ÇEK MAĞDURLARI TV DE SORUNLARINI ANLATIYOR

Türkiyenin önemli haber kanallarından canlı yayına katılabilecek ve kredi,kredi kartı ve bunun devamında çek ile ilgili ekonomik suçların baz alındığı canlı yayına, röportaja katılıp çalışmalarınıza ses getirebilecek duyarlı arkadaşlara ulaşmak istiyoruz.
Bu konuyla alakalı olarak Av. Sibel Sevinç ile 0532 405 09 23 veya 0541 405 32 35 ve de 0212 632 0 374 numaralı telefonlardan veya devecihukuk@hotmail.com adresinden, özellikle İstanbulda bulunan veyahut İstanbula gelebilecek durumda olan arkadaslarımızın irtibata geçmeleri bu çalışmaya katkıda bulunmalarını rica ediyoruz

533 yorum:

«En Eski   ‹Eski   401 – 533 / 533
N.K dedi ki...

ARKADAŞLAR MAİLLER ÇOK AZ GİDİYOR HERGÜN EN AZ 10-15 FARKLI MAİL ADRESİYLE BÜTÜN GAZETE VE TV LERE MAİL ATIYORUM LÜTFEN BUNU İHMAL ETMEYELİM SİZDE ATIN

Anonim dedi ki...

ANNELER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN
A.K

Barışçı-Mersin dedi ki...

Değerli arkadaşlar; dün geceki, anneler günü ile ilgili yazımım ile sizleri üzdümse, kusuruma bakılmasın. Yapmam gereken görevimle ilgili olarak; biraz evvel, daha evvel belirlenen mail adreslerinin tamamına, iki ayrı yazı metni olarak, maillerimin gönderildiğini, bilmenizi isterim. Değerli arkadaşlar; elbetteki, herbirimizin üzüntüleri, başımızdan geçen binbir türlü halleri ve neredeyse halledilmeyecek kadar, yığınla sorunları var ama; 2009 yılı başından beride, ortak davamızda bir mücadele ve çalışmamız vardır. Şimdiye kadar; çok ufakta olsa, bazı kazanımlar elde ettiysek, tüm katılımcı arkadaşlarımızın, bilgi; beceri ve özverili çalışmalarıyla, bu kazanımlar elde edilmiştir. Ancak ki; sorunlarımız bitmişmidir? özgürlüklerimizi kazanabildikmi? Elbetteki hayır. O halde; ortak yol haritamızı gözden geçirip, birbirimizden; destek ve güç alarak, yolumuza devam etmeliyiz. Etmeliyiz; hüzünlüde olsa sevinçler yaşayıp, herbirimiz özgürlüklerimize kavuşana dek ve çek cezalarından dolayı, cezaevlerinin yolunu kapatana dek. Bu gece; bu duygu ve düşüncelerle, tüm emeği geçen ve tüm katılımcı arkadaşlarıma, saygılarımla. Allah hepimizin yardımcısı olsun.

Anonim dedi ki...

Sayın Sibel Hanım; Öncelikle tüm duyarlılığınıza teşekkür ederim. Sizden uygulama ile ilgili bilgi almak istiyorum. şu anda Yargıtayda dosyalarım temyizde ( 2008-2009 ) . Nasıl ve ne zaman tekrar ilgili mahkemeye iade edilir..Ve sonraki süreç nasıl işliyor ve ne yapmalıyım..teşekkür ederim SÖ

Anonim dedi ki...

175 ten cevap yazan arkadaşım teşekkür ederim.

Av.Sibel Sevinç dedi ki...

tum kanalların ekonomi servisinin telefonunu toparlayıp bir arkadasımız bana mail atabilirler mi

Anonim dedi ki...

arkadaşlar ben (A.H.T.) 140 ın yazarı kusura bakmayın malum sebeplerden dolayı aralıklı olarak internete girebiliyorum. 140 da yazdıklarım doğru ama zanedildiği kadar uygulaması çok kolay değil ben kendimden örnek vereyim. benim 14 adet çekim var 2005 den beri bunlardan sadece 4 tanesi kesinleşti diğer 10 u yargıtayda ben dikkat ederseniz 140 daki yazımda bütün davaların sonuçlanması gerekli dedim. davaları sonuçlandırıp tek dosyada birleştirirseniz eski yasaya göre 80.000.-TL ödeyerek tüm çekleriniz için adli para cezasından dolayısıyla hapis cezasından kurtulabilirsiniz icra yolu her 6 ayda bir yenilenen çekleriniz için davanız devam eder. benim örneğe bakarsak toplam 350.000.-TL çek 140 da da yazdığım gibi 350.000/100=3500 gün adli para cezası yapar 3167 ye göre. ceza süresi 5 yılı geçemez. adli para cezası toplamı da 80.000.-TL yi geçemez.bu iş uygulamada kolay değil benim davalarım tamamlanamadığı için 4,5-5 yıldır kaçak olarak yaşıyorum. açıkçası davalar bitse de hepsi için 80.000.-TL paran var mı dersen bu vaziyette kaçak olarak yaşadığım için 80 kuruşum bile yok. bu garabet yasası sayesinde banka ve faktörinklere şirin görünen hükümetimiz ve bu kanunun garebet olarak çıkmasında çok büyük emeği geçen iyimaya beyimiz aslında çek alacaklılarına da çok kötülük yapmıştır. ben bu borcu bu yasa olmasaydı en fazla 2 yıl içinde öderdim hem de çok rahat ama şimdi hiç imkanın kalmadı. açıkça söylemek gerekirse elime ödeme imkanı geçerse ilk olarak beni şikayet etmeyen çeklerden ödemeye başlayacağım diğerleri kalırsa... (A.H.T.)

Murat YALÇIN dedi ki...

A.H.T Kardeş,

Yanlış bilgi sahibi olmuşsunuz, dolayısyla verdiğiniz bilgilerle arkadaşlarımızın yanlış bilgi edinmemeleri için aşağıda bir karar vardır...

Özet; Her bir çek yaprağı için azami miktar 80 bin TL

Birden fazla hükümler toplanır (içtima) ve bu toplam hapis 5 yılı geçemez...

****

10. Ceza Dairesi 2006/10303 E., 2006/10707 K.
"İçtihat Metni"

Karşılıksız çek keşide etmek suçundan çeşitli mahkemelerce verilen para cezaları ile hükümlü C.... G....... hakkındaki cezaların içtima ettirilerek neticeten 191.428.37.-YTL para cezasının 1617 gün olarak hapse çevrilerek, azami had itibariyle 3 yıl olarak infazına ilişkin İstanbul 4. Asliye Ceza Mahkemesinin 24.01.2006 gün ve 2006/5 müteferrik sayılı kararına yönelik itiraz üzerine, itirazın kabulü ile 191.428.37.-YTL para cezası karşılığı 1617 günün 4 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası olarak infazına ilişkin İSTANBUL 4. Ağır Ceza Mahkemesince verilen karar aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığı'nın Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 28.06.2006 gün ve 29170 sayılı kanun yararına bozma talebi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 12.07.2006 gün ve 2006/156973 sayılı tebliğnamesi ile dosya Dairemize gönderilmekle incelenip, gereği görüşülüp düşünüldü:

Kanun yararına bozma talebi ve tebliğnamede, "Sanık hakkında hükmolunan para cezalarının ödenmemesi sebebiyle yerine çektirilecek hapis cezasının 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun'un 5/11. maddesi gereğince 3 yıldan fazla olamayacağı gözetilmeden, itirazın reddi yerine, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmemiştir." denilerek, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin anılan kararının bozulması istenmiştir.

765 sayılı TCK'nın 77/4. maddesinde, "Birleştirilen para cezalarının şahsi hürriyeti bağlayıcı bir cezaya çevrilmesi halinde bu ceza müddeti beş seneyi geçemez." hükmüne yer verilmiş, 647 sayılı Kanun'un 5/11. maddesinde ise, "Para cezası yerine getirilen hapis cezası 3 yılı geçemez. Türk Ceza Kanununun 84. maddesi hükmü saklıdır." hükmü öngörülmüştür.

647 sayılı Kanun'un 5/11. maddesi, tek bir hüküm ile verilen para cezasının ödenmemesi nedeniyle hapis cezasına çevrilmesi durumundaki azami sınırı göstermekte iken, 765 sayılı TCK'nın 77/4. maddesi, birden fazla hükümle verilen para cezalarının toplanması sonucu bulunan cezanın ödenmemesi nedeniyle çevrilen hapis cezasının üst sınırını göstermektedir. Bu nedenle, daha sonra yürürlüğe giren 647 sayılı Kanun'un 5/11. maddesi hükmüyle, 765 sayılı TCK'nın 77/4. maddesindeki 5 yıl sınırının 3 yıla indirildiğini kabul etmek mümkün değildir.

Somut olayda, yedi ayrı mahkeme hükmüyle verilen para cezalarının içtimai söz konusu olup, her bir para cezasının hapis cezasına dönüştürülmesi sonucunda bulunan hiçbir ceza üç yıldan fazla değildir ve toplanan para cezasının dönüştürüldüğü hapis cezasının üst sınırı da beş yıldır. Bu nedenle kanun yararına bozma talebine dayanan ihbarnamede ileri sürülen düşünce yerinde olmayıp, itiraz merciinin gerekçesi yasaya uygundur. Ancak, toplam hapis süresi kararda belirtildiği şekilde 1617 gün olmayıp, 1914 gündür ve 5 yıl 2 ay 29 güne tekabül etmektedir. Böylelikle hükümlünün yatacağı süre, itiraz merciince yapılan hesaplama sonucu bulunan ceza miktarı olan 4 yıl 5 ay 7 gün hapis olmayıp, azami sınır olan 5 yıldır.

Bu nedenle, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 30.03.2006 gün ve 2006/233 müteferrik sayılı kararının 5271 sayılı CMK'ın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA; aynı Kanun'un 309/4-a maddesi uyarınca dosyanın müteakip işlemlerin yapılması için anılan mahkemeye gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı makamına TEVDİİNE, 27.09.2006 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Anonim dedi ki...

arkadaşlar acil cevap : bir arkadaşıma hatır çeki vermiştim oda cirolayıp bir bankadan çek teminatlı kredi kullanmış. şimdi banka benden şikayetçi olmuş . yeni yasaya göre bankanın beni şikayet hakkı varmıdır. bu dosyanın sonucu ne olur ceza alırmıyım acaba . lütfen bilen biri varsa cevaplarsa sevinirim. şimdiden çok teşekkürler

Anonim dedi ki...

7 de yazan AHT
Sizin anlattığınıza göre dosyaların tümünün sonuçlanması gerekiyor.
Ancak şöyle bir şey olamaz mı acaba ?.Kesinleşen 4 adet dosyalarınızın toplamı diyelim ki 180 000 TL ve o arada buna yargıtaydan 3 dosya daha geldi eklendi toplamı 220 000 oldu.7 dosyanız halen yargıtayda.Yakalandınız ve ceza evine girdiniz.220 000 liralık çekler karşılığı aldığınız adli para cezası 2200 gün hapse çevrildi ve ceza sınırı olan 5 sene karşılığı 1800 gün hapis aldınız.Bunun da yatar ı 2/3 ü olarak 1200 günü doldurmaya başladınız.3 ay içeride geçtikten sonra para imkanınız doğdu ve adli para ceza sınırı olan 80 000 TL yi yatırdınız ve çıktınız.
Geride kalan 7 dosya yargıtaydan geldiği zaman siz bu suçtan dolayı bir kere daha en yüksek sınırdan mahkum edildiniz.Tekrar dan ceza yatmak nasıl olacak veya tekrar onları da birleştirip tekrar 130 000 den cezamı alacaksınız ?.Bu biraz mantıksız gibi geldi.Bence dosyalarınız dan bir sefer de olmak kaydı ile birleştirme yapıp sınırı aşan ceza yı hapise çevirtip yattınız. Paranız yoktu diyelim bir daha yargıtaydan gelenler için yatmayacağınız kesindir.Diğer dosyalar sonuçta etkisiz geçersiz kalacaktır.Ama eğer ilk girişte sınırdan adli para cezasını ödediğiniz için diğer gelecek dosyalar içinde tekrardan adli para cezası nasıl uygulanacaktır.? O zaman sınır anlamsız kalmıyor mu ?
Benimde bildiğim eğer 14 dosyanızı bir ceza dosyasında birleştirme şansınız var ise o zaman 3167 e göre 80 000 yatırıp ceza davalarınızı düşürüyorsunuz.Ama yukarıdaki örnek durumda ne oluyor acaba ?
Arkadaşlar bu konuda bilgisi olan var ise lütfen bizi aydınlatsın veya bu konuda bilgisi olan bir avukat tanıdığı olan var mı acaba veya bu konuyu en iyi yorumlayıp anlatacak olan infaz savcısı mıdır ?

Anonim dedi ki...

Sitede yayınlananlarla birlikte, igilenileceğini düşündüğüm yerlere, değişik adreslerden mail göndermeye devam ediyorum. zznz

Av.Sibel Sevinç dedi ki...

4-4-4
yargıtayda temyizde olan dosyalar eger 5941 sayılı yasaya göre karara baglanmamışsa bozularak geri gelicek ve tk celsede yerell mahkeme karar verecek ardından tekrar temyiz etmeniz gerekmektedir.

Anonim dedi ki...

ARKADAŞLAR BİLİYORSUNUZKİ YARIN SAYIN AVUKATIMIZ SİBEL HANIM EFENDİNİN DOĞUM GÜNÜ BEN BU GECEDEN YOLCULUĞA ÇIKACAĞIM ŞİMDİDEN YAZMAK İSTEDİM.

YENİ YAŞINIZ UMARIM SİZE SEVDİKLERİNİZE SAĞLIK MUTLULUK,BAŞARILAR GETİRİR.İYİKİ VARSINIZ ALLAH RAZI OLSUN DOĞUM GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN

SAYIN SİBEL HANIM.

Anonim dedi ki...

lütfen bilen biri varsa cevaplarsa sevinirim :
ben arkadaşıma hatır çeki vermiş idim. oda banka ya verip çek teminatlı kredi kullanmış şimdi banka benden şikayetçi arkadaşımında durumu iyi olmadığından oda ödeyemiyor. şimdi yeni yasaya göre bankanın şikayet hakkı varmıdır. bu dava nasıl sonuçlanır.

Aa dedi ki...

Sayın Deniz Baykal'da gitti.:(

Anonim dedi ki...

sn sibel hn.

asliye dosyanızı inceleyip uyarlama talep ediniz demişsiniz. uyarlama talebi ne anlama geliyor. k.m.

Anonim dedi ki...

av.sibel hanım bize duruşma için tebligatname yapılacakmı

Anonim dedi ki...

Uzun zamandır takip edemiyorum. Yeni çek kanununun görüşüldüğü anayasa mahkemesi ne oldu? bigi verirseniz çok sevinirim

Anonim dedi ki...

arkadaşlar günaydın..şişli 6.asli cezada 28.04.2010 da karşılıksız çek davam vardı ,hakim beraat vermiş..

Anonim dedi ki...

SİBEL HANIM 3167 YE GÖRE KARARA BAĞLANMIŞLARDA YARGITAYDAN BOZULARAK GELECEK DEĞİLMİ.?

Anonim dedi ki...

Bende bi cek mağduruyum çekten bi kez yattım.yeni cek yasasında takside bağlandı ama tabi ki faiziyle.Yargıtayda olan bi dosyam var şuan cek madurlarının cezaevine girmesi cok saçma.cek benim adıma ama borcu yapan eşimdi şimdi bırakıp gitti ve arayp sormuyo cocuklarla şaşırdım kaldım

Anonim dedi ki...

küçükçekmecede erken ibrazdan beraat alan varmı acaba

Anonim dedi ki...

sayın sibel hanım doğum gününüz kutlu mutlu olsun.ahmet hakan

Anonim dedi ki...

temyizden geri gelecek dosyalarla ilgili bilgi mesajı geliyormu arkadaşlar telefonlara bilgisi olan yazabilir mi?

Anonim dedi ki...

sayın murat yalçın anlamadığım için beni bağışlayın 8 deki yoruma istinaden soruyorum. örnek 10 ayrı mahkemenin vermiş olduğu kararlar toplamında diyelimki 450.000 tl adli para cezanız var bu dosyaları toplatıp bir dava haline dönüştürdünüz.hapis yatmamamk için yatırmanız gereken para ne kadardır. çok teşekkürler.

Anonim dedi ki...

bu bahsettiğiniz konuyla ilgili dünden beri araştırma yapıyorum para cezasında bi sınır yok 10 milyon tl bile yeseniz yatar maksimum 5 yıl ama davaları toplasanız bile hepsini ödemeden çıkamıyorsunuz dolayısıyla 80bin öde kurtul diye bişey yok ya 5 sene yatar yada para cezası ne kadarsa okadar tutar ödenip infaz durdurulur

Anonim dedi ki...

25 teki arkadaşım 450binin tamamını yatırman lazım çıkmak için birleştirilse bile para cezasında sınır yok hapis cezasında sınır var sadece dolayısıyla 450bine 80bin öde kurtul diye bişey yok.para cezasındaki sınır sadece yaprak başına en fazla 80bin tek sınır bu 100 tane 80binde yiyebilirsin ama birini öde kurtul olmuyo malesef

Anonim dedi ki...

arkadaşlar 24 e cevap verebilirmisiniz

Murat YALÇIN dedi ki...

25 arkadaşım,

Sorunuza bir arkadaşımız, 26, 27 de son derece açıklayıcı cevap vermiş...

Zira ödenmeyen adli para cezası hapse çevrilir, örneğin 6 yıl hapis cezası alırsınız... Hüküm budur... Ancak infazı en fazla 5 yıl olarak gerçekleşir... Bu 5 yıla tekabül eden adli para cezasını ödeseniz kalan 1 yıllık hapse tekabül eden adli para cezasını ödemezseniz 1 yıl yatarsınız...

Anonim dedi ki...

Sayın 26 ve 27 de ki arkadaşlar

Birbirimizi yanlış yönlendirmeyelim ancak Murat beyin söylediği doğru olmakla birlikte bir noktada yetersiz kalıyor.Dosyaların içtiması ne içindir arkadaşlar ?.Her bir dosya ayrı ele alındığında 1 000 000 TL ceza almış bir arkadaş o zaman 10000 gün adli para cezası karşılığı olarak hapis yatması gerekir.Bu cezanın sınırı olan 1800 günü yatacağına göre ödemesi gereken parada bir çekte sınır olan 80 000 TL dir.Aksi takdirde birleştirmenin mantığı nedir ?

25 de yazan arkadaş sorunuzun cevabı bence 80 000 olmaktadır.Bu güne kadar sorduğum tüm avukatlar ya bilmiyorlar ki gayet normaldir ya da çalışıp cevap veriyorlar.Onlar da aynı noktaya geliyorlar.Bunu en doğru anlatacak olan bu konuda bilgili bir infaz savcısı olabilir.

Bu konu hakikaten nazik bir konu.Bilgi sahibi olan arkadaşlar katkıda bulunsunlar.

Murat YALÇIN dedi ki...

30 da yazan Kardeş

* Mesela 200 er bin 10 çek yaprağı var
* Her bir yaprak için enfazla 80 bin APC
* Çek borcu 10x200 bin = 2 milyon TL
* Toplam APC 10x 80 bin = 800 bin TL
* Ödenecekse 800 bin TL ödenecek ve hiç hapis yatılmayacak....

* Çeklerden 5 tanesi 3 bin TL olsa idi
* Çek borcu 5x200 bin TL
5x 3 bin Tl, TOPLAM çek borcu 1.015 bin TL
* APC Borcu 5x80 bin TL
5x 3 bin, toplam APC 415 bin TL
olacaktı

415 bin TL ödenince hapis cezası tamamen bitecekti...

Murat YALÇIN dedi ki...

10 ayrı davadan içtima edilen APC 415 bin TL toplamı ayrı ayrı hapse çevrilseydi 4150 gün edecekti, birleitirme neticesinde üst sınır olan 5 yılı geçemiyecektir...

Yani iki seçenek kalmıştır
* Ya 415 bin TL ödenecek
* Ya üst sınır olan 5 yıl hapis yatılacak...

Bir yol daha var, ZALİMİN ALLAH CANINI ALACAK diğer zalimler bu cezadan vazgeçecekler...

Suheyl dedi ki...

Murat bey
Öncelikle birleştirme mantığına göre APC nin de birleşmesi ve üst sınırda durması lazım.
APC bir çek yaprağı için 80 000 den fazla olamaz ve infazı ise 3 yıldan fazla olamaz.Halbuki birden fazla çeklerde ise infaz 5 yıl dan fazla olamaz.O halde APC sınır olarak ne kadar dan fazla olamaz.?.Aksi takdirde cezaların birleştirilme mantığı ne içindir?Eğer cezalarınızı ayrı ayrı çekiyor iseniz APC ödenemediği için çevrilen hapis cezalarını yatıp mahsup ettirerek ceza sınırından düşegelirsiniz.Ama cezaların birleştirmesi halinde sadece üst sınır olan 80 000 uygulanması lazım.

Anonim dedi ki...

MANTIK YÜRÜTÜYRUM 5 YIL 360 GÜNDEN = 1800 GÜN GÜNLÜĞÜ 100 TL SEN = 180.000 TL OLMAZMI .YOKSA YEMEZLERMİ

Anonim dedi ki...

SİBEL HANIM BU KARMAŞAYA SİZ BİR SON VERSENİZ 25 -26 -27-28-29-30DAKİ KARMAŞAYA SİZ BİR AVUKAT OLARAK YORUM YAPMANIZ MÜMKÜNMÜDÜR.TEŞEKKÜRLER.

Anonim dedi ki...

av.sibel hanım 24 e cevap verebilirmisiniz

Barışçı-Mersin dedi ki...

Çok değerli Av.Sibel Sevinç Hanım (Hocam)
Tanrımızdan adınıza diliyor; istiyor ve umuyorumki, dünya hayatınızda; tüm, istek ve dilekleriniz yerine gelsin. Yeni yaş gününüzü kutluyor; daha nice yılları, sağlıklı, mutlu, umutlu ve bol kazançlı geçirmenizi temenni ediyorum. Saygılarımla.

Av.Sibel Sevinç dedi ki...

16-
uyarlama talebi 3167 sayılı yasaya göre kesinleşmilşş olan dosyanın 5941 say yasada ne demek oldugunu aramak demektir

Av.Sibel Sevinç dedi ki...

17 yargıtaydan dönen dosya için tek celse yapılır ve tebligatı ihtaratlıdır.gitsenizde gitmesenizde karara baglar. sizde temyiz ediceksiniz tekrardan ki zaman kazanabilesiniz

Av.Sibel Sevinç dedi ki...

20-20

3167 DEN KARARA CIKMIS DOSYALAR BOZULARAK GELMEK ZORUNDA. ARDINDAN BİR CELSE DAHA YAPILIP KARARA CIKACAK VE ARDINDAN TEKRAR TEMYİZ EDECEKSİNİZ/TEMYİZ ETMELİSİNİZ

Av.Sibel Sevinç dedi ki...

