Devlet Anayasal Suç İşlemektedir

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç karşılıksız çekin suç olarak tanımlanmasında; Anayasa’nın 38. maddesinin sekizinci fıkrası “Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz”.

Bu kuralın amacı, ekonomik nedenlerle ve iyi niyetle borcunu ödeyemeyen kişilere hapis cezası verilmesini önlemektir, bu nedenle iyi niyet ve kötü niyeti ayırt etmeyen bir suç, kasıtla işlenen bir suç haline getirilmediği sürece Anayasa’ya aykırıdır, "hapis cezası öngörülerek alacaklının hakkının korunması ve kamusal güvenin sağlanması gerekçesi de asla kabul edilemez" demektedir

Yargıtay Başkanı Sayın Hasan Gerçeker yazılı ifadesinde karşılıksız çekin suç olarak tanımlanmasının ve suç kabul edilmesinin mümkün olmadığını belirtmektedir..

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Ahmet İyimaya borç nedeniyle hapis cezasının Anayasa aykırı olduğunu katıldığı tüm televizyon programlarında ve gazetelerde ifade ederken, 2002 yılında Anayasa Mahkemesinin oy çokluğuyla karşılıksız çek hapsinin Anayasaya aykırı olmadığı kararının, TOBB, Barolar ve Bankalar gibi çeşitli lobilerin baskısı nedeniyle alındığını ve bunun hatalı bir karar olduğunu itiraf ederek, dünyada böyle bir suç ve ceza yok ama ülkemizde bu lobilerin işin içinde olduğunu ima etmektedir.

5941 sayılı çek kanunu cezalara ilişkin hükümleri düzenlemektedir ve suçu kast aranmaksızın şekli suç olarak tanımlamaktadır, kişi gerçekleştirmeyi kastetmediği böyle neticelerden sorumlu tutulmaktadır, bu tür sorumluluk, ortaçağ kanonik hukukunun kalıntısı olan “versari in re illicita”, yani hukuka aykırı bir durumda olan, bunun bütün neticelerine katlanır anlayışının ürünü olup, günümüzde çağdaş ceza hukuku bu anlayışı çoktan terk etmiştir. Genel hukuk kurallarında, kusurun aranmadığı objektif sorumluluk halleri, kusursuz ceza olmaz ilkesiyle açıkça çelişmektedir.

Bir ceza maddesi bu denli ve bu seviyede tartışılıyor olacak, üstelik karşılıksız çekin suç olarak tanımlanmasının ve suç kabul edilmesinin mümkün olmadığını yargının en tepesinde bulunan insanlar açıkça ifade edecek, TBMM, ilgililer ve sorumlular kurulu bu adaletsiz düzeni değiştirmek yönünde bu kadar duyarsız kalacak ve görmezden gelecek.

Bu durum, vicdanları rahatsız edici bir durum değil midir?

Çek yasasının mağdur ettiği yüz binlerce aile feryat ederken başta bankalar olmak üzere bu davaların ve çağdışı hapsin sürmesinden çıkarı olanlar bu adaletsizliğin ve tartışmalı yasanın ortadan kaldırılmasına engel olmak istemektedirler.

İktidar ise ekonomik gerekçelerin arkasına sığınarak, bu kanunu uygulama zorunda olduklarını ifade etmektedir. Mali piyasaların zarar göreceği gibi bir gerekçeyi Kutsal Adalet Duygusuna tercih eden, vicdanlarını akçeli işlere ve çıkarlara hapseden, binlerce insanını zindanlara hapseden, bir vatandaşını ekonomik gücünü yitirince ‘onurunu da yitirmiştir’ olarak kabul eden bir ülke hepimizin ülkesi olabilir mi?

Namuslu ve onurlu bir iş adamı iken, hatalı veya talihsiz bir şekilde batmış, iflas etmiş, maddi manevi çok şeyini kaybetmiş, yaşadığı bunca acı üzerine, ayrıca bir de ona, karakterinde, niyetinde ve hakikatte yer almayan adi bir suç izafe edip, adi bir suçlu gibi hapsetme cihetine giden bir devlet, bir hukuk devleti olabilir mi?

Esasen, bu kanunu yaşatmakta ısrar eden, çağdışı hapsin sürmesinden çıkarı olanlar iktidarıyla, devletin ilgili kurumlarıyla ve sorumluları büyük bir Anayasal suç işlemektedirler.

Bu bir Anayasal suçtur ve Adaletin üzerine gölge düşmüştür.
_______________________________________________________________________________

İstanbul toplantısında alınan kararımız.

