AYGÜN'den Çek Kanunu'nda Değişiklik Teklifi

ANKARA MİLLETVEKİLİ SİNAN AYGÜN’DEN ÇEK KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ
CHP ANKARA MİLLETVEKİLİ AYGÜN’ÜN TEKLİFİ YASALAŞIRSA KARŞILIKSIZ ÇEK NEDENİYLE HAPİSTE OLAN BİNLERCE VATANDAŞ KURTULACAK.
KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEYENLERE ADLİ PARA VE HAPİS CEZASI VERİLEMEYECEK.
TEKLİFİN GEREKÇESİNDE, KARŞILIKSIZ ÇEK NEDENİYLE ADLİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILAN VATANDAŞLARIN, HAPSE GİRMEMEK İÇİN YA TEFECİDEN BORÇ ALDIĞI YA DA CEZAYI ÖDEYEMEYİP HAPSE GİRDİĞİ BİLDİRİLDİ.
SİNAN AYGÜN, “KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLEYENİN HAPİSLE CEZALANDIRILMASI AİLELERİ PARÇALIYOR”
CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün, karşılıksız çek düzenleyenlere adli para ve hapis cezasının kaldırılmasını, sadece “çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı”nın uygulanmasını önerdi. Aygün’ün teklifi yasalaşırsa karşılıksız çek yüzünden hapiste bulunan binlerce vatandaş kurtulacak, yerel mahkemeler ve Yargıtay’ın iş yükü önemli ölçüde azalacak.

Sinan Aygün, 5941 Sayısı Çek Kanunu'nda değişiklik yapılmasına yönelik teklifini TBMM Başkanlığına verdi.
Teklifin gerekçesinde, karşılıksız çek keşide etme fiilinin, 1929-1985 döneminde “dolandırıcılık” suçu kapsamında değerlendirildiğine,1985-2003 döneminde hapis cezasını gerektiren bağımsız bir suç olarak kabul edildiğine, 2003 yılından itibaren de adlî para cezasını gerektiren bir suç olarak düzenlendiğine dikkat çekildi.

MAHKEMELER İŞLEYEMEZ DURUMDA
Karşılıksız çek keşide etme suçuyla ilgili davaların son yıllarda inanılmaz ölçülerde artış gösterdiği vurgulanan gerekçede, dosya yoğunluğu nedeniyle mahkemelerin işleyemez duruma geldiği ifade edildi. Mahkeme ve çek davalarına bakan Yargıtay’daki daire sayılarının artırılması gibi önlemlerin tümüyle geçici bir nitelik taşıdığı, kronikleşmiş karşılıksız çek sorununa kesin bir çözüm getirmediği vurgulanan yasa teklifinin gerekçesinde şöyle denildi:

“Çek davalarına bakan Yargıtay 10.Ceza Dairesi Başkanı Mahmut GÜL 2010 yılında yaptığı açıklamada, yerel mahkemelerdeki çek dosyası sayısının 1 milyon 480 bin civarında olduğunu, 50 bin çek dosyasının 10. Ceza Dairesi’nde karara bağlanmak üzere beklediğini, 110 bin dosyanın ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında incelenmekte olduğunu, yılda en fazla 25 bin davayı sonuçlandırabildiklerini, Yerel mahkemelerin kararı bozulduğunda, yeni karar verilmesi ve tekrar temyiz edileceği düşünüldüğünde mağduriyetler olacağını ve kararların zaman aşımına uğrayacağını ifade etmiştir.”
BİNLERCE VATANDAŞ HAPİSTE
Yasa teklifinin gerekçesinde yürürlükteki Çek Kanunu’nda çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet verme fiilinin, “adlî para cezası ve güvenlik tedbiri yaptırımlarını gerektiren bir suç olarak düzenlendiğine” dikkat çekildi. Adli para cezası uygulanan vatandaşların, devlete borcunu ödeyemediği için hapse girdikleri vurgulanan gerekçede, “Eş anlatımla, devlet, hapse girmemek için adli para cezasını ödemek isteyen vatandaşını bir anlamda tefeci batağına yönlendirmektedir. Bu nedenle karşılıksız çekten dolayı halen hapiste binlerce vatandaşımız vardır” denildi.
ÖNERİLEN DEĞİŞİKLİKLER
Aygün’ün teklifi yasalaşırsa, karşılıksız çek düzenleme fiili suç olmaktan çıkacak. Karşılıksız çek düzenleyen, adına karşılıksız çek düzenlenen ve yasal süresi içinde ibraz edilen çekin karşılığını banka hesabında bulundurmayanlar hakkında, hamilin şikayeti ve Cumhuriyet Savcısı’nın talebi üzerine Sulh Ceza Hakimi tarafından, her bir çekle ilgili olarak “çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı” kararı verilecek.Karşılıksız çek kullanmak suretiyle,kasıtlı olarak dolandırıcılık ve sahtecilik suçu işleyenler hakkında ise,TCK hükümleri uyarınca işlem yapılabilecek.
Aygün, teklifinde bankaların karşılıksız çıkan çek için sorumlu oldukları tutarın ise bin TL’ye çıkarılmasını önerdi. Bankalar, çek tutarı bin liranın üzerindeyse bin liralık kısmını, bin liranın altındaysa da tamamını çek hamiline ödeyecek. Bu tutar, Merkez Bankası tarafından enflasyon oranı dikkate alınarak her yıl Ocak ayında yeniden belirlenecek. Bankalar halen karşılıksız çıkan her bir çek yaprağı için 655 liraya kadar ödeme yapmak zorunda bulunuyor.
Aygün, bankaların sorumlu oldukları tutarın artırılmasının, çekle ödemelere olan güveni artıracağını, bankaları çek hesabı açarken daha dikkatli davranmaya ve müşterisinden yeteri kadar teminat istemeye yönelteceğini savundu.

Yasa teklifiyle, yeni çek defterlerinin verilmesi ve eskilerinin alınması için öngörülen süre 31 Aralık 2011 tarihine kadar uzatılması öngörülüyor.
Teklif yasalaşırsa çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı uygulanan kişiler 31 Aralık 2011’e kadar, çekin karşılığının belirli vadelerde ödenmesi konusunda şikayetçi ile anlaşır ya da anlaşma ödeyeceğini taahhüt ederse verilen bu cezanın infazı ertelenecek. Böylece karşılıksız çek nedeniyle ceza alanlara hem yeni bir imkan tanınması hem de alacaklıların alacağını tahsil edebilmeleri amaçlanıyor.
BİNLERCE AİLE MAĞDUR
Aygün karşılıksız çekten mahkûm olduğu adli para cezasını devlete ödeyemeyen binlerce kişinin halen cezaevlerinde yattığını belirtti. Borcu yüzünden hapse atılanların işlerini ve dolayısıyla borç ödeme kabiliyetini de kaybettiklerini vurgulayan Aygün, binlerce ailenin de bölünerek mağdur edildiğini, alacaklıların da alacağını tahsil edemediğini bildirdi. Aygün şunları söyledi:
“Türkiye’de ve dünyada yaşanan yaşanan ekonomik krizler sonucunda karşılıksız çek yüzünden mahkûmiyet alanların sayısı her geçen gün artırıyor. Sorunu çözmek için etkili düzenlemeler yapılması gerekiyor. Geçici, etkisiz ve uygulanması mümkün olmayan düzenlemeler sorunu iyice içinden çıkılamaz hale getirmekten başka bir işe yaramıyor. Karşılıksız çek düzenlemenin sonucunun hapis cezası olması, aslında, ceza hukukunda çağdışı kalmış bulunan “borç için borçlunun cezalandırılması” sisteminin benzeridir. Cezanın amaca uygun olması, bir ilaç gibi yerinde ve dozunda kullanılması gerektiği gibi, doğru ve adil olması da hukuk devletinin olmazsa olmaz bir şartıdır.”
Sinan Aygün, yasanın bugünkü hali nedeniyle çok daha önemli ve öncelikli sorumlulukları bulunan yargı sisteminin zamanının büyük bölümümü karşılıksız çeklere ayırmak zorunda bıraktığını ifade etti. Aygün, “birçok Cumhuriyet Savcısı ve Hâkimin zamanını karşılıksız çekle ilgili dosyalara ayırmak zorunda kalması kabul edilemez” dedi.

ANKARA MİLLETVEKİLİ SİNAN AYGÜN TARAFINDAN; 28.09.2011 TARİH SAAT 11.30 DA, ÇEK KANUNU DEĞİŞİKLİK YASA TEKLİFİYLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI YAPILACAKTIR.

İLGİLİ KANUN TEKLİFİ AŞAĞIDAKİ LİNKTEDİR
LİNK: 5941 SAYILI ÇEK KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ VE GENEL GEREKÇE


Kategori: Ankara Milletvekili Sinan AYGÜN'den Çek Kanunu'nda  Değişiklik Teklifi, Çek yasası Mağdurları, Çek mağdurları, Çek Kanunu, Çek Mağduru

3.637 yorum:

 1. Sevgili Dostlar
  İyi haber ama son dakikaya kadar sayın milletvekillerimizi bilgilendirmeye devam edelim. Son ana kadar. Resmi gazeteyi elime almadan durmam ben.

  Saygılarımla

  YanıtlayınSil
 2. iyi akşamlar özgürlük savaşçıları.başta bu davada emeği geçen bütün dava arkadaşlarımı yürekten kutluyorum.serap hanım ve yanındaki çadır eylemindeki kardeşlerime sonsuz teşekkürler.bizim en büyük düşmanımız ne factoringler ne bankacılar.3 5 tane dengesizin içinde bulunduğu anlamsız oluşum ve içindekilerdir.yapılan bütün görüşmeleri kendileri yapmış gibi gösteren,klavye başından ayrılmayan ve hiç bir eyleme gelmeyen saçma sapan insanlardır.hiç bi olumsuzluk yoktur. az önce görüştüğüm değerli bir milletvekilinin söylediği şu;ne meclise gelin,ne çok fazla kurcalayın bu işi.tabiki durmak yok.maillere devam.2 hafta içinde bu işin biteceğini deklere eden sayın milletvekilimize huzurlarınızda teşekkür etmek isterim.DOĞRU DUVAR YIKILMAZ;SALLANIR YIKILMAZ.NE SA KAL,NE SÜNNETÇİ,BİZİ KİMSE YIKAMAZ.RANTÇILAR BİZİM ADIMIZI KULLANAN 3 5 ZAVALLIDIR.factoring olarakta yazan bunlar,bankacı olarakta yazan bunlar.hepinize iyi akşamlar tekrar.

  YanıtlayınSil
 3. taahüt verip hiç ödeme yapamayanlar için hapis kararına devam uygulamasına şahit olan varmı ,neden iki senenin dolmasını bekliyorlar yoksa iki sene dolmadan şikayet kabul edilmiyor mu (edilseydi benim alacaklılarım kurumsal firmalar tefeciler mutlak gerekeni yaparlardı şimdiye kadar)

  birde yasa çıkarsa sabıka kaydımız temizlenicekmi acaba

  birde yasa çıkarsa aynı zamanda bizim taahütlerden hapis cezası alma durumu ortadan kalkarmı

  YanıtlayınSil
 4. bedelli iki sene önce imf nin hükümete verdiği yapılması gerekenler listesinde vardı zaten
  bu ülkede akp iktidarında çek hapsi kalkmaz
  kaldırıyorlarmış gibi yaparlar ama asla kaldırmazlar
  soran olursa ,zaten bizim öyle bir çalışmamız var demek için
  yapabilselerdi bankaların sorumluğunu yaprak başına bin tl yaparlardı (miktar müşteri hesabından bloke edildiği halde) ki o kadarına bile güçleri yetmedi
  insanların ver eline bir oyuncak oyalansın

  YanıtlayınSil
 5. Mehmet Ali Kosovali11 Kasım 2011 22:31

  Sevgili Arkadaşlar,
  Korkunun ecele faydası yok.bu günlere hep korktuğumuz için gelmedik mi? Aman kimse ile konumayalim aman rezil oluruz demedek mi? Evet dedi.Haala da diyoruz.AMA ARTIK UTANMAYACAĞIZ.ÇÜNKÜ ÜLKEYİ YÖNETENLER KİMİN UTANMASI GEREKTİĞİNİ GAYET İYİ BİLMEKTEDİR.BİZLER AİLEMİZE BAKMAK VE BORÇLARIMIZI YENİDEN ÖDEMEK İÇİN ÇIRPINIP DURURKEN BUNA ENGEL OLUNMASI HİÇ BİR MANTIĞA SIĞMAMAKTADIR.Bu nedenle utanmayacağız.Gerçekleri konuşmaktan, basına çıkmaktan,halka gerçekleri anlatmaktan utanmayacağız.O nedenle sayın Basketçi ve Adalet İstiyoruz a katılıyorum.Ayrıca Şükrü bey de diğer köşe yazarlarına da yüklenin demektedir.Demek ki kamuoyu desteğine ihtiyacımız var.ZATEN DAHA FAZLA BU VEBALİN ALTINDA KİMSE KALAMAZ.HÜKÜMET YETKİLİLERİ DE BUNUN FARKINDA.KONUYU ÇÖZECEKLER ANCAK KAMUOYU DESTEĞİNE İHTİYAÇ VAR.O NEDENLE GAZA DAHA FAZLA YÜKLENELİM Ancak sesimizi yükseltirken lütfen saygı sevgi ve dürüstlüğümüzü kaybetmeyelim.Gerçek Türk Esnafı niteliğimizi herşeye rağmen kaybetmeyelim...

  Saygılarımla,
  Mehmet Ali Kosovalı

  YanıtlayınSil
 6. Arkadaşlar Merhaba,

  Ben de karşılıksız çek mağduruyum. Yurt dışında çalışmaktayım. Az önce Avukatımı aradım ve tasarı yı sordum..

  Kendisi tasarıyı olduğu gibi okudum ded,. Aslında biz böyle bir şey bekliyorduk ama bu kadar kapsamlı olacağını düşünmemiştik dedi.. Tasarının yasalşamsı konusuna gelince Yıl başında yada bütçe görüşmeleri geçtikten sonra Şubat 2012 gibi bu tasarının yasalaşacagı konusunda umutlu olduklarını söyledi..

  inşaallah hepimiz için hayırlısı olur ve bu tasarı olduğu şekli ile yasalaşır...

  Saygılar....

  YanıtlayınSil
 7. bence basının yani medyanın desteğine en çok şu anda ihtiyacımız var ne kadar fazla insana durmumuzu anlatabilirsek o kadar başarılı oluruz, factoring medya para lobileri var güçleri ile çalışıyorlar bizim en büyük ihtiyacımız sesimizi duyurmak oda medya ile olacak

  hükümette milletvekilleride başbakanda herkes zaten bu çek yasasının durumunu çok iyi biliyorlar, bu iş lehimize sonuçlanırsa bizi çok düşündüklerinden değil mecbur kaldıkları için olacktır, bu sebeble, basın medyainternet , herne gerekiyorsa mümkün olduğu kadar çok kişiye ulaşmamaız gerekiyor..

  saygılar

  YanıtlayınSil
 8. SAYIN ARKADAŞIMM

  MECLİSTE YAKLAŞIK 11 YILDIR BEKLEYEN MARKETLER YASASI NEDEN ÇIKMAZ VEYA ÇIKARILAMAZ,,,HİÇ DÜŞÜNDÜNMÜÜ???

  BÜYÜK MARKETLER KİMİN VEYA BU TÜR MARKETLER KİMİN OLABİLİR BU YASADAN KİM ZARARLI ÇIKAR??????????????

  SAYGILAR

  TANER

  YanıtlayınSil
 9. Sayın Turanturan

  Sizinde belirttiğiniz gibi bu hükümet kafasına birşey koyduysa mutlaka yapar, tekelcilerin, gaz yiyen milletvekillerinin baskılarına boyun eğmediği gibi , bu saatten sonra banka faktoring lobicilerini de takmaz. Diye düşünüyorum

  Saygıularımla

  YanıtlayınSil
 10. onlar her zaman paralıydı,
  şu an hepimiz teslim olsak bizi atacakları cezaevi yok.
  devlet bu kanunu çıkarmak için lobilere karşı destek bile arıyor bizlerden, halktan...

  YanıtlayınSil
 11. Taksaydı zaten bu yasa tasarısını hazırlamazlardı...

  YanıtlayınSil
 12. kaş yapalımderken göz çıkarmayalım

  YanıtlayınSil
 13. arkadaşlar dikkli olmak lağzım karşımızda kişiler çok paralı

  YanıtlayınSil
 14. Yorumum neden kaldırıldı ki????

  YanıtlayınSil
 15. şöyle bir bakış açısı,
  madem bu lobiler o kadar güçlü, hükümetler yok diyemiyor bu lobilere.
  hükümetin lobilere rest çekmesi için, halkın baskısı karşısında daha fazla dayanamayız gibi bahaneleri olması lazım.
  bunun yolu da medyadır.

  YanıtlayınSil
 16. Ceza kesinleştikten sonra yani yargıtay onadıktan sonra süre başlar diye biliyorum.

  YanıtlayınSil
 17. Allah yardımcınız olsun.. duam sizinle ...

  YanıtlayınSil
 18. 1... Otada bu kanun kesin çıkacak diye bir garantimiz yok
  2... Medyada çıkar ise lobiler Atağa geçer, tasarının gerçekleşmesine engel olur gibi bir mantığa katılmıyorum. O bahsettiğiniz lobilerin bu konuyu medyadan duymasına gerek yok, onlar zaten herkesten, sizden-bizden önce duymuş ve savaşlarını vermeye başlamııştır.
  3... AKSİNE, Medyada çıkmalı ki, LOBİLERE karşı arkamıza medya desteğini de alalım.
  Unutmayın ki, medya mensupları trajedilerimizi okuduklarında hayretler içerisinde kalıyorlar. medya desteğiyle, lobilere, karşı çalışmalara da savaşma gücümüz olacak.Medyanın desteği ile lobiler zayıflayacak
  4...Medya mensuplarının ve devlet yetkililerinin ISRARLA söylediği: '' BASTIRIN, diğer medya mensuplarına ve devlet yetkililerine ulaşın, tel, mektup,fax,email gönderin. Sesinizi yükseltin.''
  5...ACİLEN ÇOK BÜYÜK BİR MEDYA DESTEĞİNE ihtiyacımız var. Bunun için her zamankinden katbe kat daha fazla çalışmamız gerekiyor.
  6...Medyada gündem olmamız için ne gerekiyorsa, ama ne gerekiyorsa yapmamız lazım.
  7...TEKRAR EDİYORUM: LOBİLER ÇOK GÜÇLÜ, KARŞI SAVAŞA GEÇMEK İÇİN, ONLARIN BU KONUYU MEDYADAN DUYMALARINA GEREK YOK.

  BU İNSANLIK SUÇU, ÇAĞDIŞI YASANIN ORTADAN KALDIRILMASINI SAĞLAYACAK BU TASARININ, BİR AN ÖNCE, EN İVEDİ ŞEKİLDE YASALAŞMASINI SAĞLAMAK, O DAYANILMAZ BASKIYI KURMAK İÇİN:

  ACİLEN MEDYA DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR.

  SAYGILARIMLA

  YanıtlayınSil
 19. sn kosovalı eline yüreğine sağlık..

  YanıtlayınSil
 20. helal olsun ... bravo.. emeğine sağlık

  YanıtlayınSil
 21. HSYK, Anayasa, Adalet, AB Komisyon Üyelerine, AB Parlamentosu Komisyon Delegelerine, Devlet Yetkililerine, Medya Mensuplarına emailler gönderilmiştir.

  YanıtlayınSil
 22. durumun aciliyetini en hızlı medya anlatır

  YanıtlayınSil
 23. Basin yoluyla gundemde kalmanin hic bir zarari olmaz.Sadece ceke af seklinde haber yapilirsa Sn.Turanturan50 hakli.Ama bugunku Orhan Beyin yazisi gibi magduriyetler,dramlar medyaya tasinirsa mucadelemize guc katar bence.Obur turlu medya zaten bunu haber yapacak gecmiste oldugu gibi en azindan yalan yanlis haber yapmazlar.Hala elimizde somut bir sey yok.Komisyona gelen bir sey yok.Sadece bir makale ve arkadaslarin vekillerden duyumlari var.Bunu somutlastirmak icin mucedeleyi sonuna kadar birakmamak lazim.Bu tasariyi somutlastiracak olanlar da bakanlik ve komisyon.Medya yoluyla magduriyetler anlatilip cabuklastirilabilir. Bu arada vekillerle yapilacak telefon gorusmeleride onemli daha saglikli bilgi alinabilir.Bu surecte ozellikle daha once hapis cezasinin kalkmasini istemeyen vekillere magduriyetler hissettirilirse isimiz komisyonda ve genel kurulda daha kolay olur.Artik ozgur kalmamak icin hic bir sebep yok isin pesini birakmadigimiz surece.Saygilar.

  YanıtlayınSil
 24. MAİLLER YOLLANDI SAYGILAR

  YanıtlayınSil
 25. meyve olgunlasınca toplanmasada dusecektır dalda durmaz
  ozgurlugumuz olgunlasma asamasında suphe yoktur artık cıkacaktır bu yasa

  YanıtlayınSil
 26. "Kaybetmekten korkma; birşeyi kazanman için bazı şeyleri kaybetmelisin. Ve unutma; kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin." - Guevara

  YanıtlayınSil
 27. TBMM, HSYK, TOBB, İTO, ATO, TSEK, TBMM BİZLERİN SORUNUNU BİLDİĞİNİ ZANNEDİYORUM BİLİPTE DUYARSIZ KALMIYACAKLARINI ÜMİT EDİYORUM HSYK BU SORUNU BİLDİĞİNİ GÖSTERDİ ZATEN TAVRI BELLİ DİĞERLERİNE YORUM YAPAMAYACAGIM ESNAF BU KADAR YALNIZ BIRAKILMIYACAGINI DİĞERLERİ BENDEN DAHA İYİ BİLİYOR SAYGILAR

  YanıtlayınSil
 28. Sayın Basketçi size ulaşmam gerekli.

  YanıtlayınSil
 29. hepimiz artık hata yapmaktan korkar olduk ama benim fikrim medyada görünmek tarafındadır ama şuna inanıyorum şahşen sayın vekillerimiz hsyk medya artık magdurları gördüğüne inanıyorum eger iktidr olan partimiz yani akp bunu gördüyse hiç bir güç bunu degiştirtemez milyonlara varan bu sorun görmemezlikten gelinemez saygılar

  YanıtlayınSil
 30. Bugün bedellik askerlik mevzusu medyanın gündeminde olmasaydı,devletin gündeminde olur muydu bir düşünmek lazım.Medya devlet üzerinde etkin güçtür,mühim olan medyada doğru şekilde yer almamızdır.Çeke af olarak değil,çek mağdurları olarak yer almalıyız,alıyoruzda...

  YanıtlayınSil
 31. TEŞEKKÜR EDERİM SAYIN BARIŞCI ARKADAŞIM

  AKLIN YOLU BİRDİR

  TANER

  YanıtlayınSil
 32. Ben ropörtaja da gitmeyi haberlerde yer almayı da uygun buluyorum.
  Ters tepebilir mi ? Evet.
  Ama gidişatı hızlandırabilir ve en azından insanlar bize dolandırıcı demezler. İnsanlar bilgilenirler. Bu yasa değişecek ise ( Allahımdan tek isteğimdir ) en azından bu uygulama sonucu iyi insanların esnafların mağduriyetten kurtulduğunu bilirler.

  Riskli bir durum ama zaten risksiz ne varki ?

  YanıtlayınSil
 33. Karar kesinlestikten sonra basliyor.Yani yargitayda onandiktan sonra.

  YanıtlayınSil
 34. DEĞERLİ ARKADAŞLARIM,

  BAZI KONULARI BURAYA TAŞIRKEN BİRAZ DAHA DİKKATLİ OLALIM DERİM.SİZLERDE BİLİYORSUNUZKİ BU SİTEYİ SADECE BİZ DEĞİL DIŞARDAN BİRÇOK KİŞİ İZLİYOR.HEM CİDDİYE ALIMKAYIZ HEMDE İŞİN ÖNEMİ BİR ANDA İKİNCİ PLANA DÜŞER.BRNİM KİŞİSEL GÖRÜŞÜM.

  BEN SN.TURANTURAN50 NİN GÖRÜŞÜNE KATILMIYORUM.DİKKAT EDECEK OLURSANIZ BİZLERİ GÜNDEME GETİREN ,GÜNDEMDE TUTAN MEDYA OLMUŞTUR.SİZİN SAPTAMANIZA KATILIYORUM,EVET İŞİN ARTIK ASPARAGASI YADA "ACABASI" YOK.AMA UNUTMAYINKİ HALA GÖRÜŞMEYE AÇILACAK BİR KONU.HİÇBİR GARANTİSİ YOK.AYRICA İNANIN BU BİZİM SADECE KİŞİSEL GÖRÜŞÜMÜZ DEĞİL,GEREKLİ VE İLGİLİ YERLERDDEN BİZE SÖYLENEN BU .HEM MİLLETVEKİLLERİ NEXDİNDE HEM MEDYA NEZDİNDE LÜTFEN MÜCADELENİZİ BIRAKMAYIN DEMİŞLERDİR.PEKİ SAYIN ŞÜKRÜ KZILOTUN YAZISI SİZCE KÖTÜMÜ OLMUŞTUR YADA BUGÜN SN.KOSOVALININ YAZDIĞI.?BEN HATTA RİCA EDİYORUM ,ŞU ANDA YURT DIŞINDA BULUNAN BÜTÜN ARKADAŞLARIM SN.KOSOVALININ YAPTIĞINI YAPMASINI İSTİYORUM.BUGÜN SN.SONGÜL DE MAİL ATACAK KENDİSİNE.OZAMAN BİZ HAFTA SONU SN.K.Ö.NÜN RÖPORTAJINA GİTMEYELİM.BİZ BURALARA BU ŞEKİLDE GELDİK.BEN DEVAM DERİM .AMA BURASI DEMOKRATİK BİR ORTAM ÇOĞUNLUĞA SORALIM EĞER GÖRÜŞ BU ŞEKİLDE İSE OZAMAN SORUN YOK.

  SAYGILARIMLA

  BASKETÇİ 10/11/2011 17:44

  YanıtlayınSil
 35. Arkadaslar siteden yeni ogrendim tiklamak yerine surekli F5 tusuna basin,super artiyor okunma sayisi,tavsiye eden arkadasa tesekkurler

  YanıtlayınSil
 36. ARKADASLAR EN COK YORUMLANAN OLAMYA SADECE 6 YORUM VAR,HA GEYRET YORUMLARA VE F5 E DEVAM

  YanıtlayınSil
 37. benim eşim de çek yüzünden 3 aydır hapiste ve ben 1 yaşındaki çocuğumla hayatımı devam ettirmeye çalışıyorum.Böyle adaletsizlik olur mu böyle vicdansızlık olur mu.ne sigortam var ne param var.yani ne yapalım kötü yola mı düşelim lütfen bu mağduriyet acilen düzeltilsin artık bi karara bağlansın

  YanıtlayınSil