Ünye İcra Ceza Mahkemesi Taahhüdü İhlal Beraat Kararı

Borçlunun ödeme şartını ihlal, ünye asliye hukuk mahkemesi kararıÜnye (İcra Ceza) 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 22/01/2002 gün ve 294-1 kararında borcun ödenmemesinde makul sebep kavramından bahsedildiğini, bu nedenle borcun hangi nedenlerle yerine getirilmediğinin araştırılarak hukuki durumun belirlenmesinde zorunluluk olduğunu, Ödeme gücü olduğu halde borcunu ödemeyenlerin cezalandırılmasının gerektiği.

Borcunu ödemede acz içinde bulunan ve herhangi bir kazanç kaynağı bulunmayan, çok zor şartlar altında yasamını sürdüren kişiler hakkında Taahhüdü İhlal (Borçlunun Ödeme Şartını İhlal) suçunun yasal unsurlarının oluşmayacağı gerekçesiyle Ünye (İcra Ceza) Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen Beraat Kararı.

T.C.
ÜNYE
(İCRA CEZA) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DEĞİŞİK İŞ NO : 2013/8 D,İs
HAKİM : Mutlu TANRIKULU 104757
KATİP : Mehmet Akif ÇOŞKAN 102871
İTİRAZ EDİLEN KARAR : Ünye 2. Asliye Hukuk (İcra Ceza) Mahkemesinin 02.07.2013 Tarih 2013/24 - 23 Esas Karar Sayılı Kararı.
İTİRAZ TARİHİ: 29/07/2013
KARAR TARİHİ : 23/08/2013

          Sanık Mehmet'e ait 29/07/2013 tarihli itiraz dilekçesi mahkememize tevzi edilmiş olup mahkememizin 05/08/2013 tarihli kararı ile itirazın kabulüne karar verilmiş ise de verilmiş kararda hüküm kurulmadığından dosyanın yeniden mahkememize gönderildiği anlaşılmakla dosya incelendi:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :
          Sanık Mehmet, 29/07/2013 tarihli dilekçesi ile Ünye İcra Müdürlüğü 2012/291 esas sayılı dosyasında mevcut bulunan taahhütnamenin geçerli olup olmadığının tespit edilmesi gerektiğini, Avukata bu dosya borcuna ilişkin bürosunda 2.500,00 TL ödemede bulunduğunu ancak parayı icra dosyasına yatırmadığını Ceza Genel Kurulu'nun 22/01/2002 gün ve 294-1 kararında makul sebep kavramından bahsedildiğini bu nedenle mahkemece borcun hangi nedenlerle yerine getirilmediğinin araştırılarak hukuki durumun belirlenmesinde zorunluluk olduğunu, ödeme gücü olduğu halde borcunu ödemeyenlerin cezalandırılmasının gerektiğini, acz içinde bulunduğunu ve herhangi bir kazanç kaynağı bulunmadığını, çok zor şartlar altında yasamını sürdürdüğünü, bu nedenle hakkında verilen cezanın kaldırılarak beraatine karar verilmesini talep etmiştir,

          Mahkememizin 05/08/2013 tarih, 2013/8 Değ İş sayılı kararı ile sanığın üzerine atılı taahhüdü ihlal suçunun yasal unsurları oluşmadığından "itirazın KABULÜ ile Ünye 2. Asliye Hukuk(İcra Ceza) Mahkemesinin 02/07/2013 tarih ve 2013/24 esas; 2013/23 karar sayılı kararının KALDIRILMASINA,

          Evrakın (dosyanın) Ünye 2. Asliye Hukuk{icra ceza) Mahkemesine gönderilmesine karar verildiği, Ünye 2. Asliye Hukuk(Icra Ceza) Mahkemesinin 19/08/2013 tarihli yazıyla 5271 Sayılı CMK'nun itiraz başlıklı 271 maddesinde de "(1) Kanunda yazılı olan haller saklı kalmak üzere, itiraz hakkında duruşma yapılmaksızın karar verilir. Ancak, gerekli görüldüğünde Cumhuriyet savcısı ve sonra müdafi veya vekili dinlenir. (2) itiraz yerinde görülürse merci; aynı zamanda itiraz konusu hakkında da karar, verir" denildiğinden gereğinin takdir ve ifası için mahkememize gönderildiği, Mahkememizin 20/08/2013 tarihli yazısı ile dosyanın kesin karar olduğu ve halihazırda mevcudiyetini sürdürdüğünden dolayı 2. İcra Ceza Mahkemesine iade edildiği,

