Taahhüdü İhlal Raporu 2012 de 23 Bin Kişi Cezaevinde

alim ışık, sadullah ergin, Adalet Bakanı, milletvekili, taahhüdü ihlal, cezaevi Kütahya Milletvekili Prof. Dr. Alim IŞIK. Adalet Bakanı Sadullah Ergin. Taahhüdü ihlal cezaevinde kişi sayısı. Cezaevleri kapasitesi. Taahhüdü ihlal suçu, ödeme şartını ihlal ceza davası.      Kütahya Milletvekili Prof. Dr. Alim IŞIK'ın, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN tarafından cevaplandırılması istenen Taahhüdü ihlal dava sayıları ve taahhüdü ihlal nedeniyle cezaevlerine giren vatandaşların sayıları hakkındaki yazılı soru önergesine ilişkin verilen cevapta, Taahhüdü ihlal nedeniyle 2009 yılında 231.997 kişi, 2010 yılında 312.340 kişi, 2011 yılında 254.977 kişi hakkında dava açıldığı; bu davalar sonunda 2009 yılında 26.599 kişi, 2010 yılında 195.493 kişi, 2011 yılında 162.704 kişi hakkında tazyik hapsi kararları verildiği;

     Tazyik hapsi kararları nedeniyle 2009 yılında 17.959, 2010 yılında 24.084, 2011 yılında 20.891 ve 2012 yılında 21.923 kişinin ceza infaz kurumlarına alındığı açıklanmıştır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

          Aşağıda belirtilen sorularımın, Adalet Bakanı Sayın Sadullah ERGİN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Alim IŞIK
Kütahya Milletvekili

          Bilindiği gibi, 2004 sayılı İcra İflas Kanunu'nun 340. maddesi, borçlunun haciz tehdidinden kurtulmak amacıyla bir taahhütte bulunması ve makbul bir sebep olmaksızın bu ödemeyi ihlal etmesi durumunda, alacaklının talebi halinde 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandınlabileceğini öngörmektedir. Vatandaşların bir kısmı taahhüdü ihlal suçu nedeniyle cezaevine girerken, bir kısmı da jandarma veya polis ekipleri tarafından yakalanma korkusuyla evlerini veya köylerini terk etmektedirler.

          Ekonomik bir suça hapis gibi ekonomik olmayan bir yaptırım uygulanması nedeniyle, bu duruma düşen vatandaşlar ya hapse atıldıkları ya da hapse atılma korkusuyla kaçak durumuna düştükleri için ekonomik hayattan uzaklaşmakta, borçlarını ödeme güçlerini tamamıyla kaybetmektedirler. Bu konuyla ilgili olarak;
1. Halen Bakanlığınıza bağlı mahkemelerce, taahhüdü ihlal suçu nedeniyle açılmış ve şimdiye kadar sonuçlandırılmış dava sayıları ne kadardır?
2. 2002-2012 döneminde taahhüdü ihlal suçundan dolayı cezaevine giren vatandaşlarımızın yıllara göre dağılımları nasıldır?
3. Anılan uygulamadan dolayı halen kaçak durumda bulunan vatandaşlarımızın sayısı ne kadardır?
4. Taahhüdü ihlal eden vatandaşlarımıza verilecek hapis cezasının kaldırılması konusunda Bakanlığınızca yürütülen bir çalışma var mıdır? Varsa çalışma ne aşamadadır?
5. Hangi ülkelerde taahhüdü ihlal suçundan dolayı hapis cezası verilmektedir? Farklı uygulama yapan ülkeler var mıdır? Varsa hangi ülkelerde ne tür uygulamalar söz konusudur?
6. Anılan sorunun çözümü konusunda Bakanlığınızın görüşü nasıldır?

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Kanunlar Genel Müdürlüğü

Sayı : 56020453/2012-610.01-699/895/1726
Konu : Yazılı soru önergesi

Sayın Prof. Dr. Alim IŞIK
Kütahya Milletvekili
TBMM

          Bakanlığımıza yöneltilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 7/12410 Esas Nolu soru önergesinin cevabı aşağıda sunulmuştur.

I- 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun;
"Borçlunun ödeme şartını ihlali halinde ceza" başlıklı 340. maddesinde, Kanunun 111. maddesi uyarınca veya alacaklının muvafakati ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartını, makbul bir sebep olmaksızın ihlâl eden borçlunun, alacaklının şikayeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verileceği;
31/03/2011 tarihli ve 6217 sayılı Kanunla yeniden düzenlenen, Davanın ve cezanın düşmesi ile ceza verilemeyecek haller kenar başlıklı 354. maddesinin üçüncü fıkrasında, nafaka alacaklarına ilişkin takipler hariç olmak üzere, alacak miktarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından her yıl belirlenen aylık en yüksek brüt asgari ücret tutannm altında kalan takiplerde, Kanunda öngörülen disiplin ve tazyik hapsi uygulanmayacağı;
Hükümlerine yer verildiği malumlarıdır.

II- Borçlunun ödeme şartını ihlali halinde ceza verilmesi konusunda, Avrupa ülke uygulamaları araştırılmıştır. Aynı nitelikte bir suç tipine rastlanılmamakla birlikte, hapis cezası içeren icra ve iflas suçlarının bulunduğu Almanya, İsviçre ve Avusturya icra ve iflâs hukuku sistemlerinde, mal beyanında bulunmayanların altı aya kadar hapisle tazyik edileceğine; misli olmayan bir şeyin yerine getirilmesine ilişkin ödeme emrini alan borçlunun, yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde hapis ile tazyik edilebileceğine ilişkin hükümlere yer verildiği anlaşılmıştır.

III- Bakanlığımızca, yürürlükteki İcra ve İflas Kanununun yerini almak üzere, Dünyada ve Ülkemizde yaşanan sosyal, ekonomik, teknolojik gelişmelere uygun ve günümüz ihtiyaçlarına cevap veren, modern bir icra ve iflâs sisteminin kurulması ve yeni bir Kanun Tasarısı taslağı hazırlanması amacıyla oluşturulan Bilim Komisyonu, çalışmalarına devam etmektedir. İcra ve İflas Kanununun 340. maddesinde düzenlenen müesseseye ilişkin değişiklik yapılıp yapılmayacağına ilişkin hususlar, diğer hükümlerle birlikte bir bütün olarak Bilim Komisyonunca değerlendirilecektir.

IV- Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden,
A) Taahhüdü ihlal suçu nedeniyle 2009 yılında 231.997,  2010 yılında 312.340,  2011 yılında 254.977 eylem için dava açıldığı; bu davalar sonunda 2009 yılında 26.599, 2010 yılında 195.493, 2011 yılında 162.704 eylem için tazyik hapsi kararları verildiği; 2009 yılı öncesiyle ilgili olarak madde ayrıntısında derlenmiş veri bulunmadığı;
B) Tazyik hapsi kararları nedeniyle 2009 yılında 17.959; 2010 yılında 24.084; 2011 yılında 20.891 ve 2012 yılında 21.923 kişinin ceza infaz kurumlarına alındığı,
Anlaşılmıştır.

V- Soru önergesinde yer alan diğer hususlara ilişkin Bakanlığımızda bilgi bulunmamaktadır.

Sadullah ERGİN
Bakan


Taahhüdü ihlal cezaevlerinde bulunan kişi sayısı, Taahhüdü ihlal zamanaşımı, Denetimli serbestlik

2.194 yorum:

«En Eski   ‹Eski   2001 – 2194 / 2194
zekitokat dedi ki...

isa başımda öyle bir pislik var çözemedim bizim yunan kırmalarından kurtulamadım yemin ediyom öyle bir ses getirecegim türkiye aya kalkacak kimseyede söylemem elin adamı mısırlısı 90 metre direge çıktı günlerdir o ş medya yayınlıyor köpek kedi çukura düşüyor yine o medya günlrdir yayın yapıyor hülya avşarın kızı sevgilisine demlik çay döküyor haftalardır medyada kardeşim biz neyiz azımı kötü bozacagım bizi bu hale sokanların allah belasını versin ben ismimi saklamadım beni marmariste herkez bilir ticaret odasının kurucusuyum seçimde seçimin kaderini belirlerdim düne kadar şimdi depoda yatıyom ona bile şükrediyom sıhatim yerindediye rabimin imtanı diyom azkaLDI EGER YUNAN KIRMALARINDAN KURTARIRSAM SİZ GÖRÜN MECLİSİ ZEKİ TOKAT SÖZÜ BENİ BİLEN BİLİR DÖNMEM SÖZÜMDEN BEN TÜRKÜM KEMALİSTİM TEMİNATIM BU

isa degirmenci dedi ki...

kardeş ben bunu bişey söylemeyeyim yan tarafta cünet beyin teli var onu ara sor bence elindeki fırsatı kaçırma bence

gazi dedi ki...

benim cep 0542 2447919

isa degirmenci dedi ki...

elimdeki mahkeme kararlarına alır kapı kapı dolaşırım tv gazete gerekirse

isa degirmenci dedi ki...

18 gün

isa degirmenci dedi ki...

elimdeki mahkeme kararlarına alır kapı kapı dolaşırım tv gazete gerekirse

osman_ture33 dedi ki...

ARKADAŞLAR BİR ÖNERİM VAR. ÖDP. ÖDP GENEL BAŞKANI ALPER TAŞ BİR BASIN AÇIKLAMASI İLE SESİMİZİ DUYURABİLİR. VE ÖDP NİN GAZETESİ 'BİR GÜN' DE BUNU HABER YAPAR HEM DE KAPAKTAN...EMİNİM....

bkrkcm dedi ki...

ben burdayım hiç bir yere gitmedim, Allah hepinizden razı olsun, haftada 4 gün karakol imzam var, yapabileceğim neyse söyleyin,

isa degirmenci dedi ki...

abi beni izle cezayı pazartesi kaldırcam benim para az kaldı eylem nasıl yapılıyormuş gör

vga1280 dedi ki...

Tamamıyla taş koyar ak parti

osman_ture33 dedi ki...

Alper Taş

@alper_tas

Özgürlük ve Dayanışma Partisi Eş Genel Başkanı.

· http://www.odp.org.tr

isa degirmenci dedi ki...

hasan abinin teli varmı sende yada telini ver birde hangi ildesin

isa degirmenci dedi ki...

abi beni izle cezayı pazartesi kaldırcam benim para az kaldı eylem nasıl

zekitokat dedi ki...

İSA SENİN PARAN KÜÇÜK VE BENDE ŞU İŞİMİ HALEDEYİM SÖZ SENİN İŞİNİ BEN HALEDECEGİM BEN HERZAMAN DOGRUNUN YANINDA OLDUM BENİMDE KOLUM UZUN GİREMİCEGİM YER KAPI YOKTUR ŞU AN KAFAM BULANIK HAKSIZLIGA TAHAMÜLÜM YOK

ahmetmert dedi ki...

sakince sabırla allahın izniyle bu günlerde geçer arkadaşım allaha emanet olun

isa degirmenci dedi ki...

zeki abi merak etme sen bende bir direk bulup pankart asacağım baz istasyonu

osman_ture33 dedi ki...

Alper Taş

@alper_tas

hayrullah dedi ki...

ben emrindeyim hasan abi

bkrkcm dedi ki...

hasan kim?
ben antalya dayım

zekitokat dedi ki...

GULÜM BENİ BEKLE İSA İNAN EŞİMİN SIKINTISI YOK SADECE HAZMEDEMİYOM ONLARIN RAHATI NDA SORUN YOK SORUN ADALETSİZLİK İKİ ÜÇGÜN BEKLE BERABER KOŞALIM BENİM ANAM BABAMDAN ÖGRENDİGİM KOMŞUSU AÇKEN UYUYAMAZLARDI O ANTALYADAKİ BACIMIZA BİRŞEY YAPAMADIGIM İÇİN KAROLDUM AMA İKİ ÜÇGÜN ONUDA BULACAGIM BİZAT GİDECEGİM AKLIMDA

isa degirmenci dedi ki...

tamam abi allaha emanet ben burdayım

Cüneyt dedi ki...

