Taahhüdü İhlal Türkiye'ye Özgü Bir Hapis Türü

Adalet Bakanı Sadullah Ergin. Alim Işık Taahhüdü ihlal Yazılı soru. Tazyik Hapsi. İcra iflas kanunu tazyik hapsi taahhüdü ihlal hapis cezasıAdalet Bakanı Sadullah Ergin, taahhüdü ihlal suçunun Türkiye’ye özgü bir suç olduğunu ve "Türk tipi" olarak nitelendirilebilecek bu suç nedeniyle 2004’den bu yana 84 bin 857 kişinin cezaevine girdiğini açıkladı

Adalet Bakanlığı’nın kayıtlarına göre, son 4 yılda borcu nedeniyle haciz tehdidiyle karşı karşıya kalıp, İcra İflas Kanunu kapsamında hacizden kurtulmak için ‘ödeme taahhüdünde’ bulunan, ancak bunu yerine getiremeyen 84 bin 857 kişi cezaevine girdi.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Avrupa ülkeleri uygulamalarında yaptıkları inceleme sonucu Türkiye’de yaklaşık 85 bin kişi hakkında ‘tazyik hapsi’ kararı verilmesine yol açan "taahhüdü ihlal" suçu ile aynı nitelikte bir suç tipine rastlamadıklarını ifade ederken, modern bir İcra İflas Kanunu için çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

MHP’li Alim Işık, “ekonomik suça ekonomik olmayan ceza” tartışmalarına yol açan İcra İflas Kanunu hükümlerini Meclis gündemine taşıdı. Soru önergesi veren Işık’a cevap veren Ergin, ‘taahhüdü ihlal’ suçunun Türkiye’ye özgü bir suç olduğunu ve ‘Türk tipi’ olarak nitelendirilebilecek bu suç nedeniyle 2004’den bu yana 84 bin 857 kişinin cezaevine girdiğini ortaya koydu.

Bakan Ergin, yürürlükteki İcra ve İflas Kanunu’nun yerine, dünya ve Türkiye’de yaşanan gelişmelere uygun, günün ihtiyaçlarına cevap veren modern bir icra iflas sisteminin kurulması için kanun tasarısı hazırlığı yapıldığını da açıkladı.


T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Kanunlar Genel Müdürlüğü

Sayı : B.03.0.KGM.0.00.00.05/2012-610.01-699/896/1727 13/03/2013
Konu : Yazılı soru önergesi

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

ilgi: 
 a) Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı ifadeli, 26/11/2012 tarihli ve A.01.0.KKB. 0.10.00.00-94947 sayılı yazı,
 b) 26/12/2012 tarihli ve 4148/9130 sayılı yazı.

İlgi (a) yazınız ekinde alman, Kütahya Milletvekili Prof. Dr. Alim Işık tarafından Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/12410 Esas Nolu soru önergesine ilişkin cevaba esas teşkil edecek bilgilerin derlenebilmesi için ilgi (b) yazımızla ek süre istenilmiş olup, Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün 99. maddesi uyarınca hazırlanan cevap ilişikte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

                                                                                                                    Sadullah ERGİN
                                                                                                                            Bakan

EK                                     :
Soru önergesi cevabı (1 adet)

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Kanunlar Genel Müdürlüğü

Sayı : 56020453/2012-610.01-699/895/1726 13/03/2013
Konu : Yazılı soru önergesi

Sayın Prof. Dr. Alim IŞIK
Kütahya Milletvekili
TBMM

Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/12410 Esas Nolu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur.

I- 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun;
"Borçlunun ödeme şartını ihlali halinde ceza" başlıklı 340. maddesinde, Kanunun 111. maddesi uyarınca veya alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmaksızın ihlal eden borçlunun, alacaklının şikayeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verileceği;

31/03/2011 tarihli ve 6217 sayılı Kanunla yeniden düzenlenen, "Davanın ve cezanın düşmesi ile ceza verilemeyecek haller" kenar başlıklı 354. maddesinin üçüncü fıkrasında, nafaka alacaklarına ilişkin takipler hariç olmak üzere, alacak miktarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından her yıl belirlenen aylık en yüksek brüt asgari ücret tutarının altında kalan takiplerde, Kanunda öngörülen disiplin ve tazyik hapsi uygulanmayacağı;
Hükümlerine yer verildiği malumlarıdır.

II- Borçlunun ödeme şartını ihlali halinde ceza verilmesi konusunda, Avrupa ülke uygulamaları araştırılmıştır. Aynı nitelikte bir suç tipine rastlanılmamakla birlikte, hapis cezası içeren icra ve iflas suçlarının bulunduğu Almanya, İsviçre ve Avusturya icra ve iflas hukuku sistemlerinde, mal beyanında bulunmayanların altı aya kadar hapisle tazyik edileceğine; misli olmayan bir şeyin yerine getirilmesine ilişkin ödeme emrini alan borçlunun, yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde hapis ile tazyik edilebileceğine ilişkin hükümlere yer verildiği anlaşılmıştır.

III- Bakanlığımızca, yürürlükteki İcra ve İflas Kanununun yerini almak üzere, Dünyada ve Ülkemizde yaşanan sosyal, ekonomik, teknolojik gelişmelere uygun ve günümüz ihtiyaçlarına cevap veren, modern bir icra ve iflas sisteminin kurulması ve yeni bir Kanun Tasarısı taslağı hazırlanması amacıyla oluşturulan Bilim Komisyonu, çalışmalarına devam etmektedir. İcra ve İflas Kanununun 340. maddesinde düzenlenen müesseseye ilişkin değişiklik yapılıp yapılmayacağına ilişkin hususlar, diğer hükümlerle birlikte bir bütün olarak Bilim Komisyonunca değerlendirilecektir.

IV- Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden,
a-) Taahhüdü ihlal suçu nedeniyle 2009 yılında 231.997, 2010 yılında 312.340, 2011 yılında 254.977 eylem için dava açıldığı; bu davalar sonunda 2009 yılında 26.599, 2010 yılında 195.493, 2011 yılında 162.704 eylem için tazyik hapsi kararları verildiği; 2009 yılı öncesiyle ilgili olarak madde ayrıntısında derlenmiş veri bulunmadığı;
b-) Tazyik hapsi kararları nedeniyle 2009 yılında 17.959; 2010 yılında 24.084; 2011 yılında 20.891 ve 2012 yılında 21.923 kişinin ceza infaz kurumlarına alındığı,
Anlaşılmıştır.

V- Soru önergesinde yer alan diğer hususlara ilişkin Bakanlığımızda bilgi bulunmamaktadır.
Bilgilerinize sunulur.

                                                                                                         Sadullah ERGİN
                                                                                                                  Bakan3 yorum:

 1. SONUC  OLARAK GÖRÜSMELERDE KALMASIN.GERCEK ICRAATA DÖNÜSTÜRÜLSÜN .ZAHMET OLMAZSA.

  YanıtlaSil
 2. fatih hasırcı23 Mart 2013 02:45

  sevgili arkadaslar...!
  adım fatih maraşlıyım. hiç çekinmeden gelin taahhüt
  le ilgili tazyik hapsiniz varsa (4 dosyadan fazla olursa kalır) yakalanmanız. çıkmışsa burdaki hakimimiz
  salıveriyor. denetimli serbestlikten . yararlandırıyor. tlf:0536 589 27 19...

  YanıtlaSil
 3. fatih hasırcı23 Mart 2013 02:46

  icraat da var devam ediyo :)

  YanıtlaSil