TBMM'ye Sevk Edilen Yeni Çek Kanunu

Başbakan Recep TAYYİP ERDOĞAN
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Sevk Edilen ve 5941 Sayılı Çek Kanununda Değişiklik Öngören Çek Kanunu Tasarısıdır.
T.C.
BAŞBAKANLIK
Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü
Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-429/5O
Konu : Kanun Tasarısı
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu'nca 16/12/2011 tarihinde kararlaştırılan "Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.
Gereğini arz ederim.
Recep TAYYİP ERDOĞAN
           Başbakan

ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1- 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "adlî sicil" ibaresi "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin yedinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
"d) Çekin basıldığı tarih,"
MADDE 2- 5941 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "şikâyette" ibaresi "talepte" şeklinde değiştirilmiş; maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"(9) Çekin, üzerinde yazılı baskı tarihinden itibaren beş yıl içinde ibraz edilmemesi hâlinde, muhatap bankanın üçüncü fıkraya göre ödemekle yükümlü olduğu tutara ilişkin sorumluluğu sona erer."
MADDE 3- 5941 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin başlığı "Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı" şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan "hukukî ve cezaî sorumluluk" ibaresi "hukukî sorumluluk ile idarî yaptırım sorumluluğu" şeklinde, birinci ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; ikinci, dördüncü, dokuzuncu ve onbirinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
"(1) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılması hâlinde, hamilin talebi üzerine, çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişi hakkında, çekin tahsil için bankaya ibraz edildiği veya çek hesabının açıldığı banka şubesinin bulunduğu yer ya da çek hesabı sahibinin yahut talepte bulunanın yerleşim yeri Cumhuriyet savcısı tarafından, her bir çekle ilgili olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilir."
"(10) Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına karşı yapılacak başvuru ve itirazlar hakkında, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun kanun yoluna ilişkin hükümleri uygulanır. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına karşı yapılan başvurunun kabulü hâlinde, bu kararla ilgili olarak da sekizinci fıkradaki bildirim ve yayımlanma usulü izlenir."
MADDE 4- 5941 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılması
MADDE 6- (1) Karşılıksız kalan çek bedelinin, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanuna göre ticarî işlerde temerrüt faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte tamamen ödenmesi hâlinde, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı Cumhuriyet savcısı tarafından kaldırılır. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırıldığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına 5 inci maddenin sekizinci fıkrasındaki usullere göre bildirilir ve ilân olunur.
(2) Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararının verildiği yer Cumhuriyet başsavcılığına başvurularak talebin geri alınması hâlinde de birinci fıkra hükmü uygulanır.
(3) Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına ilişkin kayıt, kaydın girildiği tarihten itibaren her hâlde on yıl geçmesiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından re'sen silinir ve bu işlem ilân olunur."
MADDE 5- 5941 sayılı çek kanunu 7 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan "bir
yıla kadar hapis" ibaresi "Cumhuriyet savcısı tarafından üçyüz Türk Lirasından üçbin Türk
Lirasına kadar idarî para" şeklinde değiştirilmiştir. ^^^^^

MADDE 6-5941 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bankalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde 2 nci maddeye göre yayımlanacak tebliğde belirlenen esaslara uygun olarak yeni çek defterleri bastırırlar.
(2) Bankalar, 30/6/2012 tarihine kadar müşterilerine yeni çek defterlerini verir ve ellerindeki eski çek defterlerini imha ederler.
(3) Bu Kanunun bu maddenin yayımı tarihinden Önce yürürlükte bulunan hükümleri ile 3167 sayılı Kanun hükümleri gereğince düzenlenmiş olan eski çeklerin hukukî geçerliliği devam eder.
(4) Bankaların müşterilerine verdikleri eski çek defterleriyle ilgili olarak, muhatap bankanın 3 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre ödemekle yükümlü olduğu tutara ilişkin sorumluluğu 30/6/2018 tarihinde sona erer.
(5) 31/12/2017 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir.
(6) Bu maddenin yayımı tarihinden önce verilen çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararlarına ilişkin kayıtlar, 6 ncı maddede düzenlenen yasağın kaldırılmasına ilişkin şartlar oluşuncaya kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında tutulmaya devam olunur."
MADDE 7- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Çek Kanunu Bakanlar