1)Bu bildiri İstanbulda beş ayrı ilçede dağıtılacaktır.

2) Bu bildiri İstanbul'da cezaevleri önünde dağıtılacaktır.

3) İstanbulda bulunan bayan arkadaşlarımız Ak Parti İstanbul kadın kolları örgütü ile randevu alarak, sorunlarımızı anlatacaklardır.

4) Bu bildirimiz tüm medyaya ve sivil Toplum Örgütlerine, Avrupa delegayonuna dağıtılmalıdır.

ARAMALARA DEVAM

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim KILIÇ 0(312)4637313

Bankalar Birliği Başkanı Ersin ÖZİNCE 0(552)3412303

TOBB Başkanı Rıfat HİSARCIKLIOĞLU 0(312)2182032

Bülent ARINÇ 0(532)2416255 AKP bulent.arinc@tbmm.gov.tr

ZAFER ÇAĞLAYAN 0(532)6080606 - 0(530)5149650 AKP

AYSEL KAVAS 0(533)3736447 AKP

ABDÜLKADİR AKSU 0(505)4660000 AKP

NİMET ÇUBUKÇU 0(532)3372940 AKP

BEKİR BOZDAĞ 0(505)7776601 - 0(542)6474087 AKP bekir.bozdag@tbmm.gov.tr

Ayşe Nur BAHÇEKAPILI 0(532)3354253 AKP ayse.nur.bahcekapili@tbmm.gov.tr

Mustafa ELİTAŞ 0(532)2320792 AKP mustafa.elitas@tbmm.gov.tr

Nurettin CANİKLİ 0(533)7774444 AKP nurettin.canikli@tbmm.gov.tr

Ömer ÇELİK 0(532)4133007 - 0(505)7770103 AKP omer.celik@tbmm.gov.tr

Sadullah ERGİN 0(505)7773110 - 0(532)2815770 AKP sadullah.ergin@tbmm.gov.tr

Salih KAPUSUZ 0(505)7770614 AKP salih.kapusuz@tbmm.gov.tr

Suat KILIÇ 0(532)7886920 AKP suat.kilic@tbmm.gov.tr

Atilla KART 0(532)4529194 CHP atilla.kart@tbmm.gov.tr

Fatma Nur SERTER 0(533)7158181 CHP fatma.nur.serter@tbmm.gov.tr

Halil ÜNLÜTEPE 0(532)3819424 CHP halil.unlutepe@tbmm.gov.tr

H.Tayfun İÇLİ 0(532)5078989 CHP tayfun.icli@tbmm.gov.tr

Kamer GENÇ 0(312)2252389 - 0(312)2251120 CHP kamer.genc@tbmm.gov.tr

Kemal KILIÇDAROĞLU 0(532)5149394 CHP kemal.kilicdaroglu@tbmm.gov.tr

K.Kemal ANADOL 0(532)6177069 CHP kemal.anadol@tbmm.gov.tr

M.Akif HAMZAÇEBİ 0(533)7476161 CHP ahamzacebi@tbmm.gov.tr

M.Şevki KULKULOĞLU 0(533)2838856 CHP msevki.kulkuloglu@tbmm.gov.tr

SUHEYL BATUM 0(542)3444792 CHP

GÜRSEL TEKİN 0(532)2111059 CHP

UMUT ORAN 0(212)6520705 CHP uoran@dominotekstil.com.tr

Oktay VURAL 0(532)2419954 - 0(532)7769133 MHP oktay.vural@tbmm.gov.tr

Mehmet ŞANDIR 0(532) 235 79 65 MHP

3.015 yorum:

«En Eski   ‹Eski   3001 – 3015 / 3015
Anonymous dedi ki...

Başkan: AKP Sivas Milletvekili M.Mustafa AÇIKALIN 0(533)3112120
Başkan V : AKP Manisa Milletvekili Recai BERBER 0(533)7433880
Üye: AKP Adana Milletvekili Necdet Ünüvar 0(532)2184813
Üye: AKP Antalya Milletvekili Sadık Budak 0(532)2333858
Üye: AKP Balıkesir Milletvekili İsmail ÖZGÜN 0(505)7771003
Üye: AKP İstanbul Milletvekili Alaattin BÜYÜKKAYA 0(532)2129340
Üye: AKP Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay 0(505)7774330
Üye: AKP Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç 0(532)3315486
Üye: AKP Adana Milletvekili Necdet Ünüvar 0(532)2184813
Üye: AKP Afyonkarahisar Milletvekili Halil Aydoğan 0(532)2861507
Üye: AKP Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali 0(533)7133638
Üye: AKP Bursa Milletvekili Sedat Kızılcıklı 0(532)6091832
Üye: AKP Çorum Milletvekili Cahit Bağcı 0(505)3682568
Üye: AKP Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel 0(532)4354487
Üye: AKP İzmir Milletvekili Tuğrul Yemişci 0(533)4291439
Üye: AKP Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi 0(532)2372174
Üye: AKP Yalova Milletvekili İlhan Evcin 0(532)3345750

zeynep aslı-izmir dedi ki...