25-25
ADLİ PARA CEZASINDAN MAKSİMUM 80.000 TL KARŞILIĞI YATARSINIZ AMA İŞ ÖDEMEYE GELİNCE CEKİN ÜSTÜNDE NE YAZIYOSA O KADAR ADLİ PARACEZASI ÖDERSİNİZ

Anonim dedi ki...

Sibel Hnm
Beş adet çekim var piyasada.200 000 150 000 100 000 50 000 50 000 toplam 550 000 TL.Sizin söylediğinize göre 550 000 TL ödemem lazım.Halbuki Murat bey e göre 340 000 TL.Diğer arkadaşlar da diyor ki sen onları tek dosyada toplar isen 80 000 oluyor.Bu konuyu biraz daha detaylı anlatabilirmisiniz acaba.?Bu konuda esas bilgiye nereden ulaşabliriz ?.Lütfen yardımınızı rica ediyoruz.

SAMİ KAL dedi ki...

AVUKAR SİBEL SEVİNÇ HANIM YENİ BİR SİTEDE YENİ BİR HEYECANLA, HİZMETE DEVAM EDİYOR. SİZLERİNDE www.sibelsevinc.av.tr adresini ziyaret etmenizi ve üye olmanızı tavsiye ediyoruz. başarılar sibel hanım

Anonim dedi ki...

AV.SİBEL HANIM TEMYİZDEKİ DOSYALAR GERİ GELİNCE DURUŞMA TEK CELSEDE YAPILACAK DİYOSUNUZ ACABA YENİDEN İFADE VERECEKMİYİZ BİRDE DURUŞMA TARİHİNİ UYAP VE E DEVLETTEN ÖĞRENEBİLECEKMİYİZ

collog dedi ki...

Nice yıllara Sibel hn.

Av.Sibel Sevinç dedi ki...

Yeni yaşımı kutlayan tüm arkadaşlara can-ı gönülden tesekkur ediyorum..

Anonim dedi ki...

av.sibel hanım 44 cevap verebilirmisiniz teşekkürler

Anonim dedi ki...

yeni yaşınızda ailenize ve size hayır getirsin sayın hanımefendi..kemal..

Anonim dedi ki...

2006 2007 yılında gününden önce ibrazları bursa mahkemeleri iptal ediyormu acaba.kolaygelsin.
kemal

atabayrak dedi ki...

SAYIN SİBEL HANIM

DOĞUMGÜNÜNÜZÜ KUTLAR İŞ HAYATINDA BAŞARILAR ÖZEL HAYATINIZDADA MUTLULUKLAR DİLERİM.

SAYGILARIMLA.

Anonim dedi ki...

en mantıklı yol uzamak alacaklıyla anlaşmak imkansız benim başımdan geçen olayo anlatıyım bir bilgisayar firmasına 24 bin tl borcum vardı anlaştık ana para üzerine 12 bin ödeme yaptım parayı alınca biz bunu faize alırız ana paran duruyo dediler ve 3 yıldır hiç ödemede yapmadım allahtan revamı şimdi soruyorum devlet faizi sıfırlıycaktı insanların evlerine haciz gidemez diycekti mantıklı bir rakamı mahkeme belirleyip bunu ödiyceksiniz diycekti insanlarda kaçmıycak çalışıcaktı. Böyle devlet ve yasa olmaz olsun

Av.Sibel Sevinç dedi ki...

44-44
YARGITAYDAKİ DOSYALAR GERİ GELDİĞİ ZAMAN SADECE TEBLİGAT YAPILIR YAPILMAZ , DURUSMAYA GİTSENİZ DE GİTMESENİZ DE DOSYA KARARA CIKACAK SİZ DE TEMYİZ EDİP TEKRAR ZAMAN KAZANACAKSINIZ

Av.Sibel Sevinç dedi ki...

48-48

BURSA MAHKEMESİ YADA IGDIR MAHKEMESİ FARKETMEZ..EN KÖTÜ İHTİMALLE KANUN YARARINA BOZMA YOLUNU DENEYEBİLİRSİNİZ

Av.Sibel Sevinç dedi ki...

UYARLAMA YARGILAMALARI İÇİN BASLAYIN ARKADASLAR DOSYALARINIZI İNCELEMEYE BAZI ARKADASLARIMIZIN HALEN KESİNLEŞMEMİŞ DOSYALARININ OLDUGUYLA KARŞILAŞMAKTAYIZ

Anonim dedi ki...

sibel hnm,

anayasa mahkemesinin yarınki toplantısında görüşülecek
13.12.2004 günlü, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 106. maddesinin 26.2.2008 günlü, 5739 sayılı Yasa’nın 5. maddesiyle değiştirilen (9) numaralı fıkrasının birinci tümcesinin iptaline karar verilmesi istemi.

lehimize bir durum oluşturabilir mi ?

Anonim dedi ki...

CEK TE ADLI PARA CEZASI EGER DAVA 2010 DAN ONCE ACILMISSA YANI 5941 SAYILI KANUNDAN ONCE ..
ORNEK CEK 150.000 TL ADLI PARA CEZSI 80.000 TL DIR AMA 15 AYRI DOSYANIZ VAR HEPSI BIRLESTIRILSE BILE HER CEK ICIN AYRI ADLI PARA CEZASI HUKMOLUNUR YANI BIRLESTIRME YAPILIP TEK BIR 80.000 TL OLMUYOR ADLI PARA CEZASI CEK YAPRAGI BASINA VERILIYOR TECRUBEYLE SABIT. HAKKI

Aa dedi ki...

http://haber.mynet.com/detay/guncel/evini-habersiz-tasiyana-ceza/511057

Evini "habersiz" taşıyana ceza
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre taşındıkları yerin adres bilgilerini nüfus müdürlüklerine bildirmeyenlere para cezası veriliyor.

Av.Sibel Sevinç dedi ki...

ARKADASLAR ;

OLASI BİR DAĞILMA İHTİMALİNE KARSIN TEDBİREN BİR İNTERNET SİTESİ YAYINA GİRMİŞTİR.
YİNE AYNI SİSTEMDE TARAFIMA ULAŞABİLİRSİNİZ..

BURADA CEVAP VERMEK YİNE ASILDIR KENDİMCE...TEDBİR OLMASI BAKIMINDAN

www.sibelsevinc.av.tr


ADRESİNDEN BANA ULAŞABİLİRSİNİZ..
DEDİĞİM GİBİ BURADA CEVAP VERMEK ASIL ANCAK YORUMLARINIZIN GEÇ YAYINLANMASI VE BİLEMEDİĞİM DİĞER SORUNLAR SEBEBİYE BÖYLE BİR ÇÖZUM YOLU BULMUŞ BULUNMAKTAYIM BİLGİLERİNİZE

www.sibelsevinc.av.tr

Av.Sibel Sevinç dedi ki...

ARKADASLAR ;

OLASI BİR DAĞILMA İHTİMALİNE KARSIN TEDBİREN BİR İNTERNET SİTESİ YAYINA GİRMİŞTİR.
YİNE AYNI SİSTEMDE TARAFIMA ULAŞABİLİRSİNİZ..

BURADA CEVAP VERMEK YİNE ASILDIR KENDİMCE...TEDBİR OLMASI BAKIMINDAN

www.sibelsevinc.av.tr


ADRESİNDEN BANA ULAŞABİLİRSİNİZ..
DEDİĞİM GİBİ BURADA CEVAP VERMEK ASIL ANCAK YORUMLARINIZIN GEÇ YAYINLANMASI VE BİLEMEDİĞİM DİĞER SORUNLAR SEBEBİYE BÖYLE BİR ÇÖZUM YOLU BULMUŞ BULUNMAKTAYIM BİLGİLERİNİZE

www.sibelsevinc.av.tr

Av.Sibel Sevinç dedi ki...

ARKADASLAR ;

OLASI BİR DAĞILMA İHTİMALİNE KARSIN TEDBİREN BİR İNTERNET SİTESİ YAYINA GİRMİŞTİR.
YİNE AYNI SİSTEMDE TARAFIMA ULAŞABİLİRSİNİZ..

BURADA CEVAP VERMEK YİNE ASILDIR KENDİMCE...TEDBİR OLMASI BAKIMINDAN

www.sibelsevinc.av.tr


ADRESİNDEN BANA ULAŞABİLİRSİNİZ..
DEDİĞİM GİBİ BURADA CEVAP VERMEK ASIL ANCAK YORUMLARINIZIN GEÇ YAYINLANMASI VE BİLEMEDİĞİM DİĞER SORUNLAR SEBEBİYE BÖYLE BİR ÇÖZUM YOLU BULMUŞ BULUNMAKTAYIM BİLGİLERİNİZE

www.sibelsevinc.av.tr

Anonim dedi ki...

sibel hanım teşekkür ederiz ama orada soruları bazen merhaba sibel hanım başlığı ile yazdıklarından acaba soracağımız şeymi sorulmuş bilemiyoruz bu şekil bir düzenleme yapsanız bence tabi..kemal..

Anonim dedi ki...

sn.sibel hanım siteye giremiyorum. neden olabilir. A.D.

JENARDİ dedi ki...

SEVGİLİ ARKADŞLAR BUGUN ANAYASA MAHKEMESİNDE; DAHA EVVELDE BELİRTTİĞİM ÜZERE BİZLERİ İLGİLENDİREN BİR YASA MADDESİ GÖRÜŞÜLDÜ..

BİZLERE KESİLEN ADLİ PARA CEZASI BİLİNDİĞİ GİBİ NE ERTELENEBİLİYOR NE DE BUNUN ÜZERİNDEN BİR İNDİRİM YAPILIP TAKSİTLENDİRİLEBİLİYORDU. İŞTE BU YASA MADDESİNİN İPTALİNİ GÖRÜŞEN ANAYASA MAHKEMESİ 4 ÜYENİN MUHALİF OYU İLE BU YASA MADDESİNİN ANAYASA YA AYKIRI OLMADIĞINA VE REDDİNE KARAR VEMİŞ BULUNMAKTADIR. ÇEK KANUNU NU YAKINDAN İLGİLENDİREN CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNUN 106. MADDESİ BÖLELİKLE YÜRÜRLÜLÜĞÜNÜ DEVAM ETTİRİP OCAKLAR SÖNDÜRMEYE DEVAM EDECEKTİR.

BU YASA MADDESİNİ İPTAL ETMEYEN VE ANAYASA YA UYGUN BULAN ANAYASA MAHKEMESİNİN, SIRASI GELDİĞİNDE BU YASA MADDESİ İLE YAKINDAN BAĞLANTILI OLAN ÇEK KANUNUNU DA BU ŞEKİLDE BİR KARARA BAĞLAMASI ARTIK İÇTEN BİLE DEĞİLDİR..

HERKESİN UMARIM KEYFİ YERİNDEDİR.. ARTIK TOPLANMAK ÖRGÜTLÜ MÜCADELE ETMEK HAYAL OLDU..LÜTFEN ARTIK AKLINIZI BAŞINIZA ALIN OLUŞUMUMUZU WWW.SİBELSEVİC.AV.TR ADRESİNDE SÜRDÜRECEĞİZ.BENDE ARTIK BU ADRESTE OLACAĞIM.GÜNCEL GELİŞMELERİ BU ADRESTEN TAKİP EDİN.

BU ARADA BUGUN ŞİŞLİ SULH CEZA MAHKEMESİNDEN GÖREVSİZLİK KARARI ALDIM.ŞİŞLİ DEKİ TÜM SULH CEZALAR ÇEK DAVALARINA GÖREVSİZLİK VERMEKTEDİR.

SAMİ KAL dedi ki...

SEVGİLİ JENARDİ ARKADAŞIMIZIN PAYLAŞTIGI BU BİLGİ MORALLERİMİZİ BOZDU, UMUTLARIMIZI KIRDI. KONU HER NE KADAR DİREK BİZİ İLGİLENDİRMESEDE, BU KONUYA BAGLI MADEELER BİZİ BAGLIYOR. ANAYASA MAHKEMESİNİN BU KARARINDAN SONRA BİZLE İLGİLİ MADDEDE LEHİMİZE KARAR VERME İHTİMALİ BİTMİŞ GİBİ. ARTIK UMUTLARIMIZI ANAYASA MAHKEMESİNDEN KESTİK. MAALESEF HUKUK BANKALAR BİRLİĞİ VE TOOB BASKILARINA BOYUN EGDİ GÖZ GÖRE GÖRE HUKUKSUZLUGU ONAYLADI. BİZLER NE YAPIYORUZ, HERKES GEÇİCİ RAHATLAMADAN DOLAYI KÖŞESİNE ÇEKİLDİ. HAREKET YOK ÜZERİMİZDE ÖLÜ TOPRAGI VAR. BİZLER BU KAFAYLA GİDERSEK BU İŞ CEZAEVİNDE BİTECEK. ARTIK SİLKELENME BİR ARAYA GELME VE ORGANİZE ÖRGÜTLÜ MÜCADELEYİ TEKRAR BAŞLATMA ZAMANI GELDİ VE GEÇMEK ÜZERE. BİZLER www.sibelsevinç.av.tr MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ

Anonim dedi ki...

Sevgili Arkadaşlar,
Bugün İst.Ticaret Mahkemesin de yeni çek kanunu ile ilgili bir konferans vardı;Konuşmacılar,ceza hukuku avukatı,üniversitenin rektörü ceza hukukçusu,ankara 25 asliye ceza hakimi ve yargıtay 10.ceza dairesinden bir cumhuriyet savcısı konu hakkında 30 dakikalık konuşmalar yaptılar...ve daha sonra soru aldılar ve cevapladılar konuşmacılardan yargıtay savcısı karşılıksız çek suçunun ekonomik nedenler yüzünden kısa vadede kaldırılamayacağını bu fikrin sadece kendisini bağladığını baştan söyledi yani ekonomik nedenlerden dolayı kaldırılması kısa vadede zor gözüküyor deyip topu devlete attı ve benim anladığım yargıtaydan bir olumlu ictihat gelmesi bzim adımıza çok ZOR,DİĞER KONUŞMACILAR İSE HEPSİ AYNI DÜŞÜNCELERDE KONUŞARAK BU CEZANIN ÇAĞ DIŞI OLDUĞUNU EKONOMİK NEDENLER ASLA BU CEZANIN YAŞAMASINA NEDEN OLAMAZ UTANILACAK BİR DURUM DEDİLER VE BU CEZANIN VE BU YASANIN İPTAL EDİLMESİ GEREKTİĞİNİ ÇOK GÜZEL VE HATTA İNANIN İNANILMAZ BİR ŞEKİLDE ANLATTILAR....ALPER

Anonim dedi ki...

sEVGİLİ ARKADAŞLAR,

Bugünkü konferansda bu yasanın anayasaya insan haklarına avrupa insan haklarına falan filan herşeye aykırı olduğu bir sürü hukukcu konuşarak onayladı anayasa mahkemesi 2002 yılındaki verdiği kararı bu sefer veremez anlamında konuşma yaptılar yani herşey bitmiş değil arkadaşlar...ALPER

Anonim dedi ki...

Arkadaş
nedir bu paylaşılamayan koca site göçtü gitti hala daha siz burada bir açıklama dahi yapmıyorsunuz ve herkes bir tarafa çekiyor.Burada kim ne fayda sağlıyor ??

Murat YALÇIN dedi ki...

Arkadaşlar,

Anayasa Mahkemesinin 7/4 oyçokluğu ile reddettiği husus kesinlikle bizim durumumuzla alakalı değildir…

Kırşehir 1.Asliye Ceza Mahkemesinin AYM’ye başvurusu şöyle;
(Bazı maddeleri değişen kanun)

Kanun No. 275
CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN

Adlî para cezasının infazı
MADDE 106.-
(4) Çocuklar hakkında verilen adlî para cezası ile kısa süreli hapis cezasından çevrilen adlî para cezasının ödenmemesi hâlinde, bu cezalar hapse çevrilemez. Bu takdirde onbirinci fıkra hükmü uygulanır.
(9) Türk Ceza Kanununun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi saklı kalmak üzere, adlî para cezasından çevrilen hapsin infazı ertelenemez ve bunun infazında koşullu salıverilme hükümleri uygulanamaz. Hapse çevrilmiş olmasına rağmen hak yoksunlukları bakımından esas alınacak olan adlî para cezasıdır.

Kanun No. 5739
ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR KANUN
MADDE 5.-
“(4) Çocuklar hakkında hükmedilen adlî para cezasının ödenmemesi hâlinde, bu ceza hapse çevrilemez. Bu takdirde onbirinci fıkra hükmü uygulanır.”
“(9) Adlî para cezasından çevrilen hapsin infazı ertelenemez ve bunun infazında koşullu salıverilme hükümleri uygulanmaz. Hapse çevrilmiş olmasına rağmen hak yoksunlukları bakımından esas alınacak olan adlî para cezasıdır.”

Öncelikle burada Anayasa Mahkemesine taşınan konu kısa süreli hapis cezasından çevrilen adli para cezaları, “adli para cezasının” infazının ve sonuçlandırılmasının hususi ve genel şartları ile “koşullu salıverilme hükümleri” ile temin edilmeye çalışılan hususi ve genel şartlar arasında bizim durumumuz arasında birebir ilişki ve benzerlik yoktur…


Zira suç başka bir şey, bir suça tatbik edilen ceza ve infazı başka bir şeydir... Kaldı ki adli para cezaları özünde “tazyik” amaçlıdır… Ayrıca “adli para cezaları” bizim durumumuzda olduğu üzere sadece ekonomik suçlara verilen cezalardan da ibaret değildir…

Mesela adam yaralama nedeniyle yaralamanın şekli, mahiyeti ve yaralamada kullanılan aletin türüne göre artırım ve indirim yapılarak gün para cezasına göre adli para cezası verilmektedir…

Şimdi hukuki açıdan isabetlidir / değildir, şayet AYM bu başvuruyu talep edildiği şekliyle anayasaya aykırı bulsaydı elbette ki adli para cezalarının infazı yönünden bizde bundan yararlanabilecektik…

Ancak bu kararın niteliği ve yasal alt yapısı mücadelemizin özünü teşkil eden ve vadeli bir çekin ödenememesinin bir suç sayılıp sayılmayacağı ile hiçbir paralellik taşımaz…

Ayrıca bu kararın 7/4 gibi verilmesini aksine “olumlu” bulmakta mümkün… Zira burada tartışılan suç ve cezaların hukukiliği değil birtakım cezaların infazının ilgili yasalara ve anayasaya uygunluğu gibi biçimsel yönüdür…

AYM’nin 4 üyesinin karşı oyu bence çok önemli bir REY yani hukuki bir görüş olarak bizim için ümit vericidir diye düşünüyorum…

Anonim dedi ki...

anayasa mahkemesinin kararı ile çek kanununun sadece infaz ile ilgili bağı vardır bunun dışında yüzlerce suçta adli para cezası var bu sebepten direkt bağ kurmayıp süreci beklemekten başka yolumuz yok..allah sonumuzu hayır etsin..hayırlı cumalar..kemal..

Av.Sibel Sevinç dedi ki...

amacımız dagıtmak değil toparlamak.. çabaların boşa gitmemesi

Anonim dedi ki...

MURAT YALÇIN ARKADAŞIMIZA KATILIYORUM ÇOK DOĞRU BİR TEŞHİS YAPMIŞ. ANAYASA MAHKEMESİNİN BU KARARI SADECE BİZİMLE İLGİLİ BİR KARAR DEĞİLDİR.BEN İNANIYORUMKİ ANAYASA MAHKEMESİ KARŞILIKSIZ ÇEKTE HAPİSLİĞİ KALDIRACAKTIR

Anonim dedi ki...

merhaba arkadaşlar şimdi dinlediğim bir habere göre TRABZON da mc donalds a bomba koyup 6 kişinin yaralanmasına neden olan YASİN HAYAL e 6 yıl hapis cezası verilmiş yani yatarı 4 yıl düşünsenize insan hayatına kasteden bir terörist bile bizden daha az yatıyo yani devletin gözünde teröristler bile bizden daha değerli ne kadar yazık VAH TÜRKİYEM VAH...

Anonim dedi ki...

PANELDEN NOTLAR
14 Mayıs 2010 Cuma — rahmiofluoglu
Panel yöneticisi Prof.Dr. Kayıhan İçel açış konuşmasında özetle şöyle dedi :

- Modern toplumlarda devletin ticari yaşama müdahelesi esas değildir istisnadır, ticari yaşama cezalarla müdahale kabul edilemez.

İlk konuşmacı Prof Dr. Ersan Şen’di. Ersan Şen’in konuşması zaman zaman alkışlarla kesildi. Konuşmadan notlar:

5941 sayılı yasa ceza hukuku ve ceza tekniği açısından berbat bir yasadır, hiçbir ilerleme getirmiyor, siyasiler birkaç yıl daha sorunu ileriye atmak için bu yasayı çıkardılar.
Karşılıksız çeke ceza olmamalı. Karşılıksız çeke ceza Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ek 4 nolu protokolün 1. maddesine ve anayasamızın 38. maddesine aykırıdır.
Panel duyurusundan sonra çek mağdurlarından isyan dolu mesajlar aldım.
Yasa metni varken gerekçeye bakılmaz. Gerekçe ile müeyyide düzenlemesi yapılamaz. Yasanın gerekçesinde 5. maddedeki suçun taksirle işlenbileceğinin yazılması LAUBALİLİKTİR. Hangi suçun taksirle işlenebileceği ilgi yasa maddelerinde açıkça yazılı olması gerekir.
5237 yi yapan arkadaşlar 5. madde metnini doğru dürüst yazamamışlardır.Aynı arkadaşlar 5941 sayılı yasa ile CEZA HUKUKUNUN DENGESİNİ BOZMUŞLARDIR.
Türkiye’de herşey yazıda kalır, uygulanmaz düşüncesine, burası Türkiye herşey olur anlayışına ben katılmıyorum. Yanlış uygulmalarda hata biz avukatlarda, savcılarda, hakimlerdedir. 3167 sayılı yasanın 16/1 maddesindeki karşılıksız çek suçu kast olmadan uygulanamazdı; çünkü 765 sayıl mülga TCK KAST olmadan suç olmaz ilkesini benimsemiştir. Bu açıdan 765 ile 5237 arasında bir fark yoktur. Hata biz avukatlardadır, doğru dürüst savunma yapamadık, hata savcılarda hakimlerdedir.
5941 sayılı yasanın 5. maddesindeki karşılıksız çek suçu KAST olmadan uygulanamaz.
5941 GÜNÜ KURTARMA YASASIDIR, BİR KAÇ YIL İDARE ETMEK İÇİN ÇIKARILMIŞTIR.
HUKUKUN PRENSİPLERİ EKONOMİK GEREKÇELERE FEDA EDİLEMEZ.
Hakimler işlerinin çokluğunu bahane ederek hukukun temel prensiplerini gözardı edemezler.
KARŞILIKSIZ ÇEKE CEZA CEZA HUKUKU ALANININDAN ÇIKARILMALIDIR. KARŞILIKSIZ ÇEKE CEZA OLMAMALI.
ANKARA 25. ASLİYE CEZA HAKİMİ KURŞAT HAMURCU

Kurşat Hamurcu genel olarak Ersan Şene katıldığını belirtti, yasa ile ilgili teknik açıklamalarda bulundu. KAST OLMADAN KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇUNUN UYGULANMAYACAĞINI BELİRTTİ.