          Ünye 2. Asliye Hukuk (İcra Ceza) Mahkemesinin 22/08/2013 tarih ve 2013/24 Esas sayılı yazısı ile sanık hakkında mahkemece verilen 02/07/2013 ve 2013/24 esas, 2013/23 karar sayılı kararın kaldırılmasına karar verildiği ancak sanık hakkında herhangi bir hüküm kurulmadığından dosyanın 5271 sayılı CMK'nun 271. maddesi uyarınca karar vermekte yetkili ve görevli mahkememize gönderildiği ve itiraz hususunda hüküm kurulmasının talep edildiği anlaşılmıştır.

          İİK'nın 353/2 maddesi "icra mahkemesinin bu Bapta yer alan suçlardan dolayı verdiği hükümlerle ilgili olarak 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun kanun yollarına ilişkin hükümleri uygulanır." şeklinde olup atıf yapılan 5271 sayılı CMK'nun itiraz başlıklı 271 maddesinde de "(1) Kanunda yazılı olan haller saklı kalmak üzere, itiraz hakkında duruşma yapılmaksızın karar verilir. Ancak, gerekli görüldüğünde Cumhuriyet savcısı ve sonra müdafi veya vekil dinlenir. (2) İtiraz yerinde görülürse merci, aynı zamanda itiraz konusu hakkında da karar verir," şeklindedir.

          Yüksek Yargıtay 16. Hukuk Dairesinin 13/12/2011 tarih, 2011/3413 Esas, 2011/8832 Karar sayılı dosya kapsamına göre; İcra Mahkemesinin tensip zaptındaki ara kararlarının yerine getirilmiş, tüm delillerin toplanmış olması ve dosya içerisinde araştırılması gereken bir husus ve toplanması gereken bir delil de bulunmamasına göre, sanık müdafinin itirazının: kabulüne karar veren Ağır Ceza Mahkemesinin, "İtirazın esası hakkında da bir karar vermesi gerekirken, dosyanın icra Mahkemesine gönderilmesine karar vermesi isabetsizdir". şeklindeki bozma ilamında da belirtildiği üzere itirazın kabulü halinde, itirazın esası hakkında da karar verilmesi gerektiği bu eksikliğin ek karar ile giderilmesinin mümkün olduğu değerlendirildiğinden incelenen tüm dosya kapsamından sanık Mehmet'in üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmaması sebebiyle İtirazın KABULÜ ile

          Ünye 2. Asliye Hukuk (İcra Ceza) Mahkemesinin 02/07/2013 tarih ve 2013/24 esas, 2013/23 karar sayılı kararının KALDIRILMASINA, Sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmaması sebebiyle sanık Mehmet'in borçlunun ödeme şartını ihlali suçundan BERAATİNE karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklanan nedenlerle:
           1- İtirazın KABULÜ ile Ünye 2. Asliye Hukuk (îcra Ceza) Mahkemesinin 02/07/2013 tarih ve 2013/24 esas, 2013/23 karar sayılı kararının KALDIRILMASINA,
           2- Sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmaması sebebiyle sanık Mehmet'in borçlunun ödeme şartını ihlali suçundan BERAATİNE,
           3- Kararın mahkemesince itiraz eden sanığa tebliğine,
           4- Evrakın (dosyanın)Ünye 2.Asliye Hukuk (İcra Ceza)Mahkemesine gönderilmesine,

Dair, Dosya üzerinden yapılan inceleme neticesi kesin olarak karar verildi. 23/08/2013

HAKİM  04757                                                                                            KATİP 102871

Kategori: Taahhudü ihlal, Taahhüt Mağdurları, Çek Mağdurları, Ödeme şartını ihlal, Mahkeme Kararı, Mahkeme itiraz dilekçesi, Ünye İcra Ceza Mahkemesi, İcra Müdürlüğü, İcra Ceza