Sana tebligat yapılan nedir? mahkeme kararımı? mahkeme kararı ise infaza verilmesini bekleyip maraşa gideceksin 18 gün yatma filan yok

osman_ture33 dedi ki...

Taahhüdü ihlal denen bir suç var bu ülkede. Borcunu ödeyemeyen dosya başı 3 ay hapis yatıyor Maraş hariç diğer tüm illerde... BU TWEET TÜM BASIN VE MİLLETVEKİLLERİNE TARAFIMDAN ATILMIŞTIR...

ahmetmert dedi ki...

mübarek cuma gecesinin yüzü hürmetine allahım dertli kullarına deva hasta kullarına şafi isminin hürmetine acil şifa maddi manevi borclu kullarına ödeme nasip et allahım .YA ALLAH MUHAMMED YA HIZIR YA SELAMET

osman_ture33 dedi ki...

İSA BEN DE VARIM HER ŞEYE....

osman_ture33 dedi ki...

TBMM TV 24 SAAT TAKİBİMDE. BİLGİMİZE...

isa degirmenci dedi ki...

hasan abi bizim ikinci önderimiz

isa degirmenci dedi ki...

arkadaşlar bana ankarada meclisin yanlarında ankarsayı iyi bilen biri önder olsun baz istasyonunu cıkıp pankart asacağım ve kimse indiremeyecek

isa degirmenci dedi ki...

tamam kardeşim sağ ol sana nasıl ulaşacağım gerekli bilgilerinizi benimle olanlar bu mail adrese mail atsın tahudmagduru.com@hotmail.com

isa degirmenci dedi ki...

tamam kardeşim sağ ol sana nasıl ulaşacağım gerekli bilgilerinizi benimle olanlar bu mail adrese mail atsın tahudmagduru.com.tr@hotmail.com

zekitokat dedi ki...

SANADA TEŞEKÜR YA 250 KAÇAKLARIN HEPSİ KUZU ŞU SİTEDE 10 15 KİŞİ UTALINACAK DURUM İSPANYADA İKİ KİŞİİNTİHAR ETİ HACİZDEN ADAMLAR ÜLKEYİ AYAGA KALDIRDI KANUN DEGİŞTİ BİZDE GÜNLÜK İNTİHARLAR OLUYOR KİMSEDEN TIK YOK NEMEDYA NE SİVİL TOPLUM YA KEDİ ÇUKURA DÜŞÜYOR HAFTALAR BÜTÜN BASIN AYAKTA BİZNEYİZ ONUN BUNUN ÇOCUMUYUZ BİZ YOZLAŞTIK NUH TUFANI LAZIM DÜNYA NÜFUSUNUN YARISI YAK OLMASI LAZIM YOZZZZZZZZZLAŞTIKKKKKKKKK

zekitokat dedi ki...

250BİN KAÇAKDAN SÖZ EDİYOZ

isa degirmenci dedi ki...

demekki nen boşuna cırpınıyorum her neyse zaten bizim milletiz

zekitokat dedi ki...

GULÜM BELE ABİ SÖZÜ DİNLE ESKİŞEHİR VEYA AFYON OLUR VEYA DENİZLİ OLUR BEN YERİNİ BİLİYOM MUGLA DUR HABER BEKLE SENARYO HAZIR ELİN MISIRLISI ÜÇ GÜN KONUŞMADI ONDAN SONRA KONUŞTU SABRET BENİMİŞİM AZKALDI BEKLE

isa degirmenci dedi ki...

tamam abi sağ ol zeki abi zaten abi sen bana burda hep sahip cıktın allah razı olsun senden

ahmetmert dedi ki...

sen boşuna hiç bir zaman boşuna ugraşmadın kardeşim allah rızası için mücadeleye devam elbet hayırlı haber hayırlı sonuç alacagız kardeşim

zekitokat dedi ki...

ŞİMDİMİ ANLADIN BENİ BEKLE RAHAT OL YA BENİM YANIMDA KEDİGİBİ OLAN SİTEDEN AYRILMAYAN ARKADAŞIM UMURSAMAZOLDU SİTEYE GİRMİYOR GEÇE KAVGAETİM DİYORKİ GİT SENDE KURTUL O BENİ ANLAMADI YER YARILACAK EŞİMİ VERMEM SORUNUM YOK SORUN İNSANLARIN İP NELİGİ BEN KURTULDUM GERİSİ BOŞ GÜNAYDIN İSA KARDEŞİM SİTEDE KAÇKİŞİYİZ

isa degirmenci dedi ki...

arkadaşlar ordu ilinde denetimli serbetlik için basşvurulmuş az önce bu bilgiyi aldım karar cıkınca burda paylaşacağım saygılar

ferhat bursa dedi ki...

slm mrb arkadaşlar bizim aileden 2 kişi vardı kahramanmaraşa dün teslim oldular bu akşam çıktılar 1 saat kadar oldu çıkalı şuan dönüyorlar ALLAH razı olsun böyle dürüst HAKİMİMİZE işini çok iyi yapan hakkı hukuku bilen cesaretli beni çok eski zamanlara götürdü bu mevzu ,osmanlı zamanına ,türk milleti korkmaz hiç kimseden çekinmez ben böyle bir insan ,10 sene öncesine kadar görmedim. KAT KAT HELAL OLSUN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VAR HAKİMİMİZİN ALLAH nazardan beladan uzak tutsun hiç başımızdan ALLAH eksik etmesin ''AMİN'' sizlerde gidin teslim olun 1 gün yatıp çıkarsınız biz 22 ay kaçtık çok zahmetler çektik korkmayın bir an önce gidin KURTULUN ,KURTULUN.çile gibi yaşamaktan .ALLAH tan isteğim bir önce sizde kurtulun özgür sivil bir hayata geçmek dileğiyle ,,,,soru sormak isteyen sorabilir .İYİAKŞAMLAR SAYGILARIMLA CÜMLETEN bu arada ben imzamı çoktan attım facebooktada paylaştım

mutlu_543 dedi ki...

arkadaşlar bu gün TRT 1 teletex te adalet bakanın çıklaması vardı 4. yargı paketi ile ilgi AİH mahkemesinden gelen tepkiler doğrultısında düzenlemeler yapılıyor demiş, acaba biz AİH mahkemesinin eleştrdikleri konular arasındamıyız bakan ne demek istedi tam anlayamadım bunlar hep yuvarlak politik laflar ediyorlar konudan hebrdar olan var mı acaba

zekitokat dedi ki...

