Yargıtay, AKP, Anayasa Mahkemesi Mağdurları

Önce Yargıtay, Yargıtay 3167 sayılı çek kanunu'nun uygulanamaz olduğunu görmezden geldi, sonra AKP, 5941 sayılı çek kanununu, uygulanamaz olan 3167 sayılı çek yasasından daha da ağırlaştırılmış olarak çıkardı, umutlar Anayasa Mahkemesi'ndeydi ve oradan henüz bir karar çıkmış değil, zaman ise tükenmek üzere.
Cumhuriyet Halk Partisi ve çeşitli mahkemelerin 5941 sayılı çek kanunu iptal başvuruları halen Anayasa Mahkemesinde bekliyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç bazı Anayasa Mahkemesi üyeleriyle birlikte Adalet Meslek Yüksekokulu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada Türk yargısı sorunludur, özellikle yüksek yargının işleyişi ve çalışmasıyla ilgili toplumumuzda çok ciddi şikayet, endişe ve kaygı vardır. Yargı sürecinde adalet dağıtımındaki aşırı gecikmeler milletimizi derinden üzmektedir diyor.
Yakın tarihte Resmi gazetede yayınlanmış bir iptal başvurusu var, iptali istenen sadece tek bir fıkra! Resmî Gazete Sayı : 27751, 6 Kasım 2010, Esas Sayısı : 2009/67, Karar Sayısı : 2009/119, Karar Günü : 01.10.2009!  karar bir yıl önce alınmış, gerekçeli kararın yazılması bir yılı bulmuş ve sadece Avukatlık kanununda bir maddenin tek bir fıkrasına ilişkin bir iptal başvurusu.
Sayın Haşim KILIÇ, neden Anayasa Mahkemesine yapılan iptal başvuruları yıllarca görüşülmüyor?

Beyefendi; Anayasa Mahkemesi kararlarının gerekçelerinin neden karardan yıllar sonra yazıldığını da bir zahmet açıklasaydı, o zaman emekliliğine yakın yaptığı bu yargı sürecinde aşırı gecikmeler açıklamaları inandırıcı olurdu.

Anayasa Mahkemesi'ni ısrarla aramamız neticesinde, telefona çıkan sayın Haşim Kılıç, çek kanunu ile ilgili  "Bu yeni bir kanun, fayda ve zararlarının zaman içinde belireceği, yasanın iptali halinde ise doğuracağı hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edici nitelikte olup olmadığı şimdilik belirsizdir", demektedir.
2002 yılında Anayasa Mahkemesi üyesi sıfatıyla "Kasıt ve kötüniyet olmadığı sürece ekonomik suçlara hapis cezası öngörülmesi insan onuruyla bağdaşmaz" diyen kendisi değilmiş gibi!
Zira şimdi o Anayasa Mahkemesi Başkanı, dünya görüşü ve evrensel hukuk kurallarına bakış açısı değişti!
Cezaevleri nerdeyse borçlular ile dolup taşmaktadır, vatandaşın sıkıntısını görmekte bu kadar mı kör ve sağır olunur.
Onlara göre herkes halinden çok memnun, zindanlarda olan esnaf çok memnun, kaçak yaşamak zorunda bırakılmış esnaf çok memnun,!
Yükseklerden bakınca öyle gözüküyor demek ki.!
Aramak isteyenler için Telefon Numarası: 0(312) 4637313 (Sekreterine ısrar ederseniz bağlıyor)

Yargıtay'da ise durumlar çok daha vahim.
Yürürlüğe gireli bir yıla yakın süre geçen çek kanununda, adam gibi yol gösterici emsal teşkil edecek bir karar çıkartmadılar, halen mahkemeler farklı farklı kararlar vermektedir. Benzer davalarda, bazı arkadaşlarımız cezaevinde yada polisten kaçarken, bazı arkadaşlarımız beraat almış durumda. Yargıtay üyeleri, hangi içtihatı nerede kitaplaştırır yada hangi içtihat sitesine satarım hesabı yapıyor, İçtihatlar aylar yıllar sonra meydana çıkıyor.

Hükümet kanadında ise, topluma Cumhuriyet Tarihinin en büyük affı olarak lanse edilen Vergi, SGK prim borçları, Trafik cezaları, konut vergileri affı gündemde fakat Adli Para cezalarının affına ilişkin en küçük bir emare yok, af sadece 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili kanunu çerçevesinde takipleri yapılan alacakları kapsıyor, İktidar, tahsil edemeyeceği zaman aşımına uğramış, kayıtları sağlıklı olmayan alacak kalemleri tahsil etmeyi ve araya naylon faturaları da sıkıştırarak türettiği sermayeyi aklamayı amaçlıyor.
Sayın Başbakan veya Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından Arife günü bayram müjdesi! adı altında 80 maddelik torba kanun kapsam ve içeriğini açıklayacaklar. Kamu alacaklarını kapsayan bu TORBA KANUN, 22 Kasım tarihinde  T.B.M.M'ye sevk edilecek.
Milletvekillerine yeterli baskı yapılır, Adli Para Cezalarınında "BİR KAMU ALACAĞI" olduğunu,  bu torba kanun kapsamına eklenmesi gerektiğini! bunun için yeterli baskıyı oluşturmak ve "ADLİ PARA CEZALARININ" da bir kamu alacağı olduğunu milletvekillerine ve meclise bunu idrak ettirmek sizlerin elinde..

Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Anayasa Mahkemesi'ne taşıdığı çek kanununun takipçisi olmasını bir şekilde sağlamak zorundayız.
C.H.P. yönetiminde yeni isimler var, Sayın Süheyl BATUM Genel sekreter oldu, kendisi donanımlı bir hukukçu ve Anayasa Profesorüdür, çek kanunu ile ilgili esnafın yaşadığı sıkıntıları bilen bir isim, Sayın Batum’u arayarak sorunlarınızı dile getirin, bu gündemde yer almanızı sağlayacaktır.  
Süheyl Batum, Tel: 0(542) 344 47 92

Keza C.H.P de etkili isim genel Başkan Kemal KILIÇDAROĞLU’nun en yakınında olan Sayın,
Gürsel TEKİN, Tel: 0(532) 211 10 59
Yalova Milletvekili CHP Grup Başkanvekili Muharrem İNCE  0(533)6534171
Trabzon Milletvekili CHP Grup Başkanvekili Akif HAMZAÇEBİ 0(533)7476161

Hakim ve savcılar, iş yükünden dolayı çek kanunundan şikayetçi, açılan davalar ve cezaevlerinde yer kalmaması nedeniyle bu konu ve sorun Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’i yakından ilgilendiriyor, Tamamına yakınının büyük iş adamlarının oluşturduğu Bakanlar kurulunda ise, iş adamı olmayan tek isim sayılabilecek ve hukukçu kimliğiyle Adalet bakanı, bu nedenle sorunun çözümünde irtibat kurularak sıkıntıların anlatılacağı, çözüme yakın durabilecek isim olma niteliğiyle  
Adalet Bakanı Sadullah ERGİN Tel: 0(505) 777 31 10 - 0(532) 281 57 70  
Danışmanın Telefonu: 0(312)419 46 69 - 419 46 70

Cezaevinden çıkan arkadaşlarımız için süre doldu sayılır, taahhüt vererk infazlarını durdurmuş olan arkadaşlarımız için zaman daralmaktadır.
Önümüzde seçim süreci var ve şubat ayından sonra mecliste tek bir vekil bulmak zorlaşacak, her vekil kendi seçim bölgesinde olacaktır. Şubat ayından sonra T.B.M.M'inden bir karar çıkması çok zor görünüyor.
Bu günlerde bir şekilde gündemde yer alamaz ve sessizliğinizi bozamazsanız her şey için çok geç olacaktır.

TORBA KANUN TBMM de ilk önce Plan Bütçe Komisyonuna gelecek
Fax: 0(312)420 53 68  Tel: 0(312)420 53 66 - 67
E Posta : butkom@tbmm.gov.tr

Başkan: AKP Sivas Milletvekili M.Mustafa AÇIKALIN 0(533)3112120
Başkan V : AKP Manisa Milletvekili Recai BERBER 0(533)7433880
Üye: AKP Adana Milletvekili Necdet Ünüvar 0(532)2184813
Üye: AKP Antalya Milletvekili Sadık Budak 0(532)2333858
Üye: AKP Balıkesir Milletvekili İsmail ÖZGÜN 0(505)7771003
Üye: AKP İstanbul Milletvekili Alaattin BÜYÜKKAYA 0(532)2129340
Üye: AKP Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay  0(505)7774330
Üye: AKP Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç  0(532)3315486
Üye: AKP Adana Milletvekili Necdet Ünüvar 0(532)2184813
Üye: AKP Afyonkarahisar Milletvekili Halil Aydoğan  0(532)2861507
Üye: AKP Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali  0(533)7133638
Üye: AKP Bursa Milletvekili Sedat Kızılcıklı  0(532)6091832
Üye: AKP Çorum Milletvekili Cahit Bağcı  0(505)3682568
Üye: AKP Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel  0(532)4354487
Üye: AKP İzmir Milletvekili Tuğrul Yemişci  0(533)4291439
Üye: AKP Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi  0(532)2372174
Üye: AKP Yalova Milletvekili İlhan Evcin  0(532)3345750

Plan Bütçe Komisyonda, Adli Para cezalarının da bir Kamu Alacağı olduğunu yüksek sesle dile getirecek Muhalefet Partilerinin Komisyon Üyeleri.
Üye: CHP Antalya Milletvekili Osman Kaptan 0(532)6142863
Üye: CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek 0(532)2111651
Üye: CHP İzmir Milletvekili Harun Öztürk 0(533)2417497
Üye: CHP İzmir Milletvekili Bülent Baratalı 0(532)4548722
Üye: CHP Malatya Milletvekili F.Mevlüt Aslanoğlu 0(533)7644444
Üye: CHP Muğla Milletvekili Gürol Ergin 0(532)7222143
Üye: CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak 0(533)4613153
Üye: MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı 0(531)7243902
Üye: DSP İstanbul Milletvekili Hasan Macit 0(532)417 59 92
Üye: BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan 0(532)2336016

Çek Kanunun Hazırlanışında öncülük etmiş olan Akademisyenler:
5941 S. Çek Kanunun Akıl Hocaları! Prof. Dr. İzzet Özgenç 0(532)3362334
HSYK Üyeliğine Atanan Doç. Dr. Ahmet Gökçen 0(532)2623661

MEDYA:
2009 yılında Çek Kanunu hükümsüz kaldı diye başlık atan, Habertürk Ankara Temsilciliğine atanınca sus pus olan Muharrem SARIKAYA 0(532)2344441

İstanbul Barosu Başkanlığına seçilen Dr. Ümit KOCASAKAL
e-mail: ukocasakal@gmail com
           ukocasakal@superonline.com

(TESK) TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU
TESK Genel Başkanı Bendevi PALANDÖKEN
TESK Tel:  0(312)4183269

1.399 yorum:

 1. sürekli toplanıp şuraya buraya gidelim görüşelim diyoruz ve sonuç alamıyor gibiyiz ama şimdi bu durumda bi kaç akllı selim kişi tarafından telefon ve faxların yanı sıra Süheyl BATUM ile yüz yüze görüşebilme imkanı yaratılsa..konu daha detaylı görüşülse keisn bilgi alınmaya calışılsa.. arka planlarda olmadığımız gösülse işe yarayabilri mi acaba ?? hiç değilse gerekçeli kararın yazılması acısından iyi yada kötü???

  YanıtlaSil
 2. ARKADAŞALAR CÜNEYT İN DEDİĞİ GİBİ ARTIK BU NUMARALARI ARAYIP HESAP SORMAMIZ GEREKTİĞİNE BENDE İNANIYORUM.BİZ SUSTUKÇA ÜSTÜMÜZE ÇIKIYORLAR!!!! BAKIN EN BÜYÜK TELEVİZYON KANALLARI BEDELLİ ASKERLİĞİ TARTIŞIYOR!!! BİZİ KONUŞAN YOK!!! EĞER BASKI YAPMAZSAK SON 40 GÜNÜMÜZÜ AİLELERİMİZLE GEÇİRECEK VE SONRA YİNE KAÇAK DURUMA DÜŞECEĞİZ.ARTIK YETER DEMENİN ZAMANI GELDİ ARKADAŞLAR........

  YanıtlaSil
 3. Arkadaşlar aşağıda ki yazı ve benzer yorumları defalarca medya kuruluşlarına köşe yazarlarına siyasi partilere hükümet yetkililerine anayasa mahkemesine vb... yazdım.
  ne yazık ki tüm türkiye bu konuya duyarsız kalıyor.
  Öyle anlaşılıyor ki sesimizi duyurmak için gösterilen çaba birkaç kişi ile sınırlı kalmış .
  Mağdur arkadaşlar armut piş ağzıma düş beklemeyin.
  Binlerce yazı-fax-email-tel...yazmaya devam etmezsek kimse bizi ciddiye almıyor.

  Sayın ...... .......,

  Türkiye’de siyaset,hukuk, işhayatı ve çalışma hayatı vb.ile ilgili çok önemli güncel konuların yanında cesaretle dile getirilemeyen bir dram yaşanıyor.
  Ülkemizde özellikle 1990 lı yılların sonu ve 2000 li yılların başlarında yaşanan korkunç ekonomik krizlerden en fazla küçük ve orta ölçekli esnaf etkilendi gerçekten çaresizlikten işini,her şeyini kaybeden, alacağını alamayıp borcunu ödeyemeyen alacaklı ve borçlu yüzbinlerce mağdur insan oluştu.
  ***Alacaklıların %90 ise tefeciler,factoringciler ve bankalardan oluşurken;
  ***Borçluların %90 ise zavallı esnaf oldu.
  ***Ancak bu mağdurlar içinde trajik olan sadece çek borcu olan insanlar dolandırıcı sıfatıyla hapis cezasına mahkum edildi ve hala devam ediliyor.
  Bu konuyu derinlemesine araştırdığınızda göreceksiniz ki ;
  ***Yüz binlerce yaratılmış mağdur insan,sönen ocaklar ve yok olan ailelerin yaşadığı trajediler ve bu trajediyi yaratan HUKUKSUZLUK.
  ***Hukuk adamlarının tamamına yakınının görüşleri ise özetle :
  Türkiye Cumhuriyeti Devleti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 4 Nolu Protokol 1. madde kuralını Anayasa Metnine almış ve "yalnızca sözleşmeden doğan bir borcu yerine getirememek nedeniyle bir kimsenin hapsedilemeyeceği" kuralını kabul etmiştir. Dolayısıyla kuralın Anayasa maddesi haline getirilmiş olmasıyla Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda yasa koyucunun suç tanımını denetleme imkanı doğmuş bulunmaktadır. Buna göre borç için hapsedilmeyecek kimse, iyi niyetli olduğu, borcunu ödemek istediği halde ödeyemeyen ödemede aciz yada imkansızlık içinde olan kimsedir. Aksi; ödeyebileceği halde bundan kaçınan, ödeme konusundaki vecibesini ihmal eden kimsedir. Fakat Tüm Bu kuralların kabul edilmesi Anayasa Kuralı haline getirilmesine karşı, Türk Kanunları, borcunu ödemeyen, ödeyemeyen sınıflandırılmasına gitmemiş, Karşılıksız çek olması durumunda kast acziyet aramadan Adli Para cezası ve bu para cezasını da hapis cezasına dönüştürerek kişi hürriyetini alıkoyma yoluna gitmiştir. Borcunu ödeyemeyen kişinin iki defa borçlandırılarak Adli Para cezasını ödemesini beklemek akıl ve mantık dışı bir olaydır, bunun tek amacı hapis cezasını uygulama amaç ve isteğidir.
  ***Kaldı ki değişen yeni çek kanununa göre çek artık aynı senet gibi vadeli bir ödeme aracıdır.
  Bu hukuksuzluğun çözümüne katkıda bulunmanız dileği ile saygılar sunuyorum.

  adı ...... ......

  YanıtlaSil
 4. ARKADAŞLAR HADİHERKEZ YUKARIDAKİ TELEFONLARIARAYARAK MAĞDURİYETLERİNİ VE HUKUKSUZLUKLARI ANLATSIN.ÇEKİNMEYİN ADAM YEMİYORLAR GAYET GÜZEL KONUŞUYORLAR.EĞER ARAYIP BASKI YAPMAZSAK ARTIK CEZAEVİNDE ÇOK KONUŞURUZ.

  CAN MERT

  YanıtlaSil
 5. arkadaşlar bunları gerçekten ALLAH'A havale ediyorum.siyasete giren adam doğru olamaz diyeceğim bişey yok...umarım baskı yaparak istedigimizi hak ederiz.FİRARİ HAKAN

  YanıtlaSil
 6. arkadaşlar ben sn.batum,sn.tekin ve sn.ergin in cep nolarını aradım ve adalet bakanının telefonuna bakan sekreteri dahil görüştüm ve mağduriyetlerimizi ilettim.not alıyorlar ve ileteceklerini söylüyorlar.lütfen sizlerde arayın bu iş 3-5 kişinin aramasıyla olmaz.aynı zamanda başka telefondan sms de yolladım

  YanıtlaSil
 7. kimsenin umudu kırmak istemiyorum ama beyhude uğraşıyoruz.ateş düştüğü yeri yakar ve ailecek ne kadar yanık olduğumuzu görmek bile istemiyorlar.bu işin büyük bir haksızlık olduğunu bilen bikaç yetkilide başını toprağa gömmüş çıkarmıyor.oysa zulm karşısında sessiz kalan dilsiz şeytandır... birde yalan uydurmuşlar alacaklılar ne yapsın diye onlarında hakkı varmış... ama öte yandan diyorlarki çekte zaten hapis yok. adlipara cezasına hapis var.. yani diyorlarki senin çekini ödememen karşı tarafın sorunu. sen bana cezanı öde hapisten kurtul.alacaklı ise başının çaresine baksın..bu devletin mafyalaşmasından başka bir şey değildir arkadaşlar.üzüntüm şudur ki ALLAH diyen bir partinin vekil ve bürokratları gerekçeleri ne olursa olsun para putuna tapmışlardır ve ve bu putu icat edenlerin ayakçıları olmuşlardır... bu zihniyet kendini doğru yolda sanmaktadır oysaki onlkar sapıkların ta kendileridir... bana ve aileme yaşattıkları bu ölümden bile büyük azap için ALLAH onları 2 kere ateşte yaksın demekten başka çaremiz yok. tavsiyem şudur ki herkes ceza evine girip çıkanların tavsiyesine kulak versin ve şimdiden kaçak bir hayat yaşamak için tedbirinizi alın.bu bayram hepimiz ailemizle iyi vakit geçirip bayramdan hemen sonra başka şehirlerde başka kimliklere yaşamak için yola çıkalım... hepinize hayırlı bayramlar dilerim
  DR.LOKMAN

  YanıtlaSil
 8. 1-Öncelikle Cüneyt Hocam ,ellerine sağlık.Güzel bir yazı olmuş.
  2-Kaçmak çözüm değil arkadaşlar.Mücadeleye devam.Israrla arayacağız.Durumu görmelerini ve işin vahametini anlamalarını sağlayacağız.
  3-Herkes bıkmadan ,usanmadan ve ümitsizliğe kapılmadan elinden geleni yapsın.Unutmayın burdan ateşlenen gayretler olmasa ,taahhüt bile gündeme gelmeyecekti.
  4-Hadi arkadaşlar canlanalım.Herkes bilgisayarın ve telefonun başına koşsun.Aramaya ve mail atmaya devam.ERCAN ERMİŞ

  YanıtlaSil
 9. ARKADAŞLAR KANIMCA BİMER,AKP,ADALET BAKANLIĞI NA ATACAĞIMIZ GÜNLÜK MAİLLER YETERLİ OLACAKTIR.ESAS ÖNEMLİ OLAN TELEFONLARLA ARAYARAK 1 E 1 GÖRÜŞEREK SORUNLARIMIZI ANLATMAK VE ÇÖZÜM İSTEMEK OLACAKTIR.HİÇ BİR ŞEY YAPAMAZSANIZ SMS ATIN,VEYA BİR METİN HAZIRLAYARAK ADALET BAKANLIĞI,AKP VE CUMHURBAŞKANLIĞINA FAX ÇEKİN.HER KÖŞE BAŞINDA FAX ÇEKEBİLECEĞİNİZ YERLER MEVCUT.GEÇEN SENEYİ LÜTFEN HATIRLAYIN MECLİSTE VEKİLLERİN CEP TELEFONLARINI ÇIKARARAKÇEK MAĞDURLARINDAN GELEN SMS LERİ OKUDUĞUNU VEYA GELEN FAX LARI KÜRSÜDE SALLADIKLARINI.ARKADAŞLAR BU GÜN İTİBARİ İLE GEÇEN SENEYE GÖRE SAYIMIZ EN AZ 2 KATI OLMUŞTUR BUDA DEMEK OLUYORKİ BASKIMIZ 2 KAT OLABİLİR.HADİ LÜTFEN ÇEKİNMEYİN ARAYIN TELEFONLARI,ATIN SMS LERİ ÇEKİN FAX LARINIZI.BUNLARI KENDİNİZ İÇİN DEĞİL SİZİSEVENLER İÇİN YAPMALISINIZ.SAYGILAR

  YanıtlaSil
 10. DR.LOKMAN

  7 No'da yazdığın yazıya içtenlikle katılıyorum...

  Kimlerin neye SECDE ETTİĞİ bu anlarda belli oluyor...

  Mesela (Bakara 280) ALLAHIN ÇOK AÇIK YOL GÖSTERMESİNE RAĞMEN "alacaklıların durumu ne olacak" şeklinde güya masumca(!) sorulan bir soru KÖTÜ NİYETLİDİR, ZALİMCE VE ALÇAKÇA BİR ALDATMACADIR...

  Bizler BORÇLUYUZ, diyemeyiz, ancak VİCDAN SAHİBİ BİRİLERİ ÇIKIP "Cehennemin dibi olacak" böyle bir "çarpıtma", böyle bir "kabul" olur mu? diye sorması lazım... ÇOK ALÇAKÇA!... KALLEŞÇE!... DEĞİLSE mesela; DEVLET ADLİ PARA CEZASINI GELİR KAYDETMEYİP ALACAKLIYA VERSİN...

  Adamın çorba parası kalmamış, hala hapis tehditi ile para istiyorsun... Orta yerde bir suç varsa para ile ortadan kalkmamalı, ver parayı kurtul! nasıl bir ahlak... MAFYA MISIN? DEVLET MİSİN?

  MAALESEF BU ANLAYIŞ; AHLAKSIZ, MERHAMETSİZ MAFYA METODUDUR...

  YanıtlaSil
 11. koskoca bir yıl tükendi bazı günler mir mesaj bile atılmadı siteye.. simdi buraya yazıyorsunuz son 40 gün diye.. yakalamamız var denildi durumumuz yok dendi 10 kişiyi bile geçmedi Ankara da buluşmalar.. e tahliyeler oldu içeridekiler çıktı güçleniriz dedik büyük ses getiririz dedik ama nafile.. biz milletçe alışığız her ülkede illa bir türk görürsünüz kaçın bakalım kaçın.. belki birileri sizin için burada uğraşırlar kulağınız da burada olsun ola ki bir sonuç alınır çıkarsınız deliklerinizden..

  AKTİVİST

  YanıtlaSil
 12. aktivist güzel konuşmuşsun .. katılıorum sana .. çoğu arkadaşımız armut piş ağzıma düş istiyor... ama yapaacak bir şey de yok bu duruma zorla şunu bunu yaptıramayızda... o yüzden kendi çapımızda uğraşmaya devaö...

  YanıtlaSil
 13. arkadaşlar vakit doluyor ben hergün gazeticilere partilere mail. atıyorum ama tıkyok en son fatih altaylı hortumcu lar ile ilgili yazı yazdı bende ona krize kadar düzenle ödeme yapan esnaftım kriz sonrası kaçak yaşayan biri olduğumu ve benim gibi binlerce insanın olduğunu anlatdım ama adamlar insanların dertleriyle ilgilenmiyorki işlei güçleri kendi rantları.başbakanın açıklaycağı afda biz yokuz arkadaşlar sağlam bilgidir.bu saatden sonra bizi bu aym kararı yada aihm yada ab kanunları kurtarır ab nin türkiye masası şefi vs ile ilgili mail ve sıkıntımızı yabancı dilde metin yazacak arkadaş varsa siteye yazsın bizde bu metni gönderelim başka bir şey aklıma gelmiyor birde kaçak yaşayanlar tecrübelerini anlatsın yakalananlar nasıl yakalandığı anlatsın ki tecrübeyi paylaşalım .rabbim bize sabır versin işlerimizi kolaylaştırsın inşallah

  YanıtlaSil
 14. ŞİMDİ SAYIN ŞEVKİ KULKULOĞLU İLE GÖRÜŞTÜM, BAYRAMDAN SONRA GÖRÜŞÜP KEMAL KILIÇTAROĞLU,GÜRSEL TEKİNLE GÖRÜŞTÜRMESİ VE BASIN TOPLANTISI YAPMASI İÇİN PROGRAMA GÖRE HAREKET EDİP BU KONUYU HAZIRLIYACAK.BİLGİLERİNİZE.TİPONNE

  YanıtlaSil
 15. kimse düşenin halinden anlamaz. bu siyasetçilerden bir cacık olmaz. artık umudum kalmadı,kaçabilen kaçar, kaçamayan hapsi boylar,bu kadar emekte boşa gider.yoruldum.yoruldum.yoruldum. YORGUN

  YanıtlaSil
 16. süheyl batuma ulaşacağamız bi mail adresi varmı arkadaşlar. yazarsanız iyi olur..levent

  YanıtlaSil
 17. ARKADAŞLAR ANLAYALIM ARTIK MAİL ATMAKLA HİÇBİRŞEY OLMUYOR.TELEFONLA ARAMADAN SESİMİZİ DUYURAMAYACAĞIMIZI ANLAYALIM ARTIK.YA TELEFON AÇALIM YA SMS ATALIM YADA FAX ÇEKELİM BAŞKA YOLU YOK.YİNEDE HERKEZİN KARARI KENDİNE AMA SONUÇ ORTADA MAİL ATMAKLA HİÇ BİR SONUÇ ÇIKMIYOR,OKUMADAN SİLİNİYOR.ACABA BU GÜN KAÇIMIZ SN.BATUM U VEYA SN.TEKİNİ VE SN.ADALAET BAKANINI ARADIK??? SİZDE AARAYIN ADAM YEMİYORLAR BİLAKİS SİZE OY VERECEK POTANSİYEL DİYE BAKILDIĞI İÇİN ALTTAN ALIYORLAR.ARTIK KARAR SİZİN ANLAYAN BU DAVAYA ARAYARAK KATKIDA BULUNUR YADA KADERİNE RAZI OLUP CEZAEVİNE GİRECEĞİ GÜNÜ BEKLER.

  CAN MERT

  YanıtlaSil
 18. arkadaşlar bu köşeyi devamla izliyorum zaman zaman hevesleniyor zaman zaman karamsarlığa kapılıyorum yeni yapılan af gibi yasada adli para cezaları idari para cezasına dönüşmesi için bir çalışma varmı bilgisi olan yazsın lütfen bende 3-4 kiyiyi aradım

  YanıtlaSil
 19. herkese merhaba herkes yazdigina dikkat etsin lutfen yurtdisinda olanlarada yuklenmeyin bu sitede su anda yazan bircok arkadas burda yokken bizler bu sitede yaziyorduk mesela ben yirtdisindayim oturumum var calisiyorum istesem bu isler bitene kadar gelmem ama calisip borc oduyorum ayrica siteyi takip edip bircok insanlada gorusuyorum sitede bahsi gecmeyen bircok onsanlada gorusuyorum ustelik bu gorusmeler sizin telefon gorusmelerinizin on katina mal oluyor bize o nedenle kimseye haksizlik etmeyin saygilar

  YanıtlaSil
 20. az onceki yurtisinda olanlarla ilgili yorumu isim yazmadan gondermisim afedersiniz M.K

  YanıtlaSil
 21. arkadaşlar,
  bir çok gazete ve internet haberlerine göre adli para cezalarına da af geleceği söylenmekte.adli para cezalarına af gelmeyeceğine emin miyiz?Daha tasarı açıklanmadı. tüm borçlara af diye google yazdığımızda gelen haberlerde adli para cezaları da yazıyor

  YanıtlaSil
 22. arkadaşlar mail atmaktan bıkmayın, usanmayın. dediğiniz gibi konuşabilenler veya birilerini konuşturabilenler bunlarıda yapsın. hergün dahaçok atın veya arayın. şahsen mail konusunda çok fazla mail atıyorum, bayramda ve bayramdan sonrada konuşma ve konuşturma şeklinde dert anlatacağım.

  YanıtlaSil
 23. BİZ BÖYLE VEKİLLERİ ARAMADAN DURURSAK ADLİ PARA CEZALARINA AF GELECEKSEDE GELMEZ!!! UNUTMAYIN AĞLAMAYANA MEME YOK...... SAKIN UNUTMAYIN BİZİ BİZDEN BAŞKA DÜŞÜNEN YOK VE BİZ UĞRAŞMAZSAK İNANIN HİÇBİRŞEY OLMAYACAK.BAKIN BEDELLİ İÇİN TOPLAMDA 100-150 BİN KİŞİNİN BASKISIYLA ADAMLAR NEREYE GELDİ,BİRDE BİZİM HALİMİZE BAKIN BİZ KAÇAKMIŞIZ,ONLARDA ASKER KAÇAĞI AMA ASLANLAR GİBİ VEKİLLERİDE ARIYORLAR BAKANLARIDA.SÖZDE BİZDE MİLYON KİŞİYİZ AMA ARAMA YAPAN TOPLASANIZ 10 KİŞİ 20 KİŞİ.İNANIN ANLAMIYORUM BİR ZAMANLARIN SÖZÜ GEÇEN İŞ ADAMLARI VE ESNAFLARI OLARAK BİZLER NASIL OLUYORDA 2 VEKİLİ ARAMAYA CESARET EDEMİYORUZ???? VARIN GERİSİNİ HERKEZ ŞAPKASINI ÖNÜNE ALIP DÜŞÜNSÜN...................SAYGILARIMLA

  CAN MERT

  YanıtlaSil
 24. arkadaşlar artık birlik olmak zamanı

  cüneyt abi artık aramızda onu burada görmek inanın çok güzel çünkü o burada olmadan bu site ayakta durma şansımız çok zayıf o yüzden artık CENK zamanı hep beraber bu eski günlerdeki gibi hep beraber olmalıyız ve beraber hareket etmeliyiz bende artık bu mücadelede eski günlerdeki gibi tüm katlılarımı bu sitede cüneyt abi ve diger tüm katkı veren arkadaşlarla bera ber buradayım. her zamanki gibi görev almak istiyorum çoklu msn de görüşmeler başlayalım artk orada daha iyi hareket saglaya biriz.

  cüneyt abi aramıza yeniden geldigin için sagol varol...


  Soner YALÇIN

  YanıtlaSil
 25. arkadaşlar allah hepımıze sabır ve dayanma gucu versın.. cuneyıt kardesımıze de allah bın kere razı olsun... bır kez daha arayacagımız telefon numaraları, fax ve email adreslerını lutfen bır daha yazarmısınız.. telefonla arayalım.. fax cekelım.. hıç bır sey yapamıyorsak her gun email atalım . hiç olmazsa rahatsız edıp nekadar cok oldugumuzu hıssettırelım... lutfen arkadalar son dakkaya kadar devam ..yılmayalım.. adlı para cezalarına hapıs bu kararda kalkması için yogun caba sarfedelım.... egeli

  YanıtlaSil
 26. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğinin, 2010 yılının 10 ayına ilişkin istatistiklerinden derlenen bilgiye göre, ''Hakkında arama emri bulunan'' kişilerden, geçen yılın ilk 10 ayında toplam 366 kişi yakalanırken, bu yılın ilk 10 ayında toplamda 635 kişi gözaltına alındı.

  Yeni bir sistemle FBI'ın da kullandığı yöntemlerle çalışan dedektif ekipleri, 2 yılın üstünde kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerden bu yılın ilk 10 ayında cinayetten 65, yağma ve gasptan 95, kasten adam yaralamadan 25, tecavüzden 21, hırsızlıktan 135, müessir fiilden 34, dolandırıcılık ve iflastan 41, sahtecilikten 90, terörden 2, kaçakçılıktan 5, zimmetten 10, uyuşturucu maddeden 37, diğer kanunlara muhalefetten 25, Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefetten 15, Vergi Kanunu'na muhalefetten 23, tehdit etmekten 6, fuhuştan 2, rüşvetten 2, suç işlemek amacıyla örgüt kurmaktan 2, toplam 635 kişiyi yakaladı.

  Geçen yıl 366 kişi gözaltına alınırken, bu yıl yakalanan zanlıların oranında yüzde 74 artış sağlandı.

  Geçen yıl yakalanan kişilerden 315 kişi, bu yıl ise 604 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanma oranında geçen yıla göre yüzde 92 artış olurken, geçen yıl 51 kişi bu sene ise 31 kişi mahkemece serbest bırakıldı.

  FBI'ın da kullandığı yeni görev tanımıyla çalışan dedektifler tarafından ''zanlıların sosyal hayatının incelenmesi'' içerikli, kişinin oturduğu semt, çalıştığı iş yeri, ailesi, tedavi gördüğü hastane, emniyette en son kaydının bulunduğu bölüm gibi sosyal olarak girdiği, çıktığı her yerde haklarında çalışma yapıldığı öğrenilen bu kişilerin resmi kayıtta bulunan ev adreslerinde ise oturmadıkları belirtildi.

  ZANLILAR HAKKINDA MAHKEMEDEN ÇIKAN EVRAK EN KISA ZAMANDA GBT'DE

  Yetkililer tarafından zanlılar hakkında mahkemeden çıkan evrakın en kısa zamanda zanlının GBT'sine işlendiği, kayıttan düşüm işlemlerinin de gerçekleştirilmesinin minimum zamana indirildiği, geçen yıla göre personel artışı yapılmadığı, ancak suçluların yakalanması için daha profesyonel çalışıldığı, kimin arandığının ve nerede aranması gerektiğinin daha iyi bilindiği kaydedildi.

  ''Hakkında arama emri olan'' ve bu yılın ilk 10 ayında yakalanan kişilerden öne çıkanlar arasında, 1990'lı yıllarda 8 kişinin öldürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla Doğan E, uyuşturucu taşımak suçundan 2 yıldır aranan Avukat İrfan C, 6 ayrı gasp suçundan 55 yıl hapis cezası alan Samet C, Yeditepe Üniversitesinin 5 milyon TL'sini zimmetine geçirdiği iddiasıyla aranan Mürsel Ö. bulunuyor.

  AA

  YanıtlaSil
 27. ARKADAŞLAR SN.CÜNEYT İN ÜSTTEKİ YAZIDADA BELİRTTİĞİ GİBİ KOMİSYON ÜYELERİNİN TELEFONLARINA YOĞUN ŞEKİLDE ARAMA VE SMS YOLLAMAMIZ GEREKMEKTEDİR.BU FIRSATI KAÇIRMAMAMIZ GEREKMEKTEDİR.HADİ ARKADAŞLAR BOŞ DURMAYIN ARAYIN SMS YOLLAYIN

  YanıtlaSil
 28. KOMİSYON ÜYELERİNE YOLLADIĞIM SMS


  SN.VEKİLİM
  ÇEKTEN DOLAYI VERİLEN ADLİ PARA CEZALARININ HAPİSE DÖNMESİNDEN DOLAYI BİZ İŞ ADAMLARININ EN BÜYÜK SORUNUNU YAPILACAK OLAN MALİ AF KAPSAMINA ALINARAK ÇÖZÜLMESİ GERKTİĞİ,BİZLERİN SADECE BORÇLU OLDUĞUMUZU,NAYLON FATURACILARIN BİLE AFTAN FAYDALANIRKEN BİZLERİDE HATIRLAMANIZ GEREKTİĞİ İNANCIYLA SAYGILAR SUNARIM.


  CAN MERT

  YanıtlaSil
 29. Değerli arkadaşlar; eksiğimle birlikte, eksiğinizle birlikte, haklı olduğumuz bu davamızda bir şeyler yapmaya çalıştınız. Bir şeyler yapmaya çalıştık ve bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İnanıyorumki; çabalarımız boşa gitmeyecektir. Haklı isek; ki, mutlak haklıyız, gecikmelide olsa, O Yüceler Yücesinin Yardımıyla, mutlak ve mutlak başarıya ulaşacağız. İşte; bu duygu ve düşüncelerle, hepinizin; Kurban Bayramını kutluyor ve hepinize özgür günler diliyorum. Barışçı-Mersin

  YanıtlaSil
 30. şu telefon numaralarına mesajlar atalım arkadaşlar.

  YanıtlaSil
 31. ARKADAŞLAR ZAMAN AZALIYOR CEZA EVİNDEN ÇIKALI 11 AY OLDU NASIL OLACAK ÖDEME YAPAMADIK GELİŞEN BİR ŞEY VARMI NASIL OLACAK NELER YAPMAMIZ LAZIM TAAHÜTLRİ ALDILAR ÇIKTIK ÇALIŞTIK ÖDEYEMEDİK HİÇMİ HAKKIMIZ YOK VADEYİ UZATMAYI BORCU ŞEKİLLENDİRMEYİ BİRŞEYLERİN BİZİM LEHİMİZE OLMASILAZIM BİZMİ GÖREMİYORUZ ACABA.

  YanıtlaSil
 32. ARKADAŞLAR CEZA EVİNDEN ÇIKTIK ÇALIŞTIK İŞ KURDUK BORCUMU VERİLEN SÜRELER KISA OLDUĞU İÇİN ÖDEYEMEYECEĞİM NASIL BİR YOL İZLEMEK GEREKİR ZAMAN DOLDUĞUMDA KARŞI TARAF ŞİKAYETTE BULUNCAK BİR YOLU YOKMU ZAMANI UZATMAYI BİLEN VARMI ARKADAŞLAR.

  YanıtlaSil
 33. YUKARIDAKİ TELEFONLARI ARIYORUA ARKADAŞLAR!!!!! EN KÖTÜ SMS YOLLUYORUZ AMA TELEFON AÇIP KONUŞMAK EN ETKİLİSİ.KORKACAK BİR ŞEY YOK SADECE MAĞDURİYETİNİZİ ANLATIN VE BU İŞİ ÇÖZMELERİNİ İSTEYİN O KADAR.HEP AYNI İNSANLAR ARAYINCA OLMUYOR!!!!HADİ ŞURDA BASTIRACAĞIMIZ SÜRE ÇOK KISA VE BUNU DEĞERLENDİRELİM,HEPİNİZ FARKINDASINIZDIR ARTIK VAKİT KALMADI!!!! BİRBİRİMİZE DERT YANACAĞIMIZA VEKİLLERE DERT YANALIM ÇÜNKÜ ÇÖZÜM ONLARIN ELİNDE.........

  YanıtlaSil
 34. Arkadaşlar yukarda çok güzel çalışma yapılmış bencede en güzel vekilleri telefonla aramak daha etkili olur bence bütün arkadaşlar sinirlenmeden vekilleri tatlılıkla derdimizi anlatalım zaten çoğu telefona çıkmıyor genelde sekreterleri çıkıyor ama gelen telefonlar genelde vekillere biidiriliyor malum şimdi oy zamanı vekiller her derde sıcak bakıyor sayımızın çok olduğunu da biliyorlar sadece sesimizi duyurmamız lazım gerekirse aynı numarayı beş kere arayalım her kes görüşme sonuclarınıda sitemize yazarsa bilgileniriz.ihtiyar

  YanıtlaSil
 35. HADİ ARKADAŞLAR VEKİLLERE GÜZEL BİR PAZAR SÜRPRİZİ YAPALIM.BOŞ DURMAK YOK HEPİMİZ TELEFONLARA

  YanıtlaSil
 36. arkadaşlar ne oldu pazar tatilimi yapıyoruz çok az vakit kaldı yukarıdaki numaraları arıyalım yoksa içerde çok tatil yaparız siteyi hareketlendirelim acı son yaklaşıyor lütfen son ana kadar devam edelim

  YanıtlaSil
 37. sn.moderatör,siteye 12 ve 13 ünde attığm en az 2-yada-3 yorumumun sitede yayınlanmadığını görüyorum.tabiiki yayınlayıp yayınlamamak sizin tasarrufunuzda buna saygı duyuyorum.ancak yazdıklarım da ne aykırı bir dil nede bir agressiflik vardı.şu son gelişmeler nedeni ile birtakım tavsiye ve öneri niteliğindeydi.anonimi seçtikten sonra kırmızı uyarı çıktığında tekrar yorum gönder yapıyorum ve malum mesaj çıyor.buraya kadar bir sorun yok.ancak hata yaptığım biryer varsa bilmek en tabii hakkım.vaktinizi aldığım içim özür dilerim.saygılarımla , basketçi

  YanıtlaSil
 38. Degerli Arkadaşlar,BAŞBAKAN A FAX
  Bayramdan sonra mümkünse herkez durumunu ifade eden yazı yazsın Adli para cezasının hapse dönüşmesinin engellenmesini bu yönde kanunun çıkması anlamında yazalım ve BAŞBAKANLIĞIN FAX numarasına BAŞBAKANIN DİKKATİNE diye fax yollayalım ben yollayacagım...

  YanıtlaSil
 39. Başından beri mücadele edenlerden biriyim biz bu beyaz sayfadan da hava alıyoruz durum onu gösteriyor,bu memlekette büyük getirecen bizim gibi böyle ufak olmayacak adamlar petrol kaçırandan tutta naylon fatura satanlara kadar af getiriyor,bu gün belediye nin affedeceği rakamı hesaplasan 4-5 katı çek mağdurunun adli para cezası eder belki dahada fazla ama inat ettiler biz ödemeyelim demiyorum yay adli para cezasını paranın miktarına göre 60 aya en azında işte buyur bak bakalım ne oluyoor bu rakamları tam bilemeyeceğim ama 500 bin kişi falanız en azından hesapla ya ödeme süresine göre vade farkınıda enf.oranında gene sana ödeyelim veya bırak alacaklımız ile halledelim bir deneyin ya nedir bu ketumluk illaki içeri.Artık sabır kalmadı Allah sizi inandırsın psikolojik tedavi görmeye başladım çoğu zaman tevekkülümü kaybetsem daha değişik şeyler geliyor aklıma nedir sucum-sucumuz %95 imiz mağduruz buna inanıyorum ama yeteeeeeeer artık öyle oldumki cexaevlerinin yaşam standartları koğuşlar kaçar kişilik onlar bakıyorum ne yaptık senelerce ticaret yaptık bir yığın insana iş kapısı açtık en azından ama ne yapalı her şey oırtada yaşımda 52 80 senesini çok iyi bilen ve yaşayan bu vatan için bir şeyler üretmeye çalışan biriydim.Buyrun nerelere geldik tek söyleyeceğim YÜCE RABBİM bizlere acısın.Hepiniz hepimiz ALLAHA emanet.