71 yorum:

 1. 1,5 MİLYON KİŞİNİN OYU CHP VE MHP YE KAYMASI DEMEK BU PAKET..BİZİM İÇİN KİM UGRAŞIYORSA OY ONLARIN HAKKIDIR..YAZIKLAR OLSUN..ANDIMIZI KALDIR TAAHHÜDÜ KALDIRMA BİNKERE YAZIKLAR OLSUN

  YanıtlaSil
 2. terörü deneetimli serbest bırakan borçluyu hapse atan hükümete hala oy vermeyi düşünen varsa onlara yazıklar olsun diyorum hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum

  YanıtlaSil
 3. Arkadaşlar saat 21 de toplanalım mucadeleye devam heveslerinizi kırmayın.

  YanıtlaSil
 4. terörü deneetimli serbest bırakan borçluyu hapse atan hükümete hala oy vermeyi düşünen varsa onlara yazıklar olsun diyorum bizde hükümeti pakete koyarız.andımızı kaldırmasınıda kınıyorum.tamamen göz boyama

  YanıtlaSil
 5. kimle toplanacagız 525bin magdurdan bahsediyoruz gayret gösteren 10kişi yok 10 kişiyle degil yasa çıkartmak hiç bir iş yapamayız.

  YanıtlaSil
 6. BİZİM ÇÖZÜM YERİMİZ YENİ İCRA İFLAS KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ VE 5.YARGI PAKETİ ADRESİ OLACAKTIR.  Bizim bu reformları takıp etmemiz lazım.akşam 21 de toplanalım hazır meclis açılmışken yine mucadeleye devam edelim bu yasalar geçerken bizim ek kanun teklifine ihtiyacımız var.


  TEKRAR GAZETE İLANI VERELİM. ÖYLE İLAN VERELİMKİ PAKETTEN DAHA ÇOK SES GETİRSİN.

  YanıtlaSil
 7. UMUDUNU KESME BARİ SEN YAPMA.

  YanıtlaSil
 8. Valla çok yazık bence hükümetin hiçumurunda bile değil taahüt olayı onlar güneydoğu oylarının peşinde yazık..

  YanıtlaSil
 9. Bizim İKİ tek şeyimiz var mücadelemiz ve UMUDUMUZ.
  Hapisteki arkadaşlarımız için ölen ve ya sakat kalan arkadaşlarımız için bu yasa çıkana kadar mucadeleye devam.

  YanıtlaSil
 10. arkadaşlar herkes kenid derdine düşmüş.hükümetin derdi ayrı.diğerlerin derdi ayrı bizm derdimiz başka.BİZ KENDİ DERDİMİZ VE SORUNLARIMIZI ÇÖZECEK ÇARELER ÜRETMELİYİZ.


  Birlik ve beraberlik içinde çözemiyeceğimiz sorun yoktur BUNA İNANIN.

  YanıtlaSil
 11. hasan abi ye de danışalım cozum uretelim toplantımı yapçaz ne yapcaksak yapalım sinirlerim bozuldu

  YanıtlaSil
 12. tiwıtırdan facebooktan sosyal medyadan çagrı yapıp kalabalık 1eylem yapılmadıgı sürece ne başbakan duyar zaten vekiillerin çogu avukat onlar duymakta duydurmakta istemiyor belirli bir yerde bir yol kapatma eylemi yapılması gerek yoksa kimse duymaz

  YanıtlaSil
 13. Bu taahhüt mağdurlarının mağduriyetleri giderilmedikçe bırakın oy vermeyi AKP teşkilatlarının olduğu cadde den bile geçmezler bu böyle biline.

  YanıtlaSil
 14. aynen doğru.Ben derim ki teslim olmayı düşünen arkadaşlar toplu olarak MECLİS in önünde toplanıp teslim olsunlar

  YanıtlaSil
 15. akp chp mhp değil sanki diğerleri geçse kanun değişmedikten sonra ismin önemi yokkk

  YanıtlaSil
 16. tam on gunum kaldı mahkememe düşünmek bile çare olmuyor toplu halde ses vermemiz lazımm

  YanıtlaSil
 17. Ekonomi bakanı ZAFER ÇAĞLAYAN
  Ticaret bakanı HAYATI YAZICI
  Aile ve sosyal polİtakalar bakanı FATMA ŞAHİN


  SİZLER BU PAKETİN NERESİNDESİNİZ ? SİZLERİDE Mİ PAKETLEDİLER

  YanıtlaSil
 18. ARKADAŞLAR
  İYİ BİR GAZETE İLANI VERELİM SES GETİRSİN HERKES KARINCA KARARINCA KATKIDA BULUNSUN BAŞKA ÇÖZÜM YOK

  YanıtlaSil
 19. YENİ İCRA İFLAS KANUNU VE 5.YARGI PAKETİ İSTİYORUZ

  YanıtlaSil
 20. bence olabilir vaya buyuk bir gazete sitesinde ana puntolarda bir ilan verelim

  YanıtlaSil
 21. dün haberleri okudum 16 kişi yüz kızartıcı iğrenç bi şekilde bi insanın hayatını söndürürcesine şuç işliyorlar adliyeye dahi gitmeden serbest kalıyo bu nasıl oluyo adalet bide mülkün temeliymiş böyle mi temel tahüüt yüzünden insanlar ne çalışabiliyo ne yaşabiliyo ya kolaylık yapsalar zaten ödenecek ama illa avukatın dediği olacak kardeşim sen benim dediğim şekilde ödemeyi kabul et ben onu dahi ödemezsem sen o zaman yap ne yapacaksan

  YanıtlaSil
 22. yazıklar olsun

  YanıtlaSil
 23. yazsan ne olacak ki şerefsizlerin çok mu umurunda sankii

  YanıtlaSil
 24. bence arkadaşlar direk başbakanın twitter sayfasını 1 saat işgal edelim ancak sesimizi oyle duyururuz

  YanıtlaSil
 25. mantıklı olabilir

  YanıtlaSil
 26. herkesin sitemizi ziyaret edecegi bugünde perşembe günü meclis önünde toplanmayı sosyal medyadan destek alarak chp mhp vekillerinden destek isteyerek toplanmayı teklif ediyorum gazete ilanı burada konuşmak bir işe yaramaz verdikte ne oldu kim bahsetti iyi bir gazete 150 milyar istiyor nereden bulup verilecek milletin parası olsa borcunu öder hapse girmez çogu arkadaşımız 5milyar için yatıyor

  YanıtlaSil
 27. bi bayan olarak fatma şahine ulaşmya çok çalıştım ama nafile nereye gittiysem kapılar yuzume kapandıı

  YanıtlaSil
 28. Katılım cok az birde herkes sitede geziniyo ama katılım yok twitter da filan

  YanıtlaSil
 29. adres ne ben bilmiyorum

  YanıtlaSil
 30. @taahhuduihlal birde @esnafhapiste

  YanıtlaSil
 31. bence gazteye ilan verelim SATILIK OY SATILIK BÖBREK DİYE KADERLERİNE TERK EDİLMİŞ AİLELER

  YanıtlaSil
 32. ses getirecek bir durum meydana getirmemiz lazım

  YanıtlaSil
 33. HELAL OLSUN FAİZ LOBİSİ DEMEKKİ SİZ DEVLETTEN DAHA BÜYÜKSÜNÜZ HELAL OLSUN SİZE PKK SİZ DEVLETTEN DAHA BÜYÜKSÜNÜZ
  HELAL OLSUN SİZE ROMAN KARDEŞLERİMİZ SİZ DEVLETTEN DAHA BÜYÜKSÜNÜZ

  YanıtlaSil
 34. arkadaş derdimizi anlatsak kimseyle görüştürmüyorlar ki gideceksin başbakandan yardım isticen borcumu öde diye belki utanırda bişeyler yapar

  YanıtlaSil
 35. en güzeli başbakanın twiter sayfasını işgal etcez

  YanıtlaSil
 36. en iisi o bence ilan vermeye para durumları belli arkadaşlar

  YanıtlaSil
 37. ama herkesin birlik olması lazım birlik olmazsa bu iş olmaz

  YanıtlaSil
 38. desenize film kaldığı yerden devam ediyor .....