İSA GULÜM BUGÜN ANLADIM KİMSENİN UMRUNDA DEGİLİZ MARAŞTAN EN AZ 2000 KİŞİ KUYRUGU KURTARDI KAÇ KİŞİYİZ O SIFIR KURTULAN UMURSAMIYOR ÖRNEGİNİ YAŞADIM ARKADAŞIM HERKEZ HALİNDEN MEMNUN

isa degirmenci dedi ki...

yok kardeş bizler için bişey yok bu adam resmen avuklar tarafından oynuyor vatandaşını düşünmüyor bunların derdi başka malesef

isa degirmenci dedi ki...

zeki abi bende biliyorum onlar 3 ay için aldılar denetimliyi yarın dönüp dolaşıp gene buraya gelecekler o zaman kimse olmayacak yanlarında bazıları için söylüyorum

mgizmir dedi ki...

zeki hocam bizlerde buradayız fakat şunu görüyorum her kesin morali çok bozuk isa kardeşimde bilgilerim var..bana düşen bir görev olursa (maddi manevi) haberleşelim...

isa degirmenci dedi ki...

kardeşim sağ ol var bende senlik bir durum olursa arayabileceğim sadece koskoca sitede samimi 5 kişi var biliyormusun gerisi boş

ferhat bursa dedi ki...

İSA BEY bu site adına sizlerdende ALLAH razı olsun çok dualar aldınız ALLAH dualarınızı kabul etsin ben imzada attım ne gerekiryorsa yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince

zekitokat dedi ki...

BEN SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM BEN SENİN YAKININDA OLACAGIM DENİZLİ BENİ TANIRSIN

isa degirmenci dedi ki...

allah razı olsun kardeş bişey olursa ararım seni

Hasan Sığırcı dedi ki...

Değerli arkadaşlar tekrar hepinize hayırlı geceler diliyorum aranızdayım ve gözlemciyim. Saygılarımla.

isa degirmenci dedi ki...

zeki abi sen sağ ol huzurun olsun ben sevinirim başka şeyde gözümüz yok

isa degirmenci dedi ki...

teşekkürler öbür hafta baya zor gün olacak

adil20 dedi ki...

zeki selam bende denızlideyim salı gunu marasa gıdıcez bır arkadasımla bana eslık edıcek ıstersen gel....

ahmetmert dedi ki...

allah razı olsun

canik dedi ki...

kimin ne yapıp yapmadını nerden biliyorsun. maraşa gidenler hayvan ml ki kuyruğu olsun.sen neden gidmedin.

zekitokat dedi ki...

CANIM BENİM İÇİN DEGİL ANTALYADAKİ BACIMIZA YAPARSAN SEVİNİRİM BEN KENDİMİ HALEDERİM O BACIMIZIN İHTİYACI VAR BENİM BEKLENTİM İŞİMİ HALEDERSEM SESİZ SEDASIZ HALEDERİM ŞU AN GERÇEKTEN HUZURUM YOK ZOR DURUM BİRDE BAYAN AMA İKİ ÜÇ GÜNE İHTİYACIM VAR BENDE ÇÖZERİM AMA DÜŞÜNMEN BİLE YETER

isa degirmenci dedi ki...

kardeşim bu herkes için geçerli değil sende biliyorsun burası iki ay önce nasıl çare arayan innsanlar vardı toplanıp ses getiremediler şimdi burda iki kişi3 kişi plan yapalım nasıl yardımcı oluruz diye uğraşıyoruz

çağdaş dedi ki...

İsa bey Ordu dan hiç ümidim yok,şöyle ki haklı olduğum halde ve belgeleri sunduğum halde mahkeme yine de ceza verdi.Davayı açan avukat Ordu akp k.kolları başkanı...

zekitokat dedi ki...

FERBAT SENİ ANLAMADIM BENİM YAKALAMAM YOK SEN KARIŞTIRIYORSUN SENİ TANIMIYOM KENDİ ARKADAŞIM GİTİ MÜCADELEYİ BIRAKTI BİZ YOZZZZZZZZLAŞTIK YORUMLARIMI OKU KİMSEDETIK YOK DİYORUZ250BİNKİŞİ NEREDE KENDİMİZİ ALDAtmayalım

canik dedi ki...

üstat moraler bozuk anlıyorum.ama şeytan bizim içimizde değil. ha birde ordudan bir şey olmaz. dentimde gasp yapana haftada bir gün ihlale dört gün iza var.

ahmethaci dedi ki...

Hasan abi Kahramanmaraş a gidip dönen o kişiler gün gelirde devran dönerde cezalarını tekrar çekmek zorunda kalırlarsa hiç şaşırmayın ..O zaman birlikten kuvvet doğacağını anlayacaklar ama iş işten geçmiş olacak..Çünkü yalancı çoban durumuna düşecekler ve sürülerini kurtlar yiyecek ve biz köylüler bu yalancı çobanlara inanmayacağız..

isa degirmenci dedi ki...

adalet bakanı istifa etsin böyle adalet olmaz bu ne kardeşim

zekitokat dedi ki...

benim birderdim yok benim adaletle derdim var yaşım 52 tahamül edemedigim ibsanların duyarsızlıgı milyonlardan bahsediyoz ama üç beşkişi sadece sohbet ediyor isyan ediyoruz

ahmethaci dedi ki...

Bence İsa kardeş birlikten kuvvet doğar ve ÖNCELİKLE Ankara ya meclise olmassa oradanda Kahramanmaraşa gidilmesi gerekir..Ankara ya gidebilecek kişilerin telefon mail vb.iletişim adreslerini alıp organize edip gerekirse pankart yaptırıp birlikte hareket etmeliyiz..Bu işin arkasına da medyayı takmalıyız..Çektiğimiz zulumleri eziyetleri görsünler..O kadar tv de gazetelerde mesajlarla fakslarla sesimizi duyurmaya çalıştık..Çabalarımız boşa gitmesin...YİNE son bir kez daha gayretle birlik olalım..Sesimizi duyuralım..

isa degirmenci dedi ki...

abi kafa kalmadı artık hadi biaz dinlenelim sende biaz dinlen

zekitokat dedi ki...

canım sagol

ahmethaci dedi ki...