  YanıtlaSil
 40. ben bazı nedenlerden katılamıyordum.herzaman siteyi takip etmişimdir.emeği geçenler sağolun.erkan tan ile görüştüm beni prğrama davet etti.kiminle irtibata geçeyim

  YanıtlaSil
 41. Sayın; Cumhurbaşkanım, Sayın; Başbakanım, Bakanlarım, Milletvekillerim, Anayasa Mahkemesinin Değerli ve Sayın Üyeleri, Sayın Medya Mensuplarımız.
  Günlerdir ve aylardır; sizleri, fakslarımızla, mesajlarımızla, mektuplarımızla ve telefonlarımızla rahatsız edip durduk. Bizler büyük çoğunluğumuz; esnaf olan, ticaretle uğraşan, Devletimize vergi veren, yanlarındaki kişilere işveren durumunda iken, muhtelif sebeplerden ve ekonomik krizlerden dolayı, ceza evine giren ve girme aşamasında olan insanlarız. Unutmayalım ki; bizler borçlarımızı ödemek için uğraşırken bu durumlara düştük. Şimdilerde ise; başarısızsan suçlusun konumundayız. Bu durumda aşağıdaki hususların; tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir diye düşünüyorum.

  1- 31.12.2008 tarihinden sonra, bilinen yasal boşluk ortada iken, halen bugün; Yüksek Yargı tarafından emsal olacak bir karar çıkmamıştır.
  2- ÇEK CEZALARINDA; BANKALARA HER ÇEK YAPRAĞI İÇİN 600 T.L. CEZA VERİLİRKEN, BİZLERE ÇEK BEDELİ KADAR ADLİ PARA CEZASI VE CEZA ÖDENMEDİĞİNDE, HAPİS CEZASI VERİLMESİ UYGUN VE DOĞRUMUDUR? BANA GÖRE; ADİL BİR UYGULAMA OLACAKSA, BANKALARA VERİLEN PARA CEZASI BİZLEREDE VERİLEBİLİR, DAHA FAZLASI DEĞİL. BU CEZADA; İDARİ PARA CEZASI OLMALIDIR.
  3- 5941 Sayılı yeni çek yasası ile taahhüt verilerek; geçici bir özgürlük kazanılmıştır ama, zaten her şeyini kaybetmiş olan bu insanlar, ellerinde olmayan imkanlardan dolayı, taahhütlerini yerine getiremeyerek, yeniden cezaevlerine döneceklerdir.

  4- Belki sayın Milletvekillerimiz bilmiyorlar ama; birçok Asliye Ceza Mahkemelerimiz farklı farklı kararlar vermekteler, (verilen taahhütleri, samimi bulmadıklarından kabul etmeme gibi, 5941 Sayılı yeni çek yasasının; lehe olan hükümlerini uygulamamak gibi…)


  Sayın; Cumhurbaşkanım, Sayın; Başbakanım, Bakanlarım, Milletvekillerim, Anayasa Mahkemesinin Değerli ve Sayın Üyeleri, Sayın Medya Mensuplarımız Bizim durumumuzda olan; binlerce insan mağdur durumdadır. T.B.M.M.’de bulunan Sayın Milletvekillerimiz, Anayasa Mahkememizin Değerli ve Sayın Üyeleri bu durumlarımıza bir çare bulmalıdırlar diye düşünmekteyim. Bilineceği üzere; çek cezaları yüzünden şimdiye kadar bir çok iş adamı intihar etmiştir. Çek cezalarından dolayı hapis cezasının kaldırılması için daha kaç kişinin intihar etmesi gerekmektedir? Allah’ın izni ve sizlerin katkılarıyla; umuyor ve diliyorum ki, artık; karşılıksız çekten dolayı, hapis cezası tamamen kaldırılmış olur. Zaten birçoğumuz; işimizi, ekonomik gücümüzü, maddi ve manevi birçok değerlerimizi yitirmiş insanlarız. Hiç değilse bundan böyle; sadece ve sadece özgürlüklerimizi verin bizlere. Bu vesile ile Kurban bayramınızı saygılarımla kutluyorum. Sayın; Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Bakanlarımıza ve Milletvekillerimize, Anayasa Mahkemesinin Değerli ve Sayın Üyelerine, Değerli Medya mensuplarımıza en derin saygılarımla. 14.11.2010 Barışçı-Mersin

  YanıtlaSil
 42. arkadaşalar herkes hapisi istiyor gibi.biraz canlanın.ak partinin sitesinde akim bölümü var.bayramda gezmeyi bırakalımda mesaj atalım.mutlaka dikkat çekersek başbakana ulaşır.yoksa hapisade dinlenecek çok vaktimiz olacak.EFDEN

  YanıtlaSil
 43. Değerli arkadaşlar; 41 nodaki yazımı tahmin edeceğiniz gibi, ilgili olabilecek her yere mail olarak, biraz evvel gönderdim. Çalışmalara mümkün olduğunca ara vermeden, devam etmeliyiz. Elimden geldiğince katılımcı olmaya çalışıyorum.Sitemizi sürekli takip ediyorum ve gerekli olan tüm çalışmalara katılmaya çalışıyorum. Tüm emeği geçen ve katılımcı olan arkadaşlarıma saygılarımla. Barışçı-Mersin

  YanıtlaSil
 44. 40 NUMARADA YAZAN ARKADAŞIM SİTE İLETİŞİMİNE MAİL ADRESİNİZİ VE TELEFONUNUZU BIRAKIRSANIZ YETKİLİ ARKADAŞLAR SN.TAN IN PROGRAMI İLE İLGİLİ SİZE DÖNÜŞ YAPACAKLAR

  YanıtlaSil
 45. Şimdi saat 01.30 akime detaylı durumumuzu anlatan ve isteklerimizi içeren maili attım devam kardeşler devam.Uyumak yok

  YanıtlaSil
 46. sevgili arkadaşlar,umutsuzluk ve bıkkınlık la ilgili mesajları bırakıpda daha olumlu ve yapıcı mesaj ve yorumlar yapılırsa bundan herkes feyiz alıyor.günlerdir dediğim buydu.yapalım edelim tabiiki olacak.önerilere herzaman açığız ancak birtürlü icraate geçemiyorduk.şimdi mesajlara bakıyorum arkadaşlardan "şurayla konuştum haber bekliyorum,şuralara mail attım,"gibi yorum ve haberler geliyor.bu tip haberler bizleri fişekliyecektir.lütfen ogünkü yazımda dediğim gibi,KONUŞMALARINIZI,MAİLLERİNİZİ,FAXLARINIZI vs,içeriğini değilse bile haber olarak bahsedin bakın etkisi nasıl yayılacak.bu anlamda sayın barışçı'ya,40 da yazan arkadaşa,akim için çağrı yapan efden'e VE DİĞER katılımcı arkadaşlara teşekkür ederim.inanın eskisinden çok daha iyi kıpırdanma var.BAYRAM TATİLİ TAM FIRSAT,VAKTİMİZ DAHA DA FAZLA,BAYRAM SÜRESİNCE PARTİLİLERE HEM TEBRİK HEMDE BU VESİLE İLE KONUNUN ANLATILMASI FIRSATINI YABANA ATMIYALIM.BENİM GÖRÜŞÜM BAYRAM SÜRESİNCE BU SİTENİN BİZLERDEN GELEN HABERLERLE KİTLENMESİ.not;akim'e ikinci kez mail attım.daha öncekinin metni sitede var.ayrıca sn.kılıçdaroğluna biraz önce facebookuna mesaj attım.bu arada TAKİ DOĞAN adlı gazeteci benim basketbol yıllarımdan spor muhabiriydi.fakat bir türlü kontak numarası bulamıyorum.çok ciddi bir lobisi vardır.cnn türk ankara muhabiriydi.yardımcı olunursa çok iyi olur.saygılarımla,basketçi

  YanıtlaSil
 47. 45 deki arkadaşın akim mesajını sonra gördüm.sana da teşekkürler.hadi arkadaşlar inanın kıprdanma var.lütfen bırakmayın.sevgiler basketçi

  YanıtlaSil
 48. Sayın BABACAN iyi güzel açıklamalar yapıyor da , Binlerce esnafın yargılandığı , hapiste olduğu yada 2-3 ay içinde cezaevine gireceği bir ortamda neye yarar bu DEVLET-VATANDAŞ kucaklaşması !!!! diyelimki taksitlendirdik ,3-5 taksit ödedik ve cezaevine girdik , ödediklerimizde heba olacak ..Tabii ödeyebilirsek.Nasıl bir suçmuş bu adli para cezası vay anasına beeeeee ...O nedenle karşılıksız çeklerden dolayı anayasa 38 . maddeye aykırı bu ceza kalkmadıkça pansuman tedbirlerden öteye gitmez bu kucaklaşma...Suçlu aramayalım KENDİMİZDEN BAŞKA , BİZ BU MESELEYE SAHİP ÇIKMAZSAK KİM NEDEN - NİÇİN SAHİPLENSİN BİZİM SORUNUMUZU ....

  YanıtlaSil
 49. ARKADAŞLAR BABACANIN AÇIKLAMALARI İÇİNDE ADLİ PARA CEZALARI TELAFFUZ BİLE EDİLMEDİ
  ADLİ PARA CEZASI KAMU ALACAĞI DEĞİLMİDİR?
  KONU ÇEK İLE İLGİLİ OLUNCA HERKESİN DİLİ KALEMİ TUTULUYOR.
  BABACAN TASARININ MECLİSTEN GEÇİNCEYE KADAR BAZI DEĞİŞİKLİKLERE YENİ DÜZELTMELERE UĞRAYABİLECEĞİNİ SÖYLEYEREK GEÇİŞTİRDİ.
  YANİ HİÇBİRŞEY ŞİMDİLİK SONUÇLANMADI,
  FERYADIMIZI DUYURABİLMEK İÇİN HALA ÖNÜMÜZDE ÇOK KISA DA OLSA BİR SÜREMİZ VAR.
  TÜM MEDYAYI
  SİYASİLERİ
  HÜKÜMETİ
  HUKUK ADAMLARINI
  TEL,FAX,EMAİL BOMBARDIMANINA TUTMAK ŞU AN TEK ÇAREMİZ.

  YanıtlaSil
 50. Değerli arkadaşlar
  Biraz önce sn Babacanın çıkacak olan yasa tasarısı ile ilgili açıklamalarını izledim çıkan sonuç; BİZİM İÇİN BÜYÜK VE KESİN SONUÇ ALINACAK MÜCADELE ŞİMDİ BAŞLIYOR
  Söz konusu yasa içeriği çok geniş olduğu için detaylı açıklama yapılmadı adli para cezası tasarıda varmı yokmu bunu tam bilmiyoruz ama biz yinede tasarıda yok farzederek bu günden tezi yok adli para cazalarına affın tasarıya eklenmesini ve tamamen affedilmesini sağlayacak çalışmayı etkili bir biçimde yürütmeliyiz .
  Çünkü;sayın Babacan bunun tasarı olduğunu ve eklenecek şeyler olabileceğini ısrarla bir kaçkez söyledi elimizde büyük bir fırsat var hatırlayınız geçen yılki mücadelemizde şimdiki avantajlı durumun%10u bile elimizde yoktu buna rağmen birlikteliğimiz ve karalılığımız sayesinde geçicide olsa arkadaşlarımızı hapisten kurtarıp kaçak durumdakilerin özgürlüğünü sağlayarak ailesine ekmek parası kazanması noktasına gelmelerini sağlamıştık. Bakın şimdi çok ama çok daha büyük bir fırsat var önümüzde yetkililer açıkça bu tasarıya ilaveler yapılabilir diyor mademki burada hükümetin amacı krizde mağdur olmuşların mağduriyetlerine çözüm bulmak ve toplumu kucaklamak ve bizde bu krizin en büyük mağduruyuz bırakın borç ödemeyi hapiste yatmamızdan yada kaçak durumumuzdan dolayı ailemize ekmek dahi götürememiş kişiler olarak en mağdur kişileriz
  Adli para cezalarına affın kesin olarak çıkması gerektiğini medyaya,sivil toplum kuruluşlarına, milletvekillerine ve hükümete mutlaka anlatmalıyız söylediğim gibi ASIL SONUÇ ALACAK MÜCADELE ŞİMDİ BAŞLIYOR
  Bakın sevgili Cüneyt kardeşimizde yanımıza döndü bu fırsatı değerlendirelim haydi arkadaşlar site yönetiminin tavsiyeleri doğrultusunda eskisi gibi toplu olarak harekete geçelim gün mücadelemizi en üst seviyeye çıkararak haklı olduğumuz davamızda hakkımızı elde etme günüdür. Bunu sadece kendimiz için değil ailelerimiz, çocuklarımız için yapmalıyız. Bizim derdimizi en iyi biz bilir biz anlatabiliriz.


  Bir Yudum Huzur

  YanıtlaSil
 51. ARKADAŞLAR YUKARIDAKİ KOMİSYON ÜYELERİNİ LÜTFEN ARAYALIM EN AZINDAN SMS YOLLAYALIM TEK ÇARE ONLARA SESİMİZİ DUYURMAK!!!!! SİTE YETKİLİSİ ARKADAŞLARDAN RİCAMDIR KOMİSYONUN FAX NUMARASINIDA YAYINLARLARSA İYİ OLUR EN AZINDAN FAX ÇEKME OLANAĞI OLANLARDA FAX YOLLAR VE BİR ŞEKİLDE SESİMİZİ DUYURMA ŞANSLARI OLUR.AMA İNANIN EN ETKİLİSİ TELEFONDA 1 E 1 KONUŞMAK VE SMS YOLLAMAK

  YanıtlaSil
 52. SON ŞEKLİ DEĞİL

  Bakan Babacan, bunun hükümetin hazırladığı bir çerçeve olduğunu ancak tasarının gerek Plan ve Bütçe Komisyonunda gerekse TBMM Genel Kurul görüşmeleri sırasında değişikliğe uğrayasileceğini söyledi.

  http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/16302891.asp?gid=373

  -------------------------------------------

  50-51-52 nolu yorumlara katılmamak mümkün değil..Mecliste daha çok değişir bu yasa....madem vatandaşla barışmak istiyorlar,kamuya olan borçları yapılandırmak istiyorlar , ADLİ PARA CEZALARI yapılanmadan olmaz......bunu lütfen tel-fax ve maillerle gündeme getirelim...SON ŞANS

  YanıtlaSil
 53. Adalet Bakanı Sayın Sadullah ERGİN Tel: 0(505) 777 31 10 - 0(532) 281 57 70
  Danışmanın Telefonu: 0(312)419 46 69 - 419 46 70


  Gürsel TEKİN, Tel: 0(532) 211 10 59
  Süheyl Batum, Tel: 0542 344 47 92

  Yalova Milletvekili CHP Grup Başkanvekili Muharrem İNCE 0(533)6534171

  Trabzon Milletvekili CHP Grup Başkanvekili Akif HAMZAÇEBİ 0(533)7476161

  İstanbul Barosu Başkanlığına seçilen Dr. Ümit KOCASAKAL
  e-mail: ukocasakal@gmail com
  ukocasakal@superonline.com

  YanıtlaSil
 54. TORBA KANUN TBMM de ilk önce Plan Bütçe Komisyonuna gelecek
  Fax: 0(312)420 53 68 Tel: 0(312)420 53 66 - 67
  E Posta : butkom@tbmm.gov.tr

  Başkan: AKP Sivas Milletvekili M.Mustafa AÇIKALIN 0(533)3112120
  Başkan V : AKP Manisa Milletvekili Recai BERBER 0(533)7433880
  Üye: AKP Adana Milletvekili Necdet Ünüvar 0(532)2184813
  Üye: AKP Antalya Milletvekili Sadık Budak 0(532)2333858
  Üye: AKP Balıkesir Milletvekili İsmail ÖZGÜN 0(505)7771003
  Üye: AKP İstanbul Milletvekili Alaattin BÜYÜKKAYA 0(532)2129340
  Üye: AKP Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay 0(505)7774330
  Üye: AKP Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç 0(532)3315486
  Üye: AKP Adana Milletvekili Necdet Ünüvar 0(532)2184813
  Üye: AKP Afyonkarahisar Milletvekili Halil Aydoğan 0(532)2861507
  Üye: AKP Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali 0(533)7133638
  Üye: AKP Bursa Milletvekili Sedat Kızılcıklı 0(532)6091832
  Üye: AKP Çorum Milletvekili Cahit Bağcı 0(505)3682568
  Üye: AKP Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel 0(532)4354487
  Üye: AKP İzmir Milletvekili Tuğrul Yemişci 0(533)4291439
  Üye: AKP Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi 0(532)2372174
  Üye: AKP Yalova Milletvekili İlhan Evcin 0(532)3345750

  ANA BAŞLIKTAN ALINTIDIR.........

  YanıtlaSil
 55. Plan Bütçe Komisyonda, Adli Para cezalarının da bir Kamu Alacağı olduğunu yüksek sesle dile getirecek Muhalefet Partilerinin Komisyon Üyeleri.
  Üye: CHP Antalya Milletvekili Osman Kaptan 0(532)6142863
  Üye: CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek 0(532)2111651
  Üye: CHP İzmir Milletvekili Harun Öztürk 0(533)2417497
  Üye: CHP İzmir Milletvekili Bülent Baratalı 0(532)4548722
  Üye: CHP Malatya Milletvekili F.Mevlüt Aslanoğlu 0(533)7644444
  Üye: CHP Muğla Milletvekili Gürol Ergin 0(532)7222143
  Üye: CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak 0(533)4613153
  Üye: MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı 0(531)7243902
  Üye: DSP İstanbul Milletvekili Hasan Macit 0(532)417 59 92
  Üye: BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan 0(532)2336016

  ANA BAŞLIKTAN ALIMTIDIR....

  YanıtlaSil
 56. Sayın BABACAN,ın açıklamaları daha kesinleşmedi.Önce meclise gelecek ve çok tartışılacak.Bana göre son umut ve bunu çok iyi değerlendirmeliyiz.....Lütfen ADLİ PARA CEZALARININ DA AFFINI İSTEYELİM...........

  KARŞILIKSIZ ÇEK DEĞİL--ADLİ PARA CEZALARI

  YanıtlaSil
 57. ARKADAŞLAR
  TBMM EMAİL-TEL-FAX İLE MEDYA İLETİŞİM BİLGİLERİNİ AŞAĞIDAKİ ADRESLERDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ.

  www.tbmm.gov.tr/develop/owa/mvtelefon.liste
  www.tbmm.gov.tr/develop/owa/mv_e_posta_sd.uye_e_posta
  www.medyajans.com

  YanıtlaSil
 58. Merhaba Arkadaşlar,
  Bende Adli para cezası maduru olarak mücadelemizde sizlerle birlikte olduğumu b elirtmek istedim.yalovalıyım ve Muharrem beyi yakından tanırım,kendisiyle bayramda görüşeceğim.Ona neler söylemem ve ne tür evraklar vermem konusunda beni bilgilendirirseniz sevinirim.
  Herkese iyi bayramlar..Özgürce ve sevdiklerimizle birlikte kutlayabileceğimiz..
  Emir..

  YanıtlaSil
 59. Hükümet tarafından açıklanan bu günkü borç yapılandırma taslagı dag fare dogurdu örnrgi oldu. kamu vicdanında büyük yara olan adli para cezaları ile ilgili çalışma yok. burda yapılandırılmasıo yapılan bütün borçlarda hapisle tazyik ve infaz yok. hacizden başka yaptırımı olmayan borcu tahsil için hükümetin kurnazlıgından başkaca bir şey degil. biz çek magdurları taahhüt süremiz olan aralık 2010 yaklaşırken panik halindeyiz. hiç birimiz yeniden cezaevine girmek istemiyoruz. bu haksız uygulama karşısında birlik ve beraberlik zamanıdır. şahsi çekişmeleri, şahsi kinleri bir tarafa bırakarak mücadeleyi hızlandırmalıyız. evet bu ülkede hukuk iki kez daha katledildi 31.12.2008 tarihinde yürürlükten kalkan 3167 sayılı yasayı uygulamaya devam ederek cezaevlerine tıktılar. son alınan duyumlarda anayasa mahkemesi chp nin 5941 sayılı yasa ile ilgili başvursunda iptal yoluna gittiği ancak ekonomi ve hükümet çevrelerinin ekonomi bozulur baskısı ile gerekçeli kararın yazılmaması ve yayınlanmaması magduriyetin devam deceginin sinyalidir. bu hukuk katliamına ancak biz dur diyebiliriz. buda sesimizi dahada yükselterek her ortamda her şartta her şansı kullanmalı ve bizi bu haksızlıga mahkum edenleri bunaltmalıyız. mübarek kurban bayramı vesilesi ile kırgınlık ve küskünlükleri bir yana bırakarak yeniden mücadeleye başlıyoruz. herkesin bayramını kutlar, özgür günler dileriz.

  YanıtlaSil
 60. sevgili arkadaşlar,bu akşam sn.Enver Aysever'in Sky Türk'de 21-23 arası programı var.ben dilim döndüğünce konuyu gündeme getirmesini ,sn.Babacan'ın bugünkü açıklamasından sonra zamanlamanın çok iyi olacağını anlattım.sizlerde yoğun bir şekilde yazarsanız umuyorum etkili olacaktır.enazından bir sonraki programında gündeme alabilir.haydi arkadaşlar.basketçi

  YanıtlaSil
 61. yukarıdaki yazı iyi bir istihbarat ve güzel bir çalışma olmuş, basın ve muhalefet partileri bu konuyu gündeme alırlarsa bir fırsat doğar bunu iyi değerlendirmek gerekiyor

  YanıtlaSil
 62. otuz yıldır ticaret yapıyorum 2 yıl önce 15 adet ceklerim yazıldı mhkm gidip geliyorum tironyonlarca ciro yaptığımız insanlar mhkm tercih etti psikolojik baskı ve iş döneri durdu neden hükümet bize ya arkadaş sen 15 yıldır cek yazdırmadın krız var mhkmde dinlemiyor .biz insanlara adelet le hükmedeceğiz diyen ler den insanca yol bekliyoruz hapis tehtidiyle olmayan parayı almaya calışmak insani midir.şunu anlıyorum bu cek kanunu yapanlar parası olanlar işlerine öyle geliyor.30 yıl sonra istemeyerek düştüysek tek kusurlu düşenmi cezasıda hapismi ve insanimi vallahi azizim allah yardımcımız olsun düşenin dostu yok heleki cok inancı gecinen inancsızlar dan.rabbime sığınıyorum

  YanıtlaSil
 63. BUGÜN DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SAYIN ALİ BABACANIN AÇIKLAMALARINDA MAALESEF ADLİ PARA CEZALARININ YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ BİR AÇIKLAMA YOK.
  ÇEK İLE İLGİLİ OLARAK ADLİ PARA CEZALARI ÖDENMEDİĞİ ZAMAN MAALESEF HAPİS CEZASINA DÖNÜYOR.
  UMUT OLARAK C.H.P.NIN ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURDUĞU 2010/6 ESAS SAYILI DOSYA VAR.
  CÜNEYT BEYİN DAHA ÖNCEKİ KAYITLARDA VERDİĞİ BİLGİYE GÖRE ANAYASA MAHKEMESİNDEN NASIL BİR SONUÇ ÇIKACAGI İSE BELLİ DEĞİL.ADLİ PARA CEZALARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINDAN ZİYADE
  İDARİ PARA CEZASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİN SAĞLANMASI EN İDEAL ÇÖZÜM OLARAK GÖZÜKÜYOR.ÇÜNKİ İDARİ PARA CEZASI ÖDENEMEDİĞİ ZAMAN HAPİS CEZASI RİSKİ YOK.OYSA ADLİ PARA CEZASI YAPILANDIRILIR İSE HAPİS CEZASI RİSKİ HALA VAR.ÇÖZÜM İKİ SONUÇTA SAĞLANABİLİR,YA ANAYASA MAHKEMESİ 5941 SAYILI YASANIN 5. MADDESİNİN İLK İKİ TÜMCESİNİ İPTAL EDECEK YA DA ADLİ PARA CEZALARININ İDARİ PARA CEZASINA DÖNMESİ SAĞLANACAK.ZAMAN ARTIK İYİCE DARALDI BUNUN NASIL SAĞLANACAĞI KONUSUNDA SİTE YÖNETİCİLERİNİN VE CÜNEYT BEYİN YÖNLENDİRMESİNE İHTİYAÇ VAR.

  YanıtlaSil
 64. arkadaşlar hepinize çok samimi bir soru sormak istiyorum. ben de 2 senedir siteyi takip ediyorum, bir çok yorum yazdım, binlerce de okudum.bakıyorum herkes "biraz daha süre verilsin." ya da "biz de bu affa girelim" "taksit yapılsın" vs.vs.vs. diyor. Ben 2 sene öncesine kadar 4-5 trilyon cirolu bir şirketin sahibiydim. Her hafta çuvalla tahsilat, çuvalla da ödeme yapardım. Şimdi beş parasız, işsiz güçsüz bir adamım. Bir aklı başında insan çıkıp, bugün 5 parasız işsiz güçsüz bir adamın bir kaç sene önce trilyonluk şirketleri olduğu dönemden kalan borcu nasıl olup da 1 senede 2 senede falan ödeyebileceğini açıklar mı lütfen??? Bakıyorum herkes biraz daha süre diyor. Sanki her şeyi yoluna koydular, az bir şey kaldı da biraz daha süre. Çok samimiyim kendimi salak gibi hissetmeye başladım. Aranızda cidden büyük batıp da sıfırı tüketen, sonra da bu şartlar altında 1 2 senede borçlarını ödeyebileceğine inanan biriler var mı? Varsa Allah aşkına bir anlatsanıza nasıl bir planınız var belki bizlerin de işine yarar. SERKAN

  YanıtlaSil
 65. kaçak yaşamaktan bıktım
  illa kendimizimi yakalım
  köprüdenmi atalım
  napalım ...............
  borçluyum ama suçlu değilim
  kaçmaktan çalışamıyozki....
  ismail yılmaz

  YanıtlaSil
 66. arkadaşlar,ukocasakala biraz önce mail attım,ancak yukarıda plan bütçe komisyon maili olan butkom@tbmm.gov.tr ye yolladığım mail geri geliyor,herhalde mail kabul etmeyen bir adres.bilginize.sn.kılıçdaroğluna tweettırdan mesaj attım,ayrıca chp nin kendi sitesine mail attım.yarın sabahda telefonlara başlıyorum.sevgiler basketçi.

  YanıtlaSil
 67. mail dolduysa geri gelebilir
  200 adetlik bir kapasitesi var, gelen mailler 200 ü bulduysa 201 gönderilen adrese mesaj gelir, mailiniz beklemeye aldık mesaj kutusu boşaltıldıkca mailiniz iletilecektir diye..

  YanıtlaSil
 68. sn.site sakinleri,moderatörlerimiz,buraya emeği geçen herkezin ve ailelerinizin MÜBAREK KURBAN BAYRAMINI İÇTENLİKLE KUTLAR,HAYIRLARA VESİLE OLMASINI DİLERİM. SEVGİLER,basketçi

  YanıtlaSil
 69. 67 deki arkadaş haklı olabilirsin.tekrar deneyim.belki geç saatte daha müsait olur.bilgi için sağol.basketçi.

  YanıtlaSil
 70. 58 DE YAZAN ARKADAŞ SİTE İLETİŞİMİNE BİLGİLERİNİ BIRAKIRMISIN.BU ARADA ARKADAŞLAR BİR ARKADAŞIMIZIN DEDİĞİ GİBİ ADLİ PARA CEZALARI AF KAPSAMINA ALINSADA SİZ NASIL BU ADLİ PARA CEZALARINI ÖDEMEYİ DÜŞÜNÜYORSUNUZ??????? KENDİNİZİ KANDIRMAYIN EVİNE EKMEK GÖTÜREMİYEN ÇEK MAĞDURLARI ADLİ PARA CEZALARINI MESELA 48 AYDA ÖDEYECEK ÖYLEMİ???? BU TALEP HİÇ MANTIKLI DEĞİL HEMDE HİÇ!!!! BENİM GÖRÜŞÜME GÖRE OLMASI GEREKEN ADLİ PARA CEZALARIN İDARİ PARA CEZASINA ÇEVRİLEREK TAKSİTLENDİRİLMESİ OLMALIKİ ÖDEYEBİLELİM.KENDİMİZİ KANDIRMAYALIM BENCE ADLİ PARA CEZASINA TAKSİTLENDİRME İSTERSEK VE KABUL OLURSA ESAS O ZAMAN YANARIZ.ÇÜNKÜ O ZAMAN DİYECEKLERKİ SİZİN İÇİN DAHA NE YAPALIM TAKSİT DEDİNİZ YAPTIK KUSURA BAKMAYIN BUYRUN PAŞA PAŞA YATIN DERLER!!!! KAÇINIZ ADLİ PARA CEZALARINIZI TAKSİTLENİNCE ÖDEYEBİLECEĞİNİZİ SANIYORSUNUZ????? İDARİ PARA CEZASI OLAN TAKSİT YAPACAK ÖDEYEMEDİĞİ NOKTADA ONA HAPİS TEHDİDİ YOKKİ!!! BIRAKIN ONU ÖDEMESE VEYA TAKSİT YAPMASADA HAPİS RİSKİ YOKKİ!!! BİZİM KONUMUMUZ ÇOK AMA ÇOK FARKLI LÜTFEN BUNLARIDA HESABA KATARAK VEKİLLERLE GÖRÜŞÜRKEN VEYA ATTIĞINIZ SMS LERDE GÖZ ÖNÜNE ALIN DERİM.BENCE SİTEMİZDE YETKİLİ ARKADAŞLARIN BU KONUDA YOL GÖSTERMESİ GEREKTİĞİ İNANCINDAYIM.SAYGILARIMLA

  CAN MERT

  YanıtlaSil
 71. arkadaslar bu hukumetin bu konuda birsey yapmayacagi belli tek umut anayasa nahkemesi ben su an libya tripolideyim mail tmf aramalari gibi sreyeri yapmaya devam ediyorum YAKALANMASI olan arkadzslar icin birsey yapamam ama bunun disindaki arladaslardan meslegi AMUMINYUM PVC PANJUR IMAMATI VE MONTAJI olan varsa ve tabi calismak istiyorlarsa lutfen irtibata gecsinler elimden gelen bu mailim mkege@jotmail.com semamlar M.K.

  YanıtlaSil
 72. ARKADAŞLAR TELEFONLARA DEVAM............. VEKİLLERE TAAHÜTLERİN DOLMASINA 1 AY KALDIĞINI VE İÇERDEN ÇIKAN BİR İNSANIN 1 SENEDE NASIL İŞ KURUPTA BORÇ ÖDEYEBİLECEĞİNİ SORUN.İŞ KURMAK İÇİN SERMAYEMİZ OLSA ZATEN ÇEKİMİZİ ÖDEYİP HAPİSE GİRMEZDİK,PARAMIZ OLMADIĞI İÇİN HAPİSE GİRDİK ŞEKLİNDE KONUŞURSANIZ ETKİLİ OLUYOR.( BEN VEKİLLERLE YAPTIĞIM KONUŞMADA AYNEN BÖYLE SÖYLÜYORUM VE İNANIN CEVAP VEREMİYORLAR )LÜTFEN SİZLERDE ARAYIN ÇOLUĞUNUZ ÇOCUĞUNUZ İÇİN

  YanıtlaSil
 73. Arkadaşlar ankaraya gitmek şart bir randevu alıp yüzyüze bu işi anlatmalıyız bu randevuyu alacak biri varsa gidip derdimizi anlatmaya ben hazırım.

  YanıtlaSil
 74. Bence programsız yapılan hiç bir şey sonuç vermez dağınık haraket etmek çok fazla bir şey kazandırmaz cüneyt beyden ricam hangi gün kimi aramamız gerekiyorsa o kişiye yoğunluğu verelim bıktırana kadar mesela bir liste yapılsın bugün cumhurbaşkanı yarın başbakan v.s o gün fax,mail,tel veya msj o kişiye yüklenelim hafta da bir gün belirlensin o gü hep beraber mektup gönderelim.

  ZEYNEP

  YanıtlaSil
 75. Arkadaşlar ben bu internet olayından çok anlamıyorum bu akime mail atmak istiyorum akim sitesinin hangi bölümünü kullanarak mailimi atabilirim kusura bakmayın yaş ileri olunca

  YanıtlaSil
 76. RADİKAL EKONOMİ HABERLERİNDE

  YanıtlaSil
 77. RADİKAL EKONOMİ HABERİ

  YanıtlaSil
 78. Haklarında arama kararı bulunan kişiler banka ve kredi kartıyla işlem yaptıklarında bulundukları yer anında polis ve jandarma bilgisayarlarına düşecek.

  Banka ve kredi kartı, aranan kişiler için tıpkı filmlerdeki gibi elektronik kelepçe haline geliyor. Adalet Bakanlığı, haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin kredi kartlarıyla mağazalardan alışveriş yapmaları ya da Otomatik Para Makineleri'nden (ATM) para çekmeleri halinde, bu bilginin anında Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) üzerinden bakanlığa, oradan da polis ile jandarmaya bildirilmesini sağlayacak bir sistem üzerinde çalışma başlattı.

  MECLİS'TE GÖRÜŞÜLÜYOR
  Meclis'te görüşülmeye başlanan Bütçe Kanun Tasarısı'nın Adalet Bakanlığı ile ilgili bölümündeki çalışmaya göre sistem şöyle işleyecek: Banka şubesinde yüz yüze işlem yapan, marketten, mağazadan kredi kartı veya ATM kartı ile alışveriş gerçekleştiren, ATM makinelerinden para çeken, hakkında arama kararı bulunan kişinin yeri nokta olarak anında polis ve jandarma bilgisayarlarına düşecek ve yakalanması için kolluk güçlerinin ekibinin o bölgeye gitmesinin yeterli olacak.

  İCRA DA GÖRÜNECEK
  Yine bu sisteme göre bankalar kredi başvurusunda bulunan bir kişi hakkında icra işlemi olup olmadığını anında görebilecek. Çalışmaya göre şimdiye kadarki adli soruşturmalarda en önemli delillerden biri olan ancak soruşturma başladıktan sonra haftalar sonra savcılıklara ulaşan cep telefonu sinyal bilgileri de online hale geliyor.

  ŞÜPHELİNİN CEBİ SİNYAL VERECEK
  Bütçe Kanunu Tasarısı'nda, "Mobil Güvenlik Bilgi Takip (GBT)" başlığı altında çalışmaları devam eden diğer sisteme göre de cep telefonu sinyal bilgileri UYAP üzerinden yine anında kolluk güçlerine aktarılacak. Böylece aranan bir kişi cep telefonunu yanında taşıdığı sürece anında polis veya jandarmanın takibine düşecek.

  YanıtlaSil
 79. ÇOK DEĞERLİ ARKADAŞLARIM MADDİ GÜCÜMÜZÜ HUZURUMUZU HATTA ÇOK SEVDİKLERİMİZİ KAYBETMİŞ VAZİYETTE HER KESE TATLI GELEN BİZİM İÇİN ACILARLA DOLU KURBAN BAYRAMIMIZI SON ACI BAYRAMIMIZ OLMASINI DİLERİM. ARKADAŞLARIM Her bayram geldiğinde işçilerime bu sene ne vericem onları nasıl mutlu edicem tasasına düşerdim iflas etmeden önceki son bayram fabrikamın önünde kendi işime göre 20 adet koyun kestim her kesi evine mutlu yolladım hiç bir çalışanımı kapıdan baktırmadım şükürler olsun bunun ne kadar zevk olduğunu benim gibi bu hayatı yaşamış olanlar bilir, fakat bugün bir kgr ete muhtacım kesinliklede gocunmuyorum gerçi çocuklarım için üzülüyorum ama olsun madem bazı şeylere inanıyoruz buda geçer bu sınav dünyasında her şeyi yaşamak var, beni en çok üzen üzüldüğüm işimizi kaybettiğimiz yetmiyormuş gibi başta siyasiler olmak üzere bize SUÇLU muamelesi yapılıyor olması ve borclarımızı ödeyemedimizden dolayı hapse atılmamız,yani taahüdümüzü yerine getiremediğimiz için hapse gireceğiz, fakat şöyle bir etrafımıza bakarsak yaşam şeklimiz bir taahhür her kes bir iş yapıyor yerine getirmeye çalışıyor ÖRNEĞİN bir yerden bir yere giderken dolmuşa binip gitmemiz bindiğimiz dolmuşun şöförünün bu işi tamamlaması tahhütün sonudur ama kaza yapsa kimse tahhüdünü yerine getirmedi diye suçlamaz kısacası çok örnekler var hastaneler,okullar,dershaneler,lokantalar ve SİYASİLER Seçime giren her parti halkına refah getireceğini,her kesi mutlu ediceğini,ticari hayatın düzeleceğini taahhüt ederler sizde inanırsınız güvenirsiniz onlara oy verirsiniz "bizim piyasadan mal aldığımız gibi" fakat siyasiler sözlerini çeşitli sebeblerden dolayı yerine getiremezler onlara bir şey olmaz sözünü yerine getiremiyen esnaf HAPSE atılır öte yanda adam sabahtan akşama kadar dilenir yüzlerce kişiden para alır adam yakalanır bakarsınız dilenci dediğimiz bey çok zengin biriymiş o yine beyefendi olarak kalır YA BİZ BİR KİŞİYE BORCUMUZU ÖDİYEMEDİK DİYE DOLANDIRICI OLURUZ HAPSE ATILIRIZ, işin ÖZÜ bu ülkede milyonlarca sözünü yerine getiremiyen insanlar var sadece bunların içinde en ağır ceza bize uygulanıyor şimdi size soruyorum BATAN ESNAF MI SUÇLU ESNAFI BATIRANMI. Sayın siyasiler biz size güvendik sizi bey kabul eddik sözünüzü doğru bildik size inandık en başınızdan en sonunuza kadar fakat sizde elinizde olmayan sebeblerden olcak ki bir yeri düzelteyim derken bir yeri bozdunuz en azından benim işimi bozdunuz beni batırdınız uyguladığını enflasyon politikası benim gibi çok esnafı batırdı,bizler sizin bilinmeyen politikanıza alışasıya kadar battık LÜTFEN SİZDE iki elinizi başınızın arasına alın özellikle esnaf olanlarınıza sesleniyorum DAHA FAZLA GÜNAH ALMAYIN ŞU MUBAREK BAYRAM GÜNÜ SİZDE BİR YAPTIKLARINIZA BAKIN ELİN İKİ ÜÇ TANE GAVUR TEFECİSİNİ MUTLU EDECEĞİZ AHRETTE BİZLE KARŞI KARŞIYA GELMEYİN BENİ BIRAKIN ANAMIN EVET ANAMIN AHI YETER BEYLER YETER SİZDE TAAHHÜDÜNÜZÜ YERİNE GETİRİN YOKSA SİZDE BUYRUN BERABER HAPSE GİRELİM SUÇUMUZ AYNI TAAHÜDÜNÜ YERİNE GETİREMEM.....İHTİYAR

  YanıtlaSil
 80. ÖNCELİKLE HEPİMİZİN KURBAN BAYRAMI MÜBAREK OLSUN.
  YAZILARI OKUYORUM.VERGİ YASASINA ADLİ PARA CEZALARININDA TAKSİTLENDİRİLMESİ TABEBİNİ DİLE GETİREN ARKADAŞLAR VAR. SAMİMİ DEĞİLLER. YADA BİZDEN DEĞİLLER. ÖDEYEBİLECEKMİYİZ İLK TAKSİTLER GELİYOR.BUNU ÖDEYEMEZKEN DİĞERİNİ NEYLE ÖDEYECEĞİZ.GERÇEKÇİ OLALIM.
  ADLİ PARA CEZASI KILIFI İLE TİCARET ERBABLARININ HAPSEDİLMESİNİN ADİL OLMADIĞINI ALACAKLI VE BORÇLU ARASINDA DEVLETİN KESTİĞİ PARA CEZASI İLE TAZYİK HAPSİNİN ORANTISIZ GÜÇ KULLANIMI OLDUĞUNU BATMIŞ ESNAFIN ZATEN ZORDA OLDUĞUNU ÇÖZÜMÜN HAPİS OLMAMASI GEREKTİĞİNİ DOLANDIRICILIK AMACI İLE DÜZENLENEN ÇEK İLE İLERİ TARİHLİ YAZILIP İFLAS SEBEBİ İLE ÖDENEMEYEN ÇEK ARASINDAKİ AYRIMIN YAPILABİLECEĞİ BİR YASANIN DÜZENLENMESİ GEREKLİLİĞİNİ BIKMADAN USANMADAN ONLAR ANLAYANA KADAR ANLATMALIYIZ. BİZDEN TARAF OLANLAR TAMAM AMA ASIL OLMAYANLARI ARAMALIYIZ. TAKSİT DEĞİLDİR ÇÖZÜM.

  YanıtlaSil
 81. 1- KAPI ÇALINCA KORKUYORUZ
  2- KALABILIĞA KARIŞIP YÜRÜYEMİYORUZ.
  3- EVİMİZDE AÇ AMA KORKUSUZ YAŞAYAMIYORUZ.
  4- GEÇMİŞİN ACISI İLE YANARKEN GELECEĞE
  GÜVENLE BAKAMIYORUZ. HAPİS KORKUSU İLE
  ÇALIŞAMIYORUZZ
  5 ÇOCUKLARIMIZIN YÜZÜNE BAKAMIYRUZ.
  ****************
  ANLATMAKLA SIRALAMAKLA BİTMEZ DİİL Mİ BUNLAR

  PEKİ ÖZGÜRLÜK ELİMİZDE ASLINDA BİR ADIM BİR CESARET GÜÇLÜ BİR TOPLULUK YÜKSELEN SESLER
  NEDEN YAPAMIYRUZ NİYE SESSİZ KALIYORUZ BÖYLE OLURSA BURDA YAZMAKTAN ÖTEYE GİDEMEYİZ ASLADA
  BU SINIRSIZ ÖZGÜRLÜĞE SAHİP OLAMAYIZ BİRLİKTEN GÜÇ DOĞAR GÜÇ HERŞEYE SAHİP OLUR...NE OLUR ARAKDAŞLAR SÜRELİ SINIRLI ÖZGÜRLÜKLERİ RED EDİYORUZ SUÇ İŞELEMEDİK HAPİSHANE SUÇLULARIN YERİ BİZİM DEĞİL BUNU HERKESE DUYURALIM

  ÖZGÜRLÜĞÜN ANAHTARI KENDİ ELİMİZDE...