DOÇ. DR. ÇETİN ARSLAN, YARGITAY 10. CEZA DAİRESİ CUMHURİYET SAVCISI

Çetin Arslan’da teknik açıklamalarda bulundu. Savcı çekin yaygın kullanımı nedeni ile siyasiler daha bir süre karşılıksız çeke cezayı sistem içerisinde tutacaklardır dedi. Bizim hiçbir zaman katılmadığımız çekin likidite yarattığı savını ileri sürdü. Sorular bölümünde kendisine cevap verdik. Şöyle dedik:

- LİKİDİTE İLE KREDİ KARIŞTIRILIYOR. ÇEK BİR KREDİ ARACI OLARAK KULLANILIYOR, BUNUN YERİNİ BONO ALABİLİR.

Savcı bize cevabında:

- Bonoda ceza yok, onun için çek tercih ediliyor dedi.

Bu görüşe Ersan Şen gerekli cevabı daha önce vermişti. Ersan Şen şöyle demişti:

-EKONOMİK GEREKÇELERE HUKUKUN TEMEL PRENSİPLERİ FEDA EDİLEMEZ.

Yargıtay Cumhuriyet savcısının söylediği en önemli iki şey:

1- KAST OLMADAN KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇU OLUŞMAZ,

2- VEKİL VE TEMSİLCİLERE CEZA YASASININ İŞTİRAK HÜKÜMLERİ UYGULANABİLİR.

Oturum yöneticisi İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan İçel Yargıtay Cunhuriyet Savcısının vekiller ve temsilciler hakkında iştirak hükümleri uygulanabilir görüşüne karşı çıktı ve şöyle dedi:

CEZA MADDELERİ AÇIK VE NET OLMALI, BÖYLE GENİŞLETİCİ YORUMLAR CEZA HUKUKUNDA UYGULANAMAZ.

Anonim dedi ki...

istanbul ticaret üni.panelle ilgili adalet sitesinde bana göre eksik kalan notları tamamlamak istiyorum.Prof.Ersan Şen çok güzel hazırlanmış,ifadesine göre şimdiden 51 sayfalık bir çalışma yapmış 5941 ile ilgili o notların mutlaka yayınlanması gerek veya bir şekilde kendisinden alınması gerek.KARŞILIKSIZ ÇEK'İN SUÇ OLARAK DÜZENLENMEMESİ gerektiğini ifade etti.Aihm 4.prt,Anayasa 38/8-48/1 i esas almak gerektiğini ancak buradan hareketle anayasaya aykırılık iddia edilemeyeceğini ifade etti.Taksir de "kanun koyucunun net açıklayıcı düzenleme yok" olduğunu bu yüzden kanun lafzına göre kast veya taksirden bahsedilemeyeceğini ifade etti.5941 ilkel ce cezayı yığmacı bir profili olduğunu söyledi.5237 /5.madde ile 5941/ 5.madde arasında tenakuz olduğunu söyledi.Çözüm olarak farklı şeylerin yapılabileceğini ;
-Bankalara sorumluluk verilmesi,
-çek karnelerinin herkese verşlmemesini,
-İdari para cezası getirilebileceği,
-Güvence fonu oluşturulabileceği, gibi çözümler önerdi.
Sonuçta karşılıksız çek fiilinin suç olamktan çıkartılması eğer suç olacaksa taksirli suç olarak düzenlenmesi bilerek ve istyerek ödememe fiilinin ayrıştırlması gerktiğini ifade etti.
Yargıtay 10.ceza dairesi üyesi ali kınacı'nın muhalif oyuna saygı duyduğunu sanki bu yokmuş gibi davranıldığını ifade etti.
--Şikayet'te yetkili hamilin yazdıran olduğunu yazdıran'ın dışında şikayet hakkı olmadığını ve yargıtay'ın buna göre bu işi bitirmesi gerektiğini söyledi.
--Aynı kişiye 10 ayrı çek yaprağı bile kesilse her yapraktan ayrı ayrı cezanın hatalı olduğunu söyledi
--Suçun işlendiği yerin bankaya ibraz edildiği yer olduğunu söyledi.
--çekin düzenlenmesi tamamen bir sözleşme ilişkisidir.
--5941 5.madde 11 .fıkrasının anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğundan anayasaya aykırılık teşkil ettiğini ifade etti.Tebliğnameyle ilgili kısmı.
--Bu kanunun mutlaka iptal edilerek yeni bir çalışmanın yapılması gerektiğini ifade etti.
--

Anonim dedi ki...

PANELE DEVAM
Yargıtay 10.ceza dairesinden bir bayan hakimde paneli izleyenler arasında idi,söz almak istedi Prof.Ersan Şen'e hitaben konuşmasından yararlandığını,bunu dairedeki arkadaşları ile paylaşacağını ifade etti.

Anonim dedi ki...

anayasa mahkemesi diye bir şey kalırsa ozaman belki çek kanununu iptal eder.

adli para cezasının ilgilendiren her husus, infaz kanununun 106. maddesyle alakalıdır.jenardi ye katılıyorum..murat yalçın bey teşhisiniz yalnış.

Murat YALÇIN dedi ki...

76 sen kimsin kardeş

Ben anlamıyorun, oturacaksınız klavyenin başına bir görüş, mesaj vs yazacaksınız ama siz kimsiniz? 'İn' misiniz, 'cin' misiniz? kimse bilmeyecek...

Hani Kadının Adı Yok diye roman vardı... Şimdi 'Mağdurun Adı Yok' oldu

Murat YALÇIN dedi ki...

ALLAH SİZİ YÜCELTSİN‏

Kimden: altaylar grup altaylargrup@hotmail.com)
Gönderme tarihi: 14 Mayıs 2010 Cuma 19:20:49
Kime: ersansen@istanbul.edu.tr
1 ek - İSYANLARIM...doc (281,5 KB)

Sayın Prof. Dr. Ersan ŞEN

Saygıdeğer HOCAMIZ

Ağzınıza sağlık,
İlminize sağlık,
Bilginize sağlık,
Vicdanınıza sağlık,
İdrakinize sağlık,

Zira, ÇILDIRMAK ÜZEREYİZ BİZ

Bize bu KABALIĞI, HAKARETİ, HAKSIZLIĞI YAPANLARIN;
Şayet BEYİNLERİ sadece ET DEĞİLSE,
Şayet YÜREKLERİ eğer TAŞ DEĞİLSE,
Şayet VİCDANLARI kömür KARASI gibi KAPKARA DEĞİLSE,

Sizin söylediklerinize KULAK VERİRLER...

Zira aylardır, yıllardır;

İSYAN EDİYORUZ,
HAYKIRIYORUZ,
KAHROLUYORUZ.

Zaten talih vurmuş bizi,
Zaten kader yıkmış bizi,
Çökmüşüz, enkazımızdan çıkmaya çabalıyoruz...

Allahım! Bir de CEZA,
Allahım! Bir de HAPİS,
Allahım! Bir de DAMGALANMAK,
SUÇLANMAK, SUÇLU KABUL EDİLMEK...

ÇILDIRMAK GİBİ BİR ŞEY...
Kos koca adamlar olarak yüreğimiz eriyor...
Gücümüze gidiyor,
AĞLIYORUZ göz yaşımız kurudu nerdeyse...

OLMAZ DİYORUZ...
BİZİ BATMADAN ÖNCE NASIL BİLİYORSANIZ
BATTIKTAN SONRA DA BİZ AYNISIYIZ
NAMUSLU, ŞEREFLİ, ADAM GİBİ ADAMIZ...

Bizlere bu DUYGULARI YAŞATANLARI
AFFETMEYECEĞİZ!...
AFFETMEYECEĞİZ!...
AFFETMEYECEĞİZ!...

YÜCE YARATICI
SİZİ VE SİZİN GİBİ HUKUK BİLGİNLERİNİ
AİLENİZE, SEVDİKLERİNİZE BAĞIŞLASIN
TANRI SİZLERİ YÜCELTSİN!

Saygılarımla (Saygıdeğersiniz)
Sevgilerimle (bu da içimizden gelen)
Murat YALÇIN

Not: BİZ ACI ÇEKİYORUZ, DUYGULARIMIZA ENGEL OLMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL...
Bu şekilde yazdığım (hata ve uygunsuzluklar olabilir) İSYAN MEKTUPLARIMI ekte arzediyorum...

Anonim dedi ki...

arkadaşlar,yargıtay 10.ceza dairesi üyesi bayan hakim konuşmasında erken ibrazla ilgili karar aldıklarını açıklamıştı.Bu karar lehe mi aleyhe mi bilgisi olan esas nosunu bilenler varsa lütfen yazsınlarç

Av.Sibel Sevinç dedi ki...

79-79
erken ibrazlı cekleri olan birçok arkadasımız beraat etti..beraat etmek elbetteki hiç kuşkusuz lehe olsa gerek.

Anonim dedi ki...

ceza hakimleri oldun olası bu para işlerinde nedense çok hatalı kararlar verir aslında bu davalara hukukçu yargıtay ında içtihat etmesi gerekir..onlar parasal usul konusunda cezacılardan daha isabetlidirler.bu parasal alış veriş çek meselesi mesela bonodan farklı işlem görmemesine rağmen hukuken aynı olan şey cezada hangi hukuka göre ayrılır.olsa olsa çifte kapitalist standardına göre tefecilere göre.

Anonim dedi ki...

sayın avukat sibel sevinç hanım selamlar ben bursadan 2006 ve 2007 erken ibraz vurulan çeklerden beraat alamadım başvurum 2010 ocak ayı idi ret geldi bir daha başvurayımmı bursa mahkemeleri uygulamıyor ticaret kanununa göre eskiye cevaz vermediğinden eski çeklerde uygulanamaz diye yazmışlar gerekçede..kemal..

Av.Sibel Sevinç dedi ki...

82 82
uyarlama isteyin .. uyarlamada red gelirse budefa kanun yararına bozma talebi gerekir hukuk birliği açıksından.. ama bu arada infazınıza devam edilir. dikkat edin

Anonim dedi ki...

sayın 82 sibel hanımın 83 deki yoruma göre hareket etmen lazım son çare hakimi hsyk şikayet edebilirsin benim erken ibrazla yazılan iki davam vardı ikisindende beraat aldım

Anonim dedi ki...

Sayın avukat Sibel Sevinç hanım,ben yargıtaydaki bayan hakimden bahsederken yargıtay'ın erken ibrazla ilgili aldıklarını söyledikleri yargıtay kararından bahsettim.Yerel mahkemelerin değil.Acaba sizin bu yargıtay kararından bilginiz var mı,varsa bizle paylaşırmısınız?Saygılarımla,

Anonim dedi ki...

Sibel hanim bir sorum var cevaplarsiniz memnun olurum avkatimin bir cekin taahutnamesini yanlis vermis yani 75 binlik ceki 150 bin diye odiyeceyiz taahutnamede bulunmus bunuda 2 gun once oyrendim yakalanmam var bu cekten kanunda 1 nisana kadardi herhangi bir duzeltme yapilamazmi diyer ceklerin taahutnameleri kabul edilmis bu cek hakkinda rirmisiniz

Unknown dedi ki...

