Hapis Cezasını Kaldıran Yeni Çek Kanunu Tasarısı

ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1- 14/12/2009 tarihli ve 5941 sayılı Çek Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "adlî sicil'1 ibaresi "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin yedinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
"d) Çekin basıldığı tarih,"
MADDE 2- 5941 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "şikâyette" ibaresi "talepte" şeklinde değiştirilmiş; maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"(9) Çekin, üzerinde yazılı baskı tarihinden itibaren beş yıl içinde ibraz edilmemesi hâlinde, muhatap bankanın üçüncü fıkraya göre ödemekle yükümlü olduğu tutara ilişkin sorumluluğu sona erer."
MADDE 3- 5941 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin başlığı "Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı" şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan "hukukî ve cezaî sorumluluk" ibaresi "hukukî sorumluluk ile idarî yaptırım sorumluluğu" şeklinde, birinci ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; ikinci, dördüncü, dokuzuncu ve onbirinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
"(1) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır işlemi yapılması hâlinde, hamilin talebi üzerine, çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişi hakkında, çekin tahsil için bankaya ibraz edildiği veya çek hesabının açıldığı banka şubesinin bulunduğu yer ya da çek hesabı sahibinin yahut talepte bulunanın yerleşim yeri Cumhuriyet savcısı tarafından, her bir çekle ilgili olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilir."
"(10) Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına karşı yapılacak başvuru ve itirazlar hakkında, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun kanun yoluna ilişkin hükümleri uygulanır. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına karşı yapılan başvurunun kabulü hâlinde, bu kararla ilgili olarak da sekizinci fıkradaki bildirim ve yayımlanma usulü izlenir."
MADDE 4- 5941 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılması
MADDE 6- (1) Karşılıksız kalan çek bedelinin, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanunî ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanuna göre ticarî işlerde temerrüt faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte tamamen ödenmesi hâlinde, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı Cumhuriyet savcısı tarafından kaldırılır. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırıldığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına 5 inci maddenin sekizinci fıkrasındaki usullere göre bildirilir ve ilân olunur.
(2) Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararının verildiği yer Cumhuriyet başsavcılığına başvurularak talebin geri alınması hâlinde de birinci fıkra hükmü uygulanır.
(3) Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına ilişkin kayıt, kaydın girildiği tarihten itibaren her hâlde on yıl geçmesiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından re'sen silinir ve bu işlem ilân olunur."
MADDE 5- 5941 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan "bir
yıla kadar hapis" ibaresi "Cumhuriyet savcısı tarafından üçyüz Türk Lirasından üçbin Türk
Lirasına kadar idari para" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- 5941 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bankalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde 2 nci maddeye göre yayımlanacak tebliğde belirlenen esaslara uygun olarak yeni çek defterleri bastırırlar.
(2) Bankalar, 30/6/2012 tarihine kadar müşterilerine yeni çek defterlerini verir ve ellerindeki eski çek defterlerini imha ederler.
(3) Bu Kanunun bıı maddenin yayımı tarihinden önce yürürlükte bulunan hükümleri ile 3167 sayılı Kanun hükümleri gereğince düzenlenmiş olan eski çeklerin hukukî geçerliliği devam eder.
(4) Bankaların müşterilerine verdikleri eski çek defterleriyle ilgili olarak, muhatap bankanın 3 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre ödemekle yükümlü olduğu tutara ilişkin sorumluluğu 30/6/2018 tarihinde sona erer.
(5) 31/12/2017 tarihine kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir.
(6) Bu maddenin yayımı tarihinden önce verilen çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararlarına ilişkin kayıtlar, 6 ncı maddede düzenlenen yasağın kaldırılmasına ilişkin şartlar oluşuncaya kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında tutulmaya devam olunur."
(7) Bu Kanun hükümlerine göre suç karşılığı uygulanan yaptırımı, idarî yaptırıma dönüştürülen fiiller nedeniyle,
a) Soruşturma evresinde bulunan dosyalar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca,
b) Kovuşturma evresinde bulunan dosyalar hakkında mahkemece, idarî yaptırım kararı verilir.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında bulunan dosyalar hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yargıtay’ın ilgili dairesinde bulunan dosyalar hakkında ise ilgili dairece, bu Kanuna göre işlem yapılmak üzere dava dosyası hükmü veren mahkemeye gönderilir ve bu mahkeme
tarafından duruşma yapılmaksızın karar verilir.”