  YanıtlaSil
 82. siteye saçma sapan insanlar bulaşmaya başladı.sapla sapanı ayırmak lazım.taksitlendirmenin bir çözüm olmadığı aşikar.önemli olan idari para cezasının vergi,sgk,kredi kartı,ticari kredi,senet gibi borcunu ödemeyenlere hapis olmadığı gibi çeklerede aynı uygulamanın gerçekleşmesi.telefonlara devam.kim kimi aramış,burada bekliyoruz.hayırlı bayramlar,basketçi

  YanıtlaSil
 83. 81 de YAZAN ARKADAŞ AĞZINA YÜREĞİNE SAĞLIK.5 MADDEDE BUGÜNE KADAR YAZILANLARI ÇOK GÜZEL SÜZMÜŞSÜN VE İŞİN GERÇEĞİNİ DE YAZININ DEVAMINDA ÖZETLEMİŞSİN.UMARIM TÜM ARKADAŞLAR YAZINI OKUR.EVET ÖNCE CESARET SONRADA İCRAAT.1 AY SU GİBİ AKIP GİDECEK.BUGÜN MERAK EDİYORUM KAÇ KİŞİ KİMLERLE NASIL BİR TEMAS YAPTI.BENİM PROGRAMIMDA SN.KILIÇDAROĞLU,SN.GÜRSEL TEKİN.SN.ENVER AYSEVER,SN.FİKRET KIZILOT.,DETAYLARI YARIN BURADA İLETECEĞİM.SEVGİLER BASKETÇİ

  YanıtlaSil
 84. ARKADAŞLAR BU HÜKÜMETİN ÇIKARDIĞI AF FALAN DEĞİL NE KOPARIRSAK KAR HESABI, GAZETELERDE BEYANAT VERENLERDE YALTAKÇILAR BİRAZ DURUMU İYİ OLANLAR ÖYLE BÖYLE ÖDER BENDE PARA TOPLARIM HESABI TAMAMEN BATMIŞ İNSANLARIN DEVLETİN SOPASIYLA KORKUTULUP HARAC TOPLAMA OYUNU.BİZİ BAĞLAYAN BİŞE YOK NASIL OLSA YAKINDA CANIMIZIDA ALACAKSINIZ HEPİMİZİ HAPSE SOKACAKSINIZ BİLİYORUZ AHRETTE HESAPLAŞSAK DESEM HİÇ BİRİNİZDE ALLAH KORKUSU YOK Kİ İNANSANIZ ZATEN BU KADAR ZULMÜ İNSANLARA YAPMASSINIZ FAKAT BİLMEDİĞİNİZ YADA BİLEMEDİĞİNİZ BELKİDE BİLİBDE UNUTTUĞUNUZ BİR ŞEY ALLAHIN ADALETİ O ÇOK BÜYÜK BİR KİTAPTIR O ADALETİ UYGULAYANLAR HATIR FALAN DİNLEMEZLER "onunculardakiler gibi" YEMEZLER İÇMEZLER ALLAH YOLUNDA OLURLAR ÜÇ KURUŞLUK DÜNYA NİMETLERİ İÇİN YÖNETİLMEZLER BEYLER BU MUBAREK BAYRAM GÜNÜ ALLAH BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN BİRDE UTANMADAN ŞU ANDA HACIDA OLANLARINIZ VAR.içi yanmış vatandaş

  YanıtlaSil
 85. Aydın Doğan efendinin 7 milyar olan vergi borcu aftan sonra 450 milyon a düşecekmiş.(şükrü kızılot hoca'dan)..
  Arkadaşlar siz neden bahsediyorsunuz allah aşkına.Sanıyormusunuzki bu af küçük esnaf için yapıldı?Ben vergi ve diğer çalışanlarımın primlerini zamanında ödeyecem diye uğraşmasaydım,çeklerimi öderdim ve şimdi hapse girip çıkmazdım,ve tekrar beni almaya gelmelerini beklemezdim.
  ne diyeyim ki Allah bu zulmü bizlere yaşatanları bizden beter etsin inşaallah.
  Emir

  YanıtlaSil
 86. Çeke hapis cezasını savunanların sığındıkları tek hukuki argüman, çekin tarihi-vadesi olmaması ve ibraz edildiği anda nakte dönmesi gereken bir havale aracı olmasıydı. Bu nedenle de, özellikle merkez bankası tarafından yapılan yoğun kulislerle, karşılıksız çek yazanın sahte para basan bir kalpazandan farkı olmadığını, yazıldığı anda ödeneceği varsayıldığından, karşılığının hesapta bulundurulmamasının bir kast unsuru olduğunu savunurlar. Ancak, 5941 sayılı çek kanunu ile çekin vadeli bir ödeme aracı olduğu kabul edildi ve bu tek hukuki değeri olan argüman da kanun ile ortadan kaldırıldı. Şu günkü uygulamada çekin senetten tek farkı, birinin bankanın matbaasında öbürünün sıradan bir matbaada basılmasından öte değil. Ve yine bu günkü uygulama ile, yani çekin vadeli bir araç olduğu kanunda yer aldığı halde, senede ceza vermeyip de çeke ceza vermenin hiçbir hukuki açıklaması kalmadı. Bence tüm iletişimlerimizde bu önemli detayı da dile getirelim. Saygılarımla. ismail

  YanıtlaSil
 87. NE HUKUKU BU ÜLKEDE HUKUK HUKUKSUZLARIN MAALESEF...BEN VE SİZLER GİBİ BU VATANA HİZMET ETMİŞ ESNAF ,İŞ ADAMI ARKADAŞLAR.NE YAZIK Kİ DÜZEN ŞİMDİ HUKUKSUZLARIN DÜZENİ.MAĞDURİYET BİZİM SALTANAT ONLARIN.HAZİN OLAN GERÇEK BU.İÇLER ACISI....

  YanıtlaSil
 88. DEGERLİ ARKADAŞLAR,
  ARTIK YAZMAYACAGIM ÇÜNKÜ ANLAYAMIYORUZ BU ŞEKİLDE HAREKET EDERSEK ÇEKTE HAPİS CEZASI KALKMAZ.E MAİL YOLLAMAKTAN VAZ GEÇİN ÇÜNKİ BOŞ ENERJİ KAYBI OKUNMADAN SİLİNİYOR.AZ BİR ZAMAN KALDI YAPILACAK TEK SEY BAŞBAKAN A CUMHURBASKANINA VE ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANINA DURUMUMUZU İFADE EDEN ADLİ PARA CEZASININ İDARİ PARA CEZASINA DÖNÜŞMESİNİN GEREKTİGİNİ HAPİS CEZASININ KALDIRILMASI GEREKTİGİ İLE İLGİLİ YAZIN VE FAX ÇEKİN E MAİL OKUNMADAN SİLİNİYOR.BU İŞİN ÇÖZÜMÜ BASBAKANDA CUMHURBASKANINDA ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANINDA AKSİ HALDE CEZAEVİNE GİRECEGİZ SON DÖNEMLERİMİZ BAYRAMDAN SONRAKİ HAFTA BU ANLAMDAKİ HAMLELERİ YAPMALIYIZ...

  YanıtlaSil
 89. 88 de yazan arkadaş doğru söylüyor faks la hücuma devam heyacan yapmayacak arkadaşlar da lütfen sinirlenmeden telefon açsın sakin olalım birde sitedeki yoğunluğu artırmaya çalışalım buraya dikkat ederseniz kalpten yazılan dertli arkadaşların zaman zaman çok acılı yazıları oluyor bu yazıları gazete köşelerine gönderelim benim pek bilgisayar kullanma kabiliyetim yok kendim yapamam bu acılı yazıları gazete köşelerine göndermemiz bence faydalı çünkü tavşan daha kızmış dağın haberi yok misali bu yazıları hep biz okuyoruz biz ağlıyoruz biraz dışada açılalım lütfen her kese selam izer

  YanıtlaSil
 90. arkadaşlar yerden göğe haklı bir davamız varken, kendi derdimizi anlatmak varken yan yollara sapmayalım lütfen. Sitede daha eski olan arkadaşlar da hatırlarlar bir çok arkadaşımızın kendince iyi sanarak söylediği sözler aslında davamıza bir çok zarar vermiştir geçmişte. o zamanlar "vay böyle adalet mi olur? siz eşkiyayı, pkk'yı affediyorsunuz? bize bunu yapıyorsunuz? ne biçim adamlarsınız? gücünüz bize mi yetiyor? gidip pkkyla başa çıkın" gibi cümleler çok kullanılmıştı ve ben görüştüğüm bir çok milletvekilinin bize karşı bu konuda çok tepkili olduğunu görmüştüm. Şimdi de bu af mevzuunda aynı şeyi yapmayalım lütfen. Ortada basit bir gerçek var. Af gelen borçlar, hapis cezası gerektirmeyen borçlar. Dolayısıyla yaptırımı hemen hemen olmayan borçlar. Hükümet hesap kitap yaptı. Hem seçime yaklaşılması, hem de zaten bu paraların alınamaması nedeniyle böyle bir affa gitti. Böyle hiç alamıyorum, en azından alabildiğim faizden falan vazgeçeyim alabildiğim kadarını alayım dedi. Doğrudur, yanlıştır.Herkesin kendi değerlendirmesidir. Ancak lütfen özellikle forumlarda veya mesajlarda veya telefonlarda onu affettiniz bunu bilmem ne yaptınız, vay efendim aslında siz Doğan Grubu için çıkardınız vs.vs.vs. diye konuyu saçma sapan yerlere çekmeyelim. Dün PKK bugün Doğan vs... Zaten çok zor durumda ve işin içinden çıkılmaz bir davadayız. Bir de gidip kendi kendimizi antipatik, saldırgan bir konuma sokmayalım. Hakkımızı, durumumuzu insan gibi anlatalım. Ben böyle düşünüyorum. Bora

  YanıtlaSil
 91. 86'da yazan İsmail arkadaşa sonuna kadar katılıyorum. Daha önce de aynı konuyu defalarca yazdım. Lütfen arkadaşlar ortak bir dil geliştirmeliyiz. Gerçekten herkes bu konunun üstünde dursun. Yeni kanuna kadar çeke hapis cezası olması yasalara uygundu. Her ne kadar piyasa işleyişi öyle olmasa da çek nakit para demekti. Daha doğrusu hukuki olarak söylemek gerekirse çek banka için ödeme emriydi. Sen çeke 10milyar yazarsan bu bankada hazır 10 milyarın var anlamına geliyordu. Dolayısıyla çekin bankanda karşılığı yoksa kasıtlı olarak dolandırıcılık yapmış sayılıyorduk. Yeni kanun ile bu temel anlayış değişti. Artık çek vadeli bir ödeme aracı oldu. Vadeli ödeme araçlarına da hapis cezası Türkiye'de anayasal değil. Bu kadar basit. Biz bu davayı Anayasa Mahkemesi'nde kazanacağız. Bunun kaçarı yok. Önemli olan ortak bir dille derdimizi anlatıp, süreci hızlandırmaya çalışmak. Saygılar. SERKAN

  YanıtlaSil
 92. ARKADAŞLAR ORTAK DİL BELİRLEMELİYİZ.
  BAYRAMIN BİTTİĞİ İLK HAFTA ADLİ PARANIN İDARİ PARA CEZASINA CEVRİLMESİNİ HAPİS CEZASININ KALDIRILMASINI İFADE EDEN AYRICA DURUMUMUZU İFADE EDEN YAZILARIMIZI ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANININ DİKKATİNE YAZARAK FAX FAX ÇEKELİM HERKEZ BULUNDUGU İLDEN ÇEKSİN AYRICA BASBAKAN A VE CUMHURBASKANINADA AYNI FAX I ÇEKELİM BAKINIZ ZAMAN GEÇİYOR SEÇİM ÖNCESİ BU SÜRECİ İYİ KULLANMALIYIZ BU KONUDA ARTIK İŞ BAŞBAKANDA CUMHURBASKANINDA ANAYASA MAHKESİ BAŞKANINDA FAX FAX SON ZAMANLARIMIZZ....

  YanıtlaSil
 93. HERKEZİN BAYRAMINI EN İÇTEN DİLEKLERİMLE KUTLAR,HAKLI DAVAMIZDA İNŞALLAH MUTLU SONU GÖRMEK DİLEĞIYLE SAYGILAR SUNARIM.EVET CUNEYT BEY BURDA ARTIK İŞ SİZE DÜŞÜYOR!!!! GEÇEN SENE OLDUĞU GİBİ GÜNCEL ARANACAK TELEFONLARI VE FAX NUMARALARINI YAYINLAMANIZ GEREKİYOR.TOPLU HAREKET ETMEMİZİN GEREKTİĞİ HEPİMİZİN MALUMUNDAYKEN EMİNİMKİ SN.CUNEYT BEYDE SON BİR KEZ HAKLI DAVAMIZDA BİZE YOL GÖSTERECEKTİR.SAYGILAR

  YanıtlaSil
 94. Arkadaşlar bir önerim var,biraz önce sn.enver aysever'e bir mail attım,yukarıdaki bazı yazılardan ve önerilerden feiz alarak alıntılar yaptım ve işin özünü içeren bir mail attım.önerim şu;site ileri gelenlerinden bir kişi bir format olarak bir yazı hazırlaması ve hepimizin aynı formatı gerekli yerlere yollaması.içerik olarak belli bir amaç var.bazı arkadaşların deiği gibi şu veya bu gibi gereksiz yerlere çekmek yerine konunun özüne ve amacına uygun bir format hazırlanırsa bu iş çok daha iyi olur diye düşünüyorum.saygılarımla,basketçi

  YanıtlaSil
 95. ARKADAŞLAR CUMHURBAŞKANI,BAŞBAKANLIK,VE AKP DIŞINDA BOŞYERE MAİL ATMAKLA UĞRAŞMAYALIM.ONUN YERİNE VEKİLLERİ ARAYIN VEYA SMS YOLLAYIN.İNANIN MAİLLER OKUNMADAN SİLİNİYOR.ÖZGÜRLÜĞÜNÜZ İÇİN SON BİR GAYRETLE 100 KONTÖR ALIP ARAMALARA BAŞLAYIN.!KENDİ ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜN DEĞERİ HARCIYACAĞIMIZ 100 KONTÖR BEDELİ OLAMAZ.EN KÖTÜ PTT DEN KART ALIN KULUBEDEN ARAYIN AMA ARAYIN.......... BU ARADA İYİ BAYRAMLAR

  YanıtlaSil
 96. Arkadaşlar,
  Bugün şu ana kadar 20 adet SMS mesajını milletvekillerine ve Erkan Tan a yolladım.Hadi arkadaşlar hep birlikte yazalım mesajları.Ya faks çekelim,ya sms atalım ya da sesli görüşelim.Maillerimiz okunmuyor.!!!!!

  YanıtlaSil
 97. Değerli arkadaşlarım sabrın sonu selamettir,bizler şimdi sinirlerimize hakim olup çok sakin bir şekilde birbirimizide telkin ederek den haklı tepkilerimizi uygun bir dilde milletvekillerini,bakanları,gazetecileri,yargıtay hakimlerini,anayasa hakimlerini,öğretim görevlilerini arayalım ne kadar çok kapıyı çalarsak o kadar çok ses getiririz sesimiz çıkmadığı sürece unutuluruz,bakın hala bizim sayımızdan iki bin kişi olarak bahsediliyor bu yüzden bunları yaparken diğer mağdur arkadaşların bu sayfadan veya diğer sayfalardan haberdar edelim birlik beraberlik içinde tek yumruk olup ses getirelim unutmayalım bu çırpınışlar son çırpınış seçim arifesinde olmamamız bizim için çok güzel bir avantaj diyorum.Birde arkadaşlarım bu gazetelerin küçük ilan bölümünde duyuru kısmı var bu kısımlarda ilan versek "karşılıksız çekten çile çekenler diye yazıp altınada sitemizn adresini yazsak acaba sitemizden hala haberi olmayan binlerce batmış esnafdan bazılarını haberdar edebilirmiyiz diye düşünüyorum bu konuda maddi destek verebilirim.ihtiyar

  YanıtlaSil
 98. BÜTÜN MAĞDUR ARKADAŞLARIN KURBAN BAYRAMINI KUTLARIM.
  İHTİYAR'A KATILIYORUM,SİTEYİ BİLMEYEN MAĞDUR ARKADAŞLAR İÇİN BAZI GAZETELERE İLAN VERİLMESİ TARAFTARIYIM,BÖYLELİKLE NE KADAR FAZLA MAĞDUR OLDUĞUMUZU GÖRÜRLER

  YanıtlaSil
 99. 96 da YAZAN ARKADAŞ,TEŞEBBÜSSÜN İÇİN BEN KENDİ ADIMA TEŞEKKÜR EDERİM.20 SMS İLE SİTEDE YAPTIĞIN AÇILIŞ UMARIM BİR ÇIĞ GİBİ BÜYÜR.İNANIN DİĞER ARKADAŞLARDA BU KONUYA SADIK KALIR VE GİRİŞİMLERİNİ BURADA YAYINLARLAR.BİR TEK 96 DAKİ ARKADAŞ MI BU İŞİ YAPAN.BİRÇOK ARKADAŞ YAPALIM EDELİM DİYORDU.HATTA MAİL'E KARŞI OLANLAR VAR - Kİ BENDE KATILIYORUM -AMA HANİ ARKADAŞLAR KİMLE KONUŞTUNUZ,CEVAPSIZ BİLE OLSA YAZIN ARKADAŞLAR,SMS Mİ ATTINIZ,YAZIN ARKADAŞLAR,YAZINKİ DİĞER ARKADAŞLARDA HAREKETLENSİN.ENAZINDAN KENDİ İÇİMİZDE BUNU GÖRELİM.GELELİM BENİM TEMASLARIMA,SN.ŞÜKRÜ KIZILOT'A,ENVER AYSEVER'E MAİL ATTIM,SN.SADULLAH ERGİN'İN SİTEDE VERİLEN İKİ NUMARASI DA CEVAP VERMEDİ.SN.KOCASAKAL VE ENVER BEYDEN MAİLLERİME CEVAP BEKLİYORUM.YARIN DEVAM.SEVGİYLE KALIN,BASKETÇİ

  YanıtlaSil
 100. arkadaşlar bende 3 sene cezaevinde yatmış biri olarak tahahhütten çıktım.sizlere yeni katılıyorum.ihtiyar arkadaşımız gibi bende karınca kararınca gazete ilanı için maddi yardım yapabilirim.site yöneticisi önayak olursa bir hesap numarasında para biriktirip sesimizi medya yolu ile duyurabiliriz.görünen o ki parasız gazetelere çıkamayacağız.saygılar.Adanalı

  YanıtlaSil
 101. Değerli arkadaşlar; hepinize hayırlı bayramlar diyerek yazmaya başlıyorum. Akşam akşam boş duracağıma, bazı sayın Milletvekillerimizi aradım. Sayın; Süheyl Batum ve Muharrem İnce, telefonları çaldı cevap vermediler, ararsalar; sorunlarımızı hepimiz adına anlatacağım. Sayın İlhan Evcin; temelede bizim karşımızda olduklarını, 2007'den beri kendisininde çek alacaklısı olduğunu ve alamadığını fakat; kendisine bazı şeyleri uzunca anlatınca, yinede haklısınız deyip, konu gündemimize gelince değerlendireceğiz dediler. Sayın; Mevlüt Aslanoğlu; şu anda Amerikadaymış, kızı rahatsızmış, sorunlarınızı biliyorum ve yanınızdayım deyip, Amerikadan dönünce arayacağına söz verdiler. Değerli arkadaşlarım; fazla değil, her çek mağduru arkadaşım bir şekilde iki Milletvekilimizi veya ilgiliyi arasalar, herhalde tüm Milletvekillerimize ulaşıp, sorunlarımızı anlatmış oluruz. Yani çalışarak, emek sarfederek, yerimizde oturmayarak. Tüm emeği geçen ve tüm katılımcı arkadaşlarıma saygılarımla. Barışçı-Mersin

  YanıtlaSil
 102. arkadaşlar bilmeyenlere hatırlatmak istiyorum. bundan 1 1,5 sene kadar önce gazetelere tam veya yarım sayfa ilan için para toplandı. herkes elinden geldiğince bir şeyler yaptı ancak büyük gazeteler parasını da vermemize rağmen bizim ilanımızı kabul etmediler. bu konuda hatırladığım kadarıyla ciddi sıkıntı oldu ve vazgeçildi. SERKAN

  YanıtlaSil
 103. Değerli serkan kardeşim doğru söylüyor bizim ilanımızı yayınlamadılar siyasi içeriğe sokup kabul edilmedi o zaman arkadaşlarımız çok uğraştı benim söylediğim gazetelerin küçük ilan kısımlarında duyurular kısmı oluyor hem ucuz hem adı üzerinde duyuru her kes kendi bölgesinde verirse planlı olarak yapmak şartıyla tahmin ediyorum siteyi biraz daha canlandırırız sitemizin çok acil canlanması yaptığımız savaşta asker adetimizin artması lazım şu an gerçek sayımız yok bu meyanda diğer arkadaşlarımızın gerekirse neresi olursa olsun bir yerde toplanıp "hangi site" çok acil bir şeyler yapmamız lazım saygılar.ihtiyar

  YanıtlaSil
 104. arkadaşlar birisi önderlik yapsında sayın başbakana gidelim.yoksa bu iş çözülmeyecek.hem de acil yapılması gereken bu...efden

  YanıtlaSil
 105. sitede yorumlar hemen anında yayınlanmaya başlamış.çok iyi ...efden

  YanıtlaSil
 106. cumhurbaşkanlığında mail geldi.öneri ve düşünceleriniz ilgli makamlara bildirildi diye.teşk.etmişler...efden

  YanıtlaSil
 107. arkadaşlar şu anda siyasilere ulaşarak adli para cezalarının idari para cezasına çevrilmesi için mesaj, telefon,faks,vs.ile sesimizi duyurmalıyız.şu an en mantıklısı budur.

  YanıtlaSil
 108. Arkadaşlar Esnaf ve sanatkar odası başkanı Bedevi Palandöken'le ile görüşülüp,Başbakana randevu alıp görüşmek daha isabetli olu diye düşünüyorum.Daha öncesi Bedevi çek mağdurlarına destek vermişti..

