak

niyaz................niyaz... dedi ki...

BU GÜN MECLİS MARATONU BAŞLIYOR REYTİG REKORLARI KIRILACAK GENE

BENCE SİTEMİZİN REKLAMINI VERELİM DUYMAYAN KALMASIN


ÇEK MAĞDURLARI............

TÜRKİYENİN EN GÜÇLÜ SİTEİSİ.............ÇEK MAĞDURLARI...............

BİRLİK BERABERLİK TE SON NOKTA................... ÇEK MAĞDURLARI.............

GERÇEK MAĞDURLARI........YALNIZ DEĞİLSİNİZ..............ÇEK MAĞDURLARI


BİZLER TÜRKİYENİN SİSTEM VE KRİZ MAĞDURLARIYIZ

BİZE KATILIN : SESSİZ ÇOĞUĞUNLUĞUN HAKLI SESİ OLUN

ÇEK MAĞDURLARI. COM............. HER İŞ ADAMINA LAZIM OLABİLİR...............


İDARE EDİN SABAH SABAH BU KADAR OLUYOR........................(((((((:

Mancester84 dedi ki...

sayın sertac nereyi gezerlerse gezsinler ONLAR DA BİLİYORKİ HAPİSTE BORÇ ÖDENMEZ HATTA ÖDEYEBİLME GÜCÜN BİLE KAYBOLUYOR .BENİM EŞİM İCRA TAAHHÜTÜNDEN 60 GÜN YATTI ORADAKİ GASPCILAR,KATİLLERLE AYNI KOĞUŞTA İDİ .EŞİM 25 YILLIK İŞVERENDİ AYRICA 2 ÜNİVERSİTE BİTİRMİŞ .HAPİSHANE DE SAYIM YAPILIRKEN OKUMA YAZMA BİLMEYENLERE CAHİL DEDİRTİYORLARMIŞ .ESRAR SATAN KİŞİ EŞİME ŞÖYLE DEMİŞ .(ABİ BEN OKUYAMADIM BABAM İFLAS ETMİŞTİ .HAPİSHANEYE DÜŞTÜ ,BEN ANAMA BACIMA BAKMAK İÇİNN HER YOLU DENEDİM AMA PARA KAZANAMADIM ,SONUNDA OKULA DA GİDEMEDİM .BÖYLE CAHİL KADIM HAPİSE GİRİP ÇIKIYORUM .SONRA DA ARTIK OKUMADIM DİYE ÜZÜLMEM ÇÜNKÜ SEN 2 ÜNİVERSİTE BİTİRMİŞSİN AYNI KOĞUŞTA YATIYORSUN SENİNLE BENİM ARAMDA NE FARK VAR )DEMİŞ .ANLATABİLDİM Mİ ARKADAŞLAR YILLARCA BİZ NE İÇİN ÇALIŞMIŞTIK ?

semih sağır dedi ki...

S.A HAYIRLI BİR GÜNLE BAŞLAYIP HAYIRLI HABERLERLE DEVAM EDİP HAYIRLI İŞLER KURUP ÖNCE AİLEMİZİ GEÇİNDİRİP SONRADA BORÇLARIMIZI ÖDEMEYİ NASİP ETSİN YÜCE RABBİM İNŞALLAH GÜZEL MUTLU GÜNLERDE DE BİR ARAYA GELMEYİ DE NASİP EDER İNŞALLAH.

Mancester84 dedi ki...

KURBAN OLAYIM YORUMLARIMIZ GÖZÜKSÜN VALLA DERDİMİ PAYLAŞMASAM SİZLERLE ŞU AN KABASAKAL MEARLIĞINDAYDIM

Mihri4028 dedi ki...

ARKADAŞLAR, CNNTURK İZLİYORUM VE ANKARA TEMSİLCİSİ (UMARIM DOGRU DEĞİLİR) GÜNDEME İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK GÖRÜŞMESİ DAHL EDİLDİĞİNİ, BU SEBEPLE YASA OYLAMASININ ÖNÜMÜZDEKİ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYA KALABİLCEGİNİ SÖYLEDİ.

asi dedi ki...

KOMUTANIM HOŞGELDİZ

Turkan1516 dedi ki...

cnn türk haber toplantısında çek kanunu ve haberal yasası olarak bilinen yeni ceza kanunu bu hafta iç tüzük konusulacagı için haftaya kaldığını söyledi.

Irem44can44 dedi ki...

ARKADASLAR HEPINIZE HAYIRLI VE MUTLU GUNLER İNŞALLAH bugun mecliste cekle ılgılı bısey varmı acaba

msfr dedi ki...

ben izliyor olacağım ve hemen burda paylaşacağım merak etmeyin bugun hak yerini bulacak

mttanıt dedi ki...

neden yazdıklarım yayınlanmıyor?neden endişelerimi belirten yazılarım yayınlanmıyor?bunları burada tartışmayacaksak-kabahatler kanunu- nerede konuşacağız.Neden CNN türk haberini aktardım engelleniyor?

NAKIŞÇI dedi ki...

allah aşkına akp vekillerini arayın

asi dedi ki...

ARKADAŞLAR BAZI KİŞİLER GENE İŞ BAŞINDA LÜTFEN OLUMSUZ TEK BİR YAZIYA CEVAP ATMAYALIM

magdur dedi ki...

arkadaslar bugun mecliste çekle ilgili birsey varmı var ise kacta baslıcak bılgısı olan lutfen yazssın

Esfet_ceyhan dedi ki...

arkadaşlar herkese hayırlı günler
inşallah bugün özgürlüğümüze kavuşacağız

Angelotsi dedi ki...

inşallah...

mttanıt dedi ki...

ısrarla yazım yayınlanmıyor..TV de çek kanunu haftaya ertelendi diyor.CNN Türk ten.Eğer bana ise yazdığın ben 7 yıldır kaçağım.Ajan değilim ama gerçekçiyim.
Ayrıca kabahatler kanunu ile sokuşturulan maddeyi ısrarla okumanı öneririm..

Cüneyt dedi ki...

Bugün TBMM Genel Kurul Gündemi
58 İNCİ BİRLEŞİM
31 OCAK 2012 SALI
SAAT: 15:00
KISIMLAR
GRUP ÖNERİSİ

1.- Genel Kurulun;
31 Ocak 2012 ile 7 Şubat 2012 Salı günkü birleşimlerinde 1 saat süre ile sözlü soruların görüşülmesini müteakip diğer denetim konularının görüşülmeyerek gündemin kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işler kısmında yer alan işlerin görüşülmesi, (Genel Kurulun 4/1/2012 tarihli 47 nci Birleşiminde kabul edilmiştir.)

DÖNEM:24 YASAMA YILI:2
58 İNCİ BİRLEŞİM
31 OCAK 2012 SALI
SAAT: 15:00
KISIMLAR
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
1.- (S. Sayısı: 137) Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ankara Milletvekili Sinan Aydın Aygün’ün; 5941 Sayılı Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün; 5941 Sayılı Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/538, 2/85, 2/119) (Dağıtma tarihi: 17.1.2012) (*)
(*) Görüşmeleri yarım kalan kanun tasarı ve tekliflerini gösterir.

http://www.tbmm.gov.tr/gundem/gundem.htm

cherry dedi ki...

evet ya şuraya olumsuz yorumlar yazmayın, kaç senedir bu günü bekliyoruz !!

Mancester84 dedi ki...

[Ö]lüm diye inlerken [,Z]eytin dalı uzattı devlet bana[,G]özlerimin yaşı kurumadan,[Ü]midim sararmadan,[R]esmi gazetede yayınlanmadan[,L]akin meclis tv açılmadan,[Ü]ç yıldır uyumadan ,[K]ararı bekliyorum

KelimelerTukenmeden dedi ki...

cezalar perşembe günü 3. madde ile kalktı sizin bu yazı cezaları geri istiyor eski bir yazımı bu ne gibi bir yarar bekleniyor bu isteklerden meclis cezayı kaldırdı güncelleme yapın yazılarınızda:)

cherry dedi ki...

teşekkür ederiz Cüneyt =)

Metin ÖRENLER (mestane) dedi ki...

HERKESE HAYIRLI GÜNLER DİLİYORUM.

NAKIŞÇI dedi ki...

ALLAH BU YALAN DOLAN HABER KANALLARININ BELASINI VERSİN

SEDAT26 dedi ki...

Sayın Murat Akın

2009 Aralık ta 5941 çıktıgında Cumhurbaşkanımız bir iskandinav ülkesindeydi, onay için gelmesini bekledik, vekaleten onaylanmadı, Bu sefer inşallah dediğiniz gibi olur da vekaleten onaylanır. Bilgilerinize..