MADDE 7- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yeni Çek Kanunu ve Gerekçelerine Alt Linklerden Erişebilirsiniz
1-Link: Adalet Komisyonu Raporu
2-Link: Bilgi Notları
3-Link: Yeni Çek Kanunu Yapılma Gerekçesi

32 yorum:

 1. hadi allah'ım hadi olsun artık lütfen!

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. hadi geçmiş olsun

   Sil
  2. hepimize geçmiş olsun herkes evine

   Sil
 2. kağıttan suç üretmek artık tarihe karışsın...

  YanıtlaSil
 3. ne acılar yaşandı bu lanet kağıt yüzünden ne ocaklar söndü nice can kahroldu gitti çok geç kalınmış bi yasa..sorumluları şimdiye kadar göz yumanlar bunun hesabını zor verirler

  YanıtlaSil
 4. Tamam bu kanun tasarısını biliyoruz hatta her satırını genel gerekçelerine kadar ezberledik ama tasarının nerede olduğuna dair kimsenin net bir bilgisi yok...

  YanıtlaSil
 5. ne zaman meçlise sunulaçak bu tasarı

  YanıtlaSil
 6. kişi bu yasanının geçerlilik tarihinden sonra,her dosyası için ayrı ayrı dilekçe ile muracaat etmesimi gerekiyor

  YanıtlaSil
 7. Dua edelim yasa geçsinde gerisi kolay...

  YanıtlaSil
 8. Meclis 10 günlük tatile girerken yapılan en önemli haber millet vekillerine emekliler ve diğer millet vekilleride dahil %50 yakın zam oldu.Şu andan itibaren çek yasası 10 gün daha askıya alındı.Yayınlanması umut edilen çek yasası daha kaç 10 günler bekleyecek merak içindeyim ancak ülke yetkililerinin kesinlikle bu konu hakkında ılımlı düşünmediği açık bir şekilde ortada.Yasa çıkmadan önce Avrupa İnsan Hakları mahkemesinin 4.maddesinin ihlali gerekçesi ile başvuruda bulunan mağdurları önce engelleyerek Avrupa'da bekleyen dosyaları iptal etmeye çalışıyorlar.Böyle bir olayda Allah'a dua etmek inanın işi bitirmeyecek çünkü insan hep sıkıştığı anda Allah'ı anar olmuş.Lütfen duadan önce kimlere oy verildiğine bakılsın.Benim de bir yakınım tam 2 yıldır çek nedeni ile yatmakta ancak Allah'ı anmıyor.Çünkü bu insanlara adını güven verdiği bir şekilde oy verdi.Olay şudur kısa ve net "Biz dünyayı atalarımızdan değil gelecekteki çocukların hayatlarından ödünç aldık."

  YanıtlaSil
 9. bu dakiadan itibaren çıkarsa benim gibi ibretlik olmaz diğer madurlar diye seviniyorum evim işim arabam ama herşeyden önemlisi ailem çocuklarım gitti uçtu ellerimden kendi hayallerime değil onların hayal ve geleceklerini karartığıma kararmak içinde bana yardımcı olan yetkililere sitemim madem bunu yapacaktınız neden ocaklar söndü ve hayallerimizi geleceğimizi söndürdünüz doğruyu geç bulmak demek hayatların bitmesi demekdir.
  benim hayatım gibi

  YanıtlaSil
 10. yeter artık çıksın şu yasa.

  YanıtlaSil
 11. çek borcunu gerçek imkansızlığı nedeniyle ödeyemeyen borçlu insan,nasıl olur da çek miktarınca hüküm kılınan adli para cezasını ödeyebilir. ödeyemez ve hapis yatar... peki borçlu hapiste iken gökten zembille para mı gelecek te çek borcu ödenmiş olacak... lütfen el insaf, el akıl, el izan....