  YanıtlaSil
 109. ARKADAŞLAR BU GÜN BAŞKA BİR TELEFONDAN BÜTÜN AKP KOMİSYON ÜYESİ VEKİLLERE SMS YOLLADIM BİLGİNİZE.SN.CÜNEYT BEY HALA SİZDEN ÖNCÜLÜK YAPMANIZ İSTEĞİNE CEVAP GELMEDİ,BENDE ŞAHSEN SİZİN ÖNDERLİK YAPMANIZI RİCA EDİYORUM.LÜTFEN ÖN AYAK OLUNDA ŞU İŞTEN KURTULALIM.RİCA EDİYORUM

  YanıtlaSil
 110. sevgili barışçı,benim söylediklerime tercüman oldun.bak gördünmü isteyince oluyor.hele şimdi sitede yorumlar hemen görülüyor.bir kişi desinki "ben, falanca kişi ,şu numarayı arıyorum" desin,hemen arkasından birimiz,daha sonra ve sonra arka arkaya,sırasıyla...ses böyle getirilir,adam amerikada hasta kızına ramen cevaplıyorsa,biz iyi yoldayız demektir.sadece bombardıman ara soğutmadan.efden sanada teşekkürler.cüneyt bey sizden de bir toparlama bekliyoruz.size ihtiyac
  ımız var.sevgiler,basketçi

  YanıtlaSil
 111. AMA BİRGÜN

  Gülüm; hanım ağam, keloş prensesim.
  Helallim; kadınım, eşim, yoldaşım.
  Otuz üç yıllık hayat arkadaşım.
  Beni; bu dünyada yalnız bırakanım.
  Yüreğimin yarası; gençlik aşkım.
  Hiç ama hiç unutamadığım.
  Kareli Pantolonlum; ilk ve son aşkım.
  Otuz üç yılda, hiç doyamadığım.
  Evimizin hanım ağası; çocuklarımın anası.
  Torunların anneannesi.
  Babaanneliği tatmayanım.
  Yani; en büyük sermayem.
  Şimdi sen yoksun ve bir daha gelmeyeceksin.
  Daha doğrusu gelemeyeceksin.
  Zaten gelmende mümkün değil ya.
  Ama bir gün; mutlak bir gün kesinlikle,
  Ben Gülüm ben; ben sana geleceğim.
  Biliyorum Gülüm biliyor ve kabul ediyorum.
  Gittiğin yerler çokça uzak ve pek güzel.
  Gittiğin yerlere; herkes layık değil ki zaten.
  Ama ben; ben Gülüm ben, mutlak ben.
  Gittiğin yerlere; geleceğim ben.
  Zaman veremiyorum ve ancak; bir gün,
  Yanına geleceğim ben.
  Bak yine bayram geliyor; sen yoksun.
  8 Mart’ta; 14 Şubat’ta, 20 Temmuzda,
  Bayramlarda, Yıl başlarında, ben Gülüm ben;
  Kırmızı o tek gülü kime vereceğim?
  Kırmızı gülünü; kabrine getireceğim,
  Hiç ama hiç, aklımdan geçmezdi biliyor musun?
  Evinden gittiğin günü;
  03.12.2007 tarihini hatırlıyor musun?
  Şu anda; ne haldeyim biliyor musun?
  Bu ağır yükleri; neden bana bırakıyorsun?
  Beceremediğim babalığı ve çeyrek anneliği;
  Neden bana bırakıyorsun, neden?
  Sen Gülüm sen git ve bir daha geri dönme.
  Sen bir daha geri dönmez sende; ben,
  Ben Gülüm ben, ben sana geleceğim.
  Bekle beni bekle Gülüm.
  Mahşer Gününde, Sırat Köprüsünde bekle.
  Mutlak ve mutlak, kesinlikle,
  Ben sana geleceğim.
  Belki biraz gecikeceğim,
  Sabırsız olduğunu bilmekteyim ve lakin;
  Allah’ın izniyle mutlak ve mutlak bir gün,
  Bir gün mutlak geleceğim.
  Elimde o tek kırmızı gülünle.
  Geldiğimde; beni Gülüm beni,
  Beni Cennet Mekânlarına götürmeye hazır mısın?
  Beni çok özlediğini ve hasretle beklediğini,
  Elbette biliyorum.
  Ya benim özlemim ve yıllarca bekleyişim!
  Beni karşılamaya ve sarılmaya hazır mısın ?
  Hazır olduğunu söyle hemen geleyim.
  Yok eğer O yok diyorsa; daha çok bekleyeceğim,
  Ve sen Gülüm sen, sende bekleyeceksin.
  AMA BİR GÜN……………………………………???!!!

  Senin Barışçın-Mersin
  10.11.2010-Gece; 20,35

  YanıtlaSil
 112. Değerli arkadaşlar; bu mübarek bayram gecesinde, affınıza sığınarak galiba; bu gece en çok yazım ve yorumları ben yaptım ama; bilenler bilir ve lakin, bizlerin bu haklı davasında, ben şahsen sorunu en aza inmiş olanlardanım ve ama, benim on bir yıldır gördüklerimi ve geçirdiklerimi, sizler görmeyin diye yanınızdayım. Bu arada; söylemeden geçemiyeceğim. Çok ama pek çok değerli; CÜNEYT HOCAM (PİRİMİZ) SİZLERİN HUZURUNDA İFADE EDİYORUMKİ, HALEN ŞAHSEN TANIŞMAMAKALA BİRLİKTE, ÇOK DEĞERLİ DOSTUM; CÜNEYT, Bizlerin bu haklı davasında, yeterince ve fazlasıyla; emek, bilgi, çalışma ve özveriyi fazlasıyla, hemde pek çok fazlasıyla gösterdi ve halen göstermekte. Değerli arkadaşlar; her türlü sorunlarımıza rağmen, bizlerde; biraz daha katılımcı ve çalışan, emek çeken insanlar olsak, her türlü zorluklara rağmen, Allah'ın izniyle; başarıya ulaşacağımızı ve hüzünlüde olsa sevinçler yaşayacağımızı ve özgür günlere ulaşacağımızı inanıyorum. Bu gece çokça yazdım ve sizleri usandırdım ama, gerçekler böyle. Tüm emeği geçenlere ve tüm katılımcılara saygı ve sevgilerimle. Barışçı-Mersin

  YanıtlaSil
 113. Helal olsun Hasan ağabey, hürmetler...

  YanıtlaSil
 114. Değerli arkadaşlar; değerli collog ve diğer tüm dostlar. İnanınki; ben kendimden evvel sizler ve bana emanet edilen çocuklarım için mücadele etmeye çalışmaktayım. Yoksaki........! Gerisi; bir an meselesi. Bilmem anlatabildimi? Bu bakımdan; sizin için değil, sevdikleriniz için mücadeleye devam edin derim. Tekrar saygılarımla.
  Barışçı-Mersin

  YanıtlaSil
 115. arkadaşlar bence yapılacak tek bir şey var kaçak dolaşmaktansa çoğu kişinin nisanda doluyo taahhüt süresi yani tam seçim öncesi yaklaşık 1000 kişi olabilirsek ve taksim meydanında basını çağırıp teslim olursak inanın bırakın türkiyeyi dünya basınında bile büyük bir yankı yaratır düşünsenize ailelerle birlikte yaklaşık 5bin kişi yapar taksimde ben şahsen hazırım sonuçta param yok kaçakken malum çalışamıyoruz bile hasta olsak hastaneye bile gidemiyoruz 1 yıl kaçak yaşadım sigara parası bile bulamadığımgünler oldu tekrar aynı günleri yaşamak istemiyorum şu an rahatız ama nisandan sonra yine kabus dolu günler ve geceler.

  YanıtlaSil
 116. bence gerçekten ses getiren bir eylem olur sonuçta nekadar kaçabilecezki sonunda orda burda yakalanmaktansa hep beraber teslim olunduğunda tam seçim öncesi bunu muhalefetin nasıl kullanıcağını düşünsenize tv lere bize 5 dk ayırmaları için binlerce mail atıyoruz o zaman her tv bunu haber yapar hatta haber yapmayı bırakın canlı yayınlayanlar bile olur malesef bu tip bir olay gerçekleşmedikçe tvler bize ve sorunlarımıza yer ayırmıyolar

  YanıtlaSil
 117. UZUN LAFIN KISASI !!! çöZÜM
  Degerli arkadaşlar bayramınızı candan tebrik eder tüm günlerinizin ve gelecek günlerinizinde böyle geçmesini temenni ederim.
  Arkadaşlar bizim için bir fırsat daha geldi.Bu vergi cezası affı ile ilgili olarak yapılan bu çalışmalar i
  çerisinde biz nasıl yer alabilirize bakmak lazım.Ne diyor babacan '' krizde zor duruma düşen vatandaşlar iyi niyetli olmalarına rağmen borçlarını ödeyemediler''doğru öyle oldu .peki biz çeklerimizi keyfi mi ödemedik hayır..Krizin varlığı resmen kabul ediliyor öyleyse bizde kriz mağduru değilmiyiz?Değerli dostlarr bu işn çözümü başbakan a ulaşmaktan geçiyor bence... O yolda da bizim rehberimiz Esnaf Odaları başkanı olabilecektir. Bence bu kanalı zorlayalım. Milletvekillerine mesaj işe yaramaz demiyorum ama çok etkili olamuyorlar belliki.Türkiyede sistem böyle milletvekillerinin genebaşkanaların harici bir yaptırımları yok!Bu fikirde olanların bana mesaj yazmalarını bekliyorum.Gelin birlik olalım bir yol çizelim.Saygılar.(olyar1950@hotmail.com)

  YanıtlaSil
 118. arkadaşlar bizim mücadelemiz paraya karşı para sahiplerine karşı dünyada her zaman en büyük güç onlar.Bakın yargıtay onuncu dairesi bizi salladı neden acaba,anayasa mahkemesinde iş bekliyor neden acaba,koskoca meclis vekillerine tek tek ikna edici hatırlı mektuplar geliyor kimden acaba,başbakan ülkenin en büyük faktoring şirketinin sahibinin makamına bizzat gidiyor ziyaret ediyor"firma ş.oğlu faktoring sahibi bedos diye bir cemaat başkanın" şimdi her gün piyasaya tirilyonlar satan bu beylerin ellerindeki tek silah hapis cezası bu hapis cezası kalkarsa bunlarında işi zora girer,şimdi para bunların elinde demekki güç bunlarda bakın bir gazete ilanı için para toplamak için geçen sene birbirimize girdik,beyler biz iktidarla savaşmıyoruz biz bu para babaları ile savaşıyoruz onlar bir taraftan iktidara telkinlerde bulunuyor biz bir taraftan feryat ediyoruz ama para kimde düdüğü o çalıyor,geçen sene sicil affı görüşmelerinde bir milletvekili o zamanki sanayi bakanına sordu "sayın bakanım bankaların esnafa kredi vermemesinden dolayı denize düşen yılana sarılır hesabı bu moderen ismi faktoring olan klasik tefecilerin sahipleri kimlerdir ülkemizdeki yatırımları nelerdir. o vekile sordum sayın vekilim size yazılı cevap vereceğiz dediler verdilermi,hayır dedi cevap vermediler. Beyler düşman para ve onun sayesinde doğan güç söz sahipliği maalesef para bazen insanları inandığı yoldan ayırabiliyor yüzde yüz yargıtay onuncu dairenin 31 12 2008 e kadar olan çek davalarındaki görüş her zaman tartışılır ister istemez insanın aklına başka şeyler geliyor bakın istanbul tic odasının başkanının karıştığı davada aynı organın başka dairesinin hukukçuları ne yapmış basından gördük bu iş para işi büyük para işi TÜRKİYEDE HA SU İLE ÇALIŞAN ARABA YAKITI BULMUŞUN HA FAKTORİNGCİLİK YAPIYORSUN İKİSİNİNDE KARI ÇOK BÜYÜK BÜYÜK PARANIN OLDUĞU YERDE HER ŞEY OLUR. Şimdi böyle bir ortamda önümüze çıkan seçim nimeti var burda ki şansımız batan esnaflar olarak sayımız çok,işi bozulan esnafların sayısı çok tek yapacağımız bu beylerin dikkatini çekmek bu işi düzeltin demek bunu da yapmamız için çok acil çok acil siteyi canlandırmamız lazım, daha önce siteye önderlik eden dostlarım tekrar direksiyonun başına geçip gemiyi ak günlere doğru sürmesi lazım yoksa inanın DÜŞMAN bizden güçlü bizim nefesimiz ancak çok kişi olursak YETER arkadaşlarım yaşlı bir insan olarak ben böyle düşünüyorum ağaran saçlarım bunu söylüyor arkadaşlar KARŞIMIZDAKİ DÜŞMAN PARA BABALARI TEFECİLER ONLARIN BİR RİCASINI ANCAK BİZ YÜZBİNLERCE YAKARIŞLA YENEBİLİRİZ,,,,her kese hayırlı sabahlar çocuklarımızla kendi vatanımızda gülebileceğimiz mutlu günlere kavuşmak dileğiyle.ihtiyar

  YanıtlaSil
 119. öncelikle herkesin bayramı mübarek olsun barışcı mersin hemşerim yorumlarınıokumak tan zevk alıyorum vezir38

  YanıtlaSil
 120. değerli arkadaşlar

  öncelikli sorunumuz görebildiğim kadarı ile,hala sayımızın ne kadar olduğunun anlaşılamaması...

  çok yoğun mücadelelerle,zaten uygulanması mümkün olmayan bir yasanın yoruma dayanarak insanları hapislere attıran yaptırımlarıyla mağdur olanlar için 1 yıl insanlar hapisten çıktı...o günde söyledik,yırtındık,fakat biz çıkarız ve para kazanıp borcumuzu öderiz diyen,zihniyet çıkar çıkmaz mücadeleyi bıraktı...bir tek kelime ...KAST...yasaya girdiği halde komisyon da yasadan tekrar çıkartıldı...

  akıllara zarar yorumlar duyduk...yasayı hazırlayanlardan örneğin bir arkadaşımız prof ünal tekinalp le görüşmesinde bu hapis cezası çağ dışı ama mecliste tefeci vekiller var demişti...onları aşmanın mümkün olmadığını söylemişti...ÇEK=RANT demek idi...ve mücadele zordu...hep söylediğim gibi af dilemenin bi faydası yok...gidilecek yol anayasa mahkemesine GEREKÇELİ KARAR ı yazması için talepte bulunmak...yukarıdaki üst yazıdan da anlaşılacağı gibi bizim mahkemelerimiz HUKUK kurallarıyla değil,PARA kurallarıyla işliyor...insan haklarını hiçe sayan bir yasanın kamu düzenine getireceği bir yararın olup olmadığını tek şekilde açıklayabiliriz...HUKUKSUZLUK...

  bu arada bize o yoğun mücadelemizde çok güçlü destek veren milletvekilimiz SN.ŞEVKİ KULKULOĞLU ile görüştüm...anayasa mahkemesi kararını anlattım...bayramdan sonra elinden gelen ne varsa yapacağını söyledi...anayasa mahkemesindeki iptal başvurusunu CHP li vekillerin de takip etmesi şart ve bunu sağlamalıyız...anayasa mahkemesini aramaya,mail atmaya ve akibetimizin ülkemizdeki tefecilerin düzenine ne gibi bir etkisi olacağını sormaya ara vermeden devam etmeliyiz...

  İYİ BAYRAMLAR

  my way

  YanıtlaSil
 121. Merhaba arkadaşlar,
  az önce TRT de İşin Doğrusu isimli bir program vardı.Bendevi Palandöken denen kukla konuktu.Tam 15 tane e-mail gönderdim ve tel ile ulaşmaya çalıştım.Ama ne yazıkki sorunumuzla ilgili tek satır bile konuşulmadı.Arkadaşlardan birisinin bir önerisi vardı,bana da çok mantıklı ve makul geldi onu yapmaktan başka çare yok."Taksim meydanında toplanıp,medyanın dikkatini çekmek"
  Kendi şahsıma benim bu ülkenin ne hiç bir kanununa ve kurumuna güvenim yok.Ne yaparsak kendimiz yapacağız,bedeli ne olursa olsun ben varım.Zaten kaybedecek neyimiz kaldıki...
  saygılarımla,
  Emir

  YanıtlaSil
 122. Ey, bu BAYRAMI bize YAŞATMAYANLAR!
  Ey, bu BAYRAMLARI bize ZEHİR EDENLER!

  Hiç üslubum değildir, hiç yapmadığım şeydir fakat size (şartlı) bir BEDDUA HAZIRLADIM...

  Eğer;
  Ailesi için, işi için, çalışanları için şerefiyle ve can havliyle çalışıp didinen, bu yolda sağlığını FEDA, ömrünü HEBA EDEN;

  Biz BAHTSIZ İNSANLARA,
  Biz ÇARESİZ İNSANLARA,
  Biz MAĞDUR İNSANLARA,

  reva gördüğünüz NANKÖR, VEFASIZ bu ALÇAK ZULMÜ şayet dindirmez, sona erdirmez iseniz;

  İÇİNİZ ÖYLE BİR TİTRESİN Kİ; CEHENNEM ATEŞİ SİZLERİ ISITMASIN,

  İÇİNİZ ÖYLE BİR YANSIN Kİ; KEVSER IRMAĞI SİZLERİ KANDIRMASIN,

  YanıtlaSil
 123. merhaba arkadaşlar TESK genel başkanı Bendevi Palandökenin bugünkü konuşmasında Bayramdan sonra BİRLİK VE FEDERASYON BAŞKANLARINI Toplayıp onların görüşlerinide alarak hükümete sunacaklarını söylüyor bulunduğunuz bölgelerdeki birlik başkanlarına bu konuyu aktarır o toplantıda dile getirmesini isteyin çünkü çekle sorunu olanın hepsi ESNAF ESNAFIN SORUNUNU ÇÖZMEKTE ESK İN GÖREVİ

  YanıtlaSil
 124. arkadaşlar daha önceleri çok yazdım çok yazıldı ciddi bir organizasyonla iyi bir istanbul ankara yürüyüşü yapılmadıkca hır gür kavga olmadıkca yollarda bizim gücümüz görünmez.kimsede cezaevinden çıkanlarda suç bulmasın gazetelere ilan vereceğiz deyip sonra sessiz kalanlar bakıyorum şimdi ahkam kesiyorlar.zonguldaklı çekzede

  YanıtlaSil
 125. 27.12.2010 da sürem doluyor.yatak yorganım da hazır.son bir etkinlik için varım.bu yolda samimi isek site yönetimi de organizasyonu sağlaz ise aramızdan bir lider çıkaralım.av.sibel hanım da aslında uygun biri.son zamanları bir yıldır yapılan eylemlerle heba etmeyelim.yeni bir adım yeni bir karar günü.zonguldaklı-çekzede

  YanıtlaSil
 126. dün geceki önerimi tekrarlıyorum hep beraber av.sibel sevinç başkanlığında taksimde tvleri çağırarak yaklaşık 1000 kişi teslim olalım taahhütler bitince bakın o zaman şimdi yalvardığımız parayla ilan veremediğimiz gazeteler nasıl haber yaparlar.bırakın Türkiyeyi dünyayı sallar bu haber çünki borcundan dolayı hapis hiçbir ülkede yok asıl ozaman insanlar bizim dolandırıcı olmadığımızı gerçekten mağdur olduğumuzu anlarlar istanbul ceza evleri bile kitlenir bu rakamla tamda seçim öncesine denk geliyo.tvler hala olayın farkında değil 2000 kişi olduğumuzu sanıyolar mağdur olarak ben metriste yattım sadece orada en az 500 kişi vardı çekten

  YanıtlaSil
 127. 126 önerine katılıyorum.on kişi olalım elimizde pankartlarla arkamızda ailelerimizle çıkalım istanbul ankara yürüyüşüne bak o zaman medyada polisde çekzedelerde hepsi yanımızda olacaklardır.bir seferde toplanıp teslim olma organizasyonu daha zor. hayal kırıklığı yaşayabiliriz. zonguldaklı-çekzede

  YanıtlaSil
 128. pankartın bir ucundan tutmayı düşünenler var ise haberleşelim derim. zonguldaklı-çekzede

  YanıtlaSil
 129. ayrıca arkadaşlar bu af paketi denen şeye bel bağlamamak lazım ortada af diye söylenen şey sadece faiz affı ana parayı öde kurtul hesabı.adli para cezalarında faiz zaten işlemiyoki.ayrıca kendi alıcaklılarım için konuşayım hepsi benden alıcağının yarısına bile razılar yarısını bile ödesem zaten kaldırcaklar cezaları ama ödeme gücüm yokki.her kapı yüzüme kapandı.iş yapamıyorumki ödiyeyim.ayrıca inanın bana benim alıcağım vereceğimin 10 katı en az bende hapis cezası çıkarttığım onlarca insan var ama mahkemeler bunu göz önünde bulundurmuyo resmen dolandırıcı gibi işlem yapıyo.bulunduğum bölgede 3 sene üst üste vergi şampiyonu oldum(2004-2007)plaketler aldığım devlet şimdi sen dolandırıcsın diyo.devletede 1 kuruş borcum olmadığı halde hemde.ayrıca hapis cezası aldığımda devletten kdv alıcağm vardı bana kesilen a.p.c nin yaklaşık 6 katı kadar ve hala alamadım ona mahsup edin dediğimde oayrı bu ayrı dediler şimdi adaletmi bu.2007 den beri alacağımı alamadığım devletim bana 3 ayda a.p.c kesip ödiyemediğimiçin içeri attı.

  YanıtlaSil
 130. 129 siz türkiyede ataletmi arıyorsunuz.para kimde o konuşur.para kimde o yürür. para kimde onun dediği olur.ayrıca anlayamadığım gerçekten yokları tüketipde devlete borcun yoksa alkışlarım.zonguldaklı-çekzede

  YanıtlaSil
 131. valla arkadaşlar eger yürüyüş konusunda ciddiyseniz ben seve seve pankartın bi ucundan tutarım ama bu yolda 10 kişi olup kendimize güldüreceksek manası yok herkes eşi dostu akrabasıyla konuşsun ve kesin rakam tesbit edelim cıkalım yola ben herseye varım,zaten 21 aralıkta surem doluyo kaybedecek bıseyım yok,hep beraber bi sesimizi duyuralım,kesin gelecekler siteye bildirsin,gelicem deyipte gelmeyen en buyuk kotulugu yapar ve benım gozumde haindir,haydi zaman daralıyo hemen harekete gecelim derim ben.
  Tuncer yıldırım

  YanıtlaSil
 132. resmi kurumlarada iş yapıyodum ordaki tahsilatları yapabilmeniz için vergi borcu olmaması gerekiyo.varsada ordan sizin adınıza vergi dairesine ödeme yapıyolar zaten.ondan dolayı devlete borcum yok.