Saygılarımla

Ermisdervis dedi ki...

sky tv de konuşanlar bu güne kadar konuşanların içinde en bilimsel en mantıklı konuşan insanlardı...hayret ediyorum bu tarz insanlardan,kanunlara bu kadar hakim olan kanunları bu kadar mantıklı yorumlayan insanlrdan siyasi partiler neden yararlanmamış? özellikle mhp liler bu tür insanlar bulup danışmamışlar...biz bile vhukuk eğitimi almadığımız halde çoğu siyasi den dha ilerideyiz umarım meclise eksiklerini tamamlamış olarak giderler...hala geç değil mhp lilere önerim akşamki sky proğramını izleyip öyle gitsinler.rezil oldular belki kendilerini affaettirirler...mükemmel insan yoktur.mükemmel insan hatasını en çabuk düzelten insandır...

Soul dedi ki...

slm.ben.ilk.defa.giriyorum.sitenize...

KAYIP YILLAR dedi ki...

ARKADAŞLAR ÇOK RİCA EDİCEM OLUMSUZ DÜŞÜNENLER VE OLUMSUZ BİŞEYLER YAZANLAR BU SİTEYE BIGÜN HİÇ BİRŞEY YAZMASIN
TÜM KALBİMİZLE MOTİVE ETMİŞKEN KENDİMİZİ VE BİRBİRİMİZİ MODUMUZU DÜŞÜRMEYİN
BEN POZİTİF DÜŞÜNCEYE İNANAN BİR KİŞ OLARAK BU KADAR EMEĞİ GEÇEN İNSANLARA BİR SAYGISIZLIK YAPILMASINI İSTEMİYORUM
RİCA EDİYORUM YAZMAYIN

Cigdem dedi ki...

GÜNAYDIN ARKADAŞLAR
HAYDİ HAYIRLISI....

develili dedi ki...

İÇ ANADOLUDAN KAYSERİ-DEVELİ DEN TÜM DOSTLARA ,KARDEŞLERE....SELAM OLSUN GÖNÜLDEN MUHABBETLE .......

izmir55 dedi ki...

SAAĞOLLL HOCAM....BİZE MORAL LAZIM...

Cekfobia dedi ki...

İnsaallah. Bugun acilarimizin son gunu olacak. Yuce Rabbimiz bizlere ozgur kalip borclarimizi odeme firsati verecek.ALLAH(cc) hukumetimizden razi olsun

Angelrose dedi ki...

dun baroyu aradım adlı ceza parasını yatırmana gerek yok dedıler hapıs cezası kalkmıs:D tsk ettım cuneyt bey ..

Yestbuyestbu dedi ki...

MHP grubu saat 11.00'de, AK Parti grubu saat 11.15'de, BDP grubu saat 12.50'de, CHP grubu ise saat 13.30'da toplanacak. AKPM Türk Grubu Başkanı Nursuna Memecan saat 14.00'de basın toplantısı yapacak. Saat 15.00'de toplanacak olan TBMM Genel Kurulunda, TBMM İçtüzüğünde değişiklik yapan teklif görüşülecek.

mttanıt dedi ki...

umarım siz haklısınızdır...

KAYIP YILLAR dedi ki...

?

Mstankara61 dedi ki...

TÜM ARKADAŞLARA SELAM VE DUALARIMLA....

"RABBİ YESSİR VELA TÜASSİR RABBİ TEMMİM BİLHAYR...."

EY RABBİM !...

KOLAYLAŞTIR....

ZORLAŞTIRMA....

HAYIRLISIYLA TAMAMINA ERDİR ....!

(AMİN.....)

mstankara61

Aydın ÖZÇELİK dedi ki...

GÜZEL BİR HİKAYE
Adamın biri her zaman yaptığı gibi saç ve sakal tıraşı olmak için berbere gitti. Onunla ilgilenen berberle güzel bir sohbete başladılar.
Değişik konular üzerinde konuştular. Birden Allah ile ilgili konu açıldı...
Berber: " Bak adamın, ben senin söylediğin gibi Allah'ın varlığına inanmıyorum."
Adam: " Peki neden böyle diyorsun "
Berber: " Bunu açıklamak çok kolay. Bunu görmek için dışarıya çıkmalısın. Lütfen bana söyler misin, eğer Allah var olsaydı, bu kadar çok sorunlu, sıkıntılı, hasta insan olur muydu, terk edilmiş çocuklar olur muydu Allah olsaydı, kimse acı çektirmez, birbirini üzmezdi. Allah olsaydı, bunların olmasına izin vereceğini sanmıyorum..."
Adam bir an durdu ve düşündü, ama gereksiz bir tartışmaya girmek istemediği için cevap vermedi. Berber işini bitirdikten sonra adam dışarıya çıktı. Tam o anda caddede uzun saçlı ve sakallı bir adam gördü. Adam bu kadar dağınık göründüğüne göre belli ki tıraş olmayalı uzun süre geçmişti. Adam berberin dükkanına geri döndü.
Adam: " Biliyor musun ne var, bence berber diye bir şey yok" Berber: " Bu nasıl olabilir ki Ben buradayım ve bir berberim."
Adam: " Hayır, yok. çünkü olsaydı, caddede yürüyen uzun saçlı ve sakallı adamlar olmazdı."
Berber: " Himmm... Berber diye bir şey var ama o insanlar bana gelmiyorsa, ben ne yapabilirim ki "
Adam: " Kesinlikle doğru! Püf noktası bu! Allah var, ve insanlar ona gitmiyorsa, bu gitmeyenlerin tercihi. İşte dünyada bu kadar çok acı ve keder olmasının nedeni!"
Bu yazıyı beğendiyseniz, sevdiklerinize anlatın... Allah'a inanmıyorsanız, boşverin gitsin...

Can c dedi ki...

Allâhümme innî eûzü bike minel hemmi vel hazeni ve eûzü bike minel aczi vel keseli. Ve eûzü bike minel cübni vel buhli. Ve eûzü bike min ğalebetid deyni ve gahrir ricâli."


Allah'ım! Üzüntü ve kederden sana sığınırım. Acziyetden ve tenbellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borç altına düşmekten ve düşmanların üstün gelmesinden sana sığınırım."

HAYIRLI HABERLER İNŞALLAH

Gulten_durak dedi ki...

slm bn 15 yaşındayım biz iki kardeşiz annemle babam kaçıyorlar1.5 senedir görmüyorum tahüdü ihlalden dolayı bizi amcamlar bakıyor bügün çekle ilgili konuşçaklarama tahüdle ilgili bir haber varmı neolur cevap yazın bnde icra iflas kanuna af çıkmasını çok istioyorum ihşalahçıkarda bende aileme kavuşurum allah kimseyi anne ve babasından ayırmasın ceza evlerine düşürmesin umarım beni burdan duyan olur

Ergin Emelcan dedi ki...

arkadaşlar zaman var şu mhp lilere bir mesaj çekip telefon edelim mhp milletvekillerinle görüşelim haklılığımızı anlatalım çünkü çoğu bizi anlamıyor veya anlamak istemiyor veya şırf muhalefet olsun diye karşı çıkıyorlar ama bunun seçim zamanınıda hatırlatalım

mttanıt dedi ki...

uzun süredir yazılarım çıkmıyor.Çek yasası araya iç tüzük girdi ertelendi..
Ayrıca diğer endişem bu kabahatler kanunu başımıza çorap örecek..

Esfet_ceyhan dedi ki...

amin

selçuk dedi ki...

HİÇ GEREK YOK

Mancester84 dedi ki...

ben dün akşam mhp nin iletişim sayfasından yazdım derdimi anlattım .bir de kadın kollarına yazdım okumuşlar size dönülecek teşekkürler diye mail geldi.

Askerali dedi ki...

arkadaşlar hepinize hayırlı günler diliyorum. bende 2010 mart ayında taahüt vererek kğrkçüler cezaevinden çıkmıstım.ilk taksidi ödeyemediğimden dolayı tekrar sıkıntılı pozisyondaydım. geçen cuma günü allahın izni ve yardımıyla HAPİSTE OLMADIĞIM için çalışıp biriktirip birazda borç alarak dört adet çekimi ödeyerek geri aldım. inanın elimdeki son kuruşa kadar verdim o kadarki 3 sene önce annesinden ayrıldığım ve iki senedir hiç görmediğim kızımın yanına gidecek otobüs param dahi kalmadı ancak polis görünce korkmadan kızımın elini tutacağım için şükrediyorum. Şunu söylemek istiyorum hapis kalkarsa kimse borcunu ödemez diyenlere; bizler bu düşüncede olsak ben borcumu cuma günü ödemezdim hapse girmemek için değil helalleşmek ve kızımz daha faydalı olabilmel için ödedim. bugünde mevlamdan niyazım sizlerinde özgürlüğünüze kavuşup çalışarak borçlarınızı eda etmeniz üzerine. İnanın benim çeklerden yana bir sıkıntım kalmadığı halde bu siteden de sizlerden de uzak duramıyorum. emeği geçen herkesten allah razı olsun. mevlam yar ve yardımcımız olsun.

Munir_64ural dedi ki...

HAK TALA SEVDİYİ KULU DERTLERE MÜPTELA KILAR SABREDERSE ONDAN RAZI OLUR.. HZ MUHAMMED SAV

Mancester84 dedi ki...

gerçekten sizlere de üzüldüm benim kızım da 15 yaşında baba hapise girice sınıfta kaldı .madem bilgisayarınız var milletvekillerine mail atın telefon açın

S Tan_80 dedi ki...

DEĞERLİ ARKADAŞIM HAYAT HER AN HERŞEYİ ÖNÜMÜZE SUNABİLİYOR.BUNUDA DÜŞÜNCE ÇOK İYİ ÖĞRENDİK.KİMİN AKLINA GELEBİLİRDİKİ BİRGÜN MAĞDUR OLAN İŞ ADAMLARI BÖYLE BİR SİTEYLE TANIŞIP BÖYLE GÜZEL İNSANLARIN BİR ARAYA GELDİĞİ TOPLULUKLA BÜYÜK İŞLER BAŞARABİLECEĞİ KİMİN AKLINA GELEBİLİRDİKİ.SİTE YÖNETİMİ VE DEĞERLİ ABİLERİMİZİN ÖNDERLİĞİNDE ÇOK BÜYÜK Bİ MAĞDURİYETİ ORTADAN KALDIRDILAR.ALLAH ONLARDAN BİNLERCE KEZ RAZI OLSUN.ŞUNU ÖĞRENDİK BU KAYBETMELERLE.HAYAT UMUT DEMEKTİR.UMUDUN OLMADAN DA YAŞANMAYACAĞINI ÖĞRENDİK.ÇOK İYİ DERSLER ALDIK.VE SIRA GELDİ AYAĞA KALKMAYA İNŞALLAHA O RESMİ GAZETEDE O YAZIYI GÖRDÜKTEN SONRA ABİLERİMİZİN ÖNDERLİĞİN DE BURADAN BÜYÜK Bİ GÜÇ DOĞURARAK GÜZEL AYDINLIK GÜNLERİ GÖRECEĞİMİZ YARINLARA KUCAK AÇMAK İÇİN BİRLEŞECEĞİZ.VE HEPİMİZ BORÇLARIMIZI SİLİP HUZURLU BİR YAŞAMA KAVUŞACAĞIZ.ALLAH EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI VERECEKTİR.SAYGILARIMLA

develili dedi ki...

kardeşim; avam ağzıyla -koca koca adamlar,bilmıyuorlarmı sence yada gerçekten inanıyorlarmıdır dediklerine kendileride..hükümet yasada desydiki -5941 artık borç ödenene kadar ceza evlerinden çıkış olmayacak desydi onada muhalefet olurlardı...yazıklar olsun ben bişey demiyorum..2014 secimlerinde derim diycemi...muhalefetde bellii iktidarda...bunlra bir şey denince kendilerinia BİR ŞEY zanediyorlar....gereği yok geçer bugun yasa gelirse...

S Tan_80 dedi ki...

AYDIN ABİ HOŞGELDİN..ÇOK GÜZEL YAZI...

Askerali dedi ki...

Sayın cünayt abiye ayrı bir teşekkür etmek istiyorum... cuma günü açmaz düşüncesiyle teşekkür etmek için aradım ve kendisi hiç tanıömadığım halde sadece bu siteyi takip edip çekten dolayı mağdurlardan biri olduğum için beni bıkmadan dakikalarca dinledi. mevlam sizleri iki cihanda beyhudar eylesin... Dualarım sizlerle....

heyyou dedi ki...

ummana gerek yok kesin öyle

memsah dedi ki...

Güzel kızım üzülme inşallah annen ve baban yakında yanında olacaktır.

asi dedi ki...

sn LEVEN ABİ HOŞGELDİN TEKTAR TEKRAR GEÇMİŞ OLSUN

Levent GÜRKAN (BASKETÇİ) dedi ki...

DEĞERLİ ARKADAŞLARIM,

HEPİNİZE HAYIRLI GÜNLER,

ÖNCELİKLE BENİ TELEFONLA ARAYARAK YADA SİTE ARACILIĞI İLE BANA DESTEK OLAN DUALARINI EKSİK ETMEYEN ARKADAŞLARIMA SONSUZ TEŞEKKÜR EDERİM.VALİDEMİN DE SİZLERE KUCAK DOLUSU SEVGİLERİNİ İLETİRİM.
ANCAK BURADA DEĞERLİ KARDEŞİM İZMİRLİ MÜDÜR VE SN.KLEİNEDOFF ARKADAŞLARIMA SİZLERİN NEZDİNDE TEŞEKKÜR ETMEDEN GEÇEMEYECEĞİM.BİR AN BİLE OLSUN BENİ YANLIZ BIRAKMADILAR.ALLAH HEPİNİZDEN RAZI OLSUN.HAKKINIZI HELAL EDİN.

