Adalet Bakanlığı'na itiraz örnek dilekçe

Asliye Ceza Mahkemesince red edilen, Ağır Ceza mahkemesi'ne Yapılan İtiraz başvurusuda Ağır Ceza mahkemesince red edilen, Uyarlama talepleri için Adalet bakanlığına Kanun yararına bozma talep dilekçesidir
Adalet Bakanlığı'na itiraz başvurusu Mahkemenin bulunduğu ildeki Cumhuriyet Başsavcılığına yapılacaktır.(

...... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

DOSYA NO :
İTİRAZ EDEN
K.H.
SUÇ:Karşılıksız çek keşide etme
EK KARAR TARİHİ:..
TALEP KONUSU
:Sayın Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararının kaldırılması için uyarlama talebi sonucunda verilen karar temyize tabi bulunduğundan dosyanın kanun yararına bozma amaçlı Adalet bakanlığı'na gönderilmesine karar verilmesi talebidir.İZAHI : yukarıda numarası belirtilen dosyaya konu “karşılıksız çek keşide etme” suçundan adli para cezasına mahkum edildim. Bu ceza verildikten sonra 20.12.2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5941 sayılı “Çek Kanunu” ile 3167 sayılı “Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun” yürürlükten kaldırılmıştır. Dava konusu suçun unsurları ve yaptırımları farklı biçimde yeniden düzenlenmiş olduğundan; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 2 ve 7.maddeleri de gözetilerek, hukuksal durumumun bu kapsamda tekrar değerlendirilip belirlenmesi gerektiği için tarafımızca tekrar uyarlama talebiyle sayın . Asliye Ceza Mahkemesi’ne başvurulmuştur. Ancak sayın Mahkeme uyarlama talebimizi reddetmiş ve temyiz yolu açık olarak karar vermesi gerekirken itiraz yolunun açık olduğunu kararında belirtmiştir. Yapılan itiraz başvurumuz ise .. Ağır Ceza Mahkemesince red edilmiştir.

1.Yeni Çek Kanunu’na göre sanığın usulüne uygun olarak yeniden duruşmaya çağrılması gereklidir. Aksine yokluğunda yargılama yapılarak hüküm kurulması savunma hakkının kısıtlanmasıdır. Savunma hakkı Anayasanın 36. maddesinde, “hak arama hürriyeti” içinde, “Temel Haklar ve Ödevler” arasında; “Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir” şeklinde düzenlenmiştir. Kişinin savunma hakkının kısıtlanması Anayasa’ya aykırı olup 5941 sayılı Çek Kanunu’na göre sanığın sorgusunun yapılmasında zorunluluk bulunmaktadır. Nitekim Yargıtay 3.Ceza Dairesi’nin 2007/10866 E. 2008/1498 K. Sayılı kararında ’’5252 sayılı kanunun 9/3. maddesine göre, önceki yasa ile sonraki yasanın tüm hükümlerinin somut olaya uygulamasının ayrı ayrı yapılması ve oluşacak sonuca göre lehe yasanın belirlenmesi gerekir’’ denilmektedir.

2,5941 sayılı Çek Kanunu ile 3167 sayılı “Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun” yürürlükten kaldırılmış, dava konusu suçun yaptırımları farklı biçimde yeniden düzenlenmiş olduğundan; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 2 ve 7. maddeleri de gözetilerek, sanığın hukuksal durumunun bu kapsamda tekrar değerlendirilip belirlenmesinde ve sanığın yokluğunda hüküm kurulmasının öngörülmemiş olması nedeniyle, sanığın sorgusunun yapılmasından sonra bir karar verilmesinde zorunluluk bulunmaktadır.

3,Hangi kararların hangi yasa yoluna tabi olduğunun CMK’da ve özel kanunlarda tespit edildiği, CMK’nın 267/1 maddesi gereğince hakim kararı ile kanunun gösterdiği hallerde mahkeme kararları aleyhine karşı itiraz yoluna gidilebileceği, bir cezanın infazı sırasında infaz hukuku ile ilgili kararlarında itiraz yasa yoluna tabidir.

5941 sayılı yasada 3167 sayılı yasaya göre verilen hükümlerin uyarlanmasıyla ilgili düzenleme bulunmaması nedeniyle bu tür talepler nedeniyle yapılacak başvurular için genel kanun olan CMK’da yazılı yasa yollarının uygulanması gerektiği, bu nedenle hükmün 5941 sayılı yasaya göre uyarlanması talebi sonucunda verilen kararın, infaza ilişkin olmaması ve mahkeme kararı niteliğinde olması nedeniyle itiraz yasa yolu ile denetlenemez. Kovuşturma sırasındaki usul kurallarına aykırılık esas hükümle birlikte temyiz davasının konusunu oluşturur. Bu nedenle sayın Asliye Ceza Mahkemesinin kararı hatalı olup kaldırılması gereklidir. Ayrıca sayın Mahkeme temyiz yolu değil itiraz yolu açık olarak karar verdiği için tarafımızca sayın Mahkemenize müracaat edilmiştir. Ancak hatalı yasa yolu başvurusunun başvuranın hakkını ortadan kaldırmayacağı kuralı nazara alınarak bu başvurumuzun kanun yararına bozma amaçlı Adalet Bakanlığına gönderilip değerlendirilmesini talep etmekteyiz.

NETİCE VE TALEP :Yukarıda arz olunan nedenlerle:
Hatalı yasa yolu başvurusunun başvuranın hakkını ortadan kaldırmayacağı kuralı nazara alınarak Mahkeme kararının kanun yararına bozma Talebi ile Adalet Bakanlığına gönderilmesini saygıyla, arz ve talep ederim.
Ad Soyad

2 yorum:

  1. önce 2. sırada İsmail ÜnaL var İsmail abinin birtane eski kamyonu vardı. Bir yıl önce kaza yaptı arabası hurdaya çıktı. Adama kefillkten dolayı babam gibi icra gelmiş.Oda perişan babam Kadir Akıl 2007 tarihinda hayatını kaybetti. Ozamndan ölmeden önce babamın evine icra gelmişti babam bir miktar para yatırdı ve bağkur maaşından belli bir orantı ölene kadar para kesildi o zamana bu zamana kadar gelmeyen icra yeni 6.135.000.000 TL icra geldi bizim durumumuz ne oLacak kefil olduğumuz Nejat Yıldırım Hatay/Erzin/BaşLamış köyünde oturuyor karısından ayrılmış gözüküyor ama beraber yaşıyorlar altında kendisine ait ama dolmuş münibüsü var ama başkasının adına bütün mallarını kendisi adına yaptırmadı akrabalarını adına kardeşinşn adına yaptırdı.Biz Kadir AkıL'ın evlatı ve İsmail Ünal çok sıkıntılız bizlere bir YOL Göstermenizi İSTİYORUZ SAYGILARIMLA bize gelen kağıtta 7 gün zarfında ihtiraz dilekçesi isterseniz verebilirsiniz diyor. Bizim ödemeye imkanımız yoktur. Nejat malının üzerine mal yapıyor sefasını sürüyor bizde cefasınımı sürelim sizden yardımLarını beklıyoruz SizLeri ve SizLEr gibisini ALLAH'a emanet ediyoruz SaygıLarımLa Biyami AkıL...

    YanıtlaSil
  2. ben elıf dıpkıoglu esım suan ceza evınde 5 yıl ceza aldı sucunuda anlatıyım esım 8 yıl once araba kıralıyo ve 2 gun sonra galerıye teslım edıyo teslım ettıgı gunun gecesı araba hırsızlık sucuna karısıyo ve esıme dava acılıyo esım bu davadan once bearat alıyo sonra esıme tekrar dava acılıyo ve bu davdan 5 yıl caza alıyo suanda esım ıcerdde ve 2 tane cocugu var bakıcak kımsemız yok bu davda bır yanlıslık var cunku galerıcı bıle esımı dogruluyo esmın galerıye temız bırsekılde teslım ettıgını dogruluyolar bu nasıl olurda delıl yok ıspat yok esıme cazayı keserler gercek sucluların bulunmasını ıstıyoruz ve tekrar davanın acılmasını ıstıyoruz allah rızsı ıcın yardım edın 2 tane ufak bebegımız var ben calısmıyorum daha dogrusu calısamıyorum son carem burası neolur yardım edın duzeltın bu konuyu esımın adı berat dipkioglu dosya no:2008/882 neolur yardımcı olun cok perısanızz neolur allah rızası ıcınn hemen yardımcı olun daha fazla rezıllık cekmek ıstemıyoruzzz

    YanıtlaSil