  YanıtlaSil
 133. 132 şimdi anladım.devlete dürüst yolla iş yapıp çek imzalayan önce yatak yorgan hazır etmeli.131 damlaya damlaya göl olacak.ikimizde olsak çıkalım yollara.cesaret ve samimiyet gösterelim.çeşitli nedenlerle kimsenin kimseye ne güveni var ne de çek yasağının kalkacağına inancı.ama bir gerçek var. herkes bir kıvılcım bekliyor.ciddiyetimede inan zonguldak-çekzede

  YanıtlaSil
 134. arkadaşlar biz bu site de kaç kişiyiz bunu bilmekte fayda var.çoğunluk bu sitenin varlğından habersiz etrafımızdaki çek zade arkadaşlara bu sitenin varlığından bahsedip
  siteyi takip etmesini sağlamamız gerekir.Ayrıca
  hepimizin mail adresi vardır.Site yönetilerine
  bunları bildirsek haberleşme ve ulaşım daha kolay olur.ibrahim

  YanıtlaSil
 135. arkadaşlar,deminden beri siteye yorumları okuyorum.barışçı-mersin kardeş yani zaten içim kan ağlıyor,bayramda kızlarıma harçlık bile veremedim,bide üste senin şiirin,inan göz yaşlarımı tutamadım,allah yardımcın olsun.o değerli insan yukardan bir yerlerden seni seyrediyordur.diğer arkadaşların yazdıkları çok güzel şeyler,takip edenler belkifark etmişdir,bayağı bir katılımcı,ve yoğun yorum farkı var.iyiye gidiyoruz.ama yinede cüneyt beyin öncülüğü şart,ayrıca telefon trafiğini yabana atmayın,bunlar daha ilerde yapmayı düşündüğümüz toplantı,yürüyüş gibi hamlelerin zeminini hazırlayacaktır.hatta bir tarih saptanabilinirse gerekli kişilere ve medyaya bu yürüyüşün tarihi söylenir ve kimbilir belki bazı milletvekillerimizde dahil olabilir-ancak cılız olmamak şartıyla,burda katılımcı sayısı çok önemli.benim yakalanmam var ama katılırım,pek gbt yapacaklarını zannetmiyorum.bu konu üzerinde odaklanalım derim.basketçi

  YanıtlaSil
 136. bilmiyorum farkettinizmi,efden de uyarmışdı,artık yorumlar anında yayınlanıyor,buda iletiimin sağlıklı ve seri olması açısından bence çok iyi oldu.basketçi.

  YanıtlaSil
 137. 134 çek mağdurları bir kişi bile olamayacak kadar birbirine güvenini kaybetti.birbuçuk yıldır bu siteyi takip ediyorum.malesef samimiyetten uzak hareketler bugünleri bize gösterdi.pankartın ucundan ikinci kişiyi arıyorum. istanbul yaksimden ankara anayasa mahkemesinin önüne kadar.zonguldaklı-çekzede

  YanıtlaSil
 138. basketci arkadaş aylar önce bu yürüyüş işini önermiştim.türkiyede bu güne kadar bir kişilik bisikletli birisinin medyada gündem oluşturduğunu biliyorum. zonguldaklı-çekzede

  YanıtlaSil
 139. Degerli Arkadaşlar,
  zaman çok daraldı sizleri anlamakta güçlük çekiyorum ne yapacagımızla ilgili bir karar verilsin artık Bir gün belirleyelim hem taksimde hemde ankarada anayasa mahkemesi önünde toplanıp basın ı haberdar edip Gereken protestoyu yapalım UGUR DÜNDAR A ulasalım seçim öncesi hükümet bir seyler yapabilir yapmazsak bu iş beş yıl gider hepimiz cezaevini boylarız durum bu bu sekildede olursa cezaevi yolu görünüyor...

  YanıtlaSil
 140. Aydın Dogan ın 3.5 milyar dolar vergi borcunu sildiler Naylon faturacıları çıkarttılar Anayasa Mahkemesi önünde toplanmak Ayrıca Cumhurbaskanını Başbakan a fax çekmeliyiz..
  20 ARALIK A Kaç gün kaldı....

  YanıtlaSil
 141. Bir gün belirleyelim örnegin bayramdan sonraki ilk hafta herkez ADLİ PARA Cezasının İDARİ PARA cezasına cevrilmesi ÇEK TE HAPİS cezasının kaldırılması ile ilgili kendi durumlarımızıda yazarak Cumhurbaskanının,Başbakanın Dikkatine diye Cumhurbaskanlığına Başbakanlıga fax ama fax çekelim sonrada taksimde anayasa mahkemesi önünde toplanalım Aksi halde Kendimizi CEZAEVİNE Hazırlayalım.

  YanıtlaSil
 142. bende cogunlukla aynı fikirdeyim kuvvetli katılımla ses getirecek saglam bır yuruyus,ıllakı bu yuruyuse ılgı gosterecek basın mensupları cıkacak,bunlara 1-2 mız bıle hayat hıkayesını anlatma fırsatı yakalasa ve yayınlansa yasanan ne dramların ne parcalanmıs aılelerın aslında cekmagdurlarının zaten ıflası yasayarak hayatlarının en buyuk utancıyla hergun kendılerını cezalandırdıklarını farkedeceklerdır,ben esnafım burdakı hercekzede gıbı,calmadık,cırpmadık kımsenın malına mulkune goz dıkmedık ama hayat ekonomık sartlar bızı buraya surukledı ve devletımız ortacag uygulamalarını anımsatan bır tavırla apc odeyerek ozgurlugunuzu satın alın dıyor.Tuncer Yıldırım

  YanıtlaSil
 143. bende cogunlukla aynı fikirdeyim kuvvetli katılımla ses getirecek saglam bır yuruyus,ıllakı bu yuruyuse ılgı gosterecek basın mensupları cıkacak,bunlara 1-2 mız bıle hayat hıkayesını anlatma fırsatı yakalasa ve yayınlansa yasanan ne dramların ne parcalanmıs aılelerın aslında cekmagdurlarının zaten ıflası yasayarak hayatlarının en buyuk utancıyla hergun kendılerını cezalandırdıklarını farkedeceklerdır,ben esnafım burdakı hercekzede gıbı,calmadık,cırpmadık kımsenın malına mulkune goz dıkmedık ama hayat ekonomık sartlar bızı buraya surukledı ve devletımız ortacag uygulamalarını anımsatan bır tavırla apc odeyerek ozgurlugunuzu satın alın dıyor.Tuncer Yıldırım

  YanıtlaSil
 144. arkadaşlar bugün TESK BAŞKANI BENDEVİ PALANDÖKEN TVdeki konuşmasında bu aflarla ilgili olarak bayramdan sonra ankarada birlik ve federasyon başkanlarıyla bir toplantı yaparak onların görüşlerinide alarak hükümete isteklerini ileteceklerini söyledi çekini ödeyemeyenlerin birçoğuda bizler gibi esnaf o halde TESK e bu konuyu iletelim Bendevi palandökenede ulaşmaya çalışalım TESK ÇEK MAĞDURU OLAN BİZ ESNAFLARI SAVUNSUN

  YanıtlaSil
 145. 139 çek mağdurları bu saatten sonra 10 kişi bile olamaz.pankart diye tutturmamın sebebi eylem nasıl olurmuş onu göstermek.arkadaşlara da cesaret ve güven vermek.birçok arkadaşımız topun ağzında biz yokuz zamanda kazandık diye bu işe ağırlık vermiyor.bu sitede buna benzer çok yorumlar da yapıldı.yatak yorganı hazır olan arkadaşlar bu günler son günler.topun ağzındakileri mail-fax-telefon kurtarmaz boşuna ümitlenmiyelim. zonguldaklı-çekzede

  YanıtlaSil
 146. ARKADAŞLAR BİZLER BU KAFAYLA BİR SEY YAPAMAYIZ HERKEZ YAZIP ÇİZİYOR ANCAK YORUM YAZARIZ CEZAEVİNE HAZIR OLALIM...

  YanıtlaSil
 147. 144 tesk gibi kuruluşların önüne siyah çelenk koymayınca bizleri muhatap almazlar.sistem ölmüşü ayağa kaldırmayı değil yaşayanı kollama üzerine kurulmuş.ancak bizler böyle kuruluşların çözüm üretmekten çok esnafın sanayicinin parasıyla rant peşinde olduklarını anlatabilir isek ne ala. acaba zordaki kaç arkadaşımıza hatıra gönül nasılsınız dediler.beni yolda gören oda BAŞKANIMIZ yolunu değiştirdi.bunada nokta inanın.onlar tek birşey düşünürler bizim için o da gecikmiş aidatları bunlardan nasıl alırız. zonguldaklı-çekzede

  YanıtlaSil
 148. 146 beş saatir yazıyorum.pankartın ucuna bir kişi diye.kimse çıkıp masaya yumruk vurmayacak.niye ben varım diyemiyorsun.amut piş ağzımza düş.yok öyle kolaycılık. zonguldaklı-çekzede

  YanıtlaSil
 149. 146 yazıp çizilenleri iyi oku. arada incelikleri yakalayacaksın.site yönetimi ve önder arkadaşlar da düşünmeden yorum yapanlar sadece konuşanlar yüzünden bu gemiyi terk etti. daha iyi önerin var ise yaz. ben pankartın ucuna istanbuldan ankaraya fedakar birisini bulur isem yollardayım.bu bir kişinin masraflarıda bana ait. siz sloganları hazır edin. zonguldaklı-çekzede

  YanıtlaSil
 150. muray yalçın-hasan barışcı-collog-ihtiyar-efden-emşre-vezir38-neredesiniz pankartın ucuna çekzede arıyoruz.TUNCER YILDIRIM kardeşimiz az olur isek yetmez diyor.rezil oluruz diyor.haklı.emreler de cüneytlerde bir zamanlar teklerdi.haydi birazda bayrağı biz taşıyalım.onlara da güven gelsin. zonguldaklı-çekzede

  YanıtlaSil
 151. arkadaşlar bayrağın bir ucundaan tutmaya ben gönüllüyüm.BARTINLI EFDEN

  YanıtlaSil
 152. teşekkürler BARTINLI EFDEN arkadaşım.sitede güzel bir dille anlatmaya çalışalım da arkadaşlar bizim için sılogan hazırlasınlar. zonguldaklı-çekzede

  YanıtlaSil
 153. ARKADAŞLAR...KAÇ KİŞİ BİRARAYA GELEBİLİRSE İLE BAŞLAYALIM YOLLARDA YÜRÜMEYE....GÜN BELİRLEYELİM..YER BELİRLEYELİM...SAAT BELİRLEYELİM..TAKSİM MEYDANINDANMI BAŞLARIZ..BOĞAZ KÖPRÜSÜNDENMİ....HER YERDEN KATILALIM...BİRİKELİM...ZONGULDAK MADEN İŞÇİLERİ GİBİ ANKARAYA YÜRÜYELİM...DERDİMİZİ ANLATALIM...BİZİ GÖSTERELİM TOPLUMA..KAMUOYUNA...BASINA...BEN HAZIRIM...KATILIRIM DİYEN ARKADAŞLAR DİYALOG KURALIM.....3 KİŞİ 5 KİŞİYLE 10 KİŞİYLE BAŞLAYALIM YOLLARDA YÜRÜMEYE...VE ÇOĞALALIM YAVAŞ YAVAŞ...BİZ KARARLI OLDUKÇA...KATILANLAR ÇOĞALACAKTIR...O ZAMAN BASINDA...KAMUOYUDA ...SİYASETÇİLERDE DİKKATE ALMAYA BAŞLAYACAKTIR..

  YanıtlaSil
 154. Tamam Arkadaşlar,

  Bir eylem yapmamız gerekiyor...

  Ben Ankara'da yapılacak bir eyleme katılırım...

  Nasıl bir eylem olacak birlikte karar verelim, ama mutlaka bir "FARKLILIK" oluşturacak bir eylem olmalı...

  Mesela MEDYADİK bir kimseyi bulabilir miyiz?

  Mesela bir VEKİLİN bize İŞTİRAKİ sağlanabilir mi?

  Mesela MEDYA huzurunda BENDEVİ PALANDÖKEN'in makamına gitmek gibi...

  Pazar gününe kadar tartışıp yapacağımız eylemin şekline, tarihine bir karar verelim...

  Ben VARIM...

  YanıtlaSil
 155. zonkuldaklı kardeşim,ben sana yerden göğe katılıyorum.benim demem klasik tabiri ile birlikten kuvvet doğar,anlıyacağın siteye bir göndermeydi,kıssadan hisse.ben günlerdir diyorum ki sitede kıpırdanma var,toparlanıyoruz,arkadaşlar çok öyle olmaz yok böyle olmaz.çok kafamı bozmasınlar tek başına meclisin önüne gidip benzin dökmesini de bilirim.bu tip davalarda toplumda bir kişi kendini feda eder bukadar insanın adına,ama önce çözüm başka türlü varsa o denenir,bugüne kadar gündeme getirmedim,öyle benzin dökmek çocuk oyuncağı değil,ama deniz göründü kara bittiyse ben yaparım,beni kimse hapse sokamaz,onun için umutsuz ve negatif düşüncede olan arkadaşlara çağrım,yazmasınlar,mecbur değiller.sevgili zonguldaklı kardeşim,senin gibi,barışçı gibi,birkaç arkadaş daha var onlardan ricam gündemi sıcak tutmak vakit buldukça yazmak.birde siteye yorum yapan arkadaşlar dan ricam daha önceki yazıları bir okuyup süzsünler ,aynı şeyleri bir daha yazmasınlar,zaman kaybı.inanın bizbu işi başaracağız.ama inanmak lazım.biraz daha olumlu olalım.sevgiler basketçi

  YanıtlaSil
 156. 153 ve 154 murat bey benim için saklanacak birşeyim yok.daha önceleri farklı adım taleplerimde lider mi olmak istiyorsun gibi eleştiriler aldım. gemi yanıyor su almaya başlamış kaptan ben olmuşum sizler olmuş eski arkadaşlar olmuş hiç önemi yok.kim olur isek olalım birlik olalım.ses getirelim.gerekirse ankarada çadır kurup çadırdan polise teslim ollım. yeterki tek yumruk tek beden olalım.her başarının bir külfeti vardır. zonguldaklı çekzede

  YanıtlaSil
 157. biliyorum birçok kişi,bu benzin olayını farklı yorumlıyacaklar,ancak eğer böyle bir davada bıçak kemiğe dayanmışsa ve başka çare yoksa bizden sonrakiler rahat etsin diye toplumdan birkişi çıkar kendini feda eder.bu böyledir buna benzer örnekler vardır.bu blöf değil.bu tip olaylarda herkes birbirine bakarsa hiç bir sonuç çıkmaz.ben özgürlüğm için yaşadım ,özgürlüğüm için ölmeyi de göze alırım.ne için yaşıyoruz,özgürlüğümüz,şerefimiz, çocuklarımızın ,karımızın için.şu andan itibaren neyapacaksak bu bunları kaybetmemek için.onun için lütfen herkes şapkasını önüne koysun,bu davada ciddi olarak varsa,yürekliçe siteye kısa bir mesaj la ben varım desin,bizde kimlerle yola çıktığımızı görelim.başınızı ağrıttıysam özür dilerim.basketçi.

  YanıtlaSil
 158. basketci arkadaşım ve diğer konuya ilgi duyan arkadaşlar telefonum 05416123166 kısaca mesajla tel numaralarınızı iletirseniz iyi olur derim burası türkiye bakmışsın site çökmüş. tabiki sizler için uygunsa zongundaklı-çekzede

  YanıtlaSil
 159. Arkadaşlar bana kalırsa önce akp ve chp den bir randevu alıp 5-6 kişilik bir grup ile ankaraya gidelim önce onlara yüzyüze derdimizi anlatalım ve masadan kalkmadan öncede eğer sorunumuza bir çözüm bulunmazsa sokaklarda ve medya önünde hakkımızı arayacağımızı dile getirelim.Daha uygun olmaz mı?
  Zeynep

  YanıtlaSil
 160. çok güzel gelişmeler, site hareketlendi,hiç değilse olumlu düşünenler arttı. herkese selamlar..

  YanıtlaSil
 161. BEYLER Tütün işçileride eylem yaptı arkalarındaki diğer sendikaların desteğini alarak ülkedeki tüm işçilerin desteğini alarak kamuoyunun desteğini alarak ne oldu sonuç bir yerde sıfır şu sitede bile yazan şu an bir kaç kişi varız bu gün yazdım karşımızdaki düşmanla ilgili mücadele etmemiz gerekenlerle ilgili İLK ÖNCE ÇOK ACİL SAYIMIZI ARTIRMAMIZ LAZIM Bu şekilde çölde bir damla su gibi kalırız hangi gazete bizi yazar iktidarı destekleyenlermi yada aynı zamanda bir faktoring sahibi doğan gurubumu şimdi ben b u yazıyı yazacam iki tane veya üç tane eleştiren arkadaş çıkacak bakın onlara benim gibi aynı isimler bizim çoğalmamız lazım bizim gibi dertli çok var ama kimsenin kimseden haberi yok onun içindirki ilan verelim hatta bunla ilgili elimden geldiği kadarda maddi destek sağlarım dedim şu anda hepimiz kötü durumdayız bazı arkadalar yatağı alırız gideriz diyorlar ama geride kalanları ne yapacağız beyler sakin sakin birbirimizi destekliyerek mücadele edelim hepimizin derdi aynı.Sitede eski yönetici arkadaşların direksiyona geçmesi lazım yada hep beraber bir yönetim kuralım yönetim ne derse her kes onu yapsın derim.ihtiyar

  YanıtlaSil
 162. 159 zeynep hanım olabilir.bizi sonuca getirecek her eyleme varım.bütün bunları olabildiğince ivedileştirip vergi affı dedikleri meclisteki oturum günlerine yetiştirmek gerekir. zaten taahhüt süreside bu esnada doluyor. zonguldaklı-çekzede

  YanıtlaSil
 163. Zeynep hanımın düşüncesi çok mantıklı, zaten GBT dolayısı ile kalabalık toplanamıyoruz.

  YanıtlaSil
 164. ihtiyar,
  önce ilanı yayınlayacak gazeteyi bulmak lazım, daha önce para toplandı ama yayınlatılamamıştı,

  YanıtlaSil
 165. Zeynep hanım şimdi yazınızı gördüm okudum yaklaşık bir saat önce ankaralı bir hukuk çu ile "kendini deşifre edemiyorum" adli para cezasını anlattım hatta üç kişi arasında olan çekli bir alıverişte birinci şahıs borcunu ikinci şahsa kızdığı için adli para cezasını sana ödeyeceğime devlete öderim diyip devlete ödediğini ikinci şahısta alacağı rakamı alamayınca üçüncü şahsa ödeme yapamayıp hapse girdiğini anlattım hayretler içinde dinledi çok hayret etti böyle şeyler mi oluyor dedi daha çok şey anlattım hayret etti anlayacağınız bu kanunları hazırlayanlar bile hatta hatta ticaretle uğraşanlar bile bu adli para cezasının ne olduğunu bilmiyorlar belki çok vekiller bile bu işin nereye vardığını bilmiyorlar saygılar ihtiyar

  YanıtlaSil
 166. değerli sürücü kardeşim hani şu gazetelerin küçük ilanlarında duyuru bölümü var orda şansımızı deneyelim dedim öbür bölümler zor gibi o bölümlerde çıkması için gazete ile anlaşıp haber gibi yapıp içindede bolca çek mağdurları com yazısını geçmesi lazım tabii o çok para tutar ama şu küçük ilanı deneyelim derim hatta sizler izin verirseniz ben bölgemde denerim ihtiyar

  YanıtlaSil
 167. 161 eylemlerimizde samimi olalım. eski yönetici yeni yönetici fark etmez.gemi yanıyor biz kaptan arıyoruz.sancak yere düşmüş biz sancaktar arıyoruz.ihtiyar rumuzlu arkadaşım bu saatten sonra yere düşen bayrağı kim eline alır ise o sancaktar. arkada kumandanda siz olun. önemli olan bu davayı topyekün başarmak. zonguldaklı-çekzede

  YanıtlaSil
 168. 167 sayın kardeşim bu işin eskisi yenisi yok dert aynı hükümetin adli para cezası bu yüzden hepimizin çok yakında hapse gireceğimiz bunun feryadını yazıyoruz bu siteyi kurupta ben bu işle ilgilenmiyorum derlerse eski dostlar acil bu işe çare bulalım derim yosa bu gün olduğu gibi her kes bir yere çeker acil bir çekirdek kadro kurulsun düşüncesindeyim.ihtiyar

  YanıtlaSil
 169. Arkadaslar yurtdisinda oldugum icin eylemlere katilma sansim yok ama karar verilecek bir etkinlige katilacak arkadaslardan birkacinin masraflarini ustlenebilirim karar verildiginde haberim olsun yeter mailim cuneyt beyde ve site iletisiminde var selamla M.K.

  YanıtlaSil
 170. arkadaşlar basında kaçan kurbanlık ANGUS lar kadar bile yer bulamadık.çünki gerçekten ses getirecekbir eylemmimiz olmadı bende istanbuldan katılabilirim her türlü eyleme nisana kadar varım nisana kadar bişey olmazsada kaçmayı düşünmüyorum zaten 2 sene anamdan emdiğim süt burnumdan geldi kaçak yaşarken paronoyak olmuştum telsizli bir insan gördüğümde yolumu değiştiriyodum sanki her yerden telsiz sesi geliyodu.aynı şeyleri yaşamaktansa gidip aynı gün teslim olucam.

  YanıtlaSil
 171. 168 aslında aynı şeyleri konuşuyoruz ama birbirimizi anlamakta zorluk çekiyoruz.aylardır siteye yazı yazan arkadaşlar daha önceki arkadaşlara bir adım atalım diyor.ses yok.çeşitli öneriler sunuldu ses yok.sizin gazete öneriniz var ses yok.taahhüt süreleri bitti ses yok.daha önce gazete için para toplandı ses yok.çünkü onlar topun ağzında yok.az önce cep telefonumu yazdım niye izmirden murat isminde birisi toplanalım dedi siteye ulaşılmaz oldu.iletişim kurabilirsem birkaç kişiyle kimseden de beş kuruş beklemeden çıkaçağım yollara. gidebildiğim yere kadar. zonguldaklı-çekzede

  YanıtlaSil
 172. öncelikle herkezden özürdilerim yorumlarınızı okuyorum kimi zaman bende yazıyorum özrümün sebebine gelince sadece naparız etkili oluruz diyorduk aklıma saçma belki ama ya tutarsa bu hükümet belki diyanet işleri başkanlığını dinler desek bittik battık bunu anlayın artık para yüzünden ailemiz ve biz perişan olduk borç yüzünden kimse özgürlüğünden alıkoyulamaz deniyor bu kelimeyi açsak dolandırıcı değiliz desek sizce işe yararmı???