SAYGILARIMLA

LEVENT GÜRKAN
BASKETÇİ 31/01/2012 )( 11:17

Barışçı-Mersin dedi ki...

Değerli arkadaşım yazımın örnek olduğunu belirtmiştim galiba dikkatinizden kaçmış. (Şeker765'e verdiğim cevapta) Kaldıki; başkaca bir yazı örneği daha göndermiştim(BASKETÇİ kardeşimin) Sizde; bir yazı hazırlarsanız, arkadaşlarıma yardımcı olmuş olursunuz ve hatta, gönderdiğim yazılar üzerinde rütuşlar, düzeltmeler ve güncellemeler yaparsanız, şahsım adına memnun olurum. Sonuç olarak; bir iş yerinde çalışan bir insanım ve zannederimki bir çok arkadaşıma görede, daha çok katılımcı olanlardanım. Size ve tüm arkadaşlarıma saygılarımı iletirken,

İNŞALLAH; TÜM ARKADAŞLARIM, EN KISA ZAMANDA ÖZGÜRLÜKLERİNE KAVUŞURLAR. ALLAH; HEPİMİZİN YARDIMCISI OLSUN.

göktürk dedi ki...

ergin kardeş onların omurgalarında bi problem var,düne kadar destek veriyorlardı,sırf akp yasayı geçirecekj diye ve muhalefet yaptık diye bu durumu yarattılar.senin görüşeceğin mhp lilerle görüşmüştük ve yanımızda olduklarını söylemişlerdi,o yüzden sabır ve sakınlik rabbimin izniyle bu iş bitti inşallah

memsah dedi ki...

Beim Allah a inancım tam.Bir bilim adamı olarak ta tam. Ancak Yüce yaratıcım neden bukadar çok kulunu bu kadar ağır bir sınav a tabi tutar. İşte onu çözemedim. Onu da çözersem eminim ki yaşamın kriptosu çözülmüş olacak benim için.

Mancester84 dedi ki...

bizim demirci de 70 bine karşı 120 binlik evimi aldı kanıtlarım bir de fatura vermedi

Mancester84 dedi ki...

ya abi lütfen çok uzaklaşma netten

VELA dedi ki...

SAYIN LEVENT GÜRKAN
ARTIK KIYMETLİ VALİDENİZ İÇİN UMARIM HER SEY YOLUNDADIR YAPABİLECEGİMİZ BİR SEY OLDUĞUNDA LÜTFEN HABERDAR EDİN TEKRAR GEÇMİŞ OLSUN TEMENİLERİMİ İLETİR ACİL ŞİFALAR DİLERİM
SAYGILAR

asi dedi ki...

ABİ BİR GELDİN PİR GELDİN

heyyou dedi ki...

Abi sen hakkını helal et, burdan ancak yazarak destek verebiliyoruz. Sağlık en önemlisi. Bende canım annemi 3 senedir göremiyorum ondada nefes darlığı var yeni nüksetti diyebilirim. Çok tehlikeli, kadıncağız makine destekli nefes alabiliyor. İnşallah çok geç olmadan bir kere daha görebilirim. Babam rahmetli torununu göremedi annem bir kere görebildi ama ben gidemedim oğlumla beraber. Allahın izniyle yakında görebilicem inşallah sayenizde. Siz hakkınızı helal edin. Allah ne muradınız varsa versin. Annenizede kucak dolusu sevgiler...

mraş dedi ki...

gazetelerde nezamn çıkacak bu haber lutfen bılgılendırın

Aydın ÖZÇELİK dedi ki...

Levent abi hg, tekrar geçmiş olsun,

Yunus_aba dedi ki...

sayın levent bey gecmişolsun allah şiafa verir ınşaallah

Levent GÜRKAN (BASKETÇİ) dedi ki...

DEĞERLİ ARKADAŞLARIM.

GENE ASPARAGAS HABERLER VERİLİYOR.YOK CNN. TÜRK YOK GENE O ŞEREFSİZ GAZETE..

BUGÜN ÇEK YASASI TBMM DEGÖRÜŞÜLECEK.HERHANGİ BİR SIKINTI YOK.LÜTFEN BU KONUDA SAKİN OLUN VE MECLİSİN BAŞLAMA SAATİNİ BEKLEYELİM .