82'de yorum yapan kardeşim 2010 Ocak ayında son başvurunun yapıldığını belirtmişsin. Yanılmıyorsam bu başvuruyu 5941'e göre yaptın. Ya da zaten kanun değiştiği için hakim 5941'i de dikkate alarak karar verdi. Hasılı kelam, bu noktadan itibaren Uyarlama yargılaması talep etmen mümkün değildir. Zira ortada yeni kanun da dikkate alınarak verilmiş bir karar var. Yani ki kesinleşmiş bir hüküm var.
5941 çıkmadan önce karar verilmiş olsaydı uyarlama talep edebilirdin. 5941'in lehe hükümlerine göre beraat istedin ve mahkumiyet verildiyse ve temyiz de etmediysen kararı veya Ağır Cezaya itiraz etmediysen karar kesinleşmiştir.
Şu noktada hakimi şikayet etmek de senin için bir kâr sağlamayacaktır. Zira şikayet durumunda isterse şikayetiyin haklılığına karar verilse dahi kesinleşmiş kararı hakim ortadan kaldıramayacaktır. Tek yol "KARAR DÜZELTME" yoludur. O da uzun ve meşakkatli bir yol. Allah yardımcınız olsun.

Başka bir mesele olarak Türk Ceza Kanunun “Madde 7- (1) İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. İşlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz ve hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz. Böyle bir ceza veya güvenlik tedbiri hükmolunmuşsa infazı ve kanuni neticeleri kendiliğinden kalkar.” Denilmektedir. Bu maddeye göre aslında böylesi bir durumda “kendiliğinden kalkar” ifadesinin ne anlama geldiği çok önemlidir. Nihayetinde size bir ceza verilmiş ancak suç olmaktan çıktığına göre verilen cezanın kendiliğinden kalkması gerekiyor. Bu yol nasıl bir yoldur veya nasıl bir hukuki yol kendiliğinden kalkma olarak görülür. İnfaz savcısı bu hükme göre mi hareket edecektir yoksa mahkemeden hükmün kaldırılmasını mı isteyecektir. Benim de merakımı bu celbediyor…

Anonim dedi ki...

sibel hanım, yargıtayda bozuldu.yeniden mahkeme ve tekrar temyiz.dava zamanaşımı işliyormu.saygılaru

Av.Sibel Sevinç dedi ki...

86
cogu kapsayan azı da kapsar ..bu cezada da prensiptir. bu nedenle agır cezaya derhal itiraz ediniz

Av.Sibel Sevinç dedi ki...

88
İŞLİYOR TABİİ DAVA ZAMANASIMI 7.5 SENE

Av.Sibel Sevinç dedi ki...

ARKADASLAR ZAMAN DARALIYOR. HADİ BİRAZ GAYRETLENİN MARTTA TAAHHUT VERENLER İÇİN SURE OLSA BİLE İÇERİDEN CIKAN ARKADASLARIN ZAMANI DAHA DA DARALDI..

KAMUOYU YARATAMAZSAK Kİ SİZLER SÜRECİ EN BASINDAN BU YANA TAKİP EDİYORSUNUZ BURDA KALIR BU KONU

Anonim dedi ki...

sayın 87 bekir sağolun olay dediğiniz gibi oldu ocak ayı başı oldu başvurularım sonrası acaba yargıtayın erken ibrazla ilgili içtihati varmı belki o bana yarayabilir sayın avukat hanım bu konuda yardımınızı rica ederim..

Anonim dedi ki...

Duyarlılığına inandığımız tv program yapımcılarının ve köşe yazarlarının e-posta adreslerini sürekli yayınlar mısınız(şu ana kadar yayınlananlar ve ek olarak, diğer bilmediklerimizi de...)? Gözümüzden ırak olmasınlar, adresleri gördükçe, mesaj göndermemiz kaçınılmaz olacaktır ,olmalı da. Serkan Y.

Anonim dedi ki...

Çek Paneli'nde konuşulanlara bakılırsa,ağırlıklı görüş;'uygulamanın lehimize olması gerekliliği' yönünde(1o.daire savcısı hariç... - ki görülüyor ki O'da,gündeme getirmeye çalıştığı 'ekonomik gerekçe gerçeği' nin hukuk normlarla çok örtüşmediğini kabule yakın). Diyorum ki; hukukçu yorumcu-öğretici-uygulayıcı çevrelere de posta,tel, faks yollarıyla ulaşmak gerek. Bizim eksik kalacağımız ulaşma yollarında da,her kim ki bu çevrelere ulaşabilecek kişi/kişiler konumundaysa, destek vermek gerek. Serkan Y.

uludağ dedi ki...

DOSYALAR BİRİKTİ ÇEK DAVALARINA BİR YIL SONRASINA ANCAK GÜN VERİLİYOR......

Ankara adliyesinde bulunan her bir sulh ceza mahkemesinde yılbaşından bu yana açılan dava sayısı bin 500'lere ulaştı.

Karşılıksız çek suçlarının da asliye ceza mahkemelerinden sulh ceza mahkemelerine verilmesinin ardından, sulh cezalarda duruşma tarihleri bu yılın sonuna, hatta gelecek yıla ertelenmeye başladı. Resmi rakamlara göre, adliyede bulunan 10 sulh ceza mahkemesinin her birine, geçen yıl yaklaşık bin 850 ile 2 bin arasında dava açıldı. Karşılıksız çek suçunun da sulh ceza mahkemelerinin görev alanına girmesinin ardından, bu yıl her mahkemeye ortalama 4 bin 684 dava düşeceği tahmin ediliyor. Bu durum, avukatları ve mahkemelerde davası bulunanları mağdur ediyor. Ancak, avukatlar ve dava için adliyeye gelenler dışında, hâkimler ve kalem çalışanları da durumdan rahatsız. Bir sulh ceza hakimi, kasım ayına kadar duruşma günlerinin dolduğunu, görülecek duruşmaları ve yeni davaları bu tarihten sonraya bırakmak zorunda olduklarını söyledi. Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Uğurlu, mevcut 10 sulh ceza mahkemesinin iş yükünün altından kalkmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Av.Sibel Sevinç dedi ki...

www.sibelsevinc.av.tr

adresinden de bana ulaşabilirsiniz arkadaslar.

Anonim dedi ki...

BEYANET YILI 2002 --YIL 2010 AYNI TERANE AYNI TAS AYNI HAMAM ..

Karşılıksız çek sosyal felaket`

Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, `Karşılıksız çek olayı tam bir sosyal felaket haline geldi.` dedi.

Türk, yoğun kar yağışı yüzünden trafiğin tıkanması ve köprüdeki buzlanma sebebiyle Galata Köprüsü girişinde arabasından inerek İstanbul Ticaret Üniversitesi`ne kadar 500 metre yürüdü. İstanbul Ticaret Odası`nca gerçekleştirilen `Çek Hukukunun Güncel Sorunları` konulu sempozyuma katılan Türk, mahkemelerin yürürlükteki Çek Yasası nedeniyle büyük yük altında olduklarını belirtti. Karşılıksız çek olaylarının sosyal felaket haline geldiğini vurgulayan Türk, yeni Çek Yasası`nı bu yıl içerisinde çıkarmayı umduklarını açıkladı. Türk, `Türkiye bir yandan Anayasa`nın getirdiği uyum kanununu çıkarmak zorunda. Diğer yandan da sosyal felaket haline gelen uygulamaya son vermek zorunda. Bir taraftan da çekin yine güvenilir bir ödeme aracı olmasını sağlamak zorundadır.` diye konuştu. Karşılıksız çekle ilgili düzenleme yapılırken önemli bir ödeme aracı olan çeke olan güvenin yitirilmemesi gerektiğini kaydeden Türk, `Bu nedenle hürriyeti bağlayıcı ceza kaldırılırken, bunun yerini alacak olan etkili, hukuki ve cezai yaptırımlar getirmek zorundayız.` dedi. Murat Uçar, İstanbul

Anonim dedi ki...

beni çekin ön yüzünde başka b,r firma yazmakta arkasında kendi cirosu yok fakat başka bir firmanın kaşesi var ve beni kaşedeki firma savcılığa veriyor ne yapmam lazım birde imza benim çekte üst yazılar benim değil bu bir avantajmıdır bilgi veren olurmu uncu28

Anonim dedi ki...

arkadaşlar vakit yaklaşıyor toplu halde hareket edelim ne yapılacaksa şimdi zamanı uncu28

Anonim dedi ki...

18 mayıstan sonrasını göremiyoruz bu sitede yazılanları nasıl görürüz uncu28

hasan dedi ki...

09.12.2009 tarhinde açılan karşılıksız çek keşide etmek yüzünden mahkemelik oldum.bursa 6. asliye ceza mahkemesinden açıldı ist.14.asliye ceza mahkemesine ifade verdim .tebligat gelmeden benden habersiz iki duruşma daha olmuşen son olarak gerekçeli karar verilmiş adli para cezası olarak firmayla 6 senede 6 milyon usd ciro yapmışız 365 bin usd lik çeklerim yüzünden açılan dava temyize gittim ödemede yaptığım halde durum bundan ibaret ne yapmam gerekiyor .herkesin allah yardımcısı olsun ben 35 yaşındayım 16 senelik esnafım adam öldürenler 3 sene yatıyor bizler namusumuz şerefimiz onurum için yaşayan insanlarız

Anonim dedi ki...

98 DEKI ARKADAS CEKI KESTIGIN FIMA ARKA YUZE CIRO YAPMADAN BASKASINA CEKI VEREMEZ EGER ARKA YUZDE CEKI KESTIGIN FIRMANIN CIROSU YOKSA SON CIRANTA SIKAYAT ETMIS OLSA BILE CIRO SINSILESINDE KI EKSIKLIK NEDENIYLE CEK HUKUMSUZ OLUR AVUKATIN BUNLA ILGILI SAVUNMA HAZIRLAMALIDIR 2.OLARAK CEKTE KI IMZA SENINSE UST YAZILARI SEN YAZMASANDA KANUNA GORE CEK SENINDIR YAZININ ONEMI YOK

Anonim dedi ki...

Ben buradaki konuşmaların Çekini ödemeyenlerin mağdurluğu olarak anladım . Eğer doğru anladım ise , ödemeyenlerden dolayı mağdur olanlar ne olacak ?

tolga dedi ki...

lütfen akadaşlar istanbulda olanlar gitsin sibel hanımın yanına bu işin peşini bırakmayalım ALLAH hepimizin yardımcısı olsun

Anonim dedi ki...

Unutmayin! Her ozgur insan, bir mahkum adayidir…

www.afistiyorum.com

Anonim dedi ki...

bende varım
0507 350 1965

Seref duman

wabisabi dedi ki...

cevabımım 72 nolu taraf tutan taraf gazete ve yazarına: çekli borçu , sgk ,borcu olmayan bir firma neden batar ve 200 tane işçi çalışıyor denilmiş onların duvaları seni ayakta tutmuş ALLAH kimseyi düşürmesin devletden 400 binlira alacağın var alamıyorsun 200 kişi istihdam edilen yerin panıyor ama halen taraf ların yanındasın bana göre bu bir çelişki bence bu taraf gazetesinin bir hikayesidir aslı yoktur...hükümetden almış zamanında hibe programlarından bedelsiz kredileri 200 kişinin sgk sini yarım gösterip paralarını ödememiş yemiş gayri meşru yerlerde duvalar eksilince batmış ALLAH yardımcın olsun ...not bende 2008 de batan firmayım.taraflılık değilde çözüm yoluna bakın insanları yıkmak değil onarmaya kazanmaya çalışalım arkadaşlar,davamızda umarım başarılı oluruz ben 5 ay 10 yattım şimdi tekrar ne zaman alacaklar diye bekliyorum yani kaçıyorum ...wabisabi anlamı ise ( olmuyorsa zorlama )

wabisabi dedi ki...

toob ninrda ondan bu şekilde karalama kampanyasına girdiniz : başkanına şuan hükümet sıcak bakmıyo

Anonim dedi ki...

syn. Seviç hnm yurekten teşekkurler emeklerinize. trabzon

Anonim dedi ki...

http://www.haber7.com/haber/20101203/Cek-kanununda-degisiklik-teklifi.php


Bu haberin altına yüzlerce hatta binlerce yorum eklememiz gerekiyor. Çek mağdurlarının çektiği çileyi yapıcı bir üslupla ifade ederseniz etkili olur.

Anonim dedi ki...

ben istanbuldayım nereye geleym

Anonim dedi ki...

ya yeter artık tok açın halinden anlamazmış bizler zamanında yüz akı insanlardık şimdi kendimizden utanıyoruz sebep kanunlar önümüzü tıkıyor insanız herşeyden önce ve kapasiteli insanız müsade edinde işimize bakalım kaçmayalım kapımıza ikide bir polis tacizi yapmayın uyanık olduğuna inanıyorum sayın başbakanım ama uyumak işinize geliyor artık adil olun bu konuda bizi çocuklarımızın gözünde küçük düşürmeyin siz önümüzü açın yeter yıllardır sıkıntılı bir ekonominin ardından çeklerlede boğuşmak kolay deyil sabrında bir sınırı var elbet istanbuldan mustafa

Anonymous dedi ki...

http://www.haber7.com/haber/20101203/Cek-kanununda-degisiklik-teklifi.php


Bu haberin altına yüzlerce hatta binlerce yorum eklememiz gerekiyor. Çek mağdurlarının çektiği çileyi yapıcı bir üslupla ifade ederseniz etkili olur.

Anonymous dedi ki...

BEYANET YILI 2002 --YIL 2010 AYNI TERANE AYNI TAS AYNI HAMAM ..

Karşılıksız çek sosyal felaket`

Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, `Karşılıksız çek olayı tam bir sosyal felaket haline geldi.` dedi.

Türk, yoğun kar yağışı yüzünden trafiğin tıkanması ve köprüdeki buzlanma sebebiyle Galata Köprüsü girişinde arabasından inerek İstanbul Ticaret Üniversitesi`ne kadar 500 metre yürüdü. İstanbul Ticaret Odası`nca gerçekleştirilen `Çek Hukukunun Güncel Sorunları` konulu sempozyuma katılan Türk, mahkemelerin yürürlükteki Çek Yasası nedeniyle büyük yük altında olduklarını belirtti. Karşılıksız çek olaylarının sosyal felaket haline geldiğini vurgulayan Türk, yeni Çek Yasası`nı bu yıl içerisinde çıkarmayı umduklarını açıkladı. Türk, `Türkiye bir yandan Anayasa`nın getirdiği uyum kanununu çıkarmak zorunda. Diğer yandan da sosyal felaket haline gelen uygulamaya son vermek zorunda. Bir taraftan da çekin yine güvenilir bir ödeme aracı olmasını sağlamak zorundadır.` diye konuştu. Karşılıksız çekle ilgili düzenleme yapılırken önemli bir ödeme aracı olan çeke olan güvenin yitirilmemesi gerektiğini kaydeden Türk, `Bu nedenle hürriyeti bağlayıcı ceza kaldırılırken, bunun yerini alacak olan etkili, hukuki ve cezai yaptırımlar getirmek zorundayız.` dedi. Murat Uçar, İstanbul

av.sibel sevinc dedi ki...

www.sibelsevinc.av.tr

adresinden de bana ulaşabilirsiniz arkadaslar.

Anonymous dedi ki...

Ben buradaki konuşmaların Çekini ödemeyenlerin mağdurluğu olarak anladım . Eğer doğru anladım ise , ödemeyenlerden dolayı mağdur olanlar ne olacak ?

bekir dedi ki...

82'de yorum yapan kardeşim 2010 Ocak ayında son başvurunun yapıldığını belirtmişsin. Yanılmıyorsam bu başvuruyu 5941'e göre yaptın. Ya da zaten kanun değiştiği için hakim 5941'i de dikkate alarak karar verdi. Hasılı kelam, bu noktadan itibaren Uyarlama yargılaması talep etmen mümkün değildir. Zira ortada yeni kanun da dikkate alınarak verilmiş bir karar var. Yani ki kesinleşmiş bir hüküm var.
5941 çıkmadan önce karar verilmiş olsaydı uyarlama talep edebilirdin. 5941'in lehe hükümlerine göre beraat istedin ve mahkumiyet verildiyse ve temyiz de etmediysen kararı veya Ağır Cezaya itiraz etmediysen karar kesinleşmiştir.
Şu noktada hakimi şikayet etmek de senin için bir kâr sağlamayacaktır. Zira şikayet durumunda isterse şikayetiyin haklılığına karar verilse dahi kesinleşmiş kararı hakim ortadan kaldıramayacaktır. Tek yol "KARAR DÜZELTME" yoludur. O da uzun ve meşakkatli bir yol. Allah yardımcınız olsun.

Başka bir mesele olarak Türk Ceza Kanunun “Madde 7- (1) İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. İşlendikten sonra yürürlüğe giren kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı da kimse cezalandırılamaz ve hakkında güvenlik tedbiri uygulanamaz. Böyle bir ceza veya güvenlik tedbiri hükmolunmuşsa infazı ve kanuni neticeleri kendiliğinden kalkar.” Denilmektedir. Bu maddeye göre aslında böylesi bir durumda “kendiliğinden kalkar” ifadesinin ne anlama geldiği çok önemlidir. Nihayetinde size bir ceza verilmiş ancak suç olmaktan çıktığına göre verilen cezanın kendiliğinden kalkması gerekiyor. Bu yol nasıl bir yoldur veya nasıl bir hukuki yol kendiliğinden kalkma olarak görülür. İnfaz savcısı bu hükme göre mi hareket edecektir yoksa mahkemeden hükmün kaldırılmasını mı isteyecektir. Benim de merakımı bu celbediyor…

Anonymous dedi ki...

Sayın avukat Sibel Sevinç hanım,ben yargıtaydaki bayan hakimden bahsederken yargıtay'ın erken ibrazla ilgili aldıklarını söyledikleri yargıtay kararından bahsettim.Yerel mahkemelerin değil.Acaba sizin bu yargıtay kararından bilginiz var mı,varsa bizle paylaşırmısınız?Saygılarımla,

Anonymous dedi ki...

sayın avukat sibel sevinç hanım selamlar ben bursadan 2006 ve 2007 erken ibraz vurulan çeklerden beraat alamadım başvurum 2010 ocak ayı idi ret geldi bir daha başvurayımmı bursa mahkemeleri uygulamıyor ticaret kanununa göre eskiye cevaz vermediğinden eski çeklerde uygulanamaz diye yazmışlar gerekçede..kemal..

av.sibel sevinc dedi ki...

79-79
erken ibrazlı cekleri olan birçok arkadasımız beraat etti..beraat etmek elbetteki hiç kuşkusuz lehe olsa gerek.

Murat YALÇIN dedi ki...

76 sen kimsin kardeş

Ben anlamıyorun, oturacaksınız klavyenin başına bir görüş, mesaj vs yazacaksınız ama siz kimsiniz? 'İn' misiniz, 'cin' misiniz? kimse bilmeyecek...

Hani Kadının Adı Yok diye roman vardı... Şimdi 'Mağdurun Adı Yok' oldu

Anonymous dedi ki...

istanbul ticaret üni.panelle ilgili adalet sitesinde bana göre eksik kalan notları tamamlamak istiyorum.Prof.Ersan Şen çok güzel hazırlanmış,ifadesine göre şimdiden 51 sayfalık bir çalışma yapmış 5941 ile ilgili o notların mutlaka yayınlanması gerek veya bir şekilde kendisinden alınması gerek.KARŞILIKSIZ ÇEK'İN SUÇ OLARAK DÜZENLENMEMESİ gerektiğini ifade etti.Aihm 4.prt,Anayasa 38/8-48/1 i esas almak gerektiğini ancak buradan hareketle anayasaya aykırılık iddia edilemeyeceğini ifade etti.Taksir de "kanun koyucunun net açıklayıcı düzenleme yok" olduğunu bu yüzden kanun lafzına göre kast veya taksirden bahsedilemeyeceğini ifade etti.5941 ilkel ce cezayı yığmacı bir profili olduğunu söyledi.5237 /5.madde ile 5941/ 5.madde arasında tenakuz olduğunu söyledi.Çözüm olarak farklı şeylerin yapılabileceğini ;
-Bankalara sorumluluk verilmesi,
-çek karnelerinin herkese verşlmemesini,
-İdari para cezası getirilebileceği,
-Güvence fonu oluşturulabileceği, gibi çözümler önerdi.
Sonuçta karşılıksız çek fiilinin suç olamktan çıkartılması eğer suç olacaksa taksirli suç olarak düzenlenmesi bilerek ve istyerek ödememe fiilinin ayrıştırlması gerktiğini ifade etti.
Yargıtay 10.ceza dairesi üyesi ali kınacı'nın muhalif oyuna saygı duyduğunu sanki bu yokmuş gibi davranıldığını ifade etti.
--Şikayet'te yetkili hamilin yazdıran olduğunu yazdıran'ın dışında şikayet hakkı olmadığını ve yargıtay'ın buna göre bu işi bitirmesi gerektiğini söyledi.
--Aynı kişiye 10 ayrı çek yaprağı bile kesilse her yapraktan ayrı ayrı cezanın hatalı olduğunu söyledi
--Suçun işlendiği yerin bankaya ibraz edildiği yer olduğunu söyledi.
--çekin düzenlenmesi tamamen bir sözleşme ilişkisidir.
--5941 5.madde 11 .fıkrasının anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğundan anayasaya aykırılık teşkil ettiğini ifade etti.Tebliğnameyle ilgili kısmı.
--Bu kanunun mutlaka iptal edilerek yeni bir çalışmanın yapılması gerektiğini ifade etti.
--

Anonymous dedi ki...

PANELDEN NOTLAR
14 Mayıs 2010 Cuma — rahmiofluoglu
Panel yöneticisi Prof.Dr. Kayıhan İçel açış konuşmasında özetle şöyle dedi :

- Modern toplumlarda devletin ticari yaşama müdahelesi esas değildir istisnadır, ticari yaşama cezalarla müdahale kabul edilemez.

İlk konuşmacı Prof Dr. Ersan Şen’di. Ersan Şen’in konuşması zaman zaman alkışlarla kesildi. Konuşmadan notlar:

5941 sayılı yasa ceza hukuku ve ceza tekniği açısından berbat bir yasadır, hiçbir ilerleme getirmiyor, siyasiler birkaç yıl daha sorunu ileriye atmak için bu yasayı çıkardılar.
Karşılıksız çeke ceza olmamalı. Karşılıksız çeke ceza Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ek 4 nolu protokolün 1. maddesine ve anayasamızın 38. maddesine aykırıdır.
Panel duyurusundan sonra çek mağdurlarından isyan dolu mesajlar aldım.
Yasa metni varken gerekçeye bakılmaz. Gerekçe ile müeyyide düzenlemesi yapılamaz. Yasanın gerekçesinde 5. maddedeki suçun taksirle işlenbileceğinin yazılması LAUBALİLİKTİR. Hangi suçun taksirle işlenebileceği ilgi yasa maddelerinde açıkça yazılı olması gerekir.
5237 yi yapan arkadaşlar 5. madde metnini doğru dürüst yazamamışlardır.Aynı arkadaşlar 5941 sayılı yasa ile CEZA HUKUKUNUN DENGESİNİ BOZMUŞLARDIR.
Türkiye’de herşey yazıda kalır, uygulanmaz düşüncesine, burası Türkiye herşey olur anlayışına ben katılmıyorum. Yanlış uygulmalarda hata biz avukatlarda, savcılarda, hakimlerdedir. 3167 sayılı yasanın 16/1 maddesindeki karşılıksız çek suçu kast olmadan uygulanamazdı; çünkü 765 sayıl mülga TCK KAST olmadan suç olmaz ilkesini benimsemiştir. Bu açıdan 765 ile 5237 arasında bir fark yoktur. Hata biz avukatlardadır, doğru dürüst savunma yapamadık, hata savcılarda hakimlerdedir.
5941 sayılı yasanın 5. maddesindeki karşılıksız çek suçu KAST olmadan uygulanamaz.
5941 GÜNÜ KURTARMA YASASIDIR, BİR KAÇ YIL İDARE ETMEK İÇİN ÇIKARILMIŞTIR.
HUKUKUN PRENSİPLERİ EKONOMİK GEREKÇELERE FEDA EDİLEMEZ.
Hakimler işlerinin çokluğunu bahane ederek hukukun temel prensiplerini gözardı edemezler.
KARŞILIKSIZ ÇEKE CEZA CEZA HUKUKU ALANININDAN ÇIKARILMALIDIR. KARŞILIKSIZ ÇEKE CEZA OLMAMALI.
ANKARA 25. ASLİYE CEZA HAKİMİ KURŞAT HAMURCU

Kurşat Hamurcu genel olarak Ersan Şene katıldığını belirtti, yasa ile ilgili teknik açıklamalarda bulundu. KAST OLMADAN KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇUNUN UYGULANMAYACAĞINI BELİRTTİ.

DOÇ. DR. ÇETİN ARSLAN, YARGITAY 10. CEZA DAİRESİ CUMHURİYET SAVCISI

Çetin Arslan’da teknik açıklamalarda bulundu. Savcı çekin yaygın kullanımı nedeni ile siyasiler daha bir süre karşılıksız çeke cezayı sistem içerisinde tutacaklardır dedi. Bizim hiçbir zaman katılmadığımız çekin likidite yarattığı savını ileri sürdü. Sorular bölümünde kendisine cevap verdik. Şöyle dedik:

- LİKİDİTE İLE KREDİ KARIŞTIRILIYOR. ÇEK BİR KREDİ ARACI OLARAK KULLANILIYOR, BUNUN YERİNİ BONO ALABİLİR.

Savcı bize cevabında:

- Bonoda ceza yok, onun için çek tercih ediliyor dedi.

Bu görüşe Ersan Şen gerekli cevabı daha önce vermişti. Ersan Şen şöyle demişti:

-EKONOMİK GEREKÇELERE HUKUKUN TEMEL PRENSİPLERİ FEDA EDİLEMEZ.

Yargıtay Cumhuriyet savcısının söylediği en önemli iki şey:

1- KAST OLMADAN KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇU OLUŞMAZ,

2- VEKİL VE TEMSİLCİLERE CEZA YASASININ İŞTİRAK HÜKÜMLERİ UYGULANABİLİR.

Oturum yöneticisi İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan İçel Yargıtay Cunhuriyet Savcısının vekiller ve temsilciler hakkında iştirak hükümleri uygulanabilir görüşüne karşı çıktı ve şöyle dedi:

CEZA MADDELERİ AÇIK VE NET OLMALI, BÖYLE GENİŞLETİCİ YORUMLAR CEZA HUKUKUNDA UYGULANAMAZ.

Anonymous dedi ki...

MURAT YALÇIN ARKADAŞIMIZA KATILIYORUM ÇOK DOĞRU BİR TEŞHİS YAPMIŞ. ANAYASA MAHKEMESİNİN BU KARARI SADECE BİZİMLE İLGİLİ BİR KARAR DEĞİLDİR.BEN İNANIYORUMKİ ANAYASA MAHKEMESİ KARŞILIKSIZ ÇEKTE HAPİSLİĞİ KALDIRACAKTIR

Anonymous dedi ki...

anayasa mahkemesinin kararı ile çek kanununun sadece infaz ile ilgili bağı vardır bunun dışında yüzlerce suçta adli para cezası var bu sebepten direkt bağ kurmayıp süreci beklemekten başka yolumuz yok..allah sonumuzu hayır etsin..hayırlı cumalar..kemal..

Anonymous dedi ki...

sEVGİLİ ARKADAŞLAR,

Bugünkü konferansda bu yasanın anayasaya insan haklarına avrupa insan haklarına falan filan herşeye aykırı olduğu bir sürü hukukcu konuşarak onayladı anayasa mahkemesi 2002 yılındaki verdiği kararı bu sefer veremez anlamında konuşma yaptılar yani herşey bitmiş değil arkadaşlar...ALPER

SAMİ KAL dedi ki...

SEVGİLİ JENARDİ ARKADAŞIMIZIN PAYLAŞTIGI BU BİLGİ MORALLERİMİZİ BOZDU, UMUTLARIMIZI KIRDI. KONU HER NE KADAR DİREK BİZİ İLGİLENDİRMESEDE, BU KONUYA BAGLI MADEELER BİZİ BAGLIYOR. ANAYASA MAHKEMESİNİN BU KARARINDAN SONRA BİZLE İLGİLİ MADDEDE LEHİMİZE KARAR VERME İHTİMALİ BİTMİŞ GİBİ. ARTIK UMUTLARIMIZI ANAYASA MAHKEMESİNDEN KESTİK. MAALESEF HUKUK BANKALAR BİRLİĞİ VE TOOB BASKILARINA BOYUN EGDİ GÖZ GÖRE GÖRE HUKUKSUZLUGU ONAYLADI. BİZLER NE YAPIYORUZ, HERKES GEÇİCİ RAHATLAMADAN DOLAYI KÖŞESİNE ÇEKİLDİ. HAREKET YOK ÜZERİMİZDE ÖLÜ TOPRAGI VAR. BİZLER BU KAFAYLA GİDERSEK BU İŞ CEZAEVİNDE BİTECEK. ARTIK SİLKELENME BİR ARAYA GELME VE ORGANİZE ÖRGÜTLÜ MÜCADELEYİ TEKRAR BAŞLATMA ZAMANI GELDİ VE GEÇMEK ÜZERE. BİZLER www.sibelsevinç.av.tr MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ

JENARDİ dedi ki...

SEVGİLİ ARKADŞLAR BUGUN ANAYASA MAHKEMESİNDE; DAHA EVVELDE BELİRTTİĞİM ÜZERE BİZLERİ İLGİLENDİREN BİR YASA MADDESİ GÖRÜŞÜLDÜ..

BİZLERE KESİLEN ADLİ PARA CEZASI BİLİNDİĞİ GİBİ NE ERTELENEBİLİYOR NE DE BUNUN ÜZERİNDEN BİR İNDİRİM YAPILIP TAKSİTLENDİRİLEBİLİYORDU. İŞTE BU YASA MADDESİNİN İPTALİNİ GÖRÜŞEN ANAYASA MAHKEMESİ 4 ÜYENİN MUHALİF OYU İLE BU YASA MADDESİNİN ANAYASA YA AYKIRI OLMADIĞINA VE REDDİNE KARAR VEMİŞ BULUNMAKTADIR. ÇEK KANUNU NU YAKINDAN İLGİLENDİREN CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNUN 106. MADDESİ BÖLELİKLE YÜRÜRLÜLÜĞÜNÜ DEVAM ETTİRİP OCAKLAR SÖNDÜRMEYE DEVAM EDECEKTİR.

BU YASA MADDESİNİ İPTAL ETMEYEN VE ANAYASA YA UYGUN BULAN ANAYASA MAHKEMESİNİN, SIRASI GELDİĞİNDE BU YASA MADDESİ İLE YAKINDAN BAĞLANTILI OLAN ÇEK KANUNUNU DA BU ŞEKİLDE BİR KARARA BAĞLAMASI ARTIK İÇTEN BİLE DEĞİLDİR..

HERKESİN UMARIM KEYFİ YERİNDEDİR.. ARTIK TOPLANMAK ÖRGÜTLÜ MÜCADELE ETMEK HAYAL OLDU..LÜTFEN ARTIK AKLINIZI BAŞINIZA ALIN OLUŞUMUMUZU WWW.SİBELSEVİC.AV.TR ADRESİNDE SÜRDÜRECEĞİZ.BENDE ARTIK BU ADRESTE OLACAĞIM.GÜNCEL GELİŞMELERİ BU ADRESTEN TAKİP EDİN.

BU ARADA BUGUN ŞİŞLİ SULH CEZA MAHKEMESİNDEN GÖREVSİZLİK KARARI ALDIM.ŞİŞLİ DEKİ TÜM SULH CEZALAR ÇEK DAVALARINA GÖREVSİZLİK VERMEKTEDİR.

Anonymous dedi ki...

sn.sibel hanım siteye giremiyorum. neden olabilir. A.D.

av.sibel sevinc dedi ki...

ARKADASLAR ;

OLASI BİR DAĞILMA İHTİMALİNE KARSIN TEDBİREN BİR İNTERNET SİTESİ YAYINA GİRMİŞTİR.
YİNE AYNI SİSTEMDE TARAFIMA ULAŞABİLİRSİNİZ..

BURADA CEVAP VERMEK YİNE ASILDIR KENDİMCE...TEDBİR OLMASI BAKIMINDAN

www.sibelsevinc.av.tr


ADRESİNDEN BANA ULAŞABİLİRSİNİZ..
DEDİĞİM GİBİ BURADA CEVAP VERMEK ASIL ANCAK YORUMLARINIZIN GEÇ YAYINLANMASI VE BİLEMEDİĞİM DİĞER SORUNLAR SEBEBİYE BÖYLE BİR ÇÖZUM YOLU BULMUŞ BULUNMAKTAYIM BİLGİLERİNİZE

www.sibelsevinc.av.tr

Anonymous dedi ki...

sibel hnm,

anayasa mahkemesinin yarınki toplantısında görüşülecek
13.12.2004 günlü, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 106. maddesinin 26.2.2008 günlü, 5739 sayılı Yasa’nın 5. maddesiyle değiştirilen (9) numaralı fıkrasının birinci tümcesinin iptaline karar verilmesi istemi.

lehimize bir durum oluşturabilir mi ?

Anonymous dedi ki...

en mantıklı yol uzamak alacaklıyla anlaşmak imkansız benim başımdan geçen olayo anlatıyım bir bilgisayar firmasına 24 bin tl borcum vardı anlaştık ana para üzerine 12 bin ödeme yaptım parayı alınca biz bunu faize alırız ana paran duruyo dediler ve 3 yıldır hiç ödemede yapmadım allahtan revamı şimdi soruyorum devlet faizi sıfırlıycaktı insanların evlerine haciz gidemez diycekti mantıklı bir rakamı mahkeme belirleyip bunu ödiyceksiniz diycekti insanlarda kaçmıycak çalışıcaktı. Böyle devlet ve yasa olmaz olsun

Demna72 dedi ki...

Hepsi hikaye .
Dosyalara bakmak , incelemek , gerekli itiraz dilekce vs için dosyabası 1000 tl lazım. 50 dosyası olan 50000 tl vermeli yani. Batmıs herseyini kaybetmiş gecimini bile saglamakta zorlananlar olarak , hakkımızı bile savunamayacagız. Cunku adalet dediginiz parası olana işliyor. Paran yoksa yasama hakkında yok.
İŞTE SİZE DEMOKRASI VE ADALET. BANA HİÇ KİMSE NE DEMOKRASININ NE ADALETİN VARLIGINI İSPAT EDEMEZ. HER İKİSİ DE PARASI OLANA VAR.
Davalarımı takip ettirecek param yok. Demekki kacmaya devam , 15 gunluk bıraktıgım oglum su an 4 yasında belki de 14 yasında belki gorecem oylemi adalet ve demokrası bey. Hadi canım sizde…

«En Eski ‹Eski   401 – 533 / 533   Yeni› En yeni»