Bu organize işleri Cüneyt abimiz Hasan abimiz İsa kardeş bir an önce yapalım geç olmadan ..Mağdurlarımıza telefon mail vb.iletişime geçirip birlik olalım ..bir şeyler yapalım..Nasıl daha önce çekte başarıya ulaşıldıysa aynı taktiği yine uygulattırın lütfen..Tecrübe sizlerde..Ne gerekiyorsa yapalım..

GKHNC dedi ki...

DEĞERLİ ARKADAŞLAR

Cüneyt beyin ve sizlerin yorumlarından çıkardığım son sonuç şu :

YENİDEN GAZETE İLANI VERELİM

K.MARAŞ TAKI UYGULAMAYI DA İÇİNE ALAN BİR YAZI İLE BÜTÜN TÜRKİYE YE DUYURALIM.

GAZETEYİ SEÇELİM.


İLAN İÇİN YENİDEN PARA TOPLAYALIM SON OLARAK.4.YARGI PAKETİ MECLİSTEN GEÇMEDEN.


GENEL KURULDA KANUN TEKLİFİ İLE EKLEYEBİLİRLER


ŞANSIMIZ VAR SON ŞANSIMIZ ARKADAŞLAR


BEN 350 TL VERİYORUM VE KAMPANYAYI BAŞLATIYORUM.


İYİ BİR METİN İYİ BİR YAZI CÜNEYT BEY YAZSIN


SAYGILARIMLA.

mgizmir dedi ki...

bende 100 tl destek verebilirim.

isa degirmenci dedi ki...

gökhan kafa kalmadı bunu yarın organize olalım

isa degirmenci dedi ki...

gökhan abi sen şimdi iki gökhanmı var

isa degirmenci dedi ki...

adalet olsaydı güzel yapardı bu işi neyse ben varım bişeyler yapalım demek istediğim bu tüm türkiye duysun bunu

GKHNC dedi ki...

arkadaşlar


İlan pazarteis veya en geç salı gazetede olacak şekilde programlıyalım.
Bu tren kaçar sa İcra İflas kanununa kalır ki buda en az 6 ay demektir.
Lütfen arkadaşlar duyarlı olalım İçerde olan arkadaşlarımızıda düşünelim.

ercann dedi ki...

en iyisi avukatı vurup adam öldürmekten ceza almak lazım.nasıl olsa onlara af var. 3 ay yattım .bütün düzenim alt üst oldu 5 yıl geriye bittim... borç duruyor.. nolacak 3 ay özgürlüğümle ödedim ben alsınlar hadi

mgizmir dedi ki...

isa ben mgizmir gökhana cevap yazdım sadece kampanyaya destek vermek için

isa degirmenci dedi ki...

6 ay değil en az iki sene

isa degirmenci dedi ki...

gkhnc diye yazıyorda isminde

aleyna09 dedi ki...

3 veya 5 kişi ankarada yüksek bir yere çıkalım eğer bu kanun çıkmassa aşağıya atlamakla tehtit edelim

isa degirmenci dedi ki...

tamam kardeş pazartesi bişeyle yapmaya calışalım

mgizmir dedi ki...

o zaman sitede bir problem olmuştur...

canik dedi ki...

biz en kötü 18 günle kurtuluruz. ben cevinde 12dosyadan yatanı biliyorum.en azından dışardakileri maraşa gönderelim. tek çare şuan bu

isa degirmenci dedi ki...

isimler karışıyor sitede sorun var

GKHNC dedi ki...

Evet arkadaşlar parolamız
ÖZGÜRLÜĞÜMÜ ALMA PARANI AL.

HAPİSTE YATIRMA PARANI DA BATIRMA.

zekitokat dedi ki...

ben hep bunu dedim ses getirelim isa bekle beni

mgizmir dedi ki...

süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

aleyna09 dedi ki...

yer ve zaman ver ben geliyorum artık yeter

zekitokat dedi ki...

beni bekleyin

çağdaş dedi ki...

Aklıma bir fikir geldi ,Eğer (borçlu) zorluk içindeyse, ona elverişli bir zamana kadar süre (verin). (Borcu) Sadaka olarak bağışlamanız ise, sizin için daha hayırlıdır; eğer bilirseniz. ayet ortada.Fethullah Hoca Efendi den yardım isteyelim.

bahadır ay dedi ki...

ısa bey telınız varmı

isa degirmenci dedi ki...

fetoş hocadanmı bunlar müslüman olsa vatandaşını eziyet etmez bunlar badem bıyık işte dikkat etmedinizmi

aleyna09 dedi ki...

VARMI İÇİNİZDE DELİKANLI ANKARADA EYLEME

isa degirmenci dedi ki...

ben varım herşeye kardeş

çağdaş dedi ki...

abi bdp ye kadar istedik ne kaybederiz ki .

isa degirmenci dedi ki...

bu partiyle olacak iş değil aRKADAŞLAR SES GETİRMEDEN OLMAYACAK ARTIK BUNU ANLAYIN TELEFON MAİL DERT ANLATMAYLA OLMAYACAK

zekitokat dedi ki...

yanlışşşşşşş benim allahımla benim arama kimse giremezzzzzzzz onlar kim onlar allaha inansa bu yasazaten olmazdı onların allahı yok

mgizmir dedi ki...

kardeşim zaten borçlu olduğumuz kişiler bir çoğu cemaaten o yüzden ayetin meali deyişip bize git cezanı çek şeklinde gelir.cemaatçilerin hepsi kapitalist olmuş..para onlarda zavallı bizim gibi demokratlara..cemaatten olsaydık hiç birimiz burada olmazdık.

zekitokat dedi ki...

bana iki üçgün verin istediginizi ben yapıyım

GKHNC dedi ki...

İSA KARDEŞİM

Adalet gibi çok değerli arkadaşlarımız içerde.

Onlara yazık bizler kaçakta olsak dışardayız.Onlara ve herkese yardımcı olacağız.Önümüzde tam üç günümüz var bu maddi desteği muhakkak sağlarız.

Herkes az çok elini taşın altına koyacaktır Maraşa gidenlerde dahil buna inanıyorum.

Sizler edebiyatı güçlü bir yeteneksiniz


İYİ BİR YAZI İLE ALTIN VURUŞ YAPALIM

YASA DEĞİŞMEZSE

HİÇ BİRİMİZİN HİÇ BİR TAKSİDİNİ

VEYA BORCUMUZU ÖDEMEYECEĞİMİZİ

EKONOMİYİ KİLİTLEYECEĞİMİZİ

VE HEP BİRLİKTE TESLİM OLACAĞIMIZI YAZABİLİRİZ.

isa degirmenci dedi ki...

SENİ RİSKE ATMAYIZ ABİ HEPİMİZ BİZLER VARIZ

fikret35 dedi ki...

kusura bakmayın canım biraz sıkkın oldugu için son 6 saat katılımcı olamadım.mantıklı her şey de yanınızdaım.selamlar.

aleyna09 dedi ki...

ULUDERE OLAYINI ADAMLAR MECLİSİN ÖNÜNDE BAKIN NELER YAPIYOR

isa degirmenci dedi ki...

YÜREĞİNE SAĞLIK KARDEŞİMBEN HERŞEYE VARIM ONLARDAN KORKAN ONLAR GİBİ OLSUN

isa degirmenci dedi ki...

ABİ CANINA SIKMA YAPACAĞIM BİŞEY VARSA DIŞARIYA CIKIYORUM SIKINTI YOK

rasim dedi ki...

ordulu olan kimki

isa degirmenci dedi ki...

ABİ EMEĞİN ÖDENMEZ SENİNDE GERÇEKTEN SON 10 GÜN ÇOK MÜCADELE ETTİK AMA ARTIK BU KADAR OLUR ELDE VAR SIFIR BUNLARIN GÖZÜNDE

aleyna09 dedi ki...

ARKADAŞLAR ŞİMDİ BÜTÜN UMUTLAR BİTTİMİ

isa degirmenci dedi ki...

KARDEŞ HERGÜN KIZI ARIYOR PERİŞANIZ ÇOK KÖTÜYÜM ABİ OKUYORUM İZMİRDE KİRAMI VEREMEDİM TV SATTIM HAYIRLI BİR HABER BEKLİYORDU NE DİYECEĞİM BİLEMİYORUM

isa degirmenci dedi ki...

YANİ DUYDUN SENDE BADEM BIYIK NE DEMİŞ FETOŞCULAR

erolg dedi ki...

Bu nasıl bir iştir anlamadım.

isa degirmenci dedi ki...

NEYİ ANLAMADIN ANLAMADIM KARDEŞ

aleyna09 dedi ki...

NE DEMİŞ

hakan dedi ki...

SELAM ARKADAŞLAR BİRAZ İŞLERİM VARDI.BENDEBURDAYIM NE YAPIYORUZ.ORGANİZE OLALIM BENCE

çağdaş dedi ki...

eyvallah abi, ben yine hepimiz adına şansımı denedim.Umarım bi faydası dokunur

isa degirmenci dedi ki...

DURUN ŞİMDİ BUNDAN ÖNEMLİ KONULASR VAR ONA İLERDE BAKARIZ DEMİŞ YANİ İMRALI OLAYI BİZDEN DAHA ÖNEMLİYMİŞ BU İŞE CÖZÜM OLURSA OLAY CIKACAKMIŞ HAİNLER CIKINCA SORUN YOK ESNAF CIKINCA YIRTINIYORLAR AVUKAT YAVŞA

isa degirmenci dedi ki...

HAKAN DÜNYAMIZ YIKILDI DUYDUNMU ACIKLAMAYI ADALETİN ADAMINDAN

zekitokat dedi ki...

bende rik yok sen canını sıkma hayata dogru bildigim şeyden ödün vermedim belki bana kızdınız yorumumu sildiniz artık sarın sonuydu taştı hep haksızlık ama hep bize nuh tufanı lazım yozlaştıkkkkkkkkkk beni bekleyin ses getirecegiz haklıyız o meclisin önününde ken dimi yakarım kedi kadar kıymetimiz yoksa yakarım kendimi

isa degirmenci dedi ki...

YOK ABİ, YAMKMA YIKMA BİZ BAŞKA TÜRLÜ SES GETİRECEĞİZ

hayrullah dedi ki...

ben maraşa giden bir dava arkadaşınız olarak negerekiyorsa yapmaya hazırım

çağdaş dedi ki...

abi sana gelene kadar gider bi avukatı rehin alırız ,asıl öyle ses nasıl geliyor bak

hakan dedi ki...

YOK ABİ DUYMADIM YENİ GELDİM.NE OLDU??

isa degirmenci dedi ki...

HELAL İŞTE BU HAYDİ YARIN ORGANİZE OLALIM BİR YOL CİZELİM KENDİMİZE

GKHNC dedi ki...

ÖZGÜRLÜĞÜMÜ ALMA PARANI AL.
HAPİSTE YATIRMA PARANI DA BATIRMA.EY HÜKÜMET


YA YASAYI ÇIKAR
YADA 250.000 KİŞİYE CEZAEVİNDE RANZAYI ÇIKAR.

isa degirmenci dedi ki...

İYİ FİKİR VALLAHİ

isa degirmenci dedi ki...

EMEKLER BOŞA GİTTİ KARDEŞ BİZİ GENE SİLDİLER

çağdaş dedi ki...

birde o avukat mevkii sahibiyse ,baştan beri söylediğim gibi

fikret35 dedi ki...

arkadaşlar yapılacak şey ne ise,en geç pazartesi gündemde olması lazımki. 4 yargı ya kuyruk olması için gündem olsun

isa degirmenci dedi ki...

