Ellerinizdeki Kan

taahhüdü ihlal, cezaevi, icra, haciz, Emine Sipahi
Ellerinizde ki Kan?
Okuma yazma bilmeyen Emine Sipahi, kendisine "dershanede imzalatılan" evrak nedeniyle şubat 2010'da "Taahhüdü ihlal" suçundan cezaevine girdi. Annesinin durumuna üzülen ve annesinin cezaevine girmesini bir türlü kabullenemeyen Semih Sipahi 2 Nisan 2010'da kendini evlerinin balkon demirine asarak intihar etti.

Elleriniz de kan olduğunu neden hissediyoruz?
Veya neden bazıları ellerindeki bu kanı görmüyor?

İcra İflas kanunu 349. madde "Maznun, şikayeti alan veya istinabe edilen icra mahkemesinin *1* huzuruna gelmez veya müdafi göndermezse yahut bizzat bulunmasına lüzum görülürse zabıta marifetiyle getirilir. Bu suretle de bulundurulamazsa muhakeme gıyabında görülür."

5320 Sayılı Kanun MADDE 4.- "(1) Ceza Muhakemesi Kanunu, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, aşağıdaki maddelerin hükümleri saklı kalmak üzere, kesin hükme bağlanmış olanlar hariç, görülmekte olan bütün soruşturma ve kovuşturmalarda uygulanır."

CMK 1 "Madde 1 - (1) Bu Kanun, ceza muhakemesinin nasıl yapılacağı hususundaki kurallar ile bu sürece katılan kişilerin hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenler."

Ceza Muhakemeleri Kanunu 2 "l) Disiplin hapsi: Kısmi bir düzeni korumak amacıyla yaptırım altına alınmış olan fiil dolayısıyla verilen, seçenek yaptırımlara çevrilemeyen, önödeme uygulanamayan, tekerrüre esas olmayan, şartla salıverilme hükümleri uygulanamayan, ertelenemeyen ve adlî sicil kayıtlarına geçirilmeyen hapsi, İfade eder."

Halen sanığın yokluğunda İcra İflas Kanunu uyarıca disiplin hapsi verebilir mi?

Borçlunun Ödeme Şartını İhlali Halinde Ceza:
"111 inci madde mucibince veya alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmaksızın ihlal eden borçlunun"

Neden hukuk sitemimizin, makul sebebe ilişkin ayrıntılı bir makalesi olmaz?.
Neden makul sebebin itiraz aşamasında da ileri sürülüp sürülemeyeceğine ilişkin yerleşmiş ve gerekçeli bir açıklama olmaz?,
Neden haciz baskısı altında alınan taahüdü ihlal nedeniyle ertelenemeyen, HAGB verilemeyen ceza verilirken, 2 yılın altındaki tüm suçlar ertelenebilir ve HAGB ye çevrilebilir?

Nafaka yükümlülüğüne uymamadaki disiplin hapsini anlıyoruz da taahhüdü ihlali disiplin hapsi kapsamına alınması nasıl açıklanır?

Bunun kutsal dağ geyiğini yemek için, adını dağ balığı olarak değiştirmekle farkı ne?

Taahhüdü ihlalin disiplin hapsi kapsamında tutulması ile, Madencilik Kanununda, Tütün ve Alkol Kanununda, güçlülere imtiyaz tanınması arasında bir benzerlik var mı?

Gerçekten bir ekmeğe muhtaç insanlar neden cezalandırılır?
Hakimler, "3 aya kadar" hapis cezasını nedense üst sınır değil de,"3 ay" olarak yorumlar?.
Pek çok suçta sonuç ceza bu kadar çıkmadığı gibi paraya çevirmesi var, erteleme var, HAGB var.
Bunlar olmasa bile şartla tahliye var. Tazyik hapsinde ise neden 90 tam gün infaz var.?
Soner Sipahi olayın da Annesi, evrağı dershanede imzaladım diyor.
Başka yerde imzalatılıp, icra dairesinde imzalatılmış gibi, yazılan ve genelde böyle olan taahhütler neden var?

"Okuma yazma bilmeyen Emine Sipahi, kendisine dershanede imzalatılan evrak nedeniyle şubat 2010'da "Taahhüdü ihlal" suçundan cezaevine girdi. Annesinin durumuna üzülen ve annesinin cezaevine girmesini bir türlü kabullenemeyen Semih Sipahi 2 Nisan 2010'da kendini evlerinin balkon demirine asarak intihar etti."

İşte bu ellerinizde ki kandır...

2 yorum:

  1. bu kanun onur kırıcı kalkmalı artık daha kaç kişiyi dağıtacak yetmez mi

    YanıtlaSil
  2. çok üzüldüm devletimiz bazı acıları görüyor mesala uluderede kaçakçılık yapanlar mesala suriyede zulüm gören halka sahip çıkmak mesala somalideki aç kardeşler el uzatmak bunlar güzel şeyler adamlar silahlı saldırı yapıyor ölümcül olmayanlarda 1 gün bile yatmıyor bu ne biçim iş ya taahütten hapis ayıp bu ya bunu nasıl görmezsiniz bu acıları siz çekseniz ne yapardınız sevgili vekiller saygılar

    YanıtlaSil