GOKHAN dedi ki...

torba yasa plan bütçe komisyonunda görüşülmeye başlanacak.

Talebimiz belli " ADLİ PARA CEZALARININ İDARİ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ VE TORBA YASAYA ALINMASIDIR."

Şimdi hep beraber bu hafta içerisinde belirlediğimiz vekilleri aramaya başlayacağız.

Hergün komisyondan belli sayıda üyeye yoğunlaşacağız ki etkili olabilelim.

Şu anda arayacağımız, sms lerimizle arayacağımız vekiller...

Sivas M. MUSTAFA AÇIKALIN 05333112120
Manisa RECAİ BERBER 05337433880
Kütahya HASAN FEHMİ KİNAY 05057774330
Isparta SÜREYYA SADİ BİLGİÇ 05323315486

komisyonun faxı : 0312 4205368

mail adresi : butkom@tbmm.gov.tr

BU SİTE EYLEMDEDİR........

Anonymous dedi ki...

AYNA
YAZMIŞ OLDUĞUM YAZIYI NİYE KALDIRDINIZ BURHAN İŞCANDAN BAHSETTİM DİYEMİ . YA BİZ KİME VEYA KİMLERE HİZMET EDİYORUZ . ŞU AVUKAT DİYORSUN BANKALARIN AVUKATI DİYORLAR , ŞU ADAM DİYORSUN İKTİDARIN ADAMI , BURDA KİM İYİ KİM KÖTÜ
HERKES ADAM OLSUN , EGOSUNU VEYA ÇIKARINI BAŞKA YERDE TATMİN ETSİN

ekm2510 dedi ki...

Sayın 147
AİHM müracaat edebilmemiz için bütün iç hukuk yollarının kapanması gerekli..........

Sayın Burhan işcan ve diğer sitelerde mücadele veren arkadaşlar birer kahramandır.Hepsine selam ve saygılar göndeririz.Mücadele biçimlerinde,tarzlarında ayrılık olur yada olmaz ama hepimiz bir gaye için mücadele veriyoruz..

SAYIN 145
SORUNLARIMIZIN BÜYÜK ÖLÇÜDE ANAYASA MAH TARAFINDAN ALINACAK KARARLARDAN SONRA NETLEŞECEĞİ KONUSUNDA HEMFİKİRİZ.

saklambaç41 dedi ki...

arkadaşlar
yarına herkes kendine program yapsın
yitir yaaaaaaa

Anonymous dedi ki...

Bir avuç kötü niyetli derken, dolandırıcıları kastettim.
Grafiker

Barışçı-Mersin dedi ki...

ÇOK DEĞERLİ ARKADAŞLAR; HEP BİRLİKTE YILIN ŞU SON İKİ GÜNÜNÜ ÇOK İYİ DEĞERLENDİRELİM DEDİKTEN SONRA, YARIN GECE GÖRÜŞMEK VE YARIN GÜN BOYUNCA ÇOK YOĞUN OLARAK ÇALIŞMAK UMUDUYLA. TÜM EMEĞİ GEÇEN VE TÜM KATILIMCI ARKADAŞLARIMA SAYGILARIMLA.

iskender deniz dedi ki...

