İcra Davalarında Kaç Vatandaşımız Hapis Cezası Aldı

Dr. Sezgin Tanrıkulu, tazyik hapsi, icra ceza davaları, icra hakimi, hapis cezası, icra mahkemesi, icra cezasıAdalet Bakanı Sadullah Ergin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Sezgin Tanrıkulu'nun "icra ceza davalarına" ilişkin soru önergesini cevapladı. Henüz kesinleşmeyen verilere göre 2012 yılında 425.219 dava açıldı, İcra Ceza Mahkemeleri açılan bu davalar sonucu 1.171 hapis cezası verdi.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda yaptırım türü olarak hapis cezası, tazyik hapsi ve disiplin hapsi öngörülen suçlar bağlamında icra ceza mahkemelerince 2009 yılında 545.992, 2010 yılında 562.933, 2011 yılında 469.582, kesinleşmeyen verilere göre 2012 yılında 425.219 dava açıldığı, 2009 yılında 12.672; 2010 yılında 3.058; 2011 yılında 1.453; 2012 yılında ise 1.171 hapis cezası verildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Adalet Bakanı Sadullah Ergin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Sezgin Tanrıkulu'nun ülke genelinde faaliyette olan icra daireleri sayısının yıllara göre dağılımına ilişkin yazılı soru önergesine verdiği cevapta, Ülke genelinde faaliyette olan icra dairesi sayısının ise, 2003 yılında 1.090, 2004 yılında 1.092, 2005 yılında 1.092, 2006 yılında 1.117, 2007 yılında 1.131, 2008 yılında 1.149, 2009 yılında 1.172, 2010 yılında 1.207, 2011 yılında 1.087 ve 2012 yılında ise 986 olduğunu açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi ve Adalet Bakanlığı Kanunlar genel Müdürlüğü'nün icra ceza davalarına ilişkin yazılı soru önergesine verdiği cevap aşağıdadır.


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

          Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Sadullah ERGİN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Dr. Sezgin TANRIKULU
İstanbul Milletvekili

     1. 2003-2012 yılları arasında icra davalarının oranı yıllara göre nedir?
     2. 2003-2012 yılları arasında açılan İcra Dairelerinin sayısı yıllara göre dağılımı nedir?
     3. İcra davası sonucu 2003-2012 yılları arası kaç vatandaşımız hapis cezasına çarptırılmıştır ve yıllara göre dağılımı nedir?


T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Kanunlar Genel Müdürlüğü

Sayı : 56020453/2013-610.01-237/2589/5031                                                 17/09/2013
Konu : Yazılı soru önergesi


Sayın Dr. Sezgin TANRIKULU
İstanbul Milletvekili
TBMM

          Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/17659 Esas Nolu som önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur.

I- 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun, "İcra Mahkemesi" kenar başlıklı 4. maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde, icra ve iflâs dairelerinin muamelelerine karşı yapılan şikayetlerle itirazların incelenmesinin, icra mahkemesi hakimi yahut kanun gereğince bu görev kendisine verilmiş olan hakim tarafından yapılacağı hususunun hüküm altına alındığı; Kanunun pek çok hükmünde icra mahkemesinin şikayet veya itiraz üzerine bakacağı işlerden ve göreceği davalardan bahsedildiği; Kanunda ayrıca icra suç ve cezalan ile bunlara ilişkin yargılama usulünün de gösterildiği malumlarıdır.

II- Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden;
A- İcra hukuk ve icra ceza davaları dahil;
     1- 2003 yılında 751.728 dava açıldığı;
     2- 2004 yılında 799.141 dava açıldığı;
     3- 2005 yılında 593.801 dava açıldığı;
     4- 2006 yılında 808.655 dava açıldığı;
     5- 2007 yılında 1.058.691 dava açıldığı;
     6- 2008 yılında 691.560 dava açıldığı;
     7- 2009 yılında 545.992 dava açıldığı;
     8- 2010 yılında 562.933 dava açıldığı;
     9- 2011 yılında 469.582 dava açıldığı;
   10- Henüz kesinleşmeyen verilere göre 2012 yılında 425.219 dava açıldığı;

B- 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda yaptırım türü olarak hapis cezası, adlî para cezası, tazyik hapsi ve disiplin hapsi öngörülen suç ve fiillerin düzenleme konusu yapıldığı; Kanunda yaptırımı hapis cezası olarak düzenlenen suçlar bağlamında icra mahkemelerince 2009 yılında 12.672; 2010 yılında 3.058; 2011 yılında 1.453; 2012 yılında ise 1.171 hapis cezası verildiği;

2009 yılı öncesine ilişkin verilen mahkumiyet kararlarından ne kadarının hapis cezası olduğuna dair Bakanlığımızda istatistiki bilgi bulunmadığı;

C- Ülke genelinde faaliyette olan icra dairesi sayısının ise, 2003 yılında 1.090; 2004 yılında 1.092; 2005 yılında 1.092; 2006 yılında 1.117; 2007 yılında 1.131; 2008 yılında 1.149; 2009 yılında 1.172; 2010 yılında 1.207; 2011 yılında 1.087 ve 2012 yılında 986 olduğu,

Anlaşılmıştır.
Bilgilerinize sunulur.

Sadullah ERGİN
      Bakan

1 yorum:

  1. Is için kisisel kredi ihtiyaciniz var mi? Eger ilgileniyorsaniz bu e-posta temas: kredi transferi için xavigeradloanfirm@yahoo.com. Biz% 3 oraninda kredi verir.

    YanıtlaSil