YANLIZ BUNU BİR AVUKATA DANIŞIP YAPALIM NASIL OLSA ADAM VURMA DAYAK BUNLAR CEZA YOK AMA ORGANİZE SUÇLARA GİRİPTE YANMAYALIM

aleyna09 dedi ki...

SÖYLE KARDEŞ FİKRİN NEYSE YAPALIM

erol dedi ki...

İnsanı zıvanadan çıkarmak mı istiyorlar. Onu anlamadım. Bu konuda çözüm Gazeteler birinin bacağı görünüyor. Yok sahilde yiyişiyorlar diye ara telefonu kapatmadan oradalar. Sizin sorununuz onların umurunda değil.

aleyna09 dedi ki...

KİM BUNU DİYEN

isa degirmenci dedi ki...

EWET ABİ MALESEF AYNEN KATILIYORUM BEN SANA YARIN MUTLAKA TOLANALIM ÖGLEYE KADAR HERKESTEN DESTEK BEKLİYORUM YARIN UNUTMAYIN

GKHNC dedi ki...

CÜNEYT BEYE TELEFONLA DANIŞABİLİRMİSİNİZ

GÜÇLÜ BİR GAZETE İLANI ETKİLİ OLABİLİR Mİ ?

YOKSA EYLEM PROTOSTO MU ?

aleyna09 dedi ki...

CÜNEYT BEY NERDESİNİZ SESİNİZ ÇIKMIYOR NE OLDU BAŞBAKANDAN BİR SES YOKMU

isa degirmenci dedi ki...

ANLADIM KARDEŞ EVET

hakan dedi ki...

YA BEN BUNLARIN VARYA TOPUNUN .... SİNAN AYGÜNDE ARADI BENİ 4.PAKETTE BİRŞEY YOK BOŞUNA ÜMİTLENMEYİN DEDİ.TELEVİZYONA ÇIKARMISNIZ DEDİM.ALİM IŞIK BENİ ARADI O ÇIKSIN DEDİ..

erolg dedi ki...

Yazar kasa atalım. Al ben hapisteyken sen öde borcumu diye.

çağdaş dedi ki...

olmaz abi adama ne dicen, meslektaşını alıcaz mı?gireceğiz büroya kimseyi çıkartmayacağız,basını çağırıp açıklama yapıcaz.sonra herkes yoluna.ama tüm bunlar son çare olarak yanlış anlaşılması Zeki abinin kendiini yakma sınırına gelirsek

GKHNC dedi ki...

ARKADAŞLAR GEÇ OLDU YARIN Kİ TOPLANMA SAATIMIZ KAÇ OLSUN 11 UYGUNMU

isa degirmenci dedi ki...

YARIN SORALIM ADAMIN MORELİ COK BOZUK KARDEŞ

isa degirmenci dedi ki...

OLUR KARDEŞ HERKES EN GEC 12 DE BURDA OLSUN BİRAZ KAFAMIZA DİNLEYELİM

zekitokat dedi ki...

koçum ozaman şapa oturusun ha savcı ha avıkado bitersin gideriz meclisin önünde kasa atalım yakalım tv basını çaralım sen veya ben rehin yapalım birbirimizi bu yeter basına

GKHNC dedi ki...

TAMAM OLUR.

ismail dedi ki...

Arkadaslar face ten tweetten netten elimden geldigi kadar destek oldum ama bundan sonrasi elimden gelmiyor... ankaraya izmire bursaya iztanbula gel deseniz gelecek param yok, cebimde 200 300 tl olsa marasa gidip teslim olacağım. Özgür olmadan mucadelede edilmiyor. 

isa degirmenci dedi ki...

TOPUNUN ALLAH NASIL BİLİYORSA ÖYLE YAPSIN AVUKATA OY YOK BU KADAR BASİT VEKİL AVUKAT YOK BUNDAN SONRA ALIR

GKHNC dedi ki...

Ankarada 10 gün süre veriyorlarsa TESLİM OLMAK İSTİYEN ARKADAŞLARIMIZ MECLİSİN ÖNÜNDE TESLİM OLSUN 10 GÜN SÜRE ALIP MARAŞA GİTSELER SÜPER OLUR

isa degirmenci dedi ki...

SADULAH BEY

fikret35 dedi ki...

arkadaşlar kapanışı yapalım,herkes bu gecelik resetlesin kendini...stres ile bir şey düşünülmez saglıklı. cüneyt bey bizden fazla üzgün.herkes biraz sakin olsun ...

isa degirmenci dedi ki...

EWET SÜPER VALLAHİ COK GÜZEL OLUR BU

GKHNC dedi ki...

YARIN GÜNDÜZ 11-12 SAATLERİ ARASI BULUŞMAK ÜZERE HEPİNİZE İYİ GECELER

erolg dedi ki...

Evet Güzel düşünülmüş. Bağıra bağıra teslim olmak

fikret35 dedi ki...

muhteşemmmmmmmm.......

hakan dedi ki...

ARKADAŞLAR BENCE MİİLLETVEKİLERİNDEN Bİ NUMARA ÇIKMIYOR.SESİMİZİ GÜCÜMÜZÜ BASIN VE EYLEM YOLUYLA DİLE GETİRELİM. ŞU TELEVİZYONDA BİR PROGRAM YAPTIRSAK BOMBA ETKİSİ YAPAR.ŞU ANDA HABERTÜRKDE SSK TARTIŞIYORLAR.BİZİM KONUMUZDA BUNDAN ÖNEMSİZMİ ARKADAŞ ??

isa degirmenci dedi ki...

HAYDİ ARKADAŞLAR DÜKKANI KAPATALIM KAFAM ŞİŞTİ YARIN ALLAH BÜYÜK BEN ERKENDEN AÇARIM MEKANI

hayrullah dedi ki...

harika olur.

isa degirmenci dedi ki...

YUKARDAKİ ACIKLAMAYI BAKIN

GKHNC dedi ki...

İYİ GECELER ARKADAŞLAR BEN ÇIKIYORUM SİZLERE DE ALLAH RAHATLIK VERSİN.

isa degirmenci dedi ki...