  YanıtlaSil
 12. HAYDİ ALLAH A SIĞINALIM BAŞIMIZDAN İCRA VE BORÇTAN ESARETLİKLER KALDIRILSIN DUA EDELİM ÇÜNKÜ BU İŞİN SONU İNTİHAR DAYANAMIYORUZ ARTIK

  YanıtlaSil
 13. ben borcluyum suclu degil bizi hapise atsanız borcumuz silinmiyor bari bizi serbest bırakında borcumuzu ödeyelım

  YanıtlaSil
 14. 2008 tarihinde 3 ortaklı şirketimiz alacaklarını alamayarak ..borçlarını ödeyemez hale geldik iki ortağım beni bırakıp kaçtı.....ve tabi ki yazmış olduğumuz çekleri ödeyemedik...3 senedir duruşmalara girmekten öyle yoruldum ki...iş için o şehir bu şehir.aman polis çevirecek yakalamam var ifade vereceğim...aman otelde yatarsam sabah 5 te karakolda olurum falan falan... alacaklarımdan 1 tanesi bile getirmedi borcunu...ama ben 3 senedir borçlarımı ödüyorum... kısacası önemli olan ALLAH korkusu olması kul hakkıyla gitmemek için borçları ödemek için var gücünüzle çalışmak... çalışıyorum...ALLAH özgürlüğümü elimizden aldırmasın, serbest olalım.. önemli olan şu ki, ALLAH için ,kul hakkı için bu yazdığım çekleri ödemek istiyorum ve ALLAH a şükür çalışıp ödüyorum....hapis yatmış olsaydım ödeyemezdim..ailem darmadağın olurdu sorumlu olduğum kişiler perişan olurdu,çok şükür..halime 2.000.000 tl üzerinde alacağım var. gelmedi gelmiyor...ama ben çalışıp kazanıp ödüyorum. Bana inanıp bekleyenlerden ALLAH razı olsun.. YENİ ÇEK YASASINDA ŞEFFAF OLUNMASINI DAHA BİREYSEL DAVRANILMASINI ARZU EDİYORUM....çalışıp borçlarını ödeyenlerin çek yasağının kalkması güzel..ben de zaten ödüyorum.. ama bana borçlu olup ödemeyenlerin çek yasağının kalkmaması çözüm değil hapis yatsınlar da istemiyorum... İNANIN ÖNEMLİ OLAN KUL HAKKI YANİ ALLAH KORKUSU OLMAYINCA OLMUYOR.... HALBUKİ NİYET ETSE BORCUMU ÖDEYECEĞİM DESE BENİM GİBİ ÖDEYECEK ,,ÇÜNKÜ ALLAH ONA YARDIM EDECEK.....AMA MAALESEF YİNEDE DİLEĞİM ALLAH YARDIMCILARI OLSUN.......

  YanıtlaSil
 15. bende bu yasanın çıkmasını istemiyorum.adamın parası var başkasının adına ticaret yapıyor.bu yasa kalkarsa ben batacam.çıkarılırsa benim için zulüm olur.imkanı olmayan için bir şey demiyecem amaimkanı olupda ödemeyenler onun bunun çocukları

  YanıtlaSil
 16. yasanın bir an önce çıkmasından yanayım eşler ve çocukların ne suçu var çağ dışı uygulama ya artık bi son verilsin hiç olmazsa borçlu evinde bi huzurlu olsun.

  YanıtlaSil
 17. Bu yorum yazar tarafından silindi.

  YanıtlaSil
 18. RC XP 2010 bu rumuzla yazan arkadaşta baya hıyarmış yani ?

  YanıtlaSil
 19. arkadaşlar bu kanun senet hapis cezasınada var mı işşallah vardır

  YanıtlaSil
 20. Arkadaşlar bu yeni çek yasasının içeriği ne

  YanıtlaSil
 21. ödediğim çekleri dahi savcılığa verdiler, ocağımı söndürdüler. hayatımı mahvettiler,çocuklarımı bana düşman ettiler, bunlarla uğraşacağım diye borçlarımı ödiyemedim, iki polis geliyo esnafı dükkanından alıyo sanki katilmiş gibi varmı bööle bi adalet,artık adalet yerini bulsun.hasretle bekliyoruz.insanları içeri atmak değil borçlu insanı nasıl kurtarmalı politikası olmalı maksat.vesselam.