  YanıtlaSil
 173. ARKADAŞLAR YAPACAK BİRSEY YOK ŞİMDİDEN CEZAEVİ PSİKOLOJİSİNE ALIŞTIRALIM KENDİMİZİ..
  BİZ SADECE BU SİTEYE YORUM YAZMANIN DIŞINDA BİRSEY YAPAMAYIZZ...

  YanıtlaSil
 174. 173 BAKIYORUM ÖNCEKİ TAZILARI BİLE OKUMAYA KATLANMADAN YORUM YAPIYORSUN. YAPACAK ÇOK ŞEYLER VAR AMA İLLAKİ AMERİKALI KEŞFEDECEK.ÖYLE BİRİLERİNİ ARIYORUZ. ASIRLARCA TÜRK İNSANI TARIMDA NADAS NEDİR BİLMİŞ YAPMIŞ UYGULAMIŞ AMERİKALI DA DAHA DÜN TARIMDA BULUŞ DİYE NADASI BİZE ÖĞRETMEYE ÇALIŞIYOR. DERİMKİ ZAHMETSİZ NİMET OLMAZ. ZONGULDAKLI-ÇEKZEDE

  YanıtlaSil
 175. SABIR SABIR SAKİN OLMA İLK ÖNCE ENBÜYÜK İLACIMIZ.Hepimizin morali bozuk bazı zaman boşluğa düşebiliriz ama bir gerçek var kurtuluşumuzdaki tek umut her yönlü mücadele hepimiz işini kaybettik ama yine bir lokma ekmek için mücadele ediyoruz neden mücadele ediyoruz çünkü hayat durmuyorda ondan şu an hepimiz bir taraftan geçim derdini çözmeye bir taraftanda YAHU MİLLET BİZ BATTIK PARAMIZ YOK BU ÇEKLERİ ÖDEYECEK BIRAKIN YAKAMIZI BİZİ HAPSE ATMAYIN BİZ TİCARİ MÜCADELEMİZİ YAPALIM ZATEN PARAMIZ OLUNCA BORCUMUZU ÖDEYECEĞİZ DİYE DERT ANLATMAYA ÇALIŞIYORUZ.Tabiki bu mücadele yaşadığımız geminin çarklarında hayli zor mücadele çünkü ülkede o kadar çok sorun varki kimse hiç bir şeye yetişemiyor ancak çok sorun haline gelirse hükümet işi çözüyor .İşte bizim de yapmamız gereken bu işi ÇOK BÜYÜK SORUN HALİNE GETİREBİLMEK bunu yapmak içinde var olan adetimizi ortaya çıkarmak şu anda binlerce batmış esnaf var çek mağduru var ama kimsenin kimseden haberi yok sorarım kaç tane batmış esnafın evinde şu an bilgisayar var kaç tanesinde internet var, işte günlerden beri bağırdığım mesele bu her kese ulaşmaya çalışalım böyle bir sitenin varlığından haberi olan arkadaşlar bir şekil bu sayfaya ulaşacaklarını sanıyorum ,çoğalmamız lazım ki ülkede böyle bir sorun olduğu çözülmesi gerektiğini bazıları idrak etsin.Bu meyanda biz aynı mücadelemize devam edelim hangi kapı varsa çalalım diyanete gidelim Adıyamanada gidelim Amerikadaki zatlarada gidelim her kesten yardım istiyilim birileri bu Ankaradaki beylerin kulağını çekmesi lazım kısacası mücadele mücadele bütün kapılar dıkanırsa en son yapcağımız o kapıları kırmaktır çünkü ben başkalarının yapmış olduğu ekonomik hatadan dolayı hapis yatamam.ihtiyar

  YanıtlaSil
 176. ihtiyar
  basın işi daha önce denendi.başarılamadı.bu sitede birtürlü yasa çıktıktan sonra organizasyon sağlayamadı.herkes bir tarafa çekti.ikide bir yasa çıkmaz dendi.ısrarla üzerine durduğum çek mağdurları olarak chp nin kapısına gidelim bizzat itiraz dosyalarını biz elimizle taşıyalım.bu dava chp nin davası değil bizim davamız diyelim dedik.aldıran olmadı.lidermi olmak istiyorsun dendi.şimdi ankarada istediğimiz zaman gireceğimiz kapımız olurdu.yüzümüz olurdu.chp millet vekilli istanbulda toplantı oldu lider kadromuz katılmayı uygun bulmadı.o yanlış bu yanlış şu yanlış sen akpli sen chpli sen mhpli derken bu günlere gelindi.yinede lider kadronun yanımızda olmasını isteyenlerdeniz.ama bu saatten sonrada lidersiz olmaz şunsuz olmaz deyip bekleyecek vakitte yok.ÇEK MAĞDURU ARKADAŞLARA:KURBAĞA SUDA YAVAŞ YAVAŞ ISITILIRSA HAŞLAMA OLURMUŞ.SICAK SUYA BASARSA SOK ETKİSİYLE SIÇRAYIP ÇIKARMIŞ.biz birdefa yeni yasa çıkarken haşlama oluk.ikinci haşlama için bir ay süre kaldı.GÖNLÜM HAYDİ MEYDANLARA DER.172 çıkılan yolda her fikir her yol denenebilir.yeterki önce yanyana yürümesini becerebilelim. zonguldaklı-çekzede

  YanıtlaSil
 177. Hükümet Yine Bir Mali Af (Kurtarma Operasyonu) Hazırlığında.
  Çek Mağdurları Ne Olacak?
  http://www.siyasetvedusunce.com/index.php?option=com_content&view=article&id=385:huekuemet-yine-bir-mali-af-kurtarma-operasyonu-hazrlnda--hueseyin-celik&catid=72:hueseyin-celik&Itemid=85

  YanıtlaSil
 178. değerli arkadaşlar


  tekrar hatırlatmak istedim...bu konunun çözümü anayasa mahkemesinde...yukarıda anayasa mahkemesinin bilgileri mevcut bu telefonu aramak ve mail atmak bu bayram tatili sürecinde fayda sağlayacaktır...maillerinize gelen cevapları sitede yayınlamanız ise katılımın kaç kişi olduğu konusun da bir fikir verecektir...

  ayrıca mahkeme önünde toplanmak eğer başarılabilirse çok etkili olacaktır.20 kişi bile olsa iyi bir organize ile gündem oluşturulabilir...binlerce insanı cezaevine HUKUKSUZ (iptal edilecek olan)bir yasa ile göndermenin kamu düzenini iyi yönde etkilemesi hiçbir HUKUK DEVLETİ nde söz konusu olamaz...

  bu yasa eninde sonunda iptal olacaktır...sorunumuz insanlar cezaevine girmeden bu konunun kapanmasıdır...

  geciken adalet adalet değildir...

  my way

  YanıtlaSil
 179. sevgili zonguldaklı kardeşim,size telefon etmedim,müsait değildim,unutmuş değilim,muhakkak arıyacağım.ancak bu böyle olmıyacak ,seninde ,sn.ihtiyarında önerilerini ve yorumlarını çok dikkatli okuyorum,inanın sitede üç beş kişi daha çıksa bu iş olacak.zeynep hanıma bende katılıyorum.ilk ağızda ivedi olarak bir heyet şeklinde 3-5 kişi(sayının çok luğu önemli değil,amaç bir mağduriyetin büyük bir kitle adına anlatılmasıdır,onlarda kaç kişi olduğunu bal gibi biliyorlar)ile chp,ve akp ye bir ziyaret yapılabilir.ondan sonraki adımlar protesto,yürüyüş şeklinde devam edebilir.zaman inanın su gibi geçiyor.bakın bayram çıkmak üzere hani telefonlarla ilgili biigi akışı kimseden ses yok,arkadaşlar kendinize gelin,hepimiz burada hapise girmeyi göze alacak kadar yürekli insanlarız,ama biz bunu ailelerimiz için yapıyoruz.ben burda kendimi yakmaktan bahsediyorum,size şaka gibimi geliyor,eğer tüm yollar tıkanır,deniz görünürse ben yaşasamda ailem sefil yaşamasamda,ama giderayak geride kalan davayı çözecekse ben buna varım.neyse,benim görüşüm kıpırdanma var,bu iş olacak,birde cüneyt bey gibi yetkili arkadaşlar işin ucundan tutsalar bu iş hızlanacak.hadi arkadaşlar biraz gayret,hepiniz sevgiyle kalın,basketçi

  YanıtlaSil
 180. BİR ÇARE BİNLERCE BATAN ESNAFI YÜZDE YİRMİ BEŞİNİ BU SİTEDEN NASIL HABERDAR EDERİZ..lütfen dostlarım akıl akıldan üstündür bir fikri olan varmı.ihtiyar

  YanıtlaSil
 181. Adaleti çiğneyen devlet adamlarını cezalandırmayan milletler çökmek zorundadır.
  Hadis-İ Şerif

  Haklıların mahkum edildiği bir ülkede, bütün doğruların yeri cezaevidir.
  Henry David Thoreau

  Haksızlığın karşısında susan dilsiz şeytandır.
  Hz. Muhammed

  YanıtlaSil
 182. Genel sekreter Süheyl Batum Bayramdan hemen sonra tbmm açıldığında çeklerle ilgili sorunları, Anayasa ya aykırı durumu, Anayasa aykırı olmasına rağmen çeklerden kaynaklı adli para cezalarının neden af kapsamına alınmadığı gündeme getireceğini söylüyor, bu konuda çok arayan var diyor.

  YanıtlaSil
 183. yukarıda verilen numaradan tesk başkanı Bendevi Palandökeni aradım, kısaca durumu izah ettim, her şeyi biliyoruz diyor??

  YanıtlaSil
 184. sevgili ihtiyar,benim aslında şöyle bir önerim var,çek mağdurları diğer sitelerde de bu ad altında yorumlar yapıyor.demem şu ki ,bu sitelere de girerek ordaki arkadaşlara mesaj la bu girişimden bahsetmek ve sayımızı arttırmak.herhalde yanlış anlaşılmaz site yöneticileri tarafından,aynı dava peşindeyiz,şu yada bu site farkedermi.sevgiler,basketçi

  YanıtlaSil
 185. 182 deki arkadaş,süheyl batumla ibre birmi konuştun yoksa bir alıntı mı?
  benim bir dileğim daha var arkadaşlar,mesela ben yada farklı bir kişiyorum yapıp önerisine olumlu yada olumsuz,incitmeden cevap verelim.örneğin benim yukarıdaki önerim saçma ise saçma densin başka birşeye bakalım,yok doğru ise hemen harekete geçelim uygulayalım.bu herkes için geçerli.basketçi

  YanıtlaSil
 186. Değerli arkadaşlar; haklı davamız için hergün yeni bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bugün; yukarıda isimleri belirlenen, Sayın Milletvekillrine hazırladığım mektuplarımı göndereceğim. Daha evvelde; yaşananlardan bilineceği üzere, 50-100-150 kişiyi bir araya getirmemiz zor gözükmekte, ancak; daha evvelden bazı Milletvekillerimizden randevu almak kaydıyla, Ankara ziyareti yapılmasında elbette faydalar olacaktır. Bu tür bir eylem için imkanlarım ölçüsünde, katılımcı olacağımın bilinmesini isterim. Tüm emeği geçenlere ve tüm katılımcılara saygılarımla. Barışçı-Mersin

  YanıtlaSil
 187. arkadaşlar görünen o ki önce bir meclis görüşmesi yapmak uygun gibi.zeynep hanımda bu öneriyi sunmuştu.ZEYNEP HANIM acil önerileriniz bekleniyor diyorum.diyoruz. z0nguldaklı-çekzede

  YanıtlaSil
 188. evet zonguldaklı arkadaşım,zeynep hanım,my way,saısı ne olursa olsun önemli değil , meclis ziyareti bencede en akılcı ve ivedilikle yapılması gereken,mesela süheyl batum bu konuyu hemen dile getirecekmiş ,süheyl batumla konuşan arkadaş eğer biribir konuştuysa ondan ricam tekrar arasın ve bu konuyu dile getireceği belli bir tarih varmı onu sorsun,o tarih öncesindede hem kendisini ziyaret ederiz ,hemde birebir konuyu daha etraflıca ve sorunlarıyla beraber anlatabiliriz.yukarda dediğiniz gibi çoğu bu konunun derinliklerini ve boyutlarını bilmiyor,bizim ağzımızdan dinlemeleri lazım.basketçi,

  YanıtlaSil
 189. ankaradaki arkadaslar,bıtlıs mılletvekılı sayın zekı ergezenle gorusme ayarlayabılırım,oglu arkadasın g.o.p ta avukat.bu konuda bır gırısımde bulunmak ısteyenler benımle ıletısıme gecsın,03682619923, Zongukdaklı cekzede bende sınoptayım ılk fırsatta senı arıycam suan musaıt degılım,
  tuncer yıldırım

  YanıtlaSil
 190. arkadaşlar benim edirnede bildiğim tanıdığım 10 tane esnaf var. eğer bir şeyler yapacaksak bu 10 kişiyi çok rahatlıkla getirebilirim istediğiniz yere yeterki yeri ve zamanı söyleyin..herkes çevresindeki insanlara haber verirse bin kişiden fazla oluruz daha çok ses getiririz diye düşünüyorum. EDİRNELİ.

  YanıtlaSil
 191. arkadaşlar bir hareket yapılacak.şu an bayram tatilindeyiz daha.telefonla birebir görüştüğüm arkadaşlar var.en kısa sürede ortak bir eylem planı ortaya çıkacak.eski yeni herkes bir kıvılcım bekliyormuş.iyi bir güç olacağımızı görüyorum.az sabır. zonguldaklı-çekzede

  YanıtlaSil
 192. 178 dekı sayın my way ın mesajını acaba ben yanlışmı yorumluyorum.parantez içinde iptal edilecek olan bir yasa diyor.bu bir kesin bilgi mi acaba yani anayasa mahkemesi adli para cezasını düzenleyen maddeyi iptal mi etti,cunkı tekrar anlamaya calısıyorum iptal edilecek olan bir yasa diyor,sayın my way daha acıklayıcı yazabılırmısınız.
  boyle bır durumda herkes mahkemenın gerekcelı kararı yazması ve resmı gazetede yayımlanmasının sağlanması amacı ile basta anayasa mahkemesı olmak uzere ıktıdar ve dosyanın sahıbı mılletvekıllerını aramak ve acele edılmesı gıbı bır sonucmu cıkıyor

  YanıtlaSil
 193. BRAVO 190 DAKİ EDİRNELİ ARKADAŞ..10 kişi yi bile bulamayız DİYEN arkadaşlar duysun.DEDİM SİZE UFACIK BİR KIVILCIM A İHTİYACIMIZ VAR.ARKASI GELİR.HAKLISIN ZONGULDAKLI KARDEŞİM,BAYRAMDAN SONRA KATILIM DAHA DA ARTAR.YETERKİ BU KIVILCIM SÖNMESİN,ALEVE DÖNÜŞSÜN.BASKETÇİ

  YanıtlaSil
 194. SAYIN ARKADAŞLAR;

  Bildiğiniz gibi daha evvelki ankara ziyaretlerinde soğukta tir tir titremiştikte sayımız 15 kişiyi geçmemişti...en son başbakan ile yapmış olduğumuz görüşme olmasaydı belki çoğunuz halen yasanın çıkamamasından dolayı cezaevlerinde olacaktınız.ukalalık olarak algılamayın ama gerçekten de yapılamayacak bir şeyi başardık. tarafları sayarsak; bankalar,tefeciler,factoringciler ve alacaklılara karşı tek bir taraf olarak savaştık.istediğimizi bir ölçüde ve geçiçi bir şekilde aldık.

  şimdi görüyorum ki 11 aydır sesi soluğu çıkmayan arkadaşlarımızı korku almış.doğaldır.bu yazımdan sonra bana cephe alacaksınız bunu da biliyorum.ancak gerçekten de çoğu arkadaşa,özellikle de ''gelicem'' ,''15 kişiyi de getiricem'' diyip te ankarada emaresi bulunamayan, bizleri basına vekillere ve mağdurlarımıza mahçup edenlerden dolayı ben çok yoruldum.inanırmısınız hergün telefonum onlarca kez çalıyorda ''öncülük et bize'' diyenlere bir cvp veremiyorum.

  organizasyon yapıcaklara yada ankaraya gideceklere bir tavsiye; yargıda rüşvet,yargıtayda rüsvet,hakimlere rüşvet derken hukuk konusu epey bi yara aldı.bence herşey bölesine hassasken akp ile uğraşmayın.chp kanadının anayasa mahkemesine baskı kurmasını sağlayın.özellikle bu konudaki önderiniz süheyl batum olsun.süheyl bey,fransada sorbon eğitimi almış türkiyedeki 3 anayasa profesöründen biridir.akpli burhan kuzu ile de her nekadar tartışsa ve kulvarları farklı da olsa kankidir.bence yol haritamızı bu şekilde yönlendirmemiz gerekmektedir.akp den şuanda bişi beklemek çocukça olur.

  saygılarımla JENARDİ

  YanıtlaSil
 195. Yakalaması olmayan 5 yada 6 kişi olarak meclise gidelim ben gelirim bir problemim yok.Sizlerin de anlattığı gibi bir çok insan hala çek den kaynaklanan bir hapis olmadığını zannediyor aslına bakarsanız doğru adli para cezası yüzünden hapis yatılıyor.Hepinizin de yakından bildiği üzere nacizane fikrim önce vekillere bu konyu anlatmak.anlamalarını sağlamak haklısınız bu mail ile olmuyor okunmadan siliniyor.Yüzyüze derdimizi anlatacağız evet geçmişte bazı arkadaşlar ankarada yalnız kaldı ama o zaman çoğunun yakalanması vardı.Kimide haklı olarak bir işadamı iken tv ye çıkıp iyice deşifre olmaktan çekindi.Bir heyet oluşturalım ankarada ki görüşmelerimiz için hüder başkanı sn Şafak bey den yardım alabiliriz.Net de açılan bir çok çek konusuna yorumlar yaptık ve dolandırıcısınız diyen kişilerin lafı ağzına tıkadık bunu vekillerede yapabiliriz çünkü haklıyız.Biz önce ılımlı bir şekilde derdimizi anlatalım yok olmadı anlamıyorlar o zaman ne gerekiyorsa yapalım.
  Zeynep

  YanıtlaSil
 196. sayın jenardi
  sizi, başarınızı, lider kadroyu ne küçümseyen var ne kızan özellikle de küçümseyen.biz sizleri daha aramızda görmek istiyoruz.artısıyla eksiğiyle geçmişte başarı sağlandı.kalanı içinde bir eylem planı yapılacağını belirtmiştiniz. bir hareket olmayınca bir adım atalım dedik.önerileriniz için teşekkürler. zonguldaklı-çekzede

  YanıtlaSil
 197. Arkadaşlar Jenardi haklı ortaya çıkıyorsun bir eylem için arkada kimse yok,çeki yazılan insan mümkün olduğu kadar yakınından tanıdıklarından uazk görünmemeye çalışıyor.Biz onların gözünda dolandırıcı gözüyle bakmalarıdan rahatsız ve tedirgin oluyoruz.Bu steresi ve acıyı yaşayan bilir,utangaçlığı tedirginliği bir tarafa bırakıp kenetlenmek ve örgütlenmek gerek,mesala
  her şehirde bir arkadışımız bu işi üstlense yapılacak eylemde kaç kişi olduğumuzu bilir ona göre hareket ederiz.Yani yapalacak eylem ne olacaksa herkes ailesi ile birlikte buna katıtılır.o zaman bu iş amacına ulaşır.yoksa tek bireysel girişimler nereye kadar gider? yoksa çok geç kalınmış olacaktır.Geç kalan teslli idamdan sonraki afa benzer..ibrahim

  YanıtlaSil
 198. Geçmiş te ne olduysa oldu,haklı yada haksız bunları tarışacak zaman var mı ? ben şahsım adına ne tahhahüt verdim nede davalarım bitti daha ilk davamı temyize göndereli 1 ay oldu burda önderlik yapmak isteyen arkadaşa sadece saygı duyarız geçmişi zaten değiştiremeyiz,öyle bir gücümüz olsa zaten burada olmazdık.Ama eğer bür mücadeleye başlayacaksak tekrar, o zaman kimse kendini soyutlamamalı.İlk tahhahüt verenlerin kaç günü kaldı 20 ya da 30 ne yapılacaksa bir an önce yapılmalı sn jenardi yol haritası çizmemizde yardımcı olmuşsunuz size minnatarız ama sizide bu haritanın içinde görmek isteriz siz bu konuya bizlerden çok daha hakimsiniz bu sefer yüzlerce kişiye gerek yok ki konuya hakim ağzı laf yapan bir kaç kişi lazım öncelikle.
  Zeynep

  YanıtlaSil
 199. Arkadaşlar haberürk sitesin de Faih Alaylının yazısını okumanızı tavsiye ederim.Katillerle bile anlaşan devletimiz bizi yok saymaz heralde.

  YanıtlaSil
 200. arkadaşlar bir an önce birşeyler yapmamız lazım yarın çok geç olabilir bizler adam öldürmedik tecavüzcü deiliz başkasını malını zorla gasp etmedik sadece borçluyuz zaten alacagımızı almadıgımızdan dolayı bu hale düştük toplanıp birşeyler yapmak lazım bu iş yorum yazmakla olmuyor cuneyt veya jenardi bey tlf yazsın eylem yapacaksak kaç kışı gideceksek tlf mesaj atıp kaç kişi oldugumuzu görmek lazım VEZİR38

  YanıtlaSil