Tazyik Hapsinde Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma İşlemi

Kapalı Cezaevi, taahhüdü ihlal yakalanma açık cezaevi, denetimli serbestlik Adalet Bakanlığı denetimli serbestlik 2 yıla çıkarılması
Taahhüdü ihlal, Nafaka borcunu ödememek ve Adli para Cezasından verilen Tazyik Hapsinde, Savcılıkça gönderilen çağrı kağıdında ihtar olup da süresinde teslim olmayıp yakalanan mağdurlar kapalı cezaevine gönderiliyordu. Savcılıkla kişiye gönderilen çağrı kağıdı EK 1 de yer alan ihtarı içermiyor ise kişiye yeniden süre vermeden kolluk marifetiyle kapalı cezaevine gönderiyordu. Adalet Bakanlığının bu son yazısına göre, 10 gün içinde savcılığa gelmesi istenen çağrı kağıdına istinaden hakkında yakalama çıkartılan kişi yakalandığında, yeniden Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim olması için 10 gün süre vermesi gerekiyor.

Adalet Bakanlığının görüş yazısında, tazyik hapislerinde, çağrı kağıdına istinaden süresinde teslim olmayanlar, haklarında yakalama çıkarılmış olan şahıslar yakalandıklarında, Savcılıkça 10 gün süre verilip salıverilecekler.

Bazı yer savcılıklarınca, tazyik hapsi nedeniyle haklarında yakalama kararı çıkarılan şahıslar, yakalandıklarında 10 gün süre vermeden kolluk marifetiyle Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderiliyordu. Savcılıklar Taahhüdü ihlal, Nafaka borcunu ödememek ve Adli Para cezalarından verilen tazyik hapislerinde, yakalanan şahıslara 10 gün süre verip belirtilen Açık Ceza İnfaz kurumuna teslim olmasını, kişinin teslim olmaması durumunda hakkında tekrar yakalama çıkarılacağı ve yakalandığında kolluk marifetiyle Kapalı İnfaz Kurumuna alınacağı ihtarını içeren belgeyi verecek ve kişi kişiyi serbest bırakacaktır.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü görüş yazısı aşağıdadır.


T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 66971140.02.647.01.02/2276 24/01/2014
Konu : Açık ceza infaz kurumuna ayırma işlemi

TEKİRDAĞ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

İlgi : 25.02.2014 tarihli ve 3747 sayılı yazı.

Tekirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü A,  hususunda görüş bildirilmesi talebini içeren ilgi yazı incelendi.

Bilindiği üzere;

02 Eylül 2012 tarihli ve 28399 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinin "Doğrudan açık kuruma alınacak hükümlüler" kenar başlıklı 5 inci maddesinde, hangi hükümlülerin doğrudan açık ceza infaz kurumuna alınacağı, aynı Yönetmeliğin " Doğrudan açık kuruma gönderme kararı" kenar başlıklı 9 uncu maddesinde ise, doğrudan açık ceza infaz kurumuna göndermenin ne şekilde yapılması gerektiğinin düzenlenmiştir.

Anılan Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin bir ve ikinci fıkralarında, hükümlülerin hangi ceza infaz kurumuna gönderilmesi gerektiği yönünde düzenlemeye yer verildikten sonra, aynı maddenin üçüncü fıkrasında ise, doğrudan açık ceza infaz kurumuna alınmanın usulünden bahsedilmektedir.

Bu itibarla;
Yönetmeliğin 5 inci maddesi kapsamında kalan hükümlülerden, teslim olan veya çağrı üzerine gelen, 5275 sayılı Kanunun "Yakalama emri" kenar başlıklı 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre, haklarında doğrudan yakalama emri çıkarılan veya 2004 sayılı Kanun gereğince tazyik hapsine tabi tutulanlardan haklarında yakalama emri çıkarılanlara, Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin bir ve ikinci fıkralarına göre gönderileceği açık kurum belirlendikten sonra açık ceza infaz kurumuna teslim olması yönünde 10 günlük sürenin verilmesinin,

6411 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 5275 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası değiştiğinden, kasten işlenen suçlarda üç yıla, taksirle işlenen suçlarda ise beş yıla kadar ceza alanlar, 2004 sayılı Kanun'dan kaynaklanan tazyik hapsi ile adli para cezasından çevrilen hapsin infazında hükümlüye öncelikle çağrı kağıdının gönderileceği belirtildiğinden bu çağrı kağıdı ile birlikte Yönetmelik Ek 1 de yer alan belgedeki ihtarı içeren çağrı kağıdının da tebliğ edilmesinin,

Yönetmelik Ek 1 de yer alan açık ceza infaz kurumlarına gönderme tutanağının tebligat yapılmadan Cumhuriyet başsavcılığınca yapılan tebliğe uymadığından bahisle yakalanan kişinin, gideceği açık kurum belirlendikten sonra açık infaz kurumuna teslim olması yönünde kendisine 10 günlük sürenin verilmesinin,

Yönetmelik Ek 1 de yer alan açık ceza infaz kurumlarına gönderme tutanağının tebligatı yapılıp on günlük süre verildikten sonra belirlenen açık ceza infaz kurumuna teslim olmayan hükümlü hakkında ise, 5275 sayılı Kanun'un 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre, hakkında yakalama emri çıkarılarak kapalı ceza infaz kurumuna alınması, bundan sonraki süreçte ise anılan Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre işlem yapılmasının, uygun olacağı değerlendirilmektedir. 11.04.2014

Bilgi edinilmesini rica ederim.

  Erhan POLAT
        Hâkim
        Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı


2 yorum:

  1. Eşinizin cezaları toplamı 40 aysa ve bunlardan tutuklu kaldığı süre yoksa 40 ay cezanın yatarı 26 ay dır. 8 ay kapalıda kalır ve açığa ayrılır, açık cezaevindede 6 ay kalır ve denetimli serbestlik kapsamında tahliye olur

    YanıtlaSil
  2. Cüneyt bey bügün eşimin ynına gittim esimin eline mütnetnamesi eline gelmiş cezası 40AYDAn 63 aya cıkmıs ama ilkinde 40 ay ceza almişti bu 63 ay nerden cıktı onu bilmiyoz bize herhan gibi bir ceza kâğıdı gelmedi ve tahliye tarihi 2018yılı bu cezanın 2 senesini düşüyorlar esimin dediğine göre 1sene 7ay ceza yatcam diyor
    yani 2016da tahlıyesi olcak mıs esim bu yeni yasadan yararlanır mı yoksa yararlan mazmı bu cezanın tam olarak nekadırını yatar yoksa 1sene 7ay cezanın hepsinimi yatar kapalıda nekadar yattıktan snra acıga çıkma sansı varmı bilginiz varsa söylermisinizzz yani bi arar 7ay15gün ceza yatmıştı ve bucezayı yeniden yatırıyorlar bundan da düşmüşler midir bi bilginiz varsa söyler misinizzzzzzz lütfen Cüneyt beyyy

    YanıtlaSil