Hasan Ören'in Kredi Kartı Borçları Kanun Teklifi

Manisa Milletvekili Hasan Ören'in Kredi Kartı Borçlarının Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi. Kredi kartı sayısı ve borç miktarı her yıl katlanarak artmıştır. Çek Mağdurları, Taahhüdü ihlal, Taahüt Mağdurları, ödeme şartını ihlal, Karşılıksız çek, Tazyik hapsi Manisa Milletvekili Hasan Ören'in Kredi Kartı Borçlarının Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi.
Kredi kartı sayısı ve borç miktarı her yıl katlanarak artmıştır. Bu sorun ekonomik olmaktan çıkmış, sosyal bir sorun halini almıştır.

Ülkemizde halen 56,5 milyon kredi kartı kullanılmaktadır. 2 milyon kişinin kredi kartı nedeniyle icralık olduğu belirtilmektedir.

Bankalar tahsil edemedikleri kredi kartı alacaklarını "Varlık Yönetim Şirketleri" olarak adlandırılan tahsilat şirketlerine değerinin çok altında satmaktadırlar.

Banka 50 milyon liralık alacağını 8-10 milyon liraya Varlık Şirketlerine devretmekte, vatandaş varlık yönetim şirketlerine borçlu hale gelmektedir. Bankalar ortaya çıkan zararları ise vergiden düşmekte, böylece aradaki fark devletin sırtına yüklemektedir.

Takibe düşmüş kredi kartı borçlarının büyük kısmını faiz, gecikme cezaları, işlem ve avukatlık ücretleri oluşturmaktadır. Borcun anapara miktarı ancak % 20 dolayındadır. Anapara dışındaki cezalar ve ücretler silindiğinde kalan borç miktarı zaten bankanın varlık yönetim şirketine sattığı borç miktarına düşmektedir.

Sorunun kökten çözümüne yönelik yasal düzenleme yapılması zorunlu hale gelmiştir.

Kanun teklifinin amacı, kredi kartı anapara borçlarının üzerine bindirilen faiz, gecikme cezası, icra ve avukatlık masraflarından vatandaşın kurtulmasını sağlamaktır.


TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Kredi Kartı Borçlarının Yeniden Yapılandırılması  Hakkında Kanun Teklifim gerekçeleri ile birlikte ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

   Hasan ÖREN
Manisa Milletvekili


GENEL GEREKÇE
       Kredi Kartlarının çıkarılmasına, kullanımına, takas ve mahsup işlemleri ile kartlı ödeme sistemlerine ilişkin usul ve esaslar 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununu ile düzenlenmiştir.

      2006 yılında çıkarılan bu kanun vatandaşları tamamen bankalar karşısından korumasız bırakmıştır. Kanun tasarısının komisyon ve genel kurul görüşmelerinde bu endişeler CHP Milletvekilleri tarafından dile getirilmiş fakat dikkate alınmamıştır. Bu vahim durumun anlaşılması ile zaman zaman yönetmelik değişiklikleri ile yeni düzenlemeler yapılmış, fakat yeterli olmamıştır.

       Asgari ödeme tutan oram yükseltilmiş, borcunun yansını ödemeyenlerin kredi kartından nakit para çekmeleri engellenmeye çalışılmıştır. Son olarak vatandaşın cebindeki kredi kartlarının toplam limitinin gelirin ilk yıl için iki, sonrası için dört katından fazla olamayacağı şeklinde düzenleme yapılacağı açıklanmıştır.

       Yapılan bu düzenlemeler olumlu gelişmelerdir. Ancak önceden birikmiş ve icralık olan vatandaşların sorununu çözmeyeceği açıktır. Uzun vadeli bir ödeme planı ile sorunun çözülmesi hedeflenmelidir. Aksi takdirde ödenmeyen borçlar faiz yükü ile katlanarak artacak ödenmesi mümkün olmayacaktır.

       10 yılda toplumda kazanmadan borçlanma ve borcu borçla ödeme alışkanlığı yerleştirilmiştir. Kredi kartı sayısı ve borç miktarı her yıl katlanarak artmıştır. Bu sorun ekonomik olmaktan çıkmış, sosyal bir sorun halini almıştır.

       Ülkemizde halen 56,5 milyon kredi kartı kullanılmaktadır. 2 milyon kişinin kredi kartı nedeniyle icralık olduğu belirtilmektedir.

       Bankalar tahsil edemedikleri kredi kartı alacaklarını "Varlık Yönetim Şirketleri" olarak adlandırılan tahsilat şirketlerine değerinin çok altında satmaktadırlar. Banka 50 milyon liralık alacağını 8-10 milyon liraya bu şirketlere devretmekte, vatandaş varlık yönetim şirketlerine borçlu hale gelmektedir. Bankalar ortaya çıkan zararları ise vergiden düşmekte, böylece aradaki fark devletin sırtına yüklemektedir.

       Bankalar, alacaklarının bu kadar büyük kısmından vazgeçebiliyor sa, bunu vatandaşa yansıtarak alacakları tahsile etme yoluna gitmesi herkesin karına olacaktır.

       Takibe düşmüş kredi kartı borçlarının büyük kısmını faiz, gecikme cezaları, işlem ve avukatlık ücretleri oluşturmaktadır. Borcun anapara miktarı ancak % 20 dolayındadır. Anapara dışındaki cezalar ve ücretler silindiğinde kalan borç miktarı zaten bankanın varlık yönetim şirketine sattığı borç miktarına düşmektedir.

       Sorunun kökten çözümüne yönelik yasal düzenleme yapılması zorunlu hale gelmiştir. Borçlu vatandaşların makul bir yapılandırma sistemi ile borçlarını uzun vadede ödemeleri sağlanmalıdır.

       Kanun teklifimiz, kredi kartı anapara borçlarının üzerine bindirilen faiz, gecikme cezası, icra ve avukatlık masraflarından vatandaşın kurtulması sağlanacak ve ana borçları makul sürede 120 ay taksitle ödenmesi sağlanacaktır.


MADDE GEREKÇELERİİ
MADDE 1-  Kanunun amacı takibi başlatılmış kredi kartı borçlarının ödenmesinde kolaylık sağlamaktır.
MADDE 2-  Maddede kredi kartı borçluları, kredi kartı çıkaran kuruluşları ve bankalarca varlık yönetim şirketlerini kapsadığı belirtilmektedir.
MADDE 3-  Kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılarak ödeme kolaylığı getirilmesi sağlanmıştır.
MADDE 4-  Bu madde yürürlük maddesidir.
MADDE 5-  Bu madde yürütme maddesidir.


KREDİ KARTI BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA
KANUN TEKLİFİ 

Amaç
MADDE 1-  Kanunun amacı takibi başlatılmış kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılarak uzun vadede ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2-  Kanun amacı doğrultusunda kredi kartı borçlularını, kredi kartı çıkaran
kuruluşları ve bankalarca yeniden yapılandırılması uygulamalarını kapsamaktadır.

Borçların Yeniden Yapılandırılması
MADDE 3-  Kanunun çıktığı tarih itibarıyla, kart çıkaran kuruluşlarca ya da kendisine ödeme için ihtar çekilmiş veya haklarında icra takibi başlatılmış kredi kartı borcu bulunan kart hamilleri, Kanunun yayımı tarihinden itibaren altmış gün içerisinde ilgili kredi kartını çıkaran kuruluşa veya 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren varlık yönetim şirketine yazılı olarak, müracaat ederek, borçlarını ödemek istediklerini beyan etmeleri halinde anapara borçlan faizsiz olarak 120 aya kadar taksitlendirilir

Borç icra takibine konu olmuş ise takip, dava masraf ve harçları ve nispi kanuni vekalet ücreti ile anapara borcuna uygulanan faiz, ücret, harç, işlem bedelleri ve gecikme cezalarının tamamı silinir.
Ödeme planı uyarınca son taksitin de vadesinde ödenmesi üzerine icra takibi sona erer.

MADDE 4-  Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


Kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılması, Kredi kartı borcu icra ve avukatlık masrafları, Banka Borçlarının taksitlendirilmesi, Varlık Şirketleri, Kredi Kartı Borçları Kanun Teklifi

3 yorum:

  1. GERÇEK İŞTE BÖYLE BİR ŞEY....SAİRİ TEFERRUAT

    YanıtlaSil
  2. FACEDE PAYLAŞTIM....BİLGİNİZE

    YanıtlaSil
  3. Is için kisisel kredi ihtiyaciniz var mi? Eger ilgileniyorsaniz bu e-posta temas: kredi transferi için xavigeradloanfirm@yahoo.com. Biz% 3 oraninda kredi verir.

    YanıtlaSil