belki bana sen akıllanmadın mı diyeceksiniz ama şunu belirtmek isterim ceza evinden çıktıktan sonra bir iş yeri açtım sermaye yok kredi kartı yok çek yok mal almak için eşi dostu dolaştım kimsede tık yok 2 çocuk okuyor ev kirası birikmiş v.s tek bildiğimiz iş ticaret eski bir dostuma gittim hatır çeki aldım istediğim her yerden hiç sorunsuz mal aldım senetle kimse mal vermiyor ayakta kalmak yaşamak için yeniden bir riske girdim ama çeşit olunca iş oluyor buda bir gerçek dükkan kirasını ev kirasını en sona bırakıyorum önce aman çekleri ödeyelim diyorum sebebi ise kesinlikle ceza evi korkusu filan değil yazdırırsam bir daha mal alamam diye. hiç kimse sicilini bozmaz elinde olmadan eğer çekte hapis cezası olmasaydı 10 yıl kaçak yaşamak zorunda kalmasaydım tüm borçlarımı öderdim alacaklı olan arkadaşların en büyük hatası bizleri ceza evine yollamak oluyor ceza evi tehdidi olmasa inanın herkes işini yola koyar ve kimsenin kimsede alacağı kalmazdı dünyada hiç bir yahudi nin alacagı yokmuş sebebi ise borçluya gel kardeşim al şu malları sat eski borcunla beraber öde diyor ve alaçağını tahsil ediyor tabiki bu bahsettiğim dolandırıcılar için değil gerçekten işi bozulmuş esnaflar için yaptıkları esnaf adamın borcu namusudur elbet ama ceza evinde alacağını tahsil etmeyi beklemek
nasıl bir mantık anlamak ta mümkün değil

Anonymous dedi ki...

İyi akşamlar

siteye sürekli giremiyorum. girdiğimde bütün yorumları takip etmeye calısıyorum. Eylemlere katılamıyorum cunkü yurdtışındayım. Ancak buradan sms ve mail imkanım oldukçada telefon açarak en azından konuyu ulaşabildiklerimin gündeminde tutmaya deyim yerindeyse sürekli rahatsız ederek akılda kalmamızı sğlamaya çalışıyorum.
Daha öncede yazmıştım özellikle benim gibi yurtdışında olan arkadaşlar bütçeleri elverdiğince telefon açsınlar çünkü vekiller yabancı telefonlara daha kolay çıkıyorlar ve daha kolay konuşma imkanı oluyor. Hatta aynı ülkelerde olanlar varsa biraraya gelmeye çalışalım.
Hatırladığım kadarıyla bir arkadaş afrikadayım diyordu hangi ülkede yazsın HAKAN YİĞİT arkadaş sen hangi ülkedesin. Ben libya dayım buralardan başka yapabileceğimiz şeyler varsa fikri olan arkadaşlar yazsın elimizden geleni yapalım.
Vezir38 arkadaşın serzenişi içinde aslında dikkatimi çeken bir husus var bunu önemsedim. sınırdışı etsinler diyor. Eylem olması açısından toplu olarak herhangi bir ülke konsolosluğuna iltica müraacatı yapılsa ses getirmezmi bence getirir. eylemin iyisi kötüsü olmaz yeterki gerekçesini doğru hazırlayalım ve maksadı aşmadan yani kaş yapalım derken göz çıkarmadan müracat edelim eminim buda haber olur ve daha fazla gündem yaratır. Sonuçta bizi kabul edecek değiller ama çok ses getirir diye düşünüyorum
saygılar
Mehmet28

Anonymous dedi ki...

akp denizli milletvekillerinin hepsiyle tel gorustum allah kurtarsin dediler sayin aliriza ozturkle gorustum kizgin adamlara oy veriyorsunuz madem bukadar magdursunuz bu kadar oy nasil gitti diye falan filan insan haklari orgutunun dergisinin editorule gorustum burda adresini emailini verdim yazan oldumu bilmiyorum
rahmetli ugur mumcunun turkiye cumhuriyeti vatandasi kimdirdiye bir soruya verdigi cevap var yani yurtdisindan baski olmadigi surece bu hukumet bu isi cozemez ben oyle inaniyorum , bankalari urkutmemesi lazim cari acigi finanse edebilmesi lazim vs vs baglantili yani ben ortada hukumet olduguna falan da inanmiyorum sonucta borcunuz kimeyse sahibiniz o olur,
dedigim gibi ses getirecek eylemolmasi lazim 2008 de ben makineleri tam yakiyordum ama allahtan vinc gelmedi
iskoc

ekm2510 dedi ki...

Sayın 130
Tahhütlerini yerine getirmeyenler direk infaza düşmez.Ancak alacaklının şikayeti üzerine infaz kaldığı yerden devam eder yada başlar.Bunun da hemen 1-2 gün içinde olması beklenmez ama çok ta uzun sürmez..

Anonymous dedi ki...

120/ 2 milyon falan yok o kadar da coşmayın. bizi toplasan da çarpsan da çıkarsan da bölsen de çıka çıka 100bin belki çıkar. O da temyizi, davası süreni, kaçanı, uçanı yatanı hepsini toplarsan...site 15-20 kişi deil bir kaç yüz kişi.. yani evet birlik olamıyoruz.

121/ para değil sorun, basın bizim ilanlarımız yayınlamıyor. daha önce denendi, yapıldıi para toplandı. hiç bir ciddi basın kuruluşu kabul etmedi ilanı parasını versek de.... biz bi gün bi ilan vericez. bankalar, faktoringler her gün milyarlar veriyorlar. sen olsan bizi mi yayınlarsın onları mı ?

ISKOC/ güzel saptama, ciddi esnaf tüccar olan 10 insandan 9u gidip yatıp bu davayı gizli tutmaya razı. haklısın kim ister ki karşılıksız çekten yatmış adamla ticaret yapmayı ???

Sonuç eyleme devam, maillere devam, ama işin aslı anayasa mahkemesine dua etmeye devam..son 2 3 senenin ardından benim tek umudum maalesef orada.herkese iyi geceler. F.SERKAN.34

ekm2510 dedi ki...

Sayın 121
Basın böyle bir ilanı kabul etmiyor.

Sitede yazılan sayın vekillere durmadan mail atıyoruz..tel ediyoruz.....

ekm2510 dedi ki...

BU YAZI ESKİDİR - ALINTIDIR - ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DAHA ÇOK TARTIŞILACAKTIR...
BİLGİLERİNİZE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Baro’dan ÇEK konferansı

Konya Barosu tarafından “Türk Ceza Kanunu’nun 5. Maddesi Bağlamında Karşılıksız Çek Keşidesinin Suç Olmaktan Çıkarılması Tartışmaları” konulu konferans düzenlendi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Adem Sözüer, ortak hukuk ilkesi kanunları geçerli olması gerektiğini belirterek, Yeni Türk Ceza Kanunu’na(TCK) göre sadece Çek kanunu’nun geçerli olarak uyumlaştırılmadığını söyledi.

Yeni Türk Ceza Kanunu’na göre 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren çek kanunu ile açılan davaların beraat verilmesi gerektiğini belirten Sözüer, TCK 5. maddesinin hiç yürürlüğe girmemiş gibi kararlar alındığını ifade etti. Kanunun uygulama aşamasında belirsizliklerin olduğunu vurgulayan Sözüer, karşılıksız çek keşidesinde kasti olup olmadığı konusundaki belirlenmenin yapılamayacağını söyledi. Adliyelerdeki karşılıksız çek davalarının büyük bir yük oluşturduğunu ifade eden Sözüer,dünyada da çek düzeninde tek kaldığımıza ve diğer ülkelerde çek konusunda bankaların sorumluklukların çok olduğundan herkese çek verilmediğine dikkat çekti. Karşılıksız çek cezalarında adil uygulanabilir cezalar gerektiğini ifade eden Sözüer, kasti olarak ödemeyenler ve gerçekten ödeyemeyenler için ayrı müeyyidelerin uygulanması gerektiğini belirtti. Yasa uygulanabilir hale getirildiği taktirde, çek düzenin değişmesi için bir fırsat olduğuna vurgulayan Sözüer, ticari hayat için güven ortamının sağlanarak modern sistemlere geçilmesi gerektiğini söyledi.

faruk dedi ki...

ben bir çek mağduruyum.bu mağduriyetimden dolayı cezaevinde kaldım .birmiktar adli para cezası ödedim şu anda dışardayım.sadece şunu belirtmek istiyorum devlet büyüktür vatandaş esastır diye biliyorum büyük olan aciz ve mağdur olandan almaz hatta yardımcı olması gerekir devlet konun koyucuları çeke verilen adli para cezasını neden devlet alıyorda alacaklıya vermiyor çeke istinaden mal verende çek karşılığı mal alanda uğraşırken devlet hemen kendi rantını koyuyor şöyleki sen ne yaparsan benim adli para cezamı yatır yada hapisi infaz et ben senden hapiste kalırsın yemek parası alırım bir biçimde senden rant alırım mantğını yerine getiriyor.bu durum ne kadar anayasaldır bilmiyorum ama devlet bundan bilinçli olarak haksız kazanç sağlamaktadır aksini bilmiyorum.dünyanın hiç bir ülkesinde çeke hapis cezası yok yanlızca bizde acaba kim nasıl rant oluşturuyor anlamak ta imkansız çünkü banka ticari durumuna bakmada bloke para karşılığı çek veriyor bu durumda asıl suçlu bankada değilmidir veya o da suçlu değilmidir en azından.faruk

«En Eski ‹Eski   3001 – 3015 / 3015   Yeni› En yeni»