Kategori: Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN, Çek Kanunu, Karşılıksız çek, TBMM, Çek mağdurları, yeni çek kanunu, çek mağduru, Adalet Bakanlığı, kanun, AİHM, çek yasası

55 yorum:

 1. madde 6 (3) de Bu kanunun bu maddenin yayımı tarihinden önce yürürlükte bulunan hükümleri ile 3167 sayılı kanun hükümlri gereğince düzenlenmiş olan eski çeklerin hukuki geçerliliği devam eder. ne anladınız arkadaşlar eskileri kapsamıyomu yani

  YanıtlaSil
 2. bankaların daha önce bastığı fakat kullanılmayan çeklerin kullanabileceğini anlatıyor

  YanıtlaSil
 3. Cüneyt bey biraz yorum yaparmısınız, kanun hakkında kafamız karıştı...

  YanıtlaSil
 4. Murat YALÇIN6 Ocak 2012 13:42

  Kardeeeş,

  Çekin nasıl bir evrak olması gerektiğine dair şekli varlığı hukuken devam ediyor... CEZAEN değil, hukuken, yani eski çekler yine çek, yine icraya konu olacak, yine işlem görecek vs... Ama CEZA konusu olmayacak... Rahatladık değil mi?

  YanıtlaSil
 5. rahatladım kardeş sağol

  YanıtlaSil
 6. ne yanı sımdı babam ıcerden cıkacak mı sonunda bekledıgımz gun geldı mı??

  YanıtlaSil
 7. ADINA RESMİNE İNSANLIĞINA KURBAN OLDUĞUM ASİL İNSAN VİCDANLI İNSANA HERŞEYDEN ÖNCE ADALETLİ İNSAN.

  HERKESE DEMİŞTİM,

  SAYIN BAŞBAKANIMIZ EĞER DERSE BU İŞ BİTER VEDE ÖYLEDE OLDU.

  YanıtlaSil
 8. arkadaşlar son durumun ne oldugunu bildirirseniz sevinirim yasa çıktımı

  YanıtlaSil
 9. bu iş inş.tamamdır arkadaslar

  YanıtlaSil
 10. Seni yaradana kurban olayim ben Adam gibi adam mazlumun garibanin babasi SAYIN BASBAKANIM Sizi cok SEVIYORUM

  YanıtlaSil
 11. Uludag28@mynet.com6 Ocak 2012 15:05

  galiba TR de benden fazla adına çek davası acılan yoktur...su anda 145 dava acıldı adıma 2008 krız maduruyum

  YanıtlaSil
 12. arkadaş ikinciliği de ben kimseye vermeyim. 65 davam var.... kolay gelsin, herkese selamlar

  YanıtlaSil
 13. emekli olursak gelmiyecek mi yani agbi? normal maaşa ne kadar gelir bi fkrin var mı agbi .teşekkür ederim

  YanıtlaSil
 14. samsunlu erhan7 Ocak 2012 00:07

  aallii arkadaşımın sorduğu soru benimde kafama takıldı lütfen anlayan biri varsa cvp versin allah aşkına

  YanıtlaSil
 15. arkadaşlar lütfen tüm borçtan hapisliği kapsamalı çalışmalarınıza lütfen devam edin

  YanıtlaSil
 16. Mustafa Balkar7 Ocak 2012 01:29

  Evet Senumutt.ÇIKACAK...!

  YanıtlaSil
 17. Mustafa Balkar7 Ocak 2012 01:34

  aalii kardeş,bu kanun Çeki piyasadan kaldırmıyor.Sadece Bankaların bu düzenlemesiyle çekler hakkında yeniden yapmaları gereken işleri açıklıga kavuşturuyor.3167 zaten ÇEK KANUNU kardeşim.Eskiden bir kişi bir kişiye çek vermiş ise o hala geçerli bir çektir demek istiyor orada! Ama şundan emin olabilirsin artık Adli Para Cezası yüzünden HAPİSLİK YOK!!

  YanıtlaSil
 18. Mustafa Balkar7 Ocak 2012 01:41

  offf eski çekler geçerliliğini devam ettiriyor demek.Eski çekten de yeni çekten de HAPİS olmak yok artık.DOLANDIRICILIK ise zaten Kanunlarımızda cezaları belirlenmiş durumda.Yani eskiden Çek verenlerin her tür hak ve sorumlulukları devam ediyor demek.Bu,o ve sonrasında çıkan kanunlardaki yanlış ve eksikleri düzeltip yeniden tanzim ederek ÇEK YÜZÜNDEN HAPİSİ ortadan kaldırıyor.Yoksa çek verenler alacaklılara ödemesin demiyor..Saygılar

  YanıtlaSil
 19. Mustafa Balkar7 Ocak 2012 01:43

  Degerli Rdwanbngl.Kanunlarımıza göre EMEKLİNİN RIZASI OLMADAN hiç bir kimse kurum kuruluş Emeklinin maaşındaki KURUŞA el süremez.Buna herkes her şey dahildir.Gönlüyle PEKİ maaşımdan kesilsin derse o zaman DOKUNABİLİRLER!

  YanıtlaSil
 20. Mustafa Balkar7 Ocak 2012 01:45

  Erhan kardeş ben aşagıda aalii ye cevap yazdım .saygılar

  YanıtlaSil
 21. SSK BENİM EŞİMİN EMEKLİSİNE KISMİ İCRA KOYMUŞ

  YanıtlaSil
 22. ALLAH YARDIMCIN OLSUN

  YanıtlaSil
 23. Misafir478ds7 Ocak 2012 12:51

  Bu şekilde aslında "ÇEK" , artık "SENET" gibi bir mahiyet kazanmış oluyor.

  YanıtlaSil
 24. ohh be ÇOK ŞÜKÜR.

  YanıtlaSil
 25. hasan köseoğlu7 Ocak 2012 19:58

  insanlar bundan böyle kağıt parçasıyla alışveriş yapmayacak. bankalarda ipotek karşılığı kredisi olanlar ticket gibi yazılı çeklerle ticaret yapma imkanı sağlansın. bankalar kenara çekilip oturmasın. oturuyorsa da kendilerinin sorunu.batsın yenisi gelsin. bankalar herşeyden komisyon alsın ancak. başbakanımızdan bunuda istemeliyiz. çekle ticaret yapmak isteyenler bankalarla muhattap olsun. ticaretin böylesi daha güzel olur o zaman. bütün avrupa ülkelerinde böyle. hapis cezası kalksın tefecilerde patlasın.

  YanıtlaSil
 26. senetlerden verilen taahütten hapis kalkıyormu lütfen cevap verin

  YanıtlaSil
 27. arkadşlar ne zaman meclisten geçer bileniniz varmı bu hafta bitermi bu iş

  YanıtlaSil
 28. Tahüttü ihlale var mı hapis onlarda cıkacak mı

  YanıtlaSil
 29. Arkadaslar Su an mecliste olup yasalasmayi bekleyen kanun yalniz cekler de Hapisi kaldiriyor. Bir baska deyisle su an verilen ve Devletce tahsil edilen ADLI PARA cezalari IDARI PARA cezalarina cevriliyor. Adli para cezalari odenmesse gunlugu 100 TL den hapse donusuyordu ancak Idari para cezalarinda hapis yok, ama devlete borc veya cek sahibine borc devam ediyor. Develete faizsiz alacakliya faizli oduyorsn.

  TAAHUTLER ne yuzden verilirse verilsin bu kanunda hapis cezasi kalkmiyor. yani Taahut de 90 gnluk hapise simdilik devam o anca icra iflas kanunu degisirse belki birseyler olur. ama simdilik Hapis AFFI sadece ceklere..................

  YanıtlaSil
 30. dava açın hemen düzeliyor..

  YanıtlaSil
 31. bu çerçevede çek mağdurlarının tekrar düzen kurup iş yapabilmesi icra haczininde ortadan kalkmasına bağlı...örneğln...tmm hapisten kurtulduk bu güzel...ama iş yeri açıp tekrar ticarete dönmemiz nasıl mümkün????...diyelimki açtınız, anında icralar gelecek ve dolayısı ile sizin tekrar kendi adınıza ticaret yapıp borçlarınızı ödeme imkanlarınızı yok edecek ...olay açık ve net bu...şu halde icrai takibat alacaklı açısından sadece bir güvence olarak kalıyor...bu anlamda bizler ancak ve ancak kendi adımıza yada 1. derece mirasçılar haricinde tüzel kişiler adına açacağımız işyerleri ile ancak ticari faaliyetlerimize devam edebileceğiz...anlaşılmıştır umarım...saygılar...