  YanıtlaSil
 22. allah belasını versin bu konunu cıkaranı artık herkes parasını silah zoruyla alır cekler mılletın elınde patladı,millet nasıl alacak parasını bu ceklerde işe yaramıyorsa

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. sevgili kardeşim konuyu bilmeden buşekilde yorum yapıp insanların canını sıkma. burada sapla samanı ayırmak lazım. genelde polis korkusu ile yaşayan veya hali hazırda cezaevinde olan esnaf kardeşlerimiz gerçekten çeşitli nedenlerden ötürü işleri bozulup sıkıntıya düşmüş insanlardır. kendimi örnek vereyim tansu çiller in 5 nisan kararları öncesi 564 personelli bir firma sahibiydim 5 nisan sonrası battım ver elini cezaevi, sonra tekrardan düzen kurdum ve tüm borçlarımı ödeyerek 150 personelli bir işletme sahibi oldum piyasamda müthiş saygın bir yere geldim. işlerim daire karşılığı inşaatların ahşap işlerini yapmaktı. sonra 2001 de bir vatandaşın diğer bir vatandaşa attığı bir kitapçık yüzünden çıkan krizde yine tepetaklak oldum. daireleri satamadım elimde kaldı sonunda hacizde yok pahasına satıldı borcumun 5 misli karşılığı olan gayrimenkullerim avukat parası faiz parası dosya masrafı derken çarçapul oldu. yaklaşık 7 senedir kaçıyorum hiç bir iş yapmadan günlük yaşayarak.cezalar kalktığı gün yine piyasaya çıkacağım allahın izniyle yine işimi kurmaya çalışacağım. artık tecrübelendim devleti idare eden sülüklere güvenmeden iş yapacağım. bu yasanın en güzel yönü nedir biliyormusun güzel kardeşim avukatlar ve tefeciler denen kan emicilerin ekmeğindeki yağı almasıdır. merak etme sen çekler kimsenin elinde patlamadı. bilki ödenen bukadar çekleri insanlar hapis cezası var diye ödemiyor.

   Sil
  2. ÇOK GÜZEL AÇIKLAMIŞŞSIN KARDEŞİM BENDE ESNAFIM BENMDE ALACAKLARIM BORÇLARIM VAR YASA ÇIKMASIN DİYEN ARKADAŞLARA SORUYORUM KİMSE MAHKUM OLMAYI GÖZE ALARAK ÖDEMEZLİK YAPMAZ BİLİNSİN Kİ GERÇEKTEN YOKTUR Bİ GERÇEKTE ŞU DUR ADAM BATMIŞ BELKİ ÇALIŞIP DİDİNİP BORCUNU ÖDEMEYE ÇALIŞCAK AMA Bİ KARAR CIKIYOR DİREK CEZA EVİNE PEKİ ŞİMDİ SORUYORUM CEZAEVİNE GİREN ARKADAŞTAN ALACAKLI OLAN ALACAĞINI NASIL ALACAK CEZA EVİNE GİRENE PARA VERMİYORLARR AMA DIŞARDAKİ NİYETİ KÖTÜ DEĞİLSE BİLİNSİNKİ MUTLAKA ÖDER BORCUNU

   Sil
 23. çek yasası çıkacak iyi güzel herkes bunu bekliyor ama son 3-4 gündür heryerde çevirme var. ikameti yeri yurdu belli olan herkesi topluyorlar. madem halkınıza bir iyilik yapacaksınız neden böyle tam kurtuluşa gelmişken insanları hayatlarından bezdiriyorsunuz. senelerdir aynı korku aynı çile. yazık bu millete.

  YanıtlaSil
 24. Arkadaşlar ilk 3 madde mecliste kabul edildi. Haftaya bitecek umarım bu iş...

  YanıtlaSil
 25. ceza baskısıyla kimse para ödemiyor. Benim 2.500.000 tl civarında şikayetim var. yakalattıklarımı aynıgün dışarı çıkardım . Adamlarla bir sulh imzalamış oldum . Benide şikayet edenler var .benim dava toplamımda 350.000 tl yasanın çıkmasını istemesem ben istememm . Ama yasanın çıkmasını canı gönülden isterim.

  Aberek

  YanıtlaSil
 26. çekte 90 gün hapsi olan ve tazzikli imzadan ve avukatın çek borcunu ödemediği için hapisde olanlar içinde bu kanun çıkarsa hapisden çıkılacak mı? bilen varsa cvplasın lütfen?

  YanıtlaSil
 27. ads dediki
  arkadaşlar iyi niyetli arkadaslar elbette ceza yatmasın ama bunu meslek haline getirmiş insanlarda var.bunlar için bi yasa olsa çok iyi olucak

  YanıtlaSil
 28. benim borcumu kardeşimden almahakları varmı cevap bekliyurum

  YanıtlaSil