içtihat; Lehe kanun, Koşullu salıverilme

YARGITAY
10. CEZA DAİRESİ
Esas Numarası: 2010/43214
Karar Numarası: 2010/27365
Karar Tarihi: 14.12.2010
Dosya incelendi:
Gereği görüşülüp düşünüldü:
Lehe kanun belirlenirken, infaz kanunları dikkate alınmadan, suç tarihinde yürürlükte olan 3167 sayılı Çek Kanunu ile sonradan yürürlüğe giren 5941 sayılı Çek Kanunun karşılaştırılması ve lehe sonuç doğuran kanun uyarınca hüküm kurulması, infaz aşamasında ise 5237 sayılı TCK'nın 7. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince koşullu salıverme yönünden yeniden karşılaştırma yapılarak hükümlünün lehine olan infaz kanununun uygulanması gerektiği gözetilmeden; para cezalarının ödenmemesi durumunda dönüştürülecek hapis cezalarının miktarına göre 3167 sayılı Kanunun lehine olduğu gerekçesiyle, sanığın bu kanun gereğince mahkumiyetine karar verilmesi,
SONUÇ: Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA, 14.12.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Kategori: Karşılıksız çek, çek kanunu, çek mağduru, çek yasası, yargıtay içtihatları

1 yorum: