Içtihat; Yeni Çek Kanun'una göre Hüküm Kurulmalıdır

İlgili Yargıtay Dairesi : 10. Ceza Dairesi
Esas Numarası : 2008/2863
Geliş Tarihi : 20/02/2008
Mahkemesi : Samsun 2. Asliye Ceza Mahkemesi
Mahkeme Esas Numarası : 2006/259
Mahkeme Karar Numarası : 2006/317
Mahkeme Karar Tarihi : 13/06/2006
Dava/Şuç Türü : 3167 Sayılı Kanuna Muhalefet
KARAR
Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık Mehmet Tura hakkında Samsun 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılama sonucu 13.06.2006 tarihinde 2006/259 esas ve 2006/317 karar sayı ile kurulan mahkumiyet hükmünün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine, dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılıgı'nın onama isteyen teblignamesi ile 20.02.2008 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi.
Gereği görüşülüp düşünüldü:

20.12.2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5941 sayılı "Çek Kanunu" ile 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmış, dava konusu suçun unsurları ve yaptırımları farklı biçimde yeniden düzenlenmiş olduğundan; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 2 ve 7. maddeleri de gözetilerek, sanığın hukuksal durumunun bu kapsamda tekrar değerlendirilip belirlenmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün BOZULMASINA 19.01.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Karşılıksız çek çek yasası çek mağduru çek mağdurları yeni çek kanunu çek yasası mağdurları

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder