Taahhüdü İhlal Raporu 2012 de 23 Bin Kişi Cezaevinde

alim ışık, sadullah ergin, Adalet Bakanı, milletvekili, taahhüdü ihlal, cezaevi Kütahya Milletvekili Prof. Dr. Alim IŞIK. Adalet Bakanı Sadullah Ergin. Taahhüdü ihlal cezaevinde kişi sayısı. Cezaevleri kapasitesi. Taahhüdü ihlal suçu, ödeme şartını ihlal ceza davası.      Kütahya Milletvekili Prof. Dr. Alim IŞIK'ın, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN tarafından cevaplandırılması istenen Taahhüdü ihlal dava sayıları ve taahhüdü ihlal nedeniyle cezaevlerine giren vatandaşların sayıları hakkındaki yazılı soru önergesine ilişkin verilen cevapta, Taahhüdü ihlal nedeniyle 2009 yılında 231.997 kişi, 2010 yılında 312.340 kişi, 2011 yılında 254.977 kişi hakkında dava açıldığı; bu davalar sonunda 2009 yılında 26.599 kişi, 2010 yılında 195.493 kişi, 2011 yılında 162.704 kişi hakkında tazyik hapsi kararları verildiği;

     Tazyik hapsi kararları nedeniyle 2009 yılında 17.959, 2010 yılında 24.084, 2011 yılında 20.891 ve 2012 yılında 21.923 kişinin ceza infaz kurumlarına alındığı açıklanmıştır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

          Aşağıda belirtilen sorularımın, Adalet Bakanı Sayın Sadullah ERGİN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Alim IŞIK
Kütahya Milletvekili

          Bilindiği gibi, 2004 sayılı İcra İflas Kanunu'nun 340. maddesi, borçlunun haciz tehdidinden kurtulmak amacıyla bir taahhütte bulunması ve makbul bir sebep olmaksızın bu ödemeyi ihlal etmesi durumunda, alacaklının talebi halinde 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandınlabileceğini öngörmektedir. Vatandaşların bir kısmı taahhüdü ihlal suçu nedeniyle cezaevine girerken, bir kısmı da jandarma veya polis ekipleri tarafından yakalanma korkusuyla evlerini veya köylerini terk etmektedirler.

          Ekonomik bir suça hapis gibi ekonomik olmayan bir yaptırım uygulanması nedeniyle, bu duruma düşen vatandaşlar ya hapse atıldıkları ya da hapse atılma korkusuyla kaçak durumuna düştükleri için ekonomik hayattan uzaklaşmakta, borçlarını ödeme güçlerini tamamıyla kaybetmektedirler. Bu konuyla ilgili olarak;
1. Halen Bakanlığınıza bağlı mahkemelerce, taahhüdü ihlal suçu nedeniyle açılmış ve şimdiye kadar sonuçlandırılmış dava sayıları ne kadardır?
2. 2002-2012 döneminde taahhüdü ihlal suçundan dolayı cezaevine giren vatandaşlarımızın yıllara göre dağılımları nasıldır?
3. Anılan uygulamadan dolayı halen kaçak durumda bulunan vatandaşlarımızın sayısı ne kadardır?
4. Taahhüdü ihlal eden vatandaşlarımıza verilecek hapis cezasının kaldırılması konusunda Bakanlığınızca yürütülen bir çalışma var mıdır? Varsa çalışma ne aşamadadır?
5. Hangi ülkelerde taahhüdü ihlal suçundan dolayı hapis cezası verilmektedir? Farklı uygulama yapan ülkeler var mıdır? Varsa hangi ülkelerde ne tür uygulamalar söz konusudur?
6. Anılan sorunun çözümü konusunda Bakanlığınızın görüşü nasıldır?

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Kanunlar Genel Müdürlüğü

Sayı : 56020453/2012-610.01-699/895/1726
Konu : Yazılı soru önergesi

Sayın Prof. Dr. Alim IŞIK
Kütahya Milletvekili
TBMM

          Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/12410 Esas Nolu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur.

I- 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun;
"Borçlunun ödeme şartını ihlali halinde ceza" başlıklı 340. maddesinde, Kanunun 111. maddesi uyarınca veya alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmaksızın ihlâl eden borçlunun, alacaklının şikayeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verileceği;
31/03/2011 tarihli ve 6217 sayılı Kanunla yeniden düzenlenen, Davanın ve cezanın düşmesi ile ceza verilemeyecek haller kenar başlıklı 354. maddesinin üçüncü fıkrasında, nafaka alacaklarına ilişkin takipler hariç olmak üzere, alacak miktarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından her yıl belirlenen aylık en yüksek brüt asgari ücret tutannm altında kalan takiplerde, Kanunda öngörülen disiplin ve tazyik hapsi uygulanmayacağı;
Hükümlerine yer verildiği malumlarıdır.

II- Borçlunun ödeme şartını ihlali halinde ceza verilmesi konusunda, Avrupa ülke uygulamaları araştırılmıştır. Aynı nitelikte bir suç tipine rastlanılmamakla birlikte, hapis cezası içeren icra ve iflas suçlarının bulunduğu Almanya, İsviçre ve Avusturya icra ve iflâs hukuku sistemlerinde, mal beyanında bulunmayanların altı aya kadar hapisle tazyik edileceğine; misli olmayan bir şeyin yerine getirilmesine ilişkin ödeme emrini alan borçlunun, yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde hapis ile tazyik edilebileceğine ilişkin hükümlere yer verildiği anlaşılmıştır.

III- Bakanlığımızca, yürürlükteki İcra ve İflas Kanununun yerini almak üzere, Dünyada ve Ülkemizde yaşanan sosyal, ekonomik, teknolojik gelişmelere uygun ve günümüz ihtiyaçlarına cevap veren, modern bir icra ve iflâs sisteminin kurulması ve yeni bir Kanun Tasarısı taslağı hazırlanması amacıyla oluşturulan Bilim Komisyonu, çalışmalarına devam etmektedir. İcra ve İflas Kanununun 340. maddesinde düzenlenen müesseseye ilişkin değişiklik yapılıp yapılmayacağına ilişkin hususlar, diğer hükümlerle birlikte bir bütün olarak Bilim Komisyonunca değerlendirilecektir.

IV- Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden,
A) Taahhüdü ihlal suçu nedeniyle 2009 yılında 231.997,  2010 yılında 312.340,  2011 yılında 254.977 eylem için dava açıldığı; bu davalar sonunda 2009 yılında 26.599, 2010 yılında 195.493, 2011 yılında 162.704 eylem için tazyik hapsi kararları verildiği; 2009 yılı öncesiyle ilgili olarak madde ayrıntısında derlenmiş veri bulunmadığı;
B) Tazyik hapsi kararları nedeniyle 2009 yılında 17.959; 2010 yılında 24.084; 2011 yılında 20.891 ve 2012 yılında 21.923 kişinin ceza infaz kurumlarına alındığı,
Anlaşılmıştır.

V- Soru önergesinde yer alan diğer hususlara ilişkin Bakanlığımızda bilgi bulunmamaktadır.

Sadullah ERGİN
Bakan


Taahhüdü ihlal cezaevlerinde bulunan kişi sayısı, Taahhüdü ihlal zamanaşımı, Denetimli serbestlik

2.194 yorum:

«En Eski   ‹Eski   201 – 400 / 2194   Yeni›   En yeni»
Hasan Sığırcı dedi ki...

Şimdi bürodan çıkıyorum. Telefonumu verdim Mersinle ilgili olarak ilgili arkadaşım beni arayabilir. Tekrar saygılarımla.

fikret35 dedi ki...

0324 515 19 78- 515 58 02 mersin infaz fax ı....

usulaten dedi ki...

abi bu site elimiz ayagımız gözünüzü seveyim , burada yorumlar durunca bi değişik hissettim karanlıkta gibiyiz

fikret35 dedi ki...

aynen öle...o yüzden seviyeyi bozmamaya çaba sarfedelim..

fikret35 dedi ki...

gökhan fax ulaşmamış hala..... 324 515 58 02- 515 19 78

Hasan Sığırcı dedi ki...

Bu arada Kahramanmaraş'tan gelen ve ellerinde karar olan arkadaşlarımın telefonlarını veriyorum.
Bekir; 0 541 269 47 44
Hayrullah; 0 507 533 26 27
Türker; 0 543 343 81 78
Yıldırım; 0 533 732 64 44


Zannederimki bu kadar isim yeterli olsa gerek. Bir kez daha saygılarımla. Şimdi çıkmak zorundayım.

fikret35 dedi ki...

sevgili arkadaşlar,aylardır birlik te yiz narası atıyoruz, yaklaşık 5 saat önce mersinden
kahramanmaraş kararını çıkartma durumu belirdi ve dedikki ,lütfen hemen kendi kararınızı 0 324 515 58 02 ye fax layın.... nasıl bir birliktelik bu şaşırdım kaldım.gökhan dışında kimseden tık yok..çok lginç ya. demek bizim de başımız derd e girse böle olucak...ne kadar cok değişik isimli karar fax lasak o içerideki arkadaşın yolu açılacak...türkiyeye yaygınlaşacak.ama hala destek yok neden?

çağdaş dedi ki...

tahminin elinde belge olanlar görmemiştir,kimsenin yardımcı olacakken buna kayıtsız kalınacağını sanmıyorum,sakin ol kardeşim her şey olacağına varır,mutlaka biri çıkar bugün olmazsa yarın...

fikret35 dedi ki...

sagol kardeşim,allah razı olsun

mersin dedi ki...

arkadaslar su tahlıye olanların kararları lazım

mersin dedi ki...

bakın tahlıye olanların yanı marastan tahlıye olup kararlarını alanlar lutfen bu kjararlardan su numaraya faksalayın 03245151798veya03245155802 lutfen acılllll

dursun52 dedi ki...

isa beyin dikaattine yargıtayın 4.ceza dairesinin kararına göre İİK'da yapılan köklü değişiklikler eski yanlış uygulamalarının devamına engelenmesine yöneliktir.düzenleme öncesi uygulamada haczedilmezliğe muhafazaya de fecto olarak Avukatlar karar vermekteydi.oysa bu uygulama 2004 sayılı İİK'nun özüne ve sözüne aykırıydı yeni düzenlemeyle açık bri şekilde hacizedilmezliğin sınırları çizildi ve bu yeni kurallar doğrultusunda hangi malların haczedileceği doğrudan icra memuruna bırakıldı.bu kanunda avukattın talebinin bir önemi kalmadı bunun gibi hangi durumlarda muhafaza kararı verilebileceğinede yeni düzenlemelrele açıklık getirildi.değişiklik öncesi uygulamada yasanın özüne ve sözüne aykırı olarak avukatların işyerlerinde evlerde hiç bir kural tanımaksızın haraket edebilmekteydiler ARTIK YARGITAY 4.CEZA DAİRESİNİN KARARI VE iik'DA YAPILAN YENİ DÜZENLEMEDEN SONRA AVUKATTIN HACİZ MAHALLİNDE DİLEĞİ GİBİ HARAKET ETMESİ İMKANSIZ HALLE GELMİŞTİR..4.CEZA DAİRESİNİN KARARI GÖZÖNÜNDE BULUNDURULDUĞUNDA AVUKKATIN HACİZ MAHHALLİNE ALINMAMASI ARTIK SUÇ DEĞİLDİR.İİK'DA YAPILAN YENİ DEĞİŞİKLİKLERDE HACİZDE AVUKATT İŞLEVSİZ HALE GELMİŞTİR..kaynakAG HUKUK BÜROSU isa kardeşim lütfen bu lobicileri şikayet ettin kanun neyse herkes kanuna uymak zorundatır kimse kendini kanundan yüksek göremez artık insanlarımız bilmeden ezilmelerine kimseler göz yumammaz gerekli şikayetleri yapın bu kanun içeriğini iyi okuyun bu lobiciler sizleri bizleri kandırmaktadır.evet YİNE SÖYLÜYORUM HACİZ MAHALİNDE AVUKAT GÖREVLİ DEĞİLDİR.

dursun52 dedi ki...

DENEME

mersin dedi ki...

aloooo arkadaslar

fikret35 dedi ki...

3 kişi oldu faxlayacak muğla,aydın ....aslan hemşehrilerim

fikret35 dedi ki...

mersin.... muğla ve aydın dan 2 karar gidiyor yarım saate kadar.

fikret35 dedi ki...

0324 515 17 98 olcak..özür

mersin dedi ki...

hadı beyler bakın cok onemlı bu konu

mersin dedi ki...

abı gonderın ne kadar cok okadar ıyı

dursun52 dedi ki...

İSACIĞIM BAK BEN O KONUDA SİZE YORUM GÖNDERDİM BİR YERLERE TAKILIRMIŞ BİR İLGİLENDE TAKILMASIN HİÇ OLMAZSA KAN EMİCİLER BAYRAM YAPMASIN

fikret35 dedi ki...

MERSİNDEN KARAR CIKMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK,ELİNDE KENDİ KARARI OLAN ARKADAŞLAR ACİL 0324 515 58 02 YE KAXLASIN

fikret35 dedi ki...

haciz mahalinde avukat görevli değildir İSTANBUL DA HACİZLERE AVUKATLAR ALINMIYOR

dursun52 dedi ki...

FİKRET BEY BENDE BUNU ANLATMAK İSTİYORUM KİMSE KANUNLARDAN YÜKSEK KENDİNİ GÖREMEZ ALLAH AŞKINA ARKADAŞLAR BU KANUN İÇERİĞİNİ TAM BİLMİYORLAR YARDIMCI OLALIM LÜTFEN

dursun52 dedi ki...

BU KANUN SADECE İSTANBULDAMMI GEÇERLİ TÜM TÜRKİYEDE GEÇERLİ LÜTFEN ARKADAŞLARIMIZ KANUN NE GEREKİYORSA ONA UYMALI LOBİCİLERDE UYMALI BİZE DÜŞEN GÖREV BUDUR.

fikret35 dedi ki...

Sevgili Arkadaşlar,
Mersin infaz hakimliği ciddi ciddi kahramanmaraş ta salınan arkadaşlarımıza ait kendi mahkeme kararlarını istemektedir.mersinde yatan arkadaşalarımızı salmak için,lütfen elinde kendilerine ait kahramanmaraş hakimliğinin kararı olanlar hemen 0324 515 58 02 ye faxlasın.olmayanlar denetimli burolarından tel ile isteyebilir.

dursun52 dedi ki...

İSA BENİM NUMARAM 05385939432 BENİ ÇALDIRR SANA DÖNECEĞİM

Savaş..Z dedi ki...

4 Dosyadan fazlasını bırakmıyorlarmış oradaki ilgili ile görüştüm 6 dosyayla gideni tutmuşlar ve ailesi2 sini kapatsın diğerlerinden bırakılıyor demişler yani 4 e indirmeden kimse gelmesin kalır derler malesef 4 e indirip gidin sorun olmazmış. :(
bilginize Aleyna hn

Uşak Tur dedi ki...

gecmiş olsun abi moralini bozma dünyda her hak bu şerefsizlerde elimizden gelecekbi şey varsa ara abi

çağdaş dedi ki...

İyi haberlerinizi bekliyoruz.Allah yardımcınız olsun.

Cüneyt dedi ki...

Maraş Kararını Hakim ve Savcıların yazıştığı foruma yazmıştık, tabi kararı adil bulanlar var kanuna uygun değil diye yorumlayanlar da..


Bugün Çankırı 1.Asliye Ceza hakimi bir yorumda bulunmuş. 1 Asliye ceza hakimliği Çankırı'da infaz hakimliği görevini yürütüyor. "Maraş kararları yerinde bir karardır aksi durum eşitlik ilkesine aykırı olacaktır" ifadesini kullanmış. Tabiki bu ifade Taahhüdü ihlale denetimli serbestlik uyguluyor anlamına gelmiyor fakat ifadeye bakıldığında uyguluyorum anlamınıda taşıyor.
Çankırı'da durum nedir? Bu konuda bilgisi olan arkadaş veya bilgi alabilecek.

dursun52 dedi ki...

SEN İNAN DELİKANLI BİR İNSANSIN SEN BU İNSANLARA YARDIM ETMEK İÇİN ALLAHIN LÜTFETTİĞİ DÜRÜST BİR KARDEŞİMİZİN SENİ KUTLARIM SAYIN KARDEŞİM ALLAHA EMANET OL

fikret35 dedi ki...

harikaaaaaaaaaaaaaaaaaa

usulaten dedi ki...

https://www.facebook.com/adam.ceren kardeş bana burdan ulaşır mısın lütfen , bir kaç sorum ve öneri isteyecegim senden

Cüneyt dedi ki...

Belkide bu yönde karar verdi itiraz üzerine üst mahkeme kararı kaldırdı bilemiyoruz

mersin dedi ki...

ben mersinli olarak kararların fakslanmasını bekliyorum

mersin dedi ki...

arkadaslar bu konu cıddı kımler tahlıye olduysa marastan lutfen verdımız numaralar fakslasın

fikret35 dedi ki...

nazilliden bekir keskin arkadaşıma çok teşekkür ederim.kararı faksladı şimdi....

mersin dedi ki...

tskl

fikret35 dedi ki...

Gökhan fax çekebildimi mersin e kararı. buradan tekrar mugladan ali,nazilliden bekir kardeşime teşekkür ediyorum

SEMH dedi ki...

DEĞERLİ ABİLERİM ABLALARIM MAYIS AYINDA OLUŞTURULAN YENİ YASADA Kİ EK OLACAK MADDELERİ BELİRLEYECEK KOMİSYON KARARINI VERMEK ÜZERE LÜTFEN BİMERE VE KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE MAİLLERİ SIKLAŞTIRALIM SAYGILARIMLA

fikret35 dedi ki...

Arkadaşlar Bügün dikkatime çeken şu oldu,hala infaz hakimlikleri kararları tam olarak bilmiyor,sadece kulaktan dolma.. kahramanmaraş a giden herkes işi bitttikten sonra kararları infaz hakimliklerine fax lasa...hadi bir şeyler yapalaım gayret.

zekitokat dedi ki...

verdiginiz numaraya iki dakika sonra orda iyi şanslar

fikret35 dedi ki...

çankırı 1 ACM ile görüştüm. daha önce talep gelmiş. 3 defa red kararı vermiş. fakat bunlar 1.2.3. yargı pakatleri akabinde olmuş.
kimsenin kahramanmaraştan haberi yok..infaz hakimliklerine kararları fakslayalım arkadaşlar.

fikret35 dedi ki...

mersin e şimdiye kadar 8 adet karar iletilmş.ne kadar çok karar yollama imkanımız var ise desteğinizi bekliyoruz....

fikret35 dedi ki...

mersin e karar 11 adet olmuş.....teşekkürler......

Dilek Cerrah Karatas dedi ki...

arkadaşlar ne olduu 4 paket tahhaddülere varmı bişey ne olurr haber verinn

gokhan-altan dedi ki...

gönderdim teyidini aldım yapılacak harşeye varım hayırlısı olur inşallah

fikret35 dedi ki...

kardeşim ilk olur diyen sensin...çok teşekkür ediyorum.
kararını fifimu35@hotmail.com a da taratıp yollarsan acil bir şey oldugunda ordan hemen yollarız. teşk

gokhan-altan dedi ki...

tamam yollarım en geç yarın elinizde ben teşekkür ederim

fikret35 dedi ki...

teşekkürler zeki,kararı birde fifimu35@hotmail.com a yollarmısın rica etsem.sizleri bulamadıgımızda acil bir şey için yollayalım.eger sizin için sakıncası yok ise

aleyna09 dedi ki...

çok sağolun

fikret35 dedi ki...

Bügün nevruz oldugu için herkes diyarbakır a odaklanmış şekilde.hafta sonuda geldi.salıdan önce pek icraat olacagı kanaatinde diilim arkadaşlar.

fikret35 dedi ki...

.4 Yargı Paketi'nin görüşüleceği Meclis Adalet Alt Komisyon toplantısı yarına ertelendi. Meclis Adalet Alt Komisyonu bugün saat 10.30'da 4. Yargı Paketi'ni görüşecekti. Ancak Karaman'ın Kazımkarabekir Belediye Başkanı'nın vefatı nedeniyle toplantı yarına ertelendi. Adalet Alt Komisyonu yarın saat 10.30'da toplanacak. -

MAĞDUR39 dedi ki...

SİZİ KUTLUYORUM.MÜCADELEYE DEVAM ETMENİZ GERÇEKTEN TAKDİRE ŞAYAN.

deger dedi ki...

evet 10 günlük süre ordada var

ahmetmert dedi ki...

cümleten her kese hayırlı cumalar.cenabı allah yar ve yardımcımız olsun

hsnbay dedi ki...

ben yeni geldim maraştan ceza toplamı 12 ayı geçmemesi lazım yoksa bırakmıyorlar

fikret35 dedi ki...

isacım drumunu biliyorum tekrar gecmiş olsun diyorum. memurmuameleini bügünden itibaren 3 gün içerisinde itm ye şikayet edeceksin.şikayet ücretsiz. yanılma itm ye .icraya diil.

sevgi dedi ki...

iyi akşamlar herkese.eşim maraşa gitmişti.bu akşam 7 gibi çıkarttılar.şu an yolda.darısı tüm mağdurların başına.

ercann dedi ki...

iyi aksamlar ne oldu gene kimse yok

zekitokat dedi ki...

bunlara gerek yok ben marmaris savcısına gitim dedigişey haklısınız beni marmariste herkez tanır gerçi kurt kocayınca köpegin maskarası olur zora düştügünge sormazlar niye böyle oldun diye vebalı gibi görürler demezler dolandırıldın derlerki batmış demezler bu adam yardım sever kulhakı yemez önyargı batı vebalı aman uzak duralım savcı bekle diyor ankaraya görüş bildirmiş onu bekliyor mersinde biliyor şu an türkiye çalkalanıyor 12 milyon dosya var boru degil neyaparsanyap 10 milyon aile çözüm bulacaklar bu vabali ne burda nede öbürtarafta ödeyemezler

kml ankara dedi ki...

Arkadaslar iyi gecele bi r sorum olucak avukatlar hala hacizde gorevlimidir.birde tahahut cezasi aldim.ancak savciya ifade vermem gerekiyor gitsem yakalanirmiyim.bilen varsa cevaplarsaniz cok sevinirim.

zekitokat dedi ki...

bak arkadaş iterneti bilmem mejburiyeten ögrendim ben yoladım fazla detay istemeyin ama hergün vekilere tv lere köşe yaxarlarına çalışmamı yapıyoru yazmayı sevmiyorum ama sizide taKİP EDİYOM

kml ankaralı ... dedi ki...

arkadaşlar iyi geceler ...bir şey sormak istiyor,avukatlar haciz esnasında hala görevlimi? geldiklerinde avukatı kapı dışarı ede bilirmiyiz?illa eşya kaldırıcaz derlerse izin vermiyorym kaldırmanıza deyip engelleye bilirmiyiz. birde tahhaütten yakalamam çıktı.ancak savcılığa ifade vermem gerekir gitsem yakalanırmıyım bilgisi olan var sa cevap veririse çok teşekkür ederi. ....

ayşe gülşen dedi ki...

iyi geceler kardeşim her ne kadar avukatlar artık eve giremez denilsede bu yanlıştır maalesef girmeye hakları var ancak artık icra memuruna istediği her şeyi haczettiremez yasayla haczedilebilecekler belirlenmiştir tek olan ve gerekli olan hiçbir eşyanızı haczedemezler yakalanmanız çıktıysa savcılığa gittiğinizde tutuklanmanız kesindir allah yardımcınız olsun

ayşe gülşen dedi ki...

gözünüz aydın allah bir daha göstermesin darısı tüm mağdurların başına

likya tanitim dedi ki...

Isa abim cok gecmis olsun.

arif doğruç döşer dedi ki...

Kanunlar Genel Müdürlüğü (kanunlar@adalet.gov.tr)

Kişilere ekle

15:07

Kime: arif.doser@hotmail.com

Sayın Arif Doğruç DÖŞER

arif.doser@hotmail.comBakanlığımıza gönderdiğiniz, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 340. maddesinde düzenlenen borçlunun ödeme şartını ihlali halinde cezaya ilişkin hükümde değişiklik yapılması talebinizi içeren 07/03/2013 tarihli elektronik başvurunuz incelenmiştir.

Bu aşamada, 09/06/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 340 ıncı maddesinde düzenlenen borçlunun ödeme şartını ihlali halinde cezalandırılmasına ilişkin hükümde değişiklik yapılması yönünde bir çalışma bulunmamaktadır.

Ancak, Bakanlığımızca yürürlükteki İcra ve İflas Kanununun yerini almak üzere, Dünyada ve Ülkemizde yaşanan sosyal, ekonomik, teknolojik değişikliklere uygun ve günümüz ihtiyaçlarına cevap veren, modern bir icra ve iflas sisteminin kurulması ve yeni bir Kanun Tasarısı taslağı hazırlanması amacıyla 2992 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi hükmü uyarınca, 08/05/2012 tarihli Bakan "Olur"uyla bir Bilim Komisyonu oluşturulmuş olup, söz konusu Komisyon çalışmalarına başlamıştır.

Talebin bu çalışmalar sırasında değerlendirilebileceği düşünülerek not edilmiştir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

ercann dedi ki...

iyi akşamlar millet yorumlar kayboldu gene ters giden bir şeyler mi var

hayrullah dedi ki...

iyi geceler degerli arkadaşlar.yeni geldim eve.maraş hakiminin verdigi karar yazısını yarın sabah faks çekecem.

KUZEYDOGU08 dedi ki...

21 mart 2013 tarihinde Diyarbakır'da Nevruz Kutlamalarına gelen maskeli teröristler geldikleri gibi yuvalarına geri döndüler. .. Biz taahhüt mağdurları ne zaman yuvalarımıza döneceğiz ...

MEHMET A dedi ki...

SLM ARKADASALAR BİR DOSYADAN DOLAYI AVKATA TAAHHÜT VERECEGİM ADLİYEDE BULUSACAGIZ AMA BENİM TAAHHÜTTEN YAKALAMAM VAR SİMDİ ADLİYEDE SORGULAMA YAPARLARMI BİLGİSİ OLAN VARMI

fikret35 dedi ki...

abicim taahhüt verirken yakalama cıkmaz.çünkü icra müdürünün yanında vereceksin.fakat vermeden iyi düşün.bizim halimize düşme sakın.tek dosyam var. 10 günlük süreyi kaçırdıgımız için ev hapsindeyiz....

fikret35 dedi ki...

hayırlı cumalar arkadaşlar, bügün 10 30 da adalet alt komisyonu toplanacak. sabah tan alim ışık ve sinan aygünden destek isteyelim...sevgiler...

fikret35 dedi ki...

yorumlar kaybolmadı.milletin hızıkesildi....

MEHMET A dedi ki...

mal alıp ticarete devam etmem lazım borçları ödemek için mal alacagım şirkete gecen seneden kalan borca taahhut verecegim yeni mal alıp iş yapacagım

fikret35 dedi ki...

bak abicim.. taahütten sonra o malı alacagına ait sende sözleşme yap onlarla..sakın inanma hep öle taahhüt alıyorlar

fikret35 dedi ki...

hayrullah kendi kararını faxla birde eger mümkünse o kararı ifimu35@hotmail.com adresine mail at...teşk

isa degirmenci dedi ki...

inşallah sağ olun nazlı hanım

ATA-KAN dedi ki...

Maraş'a giden kardeşlerimizin tahliyelerini okudukça seviniyorum,sevinçlerine ortak olmamak elde değil..Bugüne kadar bu özgürlük savaşında elini taşın altına koyan herkese sevgiler-saygılar sunuyorum..Sitedeki karışıklık ve/veya her zamanki süregelen fitne hareketi hiç son bumadı yine bulmayacak..Ama sizler sırt sırta verdikçe karşınızdada kimse duramayacak,daha öncede olduğu gibi..
Herkese sonsuz teşekkürler,haklı mücadelenizde başarı dileklerimle..(Atakan)

Hasan Sığırcı dedi ki...

Çok değerli eski mücadele arkadaşımız, seni ara sıra değil, mümkün olduğunca sık aralıklarla hep aramızda görmek isteriz. Saygılarımla.

Hakan Kaptanoğlu dedi ki...

arkadaşlar herkeze hayırlı cumalar . İnşallah hayırlı haberler alır herkezin yüzü güler.

Baran07 dedi ki...

Merhabalar, bir sorum olacaktı, Ticaret odasına gidip bir imza atıp işlem yapmam gerekiyor. taahhüt aramam var ticaret odalarında sorun olur mu acaba. ticaret odaları ile emniyet arasında bir bilgi alışverişi varmdır

isa degirmenci dedi ki...

benim bildiğim yok

Hasan Sığırcı dedi ki...

Sorun olmaz.

fikret35 dedi ki...

hastaneler dışında veri alışverişi yok kardeş.

fikret35 dedi ki...

arkadaşlar dün yolladıgınız fakslar için tekrar teşekkür ediyorum cezaevinde yatan arkadaşım ız adına.bügün sabahtan gerekli itiraz yapıldı infaz hakimliğine,muhtemelen akşama doğru veya ,en geç pazartesi günü bu konu netleşecek. yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz....artık hayırlısı ne ise o olacak.selamlar...

zekitokat dedi ki...

olmaz sadece hastanelrde

MEHMET A dedi ki...

ARKADASLAR 10:30 DA Bİ TOPLANTI VAR DI SONUÇ VAR MI NASIL DURUM BİLGİ VAR MI.

fikret35 dedi ki...

bilgi gelmedi henüz,fakat komisyondaki herkes in kahramanmaraş kararı ile ilgili bilgisi var oldugu duyumunu aldık,iyi bir kaynaktan.

vga1280 dedi ki...

Fikret kardeşim ağır cezanın verdiği kararları elinizde hazır tut .Pazartesi Ankara adliye sine gidip .Tekrardan gerekli yerlere ibraz edeceğim.Geçenlerde olumlu cevap alamadım tekrar deneyeceğim.Senden ve diğer arkadaşlardan bu kararı faxla isteyebilirim.Amacım bu rüzgarı her yere yaymak.Sizinle Cüneyt bey aracılığı ile ulaşırım..

MEHMET A dedi ki...

hayırlısı işallah

fikret35 dedi ki...

noyan35 telden ulaşamıyorum sana kardeş...ara beni.

vga1280 dedi ki...

otelde.noterde ve yatan hasta olursa sorun yaşar..

vga1280 dedi ki...

Kardeş kendini özletme......

dursun52 dedi ki...

isa bey kardeşim ben bunu kafamdan uydurmuyorum dikattine AVUKATTIN HACİZ MAHALLİNDEKİ DURUMU:değişiklik öncesi uygulamada yasanın sözüne ve özüne aykırı olarak avukatlar işyerlerinde;evlerde hiç bir kural tanımaksızın haraket edebilmekteydiler evlerin en mahrem yerlerine kadar girmekte,işyerlerinde iş yerine ait evrakları alt üst etmekteydiler.ŞİMDİ DİKAATLE OKUYALIM ARTIK YARGITAY 4.CEZA DAİRESİNİN KARARI VE ALTINI ÇİZİYORUM İCRA İFLAS KANUNDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELERDEN SONRA AVUKATIN HACİZ MAHALLİNDE DİLEĞİ GİBİ HARAKET ETMESİ İMKANSIZ HALE GELMİŞTİR.4.ceza dairesinin kararı gözönünde bulundurulduğunda avukatın haciz mahalline alınmaması artık suç değildir.İCRA İFLAS KANUNDA YAPILAN YENİ DEĞİŞİKLİKLER HACİZDE AVUKATI İŞLEVSİZ HALE GETİRMİŞTİR. yani bu kanun 4.ceza dairesinin doğrultusunda verdiği karara istinaden icra iflas kanunda değiklik yapılmış yukarıdaki gibi düzenlenmiştir bu genelge icra dairelerinde mevcuttur.biz burda alacaklıların avukatlarına karşı değiliz ama kanun ne ise ona her vatandaşımızın uyması gerekmektedir.SAYGILARIMLA

dursun52 dedi ki...

yinemi takıldı benim yorumum bu site adminlerine isa kardeş

fikret35 dedi ki...

nasıl yani

isa degirmenci dedi ki...

memleket bunların eline kalmış bayrağımızı hiç kimse nevruzda sergilemiyor ve cumhurbaşkanı türkiyede güzel şeyler olur diyor bu nasıl cumhuriyettir söyleyin ister istyemez zoruma gidiyor allahım sabır

baran07 dedi ki...

herkese tesekkürler

zekitokat dedi ki...

uyuz köpekler pireden kuduz köpekler sudan yobaz köpeklerde atatürkten korkar qagrımıza gidiyor türkiyede yaşıyorlar hiçmihiç ayrımyok ama siyonislerin oyununa geldiler bunuda balgibi bibiliyorlar gelecekte tekbirşeye üzülüyorum oda çocuklara işleri zor isacıgım

usulaten dedi ki...

abicim ben yorumları göremıyordum , şimdi okudum yanlış bir seçim ypmışım , cok geçmiş olsun abi , allah belamı versin ki sanki bana yapmışlar gibi hissettim , allah bunların layıgını verir inşaallah , , allah yolunu acık etsin inşaallah

ercann dedi ki...

yorumlar neden gözükmüyor

bkrkcm dedi ki...

ben 20 mart oradaydım ve "denetimli serbest oldum"

isa degirmenci dedi ki...

solda eniyi enyeni en eski yeri tıkla en yeniyi seç

usulaten dedi ki...

evet yeni yazılanları görenıyor muyuz

bkrkcm dedi ki...

bu yeni duruma göre nasıl davranmamız gerek, yardımcı olursanız zira "denetimli serbest mahküm" statüsündeyiz, Başımıza herhangi bir şey gelmemesi için nasıl davranmalıyız, teşekkür

vga1280 dedi ki...

4.Yargı üst komisyona sevk edildi.Hadi hayırlısı.

fikret35 dedi ki...

içeriyi ile ilgili bilgin varmı

vga1280 dedi ki...

şu an yoktur.

vga1280 dedi ki...

Büyük ihtimalle önümüzde hafta 4.yargı genel kurulunda görülüşülecek.
İşi sıkı tutalım son hamleler......

isa degirmenci dedi ki...

alim ışıkla konuştum bursa mitingi varmış bütün arkadaşlardan destek bekliyor sorunu olan olmayan herkesten selamları var öcalan için yeni gelişmeler varmış pakette bana öyle dedi sesinizi duyurun sizleri düşünmüyorlar dedi

fikret35 dedi ki...

izmirde de adliyede genel af konuşulmakta...

fikret35 dedi ki...

isa sinan aygün ü arasana

fikret35 dedi ki...

biraz önce MERSİN chp milletvekili ali rıza öztürk ü aradı ahmet arkadaşımız,küstahça yok düzenleme diyerek kapamış.banada öle yapmıştı. arkadaşlar tam sırası birlik olup sesimizi kim duyuracaksa ona destek vermek... gerekirse bdp ...adamların her dediği oluyor baksanıza ..

Dilek Cerrah Karatas dedi ki...

arkadaşlar halen bi gelişme yokmuu paketten artık kafayı yedimm cok zor durumdayımmmm

isa degirmenci dedi ki...

arkadaşlar il başakanı cemal engin yurtla konuştum rica ettim bu konuyu biliyorum bu akşam bengütürte olacağım 19 30 olması gerek izlemeni tavsiye edrim dedi bende 300 bin aile adına teşekkür ettim arkadaşlar

vga1280 dedi ki...

üst komisyona sevkedildi.

isa degirmenci dedi ki...

FİKRRET BEY O ADAMI ÇOK İYİ TANIRIM GEÇEN SENEDEN O KADAR ARAMIŞTIM AYNISINI BANADA YAPMIŞTI BURADADA PAYLAŞMIŞTIM ARAMAYIN DİYE

fikret35 dedi ki...

o adamla kafa bulmak için konuşacam artık....

Kemal Celt dedi ki...

komisyonlardan ses seda çıkmadığına göre ,ortam gergin önergelerle işler bitirilecek gibi bir his var içimde..

fikret35 dedi ki...

öle zaten....

isa degirmenci dedi ki...

arkadaşlar il başakanı cemal engin yurtla VE ŞİMDİ YENİDEN ARADIM MARAŞ OLAYINI SÖYLEMEYE UNUTMUŞTUM GEREKLİ BELGELERİ YOLLADIM BÖYLE ADALET OLMAZ BEN BUNUN ARKASINDAYIM BENGÜTÜR TV Yİ İZLEYİN ARTIK SAYGILAR

ali dedi ki...

merhaba dün maraşdan cikanlardanım 4 ün üstü dosyaya dikkat bekliyenler var bu yüzden hakim salmıyor kesinlikle gidecek arkadaşlar emin olsun

dursun52 dedi ki...

evet arkadaşlar bende arattım isa bey sayın enginyurttu aramış görüşmüş bu akşam 19.30 da bengü türkte canlı yayında beni izleyin diye teyit etti eğer söz vermişse yüzde yüz yerine getirir.yani arkadaşların sesi olacağına ben şahsımda eminim.

isa degirmenci dedi ki...

MARAŞTAN DÖNENLERİ, ARAMIZDA GÖRMEK İSTERİZ

çağdaş dedi ki...

Arkadaşlar Maraş olayıda engellenmeden gidip teslim olalım yoksa ortada kalıcaz bu gidişle.ne düşünüyosunuz bu konuda ümidimiz var mı?

ali dedi ki...

tabiki ilk işimiz yine bilgisayarın başına geçmek oldu bitene kadar ne gerekiyorsa yapıcaz

bkrkcm dedi ki...

salı günü başvurdum, taahhüt için 8 kişi vardık, 3 kişi nafaka vs, 2 kişi taahhüt öğleden sonra geldi. hepimiz çarşamba günü akşam 21:30 gibi serbest kaldık

bkrkcm dedi ki...

Sorularınız varsa cevap veririm, vesile olan herkesten Allah razı olsun. Amin

ismail dedi ki...

S.a. herkese hayrli aksamlar dilerim. Az once balikesir milletvekili edip ugur beyle konustum kendisinden Allah razi olsun dikkatle dinledi ve henuz belli bir karar olmadigini önümüzdeki hafta mecliste bu konununda gorusulebilecegini soyledi. Magduriyetinizi anliyorum dedi. Mecliste sesimizi duyurmak konusunda yardımlarınızı bekliyoruz 300.000 aile bu konudan magdur fakat sesimizi duyuramiyoruz, mecliste lutfen bizim sesimizi duyurun dedim.kahramanmarasta bir hakimbeyin denetimli serbestlikten faydalandirdigini ancak diger il ve ilce mahkemelerinde bu kararin emsal gosterilmedigini soyledim. Bu adaletsizlige bir son verilmesini 300.000 vatandaşımız bekliyor dedim.

ismail dedi ki...

Herkes kendi bölgesindeki vekilleri arayip derdimizi anlatsa bu isin üstesinden gelecegiz Allahin izniyle. . Saygilarimla

ismail dedi ki...

Yakalama karari cikan 3 dosyam var. Iki tanesi ayni avukattan ve ayni gun ikisi icin toplam 10 gun izin almistim. Diger dosya icin izin almadim. Izin suresi geceli bir ay oldu. Polis evime ve is yerime gidip duruyor. Ne evime nede isyerime gidemiyorum. Marasa gidip teslim olmak istiyorum. 18 gun kapalida yatmam gerekiyor mus.onada raziyim. Ancak balikesirden marasa gidecek parayi bulamiyorum.birde bu kadar aksiligin ustune yolda yakalanmak var buda cabası. Delirmek üzereyim.

fikret35 dedi ki...

edip ugur.AKP nin eski genel başkan yardımcısı ..etkin bir isim.sanayici...evet herkes bölge milletvekillerine yüklensin lütfen

fikret35 dedi ki...

aleyna09 arkadaşım yarın akp aydın milletvekili mehmet erdem i arıyalım.sıkıştıralım.ben kahramanmaraş kararını dile getirmiştim.mehmeterdem09@yahoo.com a mail attım.lütfen bölge milletvekillerine kararı izah edelim.drekt taahütü ihlal e sıcak bakmıyorlar.kararlar kapıyı araladı.şimdi içeri girme zamanı açık kapıdan..

fikret35 dedi ki...

ismail 18*2 36 gün yatman lazım ..yalnış bilgilendirilme.

ismail dedi ki...

Fikret abi aldigim sure 2 dosya icin 10 gun. 2 dosyada aynı alacaklinindi.

ismail dedi ki...

Amin. Duacisiyiz...

fikret35 dedi ki...

her dosya için 18 gün yatıcaksın ismail maalesef.

fikret35 dedi ki...

ismail.2 dosyda ki ceza yoksa aynı dosya borcunun taahütündenmi ?aynı kişi demişsin alacaklı

dursun52 dedi ki...

mersin chp miletvekili zaten avukat kökenliymiş mersin halkı o ali rıza bey denen miletvekiline neden oy vermiştir tarafsız ilkeli olarak halka hizmet için oy vermiştir.ama lakin onlar halen mecliste lobicilerin uşaklıklarını yapmaktadırlar.ben şahsımda onu insanların derdine çare bulmaya davet ediyorum.ona bu insanlar hakaret duymak için oy vermemiştir.ama bu mağdur insanlar insanı insan olduğu için dertlerine çözüm bulmaları için telefonla aramaktadır.insanların dertlerine çare bulmayacaksan o zaman mecliste bu insanları temsil etmeyeceksen asil görevin olan avukatlığa döneceksin.sayın vekil eğer siteyi isliyorsan sakın bu sözümü yabana atma

Dilek Cerrah Karatas dedi ki...

eşimin 4 dosyası var ne kadar yatar arkadaşlar bi bilgisi olan varmıı..

ismail dedi ki...

Olur be fikret abi Ha 18-ha 36 yada 180... evime cocuklarima bakacak gucum olsa 5 senede yatarimda..cok sukur sagligimiz yerinde elhamdulillah...Rabbim baska keder vermez insallah...

fikret35 dedi ki...

benimde 18 gün..birlikte gideriz hemşehrim yorma kafanı.

fikret35 dedi ki...

arkadaşlar yaklaşık 15 gün önce antalyada yerel tv kanalı sahibi köksal selcik arkadaşımız bize destek vermişti.ona teşekkürlerimi tekrar iletirken.eğer hala bizi izliyor ise,son viraja girdiğimizde bir destek yayını daha yapmasını rica ediyorum.

isa degirmenci dedi ki...

bengü tv başladı programımız başladı

isa degirmenci dedi ki...

başkanımıza izleyin

isa degirmenci dedi ki...

Bengü Türkü izledinizmi ? Sayın MHP başkanımız nasıl bize destek oldu nasıl mağdurluğumuzu haykırdı allah razı olsun helel olsun ...

fikret35 dedi ki...

bahçeli de haykırsın meclisten o zaman

fikret35 dedi ki...

teşekkürler enginyurt

recai dedi ki...

inşallah olacak bu iş

fikret35 dedi ki...

mhp il başkanım agırlığını koy orduda kahramanmaraş kararlarını uygulatmamıza yardım et...

aleyna09 dedi ki...

dün aradım zaten ama o kadar çok arayan ve hakaret eden olduğu için bu konuyu konuşmak istemedi ama yarın gene ararım

fikret35 dedi ki...

mehmet erdem dinledi beni,sakin sakin...kahramanmaraş kararlarını anlattıgımda olurmu öle şey diye net tepki verdi....söke li olmamın avantajınıda kullanıcam yarın...

isa degirmenci dedi ki...

nerde bu millet kardeşim seyretmedinizmi kanalı sayın başkan bizleri nasıl savundu mhp den başka kimse sahip cıkmadı bizleri

Ebubekir dedi ki...

Allah razı olsun sayın başkandan

aleyna09 dedi ki...

kardeş ben sdni kastetmedim ama arayan çokmuş dedim sadece sende bilemessin kimler aradı sende ara bende ararım

fikret35 dedi ki...

beni kastetmediğini biliyoum.aramızdaki dioloğu aktardım

aleyna09 dedi ki...

memhmet erdem başbakana en yakın kişilerden aslında istese bu işi meclise taşır

fikret35 dedi ki...

taşıtıcaz....merak etme mehmet erdem konuyu kavrıyacak.

aleyna09 dedi ki...

zor o biraz inattır

isa degirmenci dedi ki...

MHP il başkanımıza tşekkülerimizi belirtmek için bu telefon numarasını arayın 5322414677 arayın teşekkürlerinizi belirtin. . .

fikret35 dedi ki...

söke yi istiyorsa yapıcak aleyna..merak etme paramız şu an yok ama.... başbakanımıza ulaşacak kadar güçlüyüz.merak etme...onun inadı sökmez.ben o partide gençlik kolu başkanlığı yaptım...zamanında

dursun52 dedi ki...

arkadaşlar sayın enginyurt isa beyin katkılarıyla taahhüt mağdurlarının sorununu bengü türk tv de ulusal kanalda haykırmıştır.hepinize selamları var bu sorunu partisinin yetkili organlarına taşıyacağını sonuna kadar takipcileri olacağını dile getirmiştir.tabikki sayın başkan ordudaki konuşmalarında orduda icralık dosyalarının 51 bin olduğunu ordudaki yerel televizyonlarda daha önce dile getirmişti.ama lakin bizlerin duyarsız olmasından dolayı taahhüt mağdurlarının sorunlarını sayın başkana iletme imkanımız olmamıştı belkide bu kadar taahhüt mağdurlarının çok olduğunu bilmemezinden kaynaklandığına inanıyorum.ama sayın enginyurttun bu konun takipcisi olacağına inancım sonsuzdur sayın il başkanımız cemal enginyurtta tüm taahhüt mağdurları adına teşekürlerimizi iletir saygılarımızı sunarız.arkadaşlar eğer teşekür etmek isteyenler varsa sayın enginyurttun telefon numarası 0532 241 46 77 öyle başka siyasetciler gibi sizleri terslemez isteyen arkadaşlar arayabilirler.ben aramakta fayda var derim

aleyna09 dedi ki...

kardeş madem böyle bir imkanın var bastır o zaman

fikret35 dedi ki...

benim nereleri bastırdıgımı bilsen,şaşırıp kalırsınız

isa degirmenci dedi ki...

abi sen bana yol gösterip numarasını vermeseydin ben başaramazdım sanada çok teşekkür ederim şimdi pazar günü alim ışık vekilim habertürtkte taksi programında olacak onada ulaşıp destek istedim

isa degirmenci dedi ki...

abi emeğine sağlık

dursun52 dedi ki...

olurmu sen benden daha girginsin inanın sizin sorununuz benim sorunum ben elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum.şimdi o bunu kendi meselesi gibi daha unutmaz çünkü garibanlıktan gelmiş fakir bir aiele çocuğudur genç yaşta milletvekiliği yaptı şimdi ustalık dönemi.sizlerin söylemesi benden daha makbulle geçerdi isa sanada teşekür ederiz.allah sendende razı olsun

Kayı Beyi dedi ki...

Değerli arkadaşlar

1 dosyadan yakalamam var. Bugüne kadar hiç yakalanmadım,süre almadım,adresime yapılan tebliğleri de takip edemedim. Yurt dışındayım Salı günü Ankara dan giriş yapacağım. Sonra da Maraş a gideceğim. Bu durumda on günlük süreyi almam da bir engel var mı. Saygılarımla

isa degirmenci dedi ki...

sorun olmaz yakalanın maraşa gidin

Kayı Beyi dedi ki...

Teşekkür ederim İsa Hocam. Buradan sizleri de bilgilendireceğim. Allah razı olsun burada çaba veren herkes ve sizlerden. Saygılarımla

atilla03 dedi ki...

isa helal olsun sana genede bizlere bir moral oldu şu konuşma

atilla03 dedi ki...

ne paketmiş be yok alt komisyon yok üst yok adalet komisyonu

osman_ture33 dedi ki...

TAAHHÜT MAĞDURLARI SİTESİNDEN SİZİN HAKKINIZDA Kİ GÖRÜŞLERDEN BAZILARI..... HALA SUSACAKMISINIZ ?........ ASLINDA SİZ HALKIN DEĞİL DE AVUKATLARIN VE SERMAYENİN VEKİLİ MİSİNİZ....!!!!!!!!!!!!!!!

biraz önce MERSİN chp milletvekili ali rıza öztürk ü aradı ahmet arkadaşımız,küstahça yok düzenleme diyerek kapamış.banada öle yapmıştı. arkadaşlar tam sırası birlik olup sesimizi kim duyuracaksa ona destek vermek... gerekirse bdp ...adamların her dediği oluyor baksanıza ..

mersin chp miletvekili zaten avukat kökenliymiş mersin halkı o ali rıza bey denen miletvekiline neden oy vermiştir tarafsız ilkeli olarak halka hizmet için oy vermiştir.ama lakin onlar halen mecliste lobicilerin uşaklıklarını yapmaktadırlar.ben şahsımda onu insanların derdine çare bulmaya davet ediyorum.ona bu insanlar hakaret duymak için oy vermemiştir.ama bu mağdur insanlar insanı insan olduğu için dertlerine çözüm bulmaları için telefonla aramaktadır.insanların dertlerine çare bulmayacaksan o zaman mecliste bu insanları temsil etmeyeceksen asil görevin olan avukatlığa döneceksin.sayın vekil eğer siteyi isliyorsan sakın bu sözümü yabana atma

FİKRRET BEY O ADAMI ÇOK İYİ TANIRIM GEÇEN SENEDEN O KADAR ARAMIŞTIM AYNISINI BANADA YAPMIŞTI BURADADA PAYLAŞMIŞTIM ARAMAYIN DİYE

isa sinan aygün ü arasana...( Kime: aliriza.ozturk@tbmm.gov.tr )

mehmet77 dedi ki...

herkese iy geceler bende bu sitede herkes gibi mağdurum.bu siteyi yaklaşık 20gündür takip ediyorum buradaki tüm arkadaşlar iyi niyetle gayret sarfediyor.bunun için çaba sarf eden tüm arkadalara teşekkür ederim.fakat bir şey dikkatimi çekiyor sesimizi çoğunlukla muhalefet milletvekilleri aracılığı ile duyurmaya çalışılıyor, tabiki buda iyi bir çaba ama bunun yanısıra iktidar milletvekillerinede ağırlık verilse neticeye daha hızlı ulaşırız kanaatindeyim.allah yardımcımız olsun

osman_ture33 dedi ki...

https://www.facebook.com/K.Kilicdaroglu ARKADAŞLAR BU SİTEDE FORUM AÇILDI LÜTFEN ORAYA DA YAZALIM.

osman_ture33 dedi ki...

https://www.facebook.com/K.Kilicdaroglu

isa degirmenci dedi ki...

onlar bizi tınlamıyor kardeş cünkü kendi elimizle attığımız oylarla başa geçirdiğimiz avukat vekiller bizim mağdur olmamızı görmezlikten geliyorlar elim kırılsın

dursun52 dedi ki...

aynen osman gardaş onu o zatta gönder helal sana

Barış dedi ki...

İyi akşamlar. Maraş'tan döndük. İsmail kardeşimin 2 dosyadan 1inin düşümü yapılmamış cezaevi çıkışında uygulamaya takıldık 1 gece daha nezarette kaldı. Şükür sabah düşüm yapıldı. Bir an evvel gidin arkadaşlar Maraş'ta sıkıntı yok tüm memurlar hızlı hallediyor işlemleri

çağdaş dedi ki...

İsa bey se Ordu da mı ikamet ediyosun benim şu an 2 dosyam var 2 side Ordu İcra mahkemesinde ,bahsettiğim kadın kolları başkanı da Ordu da :)

çağdaş dedi ki...

İsa Değirmencioğlu tüm yazar arkadaşlarımızın adeta konuk yazarı, zira hergün gönderdiği yeni yeni konular kabul görüyor ve köşelerimizde yer alıyor. Bugünkü yazısı tüm yargıçlar tarafından okunmalı ve gereği yapılmalı, tabii bu sözümüz Milletvekillerine deAkfikirdeki köşe yazısı
Teşekkürler İsa bey

fatih hasırcı dedi ki...

sevgili arkadaslar adım fatih maraşlıyım. hiç çekinmeden gelin taahhüt le ilgili tazyik hapsiniz varsa yakalanmanız çıkmışsa burdaki hakimimiz salıveriyor. denetimli serbestlikten. yararlandırıyor. tlf:0536 589 27 19

fatih hasırcı dedi ki...

sevgili arkadaslar adım fatih maraşlıyım. hiç çekinmeden gelin taahhüt
le ilgili tazyik hapsiniz varsa (4 dosyadan fazla olursa kalır) yakalanmanız çıkmışsa burdaki hakimimiz
salıveriyor. denetimli serbestlikten. yararlandırıyor. tlf:0536 589 27 19...

fatih hasırcı dedi ki...

bu arada sayın Cüneyt beye teşekkürlerimi sunuyorum böyle bir siteden vatandaşlar yararlanıyor. allah razı olsun

fatih hasırcı dedi ki...

değerli arkadaslar...!

adım fatih maraşlıyım. hiç çekinmeden gelin taahhüt
le ilgili tazyik hapsiniz varsa (4 dosyadan fazla olursa kalır) yakalanmanız çıkmışsa burdaki hakimimiz
salıveriyor. denetimli serbestlikten. yararlandırıyor. tlf:0536 589 27 19...

fatih hasırcı dedi ki...

sevgili arkadaslar adım fatih maraşlıyım. hiç çekinmeden gelin taahhüt
le ilgili tazyik hapsiniz varsa (4 dosyadan fazla olursa kalır) yakalanmanız çıkmışsa burdaki hakimimiz
salıveriyor. denetimli serbestlikten. yararlandırıyor. tlf:0536 589 27 19...

usulaten dedi ki...

UNUTAMADIKLARIMIZDA DEĞİL SORUN , ESAS ATEŞ UNUTTUKLARIMIZIN OCAĞINDA ...( Bengütürk alıntı)

fatih hasırcı dedi ki...

evet arkadaslar sevgili arkadaslar adım fatih maraşlıyım. hiç çekinmeden gelin taahhüt
le ilgili tazyik hapsiniz varsa (4 dosyadan fazla olursa kalır) yakalanmanız çıkmışsa burdaki hakimimiz
salıveriyor. denetimli serbestlikten. yararlandırıyor. tlf:0536 589 27 19...

fatih hasırcı dedi ki...

sevgili arkadaslar...!
adım fatih maraşlıyım. hiç çekinmeden gelin taahhüt
le ilgili tazyik hapsiniz varsa (4 dosyadan fazla olursa kalır) yakalanmanız çıkmışsa burdaki hakimimiz
salıveriyor. denetimli serbestlikten. yararlandırıyor. tlf:0536 589 27 19...

fikret35 dedi ki...

hemen cemal enginyurt ile temas kur. kahramanmaraş kararlarını göster

Hasan Sığırcı dedi ki...

Değerli arkadaşlar hepinize günaydın diyor hayırlı bir hafta sonu diliyorum. Şimdi bana gelen iki mesajı sizlerle paylaşıyorum.


1.Mesaj; Sevgili Hasan Kardeşim ben siteden SAVAŞ. Dün akşam saat:20.30 da 27 kişi ile beraber Kahramanmaraş'tan denetimli serbestlik aldık. Aynı gün sabah 11 kişi ile bizim grup ve bir gün önceki 16 kişi ile birlikte benim dışımda hiç birinin sitemizden haberi yok. Şaşırdım. Sadece iki kişi ilanımızı görmüş. Hepsini topladım ve söz aldım. Sitemize girip destek verecekler. Detayları yazarım selametle...
Not: arkadaşımız şu anda yoldalar yerine varır varmaz kendisi bilgi aktarımında bulunacaklardır.


2.Mesaj; 24.03.2013 pazar günü 20,20'de TRT Haberde Meclis Taksi Programındayım. Meclis Taksinin Direksiyonunda bu hafta ben varım. Prof. Dr. Alim IŞIK MHP Kütahya Milletvekili.


Allah hepimizin yardımcısı olsun. Saygılarımla.

fikret35 dedi ki...

günaydın iyi hafta sonları tüm arkadaşlarımıza,
artık sona yaklaşıyoruz,isa kardeş ,ben ve bir kaç arkadaşımız dışında milletvekilleri ile temasa geçen arkadaşımız yok.
son hafta ya giiriyoruz.
lütfen arkadaşlar ,bölge vekillerimize ulaşalım. sayın bülent arınç a,mehmet erdem e,edip ugur a vs vs herkese. selamlarımla

isa degirmenci dedi ki...

http://www.dbyhaber.com/haber/guncel/vekiller-milleti-umursamadi-/8956.html

isa degirmenci dedi ki...

bakın artık sizlere tek söyleceğim şey elinizi taşın altına koyun artık sesinizi duyurun bakın o zaman karşımızda durabiliyorlarmı artık son günlerimizi geldik bu hafta bu iş bitmeli artık

fikret35 dedi ki...

ak parti vekillerini zorlayın ,chp lileri,mhp lileri,herkesi.

zekitokat dedi ki...

isa enginyutu aradım teşekür etim bütün magdurlar adına dürüst adamış kesinlikle konun üstüne gidecegini söyledi

isa degirmenci dedi ki...

evet zeki bey bunun gibi 600 700 vekil var bunun içinde 5 tane cıksa adam gibi adam olan kimse karşılarında duramaz sağ olsun ben bu işin arkasını düşeceğim tv de konuşcam dedi sözünü tuttu allah razı olsun ondan

isa degirmenci dedi ki...

ulusalkanalı izledimşimdi metal iş sendikasının eylemi vardı işçileri soru sordular adamlar acınacak durumda kendilerini anlattılar bu yönetimden memnun degilmişler

«En Eski ‹Eski   201 – 400 / 2194   Yeni› En yeni»