İNŞALLAH BUGÜN BU İŞ İBTECEK VE HERKES İŞİNİN BAŞINA DÖNECEKTİR.

SAYGILARIMLA
LEVENT GÜRKAN
BASKETÇİ 31/01/2012 11:30

Esfet_ceyhan dedi ki...

anlatacam hemşerim
ağzına sağlık

frt dedi ki...

ben memleketıme gıdecegım 6 yıldır gıtmıyorum bu cek yuzune yolda alırlar dıye artık rahatca gıdebılıriz demı kesınlestımı karar

X_usta_ dedi ki...

CÜNEY BEY GERÇEKTEN ASİL BİR KARDEŞİMİZ.....BENDE SEVERİM KENDİLERİNİ BU VESİLEYLE EŞEKKÜR ETMEK İSTEDİM...

SAGOLASIN CÜNET BEU BEN İZMİRDEN USTA

mühendis dedi ki...

Geçmiş olsun Levent bey sevdiklerinizle birlikte sağlıklı,huzurlu özgür bir hayat dilerim

DERTLİ ANNE dedi ki...

LEVENT BEY HOŞ GELDİNİZ ÇOK GEÇMİŞ OLSUN ANNENİZ İYİDİR İNŞALLAH

DERTLİ ANNE dedi ki...

HERKEZE GÜNAYDIN HAYIRLI HABERLER İNŞALLAH

Ergin Emelcan dedi ki...

varmı mhp lilerle konuşup onlardan haber alanlar neden bize böyle 2 yüzlülük yapıyorlarmış sebebi neymiş seçim zamanı bize öyle demiyorlardı şimdi ne olmuş bizi mafyaya hedef gösteriyorlar baksana sanki bizim paramız olsa ödemeyeceğiz zaten bizim borçlu olduğumuz kişiler onlarla yıllardır çalışdığımız kişilerveya şıkışıpda faizle borç para aldığımız ve bugüne kadarda en az 2 katını verdiğimiz tefeciler ama o avukatlar varya o avukatlar hep aramızı bozdular allahda ihşallah onların işini bozar benim para aldığım tefeci bile tamam ben isdemiyorum diyor ama avukatı olmaz öyle şey o zaman o bana versin avukatlık paramı diyor ve utanmadan adamdan 3-4 milyar para istiyor sanki babasının parasını ister gibi

Munir_64ural dedi ki...

BİZ TEŞEKÜR EDERİZ LEVENT ABİ BİZ SİZİN YAPTIGINIZIN YANINDA NE Kİ BİZİM GÖREVİMİZ ALLAH SENDEN RAZI OLSUN BİZ AZ YAPTIK YİNEDE HAKINI HELAL ET BİZLERE

fatih-35 dedi ki...

TEKRAR GEÇMİŞ OLSUN LEVENT BEY,

BUGÜNKÜ HABERLER, İNŞALLAH, HEM ANNENİZİN SAĞLIĞINA HEM DE HEPİMİZİN RUH SAĞLIĞINA OLUMLU KATKI YAPAR..

hatır çeki dedi ki...

çok şükür Rabbime , Allah büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin, tekrar geçmiş olsun

MUYKOM dedi ki...

GEÇMİŞ OLSUN LEVENT ABİ:)))

misafirim dedi ki...

Sayın basketçi,

aramıza hoşgeldiniz,inşallah anneniz iyidir.

Mancester84 dedi ki...

aynı şeyleri ben de düşünüyorum ,iyilik yapmış insanlar neden bu hale gelir ki?

Aleyna dedi ki...

LEVENT BEY ÇOK GEÇMİŞ OLSUN, İNŞALLAH Ç-DAHA İYİDİR ANNENİZ ŞİMDİ.

AMA LÜTFEN BURDAN ÇOK AYRILMAYIN ÖZELLİKLE BUGÜN ÇÜNKÜ EN DOGRU NET BİLGİYİ SİZDEN ALABİLİYORUZ, SİZ OLMAYINCA EKSİK OLUYOR..

ÇOK TEŞEKKÜRLER..

Denizatakan dedi ki...

3. yargı paketi ne zaman geliyor? Bunula ilgili gelişme varmı?

seker765 dedi ki...

Anneniz hanımefendinin iyi haberlerini aldık çok mutlu olduk..acil şifalar diliyorum.ALLAH birdaha sıkıntı yaratmasın...

saygılar...

seker765

MUYKOM dedi ki...

BİS....SİZ,SİZDEN ÖNCEKİLERİN ÇEKTİĞİNİ ÇEKMEDEN ÖYLE KOLAYCA CENNETE GİREBİLECEĞİNİZİMİ ZANNETTİNİZ?....ALLAH C.CHU BAZI KULLARININ MERTEBESİNİ YÜKSELTMEK İSTER FAKAT OUN ADI ADİL..ÖYLE ALIP ORDAN ORYA GÖTÜRMEZ DERT VERİR SIKINTI VERİR DÜNYALIK ACILAR VERİR..KUL YA ÇEKER SABREDER YADA İSYAN EDER...SABREDENLERDEN OLMAK NASİP OLSUN..BU DÜNYA BİZE ÇOK ÇEKİCİ ÇÜNKÜ CENNETİ CEHENNEMİ GÖRMEDİK ŞU KADARINI BİLİYORUZKİ DÜNYADA ÖMÜR BOOYU ÇEKİLECEK ÇİLELER CEHENNEMDEKİ BİR ANLIK ACIDAN ÇOK DEĞİL...SELAMETLE

Arzu Inci dedi ki...

çok geçmiş olsun levent bey,annenize sağlık temenni ediyorum...
aramıza tekrar hoşgeldiniz...
sizsiz olmuyor:)))

Can dedi ki...

LEVENT.ABİ TEKRAR ÇOK GEÇMİŞ.OLSUN ANNEMİZE..SAYGILAR ACİL..ŞİFALAR.. ABİ.BEN.İŞE..ÇIKIYORUM.. MECBUR..EKMEK.PARASI.. ABİ..MECLİS.TV.Yİ İZLEYEMEYECEM... GELİŞMELERİ.BANA..ÇAĞRI..ATSAN.. BEN SANA DÖNERİM ABİ.. SAYGILARIMLA.. CAN..0534..9878655 CAN.ADANALI.

yoruldum dedi ki...

levent bey geçmiş olsun

erbilrüzgar dedi ki...

ya canımsınız hepiniz Rabbim inşallah bu derdi bitirsin artık bu gurbet yolu açılsın kaç gecedir Türkiyeye gitme hayali kuran eşimi gördükçe ne diyeceğimi ne düşüneceğimi şaşırdım...

Umut_35 dedi ki...

Levent abi hoşheldin,geçmiş olsun..

KAYIP YILLAR dedi ki...

TEKRAR GEÇMİŞ OLSUN
ALLAH ŞİFALAR VERSİN

mttanıt dedi ki...

sayın dostum..
ben cnntürk'ün haberini bizzat dinledim.belki onlar üfürüyor olabilirler..
bu kabahatler kanunu yanlız sıkıntılı diye düşünüyorum..

yamanlar dedi ki...

Yargıyı Hızlandıracak Tasarı TBMM'de
Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığa sunuldu.
Haber: Yargıyı Hızlandıracak Tasarı TBMM'de

*


Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığa sunuldu.

Buna göre, ekonomik faaliyetini bedeni çalışması ile sürdüren borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya ile aile bireyleri için lüzumlu her türlü eşya ve öğrenci bursları haczedilemeyecek

İcra memuru, haczi talep edilen mal veya hakların haczinin caiz olup olmadığını değerlendirecek ve talebin kabulüne veya reddine karar verecek.

İcra ve iflas dairelerine yapılacak her türlü nakdi ödeme, bankalarda icra ve iflas dairesi adına açılan hesaba yatırılacak.

Güvenli elektronik imzayla oluşturulan imza Elle atılan imza ile aynı ispat gücüne haiz olacak.

Hacizli malların satış ilanı elektronik ortamda da yapılabilecek. - TBMM
(Anadolu Ajansı) 32 dakika önce.. [3316641]

fatih-35 dedi ki...

MÜCADELE ARKADAŞLARIM,

BUGÜN HEP BİRLİKTE POZİTİF DÜŞÜNME GÜNÜ....

HEPİMİZ OLUMLU DÜŞÜNELİM, DUA EDELİM VE BU İŞİ BİTİRELİM.

Gokhan Sov dedi ki...

Levent Bey, bu gibi günler, hep beraber olunacak günler. Ben hep yalnızdım. Acısını iyi bilirim. Dun SMS ile gecmis olsun dileklerimi ilettim.Umarım almışsınızdır. Acil şifalar. Cok buyuk gecmis olsun. Aydınlık ve özgür yarınlar....

«En Eski ‹Eski   201 – 400 / 2292   Yeni› En yeni»