SANADA KARDEŞ MİLLET DIŞARIYA CIKSIN BEN KAPATIRIM DÜKKANI MEKANI

hakan dedi ki...

MORELLERİMİZİ BOZMAYALIM. MUTLAKA GÜNEŞ BİZİM İÇİNDE DOĞACAK.

hayrullah dedi ki...

herkese iyi geceler..

isa degirmenci dedi ki...

EWET ARKADAŞLAR 10 GÜN SÜRESİ OLANLAR MECLİSTE KENDİLERİ BAĞIRA BAĞIRA TESLİM OLMASI BENCE İYİ SES GETİRİR ORADANDA MARAŞA GİDERİZ

fikret35 dedi ki...

amin

isa degirmenci dedi ki...

EWET ARKADAŞLAR 10 GÜN SÜRESİ OLANLAR MECLİSTE KENDİLERİ
TESLİM OLMA SI BENCE İYİ SES GETİRİR ORADANDA MARAŞA GİDERİZ

isa degirmenci dedi ki...

BAĞIRA BAĞIRA

isa degirmenci dedi ki...

VARMI İÇERDE KİMSE KAPATACAĞIM DÜKKANI

fikret35 dedi ki...

hayırlı akşamlar.

isa degirmenci dedi ki...

HAYDİ ALLAHA EMANET

Deniz dedi ki...

Kalinsaglicakla..

dbyhaber.com dedi ki...

YALNIZ DEĞİLSİNİZ..


http://www.dbyhaber.com/haber/guncel/basbakan-taahhudunu-ihlal-mi-ediyor/9720.html

bestthebest74 dedi ki...

varım arkadaşlar

bestthebest74 dedi ki...

üstad dbyhaber bir haber girmiş inş. dikkat çeker

dursun52 dedi ki...

arkadaşlar bu kahraman maraş emsal kararını ordu il başkanına teslim edin onun vasıtasıyla o sizi yönlentirir detik söz anlatamattık sayın cemal enginyurt yırtıcıdır mücadelecidir.asla kafasına o konu yattımı sonuça gitmek için elinden geleni yapar.çünkü insanları tanıyan bizlerin gibi ezilen insanların yanında olduğuna canı gönülden ben inanıyorum.çağdaş ordulumusun bilmiyorum bende orduluyum sizlerde sayın enginyurttu az çok tanıyorsunuz yapacam detimmi sonuna kadar mücadele azmini yerine getirir.yüklenin kardeşim ona burda avukatlar hepsi bir olmuş akıl danışsan kendileri ağız bir etmişçesine ayni nakarattı söylüyorlar

fikret35 dedi ki...

hayırlı cumalar,herkese..... yeni bir gün ...yeni umutlar...allah hepinizden razı olsun davamız için...

atilla03 dedi ki...

s.a arkadaşlar

fikret35 dedi ki...

a.s ati.hayırlı cumalar...

atilla03 dedi ki...

fikret dün ben fazla ilgilenmedim herhangi bi şey oldumu

Hasan Sığırcı dedi ki...

Değerli arkadaşlar hepinize günaydın diyor hayırlı bir gün diliyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun.

fikret35 dedi ki...

gerek erteleme,gerek başka olumlu biz şey olmuyacagı bizler için netleşti dün ati.

atilla03 dedi ki...

günaydın hasan bey fikret bey dün bi gelişme oldumu

atilla03 dedi ki...

ne yani fikret anladığım şu umutsuz vaka diyorsun ölemi

fikret35 dedi ki...

maalesef. cezalarımızın infazı için kahramanmaraş a gitmkten başka yol kalmadı.

ahmetmert dedi ki...

hayırlı cumalar hasan bey allah yar ve yardımcımız olsun

atilla03 dedi ki...

eğer gerçekten başka cıkar yol yoksa fikret bey gidelim bu iş elma kurdu gibi gün gün adamı kemiriyor en azında hep beraber 18 gün yatarıg ne yapalım

aleyna09 dedi ki...

nasıl netleşti biraz açarmısın

atilla03 dedi ki...

şişmdi şu durumda maraş hakiminin büyüklüğü bir daha meydana cıkmıştır

fikret35 dedi ki...

eylem yaparken maraş hakimini servis dışı yapmadan yapalım bu işi. çünkü iş ciddi...dimyata prince girken evdeki bulgurdanda olmıyalım

fikret35 dedi ki...

arkadaşlar cüneyt beyin önderliğinde akılcı şeyler yapmak için ben her zaman hazırım.

ahmet yıldız dedi ki...

günaydın hayırlı cumalar arkadaşlar bugün canlı yayında başbakana ulaşmamız lazım bunun için bir ekip guralım ne dersiniz

fikret35 dedi ki...

başbakana ulaşmak eylem şeklinde olmamalı,bu saatten sonra aşırılıktan kaçmaya özen gösterelim.

aleyna09 dedi ki...

ankaradaki arkadaşlar başbakan programa girerken pankart açabilir başbakana sözünü hatırlatsın

izmirlimagdur dedi ki...

Günaydın kader arkadaşlarım.izmir adliyesi 10 gün süre veriyomu adliyeyemi gitmemiz lazım yoksa karakolamı teslim olmamız lazım. Bilgi veren olursa sevinirim.Saygılar..

fikret35 dedi ki...

siz hala başbakanı tanımadınızmı....adam güzellikten hoşlanıyor. ne milletiz ya

fikret35 dedi ki...

ahmet yıldız izmir adliyesi 10 gün süre veriyor.

isa degirmenci dedi ki...

herkese hayılrlı cumalar arkadaşlar bunlara sesimizi duyuralım biz bu ülkenin bunların uyguladığı politikatadan etkilenmiş bu ülkenin halkıyız

fikret35 dedi ki...

bu saatten sonra ,sayın başbakana anlatılacak konu sakin şekilde magduriyetimizin giderilmesinde yardımcı olmayı rica etmektir. kesin çözüm budur diye düşünüyorum.

kml ankara dedi ki...

Arkadaslar ben ankaradayim.yarin 11 de meclis onunde olucam.ancak iceri giremem yakalama var.

«En Eski ‹Eski   2001 – 2194 / 2194   Yeni› En yeni»