  YanıtlaSil
 39. açık konuşmak gerekirse çok umutlu değildik bizlerde itiraf edelim, adı zaten demoktatikleşme paketi olursa 5. pakette olur bizim işimiz ....

  YanıtlaSil
 40. konuştuğumuz gibi twitter sayfasını gunde 1 saat işgal edelim hasan abi de sağlam bir yazı yazsın bize gunun belli bir saatinde 1 saat boyunca boykot edelim bence işe yarar

  YanıtlaSil
 41. sevgili arkadaşlar Sayın vekilimiz ve destekcimiz Alim Işık bey saat 14.15 te kanal b 'de demokratikleşme paketini değerlendirecek söz verdiğine göre yine meclis açılır açılmaz gündeme getireceğini belirtti.

  YanıtlaSil
 42. AKİL ADAMLAR YEMEK TARİFİ VERMİŞ BUNLARIN HEPSİ HİKAYE
  HELAL OLSUN CHP YE

  YanıtlaSil
 43. HASAN ABİCİM NEDEN YORUM YAPMIYORSUN

  YanıtlaSil
 44. BAŞINIZ SAĞ OLSUN DAHA KAÇ KİŞİ ÖLMESİ GEREKİYOR

  YanıtlaSil
 45. Değerli arkadaşımız öğlenden sonra bürodan çıkmıştım eve yeni geldim. Yorumum biraz aşağıdadır. Hele şu panik hallerimizi üzerimizden bir atalım da; İnşallah çıkar bir yol bulmak nasip olsun. Halen her şey bitmedi görüşündeyim. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Saygılarımla.

  YanıtlaSil
 46. Emekliler,memurlar ve bordrolu çalışanlar ; KREDİYE Mİ ihtiyacınız var..!!

  #KONUT,ARAÇ VE BİREYSEL KREDİLERİNİZİ ONAYLATIYORUZ.

  #Bankalarla uğraşmak sizlere zor ve zahmetli mi geliyor?
  ##Bankaların vermekte olduğu miktarı yeterli bulmuyor musunuz?
  ##Kredi kullanmakta zorlanıyor musunuz?
  ##Banka çalışmanız az veya yok diye kredi kullanamıyor musunuz?
  ##SSK priminiz sebebiyle kredi kullanamıyor musunuz?
  ##Mevcut krediniz var yeni kredi mi kullanmak mı istiyorsunuz?
  Bizimle iletişime geçin sizlere en hızlı şekilde yardımcı olalım.
  Not: Maaşında icra kesintisi olanlara ve yakın takiptekilere maalesef yardımcı olamıyoruz.

  YanıtlaSil
 47. Değerli arkadaşlar hepinize tekrar hayırlı geceler diliyorum.


  Şimdi duygu sömürüsünün en güzelini yapacağım. Gözyaşlarım klavyenin üzerine damlıyor olarak...


  Biraz aşağılarda yorum yapan; Fırat Özyılmazer arkadaşımız kimdir biliyor musunuz?


  Kaybettiği muhterem eşi kimdir biliyor musunuz?


  O; aylarca sitemizde yorum yapan, çabalayan, sonrasında felç olan ve daha sonrasında kalp krizi geçirerek, O Yüceler Yücesine varan;


  Aysen1985 arkadaşımızdır. Şimdi O da Hanımağam gibi Cennet katlarında dır...


  Daha neyin yorumunu yapalım? Daha kaç kişi ayrılsın aramızdan?


  Eşi Fırat Beyin aylarca bizim davalarımız için Ankara'ya gittiğini biliyor musunuz?


  Şimdi biri bana bir teselli sözcüğü söyleyebilir mi?


  Allah hepimize sabır versin. Allah hepimizin yardımcısı olsun.


  MEKANIN CENNET OLSUN AYSEN1985 ARKADAŞIMIZ.


  İşte bunun için Barışçı-Mersin arkadaşınız yıllardır sizler için mücadele vermeye çalışmaktadır. Bilgilerinize ve saygılarımla.

  YanıtlaSil
 48. Değerli arkadaşımız; biraz üstte olan yorumuma sen bir cevap verebilir misin? Saygılarımla.

  YanıtlaSil
 49. Aysen 1985 arkadaşımız neden artık yorum yapmıyorsun? Neden aramızda değilsin? Yoksa; artık, sen demi susma hakkını kullanıyorsun.? Bir kez daha mekanın Cennet olsun diyerek...

  YanıtlaSil
 50. değerli büyüğümüz ayşen ablamız mekanın cennet olsun ablam

  YanıtlaSil
 51. hasan abicim öncelikle hepimizin basımız sağ olsun allah rahmet etsin değerli ablam için dua edicem


  arkadaşlar ankara gitiklrinde onlara 5 miletvekiliyle görüşmeleri için randevu aldım ilker volkan cok iyi bilir telefonla hep yonlerdim


  bizler onu bunu dolandıran insan değiliz
  ben tokiye iş yaptım ve çeklerimi ödemediler bu miktar 750 bin
  ben oturduğum evimi ailemin haberi olmadan sattım ve kendim evimde kiracı olarak oturuyorum
  altımdaki arabayı sattım işyerimi kapattım ben o parayı 70 bine kadar indirdim ama baskılar coğaldı nedenmi azaldı diye hasan abicim ben kalp hastasıyım ve gecen kalbim sıkıştı hastaneye gidemedim kızım sürekli gözümün içine bakıyor eşimi yarım saat gec kalsam arıyor nerdesin diye evden her telefon geldiğinde kalbim güm güm diye atıyor şuan bi firmada calışıyorum acılar içinde kıvranarak ama bakmam gereken ailem var insanlar öcü gibi bakıyor acaba borc isteyecekmi bu arada ölmek topraga girmek değil yasayarakta ölmek böyle oluyor hasan abicim benim yanımda 40 kişi calışıyordu


  insanın onurunu itibarını duygularını kaybetmeyi ben çok iyi bilirim

  YanıtlaSil
 52. bu taaüt belası yüzünden yuvalar yıkıldı çocuklar dağıldı milletin alın teriyle açtığı işyerleri umursamızca vicdanı olmayan avkatlar hakimler tarafından yok edildi yeter artık ya bu insanlardan daha ne alacaksınız ya sizin gibi t c di adaletide kanu da kitabınada bu ülkede teröstlere af çıkıyo amk artık bizdemi daha çıkalım polisle askerle çatışalım yeter artık tc cumhuriyrti pkk yı afffeti bizlere niye çözüm bulmuyolar allah belanızı versin artık

  YanıtlaSil
 53. Değerli arkadaşım umarım ki bundan böyle borç yüzünden canlar, canlarına kıymasınlar...


  Haydi bizden geçti, Allah gençleri korusun. Duyarlılığın için çok sağ ol. Saygılarımla.

  YanıtlaSil
 54. Değerli arkadaşlarım gecenin bu vaktinde sizleri çok üzdüğümün farkındayım ama, yaşanan gerçekler ve gerçekleriniz böyle değilmidir? Saygılarımla.

  YanıtlaSil
 55. Üstelik O; kendinden evvel fidan yaştaki birde çocuğunu kaybetmişti.


  Şimdi Fırat bey kalan diğer çocuğuyla birlikte, giden çocuğuna mı yansın? giden eşine mi? Allah Fırat arkadaşımıza sabırlar versin. Sonsuz sabırlar...

  YanıtlaSil
 56. içimizde ne sanatkar arkadaşlar her türlü meslek gurubunda vatana ve millete hizmet vermiş ekokonomik durumları cok iyi olup kanı beş para etmez birileri yuzunden bu hale gelmiş arkadaşlarımız var


  o sadullah ergin deninen adam varya bi arkadasımıza gurek zamanı değil dediği günü hiç unutmuyorum insan neden tahüt verir ödeyeceğim zaman kazanmak için kim kendini böyle pis bi durumun içine sokmak ister


  sadullah ergin herkes kendi kaderini yasar resmini gördüğüm her yerde sana alaylı gülüşün yüzünden bedua ediyorum ve hep edicem
  eminim bizim içimiz yanıyor cünkü bizim bi ailemiz var onlara bakmak zorundayız ama içeri girersek ailemiz perişan olur her sey para değil aile için


  gönülden beddua ediyorum bilsemki idam edileceğim son sözüm
  o gülüşün seni öyle bi pisliğin içine sürüklesinki derman bulamayasın
  ağlayan her bir anneye her cocuga perişan her bir ailenin laneti ve çaresizliği seninle olsun


  seni lanetliyorum ve içinin acıdığı her gün en iyi günün olsun sadullah ergin

  YanıtlaSil
 57. beraber yatık abi senle ceaevinde yine yatarız düşmmez kalkmaz bir allah ölüme çare yok abi bekleciz