  YanıtlaSil
 32. İcra İflas Kanununda Değişiklik içeren ve Başbakanlık kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünde bulunan İ.İ.Kanununu Bu hafta TBMM ye sevk ediliyor kanun tasarısının gerekçesi şöyle:

  "Tasarıda, ev ve ticarethane eşyalarının haczine sınırlama getirilmesi, böylece üretimin devamını sağlayacak önlemler alınmasını ayrıca icra dairelerindeki tüm ödemelerin banka üzerinden yapılarak icra dairelerinde sıkça yakınma konusu olan memurların avukatlardan maddi menfaat temin etmesine son verilmesi ve iş yükünün azaltılması hedeflenmiştir."

  YanıtlaSil
 33. umarım olsun...bu güzel tabiki...

  YanıtlaSil
 34. slm arkadaslar bursa yenisehir cezaevinde gorevli bi gardiyanla bu konuyu konustum yenisehir savcisi karakollara talimat vermis cekten dolayi kimseyi almayin die ayriyetten ogrenci kardes taahhutten mi dava acinca kurtuluyoruz bilgi verirsen sevinirim herkese ozgur gunler dilegimle

  YanıtlaSil
 35. ben avukatıma sordum aslında senet taahhütü ihlal hapsi de anayasaya aykırı imiş .mail atın bu konuda diyor .kendisi iyi ve vicdanlıdır .

  YanıtlaSil
 36. Bugrahan-cil9 Ocak 2012 10:21

  bankaları daha sıkı tebbirlerle bu iş kesin çözüm kazanır çek mağduru olma sebebide gine karşılıksız çek dolandırıcıların önünü kesmek için bankaları sıkıya alıp her önüne gelene çek vermesini ve çek için kredi gibi teminat alması sağlanmalıdır

  YanıtlaSil
 37. Daha önce karşılıksız çekten tutuklama kararı çıkmıştı tarafıma.Fakat develete verdiğim taahhüt ile hapis kararım 1 sene gibi bir süre kaldırılmıştı.benim öğrenmek istediğim bu yasayla artık benim tutuklama kararım tamamen kalmış oluyomu yoksa hala bir taahhüdü ihlal varmı anlamak istiyorum.konuyla ilgili bilgisi olan beni aydınlatırsa çok memnun olurum şimdiden teşekkürler saygılar

  YanıtlaSil
 38. arkadaşlar peki davaların düşürülmesi için bizim bi işlem yapmamız gerekecek mi bilen varsa bizide bilgilendirirse sevinirim

  YanıtlaSil
 39. yani davaları bizmi takip edipğ düşürecegiz yoksa sistem kendisimi

  YanıtlaSil
 40. Gulten_durak9 Ocak 2012 14:12

  arkadaşlar çek yasası çıkıyor ama merak etmeyin tahüdü illada çıkıyor ama ay sonunu bulacak icra iflas kanununda cıkacak sabredin

  YanıtlaSil
 41. Arkadaslar yasa resmi gazetede yayinlainca butun davalar dusecek ayri bi islem yapmamiza gerek yok

  YanıtlaSil
 42. Yasar_reis19689 Ocak 2012 15:20

  hırsızın hıc mı sucuyok cek yazıp odemeyen gercek esnafı zora sokan kahramanmı olacak bundan sonra ortalıktakı sozde magdurlar kurtulacak alacagı olan esnaf ne yapacak

  YanıtlaSil
 43. Mobilivamobilyaadana9 Ocak 2012 15:29

  arkadaşlar.bilende konuşuyor bilmeyende.emeklinin maaşına yalnız s.s.k haciz koyabiliyor.ve siz bunu engelleyemiyorsunuz.benim anlayamadıgım şu..çeklerde hapis cezası kalkarsa esnaf nasıl ticaret yapacak.birazda olayın bu yanını düşünelim lutfen .saygılar

  YanıtlaSil
 44. hala çek kaçağı9 Ocak 2012 19:30

  tahüt vs hepsi kalkıyor kardeşim hapis diye bir şey olmayacak... ödeme aracından doğan nedenlerden dolayı hepsi bir bütündür... çünkü avrupa birliğinin dayatmaları söz konusu... ahim kararları altına imza atmış bir türkiyede bunların hepsini kaldırmak zorunda yoksa uyum süreci tümden eksik işleyecek... dün akşam çekten dolayı yakalandım... sabah hakim karşısına çıkarıldım...hakim ifadesini alın dedi ifademi aldı serbest bıraktı devam eden mahkemelerede katılmayabilirsin dedi...

  YanıtlaSil
 45. Insanlardaki zihniyete bak hapis var diyemi biz ceklerimizi odedik ?? Yazik 15 sene cek kullandim 4 cekim vuruldu dolandiricimiyim simdi ben.hatir ceki verdim adam asti kendini telefciye vermis oda bankaya kirdirmis cekleri , ticari hayatim bitti !! 15 senelik sirketimin adi kotuye cikdi kac cek yapragi icin 4 sadece adaletmi bu ?? Sunu soyleyim eger bu kanun cikmasaydi kendi adima devlete oderdim yine ceki mahkemeye verene odemezdim !!! Kredi karti kullansinlar o ticaret yapan lar artik amk hapis var diye cek kabul edin allahin tefecileri sizi ......

  YanıtlaSil
 46. 11.01.2012 adalet komisyonu gündeminde yok 0312 4205323 adlt koms telf .birazdaha sabredeceğiz herhalde bekleyen tasarılar 108 adet. öne alınması için ne yapılabilir site yntmi yol gösterirmi .avukat lobisi tbmm de yoğun çaba harcıyor herhalde. biran önce özgürlük

  YanıtlaSil
 47. Murat Ulutass14 Ocak 2012 18:05

  Arif bey çok mükemmel bir yaklaşım.Teşekkürler,saygılar alanyadan.

  YanıtlaSil
 48. ya ne olur son durum ne zaman resmi gazetede yayınlanacak bilgi sahibi olan yazarsa sevinirim.TBMM izlemekten yoruldum ne zaman oylama yapacaklar köşke gitme süresi ne?yalvarırım bir cevap

  YanıtlaSil
 49. Mustafahassoyy13 Aralık 2013 19:55

  artık esnafta salak olmasın yoldan geçene çekle nal satmasın iyi araştırsın.şindi sen 110 milyar dolandırıldım diyorsun .ya seninde çeklerin olsaydı dolandırıldığın için çekleri ödeyemeseydin.hapse düşseydin şimdi sen dolandırıcımısın.içeri girdiğind o borçlarını nasıl ödicen anlat bakalım cengiz bey

  YanıtlaSil
 50. çek yazıp ödeyemeyeni hapse attır. o zaman nasıl alacaksın paranı. hapishanede maaşmı veriyorlar da bizim haberimiz yok. ha hapise girmiş anası ağlamış, ha da senin paranı ödememiş. en azından dışarıda çalışırda ödemek için birşeyler yapar.

  YanıtlaSil
 51. EY SEREFSİZ ADAMA PARA SATTIN SIMDI BIZIKLIYON

  YanıtlaSil
 52. Yorumlara katılıyorum, hapis cezası kalkmalı, Allah'ıma çok şükür bugüne kadar hiç böyle bir durumla karşılaşmadım ama bu da karşılaşmayacağım anlamına gelmez.

  Fakat ticaretin sağlıklı bir şekilde yürümesi, belirli bir ahlak çerçevesinde yapılması için ne gibi hukuki düzenlemeler olmalı veya ne gibi önlemler alınmalı ? Devlet alacaklıyı da borçluyu da nasıl koruyacak ?

  Hasan Köseoğlu arkadaşın dediği gibi örneğin; Bankalar kendilerine verilen teminat kadar, üzerinde tutarı yazılı olan hazır çek koçanı mı verecek veya veya veya ????

  YanıtlaSil
 53. inşallah kaldırırlar hapis cezasını yazık günah ya o kadar masum esnaf varki inan evine ekmek parası götüremiyor 3 günlük dünya bırakın herkes işine çoluk çocuguna baksın

  YanıtlaSil
 54. YENİDEN DOĞUŞ13 Aralık 2013 20:01

  MADDE 5- 5941 sayılı çek kanunu 7 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan "bir
  yıla kadar hapis" ibaresi "Cumhuriyet savcısı tarafından üçyüz Türk Lirasından üçbin Türk
  Lirasına kadar idarî para" şeklinde değiştirilmiştir....BU NE DEMEKDİR ARKADAŞLAR YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM

  YanıtlaSil