  YanıtlaSil
 58. aynen kardeşim

  YanıtlaSil
 59. ah ibrahim abim takma dicem nasıl düşünmücen olmadık şerefsizlerle uğraşıyoz artık israil vatandaşı olmak için başvurcam yeter artık tc bıktım

  YanıtlaSil
 60. düşüncelerinize katılıyorum başından beri benim fikrim inanın bu yasanın çıkmamasını isteyen sadullah ergindir oda avukat kökenli ve o lobinin etkisinde kalıyor ben akp partiliyim inanın allah onu bildiği gibi edecektir yakın bir zamanda allah tarafından ona acı bir msj verecektir inşallah o zaman anlar belki bu kadar mağdur insanalarn halini görmemezden gelmeyi

  YanıtlaSil
 61. sayın hasan sığırcı bey sizede biraz sitem doluyum.biraz bu seferki olaya biraz uzak kaldığınızı düşünüyorum ve size kırgınım çekte mücadelenizi azminizi bu davada nedense hissettirmediniz bizlere.uzak kalarak cılız bir yaklaşım yaptınız bizleri yalnız bıraktınız sizin yönlendirmelerinizle daha iyi organize ederek şansımızı artıra bilirdik ama şuanki yiğit bulut bey kanalınızı doğru bir nokta olduğunu düşünüyorum bunu biraz daha erken yapsaydınız farklı olabilirdi.bu kadar insan en çok sizden medet umuyor bence daha sağ duyulu ve daha azimli olmanızı rica ediyoruz yoksa hepimizin vebalını alırsınız saygılar

  YanıtlaSil
 62. antalya taahüd30 Eylül 2013 23:57

  Değerli Mağdur arkadaşlarım... sizlere başımdan geçenleri anlatacağım sizlerin yorumuna ihtiyacım var. özellikle de bayan arkadaşların...ve lütfen ariaevent@gmail.com gönderirseniz sevinirim.
  7 Yıl önce 10 yıllığına 700 yataklı otel kiraladım. yaklaşık 1 milyon EURO yatırım yaptım. İlk 2 yıl küçük sıkıntılarla geçti kriz ile beraber Avukatlar saldırmaya başladı. Avukatların birisine para verdim mi 1 saat sonra diğeri gelmeye başladı daha doğrusu duyan kapıya dayanmaya başladı hatta işi o kadar abartılar ki otel giriş kapısına kamyonları dayayarak mal kaldıracağız diye tehdit etmeye başladılar.tabi bizde kafayı yemeye başladık otelde 700 misafir var ve ben bu durumdan dolayı iş yapamaz, Tedarikçi firmalardan mal alamaz, personele maaş ödeyemez hale geldim. bir ara hesapladım. ana para hariç yaklaşık 400 bin tl avukatlık ücreti ve icra faizi ödemişim. Zaman içerisinde artık her gün ölmektense bir kere öleyim dedim ve turizmde yüksek sezon diye tabir edilen 15 temmuz gibi ana sezonda hiç bir şey almadan oteli kapattım. ne hikmetse otel kapandı kimse otele haciz yapmadı. ve şehir merkezine taşındım. bir ara başka bir otelde gece müdürü olarak çalıştım. zaman içerisinde çek' den aranma olduğundan otelden erken ayrılmak zorunda kaldım. daha sonra yakalanma korkusu ile düzgün bir iş de çalışamadım. ama bu arada evde yiyecek hiç eksiğimiz olmadı, internetimiz vardı. evin kirasını allah' dan ödeyebiliyordum. zaman içerisinde bazı dosyalarımı anlaşma yolu ile bazılarını da ödeyerek, bazıları da zaman aşımından düştü. son kalan 2 ( her ikiside 11.000 tl. ) dosyamı alacaklı ile anlaşmak için cebimde 4.000 tl nakit ile avukata gittim. avukat kefil isterim dedi. kendisine bu saatden sonra bana kim kefil olur. ben bilmem alacaklı istiyor dedi. allah var alacaklıyı da tanımıyorum. alacaklı da otele tavuk satan firma. gittim yanına anlaşmak için yaklaşık 10 dk konuştuk bu arada benimle konuşurken cepden mesaj yazıyordu. mesaj bitti bana avukat ile görüş avukat ne derse o olur dedi. allaha emanet ol dedim çıktım yaklaşık 500 metre sonra ekip geldi beni aldı. Polis aynen şunu dedi; Ben buraya nokta atışı ile geldim. normalde ben sana kimlik sorup ve sen bana taahhüd ihlal den arama var desen ben senin GBT ne bakmazdım dedi. neyse beni kapalı c. evine attılar.
  1- Eşim bir gün olsun ziyaretime gelmedi,
  2- Ben c. evindeyken eşim ölümle tehdit ediyor diye c. savcılığına şikayet etmiş,
  3- Karakola gidip eşimden şikayetçiyim diyerek koruma almış,
  4- Evden uzaklaştırma, Çocuk'dan uzaklaştırma, İletişim araçları ile arama yasak, Akrabalar ve arkadaşlar vasıtası ile iletişim kurma yasak, Çocuğun okul ve çevresinde bulunmak yasak, iş yerine yaklaşmak yasak, ev eşyalarına dokunmak yasak, kirayı ödemeye devam etmekle zorunluyum, v.s.
  4- Evin eşyalarını bir odaya doldurmuş ve eve kiralık tabelası açmış.(ev baldızın)
  Ve ben hala bu kişi ile devam etmeye çalışıyorum... Sizce ne yapmalıyım? Bu arada 6 yaşında bir oğlumuz var.
  Saygılarımla

  YanıtlaSil
 63. Yeni pakette bununla ilgili bi1 Ekim 2013 00:17

  Boyle düşünmeniz cok yanlış hasan bey elinden gelen herşeyi yapıyo yapmasa yapmaz buna mecbur degil.dua edip allah razi olsun diyeceginize bide vebalini alırsınız diyorsunuz cok yanlış bir yaklaşım.bizim için bizden daha cok uğraşıyo peki ya biz kendimiz icin nekadar çaba sarfediyoruz? Koca bir HİÇÇÇ!!!

  YanıtlaSil
 64. taahüd magduru1 Ekim 2013 00:23

  abi başınız sa olsun mekanı cennet olsun çok yorumunu okumuştum allah sabır versin

  YanıtlaSil
 65. taahüd magduru1 Ekim 2013 00:27

  herkese merhabalar demekki bu yırtınmamıza fayda olmamış bu akp denen parti ve yandaşlarının inşllah bir gün yıkıldığını gördüğüm zaman en çok ben mutlu olacağım allah bunları bildiği gibi yapsın akp oy vermiş biri olarak hakkınızı helal edin arkadaşlar epeydir internetim yoktu bu gün açtırdım

  YanıtlaSil
 66. გჭირდებათ პირადი სესხი ბიზნესი? თუ თქვენ დაინტერესებული დაუკავშირდით ამ ელ: xavigeradloanfirm@yahoo.com თქვენი სესხის გადაცემა. ჩვენ იძლევა სესხი 2% განაკვეთით.

  YanıtlaSil
 67. bu karar emsal teşkil edermi

  YanıtlaSil
 68. eşim 2 ayı geçkin süredir cezaevinde.21 günü kaldı inşallah.Dolandırıldık elimizde maaşımız bile kalmadı ödeyecek durum hiç yok.Dilekçe yazsa çıkar mı acaba emsal göstererek

  YanıtlaSil
 69. mehmet coşkun9 Ekim 2013 14:43

  abla önce geçmiş olsun mutlaka faydası olacaktır dilekçesiini versin bakın görün

  YanıtlaSil